Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо"

Препис

1 Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за настройване и монтиране на устройството. За преглед на Ръководство за бързо инсталиране на други езици, моля, посетете ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВНИМАНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозни наранявания. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до малки или средни наранявания. 1 Разопаковайте устройството ВНИМАНИЕ При опаковането на вашето устройство са използвани полиетиленови торбички. Полиетиленовите торбички не са играчки. За да избегнете опасност от задушаване, моля, съхранявайте тези торбички на място, недостъпно за бебета и деца, и ги изхвърляйте по съответния ред. Устройството е тежко и теглото му е приблизително 26,5 кг. За да предотвратите евентуални наранявания, устройството трябва да се вдига от поне двама души. Внимавайте да не затиснете пръстите си, когато оставяте устройството. Ако използвате долна тава, носете я отделно от устройството. Около устройството винаги трябва да има минимално отстояние, както е показано на илюстрацията. 400 мм 100 мм 100 мм 250 мм Компонентите в кашона може да са различни в зависимост от страната, за която са предназначени. Препоръчваме да запазите оригиналната опаковка. Ако по някаква причина трябва да превозвате устройството, опаковайте го внимателно, за да избегнат повреди при транспортирането. Устройството трябва да бъде съответно застраховано при превозвача. За това как се опакова устройството вижте Опаковане и транспортиране на устройството в Ръководство за допълнителни функции. Интерфейсният кабел не е част от стандартните аксесоари. Купете интерфейсен кабел, подходящ за интерфейса, който искате да използвате (USB или мрежа). USB кабел Препоръчва се да използвате USB 2.0 кабел (тип A/B), не по-дълъг от 2 метра. НЕ свързвайте интерфейсния кабел в този момент. Свързването на интерфейсния кабел се извършва по време на процеса за инсталиране на MFL-Pro. Мрежов кабел Използвайте директен, двойно усукан кабел Категория 5 (или по-висока) за 10BASE-T или 100BASE-TX Fst Ethernet мрежа. BUL Вариант 0 1

2 2 Отстранете опаковката от устройството ВАЖНО Все още НЕ свързвайте захранващия кабел. e f Хванете зелената дръжка на барабана и го дърпайте, докато спре. Дърпайте леко оранжевия опаковъчен материал към предната страна на устройството, за да го махнете. Махнете 4 оранжеви, опаковъчни парчета. Махнете опаковъчната лента от външната страна на устройството. Отворете мултифункционалната тава и махнете пластмасовия лист от подпората на мултифункционалната тава, след което затворете мултифункционалната тава. Отворете предния капак, като натиснете бутона за освобождаване на предния капак. Махнете пакетчето силикагел. g h Натиснете силно барабана обратно в устройството. Затворете предния капак на устройството. CAUTION ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ слагайте в устата пакетчето силикагел. Изхвърлете го веднага. 2

3 3 Заредете хартия в тавата за хартия Издърпайте тавата за хартия извън устройството. Поставете хартия в тавата и се уверете, че: Хартията е под маркера за максимално количество хартия (). Препълването на тавата за хартия ще предизвика засядане на хартия. Страната, върху която ще се печата, трябва да е с лице надолу. Водачите за хартията се докосват до страните на листовете, така че да могат да бъдат правилно подавани. Докато натискате зеления лост за освобождаване на водача за хартията, плъзгайте водачите за хартията в съответствие с размера на хартията, която сте заредили в тавата. Уверете се, че водачите са стабилно поставени в прорезите. e Поставете тавата за хартия стабилно обратно в устройството. Уверете се, че е изцяло вкарана в устройството. За повече информация относно препоръчителната хартия вижте Препоръчвана хартия и носители за печат в Основно Ръководство за потребителя. Раздвижете купа с хартия добре ветрилообразно, за да избегнете задръстване или непоемане на хартия. 3

4 4 Смяна на капака на контролния панел (ако е необходимо) Отворете капака за документи. Изберете езика и прикрепете капака на контролния панел към устройството. 5 Свързване на захранващия кабел ВАЖНО Все още НЕ свързвайте интерфейсния кабел. Свържете захранващия кабел с устройството, а след това го включете с електрически контакт. Махнете етикета, с който е покрит превключвателя на захранването на устройството, а след това включете устройството. Ако капакът на контролния панел не е поставен правилно, основните действия няма да функционират. 4

