Installation manuals

Размер: px
Започни от страница:

Download "Installation manuals"

Препис

1 1/9 [6.8.2] =... ID66F2 Подходящи вътрешни тела *HBH4CB3V *HBH8CB3V *HBH11CB3V *HBH16CB3V *HBX4CB3V *HBX8CB3V *HBX11CB3V *HBX16CB3V *HBH8CB9W *HBH11CB9W *HBH16CB9W *HBX8CB9W *HBX11CB9W *HBX16CB9W *HVH4S18CB3V *HVH8S18CB3V *HVH11S18CB3V *HVH16S18CB3V *HVX4S18CB3V *HVX8S18CB3V *HVX11S18CB3V *HVX16S18CB3V *HVH8S26CB9W *HVH11S26CB9W *HVH16S26CB9W *HVX8S26CB9W *HVX11S26CB9W *HVX16S26CB9W Забележки (*1) *HB* (*2) *HV* (*3) *3V (*4) *9W (*5) *4/8*

2 2/9 Наименование на та Потребит. настройки Предв. зад. стойности Стайна температура Комфорт (отопление) R/W [3-7]~[3-6], стъпка: A C Еко (отопление) R/W [3-7]~[3-6], стъпка: A C Комфорт (охлаждане) R/W [3-8]~[3-9], стъпка: A C Еко (охлаждане) R/W [3-8]~[3-9], стъпка: A C ТИВ основн [8-9] Комфорт (отопление) [8-A] Еко (отопление) 33 C [8-7] Комфорт (охлаждане) R/W [9-3]~[9-2], стъпка: 1 C 18 C [8-8] Еко (охлаждане) R/W [9-3]~[9-2], стъпка: 1 C Комфорт (отопление) R/W -1~1, стъпка: 1 C Еко (отопление) R/W -1~1, стъпка: 1 C -2 C Комфорт (охлаждане) R/W -1~1, стъпка: 1 C Еко (охлаждане) R/W -1~1, стъпка: 1 C 2 C Темп. на бойлера [6-A] Съхран. комфорт R/W 3~[6-E] C, стъпка: 1 C [6-B] Съхранение еко R/W 3~мин.(5, [6-E]) C, стъпка: 1 C [6-C] Повт. подгряване R/W 3~мин.(5, [6-E]) C, стъпка: 1 C Тихо ниво R/W : Ниво 1(*6) 1: Ниво 2(*5) 2: Ниво 3 Цена та тока [C-C] [D-C] Висока R/W,~99/kWh /kwh [C-D] [D-D] Средна R/W,~99/kWh /kwh [C-E] [D-E] Ниска R/W,~99/kWh /kwh Цена на горивото R/W,~99/kWh,~29/MBtu 8,/kWh Зад. зав. атм. усл. Основна Задав. отопл. зав. атм. условия [1-] Задав. отопл. зав. атм. условия Ниска окръжаваща температура за [1-1] Задав. отопл. зав. атм. условия Висока окръжаваща температура за [1-2] Задав. отопл. зав. атм. условия на изходящата вода за ниска [1-3] Задав. отопл. зав. атм. условия на изходящата вода за висока Задав. охл. зав. атм. условия [1-6] Задав. охл. зав. атм. условия Ниска окръжаваща температура за охлаждане на основната зона [1-7] Задав. охл. зав. атм. условия Висока окръжаваща температура за охлаждане на основната зона [1-8] Задав. охл. зав. атм. условия на изходящата вода за ниска охлаждане на основната зона [1-9] Задав. охл. зав. атм. условия на изходящата вода за висока охлаждане на основната зона. Допълнителна Задав. отопл. зав. атм. условия [-] Задав. отопл. зав. атм. условия на изходящата вода за висока отопление на допълнителната зона [-1] Задав. отопл. зав. атм. условия на изходящата вода за ниска отопление на допълнителната зона. -1 R/W [9-1]~[9-] C, стъпка: 1 C R/W [9-1]~мин.(45, [9-]) C, стъпка: 1 C R/W 25~43 C, стъпка: 1 C R/W [9-3]~[9-2] C, стъпка: 1 C R/W [9-3]~[9-2] C, стъпка: 1 C 18 C R/W [9-5]~мин.(45,[9-6]) C, стъпка: 1 C R/W [9-5]~[9-6] C, стъпка: 1 C

