Microsoft PowerPoint - ELACI-K21V_AIHA ppt

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft PowerPoint - ELACI-K21V_AIHA ppt"

Препис

1 ИНДУСТРИАЛНА ХИГИЕНА: защита на хората на работното им място ЕЛАЦИТЕ МЕД АД - РК Елаци , Етрополе 1 Какво е индустриална хигиена? Специалистите по индустриална хигиена : Предвиждат Разпознават Оценяват Управляват и контролират Факторите, които могат да застрашат здравето и безопасността на работниците 2 Какво е индустриална хигиена? Специалистите по индустриална хигиена работят като инспектори на работното място за да намерят и предотвратят здравословни проблеми и опасни условия на труд. 3 1

2 Защо индустриалната хигиена е важна за организацията? Тя обединява мениджмънта и работниците за достигане на общи цели: Безопасни Условия на Труд. 4 Why Industrial Hygiene Is Important In the USA 16 workers die from an injury at work every day( ~5600 in 2007), and 137 workers die from work-related related diseases. (NIOSH) Workers ~ 130,000,000 В България при около 2,000,000 работещи за последните седем години са загинали 765 души на работното място и сериозните наранявания са For every Five $1 of invested every 100 in safety, workers a company saves between $3 and $6. (Liberty Mutual will Research suffer an illness or injury Institute) За всеки $1 инвестиран from work this в безопасност year. (Bureau на труда of фирмата Labor спестява Statistics) между 3 и $6. 5 Защо индустриалната хигиена е важна за организацията? Всички фирми имат и морални задължения да осигурят безопасни условия на труд. 6 2

3 Специалистите по индустриална хигиена помагат при кризисни ситуации и на Гражданска Защита 7 Защита при падания от височини Част от задълженията на Специалистите по индустриална хигиена са осигуряване на защита от падане 8 Лазери и не йонизираща радиация Защитни облекла и защита на очите. 9 3

4 Селско стопански дейности Селско стопанските работници са изложени на риск от респираторни заболявания, увреждане на слуховия апарат, кожни заболявания, рак и много други. Има много публикации натравяне с пестициди. 10 Ергономия Разработват се ергономични програми за защита гръбначните мускули и други части от тялото 11 Обучението за безопасни условия на труд започва от ранна възраст Each year about 64,000 teenagers who work in fast food restaurants require treatment in hospital emergency rooms. Good safety practices in the workplace need to begin at an early age. 12 4

5 Топлинен стрес Топлинния стрес може да бъде проблем както Разработват се програми при работа на открито срещу дехидратация и така и при работа в топлинни удари. закрити помещения. 13 Безопасни условия на труд Работниците в мебелната промишленост са изложени на изпарения от петролни и лакови продукти. Ръцете и кожата са изложени на вредното влияние на опасни химикали. Специалистите по индустриална хигиена могат да предложат мерки за защита и оценят риска. 14 Специалистите по индустриална хигиена и околната среда Специалистите по индустриална хигиена също помагат и при оценка на риска за обществото. Предлагат мерки за опазване на околната среда. 15 5

6 Здравословни и безопасни условия на труд Спори и Биологически Агенти Азбест Замърсители на въздуха на работното място и околната среда. Радиация 16 Здравословни и безопасни условия на труд Качество на водата Ергономия Топлинен стрес Anthrax Шум 17 Здравословни и безопасни условия на труд Оценка на опасностите Оценка на риска Биологическо наблюдение Разследване на инциденти Инспекции Оценка на околната среда 18 6

7 Здравословни и безопасни условия на труд Работа с опасни материали Безопасни условия на труд в лабораториите и училищата Изследване на опасни вещества от нелегални лаборатории за производство на амфетамини Нанотехнологии на работното място 19 Cool Toys for Industrial Hygienists Инструменти за взимане на проби 20 Образование за специалистите по индустриална хигиена Бакалавърска степен по индустриална хигиена Магистърска степен по индустриална хигиена Практически обучение Производствена практика 21 7

8 Работа за специалистите по индустриална хигиена Специалист по индустриална хигиена на корпорация Държавна работа Консултант Лабораторна работа Изследователи и научни работници Работа в университет Законодателство в областта на безопасни условия на труд Администрация 22 American Industrial Hygiene Association BOHA: (Bulgarian Occupational Hygiene Association) София ул. "Русалка" 23 тел. / факс: (02) Мариана Ширкова Илия Ценев

V

V ДИРЕКЦИЯ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ул. Цар Симеон 169 А, ет. 2, стая 26 тел. 02/831 21 01, факс 02/931 13 39, e-mail: director_li@srzi.bg Галя Вълчева директор на дирекция Образование:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

4

4 Производство и съхранение на мляко във фермата Рискове от замърсяване на млякото от патогенни бактерии, микотоксини, химикали, остатъци от ветеринарни лекарства, вкл. антибиотици Това произведение е лицензирано

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз EU-MERCI: Информационна база

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ1 ООД София 1618, НСУ София, кв. Овча купел І, ул. Монтевидео 21 www.harmonia1.com, e-mail: harmonia1@abv.bg, 0878 860 803 Утвърдил: Директор на ЦПО Към Хармония

Подробно

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома скоро ще се появи нова предупредителна информация. Някои

Подробно

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд Уважаеми потребители на сайта ни, може да заявите и участие в обучение на удобна за Вас дата. Ние ще се свържем с Вас за съгласуване на датата и мястото на обучението. «Запитване/ Заявка за обучение».

Подробно

Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск

Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени,

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору EHS Индустриален клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, сформирано на базата на индустриалнорегионален принцип, което обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании

Подробно

_Rn Legislation

_Rn Legislation Нормативни изисквания към съдържание на радон във въздуха на жилищни сгради Виктор Бадулин Национален център по радиобиология и радиационна защита 1 От научни данни към правни норми (1) Радиобиология Научни

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

НАРЕДБА РД-07-3ОТ18ЮЛИ 2014Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАМИКРОКЛИМАТАНАРАБОТНИТЕМЕСТА Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаи

НАРЕДБА РД-07-3ОТ18ЮЛИ 2014Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАМИКРОКЛИМАТАНАРАБОТНИТЕМЕСТА Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаи НАРЕДБА РД-07-3ОТ18ЮЛИ 2014Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАМИКРОКЛИМАТАНАРАБОТНИТЕМЕСТА Всилаот02.11.2014г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана здравеопазването Обн.ДВ.бр.63от 1Август

Подробно

Държавен изпит (теория) по Обща хигиена за студенти от специалност Инспектор по обществено здраве от ОКС Професионален бакалавър в Медицински колеж Ва

Държавен изпит (теория) по Обща хигиена за студенти от специалност Инспектор по обществено здраве от ОКС Професионален бакалавър в Медицински колеж Ва Държавен изпит (теория) по Обща хигиена за студенти от специалност Инспектор по обществено здраве от ОКС Професионален бакалавър в Медицински колеж Варна, за учебната 2016/2017г. 1. Здравна профилактика

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново 5002 Велико Търново, България, ул. Никола Габровски 68, тел.: , факс: +359

Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново 5002 Велико Търново, България, ул. Никола Габровски 68, тел.: , факс: +359 Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново 5002 Велико Търново, България, ул. Никола Габровски 68, тел.: +359 62 62 03 58, факс: +359 62 62 37 84 e-mail: riosvt-vt@riosvt.org; www.riosvt.org

Подробно

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр.

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр. ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр.

Подробно

За ФТТ - Ямбол

За ФТТ - Ямбол 50 годишна традиция в обучението във Факултет "Техника и технологии" Ръководство Акредитация Катедри Специалности Преподавателски състав 1 / 8 Кратка история на ФТТ Ямбол Ръководство на Факултет "Техника

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ "Проф. д-р Асен Златаров" ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно

УНИВЕРСИТЕТ Проф. д-р Асен Златаров ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно 3 26.75 Химия редовно 4 15.50 Технология на нефта и газа редовно 5 18.50 Технология на нефта и газа редовно 6 15.75 Технология на стъклото, керамиката - задочно задочно 11 18.83 Химия на козметичните средства

Подробно

Microsoft Word - 45 НАРЕДБА № 3 ОТ 5 МАЙ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗ

Microsoft Word - 45 НАРЕДБА № 3 ОТ 5 МАЙ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗ НАРЕДБА 3 ОТ 5 МАЙ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ВИБРАЦИИ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА

Подробно

НАРЕДБА № 3 от 5

НАРЕДБА № 3 от 5 НАРЕДБА 3 от 5.5.25 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации Издадена от министъра на труда и социалната политика

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

Microsoft Word - 40 НАРЕДБА № 6 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, С

Microsoft Word - 40 НАРЕДБА № 6 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, С НАРЕДБА 6 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ШУМ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА

Подробно

New Generations 2

New Generations 2 Работата с младото покление минало, настояще и бъдеще ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИТЕТ ЗА МЛАДИТЕ ПОКОЛЕНИЯ Комитет за Младите Поколения Ротари Ротари Спонсорство на Ротари ове със създанетите от тях

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 0ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ Прием след завършен VIII клас Прием: 06/07 учебна година Срок на

Подробно

Science & Technologies КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет Со

Science & Technologies КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет Со КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет София, Факултет по Обществено здраве, 1527 София, България, е-mail: ralicazlatanova@abv.bg

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

<CFF0EEF2EEEAEEEB5F332E786C736D>

<CFF0EEF2EEEAEEEB5F332E786C736D> 2 Маса на пробата М g 1948,15 2040,58 2152,26 2150,77 2111,39 2 Маса на пробата М g 1900,66 1990,11 2020,80 2034,64 1993,02 5 Водно съдържание w % 9,94 10,95 13,35 14,41 15,92 5 Водно съдържание w % 10,45

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА град ПИРДОП ул. Стефан Стамболов 99 тел / 53 70, факс / Е-mail: pgme_pirdop.abv.bg Ц

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА град ПИРДОП ул. Стефан Стамболов 99 тел / 53 70, факс / Е-mail: pgme_pirdop.abv.bg Ц ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА град ПИРДОП ул. Стефан Стамболов 99 тел. 07181 / 53 70, факс 07181 / 55 13 Е-mail: pgme_pirdop.abv.bg ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ УТВЪРДИЛ: ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к. 9250 гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35 e-mail: оbshtina@dalgopol.org П Р О Г Р А М А за опазване живота и здравето на децата в пътното

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1501/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал.

Подробно

вr Г _ `\ ~. г L~ 1 1 вв ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ Н. Й. ВАПЦАРОВ" 9026 Варна, ул. В. Дру иее " 73, те'-r. 052/632-OIS, факс 052/ FrLrr мактs

вr Г _ `\ ~. г L~ 1 1 вв ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ Н. Й. ВАПЦАРОВ 9026 Варна, ул. В. Дру иее 73, те'-r. 052/632-OIS, факс 052/ FrLrr мактs вr Г _ `\ ~. г L~ 1 1 вв ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ Н. Й. ВАПЦАРОВ" 9026 Варна, ул. В. Дру иее " 73, те'-r. 052/632-OIS, факс 052/303-163 FrLrr мактs suмus,~ УТВЪРЖДАВАМ : НАЧАЛНИК НА ВВМУ Н. Й. ВАПЦАРО.~

Подробно