ПРЕЗИДЕНТСКА ТЕМА И РОТАРИАНСКА ГРАМОТА ВИЗИЯТА НА РОТАРИ: Заедно виждаме свят, в който хората се обединяват и предприемат действия, за да създадат пр

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРЕЗИДЕНТСКА ТЕМА И РОТАРИАНСКА ГРАМОТА ВИЗИЯТА НА РОТАРИ: Заедно виждаме свят, в който хората се обединяват и предприемат действия, за да създадат пр"

Препис

1 ПРЕЗИДЕНТСКА ТЕМА И РОТАРИАНСКА ГРАМОТА ВИЗИЯТА НА РОТАРИ: Заедно виждаме свят, в който хората се обединяват и предприемат действия, за да създадат промяна в дългосрочен план по целия свят, в нашите общности и в самите нас. МАРК ДАНИЕЛ МАЛОУНИ ПРЕЗИДЕНТ НА РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЗА г. One Rotary Center 1560 Sherman Ave. Evanston, IL, USA Rotary.org

2 ЗА РОТАРИ КЛУБОВЕТЕ Ротарианската грамота отличава Ротари клубовете, които подкрепят нашите стратегически приоритети, чрез извършването на определени дейности. Клубовете разполагат с цяла ротарианска година, за да изпълнят целите от грамотата. Ротари може автоматично да провери Вашите клубни постижения, стига да поддържате актуална информация за Вашия клуб и членовете на клуба в My Rotary. За да отговарят на критериите за Ротарианската грамота, клубовете трябва да започнат годината като активни клубове в добро състояние и да поддържат това състояние през цялата година. Постиженията ще бъдат сравнени с данни за членския състав от 1 юли 2019 г. и ще бъдат признати след като данните за 1 юли 2020 г. са окончателни, което ще се потвърди на 15 август 2020 г. Постигнете най-малко 5 от следните цели: Назначете активна клубна комисия за членството, състояща се от не по-малко от пет членове и съобщете на Ротари Интернешънъл кой ще бъде председателят. Постигнете нетно увеличение на членския състав Поддържайте или подобрете нивото на задържане на настоящите и новите членове: - подобрете с 1% степента на задържане на членовете или - ако степента Ви на задържане на членовете е била 90% или повече през г., поддържайте това ниво. Постигнете нетно увеличение на членовете от женски пол или на лицата под 40 години Проучете професиите на Вашите клубни членове и работете по това да обедините вашия членския състав с различните бизнеси и професии от вашата общност. Спонсорирайте или съспонсорирайте нов Ротари клуб или Ротариански местен отряд. Спонсорирайте или съспонсорирайте Интеракт или Ротаракт клуб. Организирайте събитие за бивши стипендианти на Ротари и подчертайте възможностите за работа в мрежата на Ротари. Спонсорирайте студент, участник в Младежки обмен или участник в RYLA (Ротариански награди за млади лидери). ПРЕПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЕ Постигнете най-малко 5 от следните цели: Назначете активна клубна комисия за Фондацията, състояща се от не по-малко от пет членове и съобщете на Ротари Интернешънъл кой ще бъде председателят. Увеличете броя на членовете, участващи в проекти за служба. Направете дарение от минимум 100 щ.д. на човек към Годишния фонд на Ротари Фондацията. или за повишаване информираността за работата на Ротари по премахване на полиомиелита. Реализирайте значим проект за служба на местно или международно ниво по една от шестте сфери на фокус. Публикувайте на сайта на rotary.org успешни клубни проекти с подробности относно дейностите, доброволчеството и събраните средства. Продължете или установете партньорство с корпоративни, правителствени или неправителствени организации и работете заедно по проект. Използвайте насоките за марката/бранда на Ротари, образците, материалите за кампанията Хора на действието, както и други свързани ресурси. Погрижете се членовете на клуба да разговарят с медиите, за да разкажат историята на Вашия клуб и историята на Ротари.

3 ЗА РОТАРАКТ КЛУБОВЕТЕ Ротарианската грамота за Ротаракт клубовете отличава клубовете, които подкрепят нашите стратегически приоритети, чрез извършването на определени дейности. Клубовете разполагат с цяла ротарианска година, за да изпълнят целите за грамотата. За да отговарят на критериите за Ротарианската грамота, Ротаракт клубовете трябва да бъдат сертифицирани от Ротари Интернешънъл и одобрени от дистрикт гуверньора преди 1 юли 2019 г. Клубовете ще декларират за постиженията си чрез подаване на номинационен формуляр до 15 август 2020 г. Постигнете нетно увеличение на членския състав с един член. Поне 50% от членовете на клуба да добавят своите умения и интереси в техните профили в My Rotary. Създайте и поддържайте връзка с побратимен клуб. Проведете дейност или събитие през Световната седмица на Ротаракт (годишнината на Ротаракт), поканете медиите и разкажете историята на Вашия клуб и тази на Ротари. Участвайте в мрежово събитие или социална дейност, заедно с Вашия спонсор от Ротари клуб. ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЕ Постигнете средно минимално дарение от 25щ.д. за ПолиоПлюс от всеки член на клуба. или за повишаване информираността за работата на Ротари по изкореняване на полиомиелита. Партнирайте си с Вашия спонсор от Ротари клуб в провеждането на значим проект за служба на местно или международно ниво по една от шестте сфери на фокус. Публикувайте на сайта на rotary.org успешни клубни проекти, с подробности относно дейностите, доброволчеството и събраните средства. Използвайте насоките за марката/бранда на Ротари, образците, материалите за кампанията Хора на действието, както и други свързани ресурси. ЗА ИНТЕРАКТ КЛУБОВЕТЕ Ротарианската грамота за Интеракт клубовете отличава клубовете, които подкрепят нашите стратегически приоритети, чрез извършването на определени дейности. Клубовете разполагат с цяла ротарианска година, за да изпълнят целите за грамотата. За да отговарят на критериите за Ротарианската грамота, Интеракт клубовете трябва да бъдат сертифицирани от Ротари Интернешънъл и одобрени от дистрикт гуверньора преди 1 юли 2019 г. Също до тази дата пълнолетен съветник на клуба трябва да декларира в Ротари имената си и данни за контакт. Офицерите от спонсора Ротари клуб или съветниците на Интеракт клуба декларират постиженията с номинационен формуляр до 15 август 2020 г. Постигнете най-малко 2 от следните цели: Организирайте среща, представяща на членовете на клуба ротариански програми за млади лидери, като RYLA (Ротариански награди за млади лидери) и Ротариански младежки обмени. Действайте съвместно с Вашия спонсор Ротари клуб или Вашия съветник за организирането и участието в ден на кариерата или менторска дейност Ангажирайте се с Вашия спонсор от Ротари клуб или Вашия съветник да свържете дипломиращите се интерактори с Ротаракт клубове, базирани в университет или в определена общност. Проведете дейност или събитие през Световната седмица на Интеракт (годишнината на Интеракт), поканете медиите и разкажете историята на Вашия клуб и тази на Ротари. ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЕ Планирайте и изпълнете проект за Световния ден за служба на младежта. или за повишаване информираността за ротарианските дейности по изкореняване на полиомиелита. Партнирайте си с Вашия спонсор от Ротари клуб в провеждането на значим проект за служба на местно или международно ниво за една от шестте сфери на фокус. Помолете Вашия спонсор или съветник да публикуват на сайта на rotary.org успешни клубни проекти, с подробности относно дейностите, доброволчеството и събраните средства. Използвайте насоките за марката/бранда на Ротари, образците, материалите за кампанията Хора на действието, както и други свързани ресурси.

4 С ПРЕЗИДЕНТСКО ОТЛИЧИЕ Тази година клубовете могат да получат Ротарианска грамота с Президентското отличие, когато постигнат целите от Ротарианската грамота плюс една до три допълнителни цели. ЗА РОТАРИ КЛУБОВЕТЕ увеличение на членството с пет или повече членове който свързва семействата на Вашите членове, участници по младежките програми и други Свържете се професионално. Започнете или продължете програма за лидерско, личностно или професионално развитие, за да подобрите уменията на членовете си най-малко четири пъти в месеца промотирате в социалните медии своя клуб и неговите дейности по службата ЗА ИНТЕРАКТ КЛУБОВЕТЕ увеличение на членството с пет или повече членове който свързва семействата на Вашите членове и други Свържете се академично. Заедно с Вашия спонсор или съветник проучете възможностите за стипендия, които предлага местният Ротари клуб, или други възможности за стипендия, достъпни за членовете на Вашия клуб и представете тези възможности на клуба изпратите видео материал до годишните Интеракт видео награди, промотиращ Вашия клуб и неговите дейности в службата. ЗА РОТАРАКТ КЛУБОВЕТЕ увеличение на членството с пет или повече членове. който свързва семействата и приятели на Вашите членове, участници по младежките програми и други. Свържете се професионално. Започнете или продължете програма за лидерско, личностно или професионално развитие, за да подобрите уменията на членовете си. най-малко четири пъти в месеца промотирате в социалните медии своя клуб и неговите дейности по службата.

5 РОТАРИ СВЪРЗВА СВЕТА Ротари е изградено върху контактите. Когато Пол Харис идва в Чикаго като млад адвокат, той създава Ротари по една основателна причина: да му помогне да установи контакт с другите в новия град. Повече от век по-късно ние разполагаме с безброй начини да създадем приятелства и връзки, за повечето от които Пол Харис никога не е мечтал. Все още способността на Ротари да ни свързва остава уникална и ненадмината. Чрез своята специална мисия и структура, Ротари Интърнешънъл осигурява начин да се свържем с нашите общности, в професионална мрежа и да изградим здрави и трайни взаимоотношения. Нашите членове ни свързват с глобална общност чрез безбройните ни проекти и програми, нашето лидерство в борбата за унищожаване на полиомиелита и нашата работа с и чрез ООН. Нашата служба ни свързва с хора, които споделят ценностите ни и искат да предприемат действия за подобър свят; свързва ни с хора, които никога не бихме срещнали по друг начин, и които приличат много повече на нас, отколкото бихме могли да си представим; свързва ни с хора, които се нуждаят от нашата помощ, позволявайки ни да променяме живота в общности по целия свят. С началото на новото десетилетие ние формираме бъдещето на Ротари. През 2019/2020г. Ротари ще осъществи своя нов стратегически план, отговарящ на новостите на Законодателния Съвет, и ще служи в нашите обновени сфери на фокус. Но истинската работа по оформяне на бъдещето на Ротари е в ръцете на нашите клубове, където организацията ни трябва да направи всичко възможно, за да се адаптира към променящите се съвременни реалности. Докато клубът остава сърцевината на преживяването в Ротари, ние вече сме много покреативни и гъвкави при вземането на решение за това какво може да представлява един клуб, как може да провежда срещите си и дори това какво може да се обсъжда на ротарианска среща. Ние трябва да имаме стратегия, както и да бъдем организирани и иновативни в подхода си към членовете, изграждайки по-широки и по-дълбоки връзки с нашите общности, да формираме нови клубни модели за привличане и ангажиране на повече и все по-различни членове. Ротари наистина е едно семейство. Все още, твърде често, структурата на членството или изискванията на ръководството изглежда правят Ротари недостъпно за днешните млади професионалисти. Ротари може и трябва да бъде преживяване, което допълва нашите семейства, вместо да се конкурира с тях. Когато нашите Ротари клубове са топли, гостоприемни места, където работа и семейство вървят ръка за ръка, ние даваме възможност на младите професионалисти, ориентирани към семейството, да се присъединят към ротарианската служба, както и модел на положителна гражданска ангажираност. И когато правим очакванията на ротарианските офицери реалистични и управляеми за заетите професионалисти, ние развиваме уменията и мрежите на едно ново поколение ротарианци, които ще се превърнат в новите ротариански лидери. През година предизвикателството за нас ще бъде да засилим многобройните начини, по които Ротари свързва света, изграждайки връзките, които позволяват на талантливи, загрижени и щедри хора да се обединят и да предприемат значими действия чрез службата в Ротари. Марк Даниъл Малоуни Президент, Ротари Интернешънъл

Microsoft Word - final-01

Microsoft Word - final-01 ПРЕЗИДЕНТСКА ТЕМА И ПОЧЕТНА ГРАМОТА БАРИ РАСИН 2018 19 г. Президент на Ротари Интернешънъл БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО Откакто Ротари беше основана преди 113 години, нейната роля в света и в живота на нейните членове

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

New Generations 2

New Generations 2 Работата с младото покление минало, настояще и бъдеще ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИТЕТ ЗА МЛАДИТЕ ПОКОЛЕНИЯ Комитет за Младите Поколения Ротари Ротари Спонсорство на Ротари ове със създанетите от тях

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИНФРОМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ SEEWBAN ОРГАНИЗАТОР: ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТИ", БТПП 6 ноември София гр. София 06 ноември 2018 Защо хората започват собствен бизнес? 1. Конкретни материални

Подробно

Microsoft PowerPoint - Pomorie

Microsoft PowerPoint - Pomorie ФОНДАЦИЯТАНАРОТАРИ ПАДГ Валентин Стоянов D-2482 Малкоистория история... 1917 година - Фондацията на Ротари есформирана като дарителски фонд. 1928 -Конгресът дава името Фондация на Ротари. 1931 - Фондацията

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА гр.силистра, ул. С.Велики 16 086/820655, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

Управление на времето

Управление на времето Управление на времето Илиян Бойчев Президентски избори 2016 Представете си, че е последния ден от Вашата кампания за президентските избори и имате следните ангажименти: Трябва да отидете на среща със симпатизанти;

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Устойчиви и предвидими резултати в турбулентни времена

Устойчиви и предвидими резултати в турбулентни времена Устойчиви и предвидими резултати в турбулентни времена Райна Миткова-Тодорова ЕОС Матрикс ООД Съдържание 1. Кои сме ние 2. Защо коучинг 3. ЕОС коучинг програма 4. Резултати 5. Следващи стъпки 6. Lessons

Подробно

УСТАВ

УСТАВ УСТАВ НА МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. Казанлък Глава І. Общи положения 1. Младежки общински съвет гр. Казанлък е неформален представителен орган на младите хора от Община Казанлък, създаден на доброволен

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Областна администрация Смолян Регионална библиотека Николай Вранчев в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за Биб

Областна администрация Смолян Регионална библиотека Николай Вранчев в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за Биб Областна администрация Смолян Регионална библиотека Николай Вранчев в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за Библиотека на годината и Библиотекар на годината конкурсът

Подробно

Моята професионална реализация

Моята професионална реализация Моята професионална реализация Въведение Идентичността се променя през целия живот, като голяма част от нейното развитие се случва по времена юношеството и прехода към зряла възраст (Erikson, 1968). Поради

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Годишен доклад за дейността за 2017 г. на сдружение Образование България 2030, съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ Нашата визия и мисия Сдружение Образование България 2030 обединява организации от публичния,

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ЦМЕДТ АМАЛИПЕ W W W. A M A L I P E. CO M ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МЕДИАТОР В ПРАКТИКАТА НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ: ПОСРЕДНИК ЗА ЕФЕКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО Днес... в град Сливен, МЕЖДУ УЧИТЕЛИ НА... КЛАС В 4 ОУ ДИМИТЪР ПЕТРОВ, СЛИВЕН И РОДИТЕЛ/И НА..., УЧЕНИК В УЧИ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО Днес... в град Сливен, МЕЖДУ УЧИТЕЛИ НА... КЛАС В 4 ОУ ДИМИТЪР ПЕТРОВ, СЛИВЕН И РОДИТЕЛ/И НА..., УЧЕНИК В УЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО Днес... в град Сливен, МЕЖДУ...... УЧИТЕЛИ НА... КЛАС В 4 ОУ ДИМИТЪР ПЕТРОВ, СЛИВЕН И...... РОДИТЕЛ/И НА..., УЧЕНИК В УЧИЛИЩЕТО. Се сключи настоящето споразумение за партньорство

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗА ТАНГО ТРЯБВАТ ДВАМА Любен Панов Български център за нестопанско право НЯКОИ ФАКТИ Само 3 % членуват в НПО; Едва 11 % са имали контакт с неправителствена организация; Само 27 % биха се включили в НПО

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rиск култура и управление на риска Светлозар Каранешев, Лаборатория по риск култура 18 април 2018, София Риск културата Риск култура съвкупност от ценности, убеждения, отношения, ниво на осъзнатост, представи

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation и представят РИСКОВЕТЕ ОНЛАЙН ЗА ДЕТЕТО Част IV: Ръководство за родители на деца на възраст 16 18 години На тази възраст рисковете рязко намаляват, тъй като младият човек вече има изградени собствени навици

Подробно

Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа

Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа Няма спортни съдии = няма спорт! СЪДИЙСТВОТО В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СПОРТ Ролята на спортните съдии (например: арбитри, рефери, съдии) е жизненоважна

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Международна HR конференция на БАУХ 2019 г. Улови духа на Райфайзен Рада Йосифова Началник отдел Човешки ресурси 31 май 2019 Боровец Визия 2025 ВИЗИЯ 2025 : Ние сме най-препоръчваната финансова група МИСИЯ:

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Апликационна форма България 2019 Вашето име Номерът на Вашия мобилен телефон Основни изисквания към проектите и участниците: Въпроси I VII са свързани

Апликационна форма България 2019 Вашето име Номерът на Вашия мобилен телефон Основни изисквания към проектите и участниците: Въпроси I VII са свързани Апликационна форма България 2019 Вашето име Номерът на Вашия мобилен телефон Основни изисквания към проектите и участниците: Въпроси I VII са свързани с основните изисквания към проектите и участниците.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно