Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5

Размер: px
Започни от страница:

Download "Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5"

Препис

1 Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 а клас 1 Английски език Бълг. език и лит Математика История и цивил. Музика 2 Английски език Бълг. език и лит Математика Из. изкуство Математика РП 3 История и цивил. Музика Бълг. език и лит Човек и природа Математика РП 4 Физ.в и спорт Час на класа Инф. технологии География и ик. География и ик. 5 Бълг. език и лит. Математика Физ.в. и спорт Английски език Бълг. език и лит 6 Из.изкуство Математика Техн. и предприем Английски език Физ.в и спорт 7 Човек и природа Спортни дейности: понеделник по 2 часа през седмица, 12:00 ч. - 13:20 ч. Избираема подготовка: математика - петък 12:30 13:10 информационни технологии - четвъртък 12:30 13:10 5 б клас 1 Математика Математика Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Из. изкуство 2 Математика Математика Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Техн. и предприем. 3 Музика Из. изкуство Музика Математика Инф. технологии 4 География и ик. Час на класа География и ик. Математика Английски език 5 Физ. в. и спорт Физ. в. и спорт Английски език Физ. в. и спорт Човекът и прир. 6 История и цивил. Английски език Човекът и прир. История и цивил. Бълг. език и лит 7 Английски език. Спортни дейности: сряда по 2 часа през седмица, 12:30 ч.- 13:50 ч. Избираема подготовка: математика - четвъртък 12:30 13:10 информационни технологии - понеделник 12:30 13:10 1

2 6 а клас 1 Физ. в. и спорт Човекът и прир. Математика РП Музика Бълг. език и лит 2 История и цивил. Техн. и предприем Математика РП История и цивил Бълг. език и лит 3 Английски език Техн. и предприем Бълг. език и лит Английски език Математика 4 Английски език Час на класа Изобр. изкуство Английски език Математика 5 Бълг. език и лит Музика Човекът и прир. География и ик. Физ. в. и спорт 6 Бълг. език и лит Математика Инф.технологии Изобр. изкуство Човек и природа 7 Математика Спортни дейности: понеделник по 2 часа през седмица, 12:00 ч. - 13:20 ч. Избираема подготовка: математика - четвъртък 12:30 13:10 информационни технологии - сряда 12:00 12:40 6 б клас 1 История и цивил. Математика Бълг. език и лит Английски език Човекът и прир. 2 Физ. в. и спорт Математика Бълг. език и лит Английски език Музика 3 Бълг. език и лит Човек и природа Математика РП История и цивил Бълг. език и лит 4 Изобр. изкуство Час на класа Математика РП Музика Физ. в и спорт 5 Английски език Бълг. език и лит. Инф. технологии Изобр. изкуство Математика 6 Английски език Техн. и предприем Човек и природа География и ик. Математика 7 Техн. и предприем Спортни дейности: петък по 1 час седмично, 12:40 ч.- 13:20 ч. Избираема подготовка: математика - понеделник 12:30 13:10 информационни технологии - сряда 12:40 13:20 7 а клас 1 Музика Физ. в. и спорт История и цивил. Инф. технологии Физика и астр. 2 География и ик. Из. изкуство Химия и ООС Инф. технологии История и цивил. 3 Бълг. език и лит. Биология и ЗО География и ик. Физ. в. и спорт Из. изкуство 4 Физика и астр. Час на класа Английски език Бълг. език и лит. Биология и ЗО 5 Математика Английски език Технологии Математика Бълг. език и лит. 6 Математика Бълг. език и лит Математика Математика Английски език 7 Бълг. език и лит Математика Спортни дейности: вторник по 2 часа през седмица, 13:20 ч. - 14:40 ч. Избираема подготовка : математика - петък 12:30 13:10 2

3 7 б клас 1 Физика и астр Из. изкуство Химия и ООС Бълг. език и лит. История и цивил. 2 Музика Физ. в. и спорт История и цивил. Бълг. език и лит. Физика и астр. 3 Математика Английски език Бълг. език и лит. Математика Биология и ЗО 4 Математика Час на класа Математика Математика Бълг. език и лит. 5 География и ик. Биология и ЗО Математика География и ик. Английски език 6 Бълг. език и лит. Инф. технологии Английски език Физ. в. и спорт Из. изкуство 7 Инф. технологии Технологии Спортни дейности: вторник по 2 часа през седмица, 13:20 ч. - 14:40 ч. Избираема подготовка : математика - четвъртък 12:30 13:10 8 а клас 1 Английски език Английски език Бълг. език и лит Английски език Философия 2 Английски език Английски език Бълг. език и лит Музика Английски език 3 Физ. в. и спорт Английски език Английски език Английски език Бълг. език и лит 4 Математика Час на класа Английски език Английски език Английски език 5 Английски език Инф./Инф.техн. Английски език Математика Английски език 6 Английски език Информатика Математика Английски език Английски език 7 Бълг. език и лит Инф.техн./Инф. Физ. в и спорт Спортни дейности: сряда по 2 час през седмица, 12:00 ч. - 13:20 ч. Избираема подготовка : математика - петък 12:30 13:10 8 б клас 1 Немски език Бълг. език и лит Физ. в и спорт Немски език Инф./Инф.техн. 2 Немски език Бълг. език и лит Бълг. език и лит Немски език Информатика 3 Немски език Математика Немски език Музика Инф.техн./Инф. 4 Бълг. език и лит Час на класа Немски език Математика Немски език 5 Физ. в и спорт Немски език Немски език Немски език Немски език 6 Немски език Немски език Философия Немски език Немски език 7 Немски език Немски език Математика Спортни дейности: сряда по 2 часа през седмица, 12:00 ч. - 13:20 ч. Избираема подготовка : математика - четвъртък 12:30 13:10 3

4 8 в клас 1 Инф.т. 1гр./Инф. 2гр. Бълг. език и лит. Математика Английски език Математика 2 Информатика Бълг. език и лит. Музика Английски език Математика 3 Инф. 1гр./Инф. т.2гр. Физ. в. и спорт Английски език Английски език Английски език 4 Английски език Час на клас Английски език Физ. в. и спорт Английски език 5 Английски език Английски език Английски език Бълг. език и лит. Английски език 6 Английски език Английски език Философия Бълг. език и лит. Английски език 7 Английски език Английски език Английски език Спортни дейности: четвъртък по 2 часа през седмица, 12:30 ч. - 13:50 ч. Избираема подготовка: математика вторник 13:10 13:50 8 г клас 1 Математика Английски език Музика Бълг. език и лит. Английски език 2 Математика Английски език Английски език Бълг. език и лит. Английски език 3 Физ. в. и спорт Английски език Английски език Английски език Английски език 4 Английски език Бълг. език и лит. Математика Английски език Инф.т. 1гр./Инф. 2гр. 5 Английски език Бълг. език и лит Английски език Английски език Информатика 6 Английски език Физ. в. и спорт Английски език Английски език Инф. 1гр./Инф. т.2гр. 7 Английски език Час на класа Философия Спортни дейности: вторник по 2 часа през седмица, 13:20 ч. - 14:40 ч. Избираема подготовка : математика - петък 12:30 13:10 9 а клас 1 Математика География и ик. Руски/Немски Изобр. изкуство Физ. в. и спорт 2 Математика РП Физ. в. и спорт Физика и астр География и ик. История и цивил. 3 Бълг. език и лит. Физика и астр Философия Математика Бълг. език и лит. 4 Бълг. език и лит. Час на класа Информ/ инф.техн Химия и ОСС Биология и ЗО 5 История и цивил. История и цивил. Биология и ЗО История и цивил. Математика 6 Химия и ОСС Английски език Английски език Физика и астр. Руски/Немски 7 Биология и ЗО Английски език Английски език Спортни дейности: вторник по 1 час седмично, 12:40 ч. - 13:20 ч. 4

5 9 б клас 1 Бълг. език и лит Английски език Философия География и ик. Бълг. език и лит 2 История и цивил. Английски език Руски/ Немски Физика и астр. Бълг. език и лит 3 Изобр. изкуство География и ик. Английски език Химия и ООС Биология и ЗО 4 Биология и ЗО Час на класа Английски език История и цивил. Руски/ Немски 5 Математика Физ. в и спорт Инф./Инф. Техн. Физ. в и спорт История и цивил. 6 Математика РП История и цивил. Биология и ЗО Математика Математика 7 Химия и ООС Физика и астр. Физика и астр. Спортни дейности: сряда по 2 часа през седмица, 12:00 ч. - 13:20 ч. 9 в клас 1 История и цивил. Математика Бълг. език и лит. Английски език История и цивил. 2 Химия и ООС Информатика Философия Английски език Физ. в и спорт 3 Английски език Информатика Руски/ Немски История и цивил. География и ик. 4 Английски език Час на класа Математика Физ. в и спорт Математика 5 Биология и ЗО География и ик. Изобр. изкуство Физика и астр. Руски/ Немски 6 Бълг. език и лит Физика и астр. Физика и астр. Химия и ООС Биология и ЗО 7 Бълг. език и лит История и цивил. Биология и ЗО Спортни дейности: петък по 2 часа през седмица, 12:00 ч. - 13:20 ч. 9 г клас 1 Английски език Физика и астр. Руски/ Немски Физика и астр. Математика 2 Английски език География и ик. Бълг. език и лит. Физ. в. и спорт География и ик. 3 История и цивил. История и цивил. Математика РП Английски език Физ. в. и спорт 4 Математика Час на класа Биология и ЗО Английски език История и цивил. 5 Химия и ООС Бълг. език и лит Физика и астр. Химия и ООС Биология и ЗО 6 Биология и ЗО Бълг. език и лит Информатика История и цивил. Руски/ Немски 7 Изобр. изкуство Математика Философия Спортни дейности: петък по 2 часа през седмица, 12:00 ч. - 13:20 ч. 5

6 10 а клас 1 Физика и астр. Химия и ООС Физика и астр. Химия и ООС Немски език 2 Физика и астр. Математика Математика Математика Информатика 3 Математика Математика Бълг. език и лит. Информатика Математика 4 Биология и ЗО Час на класа Бълг. език и лит. История и цивил. Физика и астр. 5 География и ик. История и цивил. География и ик. Биология и ЗО Бълг. език и лит. 6 Физ. в и спорт Физ. в и спорт Английски език Английски език Етика и право 7 Английски език Английски език Немски език Спортни дейности: понеделник по 2 часа през седмица, 12:00 ч. - 13:20 ч. 10 б клас 1 Математика История и цивил. Математика Математика Руски език 2 Математика Химия и ООС Физика и астр. Химия и ООС Математика 3 Физика и астр. Английски език Английски език Физ. в и спорт Етика и право 4 Физика и астр. Час на класа Английски език Информатика Информатика 5 Биология и ЗО Руски език Бълг. език и лит. История и цивил. Физика и астр. 6 Английски език Математика Бълг. език и лит. Биология и ЗО Бълг. език и лит. 7 География и ик. Физ. в и спорт География и ик. Спортни дейности: четвъртък по 2 часа през седмица, 12:00 ч. - 13:20 ч. 10 в клас 1 Математика Физ. в. и спорт Информатика Информатика Информатика 2 Математика История и цивил. Информатика Биология и ЗО Руски език 3 Бълг. език и лит Химия и ООС Физика и астр. История и цивил. Физика и астр 4 Бълг. език и лит Час на класа Математика Химия и ООС Бълг. език и лит 5 Физика и астр. Английски език Математика Английски език Етика и право 6 География и ик. Английски език География и ик. Физ. в. и спорт Математика 7 Биология и ЗО Руски език Английски език Спортни дейности: четвъртък по 2 часа през седмица, 12:00 ч. - 13:20 ч. 6

7 10 г клас 1 Биология и ЗО Английски език Английски език История и цивил. Бълг. език и лит 2 Биология и ЗО Английски език Английски език Информатика Немски език 3 Математика Физ. в. и спорт География и ик. Биология и ЗО Информатика 4 География и ик. Час на класа Физика и астр. Биология и ЗО Етика и право 5 Бълг. език и лит Химия и ООС Немски език Химия и ООС Математика 6 Бълг. език и лит Химия и ООС Математика Химия и ООС Физика и астр. 7 Физ. в. и спорт История и цивил. Математика Спортни дейности: понеделник по 2 часа през седмица, 12:00 ч. - 13:20 ч. Избираема подготовка : предмет ден от часа до часа Химия и ООС петък 12:30 ч. 13:10 ч. Биология и ЗО четвъртък 12:30 ч. 13:10 ч. 11 а клас 1 Философия Философия Химия и ООС Физ. в. и спорт Физ. в. и спорт 2 Немски език История и цивил. Математика Английски език Бълг. език и лит. 3 Математика Немски език Математика Английски език Физика и астр. 4 Бълг. език и лит. Час на класа История и цивил. Информатика Физика и астр. 5 Бълг. език и лит. Биология и ЗО Английски език Информатика Математика 6 Информатика Химия и ООС Физика и астр. Биология и ЗО Математика 7 Английски език Математика География и ик. Спортни дейности: четвъртък по 2 часа през седмица, 12:30 ч. - 13:50 ч. Избираема подготовка: български език и литература - петък 12:30 13:10 11 б клас 1 Руски език История и цивил. Бълг. език и лит. Английски език Математика 2 Философия Английски език Химия и ООС Математика Математика 3 Физика и астр. Биология и ЗО Информатика Математика Бълг. език и лит. 4 Английски език Час на класа Информатика Философия Бълг. език и лит. 5 Английски език Химия и ООС История и цивил. Биология и ЗО Физика и астр. 6 Физ. в. и спорт Математика География и ик. Руски език Физика и астр 7 Информатика Математика Физ. в. и спорт Спортни дейности: сряда по 2 часа през седмица, 13:20 ч. - 14:40 ч. Избираема подготовка: български език и литература - петък 12:30 13:10 7

8 11 в клас 1 История и цивил. Английски език География и ик. Математика Информатика 2 Руски език Биология и ЗО Бълг. език и лит. Математика Информатика 3 Философия Химия и ООС Бълг. език и лит. Руски език Физ. в. и спорт 4 Математика Час на класа Английски език Биология и ЗО Математика 5 Информатика Философия Физика и астр. Бълг. език и лит Английски език 6 Физика и астр. Математика Химия и ООС Информатика Английски език 7 Физика и астр. Физ. в. и спорт История и цивил. Спортни дейности: вторник по 2 часа през седмица, 13:20 ч. - 14:40 ч. Избираема подготовка: български език и литература - четвъртък 12:30 13:10 11 г клас 1 Физ. в. и спорт Биология и ЗО Физ. в. и спорт Биология и ЗО Химия и ООС 2 История и цивил. Математика География и ик. Биология и ЗО Химия и ООС 3 Немски език Математика Английски език Философия Английски език 4 Философия Час на класа Химия и ООС Математика Английски език 5 Физика и астр. Бълг. език и лит. Химия и ООС Математика Биология и ЗО 6 Бълг. език и лит. Немски език История и цивил. Английски език Биология и ЗО 7 Бълг. език и лит. Химия и ООС Физика и астр. Спортни дейности: сряда по 2 часа през седмица, 13:20 ч. - 14:40 ч. Избираема подготовка: български език и литература - четвъртък 12:30 13:10 12 а клас 1 Математика Бълг. език и лит. Английски език Математика Математика 2 Математика Бълг. език и лит. Английски език Математика Математика 3 Свят и личност Физика и астр. Физ. в. и спорт Немски език История и цивил. 4 Свят и личност Час на класа Бълг. език и лит. Английски език Физ. в. и спорт 5 Информатика Физика и астр. История и цивил. Информатика Физика и астр. 6 Английски език Информатика Математика Информатика Физика и астр. 7 География и ик. Немски език Математика Спортни дейности: петък по 2 часа през седмица, 12:30 ч. - 13:50 ч. 8

9 12 б клас 1 Свят и личност Физика и астр. Английски език Информатика Английски език 2 Свят и личност Физика и астр. Английски език Информатика Бълг. език и лит 3 Руски език Английски език Математика Физика и астр. Бълг. език и лит 4 Математика Час на класа Математика Физика и астр. Математика 5 Математика Информатика Бълг. език и лит Руски език Математика 6 Информатика Математика Физ. в. и спорт География и ик. История и цивил 7 Физ. в. и спорт Математика История и цивил. Спортни дейности: понеделник по 2 часа през седмица, 13:20 ч. - 14:40 ч. 12 в клас 1 География и ик. Математика Математика Свят и личност Бълг. език и лит. 2 Информатика Математика Математика Свят и личност Физ. в. и спорт 3 Информатика Информатика История и цивил. Информатика Математика 4 Руски език Час на класа Английски език Руски език История и цивил. 5 Бълг. език и лит. Английски език Физ. в. и спорт Физика и астр. Английски език 6 Математика Физика и астр. Бълг. език и лит. Физика и астр. Английски език 7 Математика Физика и астр. Бълг. език и лит. Спортни дейности: петък по 2 часа през седмица, 12:30 ч. - 13:50 ч. Избираема подготовка: български език и литература петък 12:30 13:10 12 г клас 1 Немски език Биология и ЗО Биология и ЗО Физика и астр. Биология и ЗО 2 Химия и ООС Свят и личност Биология и ЗО Физ. в. и спорт Биология и ЗО 3 Химия и ООС Свят и личност Английски език Бълг. език и лит. Английски език 4 Физ. в. и спорт Час на класа Химия и ООС Немски език Английски език 5 Математика Бълг. език и лит. Химия и ООС Математика История и цивил. 6 География и ик. Бълг. език и лит. История и цивил. Математика Химия и ООС 7 Бълг. език и лит. Английски език Математика Спортни дейности: четвъртък по 2 часа през седмица, 12:30 ч. - 13:50 ч. 9

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор 1 а клас 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спорт Бълг.език и лит. Информ.технологии Математика 3 Математика Английски език Спортни дейности

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел 1 а, сутрин 1 Математика Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика ИУЧ 2 Технол. и препр. Бълг.език и лит. Бълг.език и лит. Български ИУЧ Английски ИУЧ 3 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8.

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8. ПОНЕДЕЛНИК Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език Първи чужд език Човекът Час на класа Български език География Философия Български език Човекът

Подробно

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ул. Севастопол 28, гр. Пловдив school@chestemenski.com тел. 64-30-58 Директор, 64-30-52 Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА УТВЪРДЕНО ДИРЕКТОР:...

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕ

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕ Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕСЕЦ ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ПАРАЛ. ПАРАЛ. АЕ 5бг Ж.Димова

Подробно

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 8 а 21.05.2018 7 Английски Философия Петкова Симеонов No 26 No 22 8 Английски Биология Английски Ч К Р Физкултура Петкова Антонова Петкова Петкова Перфанова No 26 No 35 No 26 No 26

Подробно

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) 855-20-54 МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготвителна група Сутрин ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

Подробно

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І 5а клас октомври ноември декември януари 21.XI 4.XII 24.I - ЗИП 31.I 28.X 9.XII ЗИП 14.XI 22.X 18.XI 19.XII 27.I ЗИП 8.XI 17.I 2.XII 16.XII - ЗИП 9.I 15.XI 20.XII География и икон. 15.X 11.XI Човекът и

Подробно

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ", БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг VIIIд VIIIе 1 Английски език Английски език Английски език ФВС Английски език Български език и литература 2 ФВС Английски език Английски език Английски език Английски език Български

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН ден час 8А1 1 Математика 302 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език 302 4 Английски език 302 5 Английски език 302 6 Английски език 302 Английски език И 302 1 Английски език 302 2 Английски език

Подробно

Седмично разписание за I учебен срок за учебната 2018/2019 година І смяна Іа клас час 1 понеделник Бълг.език и литер.- Бичева вторник Бълг.език и лите

Седмично разписание за I учебен срок за учебната 2018/2019 година І смяна Іа клас час 1 понеделник Бълг.език и литер.- Бичева вторник Бълг.език и лите Седмично разписание за I учебен срок за учебната 208/209 година І смяна Іа клас Бълг.език и литер.- Бичева Бълг.език и литер.- Бичева 2 Бълг.език и литер.- Бичева Бълг.език и литер.- Бичева Математика-

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ; Приложение

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ;   Приложение Приложение 1 към Завед /.. ГРАФИК НА V А клас за провеждане на класните и контролни работи за първи срок на учебната 2019/2020 година Учебен пмет 01.10 1. БЕЛ - - - - - - - - - - 12.12 - - - - - 2. АЕ

Подробно

СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

СУ ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СЕДМИЧНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за учебната 20/207 година II срок ас X 3 X о с а в г? 3 4 ^?

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

І а

І а І а І б 2. МАТЕМАТИКА 2. БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 3. МУЗИКА 3. МАТЕМАТИК А 4. АНГЛ.ЕЗИК ИУЧ І / ИНФ.ТЕХН. ІІ-ИУЧ 4. МУЗИКА 5. ЧАС НА КЛАСА 5. ЧАС НА КЛАСА 2. МАТЕМАТИКА 2. ФИЗ. ВЪЗП. И СПОРТ 3. ТЕХНОЛ.

Подробно

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград V а клас Преподавател Стая V б клас Преподавател Стая 1. География и икономика Е. Паскалева 407 Бълг.ез. и литература Г. Гочева 404 2. Човекът и природата П. Симеонов 210 География и икономика Е. Паскалева

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Български език 2 Български език Математика Технологии Български РП Български език 3 Математика Български език Математика РП Математика Физическо

Подробно

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ  ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД-06-1441 от 28.08.2019 г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СРОК 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА VА VБ 3 Час на класа 3

Подробно

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 8 а 20.05.2019 8 Философия Физика Химия Английски Математика Ив.Иванов Гошева Н.Костова Сизова Котева No 44 No 31 No 53 No 24 No 31 9 Английски Физкултура Английски Английски Математика

Подробно

:30-8:10 ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПР. - ИУЧ А.АТАНАСОВА 407 8:20-9:00 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛИИВАНОВА/ГЪРБАЧЕВА 207/208 9:10-9:50 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНО

:30-8:10 ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПР. - ИУЧ А.АТАНАСОВА 407 8:20-9:00 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛИИВАНОВА/ГЪРБАЧЕВА 207/208 9:10-9:50 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНО :0 - :0 ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПР. - ИУЧ А.АТАНАСОВА 0 :0-9:00 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ 0/0 9:0-9:0 А.АТАНАСОВА 0 0:0-0:0 М.ДЕЧЕВА 0 :00 - :0 Д.ТОШЕВА : - : Б.ИВАНОВА 0 :0 - :0 В.РАДЕВА 0 :0-:00 СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ IX A IX

Подробно

гр

гр ІІ а клас І в клас І б клас І а клас -ИУЧ Околен свят -ИУЧ 4 по 1 2 по -ИУЧ по 4 ни Околен свят ИУЧ 4 ИУЧ. 1 2. ИУЧ по 4 ни ИУЧ Околен свят ИУЧ 4 1 2 4 ИУЧ по ни ИУЧ Околен свят ИУЧ 3 4 интерси 1 2 3 4

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

4 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бъл.език и лит. Физ. възп. и спорт Човекът и обществото I чужд език Бълг. език и лит. РП Цв.Р

4 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бъл.език и лит. Физ. възп. и спорт Човекът и обществото I чужд език Бълг. език и лит. РП Цв.Р 4 а, следобед 1 Бъл.език и лит. Физ. възп. и спорт Човекът и обществото I чужд език Бълг. език и лит. РП Цв.Райкова М.Иванова Цв.Райкова Цв.Райкова Цв.Райкова 202 2 202 202 202 2 Бъл.език и лит. Математика

Подробно

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на околната среда 9 13 Физическо възпитание и спорт 6 2 Математика

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ e

петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ e петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 0.09.206 г. І а клас Препода І б клас Препода І в клас Преподава. Бълг.ез. и литерат. Аргирова Бълг.ез. и литература Линева Бълг.ез.

Подробно

Седмично разписание на 1 grade ПГ-6 по билингвалната система ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 08:30-09:30 ELA ELA ELA ELA ELA 09:30-10:00 RECE

Седмично разписание на 1 grade ПГ-6 по билингвалната система ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 08:30-09:30 ELA ELA ELA ELA ELA 09:30-10:00 RECE Седмично разписание на 1 grade ПГ-6 по билингвалната система 09:30-10:00 RECESS RECESS RECESS RECESS RECESS 10:00-11:00 Math Math Math Math Math 11:00-11:40 11:40-12:05 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 12:05-12:30

Подробно

ВТОРИ СРОК 2018 / 2019 Поредна седмица СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВИКТОР ЮГО ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ КЛАСЕН РЪКОВОДИТ

ВТОРИ СРОК 2018 / 2019 Поредна седмица СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВИКТОР ЮГО ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ КЛАСЕН РЪКОВОДИТ КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: Албена Симеонова КЛАС: VII А.03.03-.04- Бълг. език и л-ра 06.03. 18.04. UХ.05. Английски език.03..05. Математика 19.03..04. UХ.05. 10.06 Математика ИУЧ.03... 04.06 История и цивилизации

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 8 а 16.09.2019 1 Предприем. Математика Английски Б Е Л Б Е Л Пенева Костовски Петкова С.Петков С.Петков No 36 No 46 No 26 No 43 No 43 2 Математика Математика Английски Б Е Л Б Е Л

Подробно

График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 2

График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 2 График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 22.03.2018г. Контролна работа 5 Математика Величка Сабахлъкова

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г. V - VII клас първа смяна V А клас 1 Човекът и природата

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит 1 а, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова 2 Бълг.език и литература

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ДОБРИ ЧИНТУЛОВ, ГР. СЛИВЕН УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. 8. клас Учебен предмет Учебници и учебни помаг

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ДОБРИ ЧИНТУЛОВ, ГР. СЛИВЕН УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. 8. клас Учебен предмет Учебници и учебни помаг ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ДОБРИ ЧИНТУЛОВ, ГР. СЛИВЕН УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. 8. клас Бълг. eзик Литература Ангел Петров и Елинка Щерионова и Булвест 2000 Регалия 2017-19 2. Английски

Подробно

145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, , ; ГРАФИК За контролни и класни

145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, , ; ГРАФИК За контролни и класни 145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, 02 877 41 36, 02 875 41 55; oy_145@abv.bg ГРАФИК За контролни и класни работи през II-ри учебен срок 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Подробно

Седмична програма на 9 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 9 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 9 а 16.09.2019 7 Английски Електроник Английски _УП-УПрогр Изобр.изк. Сизова Сап-джиева Сизова Ушанова Панайотова No 24 No 33 No 34 No 64 No 27 8 Английски Немски ез. Английски _УП-УПрогр

Подробно

Prfgrama

Prfgrama Олева Английски език Чорева Математика Моллова Човекът и природата Димитрова Български език и л-ра Олева Английски език Чорева Математика Аврамов Физическо възпитание Димитрова Български език и л-ра Тенчева/Рижук

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Наименование Автор Издателство Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Прос

С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Наименование Автор Издателство Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Прос С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Просвета-София АД Читанка Р.Танкова Просвета-София АД Математика Ю.Гарчева, А.Манова Просвета-София

Подробно