ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6"

Препис

1 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 1 1 Моята детска градина Дай си дясната ръка от Иван Николов Моето семейство Дядо и аз от Ангелина Жекова 1 Отново заедно Лястовичките отлитат от Леда Милева Кравайчето народна приказка Дума и изречение Лястовичките отлитат от Леда Милева Закъснели птици от Лъчезар Станчев Пресъздаване на литературно Употребява стандартни в комуникацията (поздрави, извинения, благодарности). Назовава имената на възрастните в детската градина. Заучава и казва наизуст художествен тест. Назовава някои роднински връзки в семейството. Говори за лични събития в миналото. Дава прости обяснения за своите действия. Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен и правилен език за описване на познати събития. Назовава града и улицата, на която живее. Проявява култура на речевото общуване, като изслушва събеседника. Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към литературно и към Съставя въпросителни. Разбира инструкции. Назовава предмети от интериора на дома. Възприема приказка. Задава въпроси, свързани с художествен текст. Разбира разликата между дума и изречение. Използва прости разширени. Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към литературно и към Преразказва по дадени опори момент от литературно. книжка 1, с. 5, 4 Снимков материал книжка 1, с. 4 Речеви ситуации: Поздрав, Запознаване, Представяне книжка 1, с. 5 книжка 1, с. 8, 9 книжка 1, с. 10 Вместо мен от Асен Босев книжка 1, с. 11

2 3 4 5 На пазара Кравайчето народна приказка На село при баба и дядо Плодородна и богата идва есента 6 Весели игри 6 В магазина за играчки 6 Грижи за гората 6 Листата от Елин Пелин Пресъздаване на литературно Проследяване на постиженията на децата Разпознава и назовава правилно някои плодове и зеленчуци. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи). Разбира инструкции. Преразказва по дадени опори кратка приказка. Говори ясно и отчетливо. Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Назовава държавата, града и улицата, на която живее. Използва ясен език за описване на познати събития. Описва подробно даден обект (плодове и зеленчуци). Назовава правилно качества на обекти, като използва определения. Проявява култура на речевото общуване, като изслушва събеседника. Съставя въпросителни. Разбира инструкции. Употребява стандартни, използвани в комуникацията. Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, предназначение). Използва базов речник (съществителни, прилагателни, свързващи ). Изговаря ясно и отчетливо те в потока на речта. Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва прости разширени. Възприема от художествената литература. Описва според основните моменти в то литературни герои. книжка 1, с. 14 С витамини здрав и силен от Димитър Точев Игра Магазин за плодове и зеленчуци книжка 1, с. 20 Речева ситуация: Магазин за плодове и зеленчуци книжка 1, с. 21 книжка 1, с. 18 Примерни играчки за описание: топка, мече, зайче и др. Къщичка за птичките от Леда Милева книжка 1, с. 26 книжка 1, с. 27

3 Най-щастлив е от Георги Веселинов Най-щастлив е от Георги Веселинов Среща през есента Какво означават те? Среща през есента За да бъда здрав Чистият Мечо от Ненчо Савов Чистият Мечо от Ненчо Савов Наказаната лисица от Георги Авгарски Ябълката от Витали Сутеев Ябълката от Витали Сутеев Пресъздаване на литературно Разбира съдържанието на литературното. Заучава и казва наизуст художествен текст. Изговаря ясно и отчетливо те от текста. Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към литературно и към Произнася правилно с фонетични и правоговорни особености. Назовава правилно качества на предмети. Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения. Разпознава и правилно назовава предмети и дейности, свързани с личната хигиена. Дава прости обяснения за своите действия. Казва наизуст художествен текст. Разпознава и правилно назовава хранителни продукти. Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към литературно и към Преразказва по дадени опори момент от приказка. Възприема приказка. Определя ролята на героите в приказката. Преразказва епизод от приказка по дадени опори. Избира и играе роля на герой от познато литературно. Говори ясно и отчетливо. книжка 1, с. 22 книжка 1 с. 22 книжка 1, с. 36 книжка 1, с. 37 книжка 1, с. 26 книжка 1, с. 26, 27 книжка 1, с. 42 Жетони (Детско портфолио) книжка 1, с. 43 книжка 1, с. 32 книжка 1, с. 32

4 Кой какъв е и какво прави? професии Знаменитият валеж в Пиомбино от Джани Родари Кой какъв е? В магазина за играчки Пожарът от Георги Константинов 10 Аз опознавам света Човече от Леда Милева Как общуваме помежду си Пожарът от Георги Константинов Граматически правилна реч Граматически правилна реч Пресъздаване на литературно Назовава правилно качества (характеристики) на лица и предмети, като използва определения. Съгласува по род и число прилагателните и съществителните. Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към литературно и към Преразказва по дадени опори момент от приказка. Използва в речта прилагателни имена. Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, предназначение). Възприема литературно. Задава въпроси, свързани е художествения текст. Използва прости разширени. Разбира разликата между дума и изречение. Разпознава и използва информация, поставена на стените (имена, дати). Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към литературно и към Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения. Съставя въпросителни. Употребява стандартни, използвани в комуникацията. Преразказва по дадени опори приказка. Говори ясно и отчетливо. книжка 1, с. 50 Какъв ще стана? от Андрей Германов книжка 1, с. 51 книжка 1, с. 36, 37 Примерни играчки за описание: кола, влак, куче и др. книжка 1, с. 58 Природен календар с имената на децата книжка 1, с. 59 книжка 1, с. 40, 41 Игра: В магазина

5 11 11 Заповядай, благодаря, моля Трите шапки от Петя Йорданова 12 Двамата снежковци 12 Първи сняг от Димитър Спасов 12 Снежна картина Стаята на Томи 13 Писмо до Дядо Коледа Пресъздаване на литературно Граматически правилна реч Проявява култура на речевото общуване, като изслушва събеседника. Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към литературно и към Преразказва по дадени опори литературно. Описва предмети по зададени опори (цвят, големина, предназначение). Използва базов речник (съществителни, прилагателни). Задава въпроси, свързани с художествен текст. Заучава и казва наизуст стихотворение. Изговаря ясно и отчетливо те от текста. Описва подробно дадено явление. Назовава правилно качества (характеристики и недостатъци) на лица и явления, събития, като използва определения. Съгласува по род и число прилагателните и съществителните. Дава прости обяснения за своите действия. Използва базов речник (съществителни имена, прилагателни имена, глаголи). Говори за лични събития в миналото и в бъдещето. Описва играчка (коледен подарък) по зададени опори. Използва базов речник (съществителни имена, прилагателни имена, глаголи, местоимения). Ситуативно упражнение книжка 1, с. 66 книжка 1, с. 67 книжка 1, с. 46 Снежният човек от Калина Малина Примерна разработка книжка 1, с. 72 Снежна картина книжка 1, с. 73 Жетони (Детско портфолио) книжка 2, с. 4 Писмо до Дядо Коледа

6 Врабчета и момчета от Леда Милева Врабчета и момчета от Леда Милева Дядо Коледа от Гео Милев Дядо Коледа от Гео Милев Писмо до Дядо Коледа Дядо Коледа от Атанас Цанков Скъп гост Дядо Коледа от Атанас Цанков 15 На театър 15 Ей, врабченце от Георги Авгарски Пресъздаване на литературно Възприемане на литературно Пресъздаване на литературно Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към литературно и към героите от него. Назовава правилно качества (характеристики) на лица, като използва определения. Използва прости разширени. Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения. Задава въпроси, свързани с художествен текст. Назовава правилно събития. Заучава и казва наизуст художествен текст. Изговаря ясно и отчетливо те от текста. Описва подробно даден предмет (коледен подарък). Възприема от художествената литература. Използва ясен език за описване на познати събития. Назовава правилно качества (характеристики) на лица, предмети, събития. Говори за лични събития в миналото. Задава въпроси, свързани с художествен текст. Заучава и казва наизуст стихотворение. Изговаря ясно и отчетливо те от текста. книжка 1, с. 80 книжка 1, с. 81 книжка 2, с. 8 книжка 2, с. 8 книжка 2, с. 4 книжка 2, с. 5 книжка 2, с. 12 Игри и импровизации с кукли за куклен театър книжка 2, с. 13

7 Срещу Нова година от Ран Босилек Писъмце по снега от Веса Паспалеева Трите прасенца адаптация: Силвия Тодорова Трите прасенца адаптация: Силвия Тодорова 16 Зимна градина 16 Златна Мара и Арап Мара българска народна приказка 17 Ако се загубя 17 Трите прасенца драматизация Пресъздаване на литературно Пресъздаване на литературно Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към литературно и към героите от него. Измисля игри по познати литературни произведения. Възприема от художествената литература. Възприема приказка. Определя ролята на героите в приказката. Преразказва епизод от приказка по дадени опори. Говори силно или тихо, ясно и отчетливо. Описва подробно даден предмет или явление. Назовава правилно качества (характеристики) на лица, предмети, явления, като използва определения. Съгласува по род и число прилагателните и съществителните. Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към литературно и към Употребява стандартни, използвани в комуникацията. Участва в конкретна речева ситуация, като изпълнява определена роля. Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения. Говори силно или тихо, ясно и отчетливо. книжка 2, с. 12 книжка 2, с. 13 книжка 2 с. 18 книжка 2, с. 18 Зимна градина от Иван Павлов книжка 2, с. 19 книжка 2, с. 22

8 Що е то? Златна Мара и Арап Мара българска народна приказка Пиленце от Петя Дубарова Пиленце от Петя Дубарова 18 Аз съм вежлив Кой какъв е? домашни животни В магазина за играчки Имало едно време дългокрак жабок от Леда Милева Кой какъв е? водни животни Пресъздаване на литературно Пресъздаване на литературно Разбира разликата между дума и изречение. Използва прости разширени. Възприема гатанки. Разпознава епизод от познато литературно. Описва според основните моменти в то литературни герои. Преразказва по дадени опори момент от приказка. Разбира съдържанието. Разпознава и правилно назовава домашни животни. Заучава и казва наизуст художествен текст. Изговаря ясно и отчетливо те от текста. Проявява култура на речевото общуване, като изслушва събеседника. Контролира координацията на ръката, за да развие фината Описва подробно даден обект. Назовава правилно качества (характеристики) на конкретни обекти, като използва определения. Съставя въпросителни. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи ). Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, предназначение). Използва базов речник (съществителни, прилагателни, свързващи ). Изговаря ясно и отчетливо те в потока на речта. Възприема от художествената литература. Описва подробно даден обект. Назовава правилно (качества) характеристики на конкретни обекти, като използва определения. книжка 2, с книжка 2, с. 26, 27 книжка 2, с. 26 книжка 2, с. 34 Ситуативно упражнение книжка 2, с. 35 книжка 2, с. 30, 31 Примерни играчки за описание: линейка, пумпал, самолет и др. книжка 2, с. 42 Жетони (Детско портфолио) книжка 2, с. 43

9 20 20 Къде от Леда Милева Къде от Леда Милева Пресъздаване на литературно 20 Облачета в небето Чудни случки от Лъчезар Станчев Весели игри в парка Капризната котка от Витали Сутеев Скоропоговорки Васил Левски Пресъздаване на литературно Задава въпроси, свързани с художествен текст. Заучава наизуст стихотворение. Говори за събития в миналото и в бъдещето. Казва наизуст художествен текст. Описва подробно явления. Използва прости разширени. Съгласува по род и число прилагателните и съществителните. Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към литературно и към героите от него. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи ). Образува множествено число на и обратно. Възприема приказка. Определя ролята на героите в приказката. Възприема и казва скоропоговорки. Произнася правилно с фонетични и правоговорни особености. Възприема от художествената литература. книжка 2, с. 36 книжка 2, с. 48 книжка 2, с. 49 книжка 2, с. 40, 41 книжка 2, с Жетони (Детско портфолио) Скоропоговорки книжка 2, с. 61, илюстрации, книги, фотоси

10 Капризната котка от Витали Сутеев Новото другарче от Панчо Панчев В магазина за домашни любимци 22 Далечна планета 23 Що е то? Медена пита Пчелица от Елин Пелин Кой какъв е? превозни средства Сламка, въгленче и бобче от Братя Грим Възприемане на литературно Пресъздаване на литературно Преразказва епизод от приказка по дадени опори. Говори ясно и отчетливо. Заучава и казва наизуст стихотворение. Назовава правилно качества (характеристики) на конкретни обекти, като използва определения. Използва ясен и правилен език за описване на познати събития. Съгласува по род и число прилагателни и съществителни. Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към литературно и към си Възприема и отгатва гатанки. Заучава и казва наизуст гатанки. Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и отчетливо. Описва подробно даден предмет. Назовава правилно качества (характеристики) на предмети, като използва определения. Казва наизуст гатанки. Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към литературно и към Преразказва по дадени опори момент от приказка. книжка 2, с. 44 книжка 2, с. 62 Литературни произведения Котето, Кученцето от Дора Габе книжка 2, с. 63 Малкият космонавт от Радой Киров книжка 2, с. 48 Примерна разработка книжка 2, с. 49 книжка 2, с. 72 Гатанки (самолет, ракета) от Панчо Панчев книжка 2, с. 73

11 Баба Марта Мартеничка от Елисавета Багряна Баба Марта Мартеничка от Елисавета Багряна Сънят на Баба Марта Баба Марта Да сме бели и червени Баба Марта Обич от Георги Струмски Обич от Георги Струмски В магазин Детска мода Мама има празник Сърцето на мама от Василка Биланска Пресъздаване на литературно Възприемане на литературно Задава въпроси, свързани с художествен текст. Заучава и казва наизуст художествен текст. Изговаря ясно и отчетливо те от текста. Съставя въпросителни. Възприема от художествената литература. си Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Назовава правилно качества (характеристики) на лица и събития, като използва определения. Проявява култура на речевото общуване, като изслушва събеседника. Използва базов речник (съществителни умалителни, прилагателни, глаголи). Употребява стандартни, използвани в комуникацията. Заучава и казва наизуст художествен текст. Изговаря ясно и отчетливо те от текста. Проявява култура на речевото общуване, като изслушва събеседника. Описва подробно даден предмет. Разбира и взема участие в разговори по познати теми. Назовава правилно качества (характеристики) на лица, като използва определения. Възприема от художествената литература. книжка 3, с. 4 книжка 3, с. 4 книжка 2, с. 78 книжка 2, с. 79 книжка 3, с. 8, 9 книжка 3, с. 4 книжка 3, с. 5

12 26 26 Култура на говора 26 Болната Ани 26 Ани и градинарят Три сестрички от Константин Ушински Пожар в гората Страшна история от Сергей Иванов Граматически правилна реч Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи ). Съставя въпросителни Разпознава и назовава пролетни цветя. Казва наизуст познати литературни произведения. Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и отчетливо. Назовава правилно качества (характеристики) на лица и събития, като използва определения. Назовава правилно качества (характеристики и недостатъци) на лица, предмети и събития, като използва определения. моторика Съставя въпросителни. Използва базов речник (глаголи, съществителни, прилагателни). Възприема приказка. Определя ролята на героите в приказката. Използва прости разширени. Назовава правилно качества (характеристики) на лица и събития, като използва определения. Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към литературно и към Преразказва разказ по дадени опори. книжка 3, с. 12, 13 Литературни произведения: Мартеничка от Елисавета Багряна, Обич от Георги Струмски, Пчелица от Елин Пелин книжка 3, с. 10 Жетони (Детско портфолио) книжка 3, с. 11 книжка 3, с. 16 книжка 3, с. 20 Жетони (Детско портфолио) книжка 3, с. 21 Жетони (Детско портфолио)

13 Три сестрички от Константин Ушински Кой какъв е? птици Зеленушка от Таня Касабова Три сестрички драматизация Катето и Джори от Дора Габе Радостното ябълково дърво Пролет от Дора Габе Пресъздаване на литературно Пресъздаване на литературно Използва базов речник (съществителни, глаголи, свързващи ). Образува множествено число на те и обрат но. Преразказва епизод от приказка по дадени опори. Участва в заучаване на литературен текст по роли като подготовка за драматизация. Говори силно или тихо, ясно и отчетливо. Описва подробно даден обект. Назовава правилно качества (характеристики) на конкретни обекти, като използва определения. Възприема от художествената литература. Описва литературни герои според основните моменти в то. Преразказва разказ по дадени опори. Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения. Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения. Изговаря ясно и отчетливо те от текста. Разбира съдържанието. Заучава и казва наизуст художествен текст. Описва подробно даден обект. Назовава правилно качества (характеристики) на обекти, като използва определения. Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към литературно и към книжка 3, с. 22, 23 Примерна разработка Примерна разработка книжка 3, с. 26 книжка 3, с. 27 книжка 3, с. 26 Радост от Леда Милева Жетони (Детско портфолио) книжка 3, с. 34 книжка 3, с. 35

14 30 Детска библиотека 30 Приказни герои 30 Подарък Хубавец от Леда Милева Великденска хвалба от Дора Габе Великденска хвалба от Дора Габе Празнични венчета Цветница В очакване на Великден Възприемане на литературно Пресъздаване на литературно Възприемане на литературно Описва любимата си книга. Развива положително отношение и интерес към илюстрованите детски книги. Употребява стандартни, използвани в комуникацията. Разпознава и назовава герои от познати приказки. Преразказва епизод от позната приказка. Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Описва подробно предмети. Възприема от художествената литература. Изразява отношението си към литературно и към героите от него. Преразказва по дадени опори литературно. Задава въпроси, свързани с художествен текст. Заучава и казва наизуст стихотворение. Изговаря ясно и отчетливо те от текста. Описва подробно предмети. Назовава качества (характеристики) на лица и предмети, събития, като използва определения. Възприема от художествената литература. Използва ясен и правилен език за описване на познати събития. Още веднъж за книжката и мишката от Панчо Панчев Игра: Детска библиотека книжка 3, с. 30 книжка 3, с. 42 В дрешка шарена гатанка от Леда Милева книжка 3, с. 43 книжка 3, с. 34, 35 книжка 3, с. 34 книжка 3, с. 50 книжка 3, с. 51 Великден от Ангелина Жекова Жетони (Детско портфолио)

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Гр

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Гр ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 2 2 2 3 4 Аз съм в детската градина Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 г

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 г ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Използва ясен и правилен език за описване на познати събития.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 1 1 2 2 3 4 Моята детска градина Дай си дясната ръка от Иван Николов

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1,,Хайде да се запознаем - диалог Разбира и употребява стандартни, използвани в комуникацията (поздрави, извинения, благодарности).

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература... 3 2. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІ клас Състезателният

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Моето лято 1 Моето семейство 1 Лятото отмина 1 2 2 2 Аз и моето семейство Моят

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

Разпределение_1 група_по направления.indd

Разпределение_1 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно

Подробно

седмица ¹25 14 среща с дядо коледа

седмица ¹25 14 среща с дядо коледа седмица ¹5 14 среща с дядо коледа Всички деца с нетърпение очакват Дядо Коледа, който ще им донесе много подаръци. Среща с Дядо Коледа Цял ден валя сняг. Земята стана бяла. Утре е Коледа. След вечеря Томи

Подробно

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc Приложение 2 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ФОНЕТИЧНА РИТМИКА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици с увреден слух от I до IV клас, които

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1 2 3 4 5 6 7 Аз съм в детската градина Моят дом Работно момиче от Веса Паспалеева Дядо и ряпа българска народна приказка

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изкуство за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Eдин летен ден 1 Избирам сам 1 Лятото отмина 1 Аз мога 2 Аз мога 2 Весела поляна

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52037>

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52037> НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА Д Е Т С К А Г Р А Д И Н А 37 В Ъ Л Ш Е Б С Т В О РАЙОН ВИТОША - СТОЛИЧНА ОБЩИНА гр София, кв Павлово, ул Белмекен 1, тел:+3592 8554119,

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 6 3 6 2, с. С т а м б о л о в о, о б л а с т Х а с к о в о т е л. 0 3 7 2 1 / 2 2 3 4 ; т е л / ф а к с 0 3 7 2 1 / 2 4 6 3 e - m a i l : k m e t _ s t a m b o

Подробно

За приказките

За  приказките В света на приказките Особености на приказките Неопределеност на времето и мястото/ Имало едно време, В едно царство /; Героите най-често са анонимни ; Героите са типизирани /най-малкият брат, чорбаджията,

Подробно

оу Антон Страшимиров с.дебелт, общ.средец

оу Антон Страшимиров с.дебелт, общ.средец оу Антон Страшимиров с.дебелт, общ.средец ПРоект УСПЕХ ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 Да направим училището привлекателно за младите хора Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 1 1 Eдин летен ден

Подробно

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІІ клас Състезателният

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

Разпределение_2 група_по седмици

Разпределение_2 група_по седмици СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...7 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...9 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...10

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc

Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc Приложение 6 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО РЕЧ И ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици от подготвителен до IV клас, които

Подробно

Разпределение_2 група_по седмици.indd

Разпределение_2 група_по седмици.indd СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...7 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...9 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...10

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/2019 6 7-ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически ситуации Годишно: 72 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА М ИИСТРСТВО А ОБРАЗОВАИТО И АУКАТА У Ч БА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ В Т ОРИ ЧУЖД ЗИК ЗА ДИАДСТИ КЛАС З П СОФИЯ, 2014 г. I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебта програма по иврит като втори чужд език за едидесети

Подробно

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните резултати IX/1. IX/2. X/3. 1. Отново с любимите ни

Подробно

седмица ¹49 25 на мама днес е празник

седмица ¹49 25 на мама днес е празник седмица ¹49 25 на мама днес е празник Днес е празникът на мама. Аз не мога без мама и мама не може без мен. Какво подаряват децата на мама? Ти какво ще Ӝ подариш? Огради. А Ти как ще поздравиш твоята майка?

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

Microsoft Word - 1. RAZVITIE NA RECHTA.doc

Microsoft Word - 1. RAZVITIE NA RECHTA.doc Приложение 1 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Програмата е предназначена за ученици от първи до ХII клас, които се обучават в специалните училища

Подробно

седмица ¹1 21 аз съм в детската градина

седмица ¹1 21 аз съм в детската градина ¹1 21 аз съм в детската градина Томи и ни са на 3 години и ходят на детска градина. Какво правят децата в детската градина? С кого обичаш да играеш? Кажи и посочи: занималня, деца, учител, маса, шкаф,

Подробно