5 6 Изберете вашия език След включването на устройството дисплеят показва: Selet Lnguge English Frnçis Deutsh Selet or OK Натиснете или, за да изберете езика, и натиснете OK. Дисплеят ви приканва да потвърдите избора си. Избери език Български 1.Да 2.Не Въведете номер Ако дисплеят показва правилния език, натиснете 1. ИЛИ Натиснете 2, за да се върнете на стъпка и да изберете езика отново. Ако сте задали грешния език, можете да го промените от менюто на контролния панел на устройството. (Menu (Меню), 1, 0) 7 Настройте контраста на екрана (ако е необходимо) Ако ви е трудно да четете от екрана, опитайте да промените настройката на контраста. Натиснете Menu (Меню), 1, 5. Натиснете, за да увеличите контраста. 8 Настройка ИЛИ Натиснете, за да намалите контраста. Натиснете OK. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). на дата и час Натиснете Menu (Меню), 5, 1, 1. e f Въведете последните две цифри на годината чрез цифровата клавиатура, а след това натиснете OK. (напр., въведете 1, 1 за 2011.) Въведете двете цифри на месеца чрез цифровата клавиатура, а след това натиснете OK. (напр., въведете 0, 3 за март.) Въведете двете цифри на деня чрез цифровата клавиатура, а след това натиснете OK. (напр., въведете 2, 5 за 25-ти.) Въведете часа в 24-часов формат чрез цифровата клавиатура, а след това натиснете OK. (напр., въведете 1, 5, 2, 5 за 15,25 ч.) Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 5

6 9 Автоматично преминаване към лятно часово време Можете да настроите устройството автоматично да преминава към лятно часово време. То ще се настрои с един час напред през пролетта и един час назад през есента. Натиснете Menu (Меню), 5, 1, 2. Натиснете или, за да изберете Вкл. (или Изкл.). Натиснете OK. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 10 Настройване на часовата зона Можете да настроите часовата зона (не лятното време, а стандартното време) на устройството за вашето местоположение. Например, часовата зона за Източно време в САЩ и Канада е UTC-05:00. Натиснете Menu (Меню), 5, 1, 3. Натиснете или, за да изберете часовата зона. Натиснете OK. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 6

7 11 Избор на типа връзка Настоящите инструкции за инсталиране са за Winows 2000 Professionl, Winows XP Home/Winows XP Professionl, Winows XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7 и M OSX (версии , 10.5.x и 10.6.x). За Winows Server 2003/2003 x64 Eition/2008/2008 R2 посетете страницата за вашия модел на адрес За потребители на USB интерфейс Winows, преминете към стр. 8 Mintosh, преминете към стр. 10 За кабелна мрежова връзка Winows, преминете към стр. 12 Mintosh, преминете към стр. 14 Можете да изтеглите най-новите драйвери и програми за вашето устройство от Brother Solutions Center на адрес Жична мрежа Winows USBMintosh Winows Mintosh 7

8 USB Winows За потребители на USB интерфейс (Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/ Winows Vist /Winows 7) 12 Преди да инсталирате Уверете се, че компютърът ви е включен и сте влезли с права на администратор. Инсталационният CD-ROM включва SnSoft PperPort 12SE. Този софтуер поддържа Winows XP (SP3 или по-нова), XP Professionl x64 Eition (SP2 или по-нова), Winows Vist (SP2 или по-нова) и Winows 7. Актуализирайте до най-новия сервизен пакет Winows, преди да инсталирате MFL-Pro Suite. За потребители на Winows 2000 (SP4 или по-нов), когато се появи екранът за изтегляне на SnSoft PperPort 11SE по време на инсталирането на MFL-Pro Suite, следвайте инструкциите на екрана. Изключете устройството и се уверете, че интерфейсният кабел за USB НЕ е свързан с устройството. Ако вече сте свързали кабела, откачете го. Ако инсталацията не продължи автоматично, отворете най-горното меню чрез изваждане и поставяне отново на CD-ROM или щракнете двукратно върху програмата strt.exe от главната папка и продължете от точка за инсталиране на MFL-Pro Suite. За потребители на Winows Vist и Winows 7, когато се появи екранът Управление на потребителските акаунти, щракнете върху Позволи или Да. Ако искате да инсталирате PS драйвера (драйвер за принтер BR-Sript3), изберете Частна Инсталация и след това следвайте инструкциите на екрана. Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи този екран. 13 Инсталиране на MFL-Pro Suite Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът с името на модела, изберете името на вашето устройство. Ако се появи екранът с избор на език, изберете вашия език. e Свържете кабела за USB с USB куплунга, обозначен със символа върху устройството, а след това свържете кабела с компютъра. Ако екранът Brother не се появи автоматично, преминете на Моят компютър (Компютър), щракнете двукратно върху иконата CD-ROM, а след това щракнете двукратно върху strt.exe. Щракнете върху Първоначална инсталация, а след това върху Инсталиране MFL-Pro Suite. Щракнете върху Да, ако приемате лицензионните споразумения. f Включете устройството и следвайте инструкциите на екрана за завършване на инсталирането. ВАЖНО НЕ отменяйте никой от екраните по време на инсталация. Появяването на всички екрани може да отнеме няколко секунди. 8

