Microsoft Word - RC MSWORD

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - RC MSWORD"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Документ за разглеждане в заседание B8-0166/2014 } B8-0173/2014 } B8-0176/2014 } B8-0178/2014 } B8-0179/2014 } RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника за дейността вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: PPE (B8-0166/2014) Verts/ALE (B8-0173/2014) S&D (B8-0176/2014) ECR (B8-0178/2014) ALDE (B8-0179/2014) относно правата на човека в Узбекистан (2014/2904(RSP)) Кристиан Дан Преда, Давор Иво Щир, Богдан Брунон Вента, Джовани Ла Вия, Туне Келам, Моника Луиза Маковей, Дубравка Шуйца, Шон Кели, Ярослав Лешек Валенса, Иржи Поспишил, Михаела Шойдрова, Петри Сарвама, Едуард Кукан, Лара Коми, Йерун Ленарс, Андрей Пленкович, Дейвид Макалистър, Лоренцо Чеза, Томаш Здеховски, Станислав Полчак, Филип Жювен, Франк Пруст, Павел Свобода, Масимилиано Салини, Яромир Щетина, Арно Данжан, Ласло Тьокеш, Елизабета Гардини, Ивана Малетич от името на групата PPE Йозеф Вайденхолцер, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Никола Единство в многообразието

2 Капуто, Тонино Пицула, Гофредо Мария Бетини, Лиса Яконсари, Вилия Блинкевичуте, Марк Тарабела, Мирослав Похе, Афзал Кан, Брандо Бенифеи, Елена Валенсиано Мартинес-Ороско от името на групата S&D Ришард Чарнецки, Марк Демесмакер, Чарлз Танък, Януш Войчеховски, Кажимеж Михал Уяздовски, Збигнев Кужмюк, Беата Гошевска, Валдемар Томашевски, Ядвига Вишневска, Карол Карски, Марек Юрек, Марек Юзеф Грубарчик, Станислав Ожуг, Давид Бохдан Яцкевич, Ружа Томашич, Анджей Дуда от името на групата ECR Хавиер Нарт, Йоханес Корнелис ван Бален, Дита Харанзова, Луи Мишел, Хуан Карлос Хираута Видал, Рамон Тремоза и Балселс, Марите Схаке, Мариел дьо Сарнез, Жерар Дьопре, Павел Теличка, Йозо Радош, Иван Яковчич, Исаскун Билбао Барандика, Петър Йежек, Антанас Гуога, Робер Рошфор от името на групата ALDE Хейди Хаутала, Тамаш Месерич, Барбара Лохбилер, Алън Смит, Ернест Уртасун, Индрек Таранд, Жорди Себастиа, Бенедек Явор, Улрике Луначек от името на групата Verts/ALE Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо

3 Резолюция на Европейския парламент относно правата на човека в Узбекистан (2014/2904(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно Узбекистан, като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2011 г. относно настоящото положение на стратегията на ЕС за Централна Азия 1, като взе предвид стратегията на ЕС за ново партньорство с Централна Азия, приета от Европейския съвет на юни 2007 г., и съвместните доклади на Комисията и Съвета за напредъка от 24 юни 2008 г. и 28 юни 2010 г., като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от октомври 2009 г. и 2010 г. като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г. относно Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС 2, като взе предвид насоките на ЕС за правата на човека относно свободата на изразяване онлайн и офлайн, приети от Съвета по външни работи на 12 май 2014 г., като взе предвид обявяването, на министерската среща между ЕС и държавите от Централна Азия от 20 ноември 2013 г., на пакет в размер от 1 милиард евро за държавите от Централна Азия за периода между 2014 г. и 2020 г. в рамките на Инструмента на ЕС за сътрудничество за развитие, като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник, A. като има предвид, че въпреки че Узбекистан е поел ангажименти във връзка със защитата на правата на човека, включително свободата на изразяване, на събрания, на сдружаване и на религията, гарантирани в Международния пакт за граждански и политически права, както и забраната на изтезанията, залегнала в Конвенцията против изтезанията, тези ангажименти доведоха до малко положителни резултати; Б. като има предвид, че узбекските органи са лишили от свобода хиляди хора по политически мотивирани обвинения, в прилагане на репресивните си разпоредби, насочени към правата на човека и опозиционните активисти, журналисти, религиозни вярващи, хора на изкуството и други лица, възприемани като критично настроени, и като има предвид, че Узбекистан се нарежда на 166-то място от общо 180 държави в Световния индекс за свобода на печата за 2014 г. на Репортери без граници, а Фрийдъм хаус окачествява държавата, пресата и интернет пространството като несвободни ; като има предвид, че цифровите свободи системно се ограничават и нарушават в Узбекистан; 1 OВ C 168 E, г., стp Приети текстове, P 7_TA (2012) 0470.

4 В. като има предвид, че сред лицата, задържани единствено заради мирното упражняване на правото си на свобода на изразяване, има 15 добре известни защитници на правата на човека 1, петима журналисти 2, четирима мирни политически активисти от опозицията 3 и трима независими религиозни представители 4 ; като има предвид, че други седем лица са възприемани като критично настроени към правителството или свидетели в Андижан на масовото избиване на 13 май 2005 г., когато узбекските правителствени сили застреляха и убиха стотици манифестанти, протестиращи мирно в по-голямата си част 5 ; като има предвид, че много от тези лишени от свобода лица са със сериозно влошено здравословно състояние, били са изтезавани и присъдите им са произволно удължени в затвора; Г. като има предвид, че когато правителството на Узбекистан се изправи пред постоянен външен натиск, в това число санкции, ограничения върху военната помощ и други форми на специфична силна обществена критика от страна на неговите международни партньори, то отговори чрез предприемане на допълнителни мерки за подобряване на положението с правата на човека, включително като освободи някои лица, лишени от свобода по политически мотивирани обвинения, в навечерието на ключови двустранни срещи на високо равнище или посещения на високо равнище; Д. като има предвид, че правителството на Узбекистан продължава да отказва независимо разследване на масовото избиване на стотици хора в Андижан през 2005 г.; като има предвид, че все още има над 200 лица, излежаващи присъди, свързани със събитията в Андижан, вследствие на закрити процеси, белязани със сериозни нарушения на правото на справедлив процес и свидетелства, сочещи че може да са използвани изтезания за получаване на признания; като има предвид, че някои от престъпленията, свързани с масовото избиване в Андижан и престъплението изтезание, подлежат на универсална юрисдикция; Е. като има предвид, че през 2009 г. и 2010 г. Съветът отмени санкциите на ЕС с оглед насърчаване органите на Узбекистан да направят допълнителни съществени стъпки за подобряване на принципите на правовата държава и положението с правата на човека на място, като посочи освен това, че Съветът ще продължи да следи отблизо положението с правата на човека в Узбекистан и че задълбочеността и качеството на диалога и на сътрудничеството ще зависят от реформите в Узбекистан ; Ж. като има предвид, че според последните доклади принудителният труд и детският труд при събирането на памук са все още широко разпространени въпреки ангажимента на органите на Узбекистан да предприемат строги мерки срещу тази практики и че според доклада на МОТ от 19 ноември 2013 г. милион узбекски граждани, деца и възрастни са принуждавани от правителството да събират памук при 1 Азам Фармонов, Мехринисо Хамдамова, Зулхомор Хамдамова, Исроилхон Холдаров, Носим Исаков, Гайбулло Халилов, Нуридин Джуманиязов, Матлуба Камилова, Ганихон Маматханов, Чуян Маматхулов, Зафарион Рахимов, Юлдаш Расулов, Бобомурод Разоков, Фахридин Тилаев и Агзам Тургунов 2 Солихон Абдурахманов, Мухамад Бекиянов, Гайрат Михлибоев, Юсуф Рузимурадов и Дилмурод Сайдов 3 Мурад Джураев, Самандар Куканов, Кудратбет Разулов и Рустав Усманов 4 Рухидин Фахридинов, Хайрелло Хамидов и Акрам Юлдашев, 5 Дилором Абдукодурова, Ботирбек Ешкузиев, Бахром Ибрахимо, Даврон Кабилов, Еркин Мусаев, Даврон Тоджиев и Равшанбек Вахоев

5 неправомерни условия и под заплаха от санкции; З. като има предвид, че все още текат преговорите за присъединяването на Узбекистан към СТО (GUE), и като има предвид, че Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан включва ясна клауза за зачитане на демокрацията и правата на човека, която страните са поели ангажимент да спазват; 1. подчертава значението на отношенията между ЕС и Узбекистан и укрепването на политическото и икономическото сътрудничество, но също така подчертава, че тези отношения трябва да се основават на взаимно зачитане на принципите на демокрацията, на правовата държава и на правата на човека, както е ясно определено в Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан; 2. призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички лица, лишени от свобода по политически мотивирани обвинения, за мирно изразяване на техните политически възгледи, активно гражданско обществено участие, журналистическа дейност или религиозни възгледи; 3. подчертава, че на всяко лице, за което се предполага, че е участвало в актове на насилие, трябва да бъде осигурен нов и справедлив съдебен процес в съответствие с международните стандарти и ако то бъде признато за виновно, да му бъдат наложени наказателни и/или административни санкции, също така в съответствие с международните стандарти; 4. призовава узбекските органи да не допускат изтезания, незабавно и безусловно да сложат край на всички форми на изтезания и тормоз в затворите и на малтретиране в центровете за предварително задържане и за лишаване от свобода, включително чрез осигуряване на безпрепятствен достъп до адвокат на всички етапи на разследванията, осигуряване на бърз достъп до подходящи медицински грижи и възстановяване на независимия мониторинг на местата за лишаване от свобода, а също така да предоставят на семействата на всички затворници пълна информация относно местоположението и настоящото здравословно състояние на техните близки; 5. настоятелно призовава узбекските органи да разследват и подведат под отговорност всички длъжностни лица, охранителен персонал и персонал в рамките на наказателноправната система, за които се твърди, че са изтезавали или малтретирали затворници и задържани лица или са отказвали искания за медицински грижи; 6. призовава Узбекистан да изпълни всички международни препоръки за премахване на изтезанията, да разпореди незабавното закриване на затвора Жаслик 64/71, да одобри все още неполучилите отговор искания в рамките 11 специални процедури на ООН за посещение на Узбекистан, включително от страна на специалния докладчик на ООН относно изтезанията, и да позволи безпрепятствен независим мониторинг на местата за лишаване от свобода от Международния комитет на Червения кръст и други независими наблюдатели; 7. настоятелно призовава правителството на Узбекистан да преустанови практиката на произволно изключване на отговарящите на условията за амнистия затворници,

6 задържани по политически мотивирани обвинения, от годишните декларации за амнистия, както и практиката на произволно удължаване на лишаването от свобода за леки престъпления или нарушения на правила за местата за лишаване от свобода по силата на член 221 от Наказателния кодекс относно неподчинение към условията на наказание ; 8. приканва узбекските органи да гарантират правата на жените, по-специално като следват препоръки на Комитета на ООН срещу изтезанията; 9. призовава върховния представител на ЕС, ЕСВД и държавите членки незабавно да приведат в действие стратегия с цел оказване на натиск върху Узбекистан за конкретни, измерими подобрения в областта на правата на човека през следващите месеци, като се посочи за краен срок за осъществяване на напредък десетата годишнина от масовото избиване в Андижан, която е през следващата година; отправя искане към ЕСВД да представи информация на Парламента относно представителите на узбекските органи, считани отговорни за престъпленията в Андижан, включително 12-те лица, срещу които ЕС, в отговор на масовото избиване, наложи санкции, които впоследствие бяха отменени; 10. подчертава факта, че конкретните подобрения следва да включват условията, определени от външните министри на ЕС през 2010 г., а именно: 1) освобождаване на всички лишени от свобода защитници на правата на човека и на всички лишени от свобода заради своите убеждения; 2) разрешаване на безпрепятственото функциониране на неправителствените организации в страната; 3) пълно сътрудничество със съответните специални докладчици на ООН; 4) гарантиране на свободата на словото и на медиите; 5) прилагане на практика на конвенциите за забрана на детския труд; и 6) пълно съответствие на изборните процедури с международните стандарти; 11. счита, че, ако няма съществен напредък в тези области, ЕС следва да поеме инициативата и да внесе резолюция на Съвета на ООН по правата на човека по параграф 4, за създаване на специфичен механизъм за Узбекистан, гарантиращ дълготрайно и проактивното ангажиране на Съвета по правата на човека чрез мониторинг, публично докладване и дебат относно положението с правата на човека в Узбекистан; 12. призовава освен това ЕС, предвид факта, че не е необходимо да се предоставя на Съвета за сътрудничество съответната информация за ситуацията, тъй като се касае за случай на особена неотложност, и в съответствие с разпоредбите на членове 2 и 95 от Споразумението за партньорство и сътрудничество, да уведоми Узбекистан, че ЕС ще наложи целенасочени наказателни мерки в случай че няма напредък по горепосочените проблеми в областта на правата на човека в рамките на следващите шест месеца; 13. настоятелно призовава държавите членки да спазват кодекса на поведение относно износа на оръжия и да зачитат разпоредбите относно износа на изделия с двойна употреба ;

7 14. призовава узбекските органи да изпълнят изцяло своята резолюция от 15 декември 2011 г. относно проекта за решение на Съвета относно сключването на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на разпоредбите на споразумението по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия, предвид изтичането на двустранното споразумение за текстилни изделия 1 ; 15. призовава Съвета, Комисията и ЕСВД да предоставят на Парламента обществена оценка на мерките, предприети от ЕС за оказване на натиск върху Узбекистан да изпълнява критериите за защита на правата на човека, установени от външните министри на ЕС през 2010 г., приканва Съвета на ООН по правата на човека да създаде механизъм за наблюдение на Узбекистан, насърчава Съвета и Комисията да подобрят своя диалог по правата на човека с правителството на Узбекистан и очаква ЕСВД да има твърда позиция по всички основни случаи на нарушения на правата на човека по време на срещата в рамките на диалога по правата на човека между ЕС и Узбекистан, насрочена за ноември, и да направят така, че тези срещи да бъдат в по-голяма степен ориентирани към резултати, преодолявайки настоящото твърде тревожно положение на застой; 16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на президента, правителството и парламента на Република Узбекистан, на ЕСВД, на Съвета, на Комисията, на Съвета на Европа, на ОССЕ и на Съвета на ООН по правата на човека. 1 OВ C 168 E, г., стp. 195.

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 22.10.2014 B8-0164/2014 } B8-0165/2014 } B8-0168/2014 } B8-0170/2014 } B8-0172/2014 } RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 20.3.2019 A8-0245/269 Изменение 269 Юлия Реда, Хейди Хаутала, Бенедек Явор, Якоп Далунде, Флорент Марсейеси, Райнхард Бютикофер, Томас Вайтц, Тери Райнтке, Моника Вана, Тамаш Месерич, Моли Скот Кейто,

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0107/2019 } B8-0108/2019 } B8-0109/2019 } B8-0114/2019 } B8-0117/2019 } RC1 13.2.2019 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0186/2019 } B8-0187/2019 } B8-0190/2019 } B8-0191/2019 } B8-0193/2019 } B8-0194/2019 } RC1 13.3.2019 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0337/2016 } B8-0343/2016 } B8-0344/2016 } B8-0345/2016 } B8-0349/2016 } B8-0373/2016 } B8-0375/2016 } RC1 9.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0322/2018 } B8-0326/2018 } B8-0328/2018 } B8-0330/2018 } B8-0332/2018 } RC1 4.7.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.7.2014 B8-0016/2014 } B8-0019/2014 } B8-0020/2014 } B8-0021/2014 } B8-0023/2014 } B8-0024/2014 }RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1402/2015 } B8-1403/2015 } B8-1404/2015 } B8-1405/2015 } B8-1406/2015 } B8-1407/2015 } B8-1408/2015 } RC1 16.12.2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0150/2017 } B8-0154/2017 } B8-0155/2017 } B8-0161/2017 } B8-0162/2017 } B8-0165/2017 } RC1 15.2.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0364/2018 } B8-0365/2018 } B8-0367/2018 } B8-0368/2018 } B8-0372/2018 } B8-0378/2018 } RC1 12.9.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1258/2015 } B8-1261/2015 } B8-1264/2015 } B8-1265/2015 } B8-1270/2015 } B8-1272/2015 } RC1 25.11.2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0543/2017 } B8-0544/2017 } B8-0547/2017 } B8-0551/2017 } B8-0553/2017 } B8-0554/2017 } RC1 4.10.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 13.5.2015 B8-0452/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0117/2015 съгласно член 128,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0281/2018 } B8-0282/2018 } B8-0283/2018 } B8-0286/2018 } B8-0287/2018 } RC1 13.6.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.3.2017 A8-0251/148 148 Емил Радев, Петрас Аущревичюс, Иван Щефанец, Стефано Маулу, Мирослав Миколашик, Моника Смолкова, Ружа Томашич, Георгиос Епитидиос, Валдемар Томашевски, Ангел Джамбазки, Ришард

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0259/2018 } B8-0260/2018 } B8-0261/2018 } B8-0262/2018 } B8-0263/2018 } B8-0268/2018 } RC1 30.5.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0120/2017 } B8-0121/2017 } B8-0122/2017 } B8-0123/2017 } B8-0124/2017 } B8-0125/2017 } B8-0126/2017 } RC1 30.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0910/2016 } B8-0912/2016 } B8-0913/2016 } B8-0914/2016 } B8-0915/2016 } B8-0916/2016 } B8-0917/2016 } RC1 6.7.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0469/2016 } B8-0470/2016 } B8-0472/2016 } B8-0473/2016 } B8-0477/2016 } B8-0480/2016 } B8-0482/2016 } RC1 13.4.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0039 Закриване на Мемориал в Русия (награда Сахаров за 2009 г.) Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. относно закриването на

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0568/2018 } B8-0569/2018 } B8-0576/2018 } B8-0578/2018 } B8-0579/2018 } B8-0580/2018 } B8-0581/2018 } RC1 12.12.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 5.3.2015 B8-0236/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 10.1.2018 A8-0391/095 Изменение 95 Адам Герек, Кристина Либацка, Януш Земке, Богуслав Либерадзки, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Маркус Пипер, Чеслав Адам Шекерски, Йежи Бузек, Анджей Гжиб, Георгиос

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0012/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc P6_TA(2009)0141 Стратегическо партньорство ЕС-Мексико Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-мексико (2008/2289(INI)) Европейският

Подробно

Microsoft Word - resume_Schengen_report.doc

Microsoft Word - resume_Schengen_report.doc Междинен доклад за напредъка на България в подготовката за присъединяване към Шенгенското пространство Институт Отворено общество София Резюме 1. Методология Присъединяването към Шенгенското пространство

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.3.2019 A8-0245/262 Изменение 262 Тимо Вьолкен, Бернд Ланге, Керстин Вестфал, Михаел Детиен, Ирис Хофман, Дитмар Кьостер, Улрике Родуст, Сузане Мелиор, Мартина Вернер, Мария Нойхл, Арндт Кон, Петра Камереверт,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно