P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

Размер: px
Започни от страница:

Download "P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав"

Препис

1 P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид предишните си резолюции относно Нигерия, включително тези от 4 юли 2013 г. 1 и 15 март 2012 г. 2, като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън относно Нигерия, включително тези от 26 юни 2014 г. и 15 април 2014 г., като взе предвид заключенията на Съвета относно отвличанията в Нигерия от 12 май 2014 г., като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД относно Нигерия от 26 юни 2014 г., като взе предвид решението на Съвета да се добави Боко Харам към списъка на ЕС на терористични организации, което влезе в сила на 29 май 2014 г., като взе предвид изявлението на говорителя на генералния секретар на ООН от 30 юни 2014 г., като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН относно децата и въоръжените конфликти, публикуван на 1 юли 2014 г., като взе предвид посланието на генералния секретар на ООН от 17 юни 2014 г. до панелната дискусия за отбелязване на Деня на африканското дете, като взе предвид доклада на Международния наказателен съд (МНС) относно дейностите по предварително разследване за 2013 г., като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., ратифициран от Нигерия на 29 октомври 1993 г., като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г., като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения, 1 Приети текстове, P7_TA(2013) ОВ C 251 E, г., стр. 97.

2 като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г., ратифицирана от Нигерия на 22 юни 1983 г., като взе предвид второто преразглеждане на Споразумението от Котону за периода г., ратифицирано от Нигерия на 27 септември 2010 г., като взе предвид Конституцията на Федерална република Нигерия и в частност нейните разпоредби за защита на свободата на религията в глава IV Право на свобода на мисълта, съвестта и религията, като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник, А. като има предвид, че Боко Харам е нарастваща заплаха за стабилността на Нигерия, Западна Африка и региона на Сахел; като има предвид, че насилието, предизвикано от тази ислямистка джихадска екстремистка организация е причинило много хиляди смъртни случаи през последните десет години; като има предвид, че организацията безразборно цели християни, умерени мюсюлмани, правителствените служители и институции и на практика всеки, който не спазва нейните догматичен и екстремни убеждения; Б. като има предвид, че през нощта на април 2014 г. 276 ученички бяха отвлечени от Боко Харам от правителственото средно училище в град Чибок в щата Борно; като има предвид, че до момента над 200 ученички все още са безследно изчезнали; като има предвид, че се съобщава, че силите за сигурност на Нигерия не са отговорили на едно предварително предупреждение; като има предвид, че са налице по-нататъшни отвличания на ученици след нападението в Чибок; В. като има предвид, че за отвлечените момичета съществуват сериозни заплахи от сексуално насилие, робство и принудителни бракове; Г. като има предвид, че тези отвличания получиха силен отговор от гражданското общество в Нигерия и в целия свят с искания нигерийското правителство да предприеме ефективни действия, за да върне нашите момичета, да гарантира защитата на учениците и да се справи с разпространението на Боко Харам ; Д. като има предвид, че са налице тревожни доклади, включително от източници от ЕСВД и от правителствени източници, за безогледно насилие като част от реакцията на правителството, включително от Нигерийската съвместна работна група на военни и полицейски звена, създадена през май 2013 г. за борба с Боко Харам ; Е. като има предвид, че през последните месеци темпът на атаките на Боко Харам се е засилил драстично и те стават все по-ожесточени, с над жертви от началото на годината в нападения срещу църкви, училища, пазари и села, както и инсталации за сигурност; като има предвид, че Боко Харам понастоящем разширява обхвата на операциите си, за да включи цялата северна половина на Нигерия и прилежащи зони от съседни държави;

3 Ж. като има предвид, че Боко Харам е отговорна за най-малко 18 нападения над цивилни граждани в Северна Нигерия през последните две седмици, съчетани с нарастващо политическо напрежение преди планираните общи избори през 2015 г.; З. като има предвид, че нападенията на Боко Харам и реакцията на правителството са причина за криза на бежанците, като над души търсят убежище в чужбина, най-вече в Нигер и Камерун, както и за много повече вътрешно разселени лица според Върховния комисар на ООН за бежанците; като има предвид, че това оказва допълнителен натиск върху оскъдните местни продоволствени и водни ресурси, особено в Нигер, която сама се бори с продоволствена несигурност след годините суша; И. като има предвид, че хуманитарното положение на голяма част от населението остава критично, като 70% от населението живее с по-малко от 1,25 USD на ден; Й. като има предвид, че свободата на изразяване и свободата на пресата са застрашени от заплахи за арест, сплашване, насилие и дори смърт срещу тези, които съобщават за нигерийските органи по критичен начин; като има предвид, че Боко Харам постоянно заплашва да атакува медии, които са отразявали дейността й отрицателно; К. като има предвид, че поради обявяването на извънредно положение, което е в сила от 14 май 2013 г. в щатите Борно, Йобе и Адамауа, големи части от тези щати са недостъпни за агенции за хуманитарна помощ, журналисти и репортери; като има предвид, че правителството е спряло мобилните телефонни услуги в редица територии, за да попречи на бунтовниците да комуникират; Л. като има предвид, че ЕС и неговите държави членки са предлагали многократно своята подкрепа на Нигерия в продължаващите й усилия да защити своите граждани и да разгроми тероризма във всичките му форми, както и за прекратяване на културата на безнаказаност за използването на сексуално насилие; М. като има предвид, че на 28 май 2014 г. ЕС включи Боко Харам и нейния лидер Абубакар Шекау в своя списък на терористични организации, следвайки решението на ООН да определи Боко Харам като терористична организация и примера на други международни партньори; Н. като има предвид, че Върховният комисар на ООН за правата на човека Нави Пилай предупреди, че атаките на Боко Харам може да представляват престъпления срещу човечеството; като има предвид, че предварително разследване на МНС потвърждава това предупреждение, като заключава, че има основателни причини да се вярва, че Боко Харам извършва престъпления срещу човечеството и военни престъпления; 1. Строго осъжда непреставащата вълна от въоръжени и бомбени атаки, самоубийствените атентати, отвличанията и други актове на насилие, извършени от терористичната секта Боко Харам срещу граждански, правителствени и военни цели в Нигерия, в северните райони, както и в Абуджа и Лагос; призовава за незабавно и безусловно освобождаване на ученичките от Чибок;

4 2. Изразява своето дълбоко съчувствие на семействата на жертвите и подкрепя усилията на правителството на Нигерия да спре насилието и да изправи отговорните пред правосъдието; 3. Призовава нигерийското правителство и нигерийските органи да работят заедно, за да гарантират безопасното връщане на момичетата по домовете им, да подобрят прозрачността относно спасителните операции и да предоставят подходяща информация и медицинска и психологическа помощ за семействата на отвлечени момичета, за да се сложи край на атмосферата на подозрение; 4. Изразява дълбока загриженост от факта, че Боко Харам активно въвлича жени и деца като част от своята кървава партизанска кампания, и осъжда явното нарушаване на основните права, изразяващо се в обстоятелството, че Боко Харам забранява на младите момичета и момчета да имат достъп до образование; 5. На мнение е, че механизмът за мониторинг и докладване на сериозни нарушения на правата на децата в ситуации на въоръжен конфликт следва да бъде активиран в Нигерия и че УНИЦЕФ следва да увеличи своя капацитет в тази област, в съответствие с неговия мандат; 6. Изразява също така своята дълбока загриженост във връзка със съобщенията за насилствено приемане на вярата на исляма и налагането на законите на шариата като част от заявената цел на организацията за създаване на ислямски халифат в северната част на Нигерия; 7. Настоятелно призовава правителството на Нигерия и нейните въоръжени сили да проявяват сдържаност при справянето с бунтовническото насилие и да гарантират, че всички усилия за борба срещу такова насилие се извършват съгласно задълженията на нигерийското правителство по силата на международното право; изисква от нигерийските органи да разследват твърденията за безразборно и прекомерно насилие от страна на правителствените сили, включително опожаряването на къщи и екзекутирането на заподозрени членове на Боко Харам или дори граждани без очевидна връзка с организацията, както и да изправят пред съда извършителите на тези престъпления; 8. Настоятелно призовава правителството на Нигерия да води борба не само с бунта на Боко Харам, но също и с някои от основните причини за него, включително слабото развитие, широко разпространената корупция, присвояването на парите от петрола, радикализацията и липсата на перспективи, и призовава държавите членки на ЕС да помогнат на Нигерия за решаването на тези проблеми; 9. Също така настоятелно призовава нигерийските органи да преодолеят икономическо разделение между северната и южната част на страната, включително чрез осигуряване на по-добро образование и здравни услуги в северната част, и да гарантират справедливо разпределение на ползите от петролното богатство чрез държавния бюджет, за да се гарантира добро регионално развитие; 10. Подчертава по-конкретно значението на една независима, безпристрастна и достъпна съдебна система за прекратяването на безнаказаността и подобряването на спазването на принципите на правовата държава и основните права на

5 населението; поради това призовава за подобряване на ефикасността и независимостта на съдебната система на Нигерия като средство за ефективно използване на наказателното правосъдие за борба с тероризма; 11. Настоятелно призовава нигерийското правителство да признае и зачита свободата на пресата и медиите и да даде възможност на журналистите и репортерите да имат достъп до фронтовата линия, тъй като пресата и медиите могат да изпълняват важна роля в укрепването на отговорността и документирането на нарушенията на правата на човека; 12. Повтаря призивите си за отмяна на Закона за забрана на еднополовите бракове, както и на раздели 214, 215 и 217 от Наказателния кодекс на Нигерия, които биха изложили ЛГБТ лицата както нигерийски граждани, така и чужденци на сериозен риск от насилие и арест; 13. Изразява загриженост относно увеличаването на трафика на хора и контрабандата на наркотици и оръжие в региона и техните връзки с ислямския тероризъм; отбелязва също така връзките между въоръжените групи на Боко Харам, Ал- Каида в ислямския Магреб и Ал Шабаб в тази незаконна дейност; призовава нигерийското правителство, в сътрудничество с правителствата от Икономическата общност на западноафриканските държави, други правителства и международни агенции, да премахнат тази търговия като част от усилията за борба с разпространението на международния тероризъм и източниците, които го финансират; 14. Призовава настоятелно ЕСВД, Съвета и Комисията да работят съвместно с ООН и други международни партньори за спиране на финансирането и ограничаване на движението на Боко Харам и по-специално на водачите му; 15. Призовава ЕСВД, Комисията, държавите членки на ЕС и международните партньори да продължат да си сътрудничат с Нигерия, включително по случая с ученичките от Чибок, както двустранно, така и посредством регионални структури и структури на ООН в усилията за оказване на помощ, обучение на силите за сигурност и обмен на разузнавателна информация; 16. Призовава ЕСВД и Комисията бързо да подпишат стратегията за Нигерия за периода г. и да включат подпомагане и подкрепа, насочени към премахване на първопричините за появата на Боко Харам ; 17. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на федералното правителство на Нигерия, на институциите на Африканския съюз, на генералния секретар на ООН, на Общото събрание на ООН, на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ ЕС, както и на Панафриканския парламент.

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.7.2014 B8-0016/2014 } B8-0019/2014 } B8-0020/2014 } B8-0021/2014 } B8-0023/2014 } B8-0024/2014 }RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0396/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0370/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 23.5.2018 A8-0159/7 7 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Малин Бьорк, Щефан Ек, Палома Лопес Бермехо, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй, Мигел Урбан

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

Microsoft Word - P7-TA BG.MSWORD

Microsoft Word - P7-TA BG.MSWORD P7_TA(2010)0350 Недостатъци в областта на защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република Конго Резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2010 г. относно неуспехите в защитата

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0379 Судан Резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2016 г. относно Судан (2016/2911(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc P7_TA(2010)0196 Положението в Бирма/Мианмар Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2010 г. относно положението в Бирма/Мианмар Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/11 11 Съображение Й й (ново) Й.й. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 5.9.2018 A8-0250/4 4 Приложение съображение 10 (10) В предварителните си констатации и заключения, приети на 9 април 2018 г., ограничената мисия за наблюдение на избори на Службата на ОССЕ за демократични

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г. РАЗДЕЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г. РАЗДЕЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г. РАЗДЕЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ Основна цел: Изграждане на административните

Подробно