Правилник на кампанията Ловци на оферти В периода 5 8 март 2019г. Данте интернешънъл С.А. (Dante International S.A.) самостоятелно, както и някои от м

Размер: px
Започни от страница:

Download "Правилник на кампанията Ловци на оферти В периода 5 8 март 2019г. Данте интернешънъл С.А. (Dante International S.A.) самостоятелно, както и някои от м"

Препис

1 Правилник на кампанията Ловци на оферти В периода 5 8 март 2019г. Данте интернешънъл С.А. (Dante International S.A.) самостоятелно, както и някои от маркетплейс търговците на emag.bg, всеки търговец поотделно, предлагат на вниманието на своите клиенти различни собствени подбрани оферти в кампанията, наречена Ловци на оферти ( кампанията ), която ще се проведе в електронната платформа за онлайн продажби и мобилното приложение emag. Продажбата на продуктите от кампанията Ловци на оферти ще се провежда само съгласно описаните тук условия и срокове. 1. Продуктите, които са част от кампанията, са в ограничено количество и продажбата им е лимитирана до изчерпване на наличните количества. Част от участващите продуктите ще са избрани оферти от съответния търговец без посочени намаления на цените, но които ще бъдат представени на вниманието на клиентите, а друга част ще са оферти с обозначени намаления на цените. 2. До продуктите, предмет на кампанията, може да се достигне чрез следния линк: От него чрез бутоните Виж още продукти от категорията могат да бъдат открити и други оферти от кампанията, обозначени със съответната иконка 3. На основната страница на кампанията в сайта всеки продукт, който е с обозначено намаление на цената, ще е отбелязан със следната иконка: Regulation of the campaign Stock Busters In the period 5 8 March 2019 Dante International S.A. (emag) solely and some of the marketplace merchants on emag.bg (each of them separately) offer at the attention of their customers various selected offers of their own during the campaign Stock Busters ( the Campaign ) which shall be conducted on the electronic platform for e- commerce and the mobile application emag. The sale of the products which are subject to the campaign Stock Busters shall be done only in accordance with the terms and conditions described herewith. 1. The products which are part of the Campaign are limited quantity and their sale shall be limited until their stock is out. Part of the participating products shall be offers of the respective merchant without specified discounts but which were selected to be presented at the attention of the clients and the other part of the products shall be offers with specified discounts of the prices. 2. All products which are subject of the Campaign can be found at the following link: Other Campaign offers can be found from that link via the buttons See more offers from the category specified by the respective bullina. 3. On the Campaign s main page in the site each product which has a specified discount shall be marked nearby with the following bulina:

2 . В долния червен правоъгълник ще бъде обозначено съответното намаление на цената. 4. На основната страница на кампанията в сайта всеки продукт, предмет на кампанията, който няма посочено намаление на цената, ще е отбелязан със следната иконка в близост до него:. The respective discount is showed in the bottom red rectangular. 4. On the Campaign s main page in the site each product which is subject of the Campaign which does not have a specified discount shall be marked with the following bulina 5. На продуктовата страница в сайта на всеки продукт, който е част от кампанията и е с обозначено намаление на цената, ще присъства следната иконка: 5. On the product page in the site of each product which has a specified discount the following bulina shall be present: В празната част под червения правоъгълник (със символа за процент) ще бъде обозначено съответното намаление на цената. The respective discount is showed in the empty part under the red rectangular with the percentage symbol. 6. На продуктовата страница в сайта на всеки продукт, който е част от

3 кампанията и е без посочено намаление ще присъства следната иконка: 6. On the product page in the site of each product which does not have a specified discount the following bulina shall be present: 7. Всички оферти, участващи в Кампанията, до които се достъпва през мобилното приложение ще бъдат отбелязани със следната иконка: 7. All offers that participate in the campaign that are accessed through emag mobile application shall be designated with the following bulina: 8. Добявянето на надпис разпродадено до някой от продуктите или премахването на продукт от страницата на кампанията ще означава, че наличностите от този продукт са били изчерпани. В същото време липсата на надписа разпродадено не гарантира наличности от съответния продукт към момента на създаване на поръчката, поради софтуерно забавяне при поставянето му. 9. Напомняме, че добавянето на продуктите в количката не е равнозначно на резервирането им; продуктите са резервирани само в момента на завършване и приемане на поръчката от страна на съответния продавач. 10. Избраните оферти в кампанията може да се кумулират с други специални или промоцонални оферти, с други отстъпки (включително под формата на 8. Adding a note Sold ( разподадено ) near any of the products or removing it from the Campaign s page means that this product is out of stock. At the same time the lack of the note Sold does not guarantee availabilities of the respective product due to software delay in placing that note. 9. Adding products in the shopping cart does not mean that they are booked; the products are booked only after their order is finalized and the respective seller confirmed it. 10. The selected offers in the Campaign can be cumulated with other special or promotional offers, other discounts (including in the form of vouchers) provided to emag.bg regardless the way

4 ваучери), предоставени на emag.bg, независимо от начина на предоставянето им, но съгласно условията за ползването им и стига в правилата за предоставянето им да не е отбелязано изрично, че не могат да се използват с други отстъпки. 11. Доставката на поръчките ще бъде направена съгласно общите условия за ползване на платформата и информацията относно доставките на съответните маркетплейс търговци, предоставена на нея. 12. Всеки от продавачите на emag.bg си запазва правото да прекрати, промени, разшири, допълни или да преустанови по всяко време броя или стойността на своите избрани за кампанията оферти или промоции, както и условията за плащане на продуктите. 13. Всякакви претенции към продавачите ( Данте интернешънъл / съответния маркетплейс търговец) по настоящата кампания следва да се отправят директно към съответния търговец. 14. Настоящият правилник се предоставя безплатно на разположение на клиентите на emag.bg. Той може да бъде получен безплатно на хартиен носител от Данте инернешънъл С.А. след отправяне на искане за това на имейл адреса за коренспонденция: 15. Общите условия за ползване на emag палтформата за електронна търговия, информацията в инфо страниците на платформата, както и всяка друга обвързваща клиентите информация, предоставена на нея важат при провеждане на настоящата кампания, доколкото в този правилник не е предвидено друго. they were provided unless according to their terms anything else was specified. 11. The delivery of the orders of products made during the Campaign shall be conducted in accordance with the general terms and conditions for using the platform and the information about the deliveries of the respective marketplace sellers provided in it. 12. Each of the sellers on emag.bg reserves their right to cease, change, enlarge, add or stop at any time the number or the value of its selected offers or promotions as well as the payment terms of its products. 13. Any claims towards the sellers (Dante International / respective marketplace seller) under this Campaign have to be made directly to that seller. 14. This regulation is at customers disposal free of charge on emag.bg. It can be received on hard copy free of charge from Dante International S.A. after sending a request for that to the correspondence The general terms and conditions for using emag e-commerce platform, the information in the info pages on the platform as well as any other information binding the clients shall be applicable during the time the Campaign is conducted as far as anything else is provided in this regulation. S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. Йеуджен Попеску, маркетинг директор S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. Eugen Popescu, Marketing Director

5

УПЪТВАНЕ Facebook Телефон: Whatsapp: PowerLocus Истинските Безжични Bluetooth С

УПЪТВАНЕ Facebook   Телефон: Whatsapp: PowerLocus Истинските Безжични Bluetooth С УПЪТВАНЕ Facebook : @PowerLocus Email : powerdirect155@gmail.com Телефон:0885909483 Whatsapp: +31 633242189 PowerLocus Истинските Безжични Bluetooth Слушалки Как да включите PowerLocus? Моля, натиснете

Подробно

Editable Intel® Education powerpoint template

Editable Intel® Education powerpoint template Костенуркова геометрия чрез блоково програмиране Красимира Иванова и Евгения Сендова 27 февруари 2018, 12:30 14:00 https://nrn.adobeconnect.com/lt_imi Scientix has received funding from the European Union

Подробно

ПЕЧКИ И КАМИНИ НА ДЪРВА, ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ WOOD, SOLID FUEL AND PELLET COOKERS AND STOVES

ПЕЧКИ И КАМИНИ НА ДЪРВА, ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ WOOD, SOLID FUEL AND PELLET COOKERS AND STOVES ПЕЧКИ И КАМИНИ НА ДЪРВА, ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ WOOD, SOLID FUEL AND PELLET COOKERS AND STOVES СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS КАМИНИ НА ПЕЛЕТИ С ВОДНА РИЗА PELLET STOVES стр. page 1-4 5-10 11-12 Ser Thermo MAGNUM

Подробно

ПОЛИТИКА НА КангаКодърс ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Увод 2. Кой е администратор на личните данни, събирани в този сайт? 3. Какви лични д

ПОЛИТИКА НА КангаКодърс ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Увод 2. Кой е администратор на личните данни, събирани в този сайт? 3. Какви лични д ПОЛИТИКА НА КангаКодърс ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Увод 2. Кой е администратор на личните данни, събирани в този сайт? 3. Какви лични данни КангаКодърс събира в този сайт? 4. За какви цели

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Промени в тарифата за индивидуални клиенти от 18 септември 2019 г. CHANGES IN TARIFF FOR INDIVIDUAL CLIENTS AS OF SEP 18 th, 2019 Касови операции Cash operations Теглене в брой на каса до 2000 лв. или

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД, ГР. СОФИЯ 26.06.2013 ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИИЯ 1. Приемане на годишния доклад на Съвета

Подробно

РЪКОВОДСТВО БГ IN 9099 Мини Степер insportline Cylina CONTENTS Инструкция за безопасност...error! Bookmark not defined. Части...Error! Bookmark not de

РЪКОВОДСТВО БГ IN 9099 Мини Степер insportline Cylina CONTENTS Инструкция за безопасност...error! Bookmark not defined. Части...Error! Bookmark not de РЪКОВОДСТВО БГ IN 9099 Мини Степер insportline Cylina CONTENTS Инструкция за безопасност...error! Bookmark not defined. Части...Error! Bookmark not defined. Диаграма с частите...error! Bookmark not defined.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ценова листа за рекламни формати Кои сме ние? Топ Новини стартира през март 2010 г., като регионално информационно издание за Шумен, Разград и Търговище. Сайтът бързо добива популярност, а само няколко

Подробно

"БУЛАКВА СТАНДАРТ" ЕООД ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ "ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА БАВ" ВЕРСИЯ 1.0 P 4.6 ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗНАЦИ/ RULES

БУЛАКВА СТАНДАРТ ЕООД ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА БАВ ВЕРСИЯ 1.0 P 4.6 ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗНАЦИ/ RULES "БУЛАКВА СТАНДАРТ" ЕООД ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ "ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА БАВ" ВЕРСИЯ 1.0 P 4.6 ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗНАЦИ/ RULES FOR MARKS USAGE Оригинал Контролирано копие Име и фамилия,

Подробно

Ръководство за ползване на Historiana Historiana е платформа за електронно обучение, разработена от преподаватели по история от Европа и света. Целта

Ръководство за ползване на Historiana Historiana е платформа за електронно обучение, разработена от преподаватели по история от Европа и света. Целта Ръководство за ползване на Historiana Historiana е платформа за електронно обучение, разработена от преподаватели по история от Европа и света. Целта им е да подпомогнат колегите си и да мотивират учащите

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

EventPlus.bg - бъдете видими за организатори на събития

EventPlus.bg - бъдете видими за организатори на събития платформата, свързваща организатори на събития със зали, оборудване и услуги Само в Eventplus.bg филтри за търсене поспециализирани критерии Само в Eventplus.bg организаторите могат да търсят по специализирани

Подробно

Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard Общи условия на промоционалната кампания "Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard" 1. Организатор

Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard Общи условия на промоционалната кампания Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard 1. Организатор Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard Общи условия на промоционалната кампания "Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard" 1. Организатор на кампанията. Общи условия на кампанията. 1.1. Организатор

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД, ГР. СОФИЯ 28.06.2019 ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИИЯ 1. Приемане на годишния доклад на Съвета

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците

Подробно

GPI Document

GPI Document Дата: Кол. UPA 5-90.9.209 г. Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 99538895 Grundfos UPA 5-90 is a domestic booster designed for pressure boosting of drinking

Подробно

5

5 4. ОПЕРАТОР ЗА ИЗБОР НА ДАННИ ОТ ТАБЛИЦА За различните видове справки най-често се използва оператор SELECT. Обикновено резултатът от изпълнението му е таблица. Общ вид на оператора 1 : [ DISTINCT ]

Подробно

GPI Document

GPI Document Позиция Кол. Описание 1 DUOLIFT.27.AP3B..8.3 Продуктов номер: 9917762 Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Wastewater collecting tank with a total volume of 27 liter. Incl. pipeset

Подробно

GPI Document

GPI Document Позиция Кол. Описание 1 UNOLIFT.27.AP3B..6.A Продуктов номер: 99144937 Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Wastewater collecting tank with a total volume of 27 liter. Incl. pipeset

Подробно

Майска конференция на БАУХ 2019 За Българска асоциация за управление на хора Българска асоциация за управление на хора е единствената национално предс

Майска конференция на БАУХ 2019 За Българска асоциация за управление на хора Българска асоциация за управление на хора е единствената национално предс Майска конференция на БАУХ 2019 За Българска асоциация за управление на хора Българска асоциация за управление на хора е единствената национално представена организация на директорите, мениджърите и специалистите

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Събития, организирани в рамките на Scientix, през 2018 в България Евгения Сендова Институт по математика и информатика при Българска академия на науките National Seminar in Education with Scientix workshop:

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Пръскан бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание 01/2013 Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Пръскан бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание 01/2013 Идентификационен Пръскан бетон Издание 01/2013 Идентификационен 02 14 01 01 100 0 000111 Версия 1 EN 934-5 13 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа продукт:

Подробно

София Ул. Крум Кюлявков 15А, ет.5 Т: , , ; М: ; Ф: E: Skype: jvibul Пловдив Ул. Железарск

София Ул. Крум Кюлявков 15А, ет.5 Т: , , ; М: ; Ф: E: Skype: jvibul Пловдив Ул. Железарск София Ул. Крум Кюлявков 15А, ет.5 Т: 02 9633394, 9630672, 9630272; М: 0888 625891; Ф: 02 9630251 E: uvi@uvibg.com; Skype: jvibul Пловдив Ул. Железарска 12, ет.1 Т: 032 265060, 265070; М: 0885 699663; E:

Подробно

Услуга Web Presence Описание на услугата Версия: 4.0 Май 2018 Страница 1 от 7

Услуга Web Presence Описание на услугата Версия: 4.0 Май 2018 Страница 1 от 7 Услуга Web Presence Описание на услугата Версия: 4.0 Май 2018 Страница 1 от 7 Съдържание 1 Обща информация... 2 2 Описание на услугата... 2 2.1 Предлагани пакети... 2 2.1.1 Business... 4 2.1.2 Business

Подробно

NOVETHERM ВХОДНИ ВРАТИ

NOVETHERM ВХОДНИ ВРАТИ ВХОДНИ ВРАТИ TОВА, КОЕТО НИ ОТЛИЧАВА? WHAT DISTINGUISHES US? Детайлите са нещо, на което ние винаги обръщаме внимание! Алуминиеви входни врати за дома с най-високо качество, произведени специално за Вас.

Подробно

Място: Очаквайте скоро! Каним Ви да станете част от една вечер изпълнена с усмивки, добро настроение и танци! На 21 ноември партито на организаторите

Място: Очаквайте скоро! Каним Ви да станете част от една вечер изпълнена с усмивки, добро настроение и танци! На 21 ноември партито на организаторите Място: Очаквайте скоро! Каним Ви да станете част от една вечер изпълнена с усмивки, добро настроение и танци! На 21 ноември партито на организаторите идва отново, за да събере игралната индустрия на Източна

Подробно

VLT® Control Panel LCP 601 и дистанционен комплект за монтаж

VLT® Control Panel LCP 601 и дистанционен комплект за монтаж Ръководство за инсталиране VLT Control Panel LCP 601 и дистанционен комплект за монтаж VLT Soft Starter MCD 600 1 Общ преглед 1.1 Описание VLT Control Panel LCP 601 може да се монтира на до 3 m (9,8 ft)

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно