Folie 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Folie 1"

Препис

1 Енергиен и CO 2 баланс на различните процеси за третиране на отпадъците Волфганг Мюлер Universität Innsbruck Institut für Infrastruktur Arbeitsbereich Umwelttechnik Professur Abfallbehandlung und Ressourcenmanagement Изследване на концепциите за третиране Концепция 1 Компостиране Концепция 2 Биологично изсушаване за производство на биомаса за гориво Концепция 3 Анаеробно разграждане и производство на остатъчна органична фракция 2 1

2 Концепция 1: компостиране 3 Концепция 2: Производство на гориво 4 2

3 Концепция 3: Анаеробно разграждане 5 Материален баланс Концепция 1: Компостиране Свежа материя (т./год.) Концепция 2: Биологично Свежа материя (т./год.) Концепция 3: Анаеробно Свежа материя (т./год.) Входящи материали Био-отпадъци Зелени отпадъци Общо Продукти Примеси Метали Биомаса Компост Инфилтрат Биогаз Общо

4 CO2-Equivalents kg/mg Емисии от отработен въздух от различните технологии на третиране Storage Fresh Comp CO2-Equivalents Mature Comp Digestate Fresh comp Mature comp Bio+Green Bio+Green Green 7 Съоръжение за компостиране Съоръжение за компостиране - закрито Съоръжение за компостиране частично закрито Съоръжение за компостиране с пропусклива мембрана Съоръжение за компостиране на открито Съоръжение за компостиране с последваща ферментация Съоръжение за компостиране с пследваща полуферментация Доставка Механично третиране Интензивно разграждане, активно аериране Интензивно разграждане, пасивно аериране Продукт: свеж компост Продукт: узрял компост [Cuhls 2008] Транспортиране на продуктите Биомаса до съоръжението за изгаряне: Остатъци до съоръжението за изгаряне: Компост : Третиране на инфилтрата: 120 км. 120 км. 15 км. 15 км. 8 4

5 Ефикасност на производството на енергия от продукти Съоръжение за оползотворяване Електрическа ефективност (%) Топлинна ефективност (%) Биогаз Комбинирано топлина 38 % 45 % и ел.енергия Дървесна Изгаряне на биомаса 27 % 35 % биомаса Остатъци Изгаряне на отпадъци 10 % 30 % 9 Кредити Производство на електричество Електричество - Австрия: 253 гр. CO 2-екв. /КВт./ч. Електричество - Германия: : 550 гр. CO 2-екв. / КВт./ч. Дял на възобновяемата енергия: Австрия: 66 % (2011 г.) Германия: 16,5 % (2012 г.) Метода на замяната (намаляване на емисиите чрез енергия от възобновяеми източници)биогаз: 698 g CO 2-екв. / КВт./ч. биомаса: 790 g CO 2-екв. / КВт./ч. 10 5

6 Кредити Оползотворяване на компоста Хранителни вещества : азот, фосфор, калий Хумус (подобрител на почвата); не съществува пряк метод на разположение? текущите подходи за управление на хумуса Замяна на слама: компостът замества сламата, която може да се използва за производство на енергия. Производство на енергийни култури: разходи и емисии. 11 Потребление и производство на енергия Енергиен баланс Концепция 1: Кокмпостиране Концепция 2: Биологично изсушаване Концепция 3: Анаеробно разграждане Използване на дизел за транспорт (л./т. био-отпадъци) 1,1 1,6 1,6 Потребление на енергия при експлоатиране на съоръженията Потребление на енергия (КВт./ч.) Потребление на дизел (л./т.) Топлина за ферментатора (КВт./ч.) Производство на електрическа енергия Биогаз (КВт./ч.) Гориво от биомаса (КВт./ч.) Игаряне на примесите (КВт./ч.) Производство н топлина Биогаз (КВт./ч.) Гориво от биомаса (КВт./ч.) Игаряне на примесите (КВт./ч.) Енергиен баланс Дизел (л./т.) 3,1 3,6 3,6 Електрическа енергия - остатък (КВт./ч.) Топлинна енергия - остатък (КВт./ч.)

7 Парникови газове; CO 2 - еквивалент Парникови газове Кг. CO 2 - еквивалент; съгласно IPCC (2007г.): Въглероден диоксид (CO 2 ) = 1 Метан (CH 4 ) = 25 Ди-нитро оксид (N 2 O) = Парникови газове; CO 2 - еквивалент 14 7

8 Кумулативна енергийна нужда (Cummulated Energy Demand (CED)) 15 Изводи и заключения Резултатите показват, че трите концепции допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове и показват положителен баланс с натрупана енергия. Ползата от компост като подобрител на почвата играе значителна роля в общата оценка на всяка концепция за третиране на биоотпадъците. В резултат на отчитане на ползата от компоста за подобряване на свойствата на почвата, преимуществото на анаеробното разграждане в сравнение с компостирането е по-малко, отколкото е показано в проучванията. Това означава, че компостирането продължава да играе важна роля в третирането на био-отпадъците. Поради по-високата техническа сложност, анаеробното разграждане е свързано с по-високи разходи. Очевидно е че като цяло икономиката до голяма степен зависи от приходите, получени от използването на биогаза. Преференциалните тарифи са доста различни в различните държави и общата икономика трябва да бъде оценена, за всеки специфичен проект. 16 8

9 Благодаря Ви за вниманието! 17 9

Folie 1

Folie 1 Добре дошли в Горна Австрия Paul Zarzer Правителство на Горна Австрия Дирекция Околна среда & управление на водите Отдел Защита на околната среда Провинция Горна Австрия 18 Региона 444 Общини 1,4 милиона

Подробно

Folie 1

Folie 1 Природата на образува отпадъци, но хранителни вещества и местообитания за нов живот! Ние не сме наследили земята от нашите деди, а сме я взели на заем от децата си! Уилям Шекспир 1 Компостиране Ферментация

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.1.2018 A8-0392/296 296 Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен от името на групата S&D Член 26 параграф 5 уводна част 5. Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса

Подробно

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието,  младежта и науката Оперативна програма  “Развитие на човешките ЛЯТНА ШКОЛА 2013 СРАВНЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ВЪГЛЕРОД ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗРАХОДВАНЕТО НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ С ТЕЗИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ. АНАЛИЗ НА ПРАВИЛАТА НА ОТЧИТАНЕ НА ЕМИСИИ ОТ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Подробно

10.Presentation EcoEnergy_Dec_03_ 2009 PM.ppt Compatibility Mode

10.Presentation EcoEnergy_Dec_03_ 2009 PM.ppt Compatibility Mode Енергиен потенциал на общинските сметища Преглед на съществуващите практики и възможности Павел Манчев София, 3 декември 2009 г. Настояща ситуация населението плаща такса смет фирмите плащат продуктова

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г. Основна научна област или

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г. Основна научна област или Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет: Селскостопански науки Входящ

Подробно

Diapositive 1

Diapositive 1 Централното топлоснабдяване в България Дял в енергийния баланс на страната Илия Николаев Председател Асоциация на Топлофикационните Дружества в България Панел 1 Стабилен енергиен пазар: Фактор на икономически

Подробно

Стандарти. Норми

Стандарти. Норми Европейски сертификати за дървесни пелети EN plus и Д-р. Инж. Димитър Младенов Председател на УС на Асоциацията за Енергийно Оползотворяване на Биомасата Дървесните пелети са горивен продукт, формиран

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 12 ЮНИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ

ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 12 ЮНИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 12 ЮНИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ Мониторингът на качеството на атмосферния въздух и контролът на емисии на вредни вещества като част от интегрирания подход, насочен към превенция

Подробно

Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр

Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО Процедура с референтен : BG161PO005/10/2.10/07/22 Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците

Подробно

Diapositive 1

Diapositive 1 Иновативни дейности за оползотворяване на биоотпадъците Пиер Ирцберже Генерален директор на техническите служби СЪДЪРЖАНИЕ 1. Териториалният обхват на Агенцията за битови отпадъци на Голям Париж Syctom

Подробно

ОТ ОТПАДЪЦИ-КЪМ-ЕНЕРГИЯ” – СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ, НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЩИНИТЕ И БИЗНЕСА„

ОТ ОТПАДЪЦИ-КЪМ-ЕНЕРГИЯ” – СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ, НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЩИНИТЕ И БИЗНЕСА„ Published on bulenergyforum.org (https://bulenergyforum.org) БЕМФ > ОТ ОТПАДЪЦИ-КЪМ-ЕНЕРГИЯ СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ, НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЩИНИТЕ И БИЗНЕСА ОТ ОТПАДЪЦИ-КЪМ-ЕНЕРГИЯ СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ,

Подробно

Лична справка за приносите на доц.д-р Запрянка Николаева Шиндарска, ФВМ, ЛТУ-София кандидат за заемане на академична длъжност професор в професионално

Лична справка за приносите на доц.д-р Запрянка Николаева Шиндарска, ФВМ, ЛТУ-София кандидат за заемане на академична длъжност професор в професионално Лична справка за приносите на доц.д-р Запрянка Николаева Шиндарска, ФВМ, ЛТУ-София кандидат за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 МЯРКА 1

Подробно

Slide 1

Slide 1 2010 2009 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА КЪМ 1 ЯНУАРИ 2010 Г. 2008 Пресконференция 21.02.2011 г. Задължения и БВП (в млн. лв.) 121 592 147 740 156 607 67 021 81 006 45

Подробно

ПРОЕКТ BG «Обмен на опит, ноу-хау и трансфер на иновативни подходи и добри практики за развитие на човешките ресурси в микро, мал

ПРОЕКТ BG «Обмен на опит, ноу-хау и трансфер на иновативни подходи и добри практики за развитие на човешките ресурси в микро, мал ВЪПРОСНИК ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ Свързани с повишаването на капацитета на човешките ресурси на микро, малките и средни предприятия, с цел подпомагане на прехода към зелена икономика Регион: Организация: Име

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Преглед и оценка на постигнатите резултати ТРЕТО МЕСТНО ОБУЧЕНИЕ 02 ЮНИ 2015 ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ КАКВО НАПРАВИХМЕ ДО МОМЕНТА Всички данни за енергопотреблението на петте общини са събрани Община Чепеларе данни

Подробно

Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14

Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката В изпълнение

Подробно

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode] 1 НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ: Емисии и интеграция на ВЕИ София, 22.11.2012 Иванка Диловска Председател на Управителния съвет на Институт за енергиен мениджмънт 2 Баланс ВЕИ - Електроенергиен

Подробно

Slide 1

Slide 1 КАЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ В СГРАДИ. ПРОБЛЕМИ В ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИТЕ Лидия Костова, Главен експерт Дирекция Контрол и информация ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Подробно

Microsoft PowerPoint - conference-dimitrov words

Microsoft PowerPoint - conference-dimitrov words Влияние на природния газ откъде? Професор д-р Константин Димитров Prof. d-r Konstantin Dimitrov Енергия Енергията движещата сила на икономическото развитие Енергията един от стълбовете за устойчиво развитие

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

Възможности за рециклиране на плутоний в реактори с вода под налягане

Възможности за рециклиране на плутоний в реактори с вода под налягане Технически университет-софия Катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика ДОКЛАД Въздействие на рециклирането на плутоний в реактори с вода под налягане върху материалния баланс на горивния цикъл и остатъчното

Подробно