3 3/9 Наименование на та [-2] Задав. отопл. зав. атм. условия Висока окръжаваща температура за отопление на допълнителната зона [-3] Задав. отопл. зав. атм. условия Ниска окръжаваща температура за Задав. охл. зав. атм. условия [-4] Задав. охл. зав. атм. условия на изходящата вода за висока охлаждане на допълнителната зона [-5] Задав. охл. зав. атм. условия на изходящата вода за ниска охлаждане на допълнителната зона [-6] Задав. охл. зав. атм. условия Висока окръжаваща температура за охлаждане на допълнителната зона [-7] Задав. охл. зав. атм. условия Ниска окръжаваща температура за охлаждане на допълнителната зона. Настр. от монтажника Конф. на системата Стандартно A [E-] Тип модул R/O ~5-1 R/W [9-7]~[9-8] C, стъпка: 1 C 8 C R/W [9-7]~[9-8] C, стъпка: 1 C R/W 25~43 C, стъпка: 1 C : НТ сплит A [E-1] Тип на компресора R/O : 8 1: 16 A [E-2] Тип софт. вътр. тяло R/O : Тип 1 1: Тип 2 A [E-3] Стъпки на рез. нагревател R/O : Няма РЗН 1: 1 стъпка 2: 2 стъпки A [5-D] Тип РЗН R/W : 1P,(1/2) 1: 1P,(1/1+2) (*3) 2: 3P,(1/2) 3: 3P,(1/1+2) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2) (*4) A [D-1] Контакт принуд. стоп 1: Отв. тарифа 2: Затв. тарифа 3: Термостат A [C-7] Метод управ. Модула R/W : ТИВ управление 1: Упр. външ. СТ 2: Управл. СТ A [7-2] Брой ТИВ зони R/W : 1 ТИВ зона 1: 2 ТИВ зони A [F-D] Режим раб. на помп. прекъснат 1: Проба 2: По заявка A.2.1.A [E-4] Възмож. иконом. на енергия R/O : Не A.2.1.B Място на дист. упр. R/W : На модула 1: В стаята Опции A [E-5] Режим раб. БГВ (*1) (*2) A [E-7] Нагр. бойл. БГВ R/W ~6 : Тип 1 (*1) 1: Тип 2 (*2) A [C-5] Тип конт. осн. R/W 1: Термо ВКЛ/ИЗКЛ 2: Заявка Охл/Отоп A [C-6] Тип конт. Доп. R/W 1: Термо ВКЛ/ИЗКЛ 2: Заявка Охл/Отоп A [C-2] Печ. пл. циф. вх/из Вън.рез. т. изт. 1: Бивалент. 2: - 3: - A [D-7] Печ. пл. циф. вх/из Соларен комплект A [C-9] Печ. пл. циф. вх/из Алармен изход R/W : Нормално отвор. 1: Нормално затв. A [F-4] Печ. пл. циф. вх/из Нагр. дол. панел A [D-4] Платка огр. конс. мощн. 1: Упр. конс. мощ. A [D-8] Външен kwh метър 1 1:,1 импулс/kwh 2: 1 импулс/kwh 3: 1 импулс/kwh 4: 1 импулс/kwh 5: 1 импулс/kwh A [D-9] Външен kwh метър 2 1:,1 импулс/kwh 2: 1 импулс/kwh 3: 1 импулс/kwh 4: 1 импулс/kwh 5: 1 импулс/kwh A.2.2.A [D-2] Помпа БГВ R/W ~4 : Не 1: Вторич. циркул. 2: Дезинф. шунт A.2.2.B [C-8] Външен датчик тчик отвън 2: Стаен датчик Мощности

4 4/9 Наименование на та A [6-2] Допълнителен нагревател 3kW (*1) kw (*2) A [6-3] РЗН: стъпка 1 3kW A [6-4] РЗН: стъпка 2 kw (*3) 6kW (*4) A [6-7] Нагр. дол. панел R/W ~2W, стъпка: 1W W Реж. раб. в помещ. Настройки ТИВ Основна A Режим задаване на ТИВ R/W : Абсолютен 1: Зависим от атм. 2: Абс. + програм. 3: З. атм. + прог. A [9-1] Темп. диапазон Мин. темп. (отопл.) R/W 15~37 C, стъпка: 1 C A [9-] Темп. диапазон Макс. темп. (отопл.) R/W 37~в зависимост от външното тяло, стъпка: 1 C A [9-3] Темп. диапазон Мин. темп. (охл.) R/W 5~18 C, стъпка: 1 C A [9-2] Темп. диапазон Макс. темп. (охл.) R/W 18~, стъпка: 1 C A [8-5] Модулирана ТИВ A [F-B] Спирателен вентил Термо Вкл./ИЗКЛ. A [F-C] Спирателен вентил Охлажд. A [9-B] Тип излъчвател R/W : Бързо 1: Бавно Допълнителна A Режим задаване на ТИВ R/W : Абсолютен 1: Зависим от атм. 2: Абс. + програм. 3: З. атм. + прог. A [9-5] Темп. диапазон Мин. темп. (отопл.) R/W 15~37 C, стъпка: 1 C A [9-6] Темп. диапазон Макс. темп. (отопл.) R/W 37~в зависимост от външното тяло, стъпка: 1 C A [9-7] Темп. диапазон Мин. темп. (охл.) R/W 5~18 C, стъпка: 1 C A [9-8] Темп. диапазон Макс. темп. (охл.) R/W 18~, стъпка: 1 C Делта Т източник A [9-9] Отопл. R/W 3~1, стъпка: 1 C A [9-A] Охлажд. R/W 3~1, стъпка: 1 C Стаен термостат A [3-7] Диап. на ст. темп. Мин. темп. (отопл.) R/W 12~18 C, стъпка: A A [3-6] Диап. на ст. темп. Макс. темп. (отопл.) R/W 18~3, стъпка: A A [3-9] Диап. на ст. темп. Мин. темп. (охл.) R/W 15~, стъпка: A A [3-8] Диап. на ст. темп. Макс. темп. (охл.) R/W 25~, стъпка: A A [2-A] Стайна темп., изместв. R/W -5~, стъпка:, A [2-9] Изм. на външ. ст. датч. R/W -5~, стъпка:, A Стъпка на стайна темп. R/W :, 1: 1 C Работен диапазон A [4-2] Темп. ИЗК отоп. пом. R/W 14~, стъпка: 1 C (*5) 14~, стъпка: 1 C (*6) A [F-1] Темп. Вкл. охл. пом. R/W 1~, стъпка: 1 C Битова гореща вода (БГВ) Тип A.4.1 [6-D] R/W : Само пов. подг. 1: Пов. под. + пр. 2: Само програмир. Дезинфекция A [2-1] Дезинфекция A [2-] Работен ден R/W : Всеки ден 1: Понеделник 2: Вторник 3: Сряда 4: Четвъртък 5: Петък 6: Събота 7: Неделя A [2-2] Начален час R/W ~23 часа, стъпка: 1 час 23 A [2-3] Зададена температура R/W [E-7] 1 : 55~8, стъпка: 7 [E-7]=1 : 6 6 A [2-4] Продължителност R/W [E-7] 1 : 5~6 мин., стъпка: 5 мин. 1 мин. [E-7]=1 : 4~6 мин., стъпка: 5 мин. 4 мин. Макс. зададена точка

5 5/9 Наименование на та A.4.5 [6-E] R/W [E-7] 1 : 4~8, стъпка: 1 C 6 [E-7]=1 : 4~6, стъпка: 1 C 6 Р. зад. съхр. комф. A.4.6 R/W : Абсолютен 1: Зависим от атм. Крива, зависима от атм. условия A.4.7 [-B] Крива, зависима от атм. условия A.4.7 [-C] Крива, зависима от атм. условия A.4.7 [-D] Крива, зависима от атм. условия A.4.7 [-E] Крива, зависима от атм. условия на изходящата вода за висока битовата гореща вода. на изходящата вода за ниска битовата гореща вода. Висока окръжаваща температура за на битовата гореща вода. Ниска окръжаваща температура за на битовата гореща вода. R/W 35~[6-E] C, стъпка: 1 C R/W 45~[6-E] C, стъпка: 1 C 6-1 Топлинни източници Резервен нагревател A [4-] Режим на работа R/W ~2 : Деактивирана A [4-7] Актив. РЗН стъпка 2 A [5-1] Равновесна темп. R/W -15~, стъпка: 1 C Работа на системата Автоматично рестартиране A.6.1 [3-] Преф. тарифа за kwh A [D-] Разреш. нагревател R/W : Няма 1: Само ДПН 2: Само РЗН 3: Всички нагрев. A [D-5] Прин. ИЗКЛ. помпа R/W : Принудит. 1: Както нормал. Упр. консум. мощност A [4-8] Режим R/W : Без ограничение 1: Непрекъснат 2: Цифрови входове A [4-9] Тип R/W : Ток 1: Мощност A [5-5] Amp A [5-9] kw A [5-5] Граници Amp за ЦВ Граница ЦВ1 A [5-6] Граници Amp за ЦВ Граница ЦВ2 A [5-7] Граници Amp за ЦВ Граница ЦВ3 A [5-8] Граници Amp за ЦВ Граница ЦВ4 A [5-9] Граници kw за ЦВ Граница ЦВ1 A [5-A] Граници kw за ЦВ Граница ЦВ2 A [5-B] Граници kw за ЦВ Граница ЦВ3 A [5-C] Граници kw за ЦВ Граница ЦВ4 A [4-1] Приоритет R/W : Няма 1: ДПН 2: РЗН Осреднено време A.6.4 [1-A] R/W : Без осредняване 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа Изм. дат. вън. окр. A.6.5 [2-B] R/W -5~, стъпка:, ефективн. котела A.6.A [7-5] R/W : Много висока 1: Висока 2: Средна 3: Ниска 4: Много ниска Авария A.6.C R/W : Ръчно 1: Автоматично Преглед на настройките A.8 [-] на изходящата вода за висока окръжаваща температура за на температурата на изходящата R/W [9-5]~мин.(45,[9-6]) C, стъпка: 1 C A.8 [-1] на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за на температурата на изходящата R/W [9-5]~[9-6] C, стъпка: 1 C A.8 [-2] Висока атмосферните условия крива отопление на допълнителната A.8 [-3] Ниска атмосферните условия крива -1 A.8 [-4] на изходящата вода за висока окръжаваща температура за на температурата на изходящата R/W [9-7]~[9-8] C, стъпка: 1 C 8 C A.8 [-5] на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за на температурата на изходящата R/W [9-7]~[9-8] C, стъпка: 1 C

6 6/9 Наименование на та A.8 [-6] Висока атмосферните условия крива охлаждане на R/W 25~43 C, стъпка: 1 C A.8 [-7] Ниска атмосферните условия крива охлаждане на A.8 [-B] на изходящата вода за висока окръжаваща температура за на битовата гореща вода. R/W 35~[6-E] C, стъпка: 1 C A.8 [-C] на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за на битовата гореща вода. R/W 45~[6-E] C, стъпка: 1 C 6 A.8 [-D] Висока атмосферните условия крива на битовата гореща вода. A.8 [-E] Ниска атмосферните условия крива на битовата гореща вода. -1 A.8 [1-] Ниска атмосферните условия крива -1 A.8 [1-1] Висока атмосферните условия крива A.8 [1-2] на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за на температурата на изходящата A.8 [1-3] на изходящата вода за висока окръжаваща температура за на температурата на изходящата R/W [9-1]~мин.(45, [9-]) C, стъпка: 1 C A.8 [1-4] Зависимо от атмосферните условия охлаждане на основната зона на температурата на изходящата вода. A.8 [1-5] Зависимо от атмосферните условия охлаждане на допълнителната зона на темп. на изходящата вода A.8 [1-6] Ниска атмосферните условия крива охлаждане на основната A.8 [1-7] Висока атмосферните условия крива охлаждане на основната R/W 25~43 C, стъпка: 1 C A.8 [1-8] на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за на температурата на изходящата R/W [9-3]~[9-2] C, стъпка: 1 C A.8 [1-9] на изходящата вода за висока окръжаваща температура за на температурата на изходящата R/W [9-3]~[9-2] C, стъпка: 1 C 18 C A.8 [1-A] Какво е осредненото време за външната температура? R/W : Без осредняване 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа A.8 [2-] Кога трябва да се изпълнява функцията дезинфекция? R/W : Всеки ден 1: Понеделник 2: Вторник 3: Сряда 4: Четвъртък 5: Петък 6: Събота 7: Неделя A.8 [2-1] Трябва ли да се изпълнява функцията дезинфекция? A.8 [2-2] Кога трябва да стартира функцията дезинфекция? R/W ~23 часа, стъпка: 1 час 23 A.8 [2-3] Каква е зададената температура за дезинфекция? R/W [E-7] 1 : 55~8, стъпка: 7 [E-7]=1 : 6 6 A.8 [2-4] Колко дълго трябва да се поддържа темп. на бойлера? R/W [E-7] 1: 5~6 мин., стъпка: 5 мин. 1 мин. [E-7]=1: 4~6 мин., стъпка: 5 мин. 4 мин. A.8 [2-5] Температура на стаята против замръзване R/W 4~16 C, стъпка: 1 C A.8 [2-6] Защита на помещението от замръзване A.8 [2-9] Регулиране на изместв. на измерената стайна температура R/W -5~, стъпка:, A.8 [2-A] Регулиране на изместв. на измерената стайна температура R/W -5~, стъпка:, A.8 [2-B] Какво е нужното изместв. на измерената външна темп? R/W -5~, стъпка:, A.8 [3-] Разрешено ли е автоматично рестартиране на модула? A.8 [3-1] -- A.8 [3-2] -- 1 A.8 [3-3] -- 4 A.8 [3-4] -- 2 A.8 [3-5] -- 1 A.8 [3-6] Каква е максималната желана стайна темп. при отопление? R/W 18~3, стъпка: A A.8 [3-7] Каква е минималната желана стайна темп. при отопление? R/W 12~18 C, стъпка: A A.8 [3-8] Каква е максималната желана стайна темп. при охлаждане? R/W 25~, стъпка: A A.8 [3-9] Каква е минималната желана стайна темп. при охлаждане? R/W 15~, стъпка: A A.8 [4-] Какъв е режимът на работа на 2: Само БГВ A.8 A.8 [4-1] [4-2] Кой електрически нагревател е с приоритет? Под каква външна темп. е позволено отопление? R/W R/W : Няма 1: ДПН 2: РЗН 14~, стъпка: 1 C (*5) 14~, стъпка: 1 C (*6) A.8 [4-3] Разрешение за работа на допълнителния нагревател. R/W : Ограничено 1: Неограничено 2: Най-оптимална 3: Оптимална 4: Само легионела A.8 [4-4] -- 2 A.8 [4-5] -- A.8 [4-6] -- (Не променяйте тази стойност) /1 A.8 [4-7] Активиране на втората стъпка на резервния нагревател?

7 7/9 Наименование на та A.8 [4-8] Какъв режим на огранич. на мощността е нужен на системата? R/W : Без ограничение 1: Непрекъснат 2: Цифрови входове A.8 [4-9] Какъв тип ограничение на мощността е необходим? R/W : Ток 1: Мощност A.8 [4-A] -- A.8 [4-B] Хистерезис на автоматичното превключване между охлаждане/отопление. R/W 1~1, стъпка:, 1 C A.8 [4-D] Изместване на автоматичното превключване между охлаждане/отопление. R/W 1~1, стъпка:, 3 C A.8 [5-] Разрешена ли е работата на резервния нагр. над равновесната темп. при отопление на помещенията? R/W : Позволена 1: Не е позволена A.8 [5-1] Каква е равновесната температура за сградата? R/W -15~, стъпка: 1 C A.8 [5-2] Приоритет на отопление на помещенията. R/W : Деактивиран [E-7] 1 1: Активиран [E-7]=1 A.8 [5-3] Приоритетна температура за отопление на помещенията. R/W -15~, стъпка: 1 C A.8 [5-4] Корекция на зададената точка за температурата на битовата гореща вода. R/W ~, стъпка: 1 C 1 A.8 [5-5] Каква е исканата граница за ЦВ1? A.8 [5-6] Каква е исканата граница за ЦВ2? A.8 [5-7] Каква е исканата граница за ЦВ3? A.8 [5-8] Каква е исканата граница за ЦВ4? A.8 [5-9] Каква е исканата граница за ЦВ1? A.8 [5-A] Каква е исканата граница за ЦВ2? A.8 [5-B] Каква е исканата граница за ЦВ3? A.8 [5-C] Каква е исканата граница за ЦВ4? A.8 [5-D] Какъв тип монтаж на резервен нагревател се използва? R/W : 1P,(1/2) 1: 1P,(1/1+2) (*3) 2: 3P,(1/2) 3: 3P,(1/1+2) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2) (*4) A.8 [5-E] -- 1 A.8 [6-] Температурната разлика, определяща температурата на ВКЛ. на термопомпата. R/W 2~, стъпка: 1 C 2 C A.8 [6-1] Температурната разлика, определяща температурата на ИЗКЛ. на термопомпата. R/W ~1, стъпка: 1 C 2 C A.8 [6-2] Каква е мощността на допълнителния нагревател? 3kW (*1) kw (*2) A.8 [6-3] Каква е мощността на резервн. нагревател стъпка 1? 3kW A.8 [6-4] Каква е мощността на резервн. нагревател стъпка 2? kw (*3) 6kW (*4) A.8 [6-5] -- A.8 [6-6] -- A.8 [6-7] Каква е мощността на нагрев. на долния панел? R/W ~2W, стъпка: 1W W A.8 [6-8] Какъв хистерезис ще се използва в режим на повторно подгряване? R/W 2~, стъпка: 1 C 1 A.8 [6-9] -- A.8 [6-A] Каква е желаната темп. на комфортно съхранение? R/W 3~[6-E] C, стъпка: 1 C 6 A.8 [6-B] Каква е желаната темп. на еко съхранение? R/W 3~мин.(5, [6-E]) C, стъпка: 1 C A.8 [6-C] Каква е желаната темп. на повторно подгряване? R/W 3~мин.(5, [6-E]) C, стъпка: 1 C A.8 [6-D] Какъв е желаният режим на задаване при БГВ? R/W : Само пов. подг. 1: Пов. под. + пр. 2: Само програмир. A.8 [6-E] Каква е максималната зададена температура? R/W [E-7] 1 : 4~8, стъпка: 1 C 6 [E-7]=1 : 4~6, стъпка: 1 C 6 A.8 [7-] Температура на превишаване за допълнителния нагревател на битова гореща вода. R/W ~4 C, стъпка: 1 C A.8 [7-1] Хистерезис на допълнителния нагревател на битова гореща вода. R/W 2~4, стъпка: 1 C 2 C A.8 [7-2] Колко са зоните на темп. на изходящата вода? R/W : 1 ТИВ зона 1: 2 ТИВ зони A.8 [7-3] -- 2,5 A.8 [7-4] -- A.8 [7-5] ефективн. котела R/W : Много висока 1: Висока 2: Средна 3: Ниска 4: Много ниска A.8 [8-] -- 1 мин. A.8 [8-1] Максимално време на работа за режим на битова гореща вода. R/W 5~95 мин., стъпка: 5 мин. 3 мин. A.8 [8-2] Защитно време на повторен цикъл. R/W ~1 часа, стъпка:,5 час,5 часа [E-7]=1 3 час [E-7] 1 A.8 [8-3] Таймер за закъснение на допълнителния нагревател. R/W 2~95 мин., стъпка: 5 мин. 5 мин. A.8 [8-4] Допълнително време на работа за максималното време на работа. R/W ~95 мин., стъпка: 5 мин. 95 мин. A.8 [8-5] Разрешавате ли модулиране на ТИВ за упр. на стайната темп.? A.8 [8-6] Максимална модулация на температурата на изходящата вода. R/W ~1, стъпка: 1 C 3 C

8 8/9 Наименование на та A.8 [8-7] Каква е желаната комфортна основ. ТИВ при охлаждане? R/W [9-3]~[9-2], стъпка: 1 C 18 C A.8 [8-8] Каква е желаната еко основ. ТИВ при охлаждане? R/W [9-3]~[9-2], стъпка: 1 C A.8 [8-9] Каква е желаната комфортна основ. ТИВ при отопление? A.8 [8-A] Каква е желаната еко основ. ТИВ при отопление? 33 C A.8 [8-B] A.8 [8-C] -- 1 A.8 [8-D] A.8 [9-] Каква е максималната желана ТИВ за осн. зона при отопление? R/W 37~в зависимост от външното тяло, стъпка: 1 C A.8 [9-1] Каква е минималната желана ТИВ за осн. зона при отопление? R/W 15~37 C, стъпка: 1 C A.8 [9-2] Каква е максималната желана ТИВ за осн. зона при охлаждане? R/W 18~, стъпка: 1 C A.8 [9-3] Каква е минималната желана ТИВ за осн. зона при охлаждане? R/W 5~18 C, стъпка: 1 C A.8 [9-4] Температура на превишаване на температурата на изходящата вода. R/W 1~4 C, стъпка: 1 C 1 C A.8 [9-5] Каква е минималната желана ТИВ за доп. зона при отопление? R/W 15~37 C, стъпка: 1 C A.8 [9-6] Каква е максималната желана ТИВ за доп. зона при отопление? R/W 37~в зависимост от външното тяло, стъпка: 1 C A.8 [9-7] Каква е минималната желана ТИВ за доп. зона при охлаждане? R/W 5~18 C, стъпка: 1 C A.8 [9-8] Каква е максималната желана ТИВ за доп. зона при охлаждане? R/W 18~, стъпка: 1 C A.8 [9-9] Каква е желаната делта Т при отопление? R/W 3~1, стъпка: 1 C A.8 [9-A] Каква е желаната делта Т при охлаждане? R/W 3~1, стъпка: 1 C A.8 [9-B] Какъв тип излъчвател е свързан към основната зона за ТИВ? R/W : Бързо 1: Бавно A.8 [9-C] Хистерезис на стайната температура. R/W 1~6 C, стъпка:, 1 C A.8 [9-D] Ограничение на скоростта на помпата R/W ~8, стъпка:1 : 1% 1~4 : 8~5% 5~8 : 8~5% 6 A.8 [9-E] -- 6 A.8 [A-] -- A.8 [A-1] -- (*5) 3 (*6) A.8 [A-2] -- (*5) 1 (*6) A.8 [A-3] -- A.8 [A-4] -- A.8 [B-] -- A.8 [B-1] -- A.8 [B-2] -- A.8 [B-3] -- A.8 [B-4] -- A.8 [C-] Приоритет на загряването на битова вода. R/W : Приоритет на соларния комплект 1: Приоритет на термопомпата A.8 [C-1] -- A.8 [C-2] Има ли свързан външен резервен топлинен източник? 1: Бивалент. 2: - 3: - A.8 [C-3] Температура на бивалентно активиране. R/W -25~, стъпка: 1 C A.8 [C-4] Температура на бивалентен хистерезис. R/W 2~1, стъпка: 1 C 3 C A.8 [C-5] Какъв е типът контакт за термо заявката за осн. зона? R/W 1: Термо ВКЛ/ИЗКЛ 2: Заявка Охл/Отоп A.8 [C-6] Какъв е типът контакт за термо заявката за допълн. зона? R/W : - 1: Термо ВКЛ/ИЗКЛ 2: Заявка Охл/Отоп A.8 [C-7] Какъв е методът за управление в режим работа в помещ? R/W : ТИВ управление 1: Упр. външ. СТ 2: Управл. СТ A.8 [C-8] Какъв тип външен датчик е монтиран? тчик отвън 2: Стаен датчик A.8 [C-9] Какъв е нужният тип контакт на изхода на алармата? R/W : Нормално отвор. 1: Нормално затв. A.8 [C-A] -- A.8 [C-C] Висока цена на електроенергията, закръглена до цяло число (не използвайте) R/W ~7 A.8 [C-D] Средна цена на електроенергията, закръглена до цяло число (не използвайте) R/W ~7 A.8 [C-E] Ниска цена на електроенергията, закръглена до цяло число (не използвайте) R/W ~7 A.8 [D-] Кои нагрев. са разрешени, ако захр. пр. тарифа kwh е прек? R/W : Няма 1: Само ДПН 2: Само РЗН 3: Всички нагрев. A.8 [D-1] Тип на контакт принуд. стоп 1: Отв. тарифа 2: Затв. тарифа 3: Термостат A.8 [D-2] Какъв тип помпа за БГВ е монтирана? R/W ~4 : Не 1: Вторич. циркул. 2: Дезинф. шунт

9 9/9 Наименование на та A.8 [D-3] Компенсация на температурата на изходящата вода около C. 1: Активирана, промяна 2C (от -2 до 2C) 2: Активирана, промяна 4C (от -2 до 2C) 3: Активирана, промяна 2C (от -4 до 4C) 4: Активирана, промяна 4C (от -4 до 4C) A.8 [D-4] Свързана ли е печатна платка за 1: Упр. конс. мощ. A.8 [D-5] Разреш. работа на помпата, ако захр. пр. тарифа kwh е прек? R/W : Принудит. 1: Както нормал. A.8 [D-7] Свързан ли е соларен A.8 [D-8] Използва ли се външ. kwh уред за измерване на мощността? 1:,1 импулс/kwh 2: 1 импулс/kwh 3: 1 импулс/kwh 4: 1 импулс/kwh 5: 1 импулс/kwh A.8 [D-9] Използва ли се външ. kwh уред за измерване на мощността? 1:,1 импулс/kwh 2: 1 импулс/kwh 3: 1 импулс/kwh 4: 1 импулс/kwh 5: 1 импулс/kwh A.8 [D-A] -- A.8 [D-B] -- 2 A.8 [D-C] Каква е високата цена на електроенергията (не използвайте) R/W ~49 A.8 [D-D] Каква е средната цена на електроенергията (не използвайте) R/W ~49 A.8 [D-E] Каква е ниската цена на електроенергията (не използвайте) R/W ~49 A.8 [E-] Какъв тип модул е монтиран? R/O ~5 : НТ сплит A.8 [E-1] Какъв тип компресор е монтиран? R/O : 8 1: 16 A.8 [E-2] Какъв тип е софтуерът за вътрешното тяло? R/O : Тип 1 1: Тип 2 A.8 [E-3] Какъв е броят стъпки на резервния нагревател? R/O : Няма РЗН 1: 1 стъпка 2: 2 стъпки A.8 [E-4] Външното тяло има ли налична енергоспест. функция? R/O : Не A.8 [E-5] Може ли системата да осигури битова гореща вода? (*1) (*2) A.8 [E-6] Има ли монтиран бойлер за БГВ в системата? R/O : Не A.8 [E-7] Какъв тип бойлер за БГВ е монтиран? R/W ~6 : Тип 1 (*1) 1: Тип 2 (*2) A.8 [E-8] Енергоспестяваща функция за външното тяло. R/W : Деактивиран (*6) 1: Активиран (*5) A.8 [E-9] -- A.8 [E-A] -- A.8 [E-B] -- A.8 [E-C] -- A.8 [E-D] -- A.8 [F-] Работата на помпата е разрешена извън диапазона. A.8 [F-1] Над каква външна темп. е позволено охлаждане? R/W 1~, стъпка: 1 C A.8 [F-2] Температура на ВКЛ. на нагревателя на долния панел. R/W 3~1, стъпка: 1 C 3 C A.8 [F-3] Хистерезис на нагревателя на долния панел. R/W 2~, стъпка: 1 C A.8 [F-4] Свързан ли е нагревател на долния панел? A.8 [F-5] -- A.8 [F-6] -- A.8 [F-9] Работа на помпата по време на нарушение на циркулацията. A.8 [F-A] -- A.8 [F-B] Затваряне на спирателния вентил по време на термо ИЗКЛ? A.8 [F-C] Затваряне на спирателния вентил по време на охлаждане? A.8 [F-D] Какъв е режимът на работа на помпата? прекъснат 1: Проба 2: По заявка

Installation manuals

Installation manuals 1/8 [6.8.2] =... ID66F2 Подходящи вътрешни тела *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Забележки (*5) *4/8* 2/8 Наименование на та Потребит. настройки Предв. зад. стойности Стайна температура 7.4.1.1

Подробно

Installation manuals

Installation manuals /6 Подходящи вътрешни тела CHYHBHAAV2 CHYHBH8AAV2 Забележки - P777- - 6.2 2/6 Потребит. настройки Предв. зад. стойности Стайна температура 7... Комфорт (отопление) R/W [-7]~[-6], стъпка: A..2. 2 C 7...2

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

4PW book

4PW book EKHBRD011ABV1X EKHBRD014ABV1X EKHBRD016ABV1X EKHBRD011ABY1X EKHBRD014ABY1X EKHBRD016ABY1X B Съдържание Страница Свързване към външно тќло EMRQ Обща информациќ... 1 Комбинациќ... 1 Свързване към захранване

Подробно

Operation manuals

Operation manuals Ръководство за експлоатация Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система EAVZ16S18DA6V EAVZ16S23DA6V EAVZ16S18DA9W EAVZ16S23DA9W Български Съдържание Съдържание Целева публика Крайни потребители Комплект

Подробно

4PBG C_2015_10

4PBG C_2015_10 Справочно ръководство на потребителя Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 2 1.1 За документацията... 2 1.1.1 Значение на предупреждения и символи... 3 1.2 За потребителя...

Подробно

4PBG _2015_01

4PBG _2015_01 Справочно ръководство на потребителя Daikin Altherma Нискотемпературна сплит система EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB

Подробно

Operation manuals

Operation manuals Ръководство за експлоатация Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система EABH16DA6V EABH16DA9W EABX16DA6V EABX16DA9W EAVH16S18DA6V(G) EAVH16S23DA6V(G) EAVH16S18DA9W(G) EAVH16S23DA9W(G) EAVX16S18DA6V(G)

Подробно

User reference guide

User reference guide Справочно ръководство на потребителя EGSAH06DA9W EGSAH10DA9W EGSAX06DA9W(G) EGSAX10DA9W(G) Български Съдържание Съдържание 1 Настройки от монтажника: Таблици, които трябва да се попълнят от монтажника

Подробно

Operation manuals

Operation manuals EGSAH06DA9W EGSAH10DA9W EGSAX06DA9W(G) EGSAX10DA9W(G) Български Съдържание Съдържание Целева публика Крайни потребители Комплект документация 1 За настоящия документ 2 2 За системата 3 2.1 Компоненти в

Подробно

4PWBG C.book

4PWBG C.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1

Подробно

4PW D.book

4PW D.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1 EKHBRD016AAY1 EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1

Подробно

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D i2 IR SLR TR/R ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ SLR IR 400 SLR IR 600 SLR IR 800 SLR IR 00 Отоплява, охлажда, изсушава и филтрира Изключително тънък естетичен панел 12,9 см и

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Италианска компания от 1956

ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Италианска компания от 1956 2019 Италианска компания от 1956 ТЕРМОПОМПИ Сплит система SHERPA Продуктов номер Описание Цена с ДДС Хидравличен Модул Външно тяло 599501A OS-CESHH24EI Сплит система SHERPA 7 монофазна 5 699,00 лв. 599501A

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

4PWBG book

4PWBG book Ръководство за експлоатация Ç Úapple ÌÓ Вътрешно ÚflÎÓ тяло за Á система ÒËÒÚÂÏ VRVIII Ръководство за експлоатация Съдържание Страница 1. Определения... 1 1.1. Значение на предупреждения и символи...

Подробно

Catalog_Olimpia Splendid 2017 (Print) body.pdf

Catalog_Olimpia Splendid 2017 (Print) body.pdf SHERPA МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПЛИТ термопомпа въздух-вода с вграден бойлер 150 л ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ Комбинацията от инверторна термопомпа въздух-вода и термопомпа вода-вода позволява отопление/охлаждане

Подробно

КАТАЛОГ ТЕРМОПОМПИ

КАТАЛОГ ТЕРМОПОМПИ КАТАЛОГ Разширената гама от термопомпи, позволява по-голями и по-усъвършенствани решения във всяка домашна среда, както за отопление и охлаждане, така и и за производство на битова гореща вода. Новата

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 SLR air inverter с радиаторен панел за открит вертикален монтаж двутръбна система долно засмукване цвят БЯЛ и

ЦЕНОВА ЛИСТА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 SLR air inverter с радиаторен панел за открит вертикален монтаж двутръбна система долно засмукване цвят БЯЛ и Bi2 SLR air с радиаторен панел за открит вертикален монтаж SLR Air Продуктов номер - TR (сензорен) 01856 01857 01858 01859 01860 Продуктов номер - AR (аналогов) 01772 01773 01774 01775 01776 Звукова мощност

Подробно

スライド 1

スライド 1 Нов сплит инверторен модел Nordic за ниски външни температури FUJITSU GENERAL LIMITED Клас 2.5 kw / 3.4 Kw NORDIC модел 09/12 Външно тяло с нова система за предпазване от замръзване (с нагревател на основата)

Подробно

Installer reference guide

Installer reference guide Справочно ръководство на монтажника Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни

Подробно

Installer reference guide

Installer reference guide Справочно ръководство на монтажника Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHBH/X11+16CB Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност

Подробно

Mut PL 2017.xls

Mut PL 2017.xls ЦЕНОВА ЛИСТА 2018 BG-8000 Бургас, ул. "Индустриална" 33, тел./факс: 056/ 843731; 056/ 816639, e-mail: sales@thermoeconomic.com, www.thermoeconomic.com СМЕСИТЕЛНИ, РАЗДЕЛИТЕЛНИ И ЗОНОВИ ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ

Подробно

SHS Eco Save Sundez+Alarko.cdr

SHS Eco Save Sundez+Alarko.cdr Топлинен комфорт + Икономия на енергия WWW. ECOTHERM. BG Хибридна система - перфектно съчетание на термопомпа и газов котел Хибридната система съчетава, по перфектен и интелигентен начин, работата на сплит

Подробно

Направете крачка към бъдещето for a greener tomorrow

Направете крачка към бъдещето for a greener tomorrow Направете крачка към бъдещето for a greener tomorrow Oтоплява, охлажда и произвежда гореща вода за битовите Ви нужди, като в същото време осигурява повече комфорт и намалява енергийните Ви разходи Ново

Подробно

Installer reference guide

Installer reference guide Справочно ръководство на монтажника Нискотемпературна моноблок система Dikin Altherm EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EKCB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Български Съдържание Съдържание Общи предпазни

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

NHC-H52M-xx_BG _A4

NHC-H52M-xx_BG _A4 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и ЕЛ. СВЪРЗВАНЕ на ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР NHC-H52M-1-1 / NHC-H52M-2-1 за управление на битови акумулиращи водонагреватели с електрически нагревател/и до 3

Подробно

Геотермална нергия DAIKIN ALTHERMA ГЕОТЕРМАЛНА ТЕРМОПОМПА

Геотермална нергия DAIKIN ALTHERMA ГЕОТЕРМАЛНА ТЕРМОПОМПА Геотермална нергия DAIKIN ALTHERMA ГЕОТЕРМАЛНА ТЕРМОПОМПА Геотермална термопомпа Daikin Altherma 4 предимства Геотермалната енергия е свободен източник на енергия за отопление и битова гореща вода. Тя

Подробно

GPI Document

GPI Document Кол. 1 DDE 6-10 Продуктов номер: 97720949 DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. SMART Digital DDE е компактна мембранна дозираща помпа със задвижване

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

User reference guide; Installer reference guide

User reference guide; Installer reference guide Справочник за монтажника и потребителя - + BRC1HHDAW BRC1HHDAS BRC1HHDAK Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 2 1.1 За потребителя... 3 1.2 За монтажника... 3 2 За настоящия

Подробно