Scanned Document

Размер: px
Започни от страница:

Download "Scanned Document"

Препис

1 .2

2 .2

3

4 .2

5 .2

6

7 .2

8

9

10

11

12

13

14 .2

15 .2

16

17 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания за изпълнение на доставките по всяка обособена позиция на обществената поръчка. Участниците могат да представят по-добри технически параметри в тяхното предложение. 1. Минимални технически изисквания по обособена позиция 1 Доставка на компютърен сървър и свързана техника. Дисков масив 1бр: Размер към стандартен 19 инчов шкаф - 2U Захранване - мин 2бр PLUS Platinum, възможност за гореща замяна, резервирани захранвания Процесор - минимум 4 ядрен сървърен клас Мин. 2бр. контролера. резервирани, които може да се обслужват без да се прекъсва работният процес. Изисквания за всеки RAID контролер: - Мин 4GB DDR4 ECC памет на контролер с възможност за разширение до 128GB - Вградени мин 2х10Gb Base-T Ethernet мрежови интерфейса. Мин. 2х1Gb Ethernet интерфейса за управление на контролер. - Минимум 4 х 10GbE SFP+ - Контролерите е необходимо да поддържат Raid 0,1,3,5,6,10,30,50,60 конфигурации на дисковите масиви, Global and dedicated spares, поддръжка на 3.5" & 2.5" min SAS & SATA HDD and SSD стандартни дискове от различни марки производители - Fast Rebuild, Thin Provisioning, Seamless Roaming, Copy Migration, поддръжка на Snapshot, VSS, Replication, Multi-pathing, 802.3ad (LACP), Trunking, поддръжка на виртуализация. - Възможност за добавяне на допълнителни платки със следните интерфейси: 16Gb Fibre channel 10GbЕ SFP+ 10Gb Base-T 1GbE iscs Base-T Възможност за комбиниране на различни мрежови интерфейси Дисково пространство минимум 2 х 4TB SAS Решението трябва да е съвместимо за монтаж в стандартен 19 инчов шкаф Възможност за разширение и монтаж на минимум 284 бр 3.5" & 2.5" min SAS & SATA HDD and SSD стандартни дискове от различни марки производители Сървърна система тип 1-2бр: Размер към стандартен 19 инчов шкаф - 1U Захранване - мин 2бр мин. 600W, възможност за гореща замяна, резервирани захранвания Процесор - минимум 2бр 10 ядрени, честота 2,2Ghz, кеш 13,75MB, 85W Дънна платка - поддръжка на минимум два процесора. 2 PCI-E 3.0 x16, 3 PCI-E 3.0 x8, 1

18 1 PCI-E 3.0 x4, видео порт, RAID 0,1,5,10 Памет минимум 128GB DDR4 ECC REG Дисково пространство минимум 2бр х 512GB SSD Мрежови интерфейси - минимум 2бр 1GbE iscs Base-T и 2бр 10GbЕ SFP+ Решението трябва да е съвместимо за монтаж в стандартен 19 инчов шкаф Сървърна система тип 2-1бр: Размер към стандартен 19 инчов шкаф - 1U Захранване - мин 2бр мин. 600W, възможност за гореща замяна, резервирани захранвания Процесор - минимум 2бр 10 ядрени, честота 2,2Ghz, кеш 13,75MB, 85W Дънна платка - поддръжка на минимум два процесора. 2 PCI-E 3.0 x16, 3 PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x4, видео порт, RAID 0,1,5,10 Памет минимум 96GB DDR4 ECC REG Дисково пространство минимум 2бр х 512GB SSD Мрежови интерфейси - минимум 2бр 1GbE iscs Base-T и 2бр 10GbЕ SFP+ Решението трябва да е съвместимо за монтаж в стандартен 19 инчов шкаф Мрежово оборудване - 2бр: Размер към стандартен 19 инчов шкаф - 1U Комутатор с минимум 16бр SFP + 10Gb порта и 1бр. 1GbE Минимум 2бр захранвания Решението трябва да е съвместимо за монтаж в стандартен 19 инчов шкаф Гаранционно сервизно обслужване на оборудването за срок от минимум 36 месеца, считано от датата на подписване на приемателно-предавателен протокол за извършената доставка. Важно: отнася се за всички обособени позиции: Забележка: При представяне на техническото предложение, кандидатите следва да предсатвят заедно с техническите спецификации от производителя на предлаганите устройства и модули и с посочени продуктови номера IV.2. Общи изисквания към изпълнението на поръчката: Предлаганото компютърното оборудване/техника трябва да бъде: 1. Техниката да носи фирменото лого на производителя отнася се за всички обособени позиции; 2. Окомплектовано, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера - отнася се за всички обособени позиции; 3. Всички компоненти на оборудването да бъдат нови, неупотребявани, с гарантиран произход. Доказва се с декларация от кандидата - отнася се за всички обособени позиции; 2

19 4. В случай, че оборудването премине тестове в лаборатория на производителя за установяване на коректната работа на системата, при доставка следва да бъде придружен с документ от производителя, съдържащ подробно описание на вида и серийните номера на вложените компоненти- - отнася се за обособена позиция 1; 5. Техниката се доставя в оригиналната опаковка от производителя. Техниката, предмет на доставката следва да е окомплектована с всички необходими интерфейси и захранващи кабели по БДС или еквивалент - отнася се за всички обособени позиции; 6. Техниката, предмет на доставката следва да притежава сертификат CE Marking или еквивалент - отнася се за всички обособени позиции; 7. Към оборудването/техниката и гаранцията им да има окомплектована подробна документация (на хартиен или електронен носител) включваща както описание на хардуерната функционалност, така и документация на софтуера, включен към съответното устройство - отнася се за всички обособени позиции; 8. Оторизационно писмо (еквивалентен документ) от производителя на оборудването, удостоверяващо, че участникът е оторизиран за продажба и гаранционна поддръжка на техниката, която предлага в изпълнение на поръчката, когато участникът не е производител - отнася се за всички обособени позиции. 9. Доставеното оборудване следва да бъде инсталирано от изпълнителя - отнася се за всички обособени позиции. IV.3. Гаранционни условия Определеният за изпълнител по всяка обособена позиция трябва да предложи гаранционно обслужване, което включва: При възникнал дефект, за който Изпълнителят е уведомен по телефон, факс и електронна поща, той е длъжен да се свърже с Възложителя до 1 работен ден от уведомяването и да отстрани за своя сметка възникналите дефекти в рамките на не повече от 3 (три) работни дни. Когато сервизното обслужване се извършва в сервиз на Изпълнителя, транспортирането на техниката до сервиза и обратно е за негова сметка. (отнася се за всички обособени позиции) Хардуерната техническа поддръжка да бъде с време за реакция максимум Next Business Day, безплатна подмяна на дефектни части на място. Условията за гаранционна поддръжка по отделните позиции и за софтуера са указани в съответните части. (отнася се за обособена позиция 1) За периода на отстраняване на дефектите, при положение, че е по-голям от три работни дни, Изпълнителят се задължава да предoстави на Възложителя собствено оборотно средство, еквивалентно на дефектиралото, като гаранционният срок на дефектиралото средство се удължава със срока за отстраняване на дефектите. (отнася се за обособена позиция 2) Определеният за изпълнител участник трябва да разполага с online система за телефонна техническа поддръжка (24 часа, 7 дни в седмицата). (отнася се за всички обособени позиции) Гаранционното обслужване трябва да се извършва от оторизиран от производителя на оборудването сервиз, предложен от участника в процедурата, определен за изпълнител. (отнася се за всички обособени позиции) 3

20 .2

21

22 .2

23 .102

24

25 .102

26 .102

27

28

29

30 .2

31 .2

Scanned Document

Scanned Document ..2 ..2 ..71. 72..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 16 / /..2 ..2..2..2 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят

Подробно

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н Приложение 1.2 - Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за

Подробно

<312E20D2E5F5EDE8F7E5F1EAE020F1EFE5F6E8F4E8EAE0F6E8FF2E786C7378>

<312E20D2E5F5EDE8F7E5F1EAE020F1EFE5F6E8F4E8EAE0F6E8FF2E786C7378> Утвърждавам: ПРЕДСЕДАТЕЛ /П/ /Станимир Пеев/ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Доставка на компютърна техника и офис машини за нуждите

Подробно

НА ВНИМАНИЕТО НА:

НА ВНИМАНИЕТО НА: О Б Щ И Н А Б У Р Г А С 8000 Бургас, ул. Александровска 26 тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14 www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg 93-ОП-15(3)/09.03.2015 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената поръчка: Доставка на честотно управляеми циркулационни

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

ВОЕННОМОРСКИ сили КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: , ; факс: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ "ДОСТАВ

ВОЕННОМОРСКИ сили КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. Преслав 16, тел: , ; факс: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОСТАВ ВОЕННОМОРСКИ сили КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ "ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОДУЛ ЗА СПЪТНИКОВА СВРЪЗКА В МРЕЖАТА

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

ПРОТОКОЛ 3 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез

ПРОТОКОЛ 3 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез ПРОТОКОЛ 3 от дейността Комисията за разглежне, оценяване и класиране офертите за участие в процедура за възлагане обществе поръч чрез публично състезание, обяве с Решение 668/9.6.28 г., публикувано в

Подробно

HILTI_Catalogue_2013.pdf

HILTI_Catalogue_2013.pdf Машините на ХИЛТИ са създадени, за да издържат. Но дори и да се повредят, ХИЛТИ ще се погрижи за това експедитивно и професионално и напълно безплатно през първите две години. След това ние ще продължим

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

Royat_instr_site_read

Royat_instr_site_read Noirot ROYAT 2 Инфрачервено отопление за баня Инструкция за монтаж и експлоатация (да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие) 1 - ИЗБОР НА МЯСТО И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АПАРАТА Инфрачервеният

Подробно

О Б Щ И Н А Б У Р ГА С 8000 Бургас, ул. Александровска 26 тел. централа: 056/ ; факс: 056/ електронна поща: obshtin

О Б Щ И Н А Б У Р ГА С 8000 Бургас, ул. Александровска 26 тел. централа: 056/ ; факс: 056/ електронна поща: obshtin ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ за обществена поръчка, с предмет: ПРИЛОЖЕНИЕ 1 оборудване и инсталации за образователни и развлекателни занимания в Детски научен център I. ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА Обществената поръчка

Подробно

Opit2

Opit2 Приложение 2 ТАБЛИЦА за състава и минималните технически параметри на компютърното, периферно и офис оборудване. ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР (тип ) Подръжка на интерфейс за видeомонитор по стандарт HDMI или DisplayPort.

Подробно

XPS 27 Настройване и спецификации

XPS 27 Настройване и спецификации XPS 27 Настройване и спецификации Нормативен модел: W13C Нормативен тип: W13C001 Забележки, внимание и предупреждения БЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА указва важна информация, която ви помага да използвате продукта

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка 1. Учебен предмет: ВЪВЕДЕНИЕ В РС 2. Модул: ВЪВЕДЕНИЕ В РС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09 1084

Подробно

<4D F736F F D20D0E0E7FFF1EDE5EDE8E520EFEE20F7EB2E EEF220C7CECF20F120C8E7F52EB EEF E31312E3138E3>

<4D F736F F D20D0E0E7FFF1EDE5EDE8E520EFEE20F7EB2E EEF220C7CECF20F120C8E7F52EB EEF E31312E3138E3> Изх. К 8075#1/ 05.11.2018г. До: Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: Разработване на софтуер за киоск терминали, уеб портал и мобилно приложение по проект,,easyguide interactive mobile

Подробно

Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ... 3 Необходим ли ни е flash сторидж?... 4 Как да оценим какво flash решение ни трябва?... 5 Flash vs. SSD. Кое да избера?... 6 К

Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ... 3 Необходим ли ни е flash сторидж?... 4 Как да оценим какво flash решение ни трябва?... 5 Flash vs. SSD. Кое да избера?... 6 К Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ... 3 Необходим ли ни е flash сторидж?... 4 Как да оценим какво flash решение ни трябва?... 5 Flash vs. SSD. Кое да избера?... 6 Кое отличава IBM Flash Core Module от традиционните

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно

Musterfirma

Musterfirma Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я Обособена позиция 1 Компютърна техника и мрежово оборудване. 1. Настолен компютър 26 броя Процесор Мин. четириядрен, базова работна честота 3.1GHz, 4Mbcache,

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

XPS 27 Сервизно ръководство

XPS 27  Сервизно ръководство XPS 27 Сервизно ръководство Модел на компютър: XPS 7760 Нормативен модел: W13C Нормативен тип: W13C001 Забележки, внимание и предупреждения БЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА указва важна информация, която ви помага да

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: ПВФ-01-52 от 05/09/2013 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

Ръководство за справки по хардуера - модел dx2250 Microtower Бизнес компютри HP Compaq

Ръководство за справки по хардуера - модел dx2250 Microtower Бизнес компютри HP Compaq Ръководство за справки по хардуера - модел dx2250 Microtower Бизнес компютри HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се в настоящия документ информация може да бъде

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5 План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия... 2 2. BOSC... 3 3. Реализация на BOSC... 3 4. Забележки... 5 1. Визия Българският облак за отворена наука (BOSC)

Подробно

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III Изх. 26-00/681/20.09.2013г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net ВСИЧКИ

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 СИСТЕМИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОКЛИМАТИЦИ Напълно автоматизирани и лесни за употреба, машините за климатици на Robinair са разработени за достъпна поддръжка на различните климатични системи в

Подробно

Microsoft Word - Technical_passport_Solar_Street_Lamp_bg.doc

Microsoft Word - Technical_passport_Solar_Street_Lamp_bg.doc phone: +359 2 945 42 12, fax: +359 2 945 41 45, Серия светодиодни осветители тип SSL Серията включва следните типове продукти: SSL 15W-20W, SSL 30W-40W, SSL 50W-60W и SSL 70W-80W; Наименование на производителя:

Подробно

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно