ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 53 - МИ /НР

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 53 - МИ /НР"

Препис

1 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 53 - МИ /НР г. Днес, г., в часа започна заседание на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ОИК/ град Пазарджик, на което присъстваха: Председател Десислава Герова-Тодорова, Зам. Председател Лиляна Мърхова-Присадникова, Секретар: Васвие Мехмедова и членове: Сашо Гешев, Георги Добрев, Виолета Ценова, Ивайла Георгиева, Боряна Дунгарова, Стойко Власев, Петър Белчев и Емилия Лазарова. Заседанието се председателства от Десислава Герова - Председател на комисията, която като установи, че е налице кворум и комисията може да взима легитимни решения докладва следния дневен ред: 1.Вземане на решение за извършване замяна на членове и ръководен състав в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК в изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на г. 2. Извършване на промяна в членове и ръководен състав в секционни избирателни комисии на територията на Община Пазарджик в изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на г. 3. Вземане на решение по Писмо с вх. 201 от г. от Ръководител Следствен арест гр.пазарджик 4. Вземане на решение по Жалба с Вх. 1-ЖС-ИД/ г. от Давид Лазаров Николов и Цветана Тодорова Николова и двамата от с.цар Асен, ул. Седемнадесета Вземане решение по Жалба с Вх. 2-ЖС-ИД/ г. от Местна коалиция Благо Солов в съюз за Пазарджик, подадена чрез Петър Лукайчев пълномощник на представляващия коалицията Благо Атанасов Петров. 6. Вземане решение по Сигнал, подаден на телефон 112 от Митко Иванов Калбуров, препредаден от ОД на МВР на ОИК Пазарджик относно бюлетини не по установения образец 7. Вземане решение по Сигнал, подаден по телефон на ОИК Пазарджик относно намерен лист с номера 8 и 22 на кандидати за кмет на община и общински съветници в тъмното помещение в СИК 151 в село Алеко Константиново 8. Вземане решение по Жалба/Сигнал с вх. 3-ЖС-ИД от г., подаден от Стефан Стефанов за нарушения на ИК, изразяващи се в неправомерна агитация в изборния ден 9. Вземане решение по Жалба с вх. 4-ЖС-ИД от г., подаден от Антоанета Христова Дачева, упълномощен представител на ПП ГЕРБ за нарушения на ИК 10. Вземане решение по Жалба с вх. 5-ЖС-ИД от г., подаден от Антоанета Христова Дачева, упълномощен представител на ПП ГЕРБ за нарушения на ИК 11.Вземане на решение по Жалба с вх. 6-ЖС-ИД от г., подадена от Илко Савов, упълномощен представител на БСП пред ОИК Пазарджик за нарушения на ИК. 12. Вземане на решение по Жалба/Сигнал с вх. 7-ЖС-ИД от г., подаден от Малина Консулова-Златева, кандидат за кмет на Община Пазарджик. 1

2 по точка 1 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 314 МИ/НР г. ОТНОСНО: Извършване замяна на членове и ръководен състав в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК в изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на г. По повод постъпило предложение с пореден входящ номер от Малина Консулова-Златева, упълномощен представител на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за Община Пазарджик, относно извършване на замяна на членове и ръководен състав в СИК на територията на Община Пазарджик, на основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение 134-МИ/НР г. на ОИК-Пазарджик, ОСВОБОЖДАВА: РЕШИ: на СИК Длъжност Три имена 192 член Борис Димитров Дивеков 061 член Стоян Цветков Цинцаров 083 член Атанаска Тодорова Маринова 040 член Мария Крилаткова Тодорова 033 член Христинка Димитрова Цветкова НАЗНАЧАВА: на СИК Длъжност Три имена 192 член Атанас Алексанров Йосифов 061 член Любомир Здравков Здравков 083 член Латинка Тодорова Велева 040 член Райна Димитрова Найденова 033 член Дилян Василев Ангелушев Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения. ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, отразено в протокола на основание чл.85, ал.6 от 2

3 по точка 2 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 315 МИ/НР г. ОТНОСНО: Извършване на промяна в членове и ръководен състав в секционни избирателни комисии на територията на Община Пазарджик в изборите за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на г. На основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение 134-МИ/НР г. на ОИК-Пазарджик, РЕШИ: 1.В СИК Освобождава Цветанка Лукова Годжилова от длъжността зам.председател. На нейно място назначава Вълкана Димитрова Фиткова за зам.председател. Освобождава Георги Петров Георгиев от длъжността председател. На негово място назначава Цветанка Лукова Годжилова за председател. 2.В СИК Освобождава Таня Тодорова Тодорова от длъжността секретар. На нейно място назначава Емилия Методиева Иванова за секретар. 3.В СИК Освобождава Василка Иванова Манолова от длъжността Секретар. На нейно място назначава Стоян Стоицов Гълъбов за секретар. Освобождава Стоян Стоицов Гълъбов от длъжността зам.председател. На негово място назначава члена на комисията Ангел Александров Иванчев за зам.председател. 4.В СИК Освобождава Владимир Алексей Шевченко от длъжността секретар. На негово място назначава Таня Георгиева Соколова за секретар. 5.В СИК Освобождава Йордан Радков Запринов от длъжността председател. Назначава същия за член в същата СИК. Назначава Георги Атанасов Атанасов за председател. Назначава члена на комисията Цветка Димитрова Илиева за зам.председател. Освобождава Петър Николаев Куков от длъжността член. На негово място назначава Райна Димитрова Коцева за член. 6.В СИК Освобождава Стоян Валериев Дойчев от длъжността секретар. На негово място назначава члена на комисията Стефан Владимиров Йорданов за секретар. 3

4 7.В СИК Освобождава Йоско Илиев Налов от длъжността член. На негово място назначава Марин Димитров Велев за член. 8.В СИК Освобождава Тодор Иванов Бозаков от длъжността член. На негово място назначава Ангел Игнатов Узунов за член. 9.В СИК Освобождава Симеон Костадинов Георгиев от длъжността член. На негово място назначава Радостина Георгиева Василева за член. 10.В СИК Освобождава Кристиян Александров Сираков от длъжността зам.председател. На негово място назначава Георги Петров Палев за зам.председател. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения. ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, отразено в протокола на основание чл.85, ал.6 от по точка 3 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 316 МИ г. ОТНОСНО: Писмо с вх. 201 от г. от Ръководител Следствен арест гр.пазарджик С Решение 246-МИ/ г. ОИК Пазарджик е закрила избирателна секция за местни избори, като по отношение на националния референдум е запазила избирателна секция се запазва. Постъпило е писмо с вх. 201 от г. от Ръководител Следствен арест гр.пазарджик, въз основа на което следва секция да бъде открита и за местни избори. ОИК-Пазарджик като съобрази, че са налице особените изисквания на закона и на основание чл.87, ал.1, т.1 4

5 РЕШИ : Открива избирателна секция и по отношение на местните избори. Възлага на Община Пазарджик да снабди секцията с необходимите книжа и материали за произвеждане на местни избори. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК. по точка 4 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 317 МИ/НР г. ОТНОСНО: Жалба с Вх. 1-ЖС-ИД/ г. от Давид Лазаров Николов и Цветана Тодорова Николова и двамата от с.цар Асен, ул. Седемнадесета 14. Постъпила е Жалба с Вх. 1-ЖС-ИД/ г. от Давид Лазаров Николов и Цветана Тодорова Николова от с.цар Асен, ул. Седемнадесета 14, общ.пазарджик и с упоменати в жалбата ЕГН-та. В същата се твърди, че жалбоподателите не са допуснати да гласуват в секция по постоянния им адрес в с.цар Асен, тъй като фигурирали в забранителния списък. Причината за това била, че са подали заявление за гласуване по настоящ адрес в с.овчеполци, какъвто в действителност имали. Жалбоподателите лично в изборния ден се обърнали към служба ЕСГРАОН и поискали да им се издадат удостоверения за гласуване по постоянен адрес и да бъдат изключени от забранителния списък, но им било отказано. Прилагат копия от личните си карти, удостоверяващи постоянен адрес в с.цар Асен, на ул. Седемнадесета 14. Молят ОИК Пазарджик да разпореди да бъдат допуснати да гласуват в секция по постоянния им адрес в с.цар Асен ОИК Пазарджик извърши служебна проверка в служба ЕСГРАОН Пазарджик и след получаване на изисканите писмени справки, установи, че жалбоподателите наистина от г. имат регистриран настоящ адрес в с.овчеполци, общ.пазарджик, на ул. Тридесет и пета 4. Същите в законовия срок за подали заявления за гласуване по настоящ адрес с 5

6 вх. 90 и 91 от г.., поради което са вписани в избирателните списъци по настоящ адрес и са включени в забранителния списък по постоянен адрес. ОИК Пазарджик като съобрази, че разпоредбите на закона, касаещи гласуването за местните избори за общински съветници и кметове на г. не дават възможност на лицата, заявили желание да гласуват по настоящ адрес и заличени в избирателния списък по постоянен адрес, да се дописват в избирателния списък по постоянен адрес в изборния ден и като констатира, че избирателните правата на жалбоподателите не са нарушени, предвид факта, че същите имат право да упражнят вота си за местни избори за национален референдум по настоящия си адрес ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с Вх. 1-ЖС-ИД/ г. от Давид Лазаров Николов и Цветана Тодорова Николова - и двамата от с.цар Асен, ул. Седемнадесета 14. Решението да се съобщи на жалбоподателите незабавно. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК по точка 5 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 318 МИ/НР г. ОТНОСНО: Жалба с Вх. 2-ЖС-ИД/ г. от Местна коалиция Благо Солов в съюз за Пазарджик, подадена чрез Петър Лукайчев пълномощник на представляващия коалицията Благо Атанасов Петров. Постъпила е Жалба с Вх. 2-ЖС-ИД/ г. Местна коалиция Благо Солов в съюз за Пазарджик, подадена чрез представляващия коалицията Благо Атанасов Петров за нарушение на изборните правила в изборния ден. Твърди се, че Емил Димитров Захариев -кандидат за 6

7 Кмет на с.черногорово от Коалиция Тодор Попов ЗА Пазарджик осъществява политическа агитация в двора на Прогимназия Асен Златаров в с.черногорово, където се помещава СИК Освен, че нарушавал забраната за предизборна агитация в изборния ден, кандидатът за кмет предизвиквал струпване на подкрепящи го гласоподаватели пред секцията, които пречели на останалите избиратели да упражнят правото си глас. Молят ОИК Пазарджик да извърши незабавна проверка по случая и да уведоми съответните охранителни органи за предприемане действия по прекратяване на нарушенията. ОИК Пазарджик извърши незабавна проверка по случая на място чрез определените лица: председателя на ОИК Пазарджик Десислава Герова-Тодорова и зам.председателят на ОИК Пазарджик Лиляна Мърхова-Присадникова. От изготвения от проверката констативен протокол е видно, че няма данни за описаните в жалбата нарушения. Предвид гореизложеното ОИК Пазарджик ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с Вх. 2-ЖС-ИД/ г. от Местна коалиция Благо Солов в съюз за Пазарджик, подадена чрез Петър Лукайчев пълномощник на представляващия коалицията Благо Атанасов Петров. Решението да се съобщи на жалбоподателите незабавно. по точка 6 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 319 МИ/НР г. 7

8 ОТНОСНО: Сигнал, подаден на телефон 112 от Митко Иванов Калбуров, препредаден от ОД на МВР на ОИК Пазарджик относно бюлетини не по установения образец Постъпил е сигнал, подаден на телефон 112 от Митко Иванов Калбуров, препредаден от ОД на МВР, в който се твърди, че бюлетините не са по установения образец, като и двете са различни по-големина и в по-малката липсва номер 8, а в по-голямата липсва номер 22. Извършена е проверка от представители на ОИК Пазарджик- Васвие Мехмедова и Десислава Герова-Тодорова, съвместно с представител на РУ на МВР гл.инспектор Спас Башкехайов и не се констатира наличие на различни бюлетини от установените образци. Предвид гореизложеното ОИК Пазарджик ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Сигнал, подаден на телефон 112 от Митко Иванов Калбуров, препредаден от ОД на МВР на ОИК Пазарджик относно бюлетини не по установения образец. по точка 7 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 320 МИ/НР г. ОТНОСНО: Сигнал, подаден по телефон на ОИК Пазарджик относно намерен лист с номера 8 и 22 на кандидати за кмет на община и общински съветници в тъмното помещение в СИК 151 в село Алеко Константиново Постъпил е Сигнал, подаден по телефон на ОИК Пазарджик относно намерен лист с номера 8 и 22 на кандидати за кмет на община и общински съветници в тъмното помещение в СИК 151 в село Алеко Константиново Извършена е проверка от представители на ОИК Пазарджик- Васвие Мехмедова и Боряна Дунгарова и се установи, че член на секционната комисия е намерил лист с номерата 8 и 22 в тъмното помещение, който беше иззет от представителите на комисията. Действително е 8

9 налице нарушение на ИК, но в хода на проверката не можа да се установи как е попаднал листа там и кое лице го е внесло. Предвид гореизложеното ОИК Пазарджик ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Сигнал, подаден по телефон на ОИК Пазарджик относно намерен лист с номера 8 и 22 на кандидати за кмет на община и общински съветници в тъмното помещение в СИК 151 в село Алеко Константиново по точка 8 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 321 МИ/НР г. ОТНОСНО: Жалба/Сигнал с вх. 3-ЖС-ИД от г., подаден от Стефан Стефанов за нарушения на ИК, изразяващи се в неправомерна агитация в изборния ден Постъпила е Жалба/Сигнал с вх. 3-ЖС-ИД от г., подаден от Стефан Стефанов, в която се твърди че на паркинга на разклона на село Мало Конаре и село Огняново мъже облечени във фланелките с 22-Тодор Попов пекат кебапчета и кюфтета, което било нарушение на ИК. Извършена е проверка от представители на ОИК Пазарджик- Георги Добрев и Емилия Лазарова и се установи, че на описаното в жалбата място има частно парти и не се касае за изборна агитация. Предвид гореизложеното ОИК Пазарджик 9

10 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба/Сигнал с вх. 3-ЖС-ИД от г., подаден Стефан Стефанов за нарушения на ИК. от по точка 9 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 322 МИ/НР г. ОТНОСНО: Жалба с вх. 4-ЖС-ИД от г., подаден от Антоанета Христова Дачева, упълномощен представител на ПП ГЕРБ за нарушения на ИК Постъпила е Жалба с вх. 4-ЖС-ИД от г., подаден от Антоанета Христова Дачева, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, в която се твърди че в секция в с.мирянци има дописани 70 избирателя, които не живеят на територията на селото и няма поставен на видно място избирателен списък на подадените от ГРАО в последния момент на дописаните избиратели в основния списък. Извършена е проверка от представители на ОИК Пазарджик- Десислава Герова-Тодорова и Лиляна Мърхова-Присадникова и се установи, че в първоначалния списък за местни избори на избирателите в секция в с.мирянци са били включени 473 избиратели, а в избирателния списък са 541 лица. В първоначалния списък за национален референдум на избирателите в секция в с.мирянци са били включени 474 избиратели, а в избирателния списък са 504 лица. Съгласно изискана от ОИК Пазарджик справка от ЕСГРАОН разликата се дължи на избиратели, които в законоустановения срок до г. са подали заявления за гласуване по настоящ адрес. Предвид гореизложеното ОИК Пазарджик 10

11 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх. 4-ЖС-ИД от г., подаден от Антоанета Христова Дачева, упълномощен представител на ПП ГЕРБ за нарушения на ИК по точка 10 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 323 МИ/НР г. ОТНОСНО: Жалба с вх. 5-ЖС-ИД от г., подаден от Антоанета Христова Дачева, упълномощен представител на ПП ГЕРБ за нарушения на ИК Постъпила е Жалба с вх. 5-ЖС-ИД от г., подаден от Антоанета Христова Дачева, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, в която се твърди че в секция в с.сарая временно изпълняващия длъжността кмет на селото Зорница Нинчева влиза в секцията и се меси в работата на комисията, като отделно от това стои пред секцията и указва на хората как да гласуват. Извършена е проверка от представител на ОИК Пазарджик- Сашо Гешев, който на място проведе разпит на ръководния състав и членовете на секционната комисия 183, на представителя на ОД на МВР и на присъстващите застъпници и представители и не установи твърдяните в жалбата обстоятелства. Предвид гореизложеното ОИК Пазарджик ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ с вх. 5-ЖС-ИД от г., подаден от Антоанета Христова Дачева, упълномощен представител на ПП ГЕРБ за нарушения на ИК. 11

12 по точка 11 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 324 МИ/НР г. ОТНОСНО: Жалба с вх. 6-ЖС-ИД от г., подадена от Илко Савов, упълномощен представител на БСП пред ОИК Пазарджик за нарушения на ИК. Постъпила е Жалба с вх. 6-ЖС-ИД от г. от Илко Савов, упълномощен представител на БСП пред ОИК Пазарджик, в която се твърди че в селата Цар Асен, Мирянци, Крали Марко, Сбор и Дебръщица са извършени нарушения по съставянето, вписването и дописването на избиратели в избирателните списъци, за което БСП била информирана от нейни активисти. Дописването на хора в избирателните списъци, които никога не са живели във въпросните села било от компетентността на местната администрация, която разполагала с технически ресурси и тя носела вина за това. Иска се, в случай, че ОИК Пазарджик прецени, че решаването на случая не е в нейните правомощия, въпросът да бъде отнесен за решаване от компетентен държавен орган. Като съобрази гореизложеното и обстоятелството, че ОИК Пазарджик с по-ранно свое решение 322-МИ/НР г. от същия ден е извършила проверка на място в с.мирянци, изискала е справка от ЕСГРАОН Пазарджик и се е произнесла по подобна жалба, касаеща с.мирянци, с което е оставила същата без уважение, прецени, че подробното разследване на описаното в настоящата жалба оплакване касае текстове на Наказателния кодекс и осъществяването му не е в компетентността на комисията. Поради горното и в синхрон с искането на жалбоподателя Препраща Жалба с вх. 6-ЖС-ИД от г., подадена от Илко Савов, упълномощен представител на БСП пред ОИК Пазарджик за нарушения на ИК на Районна Прокуратура Пазарджик. 12

13 по точка 12 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 325 МИ/НР г. ОТНОСНО: Жалба/Сигнал с вх. 7-ЖС-ИД от г., подаден от Малина Консулова- Златева, кандидат за кмет на Община Пазарджик. В изборната нощ, по време на отчитане на изборните резултати от секционните избирателни комисии, ОИК Пазарджик бе сезирана с писмен Сигнал с вх. 7-ЖС-ИД от г. от Малина Консулова-Златева, кандидат за кмет на Община Пазарджик от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК. В сигнала се описва, че в секции , и застъпниците са изгонени от охранителна полиция и не са допуснати да присъстват на броенето на бюлетините, което е грубо нарушение от страна на секционните избирателни комисии. Моли незабавно да се предприемат необходимите действия за отстраняване на описаното нарушение, в това число да дадат на комисиите задължителни указания за недопускане на последващи такива нарушения. Предвид необходимостта от своевременни действия и обстоятелството, че ОИК Пазарджик не може да извърши незабавна проверка с оглед обстоятелството, че членовете и ръководния й състав вече са ангажирани с приемане на секционни протоколи Сигналът е основателен и се нуждае от своевременни мерки, поради което определя двама представители на ОИК Пазарджик Васвие Мехмедова и Ивайла Георгиева, които незабавно да се свържат по телефона с председателите и някои от членовете на изброените СИК, да съберат информация за всеки отделен случай и да им дадат задължителни указания относно правата на застъпниците. 13

14 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в часа, и протоколът подписан от всички присъстващи: Председател: Десислава Димитрова Герова-Тодорова... Зам.председател: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова... Секретар: Васвие Мехмедова... членове: Сашо Гешев... Георги Добрев... Виолета Ценова... Ивайла Георгиева... Боряна Дунгарова... Стойко Власев... Петър Белчев... Емилия Лазарова... 14

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 57 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 57 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 57 - МИ 28.10.2015г. Днес, 28.10.2015 г., в 13.00 часа започна заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 52 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 52 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 52 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 18.10 часа се проведе

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 26.05.2019 г. Днес, 26.05.2019г., се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 НС/15.03.2017г. Днес, 15.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 41 ПВР/12.11.2016г. Днес, 12.11.2016 г.,

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 19.05.2019 г. Днес, 19.05.2019г., се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 10.05.2019 г. Днес, 10.05.2019г.., се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 07.05.2019 г. Днес, 07.05.2019г., се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 22 НС/13.03.2017г. Днес, 13.03.2017г.,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 ПВР/НР 29.10.2016г. Днес, 29.10.2016г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg ПРОТОКОЛ 4-ЕП Пазарджик, 14.04.2019 г. Днес, 14.04.2019

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 37 НС/27.03.2017г. Днес, 27.03.2017г.,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 13 Днес 29.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе тринадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Милена Станджикова, Цеца Бресковска,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

Протокол сесия

Протокол сесия ПРОТОКОЛ 15 Днес, 06.11.2016 г. в 15:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 11 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 15:00 часа от председателя

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 18 НС/08.03.2017г. Днес, 08.03.2017г.,

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 43 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 43 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 43 - МИ /НР 18.10.2015г. Днес, 18.10.2015 г., в 17.30 часа се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10.2015 г., в гр.антоново, се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 48 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 48 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 48 - МИ /НР 22.10.2015г. Днес, 22.10.2015 г., в 17.00 часа се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 34 Днес 28

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 34 Днес 28 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 34 Днес 28.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg ПРОТОКОЛ 3-ЕП Пазарджик, 10.04.2019 г. Днес, 10.04.2019

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, 09.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 62 Днес 24.01.2017 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 8 Днес, 21.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, 05.10.2014 год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, 07.03.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Prot29_

Prot29_ Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 29 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04.10.2014г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен

Подробно

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства Протокол 17-НС/02.10.2014г. Днес 02.10.2014г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства А.Стоянова За протоколчик на заседанието бе определена

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ ,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ , РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054130, 02/8054133 факс 02/8054130, e-mail: rik23@cik.bg ПРОТОКОЛ 17/31.05.2019 г. гр.софия

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 16.45 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ Днес, 06.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Отсъстваха 2 от членовете. Заседанието се откри в 18.30 часа

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи Районна избирателна комисия ПРОТОКОЛ 9 Добрич, 05.09.2014 Днес 05.09.2014 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна администрация гр.добрич се проведе заседание на Районна избирателна

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 10 Дупница 18.09.2019 г. На 18 септември 2019 г. от 16.00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04, в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен ред: 1. Входяща

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 27 Днес 20.10.2015 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 ПВР/НР 24.10.2016г. Днес, 24.10.2016

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; e-mail:oik1041@cik.bg; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/21.10.2015 година Днес, 21.10.2015 година в 14:00 часа в сградата

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 9 Днес, 24.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 47 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 47 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 47 - МИ /НР 21.10.2015г. Днес, 21.10.2015 г., в 17.00 часа се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 11 НС Днес, 08.09.2014 год. от 17,30 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и Решение

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 Днес, 19.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

ПРОТОКОЛ 12 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 12 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 12 / 14.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 14.05.2019 г. от 18,00

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 10 НС Днес, 002014 год. от 17,40 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/102014 год. и Решение 783-НС/202014

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 25 Днес, 05.10.2014г. в 12:15 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно