НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД

Размер: px
Започни от страница:

Download "НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД"

Препис

1 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА 1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА СГРАДАТА ВИД ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Сграда/ Част от сграда КЛАС НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ, kwh/m 2.год. ВИД СОБСТВЕНОСТ СОБСТВЕНИК НА СГРАДАТА, (адрес, телефон, ) Многофамилна жилищна сграда Сграда ПРЕДИ ЕСМ F СЛЕД ЕСМ C 394,78 226,32 "Ч" Частна собственост ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗКИР) у.п.и.vii,пл. 1526,кв.84 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ ОБЩИНА НАСЕЛЕНО МЯСТО И АДРЕС Враца МЕЗДРА Мездра,ул."Индустриална"17,21 ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m 2 385,62 РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m ,6 ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, m ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ, m ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, m 2 0 ОХЛАЖДАН ОБЕМ, m 3 0 БРОЙ ЕТАЖИ НАДЗЕМНИ / ПОДЗЕМНИ* 7 1 БРОЙ ОБИТАТЕЛИ ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕТО 76 Диана Павлова АДРЕС град Мездра;ул.Христо Ботев 27 ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ТЕЛЕФОН : 0910/ ФАКС 0910/ *полуподземните етажи се въвеждат в колоната "Подземни" 1.2. ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО РЕГИСТРАЦИОНЕН В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА АУЕР 32/ г. ПЕРИОД НА ОБСЛЕДВАНЕ НАЧАЛНА ДАТА година КРАЙНА ДАТА година ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБСЛЕДВАНЕТО Людмила Якимова Тодорова-Стоянова АДРЕС град Враца;ул.Иванка Ботева 22,офис 9 ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ТЕЛЕФОН 092/ ФАКС 092/ ПОДПИС, ДАТА И ПЕЧАТ 1980 ЕТ"АГОРА-ПЛС-Людмила Тодорова-Стоянова"-град ВРАЦА година

2 2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Многофамилна жилищна сграда Климатична зона Клим.зон 4-Плевен-В.Търново Режим на експлоатация часа / ден 24 дни/седмично 7 Среднодневен брой на обитателите 76 Тип на конструкцията ЕПЖС Брой на топлинните зони 1 Поредност на настоящото обследване 1 Изпълнени мерки за енергоспестяване, предписани при предодно обследване Да Не Частично 2.2. ОСОБЕНОСТИ НА КОНСТРУКЦИЯТА, СЪСТОЯНИЕ НА ПЛЪТНИТЕ И ПРОЗРАЧНИТЕ ОГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ, ГРАНИЧЕЩИ С ВЪНШЕН ВЪЗДУХ Стени Описание, типизация, топлофизични арактеристики, състояние към момента на обследването, обобщен коефициент на топлопреминаване, потенциал за енергоспестяване. Фасадните стени са изпълнени от стоманобетонови панели с топлинна изолация в средата. Топлоизолационният слой в стоманобетоновите фасадни панели е с изтекъл икономически живот и не изпълнява функционалното си предназначение. При строителството на сградата въру панелите е положена пръскана вароциментова мазилка, която в отделни участъци е с нарушена цялост. На част от външните стени на апартаментите е монтирана топлоизолация EPS 5cm. При някои от приобщените лоджии се наблюдават частични зазиждания и преграждания със зидария от Итонг.Има и бетонови стени в сутерена. Анализът показва, че стените на сградата са с обобщен коефициент на топлопреминаване Uоб. = 1,68 W/m2K, а референтната стойност за 2015г. еuоб. ет. = 0,28 W/m2K. Представителни снимки за състоянието на външните стени, граничещите с външен възду Фасада ЗАПАД Фасада СЕВЕР Снимка Прозорци, врати и други прозрачни ограждащи елементи на сградата

3 Описание, типизация, топлофизични арактеристики, състояние към момента на обследването, обобщен коефициент на топлопреминаване, потенциал за енергоспестяване. Част от дограмата на жилищната сграда е подменена с PVC с двоен стъклопакет. Старите неподменени прозорци и балконски врати са дървени слепени по БДС. Балконите тип "лоджия" са с различни по вид остъклявания дървени/метални рамки с единично/двойно стъкло, PVC дограма с двоен стъклопакет. Водните врати на етажната собственост са метални. Недоброто уплътняване на част от прозрачните ограждащи елементи, както и високият им коефициент на топлопреминаване, са предпоставки за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия. Снимки на фасадните типоразмери прозорци и врати са представени по-долу: Обобщеният коефициент на топлопреминаване на прозорци и врати е Uоб.= 3,57 W/m2K при референтна стойност - Uоб.ет.= 1,41 W/m2K спрямо теническите норми за 2015 година. Представителни снимки за състоянието на прозрачните ограждащи елементи, граничещите с външен възду Фасада ИЗТОК Фасада ЗАПАД Снимка Покрив Кратко описание, типизация, топлофизични арактеристики, състояние към момента на обследването, обобщен коефициент на топлопреминаване, потенциал за енергоспестяване. Покривът е двоен (студен), плосък, със светла конструктивна височина на подпокривното пространство около 70cm. Над стълбищната клетка е разположено машинното помещение за асансьора. Състоянието на покривите и на двете жилищни секции е недобро идроизолациите и ламаринените обшивки са компрометирани на места, наблюдават се зони, в които се събира и задържа дъждовна вода. Плосък покрив без въздушен слой има при част от усвоените лоджии и над вода на жилищната сграда. Топлоизолация не е монтирана. Обобщеният коефициент на топлопреминаване за конкретната конфигурация на покривната конструкция е Uоб.=1,21 W/m2K, при референтна стойност за конкретната сграда Uоб. ет. =0,23 W/m2K, съгласно изискванията на теническите норми за 2015 г. Представителни снимки за състоянието на покрива Под

4 Кратко описание, типизация, топлофизични арактеристики, състояние към момента на обследването, обобщен коефициент на топлопреминаване, потенциал за енергоспестяване. Подът е под над неотопляем сутерен, където са разположени мазетата и помещения за общо ползване. Под към външен възду има при някои от усвоените тераси.топлоизолация не е монтирана. Коефициентът на топлопреминаване за конкретната конфигурация на подовата конструкция е U = 0,82 W/m2K, при референтна стойност за сградата U ет. = 0,31 W/m2K, съгласно изискванията на теническите норми за 2015 г. Представителни снимки за състоянието на пода Вътрешни стени, граници на зони (когато е приложимо) Описание, типизация, топлофизични арактеристики, състояние към момента на обследването, потенциал за енергоспестяване: Н/П 2.3. СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТА Отопление. Системи за генериране на топлина. Енергиен ресурс 1 Дърва Генератор на топлина 1 Печки на дърва Инсталирана мощност за отопление на генератор 1 8 Период на експлоатация на генератор на топлина 1, го Топлоносител Работен режим, часа/ден ; дни/седм. 24 часа 7 дена Ефективност на генератор на топлина 1 (КПД, %) 70 Обем, отопляван от генератор на топлина Обща оценка за състоянието на топлоснабдяването от генератор на топлина 1: а) много добро, не се нуждае от ЕСМ б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и подобро управление на топлоснабдяването в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността Енергиен ресурс 2 Електрически ток Генератор на топлина 2 Електрически печки Инсталирана мощност за отопление на генератор 2 2 Период на експлоатация на генератор на топлина 2, го

5 Топлоносител Работен режим, часа/ден ; дни/седм. 24 часа 7 дена Ефективност на генератор на топлина 2 (КПД, %) 100 Обем, отопляван от генератор на топлина Обща оценка за състоянието на топлоснабдяването от генератор на топлина 2: а) много добро, не се нуждае от ЕСМ б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и подобро управление на топлоснабдяването в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността Енергиен ресурс 3 Електрически ток Генератор на топлина 3 Климатици Инсталирана мощност за отопление на генератор 3 1,1 Период на експлоатация на генератор на топлина 3, го Топлоносител Работен режим, часа/ден ; дни/седм. 24 часа 7 дена Ефективност на генератор на топлина 3 (КПД, %) 300 Обем, отопляван от генератор на топлина Обща оценка за състоянието на топлоснабдяването от генератор на топлина 3: а) много добро, не се нуждае от ЕСМ б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и подобро управление на топлоснабдяването в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността Енергиен ресурс 4 Природен газ Генератор на топлина 4 Котел на природен газ Инсталирана мощност за отопление на генератор 4 10 Период на експлоатация на генератор на топлина 4, го Топлоносител вода Работен режим, часа/ден ; дни/седм. 24 часа 7 дена Ефективност на генератор на топлина 4 (КПД, %) 90 Обем, отопляван от генератор на топлина Обща оценка за състоянието на топлоснабдяването от генератор на топлина 4: а) много добро, не се нуждае от ЕСМ б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и подобро управление на топлоснабдяването в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността Описание и специфика на системата за отопление. Оценка на експлоатационното състояние. Потенциал за енергоспестяване Към момента на заснемане в сградата няма функционираща централизирана отоплителна инсталация или централизирана инсталация за гореща вода. Повечето жилища се отопляват с печки за изгаряне на твърдо гориво, а останалите използват разнообразни електроуреди за отопление. Най - масово използваните уреди за отопление са печки за изгаряне на дърва. Сред тя, освен обикновени печки има и печки с водна риза. В апартаментите, в които живущите не се отопляват използвайки дърва, отоплението се осъществява посредством акумулиращи, конвекторни и електрически печки. В някои от апартаментите се използват и климатизатори сплит система за висок стенен монтаж, при зимен период на експлоатация, като външните тела са монтирани по фасадите въру метални рами. В два от апартаментите се използува природен газ за отопление чрез газов котел,свързан към централната газопреносна мрежа в града. Представителни снимки на системите за генериране на топлина и отопление

6 Вентилация. Системи за вентилация. Генератор 1 (вид и енергиен ресурс) Генератор 2 (вид и енергиен ресурс) Брой на смукателните вентилационни системи в сграда Брой на общообменните вентилационни системи в сгр Период, през който системите се експлоатират - в годи Общ дебит на нагнетателната вентилация, m 3 /h/m 2 Работен режим, часа/седмично Температура на подаване, о С - генератор 1/генератор Общ нетен обем, обслужван от системите за меанична общообменна вентилация Рекуперация на топлина: вентилирана зона ефективност на процеса на рекуперация вентилирана зона ефективност на процеса на рекуперация вентилирана зона ефективност на процеса на рекуперация Описание и специфика на системите за вентилация. Оценка на експлоатационното състояние. Потенциал за енергоспестяване. Н/П Представителни снимки на системите за вентилация Снимка Снимка Олаждане. Системи за генериране на студ. Използвани начини за олаждане в сградата:

7 а) олаждане с конвектори и пресен въздук от инфилтрация б) олаждане чрез меанична вентилация в) олаждане чрез меанична вентилация с пресен възду, отработен извън олажданата зона Период на олаждане - от ден.месец до ден.месец Олаждани зони, брой Общ нетен олаждан обем, m 3 Площ на олаждания обем, m 2 Енергиен ресурс 1 Генератор на студ 1 Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо Студоносител Инсталирана мощност на генератор 1 Период на експлоатация на генератор 1, год. Работен режим: часа/ден ; дни/седм. Ефективност на генератор на студ 1 (КПД, %) Нетен обем, олаждан от генератор на студ 1 Коефициент на трансформация при генерирането на топлина (при термопомпи с приложение за отопление) Коефициент на трансформация при генерирането на студ Обща оценка за състоянието на студоснабдяването от генератор на студ 1: а) много добро, не се нуждае от ЕСМ б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и подобро управление на студоподаването в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността Енергиен ресурс 2 Генератор на студ 2 Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо Студоносител Инсталирана мощност на генератор 2 Период на експлоатация на генератор 2, год. Работен режим: часа/ден ; дни/седм. Ефективност на генератор на студ 2 (КПД, %) Нетен обем, олаждан от генератор на студ 2 Коефициент на трансформация при генерирането на топлина (при термопомпи с приложение за отопление) Коефициент на трансформация при генерирането на студ Обща оценка за състоянието на студоснабдяването от генератор на студ 2: а) много добро, не се нуждае от ЕСМ б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и подобро управление на студоподаването в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността Описание и специфика на системите за олаждане. Оценка на експлоатационното състояние. Потенциал за енергоспестяване.

8 Н/П Представителни снимки на системите за олаждане Снимка Снимка Горещо водоснабдяване за битови нужди. Система за гореща вода. Средноденонощно потребление на гореща вода с θ=55 о С,, l/d на човек (норма) 60 Общо годишно потребление на гореща вода в сградата, литри Годишно потребление на смесена вода с θ=37,5 о С, литр 759 Енергиен ресурс 1 Електрически ток Генератор 1 на енергия за БГВ Електрически бойлер Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо н/п Енергия за БГВ, оползотворена от ВЕИ, kwh/год. н/п Температура на загряване на водата в генератор 1 55 Ефективност на генератор за БГВ (КПД, %) 100 Енергиен ресурс 2 Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо Енергия за БГВ, оползотворена от ВЕИ, kwh/год. Температура на загряване на водата в генератор 2 Ефективност на генератор за БГВ (КПД, %) Описание и специфика на системите за БГВ. Оценка на експлоатационното състояние. Потенциал за енергоспестяване.

9 Битовата гореща вода се осигурява от електрически бойлери,които са монтирани в баните на апартаментите в сградата. Използването на соларни колектори не е приложимо в нашия случай поради липсата в момента на централизирана система за БГВ. Предписването на подобна система изисква система за БГВ,обващаща цялата сграда.също така няма да има достатъчно площ на покрива за всички неободими слънчеви колектори. Вариантът с прилагането на отделни системи за производство на БГВ за всеки апартамент не кореспондира с допустимите дейности. Съгласно тя не се допуска финансиране на мерки, които обващат уреди или подобни системи, намиращи се в сградата. Срокът за откупуване на слънчеви колектори в комбинация с изграждането на системата за подаване на топла вода на цялата сграда ще надвърли с около 3 години живота на системата за топла вода, която е от порядъка на 15 години средно. Представителни снимки на системите за олаждане Снимка Снимка Електроснабдяване. Общо описание, специфика, оценка на състоянието: Сградата се заранва от градската разпределителната мрежа. Измерването на консумираната електроенергия се осъществява от трифазен електромер.главното разпределително табло е е разположено в сутерена на сградата.ел.инсталацията е изпълнена с кабели при строителството на сградата. Осветление Работен режим, часа/седмично 40 Едновременна мощност, W/m 2 2,43 Описание, специфика, оценка на състоянието: От направения оглед на сградата установиме, че осветлението е изпълнено основно от лампи с нажежаема жичка и луминисцентни лампи. Общата мощност на инсталираните осветителни тела е 13,236 кw.неободимо е да се подмени осветителната инсталация в стълбищните клетки с енероспестяваща система. Уреди, потребяващи енергия, влияещи на топлинния баланс на сградата Работен режим, часа/седмично 50 Едновременна мощност, W/m 2 6,5 Описание, специфика, оценка на състоянието:

10 На територията на жилищната сграда основните силови консуматори са печки,перални, телевизори,компютри и други. От изчисления разод на енергия за инсталираните мощности и режими на работа на електро уреди влияещи на топлинния баланс изчисляваме специфичната едновременна мощност Р едновременно = 6.50 /м2 и период на едновременна работа 50 часа/седмично.не всички модели уреди,влияещи а топлинния баланс са съвременни модели,с висок енергиен клас. Уреди, потребяващи енергия, невлияещи на топлинния баланс на сградата Работен режим, часа/седмично 50 Едновременна мощност, W/m 2 2,5 Описание, специфика, оценка на състоянието: Уреди,потребяващи енергия невлияеща на топлинния баланс са външно осветление тераси,осветление водове,асансьор и др.от така изчисления разод на енергия за инсталираните мощности и режими на работа на електро уреди не влияещи на топлинния баланс изчисляваме специфичната едновременна мощност Р едновременно = 2.50 /м2 и период на едновременна работа 50 часа/седмично. Вентилатори и помпи Работен режим, часа/седмично 20 Едновременна мощност, W/m 2 0,4 Описание, специфика, оценка на състоянието: В някои от санитарните помещения вентилацията е меанична и се осъществява посредством монтирани в помещенията вентилатори.при отопление с камини с водна риза са монтирани помпи за осигуряване циркулацията на водата.не всички помпи и вентилатори са съвременни енероспестяващи модели.

11 3. ПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ 3.1. РЕФЕРЕНТНА ГОДИНА, ПРИЕТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА Разпределение на потреблението по видове горива и енергии за референтната година ЕНЕРГИЯ ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ЕНЕРГИЕН РЕСУРС t Nm 3 kwh/t лева/тон kwh kwh/nm 3 лева/nm 3 лева/kwh ПРИРОДЕН ГАЗ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 74, ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО: Разпределение на потреблението на енергия по видове системи СИСТЕМА, СЪОРЪЖЕНИЕ ГОДИШЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО НОРМАЛИЗИРАН ГОДИШЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ ПРОГНОЗИРАН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕСМ специфичен общ специфичен общ специфичен общ kwh/m 2 kwh kwh/m 2 kwh kwh/m 2 kwh 1 ОТОПЛЕНИЕ 111, , , ВЕНТИЛАЦИЯ БГВ 16, , , ВЕНТИЛАТОРИ, ПОМПИ 0, , , ОСВЕТЛЕНИЕ 4, , , УРЕДИ 23, , , ОХЛАЖДАНЕ ОБЩО: 156, , МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА С ЕТАЛОННИ ДАННИ ЗА: н/п год. ВАЖНО! Приложимо само за категории сгради, за които няма н/п год. скала за енергопотребление с числови граници! УКАЗАНИЯ ПО Т. 3: 1. За всички видове горива се попълва годишното потребление в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kwh/год. 2. За топлинната и електрическата енергии се попълва годишното потребление в kwh/год. само, ако този вид енергия е получен отвън, т. е. не е генериран в рамките на сградата за сметка на разодвано гориво, което вече е попълнено като потребление в някой от предодните редове. 3. В ред "ОБЩО" по т и са въведени формули за сумиране на общото годишно енергопотребление в kwh/год.

12 4. ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА СГРАДАТА. БАЗОВА ЛИНИЯ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО. Основни моменти от анализа на енергийното потребление на сградата към момента на обследване - текстово и графично представяне. Заключение, базирано на анализа. Енергийното потребление на разглежданата многофамилна жилищна сграда включва електрическа и топлинна енергия.за базисна е разгледана 2015 година,за която е потребена кwч електроенергия я 165 м3 дърва,които се равняват на кwч топлоенергия и 3100 Нм3 природен газ,които се равняват на кwч топлоенергия.за отопление,освен топлинната енергия,генерирана в печки на дърва и в котли на природен газ е използвана и електроенергия.електроенергията е използувана освен за отопление и за топла вода,за осветление,за заранване помпи,вентилатори,за уреди влияещи и невлияещи на топлинния баланс. Енергиен баланс на сградата Базова линия на енергопотреблението Извършеното детайлно енергийно обследване на сградата показа,че при съществуващото състояние на сградата и системата за топлоснабдяване не се осигуряват изискваните санитарно-игиенни норми за топлинен комфорт.средната поддържана температура в сградата е около 15,5о С,което е по-ниска

13 стойност от нормативната 20 ос за жилищни сгради. Ограждащите елементи на сградата не са в добро състояние и не отговарят на нормативните изисквания. Установен е потенциал за намаляване на действително неободимите разоди за отопление,който се равнява на кvvч/година с екологичен еквивалент 50,77 тона спестени емисии СО2. Неободимите инвестиции за въвеждане на енергоспестяващите мерки са в размер на лв. с включен ДДС и срок на откупуване 7,4 години

14 5. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ОЗНАЧЕНИЕ НА ИЗБРАНИЯ ПАКЕТ ЕСМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СГРАДАТА 5.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ ОТ ИЗБРАНИЯ ПАКЕТ Група В: Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните арактеристики на ограждащите конструкции и елементи В1Смяна стара дървена и метална дограма с нова РVС-дограма За привеждане на годишния разод на енергия за отопление в съответствие с еталонния, се налага смяна дървената и метална дограма с PVC-дограма,тъй като тази дограма е с коефициент на топлопреминаване,който не отговаря на съвременните нормативи. Предвидено е смяна дървена и метална дограма с PVC-дограма - 386,41 м2 дограма,в това число и водните врати 6,3 м2 които се подменят с алуминиева дограма.коефициентът на топлопреминаване се изменя от 6,66/2,63/W/m2K на 1,4/1,7/W за алум.врати/m2k.обобщеният коефициент на дограмата се изменя от 3,57 на 1,51 W/m2K. В2Топлинно изолиране на външни стени За привеждане на годишния разод на енергия за отопление в съответствие с еталонния, се налага топлинно изолиране на външните стени. Топлоизолационният слой в стоманобетоновите фасадни панели е с изтекъл икономически живот и не изпълнява функционалното си предназначение.предвидено е полагане на изолация от 10 см ЕРS-пенополистирол въру неизолираните стени 1004 м2 външни стени и с още 5 см въру 228 м2 изолираните с 5 см топлинна изолация външни стени.по плътните стени на усвоените лоджии също се монтира топлинна изолация.коефициентът на топлопреминаване на тези стени се изменя на 0,27/0,28/ W/m2K В3Топлинно изолиране на покрив За привеждане на годишния разод на енергия за отопление в съответствие с еталонния, се налага топлинно изолиране на двойния плосък покрив над апартаментите и над стълбищната клетка.сградата е стара и покрива няма достатъчно топлоизолация.предвидено е полагане на изолация от 10 см минерална вата въру покрива.предвидено е и полагане топлинна изолация въру покривите на усвоените лоджии.обобщеният коефициент на топлопреминаване на покрива се изменя след топлоизолирането на 0,23 W/m2K. П1 Група С: Енергоспестяващи мерки по системите за генериране на топлина/студ и по системите за отопление, олаждане, вентилация, БГВ и осветление С1Подмяна на стълбищно осветлениепредвидената мярка за осигуряване на неободимата осветеност и светлинен комфорт в общите части на сградата и намаляване на консумираната електроенергия от осветителната инсталация е, че се предвиждат нови енергоефективни осветителни тела. При изпълнението на новото изкуствено осветление нормените осветености се определят на основание категориите на зрителната работа, която се извършва в отделните помещения и са съобразени с изискванията на стандарт БДС EN12464 за изкуствено осветление. Предвидено е използването на следните видове осветителни тела: - осветително тяло с вграден датчик за движение и осветеност, IP20; - осветително тяло с вграден датчик за движение и осветеност, IP54 вандалоустойчива. Новите осветителни тела ще се включват самостоятелно, като се задействат при установено движение около осветителното тяло и при слаба осветеност (предварително зададена) в зоната на осветителното тяло. По този начин допълнително се намалва консумираната електроенергия от осветителните тела. Разположението на новите осветителни тела е съобразено със съществуващите осветителни тела. В местата, където не са предвиждани осветителни тела на сградата, да се предвиди окабеляване от токовия кръг на най-близкото осветително тяло, предназначено за осветяване на коридори или стълбище. Осветителните тела да се заранят от съществуващи токови кръгове за заранване на осветление. Окабеляването за осветителната инсталация и ел. семите на таблата са съществуващи и не са предмет на настоящия доклад. Група D: Други препоръки и забележки, свързани с изпълнението на енергоспестяващите мерки

15 5.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ МЕРКИ НАИМЕНОВАНИЕ Топлинно изолиране на външни стени ЕНЕРГИЯ ЕНЕРГИЕН РЕСУРС СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год. Група В: Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните арактеристики на ограждащите конструкции и елементи Топлинно изолиране на вътрешни стени Топлинно изолиране на покрив НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ СРОК НА ОТКУПУВАНЕ СПЕСТЕНИ ЕМИСИИ СО 2 5 ПРИРОДЕН ГАЗ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА ПРИРОДЕН ГАЗ 8 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА ПРИРОДЕН ГАЗ ,8 8 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 9, ,9 1,4

16 4 5 Топлинно изолиране на под Подмяна на прозорци и врати 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ,2 ОБЩО МЯРКА 3 9, ,9 5,4 5 ПРИРОДЕН ГАЗ 8 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА ПРИРОДЕН ГАЗ ,4 8 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 40, ,7 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ,7 ОБЩО МЯРКА 5 40, ,1 22,8

17 МЕРКИ НАИМЕНОВАНИЕ Енергоспестяващи мерки при генерирането на топлина. Отопление и вентилация. МЕРКИ НАИМЕНОВАНИЕ Енергоспестяващи мерки при генерирането на студ. Олаждане. Енергоспестяващи мерки за подмяна на помпи, вентилатори и ЕНЕРГИЯ ЕНЕРГИЕН РЕСУРС 5 ПРИРОДЕН ГАЗ 8 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА 6 ЕНЕРГИЯ ЕНЕРГИЕН РЕСУРС 5 ПРИРОДЕН ГАЗ 8 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА 7 5 ПРИРОДЕН ГАЗ СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год. Група С: Енергоспестяващи мерки по системите за генериране на топлина/студ и по системите за отопление, олаждане, вентилация, БГВ и осветление НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ СРОК НА ОТКУПУВАНЕ РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО НЕОБХОДИМИ СРОК НА РЕДУЦИРАНИ СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ИНВЕСТИЦИИ ОТКУПУВАНЕ ЕМИСИИ СО 2 t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год

18 8 9 други елементи при генерирането на топлина и/или студ Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните арактеристики на тръбна мрежа за транспортиране на топлоносител гореща вода и/или на въздуопроводна мрежа 8 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА 8 5 ПРИРОДЕН ГАЗ 8 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА

19 10 Мерки по системите за измерване, системите за автоматизация, контрол на параметри и наблюдение на топло и студоснабдяването, които целят икономия на енергия 5 ПРИРОДЕН ГАЗ 8 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА

20 13 МЕРКИ ЕНЕРГИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ЕНЕРГИЕН РЕСУРС Енергоспестяващи мерки по системата за БГВ Енергоспестяващи мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници Енергоспестяващи мерки по системите за осветление СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ СРОК НА ОТКУПУВАНЕ РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО 2 t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год. 5 ПРИРОДЕН ГАЗ 8 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА ПРИРОДЕН ГАЗ 8 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА ПРИРОДЕН ГАЗ 8 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ,4 ОБЩО МЯРКА ,4

21 14 Енергоспестяващи мерки за подмяна на битови уреди и/или офис оборудване, потребяващи енергия 5 ПРИРОДЕН ГАЗ 8 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА 14 Енергийни спестявания на пакет от енергоспестяващи мерки ПАКЕТ ОТ ЕСМ, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СГРАДАТА:

22 12 МЕРКИ 1 ОБЩО ГОДИШНО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЕСМ ОТ ИЗБРАНИЯ ПАКЕТ ЕНЕРГИЯ СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ СРОК НА ОТКУПУВАНЕ РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО 2 ЕНЕРГИЕН РЕСУРС t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год ПРИРОДЕН ГАЗ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ВСИЧКО: Цени на енергоносителите, използвани при kwh/год. изчисленията на срока на откупуване на инвестициите лева/тон лева/nm 3 лева/kwh МАЗУТ 57% ДИЗЕЛОВО ГОРИВО Вид енергоносител ПРОПАН-БУТАН 6. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ ПРИРОДЕН ГАЗ 0,8 ИМЕ, ФАМИЛИЯ СПЕЦИАЛНОСТ ПОДПИС ВЪГЛИЩА инж.людмила Тодорова-СтояноваТоплотеника ПЕЛЕТИ инж.евгени Василев Електро ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 197,58 инж.ваня Илиева Строителство и аритектура ДРУГИ (изписва се) ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 0,194 УПРАВИТЕЛ: инж.людмила Стоянова (на лицето, извършило обследването) ОБЩО КОЛИЧЕСТВО СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ ДЯЛ НА СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ (подпис и печат) Дата: година

23 ТИПИЗИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПОЯСНЕНИЕ 1 Топлинно изолиране на външни стени Полагане на топлинна изолация на външни стени, уплътнение на фуги във фасадите. 2 Топлинно изолиране на под Полагане на топлинна изолация на пода. 3 Топлинно изолиране на покрив Полагане на топлинна изолация на покрива. Изяснява се мястото на полагане на топлинната изолация. 4 Подмяна на прозорци, врати и др. прозрачни ограждащи елементи. Подобряване на енергийните арактеристики на прозорци, външни врати чрез подмяна на стари с нови, произведени по напреднала тенология за намаляване на топлинните загуби през този вид ограждащи елементи. 5 Мерки по системите за осветление Инсталиране на енергийно-ефективна осветителна система, контрол за постоянен интензитет на осветеността, монтиране на система за автоматично управление. Осветители със стартови системи: осветителни тела с ефективни прибори. Ефективно външно осветление на обществени пространства. 6 Мерки по системите за генериране на топлина (абонатна станция; котелна инсталация) Реконструкция (подмяна) на абонатна станция или на нейни елементи, включително изолации.реконструкция (подмяна) на котелна инсталация или на елементи от нея (котли, помпи, тръбна мрежа, арматура и др.), включително настройки и изолации. Вторично използване на отпадна топлина. 7 Мерки по прибори за измерване, контрол и управление Въвеждане (подмяна) на прибори за измерване, контрол и управление. 8 Настройки (вкл. "температура с понижение") 9 Мерки по сградни инсталации 10 Мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници 11 Енергоефективни уреди Настройка на системите за отопление, БГВ, вентилация, системи за топлинно оползотворяване и циркулиране на топлина, вентили за пестене на топла вода: вентили с ограничени потоци и др. Реконструкция (подмяна) на сградните инсталации или на елемнти от тя (помпи, вентилатори, тръбна мрежа, арматура и др.), включително изолации. Въвеждане на системи, използващи един следните видове ВЕИ: слънце, вятър, вода, земя и др. Ефективни оладителни уреди: ладилници и фризери за бита с висок показател на ЕЕ. Ефективни мокри уреди: съдомиални, перални и центрофугиращи сушилни за бита с висок показател на ЕЕ. Потребителски електронни стоки: електронни продукти за бита - TV, DVD, компютри и др. Енергоефективни офис уреди: компютри, принтери, факсове, копирни машини и др. Тoзи sheet не е част от резюмето. Ролята му е само да подпомогне обследващите при класифициране на предписаните ЕСМ.

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

Certificate EE-Strelbishte_bl.87

Certificate EE-Strelbishte_bl.87 за енергийните характеристики на сграда в експлоатация Номер 363СОФ099 Валиден до: 17.09.2018 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ Сграда/Адрес Жилищна сграда ЕПЖС Блок 87 ; София,

Подробно

Slide 1

Slide 1 КАЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ В СГРАДИ. ПРОБЛЕМИ В ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИТЕ Лидия Костова, Главен експерт Дирекция Контрол и информация ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost_Blok 52.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost_Blok 52.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. МЛАДОСТ 1, БЛОК 52, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost blok 201.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost blok 201.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. МЛАДОСТ - 2, БЛОК 201, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Slatina 33.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Slatina 33.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, БЛОК 33, СОФИЯ ГР. НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Blok 7 Poligona.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Blok 7 Poligona.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. ПОЛИГОНА, БЛОК 7, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 1

Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 1 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 136ТЕР030/10.08.2015 ПЕРИОД НА НАЧАЛНА ДАТА 8.7.2015

Подробно

2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация

2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация 2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация 1.11-30.04 часа / ден 24 дни/седмично 7 Среднодневен брой

Подробно

Prilojenie 1_REZUME_Geo Milev bl218

Prilojenie 1_REZUME_Geo Milev bl218 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА Жилищна сграда в гр.софия, район Слатина, ж.к.гео Милев, ул."сирак Скитник" 9, блок 218 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 363СОФ108

Подробно

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен адрес : Област Стара Загора, Община Стара Загора,

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: ПОДОБЕКТ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФАЗА: ЧАСТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т

ЕТСИЕНВИ-арх. Светлана Николаева гр. София, ПК 1359, ж.к. Люлин, бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Тел. 02/825 00 71, 02 / 988 28 88, sienvi@abv.bg, GSM

Подробно

Microsoft Word - Doclad_Block24_Zlatica.docx

Microsoft Word - Doclad_Block24_Zlatica.docx СЪДЪРЖАНИЕ ДОКЛАД ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 1. ВЪВЕДЕНИЕ 4 2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 5 2.1. Описание на сградата 5 2.1.1. Геометрични характеристики на сградата 8 2.1.2. Строителни и топлофизични

Подробно

Обследване за енергийна ефективност на Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, гр. Бургас Съдържание Съдържание Въведение Анализ на състояни

Обследване за енергийна ефективност на Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, гр. Бургас Съдържание Съдържание Въведение Анализ на състояни Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, Съдържание Съдържание... 1 1 Въведение... 2 2 Анализ на състоянието... 2 2.1 Описание на сградата... 3 2.1.1 Геометрични характеристики на сградата... 5 2.1.2 Строителни

Подробно

DOKLAD_Geo Milev bl.218

DOKLAD_Geo Milev bl.218 Софинвест ЕООД София, Зона Б-19, бл.15-16 е-mail: info@sofinvest.org, тел 02/9888 28 73,факс 02/9884427 Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА район Слатина,

Подробно

БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 тел Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ

БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 тел Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 е-mail:bogoevconsult@abv.bg, тел 0889356919 Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА Жилищен блок в гр.петрич,

Подробно

Системни решения за производствени сгради Ховал ЕООД

Системни решения за производствени сгради Ховал ЕООД Системни решения за производствени сгради Ховал ЕООД Системно решение, което пести енергия и пари, гарантира приятни условия на труд Отопление, охлаждане и вентилация, чрез децентрализирани климатични

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 1 o Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; o Икономия на разходите на домакинствата през зимата; o Повишаване стойността

Подробно

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ С ТРИХОДОВ ТОПЛООБМЕННИК С ВЪНШЕН БУНКЕР С ОБЕМ 1700 ЛИТРА Мощност: 120 KW/H; Габарити на бункера за пелети: широчина 1140 мм, дълбочина

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ С ТРИХОДОВ ТОПЛООБМЕННИК С ВЪНШЕН БУНКЕР С ОБЕМ 1700 ЛИТРА Мощност: 120 KW/H; Габарити на бункера за пелети: широчина 1140 мм, дълбочина ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ С ТРИХОДОВ ТОПЛООБМЕННИК С ВЪНШЕН БУНКЕР С ОБЕМ 1700 ЛИТРА Мощност: 120 KW/H; Габарити на бункера за пелети: широчина 1140 мм, дълбочина - 1620 мм, височина - 2030 мм, вместимост - 1000 кг

Подробно

Microsoft PowerPoint - GEOTOK.pptx

Microsoft PowerPoint - GEOTOK.pptx GEOTOK Термопомпи - всички видове. с безплатна енергия от природата! Какво е ТЕРМОПОМПА? ТермоЕнергия от природата и термопомпи Енергия от ЗЕМЯТА Вода-вода (със сондаж) Вода-земя (със серпентина) Енергия

Подробно

КРИПТО ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев 21 тел: ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЕКТ: Студе

КРИПТО ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев 21 тел: ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЕКТ: Студе КРИПТО ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев 21 тел: 0886 488 842 e-mail: office@krypto-energy.bg ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЕКТ: Студентско общежитие на НАТФИЗ, бл.29 Студентски град, гр.софия

Подробно

T_OC_K_T xls

T_OC_K_T xls Към I. 1.1 Определяне на коефициента на пренос на топлина чрез топлопреминаване H tr,[w/k] H tr = H D + H g + H U + H A H D H g - коефициент на пренос на топлина чрез топлопреминаване през ограждащите

Подробно

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007

Подробно

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "СЪНШАЙН КОУСТ" СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, о

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС СЪНШАЙН КОУСТ СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, о СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, област Варна на 25 км северно от град Варна, на 12 км от к.к. Златни пясъци, на 8 км

Подробно

SHS Eco Save Sundez+Alarko.cdr

SHS Eco Save Sundez+Alarko.cdr Топлинен комфорт + Икономия на енергия WWW. ECOTHERM. BG Хибридна система - перфектно съчетание на термопомпа и газов котел Хибридната система съчетава, по перфектен и интелигентен начин, работата на сплит

Подробно