ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Септември

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Септември"

Препис

1 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1 Септември Аз рисувам Създава образ или сюжетна рисунка по самостоятелно избрана тема. Самостоятелно подбира материали и за рисуване съобразно личния си опит и умения. Проявява индивидуалните си възможности и предпочитания. 1 Септември Аз мога Създава апликиран или обемно-пластичен образ по избор. Прилага усвоените знания, технически умения и навици за работа с обемно-пластичен материал (глина, пластилин, моделин, солено тесто) или хартия гланцова, от стари списания, вестници и др. 2 Септември Гирлянди от есенни листа Оцветява контурни изображения на есенни листа. Овладява умения за плътно защриховане и ритмично редуване на цветовете. Правилно използва флумастери или моливи с цветове по личен избор. 2 2 Септември Букет от есенни листа Оцветява и отпечатва различни по форма и големина есенни листа. Създава натюрморт върху цветна основа за по-цялостно възприемане на рисунката. Прилага уменията си за оцветяване с темперни бои и отпечатване на различни по форма и големина есенни листа Проследяване на постиженията на децата. 5 Кърпичка, покривка Умее да създава декоративна украса в свободна, отворена композиция, като използва декоративният елемент листенце. По-уверено и сръчно прилага техника печатане с различни по големина обли четки. Проявява усет за ритъм и цвят при разполагане на елементите. 5 Плодове за Слончо Усъвършенства уменията си за плътно защриховане на плодове в характерните за тях цветове с графичен материал. Проявява интерес и към допълване на рисунката със 3

2 самостоятелно нарисувани плодове. 6 Торта за рожден ден Умее да създава пластични образи чрез слепване на две и повече сплеснати форми. Прилага знанията и уменията си за декориране чрез гравиране, налепване, точкуване, комбинирано. Изразява предпочитания за засилване на естетическото въздействие на пластиката чрез използване на разноцветен пластилин. 6 Един слънчев есенен ден Създава пейзажна рисунка, като усвоява разреждането като начин на полагане на темперни или акварелни бои (ясно светло слънчево небе). Проявява интерес и желание за включване и на допълнителни образи в пейзажната рисунка. Проявява усет към цветосъчетания, характерни за есенния пейзаж. 7 Есенно дърво Използва сръчно техника изкъсване и създава варианти на един образ чрез разнообразно разполагане на изкъсаните парченца хартия със или без застъпване, еднослойно или двуслойно апликирани. 4 Примерна разработка 7 Да рисуваме заедно Създава рисунка по даден начален образ в определена последователност. Самостоятелно рисуване на избран от детето образ; размяна на рисунките между децата; дорисуване и обогатяване на получения образ от следващо дете и отново размяна на рисунките. Активизират се детската наблюдателност и въображение. 8 Скрита картина Умее да открива образ чрез оцветяване с обозначените цветове. Плътно и равномерно защрихова определеното с контур пространство. Разширява представите си за цветовете и уменията да ги разпознава и назовава правилно. 5 8 Котенцет о Джими Затвърдява уменията си за изграждане на образ чрез комбиниране на познати геометрични форми кръг, триъгълник, квадрат. 6

3 Използва удачно смесена техника (апликация и флумастер) за поточно предаване на дребни детайли (мустаци, очи, уши). 9 Един дъждове н есенен ден Обогатява и разнообразява изразителността на рисунките, като усвоява полагането на бои без изчакване на изсъхването им (техника мокро до мокро; мокро върху мокро). Прилага с интерес техниката при рисуване на небе, облаци, дървета и др. Интуитивно използва цветовете като изразно средство. 9 Весели балони Начални умения за рисуване с флумастери на различни по настроение лица върху изсъхналите балони, оцветени с разноцветни темперни или акварелни бои (смесена техника бои и флумастери) Гъбки в гората Умения за моделиране на еднакви или различни по вид, цвят и големина обекти (гъбки). Предава характерната конструкция и форма чрез познати похвати за моделиране разточване, овалване, вдлъбване. Декорира по желание чрез гравиране, налепване, комбиниране. Примерна разработка 10 Ще нарисува м отговора на гатанките Изобразява конкретни предмети или явления, които са верен отговор на дадени гатанки. Стимулират се изобразително-творческите способности на децата при определяне на материалите, те и начините на работа. 11 Къщичка за моя домашен любимец,, Изобразително творчество Създава забавен образ на къща с избрана от децата форма на ръкавичка, гъбка, чадърче, охлювче, къща на едно краче и др. Свободно работи с графични материали. Активизира се детското въображение и конструктивно мислене. 11 Кой е художник ът, Затвърдява уменията си за изграждане на по-сложни образи чрез комбиниране на няколко овални форми (образ на Мечо). Предава съотношението между отделните части на тялото, като затвърдява уменията си за работа с върха на четката и с цяла четка Коледен подарък С желание изобразяват играчки и други предмети, които очакват да им подари Дядо Коледа. Стреми се да предават характерните им основни и второстепенни

4 части, като използват любимия изобразителен материал. 12 Коледна елха Изгражда умения за рисуване на по-едри изображения върху целия лист, като самостоятелно определя конструкцията им. Затвърдява уменията си за работа направо с четка и бои. 13 Елхови украшени я Начални умения за създаване на декоративна украса от цветни петна, обогатени с графично-декоративни елементи (смесена техника бои и флумастери). 13 Ще нарисува м различни предмети с този цвят Уточнява представите си за различни обекти с еднакъв цвят. Изпълнява изобразителни задачи с графични материали по избор. 14 Коледно ботушче Овладява умение за рисуване на вълнообразни и начупени линии като декоративни елементи. Долавя разликата в движенията на ръката за получаване на тези линии чрез повторение на контурните им очер тания с различни цветове. Включва Коледното ботушче в новогодишната украса Веселият Снежко Насочва се към сравняване на различните изразни средства и постепенно вниква в тяхната специфика. Определя любимия си изобразителен материал и създава различни обекти с него рисуван, моделиран или апликиран снежен човек. 15 Рисуване по собствен замисъл Детето самостоятелно избира образ или сюжет за рисуване с графични или живописни материали. Използва по-смело и уверено усвоените технически похвати и изразни средства.

5 15 Моделир ане по собствен замисъл Самостоятелно подбира и използва усвоени технически похвати и изразни средства. Стремеж към моделиране на устойчиви фигури. 16 Зимна гора Затвърдява уменията си за създаване на пейзажна рисунка с различни по големина и конструкция зимни дървета в един два плана. Обогатява рисунката с допълнителни изображения по избор. 16 Имам си шейна Ориентира се в пространството на листа и създава композиция с по-едри фигури и подробности. Предава характерната конструкция и съотношение между отделните изображения (дете и шейна в зимен пейзаж). Използва живописни материали и. 17 Ледената принцеса Изгражда в обем обобщени човешки фигури (ледена принцеса от бял или син пластичен материал). Построява устойчива фигура с опростена конусовидна форма. Декорира фигурата чрез гравиране или налепване. 17 Топлото ми шалче Затвърдява уменията си за създаване на декоративна украса с прави, начупени или вълнообразни линии върху цветна основа. Съчетава ги по вид, цвят и ритъм. Проследява връзката между вида на линиите, движенията на ръката и флумастера, с който се получават. 18 Зимни игри Начални умения за създаване на сюжетна композиция по лични преживявания и впечатления. Включва повече човешки фигури с предаване на елементарни пози и движения, с бои и флумастери Вълшебст ва Създава различни образи от еднакви по вид, но различни по големина геометрични форми чрез дорисуване на характерни за тях части и детайли. Определя степента на детайлизиране и изразните средства графична линия, цветни петна, структурно охарактеризиране. ж13

6 19 Зайче ли съм или коте? Умее да моделира познати животни, като предава характерната им конструкция и белези чрез слепване на отделно моделираните части. Създава все по-устойчиви фигури без заглаждане. 19 За кого е този дом? Умее да апликират животни чрез разнообразно комбиниране на еднакви по вид геометрични форми, но различни по цвят и големина (зайче). Предава характерни конструктивни особености и състояния на зайче (седи, спи, тича). 20 Приятели Обогатява представите си за детска фигура и предава най-общо в апликации конструктивните ѝ особености и пропорции с познатите изходни форми, различни по вид, цвят и големина кръг, триъгълник, квадрат, правоъгълник. Предава елементарно движение на фигурата. 11 Примерна разработка 20 Шарено петле Овладява умения за дорисуване и оцветяване на контурни изображения с повече цветове. Обогатява образите чрез декориране по личен избор с графичен материал Имам си лодка Умения да апликира превозни средства чрез комбиниране на познати форми за предаване на конструктивните им особености (лодка). Затвърдява уменията си за сръчно и чисто точково залепване на отделните части с клечка и малко лепило (С200 прозрачно е и не замърсява апликацията) Самолет Затвърдява уменията си за разточване и слепване на различни по дължина и дебелина продълговати форми като конструктивни елементи на даден обект. 22 Рисуване по собствен замисъл Детето самостоятелно избира образ или сюжет за рисуване с графични или живописни материали. Използва по-смело и уверено усвоените технически похвати и изразни средства. 22 Моделир ане по Самостоятелно подбира и използва усвоени технически похвати и изразни средства.

7 собствен замисъл Стремеж към моделиране на устойчиви фигури. 23 За да са красиви Създава декоративна украса на предмети от бита (чашка, чинийка) с различни видове линии. Обогатява ги с допълнителни декоративни елементи съобразно формата на съда. Проявява личните си предпочитания като определя цветовото и композиционно решение на украсата, материалите и те на изпълнение. 23 Патенца и пиленца Обогатява образните си представи за любими птици и средата в която живеят. Изобразява някои от тях (пате и пиле) с цветни петна получени направо с четката. Дорисува характерни белези и детайли с флумастери или с върха на четката (човка, очи, крака) Пижо и Пенда Моделира устойчиви фигури на момче и момиче с бял и червен пластилин. Обобщава и опростява тялото (конусовидна форма за момичето и цилиндрична форма за момчето). Декорира по желание фигурите чрез гравиране, точкуване, налепване, редуване на червения и белия цвят в тях. 24 Гривна за мама Моделира, като прилага различни похвати за получаване на поголямо разнообразие във вида и красотата на обекта (гривна). Създава подаръка от ритмично редувани по цвят и големина мъниста, шнурчета, гравиране с налепени елементи и др. 25 Красива и чиста улица Изобразява различни по конструкция и цвят къщи, блокове, превозни средства с разнообразни линии, щрихи, петна. Умения за подреждане и изобразяване на пространството. 25 Аз избирам Създава сюжетна рисунка по даден начален образ избран от предложени от учителя играчки изработени от различни материали конструктор, оригами, мека играчка, превозни средства. Изгражда умения за самостоятелно възприемане и анализ на формата, големината, съотношението и цветовете на отделните части на избраната за рисуване играчка. Включва образа в подходяща обстановка или ситуация по личен

8 избор. 26 Ваза с цветя за мама Получава релефни изображения на цветя чрез вдлъбване на хартиени форми. Развива сръчността на пръстите и усета за хартиена пластика като изразно средство. Изразява уважението си и любовта към майката Рисунка за мама Изгражда умения за рисуване по самостоятелно избрана тема. По лични предпочитания определя материали и за работа. Поставя подходящо заглавие. 27 Ще ги украсим Оцветява и украсява облекло с различни графично-декоративни елементи. Определя комбинирането и мястото им по вид, цвят и композиция. Използва пастели и флумастери Ще ги нарисува м Създава рисунка по дадени думи (сняг, поляна, дете, слънце, къща и др. по преценка на учителя). Свързва познати образи в общ сюжет в един-два плана. Самостоятелно избира материали и. 28 Жумичка (криениц а) Изобразява познати животни след разпознаването им по характерни за тях части и белези. Изгражда образите цялостно, като предава типичните им цветове и конструктивни особености с графични или живописни изобразителни материали Пролетна картина Създава сюжетна рисунка с насищане пространството на листа с различни по цвят и конструкция дървета, цветя, животни, птици и деца по личен избор. Самостоятелно определя цялостното цветово и композиционно решение на рисунката за характеризиране на специфичните особености на сезона. 22 Примерна разработка 29 Патенца и пиленца Изгражда познати домашни птици чрез слепване на отделно моделирани части. Предава характерните им конструкция и белези чрез овалване,

9 изостряне, извиване, прилепване с пластичен материал по избор. 29 Познай кой е любимия т ми герой от приказка Създава любим герой от приказка. Изгражда умения да долавя и предава в рисунките си характерното за избрания образ. Изгражда рисунките по-едро, в цял лист. 30 Апликира не по собствен замисъл Детето подчинява своите внимание, памет и въображение на целта и задачите, които само си е поставило. 30 Пролетна украса По-уверено и смело детето прилага придобитите изобразителни и технически умения. Формира увереност в собствените сили. 31 За празника Включва се в подготовката за пролетния празник със самостоятелно създаване на необходимия реквизит (шапки, диадеми) с украса от цветя получени чрез вдлъбване на различни по вид, цвят и големина хартиени готово изрязани форми. Редува ритмично елементите, като ги залепва еднослойно, двуслойно, плоско, релефно или комбинирано Ще открия грешките Включва избран от нарисуваните образи в подходяща за него среда. Цялостно или частично цветово изгражда рисунките с живописни или графични материали На гости при баба Разширява уменията си за създаване на композиции в няколко плана. Изобразява фигури на момче и момиче с повече подробности. Включва и допълнителни образи по желание. Изпълнява рисунката с бои и флумастери (смесена техника). 25

10 32 Близнаци Умее да отпечатва цветна рисунка върху другата половина на прегънат на две лист хартия в определена последователност. Сгъва рисувателния лист на две; върху едната му половина създава образ с неразредени темперни бои; прегъва отново листа и го притиска с длан за отпечатване на рисунката върху другата половина на листа. 24 Примерна разработка 33 Рибка Умее да прилага познати и нови похвати за моделиране при изграждане на нови пластични образи (рибка) овалване, изостряне, прищипване, прилепване. Декорира по желание чрез гравиране, точкуване, налепване, комбиниране. 33 Игривата рибка Изгражда по-едро изображение на рибка. По лично предпочитание определя формата, цвета и декорацията и изобразителните материали и. Всички заедно определят композирането на резултатите в общо пано Рибки в аквариум. 34 Вълшебн и пеперуди Умее да апликира различни обекти от едни и същи изходни геометрични форми (пеперуди). Комбинира плоско и релефно, еднослойно и двуслойно отделни части и детайли. Допълнително декорира с флумастри по желание На море Свободно съчетава познати декоративни елементи с ярки и чисти цветове за украса на плажни принадлежности Проследяване на постиженията на децата.

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 1 1 Eдин летен ден

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група С

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група С ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 Да се запознаем 1 Изненада 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 2 2 Рисувам в детската

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изкуство за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Eдин летен ден 1 Избирам сам 1 Лятото отмина 1 Аз мога 2 Аз мога 2 Весела поляна

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/2019 6 7-ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически ситуации Годишно: 72 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 1 1 2 2 3 4 Моята детска градина Дай си дясната ръка от Иван Николов

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Самостоятелно довършва модел по собствена идея. Работи с допълнителни

Подробно

Разпределение ИИ 2 клас 2019

Разпределение ИИ 2 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележ ки. Всяка една от т емит

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

Разпределение ИИ 4 клас 2019

Разпределение ИИ 4 клас 2019 по ред Уч. седмица УТВЪРДИЛ: Директор:... ((име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Изобразително изкуство за 4. клас Забележка: Всяка от темите, независимо дали

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1 2 3 4 5 6 7 Аз съм в детската градина Моят дом Работно момиче от Веса Паспалеева Дядо и ряпа българска народна приказка

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 тично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за ) 1 По вид и по цвят Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група. 1, с. 6

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИНИ И ЧЕТвЪРТА ПГ ГРУПА 6-7 ГОДИНИ) 1 Кое къде е 1 1

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗ

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗ ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1. Специалности от професионално направление

Подробно

Разпределение_1 група_по направления.indd

Разпределение_1 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуации Годишно 108 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

II - Izobrazitelno izkustvo 4-ta gr KORIGIRAN.indd

II - Izobrazitelno izkustvo 4-ta gr KORIGIRAN.indd Рожден ден. Празнична украса оделирай торта от солено тесто, предварително приготвено и по желание оцветено със сладкарски бои. азточи равномерно и изрежи първо блатовете, а след това и фигурките за украса.

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

Тематично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации по седмици в четвърта подготвителна група Месец/ седмица Направление Ядро Тема I

Тематично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации по седмици в четвърта подготвителна група Месец/ седмица Направление Ядро Тема I тично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации по седмици в четвърта подготвителна група IX/1. Български език и литература СР Живея в България Математика РФ Хвърчило от геометрични фигури

Подробно

Разпределение_1 група_по седмици.indd

Разпределение_1 група_по седмици.indd СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...8 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...9

Подробно

НЕОБХОДИМИ ТЕТРАДКИ, ПОСОБИЯ И ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС 1. Тетрадки: 6 броя с тесни и широки редове, 6 броя с голе

НЕОБХОДИМИ ТЕТРАДКИ, ПОСОБИЯ И ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС 1. Тетрадки: 6 броя с тесни и широки редове, 6 броя с голе ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС 1. Тетрадки: 6 броя с тесни и широки редове, 6 броя с големи квадратчета. 2. Малка тетрадка с бели листи. 3. Сметало. 4. Тефтерче. 5. Цветни моливи, флумастери, маслени пастели.

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc

Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc Приложение 6 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО РЕЧ И ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици от подготвителен до IV клас, които

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

Разпределение_2 група_по седмици

Разпределение_2 група_по седмици СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...7 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...9 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...10

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

Разпределение_2 група_по седмици.indd

Разпределение_2 група_по седмици.indd СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...7 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...9 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...10

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература... 3 2. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група

Подробно

Microsoft PowerPoint - design-presentationNFS

Microsoft PowerPoint - design-presentationNFS За ученици от 2-ри до 7-ми клас; За ученици с желание за изучаване на съвременни науки За учители, които желаят да въведат иновация в своите часове. Няма значение дали ученикът рисува добре на ръка Необходими

Подробно

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГО

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГОМИЛА МИЛЧЕВА- СТАРШИ УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Подробно

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПЛОВДИВ Факултет Изобразителни изкуства Катедра Изящни изкуства ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА ИЗОБРАЗ

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПЛОВДИВ Факултет Изобразителни изкуства Катедра Изящни изкуства ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА ИЗОБРАЗ АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПЛОВДИВ Факултет Изобразителни изкуства Катедра Изящни изкуства ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА НАТЮРМОРТ, ПОСРЕДСТВОМ ГРАФИЧНА РИСУНКА ОТ

Подробно

СОУ СВ. КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ декември 2011 БРОЙ VII Ч Е Т Е Т Е В Б Р О Я : У ч и л и щ е т о Р о с и ц а Д и м б а р е в а - V

СОУ СВ. КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ   декември 2011 БРОЙ VII Ч Е Т Е Т Е В Б Р О Я : У ч и л и щ е т о Р о с и ц а Д и м б а р е в а - V Ч Е Т Е Т Е В Б Р О Я : У ч и л и щ е т о Р о с и ц а Д и м б а р е в а - V В К а т е р и ч к а т а Т о д о р А н г е л о в - V І А М о я т к л а с Р о с и ц а Д и м б а р е в а - V В К о л е д а В и к

Подробно

РЕЗЮМЕ на хабилитационен труд на гл. ас. д-р Момчил Мирчев за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по специалност 8.2. Изобразит

РЕЗЮМЕ на хабилитационен труд на гл. ас. д-р Момчил Мирчев за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по специалност 8.2. Изобразит РЕЗЮМЕ на хабилитационен труд на гл. ас. д-р Момчил Мирчев за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по специалност 8.2. Изобразително изкуство, Скулптура за нуждите на катедра Керамика,

Подробно