Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА

Размер: px
Започни от страница:

Download "Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА"

Препис

1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА

2 И ето, Павел е отново на път. С него тръгнал друг негов приятел -Сила. След известно време те пристигнали в един град, където живеел човек, който отдавна вярвал в Иисуса и Го обичал. Наричал се Тимотей. Ще ми помогнеш ли, когато проповядваме на хората за Иисуса?" - попитал го Павел. Тимотей с радост се съгласил.

3 Веднъж Павел, Сила и Тимотей стигнали брега на морето. Павел не знаел в коя страна да отиде и да проповядва Христовото учение. Той искал Бог да му покаже пътя. И през нощта, когато Павел легнал да спи, видял сън: един човек стоял на другия край на морето. Човекът махал на Павел с ръка и го викал при себе си.

4 Павел се събудил. Сега вече знаел, че трябва да отплава за далечна страна, която се намирала на другия морски бряг, и там да проповядва на хората за Бога. Като събудил Сила и Тимотей, Павел тръгнал да търси кораб, с който да преплава морето. Един капитан се съгласил да отпътуват.

5 След известно време Павел, заедно с приятелите си, доплавал до град Филипи, където живеели много римляни. Влязъл в града и започнал да разказва на хората за Иисуса. Няколко мъже и жени го слушали. Една от жените - Лидия - разбрала колко обича Иисус хората, а също и нея, и пожелала Той да й стане Спасител. Затова помолила Павел да я покръсти. Павел отишъл с Лидия при реката и там я покръстил.

6 Но и във Филипи имало хора, които били много озлобени срещу Павел и Сила заради тяхната проповед за Иисуса. Затова хванали апостола и неговия приятел, отвели ги при римляните и ги обвинили в различни лоши деяния. Римляните повярвали, разсърдили се на свой ред на Павел и на Сила, смъкнали плащовете им и ги пребили, след което ги затворили в тъмница. Там един надзирател трябвало да следи какво правят. Но първо ги отвел в подземието и ги затворил в най-тъмната и мрачна килия.

7 Настъпила нощта, но Павел и Сила не заспивали. Гърбовете ги болели от жестокия побой. И все пак те не се отчаяли, а започнали да пеят псалми. Това са молитвени песни към Бога. Освен тях в тъмницата имало много други затворници и те също не разбирали как Павел и Сила могат да пеят в такова страшно място. Но изведнъж тъмницата затреперала - започнало земетресение. Вратите се отворили, оковите на затворниците са разпаднали и всички те можели да излязат навън, ако поискат.

8 Господ бил този, Който изпратил земетресението! Но хората така се изплашили, че не можели да мръднат от местата си. Надзирателят дотичал от дома си в тъмницата, видял, че всички врати са отворени, и си помислил: Всички затворници са избягали и римляните жестоко ще ме накажат. Какво да правя сега?" Той много се страхувал от наказание. Но в това време чул гласа на Павел: Не се бой! Ние сме тук." Грабнал лампата тъмничарят и се втурнал надолу, към килията, в която били затворени Павел и Сила.

9 Когато ги видял, той паднал на колене и казал: Какво да правя?" Павел отговорил: Повярвай в нашия Спасител Иисус Христос и ще се спасиш ти и целият ти дом!" Тъмничарят извел Павел и Сила на свобода. Намазал раните им и ги превързал. Дълго разговаряли Павел и Сила с тъмничаря и неговото семейство за Иисуса. Слугите на тъмничаря също дошли, за да чуят апостола и неговия спътник. Всички те повярвали, че Иисус е нашият Спасител и че Той ще прости греховете им. Когато Павел покръстил всички, тъмничарят поканил него и Сила при себе си, вкъщи, и ги нахранил.

10 Той бил много щастлив, че може да се грижи за апостола и неговия приятел. Но още пощастлив бил, че е познал истината за Иисуса. На следващия ден римляните узнали, че всичко, което са разпространявали гражданите за Павел и Сила, е лъжа, и пуснали апостола и неговия спътник свободно да си отидат. Павел и Сила отишли в дома на Лидия - жената, която толкова силно повярвала в Иисуса.

11 Но трябвало и да продължат пътя си. Затова след няколко дни те се простили с приятелите си и напуснали града, а Тимотей останал още известно време у новите им познати. КРАЙ ИЗГОТВЕНО ОТ БИБЛИОТЕКА ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНЧЕ

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

God Honors Joseph the Slave Bulgarian

God Honors Joseph the Slave Bulgarian Библия за Деца представя Бог Издига Слугата Йосиф Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

David the King Part 1 Bulgarian

David the King Part 1 Bulgarian Библия за Деца представя Цар Давид (1-ва част) Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian

Noah and the Great Flood Bulgarian Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Samuel Gods BoyServant Bulgarian Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian

Noah and the Great Flood Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя НойИГолемият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger and Lazarus Адаптирана от: M. Maillot and Tammy Stetski Преведена от: Никола Димитров Произведена

Подробно

Elisha, Man of Miracles Bulgarian

Elisha, Man of Miracles Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя Елисей, Мъж на Чудеса Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Genesis Research Corporation

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Свети Димитър

Свети  Димитър Денят на прошката Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят заедно! (Пс.132:1) Така Бог изразява радостта си, когато хората живеят в мир и разбирателство, като родни братя. Колко е хубаво, когато

Подробно

оу Антон Страшимиров с.дебелт, общ.средец

оу Антон Страшимиров с.дебелт, общ.средец оу Антон Страшимиров с.дебелт, общ.средец ПРоект УСПЕХ ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 Да направим училището привлекателно за младите хора Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

Подробно

28-ГОДИШНИЯТ ДИМИТЪР УБИ 15-ГОДИШНАТА СИМОНА, ЗА ДА БЪДЕ "НИЧИЯ"

28-ГОДИШНИЯТ ДИМИТЪР УБИ 15-ГОДИШНАТА СИМОНА, ЗА ДА БЪДЕ НИЧИЯ 15-годишната Симона Великова бе убита на 6 ноември 2015 г. Тогава влюбеният в нея Димитър я намушка 20 пъти с нож, за да бъде "ничия", ако не е с него. Името на Симона, заедно с тези на още 22 жени, бяха

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище: Фамилия, име на ученика: ТЕСТ 1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

Подробно

<4D F736F F D20CDEEE2E020EFF0E8EAE0E7EAE020E7E020F7EEE2E5EAE020E820D7E5F0E2E5EDE0F2E020EAEDE8E3E0>

<4D F736F F D20CDEEE2E020EFF0E8EAE0E7EAE020E7E020F7EEE2E5EAE020E820D7E5F0E2E5EDE0F2E020EAEDE8E3E0> Нова приказка за Човека и Червената книга Веднъж Лъвът, царят на животните, събрал всички обитатели на гората и морето на важно събрание. Той бил с превързана лапа и с побеляла грива. На три години той

Подробно