9 USB Winows Ако по време на инсталацията на софтуера се появи съобщение за грешка, стартирайте Диагностика на Инсталацията, която се намира в старт/всички програми/brother/ DCP-XXXX (където DCP-XXXX е наименованието на вашия модел). Край Инсталацията е завършена. В зависимост от настройките ви за сигурност може да се появи прозорец на Winows Seurity или на антивирусна програма, когато използвате устройството или неговия софтуер. Дайте разрешение за продължение към следващия прозорец. Драйвер за принтер XML Pper Speifition Драйверът за принтер XML Pper Speifition е най-подходящ за разпечатване при работа с приложения, ползващи документи с XML Pper Speifition. Моля, изтеглете най-новия драйвер, като посетите Brother Solutions Center на Winows USBMintosh 9

10 USB Mintosh За потребители на USB интерфейс (M OS X x) 12 Преди да инсталирате Уверете се, че устройството е свързано към захранването и вашият Mintosh е включен. Трябва да сте влезли с права на администратор. ВАЖНО За потребители на M OS X , актуализирайте до M OS X x. (За най-новите драйвери и за информация относно M OS X, която използвате, посетете Ако искате да настроите PS драйвера (драйвер за принтер BR-Sript3), посетете Brother Solutions Center на и щракнете върху Файлове за сваляне на страницата на вашия модел и посетете FAQ (често задавани въпроси) за указания за инсталиране. 13 Инсталиране на MFL-Pro Suite Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Щракнете два пъти върху иконата Strt Here OSX (Начало OSX). Следвайте инструкциите на екрана. Инсталацията може да отнеме няколко минути. Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи този екран. Изберете устройството от списъка, а след това щракнете върху OK. Свържете кабела за USB с USB куплунга, обозначен със символа върху устройството, а след това свържете кабела с вашия Mintosh. Когато се появи този екран, щракнете върху Next (Напред). Инсталацията на MFL-Pro Suite е завършена. Преминете на стъпка 14 на стр. 11. Уверете се, че захранването на устройството е включено. 10

11 USB Mintosh 14 Изтеглете и инсталирайте Presto! PgeMnger Когато Presto! PgeMnger е инсталиран, към Brother ControlCenter2 се добавя функцията OCR. Можете лесно да сканирате, споделяте и организирате снимки и документи с помощта на Presto! PgeMnger. На екрана Brother Support (Поддръжка от Brother) щракнете върху Presto! PgeMnger и следвайте инструкциите на екрана. Край Инсталацията е завършена. Winows USBMintosh 11

12 Жична мрежа Winows За потребители на интерфейс на кабелна мрежова връзка (Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/ Winows Vist /Winows 7) 12 Преди да инсталирате Уверете се, че захранването на устройството е включено. Уверете се, че компютърът ви е включен и сте влезли с права на администратор. 13 Инсталиране на MFL-Pro Suite Инсталационният CD-ROM включва SnSoft PperPort 12SE. Този софтуер поддържа Winows XP (SP3 или по-нова), XP Professionl x64 Eition (SP2 или понова), Winows Vist (SP2 или по-нова) и Winows 7. Актуализирайте до най-новия сервизен пакет Winows, преди да инсталирате MFL-Pro Suite. За потребители на Winows 2000 (SP4 или по-нов), когато се появи екранът за изтегляне на SnSoft PperPort 11SE по време на инсталирането на MFL-Pro Suite, следвайте инструкциите на екрана. По време на инсталацията деактивирайте всякакъв софтуер от типа лична защитна стена (с изключение на защитната стена на Winows ), антишпионски или антивирусни програми. Махнете предпазното капаче от LAN конектора, обозначен със символа. Свържете мрежовия интерфейсен кабел към LAN конектора, а след това го свържете към свободен порт на вашия концентратор. Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът с името на модела, изберете името на вашето устройство. Ако се появи екранът с избор на език, изберете вашия език. Ако екранът Brother не се появи автоматично, преминете на Моят компютър (Компютър), щракнете двукратно върху иконата CD-ROM, а след това щракнете двукратно върху strt.exe. Щракнете върху Първоначална инсталация, а след това върху Инсталиране MFL-Pro Suite. Щракнете върху Да, ако приемате лицензионните споразумения. Ако инсталацията не продължи автоматично, отворете най-горното меню чрез изваждане и поставяне отново на CD-ROM или щракнете двукратно върху програмата strt.exe от главната папка и продължете от точка за инсталиране на MFL-Pro Suite. За потребители на Winows Vist и Winows 7, когато се появи екранът Управление на потребителските акаунти, щракнете върху Позволи или Да. Ако искате да инсталирате PS драйвера (драйвер за принтер BR-Sript3), изберете Частна Инсталация и след това следвайте инструкциите на екрана. 12

13 Жична мрежа Winows e Когато се появи екранът Открита защитна стена/антивирусен софтуер, изберете Промени настройките на порта на Firewll за да се установи връзка с мрежата и за да се продължи инсталацията. (Препоръчително) и щракнете върху Напред. (Не за потребители на Winows 2000) Ако не ползвате Защитна стена на Winows, вижте Ръководството на потребителя за информация относно вашия софтуер и това как да добавите следващите мрежови портове. За мрежово сканиране добавете UDP порт Ако продължавате да имате проблеми с мрежовата връзка, добавете UDP порт 137. Следвайте инструкциите на екрана за завършване на инсталирането. ВАЖНО НЕ отменяйте никой от екраните по време на инсталация. Появяването на всички екрани може да отнеме няколко секунди. 14 Инсталирайте MFL-Pro Suite на още компютри (ако е необходимо) Ако искате да използвате устройството си с няколко компютъра в мрежата, инсталирайте MFL-Pro Suite на всеки компютър. Преминете на стъпка 13 на стр. 12. Мрежов лиценз (Winows ) Този продукт включва РС лиценз за не повече от 5 потребителя. Този лиценз поддържа инсталирането на MFL-Pro Suite, включително SnSoft PperPort 12SE или SnSoft PperPort 11SE, на не повече от 5 компютъра в мрежата. Ако желаете да използвате повече от 5 компютъра с инсталиран SnSoft PperPort 12SE или SnSoft PperPort 11SE, моля, закупете пакета Brother NL-5, който е лицензионно споразумение за не повече от 5 допълнителни потребителя. За да закупите пакета NL-5, обърнете се към местния оторизиран дилър на Brother или се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Brother. Ако устройството ви не може да се намери в мрежата, проверете настройките си, като следвате инструкциите на екрана. За потребители на Winows Vist и Winows 7, когато се появи екранът Защита на Winows, изберете квадратчето за отметка и щракнете върху Инсталиране за правилното завършване на инсталацията. Ако по време на инсталацията на софтуера се появи съобщение за грешка, стартирайте Диагностика на Инсталацията, която се намира в старт/всички програми/ Brother/DCP-XXXX LAN (където DCP-XXXX е наименованието на вашия модел). Край Инсталацията е завършена. Ако използвате определен IP адрес за устройството, трябва да настроите метода за зареждане на Статичен с помощта на контролния панел. За повече информация вижте Меню на мрежата в Ръководство за мрежовия потребител. В зависимост от настройките ви за сигурност може да се появи прозорец на Winows Seurity или на антивирусна програма, когато използвате устройството или неговия софтуер. Дайте разрешение за продължение към следващия прозорец. Драйвер за принтер XML Pper Speifition Драйверът за принтер XML Pper Speifition е най-подходящ за разпечатване при работа с приложения, ползващи документи с XML Pper Speifition. Моля, изтеглете най-новия драйвер, като посетите Brother Solutions Center на Жична мрежа Winows Mintosh 13

14 Жична мрежа Mintosh За потребители на интерфейс на кабелна мрежова връзка (M OS X x) 12 Преди да инсталирате 13 Инсталиране на MFL-Pro Suite Уверете се, че устройството е свързано към захранването и вашият Mintosh е включен. Трябва да сте влезли с права на администратор. ВАЖНО За потребители на M OS X , актуализирайте до M OS X x. (За най-новите драйвери и за информация относно M OS X, която използвате, посетете Ако искате да настроите PS драйвера (драйвер за принтер BR-Sript3), посетете Brother Solutions Center на и щракнете върху Файлове за сваляне на страницата на вашия модел и посетете FAQ (често задавани въпроси) за указания за инсталиране. Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Щракнете два пъти върху иконата Strt Here OSX (Начало OSX). Следвайте инструкциите на екрана. Инсталацията може да отнеме няколко минути. Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи този екран. Изберете устройството от списъка, а след това щракнете върху OK. Махнете предпазното капаче от LAN конектора, обозначен със символа. Ако вашето устройство не бъде открито в мрежата, потвърдете вашите мрежови настройки. Вижте Преди да инсталирате на стр. 14. Свържете мрежовия интерфейсен кабел към LAN конектора, а след това го свържете към свободен порт на вашия концентратор. Уверете се, че захранването на устройството е включено. 14

15 Жична мрежа Mintosh Ако се появи този екран, щракнете върху OK. 14 Изтеглете и инсталирайте Presto! PgeMnger Въведете име за своя Mintosh в Disply Nme (Име с което ще се показва) до 15 знака и щракнете върху OK. Преминете към. Когато Presto! PgeMnger е инсталиран, към Brother ControlCenter2 се добавя функцията OCR. Можете лесно да сканирате, споделяте и организирате снимки и документи с помощта на Presto! PgeMnger. На екрана Brother Support (Поддръжка от Brother) щракнете върху Presto! PgeMnger и следвайте инструкциите на екрана. Ако искате да използвате клавиша SCAN (СКАНИРАНЕ) на устройството в мрежата, трябва да поставите отметка на квадратчето Register your omputer with the "Sn To" funtion on the mhine (Регистрирайте компютъра за използване на функцията Сканирай към на устройството). Името, което сте въвели, ще се появи на дисплея на устройството при натискане на (SCAN (СКАНИРАНЕ)) и избор на опция за сканиране. (За повече информация вижте Мрежово сканиране в Ръководство за потребителя на софтуера.) Когато се появи този екран, щракнете върху Next (Напред). Инсталацията на MFL-Pro Suite е завършена. Преминете на стъпка 14 на стр Инсталирайте MFL-Pro Suite на още компютри (ако е необходимо) Ако искате да използвате устройството си с няколко компютъра в мрежата, инсталирайте MFL-Pro Suite на всеки компютър. Преминете на стъпка 13 на стр. 14. Край Инсталацията е завършена. Ако използвате определен IP адрес за устройството, трябва да настроите метода за зареждане на Статичен с помощта на контролния панел. За повече информация вижте Меню на мрежата в Ръководство за мрежовия потребител. Жична мрежа Winows Mintosh 15

16 Допълнителна информация Корекция на цветовете (ако е необходима) Калибриране на цвят Изходната плътност на всеки цвят може да варира в зависимост от средата, в която е устройството, напр. температура и влажност. Калибрирането може да ви помогне да подобрите плътността на цвета. Ако печатате с помощта на функцията Директен печат или с драйвера за принтер BR-Sript, трябва да извършите калибрирането от контролния панел. Вижте Работа с контролния панел на стр. 16. Ако печатате с помощта на драйвера за принтер под Winows, драйверът ще получи автоматично данните за калибриране, ако и Използване на калибрационни данни, и Автоматично получаване на данни за устройството са включени. Вижте Раздел Разширени в Ръководство за потребителя на софтуера. Ако печатате с помощта на драйвера за принтер под Mintosh, трябва да извършите калибриране с помощта на Sttus Monitor. След включване на Sttus Monitor, изберете Color Clirtion (Калибриране на цветовете) от меню Control (Контрол). Вижте Sttus Monitor в Ръководство за потребителя на софтуера. Работа с контролния панел Натиснете Menu (Меню), 3, 6. Натиснете или, за да изберете Калибрирай. Натиснете OK. Натиснете 1, за да изберете Да. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Регистриране на цвета Автоматично регистриране Можете да регулирате позицията за отпечатване на всеки цвят автоматично. Натиснете Menu (Меню), 3, 7. Натиснете 1, за да изберете Старт. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). За да регулирате позицията за отпечатване на всеки цвят ръчно, вижте Ръчна регистрация в Основно Ръководство за потребителя. Brother CretiveCenter Вдъхновявайте се. Ако използвате Winows, щракнете двукратно върху иконата Brother CretiveCenter на десктопа, за да влезете в БЕЗПЛАТЕН уеб сайт с много идеи и ресурси за лично ползване и професионални нужди. Потребителите на M могат да влязат в Brother CretiveCenter на следния интернет адрес: 16 Можете да възстановите фабричните настройки за параметрите за калибриране. Натиснете Menu (Меню), 3, 6. Натиснете или, за да изберете Reset. Натиснете OK. Натиснете 1, за да изберете Да. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

17 Опции и консумативи Опции Устройството има следните допълнителни принадлежности. Можете да увеличите възможностите на устройството с добавяне на тези принадлежности. За повече информация относно допълнителната долна тава и съвместима памет SO-DIMM ни посетете на За инсталиране на паметта SO-DIMM вижте Инсталиране на допълнителна памет в Ръководство за допълнителни функции. Долна тава за хартия LT-300CL Долната тава за хартия може да побере до 500 листа хартия. Когато се монтира тавата, устройството увеличава общия входен капацитет до 800 листа. Памет SO-DIMM Можете да увеличите паметта, като инсталирате един SO-DIMM (двоен линеен модул с памет в миниатюрен корпус). Консумативи Когато дойде време за смяна на консумативи, на екрана на контролния панел се изписва грешка. За повече информация относно консумативите за вашето устройство ни посетете на или се обърнете към местния търговски представител на Brother. Тонер-касети Стандартен тонер: TN-320 (C/M/Y/BK) Тонер с голям капацитет: TN-325 (C/M/Y/BK) Барабан DR-320CL Ремък BU-300CL Кутия за отпадъчен тонер WT-300CL 17

18 Търговски марки Графичният знак на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Inustries, Lt. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Inustries, Lt. Mirosoft, Winows, Winows Server и Internet Explorer са регистрирани търговски марки на Mirosoft Corportion в САЩ и/или други страни. Winows Vist е запазена търговска марка или търговска марка на Mirosoft Corportion в Съединените щати и в други държави. Apple, Mintosh, Sfri и TrueType са търговски марки на Apple In., регистрирани в САЩ и други страни. Nune, графичният знак на Nune, PperPort и SnSoft са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nune Communitions, In. или нейни дъщерни фирми в САЩ и/или други страни. Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се върху продукти на Brother, свързани документи и други материали са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании. Съставяне и публикуване Това ръководство е съставено и публикувано под контрола на Brother Inustries Lt. на базата на най-новите описания и спецификации на продукта. Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт са обект на промяна без предизвестие. Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и материалите, съдържащи се тук, и не носи отговорност за каквито и да е повреди (включително значителни), причинени от използването на представените материали, включващи, но не ограничаващи се до печатни или други грешки, свързани с публикацията. Авторски права и Лиценз 2010 Brother Inustries, Lt. Продуктът включва софтуер, разработен от следните доставчици: PACIFIC SOFTWORKS, INC Deviespe Softwre, In. Tози продукт включва софтуера KASAGO TCP/IP, разработен от ZUKEN ELMIC, In.

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо инсталиране за коректна настройка и процедура

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране з

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране з Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за правилна настройка и инсталиране. За да прочетете

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J40 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля прочетете това Ръководство за бързо инсталиране. ВНИМАНИЕ

Подробно

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book DCP-330C DCP-540CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

MFC240C_QSG_BUL.book

MFC240C_QSG_BUL.book MFC-240C Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо и

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо и Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо инсталиране за коректна настройка и процедура за инсталиране.

Подробно

MFC5460CN_qsg_BUL.book

MFC5460CN_qsg_BUL.book MFC-5460CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо ин

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо ин Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за правилна настройка и инсталиране. За подробна

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопаснос

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопаснос Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопасност и правни клаузи. След това прочетете това Ръководство

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

‍ Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500W и ADS-2600W Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

‍ Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален Ethernet печатен сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Настоящото Ръководство за мрежовия потребител

Подробно

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Настоящото ръководство за потребителя се отнася за следните модели. DCP-8250DN/MFC-8950DW(T) Дефиниции на бележките В настоящото ръководство

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения могат да варират в зависимост от настройките на вашето устройство. За повече подробности относно приложенията и функциите, вижте Ръководството

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за прави

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за прави Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната му настройка и инсталация. ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Настоящото Ръководство за мрежовия потребител дава

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен модул позволяващ Ви да наблюдавате и контролирате алармената си система

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно Кратка инструкция за инсталиране (За Windows & Mac OS) Външна HD P2P IP Камера Mодел:FI9803EP Mодел:FI9803P Mодел:FI9903P Съдържание на опаковката IP Камера Адаптер CD Ethernet Кабел Монтажна стойка Wi-Fi

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно