Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци

Размер: px
Започни от страница:

Download "Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци"

Препис

1 УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии т.о. Български фолклор продължава Избираема дисциплина 1 (Езикова култура или Практикум по правопис и пунктуация) т.о. Историческа лингвистика (Старобългарски език) продължава Факултативна дисциплина 1 (Литературоведска) т.о. Увод в литературната теория изпит Увод в общото езикознание изпит І курс, ІІ семестър Антична и западноевропейска литература (Античност и Средновековие) изпит Българска литература (Старобългарска литература) изпит Български фолклор изпит Историческа лингвистика (Старобългарски език) изпит Факултативна дисциплина 2 (Езиковедска) т.о. Избираема дисциплина 2 (Старогръцки език или Латински език) т.о. Съвременен български език (Фонетика) изпит ІІ курс, ІІІ семестър Литература за деца и юноши изпит Психология изпит Славянски литератури продължава Съвременен български език (Лексикология) изпит Българска литература (Възрожденска литература) продължава Факултативна дисциплина 3 (Литературоведска) т.о. Педагогика изпит Антична и западноевропейска литература (Западноевропейска литература) продължава ІІ курс, ІV семестър Антична и западноевропейска литература (Западноевропейска литература) изпит Българска литература (Възрожденска литература) изпит Руска литература (ХІХ век) продължава Избираема дисциплина 3 (Руски, чешки, полски, сръбски) т.о. Факултативна дисциплина 4 (Езиковедска) т.о. Славянски литератури изпит Съвременен български език (Морфология) продължава ІІІ курс, V семестър Българска диалектология изпит Българска литература (Следосвобожденска литература) продължава Историческа лингвистика (История на българския език) продължава Руска литература (ХІХ век) изпит Факултативна дисциплина 5 (Литературоведска) т.о. Сравнителна граматика на славянските езици продължава Съвременен български език (Морфология) изпит

2 УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология ІІІ курс, VІ семестър Българска литература (Следосвобожденска литература) изпит Историческа лингвистика (Историческа граматика на българския език) изпит Руска литература (ХХ век) изпит Факултативна дисциплина 6 (Езиковедска) т.о. Сравнителна граматика на славянските езици изпит Съвременен български език (Синтаксис) продължава Хоспетиране т.о ІV курс, VІІ семестър Българска литература (След Първата световна война) продължава Избираема дисциплина 4 (Най-нова българска литература или Етнология и литература) т.о. Историческа поетика на българската литература продължава Методика на обучението по литература изпит Методика на обучението по български език изпит Факултативна дисциплина 7 (Литературоведска) т.о. Съвременен български език (Синтаксис) изпит Съвременен български език (Стилистика) продължава Текуща педагогическа практика т.о ІV курс, VІІІ семестър Българска литература (След Първата световна война) изпит Избираема дисциплина 5 (Канон и литература или История на езикознанието) т.о. Избираема дисциплина 6 (Езикът на медиите или Компютърна лингвистика) т.о. Факултативна дисциплина 8 (Езиковедска) т.о. Историческа поетика на българската литература изпит История на новобългарския книжовен език изпит Преддипломна педагогическа практика (Български език и литература) изпит Съвременен български език (Стилистика) изпит Държавни изпити Интегриран практико-приложен изпит (Български език и литература) 4 изпит Писмен изпит по български език и литература 6 изпит 10 За целия период на следването (брой часове)

3 УЧЕБЕН ПЛАН: Английска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА A Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Психология изпит Странознание (Великобритания) изпит Увод в общото езикознание изпит Увод в литературната теория изпит Английски език (Практически курс) продължава І курс, ІІ семестър Аудиовизуални и информационни технологии т.о. Избираема дисциплина 1 (Език и комуникация или Презентацията като езиково умение) изпит Класически език (Латински език) т.о. Практическа фонетика на английския език т.о. Английски език (Практически курс) изпит Съвременен английски език (Фонетика) изпит Съвременен български език с практикум по езикова култура т.о ІІ курс, ІІІ семестър Английска литература от периода на викторианството изпит Избираема дисциплина 2 (Английски език) изпит Педагогика изпит Английски език (Практически курс) продължава Съвременен английски език (Лексикология) изпит Факултативна дисциплина изпит ІІ курс, ІV семестър Английска литература (Нова английска литература) изпит Избираема дисциплина 3 (Английски език) изпит Английски език (Практически курс) изпит Странознание (САЩ) изпит Съвременен английски език (Морфология) продължава Теория на превода изпит

4 УЧЕБЕН ПЛАН: Английска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА A Л С У Е О КР Ф ІІІ курс, V семестър Американска литература до ХХ век продължава Английска литература (Стара английска литература) продължава Избираема дисциплина 4 (Английски език) изпит Факултативна дисциплина 2 (Английски език) т.о. Английски език (Практически курс) продължава Съвременен английски език (Морфология) изпит ІІІ курс, VІ семестър Американска литература до ХХ век изпит Английска литература (Стара английска литература) изпит Историческа лингвистика (История на английския език) изпит Английски език (Практически курс) изпит Съвременен английски език (Синтаксис) продължава Хоспетиране т.о. ІV курс, VІІ семестър Английска литература на Просвещението изпит Методика на обучението по английски език изпит Факултативна дисциплина 3 (Английски език) т.о. Английски език (Практически курс) продължава Съвременен английски език (Синтаксис) изпит Текуща педагогическа практика (Английски език) т.о. ІV курс, VІІІ семестър Английска литература на Романтизма изпит Факултативна дисциплина 4 (Английски език) т.о. Английски език (Практически курс) изпит Преддипломна педагогическа практика (Английски език) изпит Съвременен английски език (Стилистика) изпит Държавни изпити Интегриран практико-приложен изпит (Английски език) 4 изпит Писмен изпит по английски език 6 изпит За целия период на следването (брой часове) изпит 10

5 УЧЕБЕН ПЛАН: Руска филология І курс, І семестър Историческа лингвистика (Старобългарски език) продължава Руски език (Практически курс) продължава Увод в литературната теория изпит Увод в общото езикознание изпит І курс, ІІ семестър Аудиовизуални и информационни технологии т.о. Историческа лингвистика (Старобългарски език) изпит Избираема дисциплина 1 (Класически език: старогръцки или латински) изпит Руски език (Практически курс) изпит Съвременен български език с практикум по езикова култура т.о. Съвременен руски език (Фонетика) изпит ІІ курс, ІІІ семестър Руски език (Практически курс) продължава Психология изпит Руска литература (Руски фолклор) изпит Странознание изпит Факултативна дисциплина т.о. Съвременен руски език (Лексикология) изпит ІІ курс, ІV семестър Избираема дисциплина изпит Избираема дисциплина т.о. Руски език (Практически курс) изпит Руска литература (Стара руска литература) изпит Съвременен руски език (Морфология) продължава Факултативна дисциплина т.о. Увод в теорията на превода изпит ІІІ курс, V семестър Историческа лингвистика (Историческа граматика на руския език) изпит Педагогика изпит Руски език (Практически курс) продължава Руска литература (ХІХ век) продължава Факултативна дисциплина т.о. Сравнителна граматика на славянските езици продължава Съвременен руски език (Морфология) изпит

6 УЧЕБЕН ПЛАН: Руска филология ІІІ курс, VІ семестър Методика на обучението по руски език и литература изпит Руски език (Практически курс) изпит Руска литература (ХІХ век) изпит Сравнителна граматика на славянските езици изпит Съвременен руски език (Синтаксис) продължава Факултативна дисциплина т.о. Хоспетиране т.о ІV курс, VІІ семестър Избираема дисциплина изпит Избираема дисциплина изпит История на руския книжовен език изпит Руски език (Практически курс) продължава Руска литература (ХХ век) продължава Съвременен руски език (Синтаксис) изпит Факултативна дисциплина т.о. Текуща педагогическа практика (Руски език и литература) т.о ІV курс, VІІІ семестър Избираема дисциплина изпит Руски език (Практически курс) изпит Преддипломна педагогическа практика (Руски език и литература) изпит Руска литература (ХХ век) изпит Съвременен руски език (Стилистика) изпит Факултативна дисциплина т.о Държавни изпити Интегриран практико-приложен изпит (Руски език) 4 изпит Писмен изпит по руски език 6 изпит 10 За целия период на следването (брой часове)

7 УЧЕБЕН ПЛАН: Славянска филология (полска) І курс, І семестър Избираема дисциплина 1 (Езикова култура или Практикум по правопис) т.о. Полски език (Практически курс) продължава Историческа лингвистика (Старобългарски език) продължава Увод в литературната теория изпит Увод в общото езикознание изпит Увод в славянската филология изпит І курс, ІІ семестър Българска литература (Старобългарска литература) изпит Класически език (Латински език) изпит Културна антропология на славяните изпит Полски език (Практически курс) изпит Старобългарски език изпит Съвременен български език (Фонетика) изпит ІІ курс, ІІІ семестър Българска литература (Възрожденска литература) продължава Педагогика изпит Психология изпит Полски език (Практически курс) продължава Славянски литератури продължава Културни реалии на Полша изпит Съвременен български език (Лексикология) изпит ІІ курс, ІV семестър Антична и западноевропейска литература продължава Българска литература (Възрожденска литература) изпит Руска литература продължава Полски език (Практически курс) изпит Славянски литератури изпит Съвременен български език (Морфология) продължава ІІІ курс, V семестър Антична и западноевропейска литература изпит Българска литература (Следосвобожденска литература) продължава Руска литература изпит Втори славянски език продължава Историческа лингвистика (История на българския език) продължава Полски език (Практически курс) продължава Съвременен български език (Морфология) изпит ІІІ курс, VІ семестър Българска литература (Следосвобожденска литература) изпит Втори славянски език т.о. Историческа лингвистика (История на българския език) изпит История на полската литература (Първа част) продължава Полски език (Практически курс) изпит Полски език - теоретичен курс (Първа част) продължава Съвременен български език (Синтаксис) продължава Теория на превода изпит

8 УЧЕБЕН ПЛАН: Славянска филология (полска) ІV курс, VІІ семестър Българска литература (След Първата световна война) продължава Историческа лингвистика (История на полския език) изпит История на полската литература (Първа част) изпит Полски език (Практически курс) изпит Полски език - теоретичен курс (Първа част) изпит Сравнителна граматика на славянските езици продължава Съвременен български език (Синтаксис) изпит ІV курс, VІІІ семестър История на полската литература (Втора част) продължава Българска литература (След Първата световна война) изпит Факултативна дисциплина изпит Полски език (Практически курс) изпит Полски език - теоретичен курс (Втора част) продължава Сравнителна граматика на славянските езици изпит Съвременен български език (Стилистика) изпит Хоспетиране (Български език и литература) т.о V курс, ІХ семестър АВИТО т.о. Избираема дисциплина изпит История на полската литература (Втора част) изпит Методика на обучението по литература изпит Методика на обучението по български език изпит Полски език (Практически курс) продължава Полски език - теоретичен курс (Втора част) изпит Стратегия на научното изследване т.о. Текуща педагогическа практика (Български език и литература) т.о V курс, Х семестър Факултативна дисциплина изпит Избираема дисциплина изпит История на българистиката и славистиката изпит Факултативна дисциплина т.о. Факултативна дисциплина т.о. Преддипломна педагогическа практика (Български език и литература) изпит Полски език (Практически курс) изпит Държавни изпити Защита на дипломна работа 3 изпит Интегриран практико-приложен изпит (Български език и литература) 2 изпит Писмен изпит по български език и литература 5 изпит Писмен изпит по полски език 5 изпит 15 За целия период на следването (брой часове)

9 УЧЕБЕН ПЛАН: Славянска филология (чешки) І курс, І семестър Избираема дисциплина 1 (Езикова култура или Практикум по правопис) т.о. Чешки език (Практически курс) продължава Историческа лингвистика (Старобългарски език) продължава Увод в литературната теория изпит Увод в общото езикознание изпит Увод в славянската филология изпит І курс, ІІ семестър Българска литература (Старобългарска литература) изпит Класически език (Латински език) изпит Културна антропология на славяните изпит Чешки език (Практически курс) изпит Старобългарски език изпит Съвременен български език (Фонетика) изпит ІІ курс, ІІІ семестър Българска литература (Възрожденска литература) продължава Педагогика изпит Психология изпит Чешки език (Практически курс) продължава Славянски литератури продължава Културни реалии на Чехия изпит Съвременен български език (Лексикология) изпит ІІ курс, ІV семестър Антична и западноевропейска литература продължава Българска литература (Възрожденска литература) изпит Руска литература продължава Чешки език (Практически курс) изпит Славянски литератури изпит Съвременен български език (Морфология) продължава ІІІ курс, V семестър Антична и западноевропейска литература изпит Българска литература (Следосвобожденска литература) продължава Втори славянски език продължава Руска литература изпит Историческа лингвистика (История на българския език) продължава Чешки език (Практически курс) продължава Съвременен български език (Морфология) изпит ІІІ курс, VІ семестър Българска литература (Следосвобожденска литература) изпит Втори славянски език т.о. Историческа лингвистика (История на българския език) изпит История на чешката литература (Първа част) продължава Чешки език (Практически курс) изпит Чешки език - теоретичен курс (Първа част) продължава Съвременен български език (Синтаксис) продължава Теория на превода изпит

10 УЧЕБЕН ПЛАН: Славянска филология (чешки) ІV курс, VІІ семестър Българска литература (След Първата световна война) продължава Историческа лингвистика (История на полския език) изпит История на чешката литература (Първа част) изпит Чешки език (Практически курс) изпит Чешки език - теоретичен курс (Първа част) изпит Сравнителна граматика на славянските езици продължава Съвременен български език (Синтаксис) изпит ІV курс, VІІІ семестър История на чешката литература (Втора част) продължава Българска литература (След Първата световна война) изпит Факултативна дисциплина изпит Чешки език (Практически курс) изпит Чешки език - теоретичен курс (Втора част) продължава Сравнителна граматика на славянските езици изпит Съвременен български език (Стилистика) изпит Хоспетиране (Български език и литература) т.о V курс, ІХ семестър АВИТО т.о. Избираема дисциплина изпит История на чешката литература (Втора част) изпит Методика на обучението по литература изпит Методика на обучението по български език изпит Чешки език (Практически курс) продължава Чешки език - теоретичен курс (Втора част) изпит Стратегия на научното изследване т.о. Текуща педагогическа практика (Български език и литература) т.о V курс, Х семестър Факултативна дисциплина изпит Избираема дисциплина изпит История на българистиката и славистиката изпит Факултативна дисциплина т.о. Факултативна дисциплина т.о. Преддипломна педагогическа практика (Български език и литература) изпит Чешки език (Практически курс) изпит Държавни изпити Защита на дипломна работа 3 изпит Интегриран практико-приложен изпит (Български език и литература) 2 изпит Писмен изпит по български език и литература 5 изпит Писмен изпит по чешки език 5 изпит 15 За целия период на следването (брой часове)

11 УЧЕБЕН ПЛАН: Славянска филология (срб) І курс, І семестър Избираема дисциплина 1 (Езикова култура или Практикум по правопис) т.о. Сръбски и хърватски език (Практически курс) продължава Историческа лингвистика (Старобългарски език) продължава Увод в литературната теория изпит Увод в общото езикознание изпит Увод в славянската филология изпит І курс, ІІ семестър Българска литература (Старобългарска литература) изпит Класически език (Латински език) изпит Културна антропология на славяните изпит Сръбски и хърватски език (Практически курс) изпит Старобългарски език изпит Съвременен български език (Фонетика) изпит ІІ курс, ІІІ семестър Българска литература (Възрожденска литература) продължава Педагогика изпит Психология изпит Сръбски и хърватски език (Практически курс) продължава Славянски литератури продължава Културни реалии (сърбо-хърватска езикова територия) изпит Съвременен български език (Лексикология) изпит ІІ курс, ІV семестър Антична и западноевропейска литература продължава Българска литература (Възрожденска литература) изпит Руска литература продължава Сръбски и хърватски език (Практически курс) изпит Славянски литератури изпит Съвременен български език (Морфология) продължава ІІІ курс, V семестър Антична и западноевропейска литература изпит Българска литература (Следосвобожденска литература) продължава Втори славянски език продължава Руска литература изпит Историческа лингвистика (История на българския език) продължава Сръбски и хърватски език (Практически курс) продължава Съвременен български език (Морфология) изпит ІІІ курс, VІ семестър Българска литература (Следосвобожденска литература) изпит Втори славянски език т.о. Историческа лингвистика (История на българския език) изпит История на сръбската и хърватската литература (Първа част) продължава Сръбски и хърватски език (Практически курс) изпит Сръбски и хърватски език - теоретичен курс (Първа част) продължава Съвременен български език (Синтаксис) продължава Теория на превода изпит

12 УЧЕБЕН ПЛАН: Славянска филология (срб) ІV курс, VІІ семестър Българска литература (След Първата световна война) продължава Историческа лингвистика (Историческа граматика на сръбския и хърватския език) изпит История на сръбската и хърватската литература (Първа част) изпит Сръбски и хърватски език (Практически курс) изпит Сръбски и хърватски език - теоретичен курс (Първа част) изпит Сравнителна граматика на славянските езици продължава Съвременен български език (Синтаксис) изпит ІV курс, VІІІ семестър История на сръбската и хърватската литература (Втора част) продължава Българска литература (След Първата световна война) изпит Факултативна дисциплина изпит Сръбски и хърватски език (Практически курс) изпит Сръбски и хърватски език - теоретичен курс (Втора част) продължава Сравнителна граматика на славянските езици изпит Съвременен български език (Стилистика) изпит Хоспетиране (Български език и литература) т.о V курс, ІХ семестър АВИТО т.о. Избираема дисциплина изпит История на сръбската и хърватската литература (Втора част) изпит Методика на обучението по литература изпит Методика на обучението по български език изпит Сръбски и хърватски език (Практически курс) продължава Сръбски и хърватски език - теоретичен курс (Втора част) изпит Стратегия на научното изследване т.о. Текуща педагогическа практика (Български език и литература) т.о V курс, Х семестър Факултативна дисциплина изпит Избираема дисциплина изпит История на българистиката и славистиката изпит Факултативна дисциплина т.о. Факултативна дисциплина т.о. Преддипломна педагогическа практика (Български език и литература) изпит Сръбски и хърватски език (Практически курс) изпит Държавни изпити Защита на дипломна работа 3 изпит Интегриран практико-приложен изпит (Български език и литература) 2 изпит Писмен изпит по български език и литература 5 изпит Писмен изпит по сръбски език 5 изпит 15 За целия период на следването (брой часове)

13 УЧЕБЕН ПЛАН: Балканистика І курс, І семестър Археология продължава Новогръцки език (Практически курс) продължава Стара история продължава Старогръцка литература продължава Увод в литературната теория изпит Увод в общото езикознание изпит І курс, ІІ семестър Археология изпит Избираема дисциплина т.о. Увод в балканистиката изпит Класически език (Латински език) изпит Новогръцки език (Практически курс) изпит Стара история изпит Старогръцка литература изпит Тракология т.о ІІ курс, ІІІ семестър История на Византия изпит Педагогика изпит Новогръцки език (Практически курс) продължава Психология изпит Класически език (Старогръцки език) продължава Съвременен новогръцки език (Фонетика) изпит ІІ курс, ІV семестър Антична и западноевропейска литература продължава Избираема дисциплина т.о. Новогръцки език (Практически курс) изпит Средновековна история на Балканския полуостров изпит Сръбски език продължава Класически език (Старогръцки език) изпит Съвременен новогръцки език (Морфология) продължава ІІІ курс, V семестър Антична и западноевропейска литература изпит Византийска литература и текстове продължава История на балканските народи продължава Новогръцки език (Практически курс) продължава Сръбски език т.о. Съвременен новогръцки език (Морфология) изпит Избираема дисциплина т.о ІІІ курс, VІ семестър Албански език продължава Византийска литература и текстове изпит Историческа лингвистика (Историческа граматика на гръцкия език) изпит История на балканските народи изпит Новогръцки език (Практически курс) изпит Румънски език продължава Съвременен български език с практикум по езикова култура т.о. Методика на обучението по новогръцки език изпит Хоспетиране (Новогръцки език) т.о. Втори балкански език изпит

14 УЧЕБЕН ПЛАН: Балканистика ІV курс, VІІ семестър Албански език т.о. Втори балкански език продължава Новогръцка литература продължава Новогръцки език (Практически курс) продължава Румънски език т.о. Странознание (Гърция) изпит Съвременен новогръцки език (Синтаксис) изпит Текуща педагогическа практика (Новогръцки език) т.о. Съвременен новогръцки - лексикология продължава Старобългарски език продължава ІV курс, VІІІ семестър Факултативна дисциплина т.о. Втори балкански език изпит Новогръцка литература изпит Новогръцки език (Практически курс) изпит Преддипломна педагогическа практика (Новогръцки език) изпит Сравнително литературознание (Балкански литератури) продължава Странознание (Албания) т.о. Съвременен новогръцки език (Лексикология) изпит Старобългарски език изпит V курс, ІХ семестър АВИТО т.о. История на лингвистичните учения продължава Втори балкански език продължава Втори балкански език изпит Новогръцки език (Практически курс) продължава Сравнително литературознание (Балкански литератури) изпит Странознание (Румъния) т.о. Стратегия на научното изследване т.о. История на българския език продължава V курс, Х семестър Факултативна дисциплина т.о. Факултативна дисциплина т.о. Факултативна дисциплина т.о. Втори балкански език изпит Новогръцки език (Практически курс) изпит История на лингвистичните учения изпит История на българския език изпит Държавни изпити Интегриран практико-приложен държавен изпит (Новогръцки език) 5 изпит Защита на дипломна работа 5 изпит Писмен изпит по новогръцки език 5 изпит 15 За целия период на следването (брой часове)

15 УЧЕБЕН ПЛАН: Лингвистика (Анг. и чужд с ИТ) Учебна дисциплина А Л С У Е О КР Ф I курс, І семестър Английски език (Практически курс) продължава Чужд език (Практически курс) продължава Съвременен български език (Общ теоретичен курс) изпит Информационни технологии в хуманитаристиката изпит Увод в компютърната лингвистика изпит Увод в общото езикознание изпит I курс, ІІ семестър Английски език (Практически курс) изпит Чужд език (Практически курс) изпит Езикови технологии т.о. Дигитални библиотеки т.о. Факултативна дисциплина 1 (Европейски политики) т.о. Странознание на англоговорящите страни изпит Съвременен английски език (Фонетика) изпит Съвременен чужд език (Фонетика) изпит Физическо възпитание продължава IІ курс, ІІІ семестър Английски език (Практически курс) продължава Чужд език (Практически курс) продължава Операционни системи изпит Избираема дисциплина 1 (Практическа фонетика или Правопис на чуждия език) изпит Езици за програмиране изпит Съвременен английски език (Лексикология) изпит Съвременен чужд език (Лексикология) изпит Физическо възпитание продължава IІ курс, ІV семестър Английски език (Практически курс) изпит Чужд език (Практически курс) изпит Офис програми (текст, графика, презентации, комуникация) изпит Факултативна дисциплина 2 (Връзки с обществеността или бизнес комуникации) т.о. Електронно-образователни среди (CMS - Moodle) изпит Съвременен английски език (Морфология) продължава Съвременен чужд език (Морфосинтаксис) продължава Теория на превода (Общ курс) изпит

16 УЧЕБЕН ПЛАН: Лингвистика (Анг. и чужд с ИТ) Учебна дисциплина А Л С У Е О КР Ф IІІ курс, V семестър Английски език (Практически курс) продължава Чужд език (Практически курс) продължава Бази данни изпит Избираема дисциплина 2 (Странознание или Културни реалии) изпит Машинен превод изпит Мрежи изпит Съвременен английски език (Морфология) изпит Съвременен чужд език (Морфосинтаксис) изпит IІІ курс, VІ семестър Английски език (Практически курс) изпит Чужд език (Практически курс) изпит Английски език в официалните документи на Европейския съюз т.о. Електронно публикуване изпит Избираема дисциплина изпит Лингвистични информационни ресурси изпит Съвременен английски език (Синтаксис) продължава Съвременен чужд език (Превод) продължава Факултативна дисциплина 3 (ИТ в ономастиката) т.о IV курс, VІІ семестър Английски език (Практически курс) продължава Електронен превод изпит Европейски езикови стандарти т.о. Избираема дисциплина изпит Дигитализация (практикум) т.о. Съвременен английски език (Синтаксис) изпит Съвременен чужд език (Превод) изпит Чужд език (Практически курс) продължава IV курс, VІІІ семестър Английски език (Практически курс) изпит Чужд език (Практически курс) изпит Факултативна дисциплина 4 (Редактиране на текст) т.о. ИТ практикум изпит Практикум по превод (Английски език) изпит Практикум по превод (Чужд език) изпит изпит Държавни изпити Писмен изпит по английски език 3 Писмен изпит по чужд език 2 Дипломен проект по информационни технологии 5 10 За целия период на следването (брой часове)

17 УЧЕБЕН ПЛАН: Български и чужд език (базов) І курс, І семестър Български фолклор изпит Историческа лингвистика (Старобългарски език) продължава Чужд език (Практически курс) продължава Странознание (Чужд език) изпит Избираема дисциплина 1 (Езикова култура или Практикум по правопис и пунктуация) т.о. Увод в литературната теория изпит Увод в общото езикознание изпит Факултативна дисциплина т.о І курс, ІІ семестър Българска литература (Старобългарска литература) изпит Историческа лингвистика (Старобългарски език) изпит Класически език (Латински език) т.о. Чужд език (Практически курс) изпит Съвременен чужд език (Фонетика) изпит Съвременен български език (Фонетика) изпит Факултативна дисциплина т.о. АВИТО т.о. ІІ курс, ІІІ семестър Българска литература (Възрожденска литература) продължава Избираема дисциплина 2 (Литература за деца и юноши или Западноевропейска детска литература) изпит Чужда литература изпит Педагогика изпит Чужд език (Практически курс) продължава Психология изпит Съвременен чужд език (Лексикология) изпит Съвременен български език (Лексикология) изпит ІІ курс, ІV семестър Антична и западноевропейска литература продължава Българска литература (Възрожденска литература) изпит История на новобългарския книжовен език т.о. Чужда литература изпит Чужд език (Практически курс) изпит Руска литература продължава Съвременен чужд език (Морфология) продължава Съвременен български език (Морфология) продължава Теория на превода изпит

18 УЧЕБЕН ПЛАН: Български и чужд език (базов) ІІІ курс, V семестър Антична и западноевропейска литература изпит Българска литература (Следосвобожденска литература) продължава Историческа лингвистика (История на чуждия език) изпит Историческа лингвистика (История на българския език) продължава Руска литература изпит Чужд език (Практически курс) продължава Избираема дисциплина 3 (Странознание или Културни реалии) изпит Чужда литература продължава Съвременен чужд език (Морфология) изпит Съвременен български език (Морфология) изпит ІІІ курс, VІ семестър Българска литература (Следосвобожденска литература) изпит Историческа лингвистика (История на чуждия език) изпит Историческа лингвистика (История на българския език) изпит Чужд език (Практически курс) изпит Чужда литература изпит Съвременен чужд език (Синтаксис) продължава Съвременен български език (Синтаксис) продължава Факултативна дисциплина т.о. Хоспетиране (Чужд език) т.о. Хоспетиране (Български език и литература) т.о ІV курс, VІІ семестър Избираема дисциплина изпит Чужда литература изпит Българска литература (След Първата световна война) продължава Методика на обучението по чужд език изпит Методика на обучението по литература изпит Методика на обучението по български език изпит Чужд език (Практически курс) продължава Съвременен чужд език (Синтаксис) изпит Съвременен български език (Синтаксис) изпит Текуща педагогическа практика (Български език и литература) т.о. Текуща педагогическа практика (Чужд език) т.о ІV курс, VІІІ семестър Чужда литература изпит Чужда литература изпит Българска литература (След Първата световна война) изпит Чужд език (Практически курс) изпит Преддипломна педагогическа практика (Чужд език) изпит Преддипломна педагогическа практика (Български език и литература) изпит Факултативна дисциплина т.о. Съвременен чужд език (Стилистика) изпит Съвременен български език (Стилистика) изпит Държавни изпити Интегриран практико-приложен изпит (Чужд език) 2 изпит Интегриран практико-приложен изпит (Български език и литература) 2 изпит Писмен изпит по чужд език 3 изпит Писмен изпит по български език и литература 3 изпит 10 За целия период на следването (брой часове)

19 УЧЕБЕН ПЛАН: Български и английски език І курс, І семестър Български фолклор изпит Историческа лингвистика (Старобългарски език) продължава Английски език (Практически курс) продължава Странознание (Великобритания) изпит Избираема дисциплина 1 (Езикова култура или Практикум по правопис и пунктуация) т.о. Увод в литературната теория изпит Увод в общото езикознание изпит Факултативна дисциплина т.о І курс, ІІ семестър Българска литература (Старобългарска литература) изпит Историческа лингвистика (Старобългарски език) изпит Класически език (Латински език) изпит Английски език (Практически курс) изпит Съвременен английски език (Фонетика) изпит Съвременен български език (Фонетика) изпит Факултативна дисциплина т.о. АВИТО т.о. ІІ курс, ІІІ семестър Българска литература (Възрожденска литература) продължава Избираема дисциплина 2 (Литература за деца и юноши или Западноевропейска детска литература) изпит Анлийска литература от периода на викторианството изпит Педагогика изпит Английски език (Практически курс) продължава Психология изпит Съвременен английски език (Лексикология) изпит Съвременен български език (Лексикология) изпит ІІ курс, ІV семестър Антична и западноевропейска литература продължава Българска литература (Възрожденска литература) изпит История на новобългарския книжовен език т.о. Най-нова английска литература изпит Английски език (Практически курс) изпит Руска литература изпит Съвременен английски език (Морфология) продължава Съвременен български език (Морфология) продължава Теория на превода изпит

20 УЧЕБЕН ПЛАН: Български и английски език ІІІ курс, V семестър Антична и западноевропейска литература изпит Българска литература (Следосвобожденска литература) продължава Историческа лингвистика (История на английския език) изпит Историческа лингвистика (История на българския език) продължава Английски език (Практически курс) продължава Избираема дисциплина 3 (Странознание или Културни реалии) изпит Стара английска литература продължава Съвременен английски език (Морфология) изпит Съвременен български език (Морфология) изпит ІІІ курс, VІ семестър Българска литература (Следосвобожденска литература) изпит Историческа лингвистика (История на английския език) изпит Историческа лингвистика (История на българския език) изпит Английски език (Практически курс) изпит Стара английска литература изпит Съвременен английски език (Синтаксис) продължава Съвременен български език (Синтаксис) продължава Факултативна дисциплина т.о. Хоспетиране (Английски език) т.о. Хоспетиране (Български език и литература) т.о ІV курс, VІІ семестър Американска литература изпит Английска литература (Просвещение) изпит Българска литература (След Първата световна война) продължава Методика на обучението по английски език изпит Методика на обучението по литература изпит Методика на обучението по български език изпит Английски език (Практически курс) продължава Съвременен английски език (Синтаксис) изпит Съвременен български език (Синтаксис) изпит Текуща педагогическа практика (Български език и литература) т.о. Текуща педагогическа практика (Английски език) т.о ІV курс, VІІІ семестър Английска литература на Романтизма изпит Българска литература (След Първата световна война) изпит Английски език (Практически курс) изпит Преддипломна педагогическа практика (Английски език) изпит Преддипломна педагогическа практика (Български език и литература) изпит Факултативна дисциплина т.о. Съвременен английски език (Стилистика) изпит Съвременен български език (Стилистика) изпит Държавни изпити Интегриран практико-приложен изпит (Английски език) 2 изпит Интегриран практико-приложен изпит (Български език и литература) 2 изпит Писмен изпит по английски език 3 изпит Писмен изпит по български език и литература 3 изпит 10 За целия период на следването (брой часове)

21 УЧЕБЕН ПЛАН: Български език и история І курс, І семестър Археология продължава Избираема дисциплина 1 (Езикова култура или Практикум по правопис и пунктуация) т.о. Български фолклор изпит АВИТО т.о. Избираема дисциплина 2 (Българска етнология или Етнография на България) изпит Стара история продължава Историческа лингвистика (Старобългарски език) продължава Увод в историческото познание изпит Увод в литературната теория изпит Увод в общото езикознание изпит І курс, ІІ семестър Археология изпит Българска литература (Старобългарска литература) изпит Историческа лингвистика (Старобългарски език) изпит История на България (Средновековие) продължава Избираема дисциплина 3 (Старогръцки език или Латински език) изпит Стара история изпит Съвременен български език (Фонетика) изпит Факултативна дисциплина т.о. Тракология изпит ІІ курс, ІІІ семестър Историография продължава Българска литература (Възрожденска литература) продължава История на България (Средновековие) изпит История на Византия изпит Литература за деца и юноши изпит Педагогика изпит Психология изпит Средновековна обща история продължава Съвременен български език (Лексикология) изпит ІІ курс, ІV семестър Антична и западноевропейска литература продължава Българска литература (Възрожденска литература) изпит Историография изпит История на България (ХV - ХVІІ в.) изпит История на новобългарския книжовен език т.о. История на Русия (ІХ - ХХ в.) изпит Факултативна дисциплина т.о. Руска литература изпит Средновековна обща история изпит Съвременен български език (Морфология) продължава

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 30 15 45 90 3 заверка

Подробно

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) 150 0 0 150 150 300 10 т.о. Странознание на Франция 45 30 15 0 45 90 3 изпит Увод в литературната теория 75 45 30 0

Подробно

Българска филология - задочно обучение

Българска филология - задочно обучение -ви семестър Увод в общото езикознание 5 0 5 5 5 80 6 И Увод в литературната теория 5 0 5 5 5 80 6 И (Старобългарска ) 55 5 0 55 55 0 7 И Историческа лингвистика (Старобългарски език) 0 0 0 60 60 90 П

Подробно

Български език и история (задочно обучение)

Български език и история (задочно обучение) Учебен план на специалност Български език и история (задочно обучение) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х

Подробно

Българска филология

Българска филология Учебен план на специалност Българска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове

Подробно

Български език и новогръцки език

Български език и новогръцки език Учебен план на специалност Български език и новогръцки език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и история

Български език и история Учебен план на специалност Български език и история Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън

Подробно

Лингвистика с информационни технологии

Лингвистика с информационни технологии чужди езика (английски език и втори чужд език)" Съвременен български език (Общ теоретичен курс с практикум по езикова култура) Информационни технологии в хуманитаристиката -ви семестър 90 0 0 90 0 50 50

Подробно

Български език и английски език

Български език и английски език Учебен план на специалност Български език и английски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и руски език

Български език и руски език Учебен план на специалност Български език и руски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

BALKANISTIKA-2019.xlsx

BALKANISTIKA-2019.xlsx Учебен план на специалност Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове в семестъра: ИО

Подробно

Български език и руски език - задочно обучение

Български език и руски език - задочно обучение Учебен план на специалност Български език и руски език (задочно обучение) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

Български език и испански език

Български език и испански език Учебен план на специалност Български език и испански език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Учебен план на специалност БАЛКАНИСТИКА Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабор

Учебен план на специалност БАЛКАНИСТИКА Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабор Учебен план на специалност БАЛАНИСТИА Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове в семестъра:

Подробно

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

Руска филология

Руска филология -ви семестър (Практически курс I) 50 0 0 50 0 50 50 0 00 0 П Увод в литературната теория 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Увод в общото езикознание 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Факултативна дисциплина 5 5 0 0 0 5 5 0

Подробно

Френска филология

Френска филология (Практически курс) - І Учебен план на специалност Френска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

Приложна лингвистика - първи чужд език - испански

Приложна лингвистика - първи чужд език - испански Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език испански) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извънаудиторни Общо АО Л С Лб Х ИО Сп --- О 1-ви семестър 1 Увод в историческото познание

ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извънаудиторни Общо АО Л С Лб Х ИО Сп --- О 1-ви семестър 1 Увод в историческото познание ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извънаудиторни Общо АО Л С Лб Х ИО Сп --- О 1-ви семестър 1 Увод в историческото познание 45 30 15 - - 75 75-120 4 И 2 История на Стария свят І част 45 30 15 - - 105

Подробно

PLNE-2019.xlsx

PLNE-2019.xlsx Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език немски) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

Учебен план на специалност Английски език и културно наследство Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни

Учебен план на специалност Английски език и културно наследство Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни -ви семестър Увод в общото езикознание 0 0 0 0 0 0 И Основи на културното наследство 0 0 0 0 0 90 90 0 И Интеркултурна комуникация 0 0 0 7 7 0 И Български фолклор 0 0 0 0 0 90 90 0 И Практикум по правопис

Подробно

Лингвистика с маркетинг

Лингвистика с маркетинг -ви семестър 90 0 0 90 0 80 80 0 9 П 0 0 0 0 0 0 8 П Съвременен български език (Общ теоретичен курс с практикум 0 0 0 0 0 90 90 0 И по езикова култура) Обща икономическа теория 0 0 0 0 0 90 90 0 И Увод

Подробно

Лингвистика с бизнесадминистрация

Лингвистика с бизнесадминистрация -ви семестър (практически курс - І част) 90 0 0 90 0 0 0 0 8 П (практически курс - І част) 0 0 0 0 0 0 8 П Съвременен български език (Общ теорет. курс с практикум по 0 0 0 0 0 90 90 0 И езикова култура)

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на г. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ І курс, ІI сем. 2 гр. 46 бр. задочно Дати ауд./с.з.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на г. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ І курс, ІI сем. 2 гр. 46 бр. задочно Дати ауд./с.з. корекция на 19.01.2018 г. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ І курс, ІI сем. 2 гр. 46 бр. задочно 21.01.2018 г. 22.01.2018 г. 23.01.2018 г. 1 25.01.2018 г. 1 26.01.2018 г. л-ра л-ра л-ра 1гр. Упр.Български фолклор гл.ас.

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Корекция на: г. Специалност: Балканистика г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Корекция на: г. Специалност: Балканистика г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр Корекция на: 10.10.2019 г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр. От 8:30 ч. Лек. Увод в литературната теория доц.д-р Бучков 10 ауд. Поток с 1СФ+1РФ+1БЕНгрЕ+1ФФ+1БЕРЕ+ 1БЕИспЕ+1БЕНЕ+1БЕФЕ+1БЕГО Лек. Старобългарски

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ I КУРС-160 АУД. РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч. г. дата 8-13 часа 14-19 часа 09.09.2019 Езикова култура доц. д-р

Подробно

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: Балканистика г. I курс, II семестър, 1 гр. 2 бр

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: Балканистика г. I курс, II семестър, 1 гр. 2 бр корекция на: Балканистика 2018-2019 г. I курс, II семестър, 1 гр. 2 бр. Лек. Латински доц.д-р. Козарова Поток 1БЕКорЕ+1БЕИ+ 1БЕРЕ+1БЕНгрЕ+ 1БЕТЕ+1БЕКЕ 4 ауд. Лек. Старобългарски доц.д-р. Кемалова Поток

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция 17.07.2017г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем. 1 гр. 7 бр. Дати 8.15-13.00 ауд./с.з. 14.15-19.00 ауд./с.з.

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологическия факултет както следва: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Подробно

седм. разп. - ІІ,ІV, VІ сем. BEI17- 18г.

седм. разп. - ІІ,ІV, VІ сем.  BEI17- 18г. Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ БЕИ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 Фонетика на СБЕ ас. Г. Семерджиева през седм. зала 202 Детска литература

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ І курс, ІI сем. 1 гр. 15 бр. задочно Дати ауд

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ І курс, ІI сем. 1 гр. 15 бр. задочно Дати ауд ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: 24.01.2018 г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ І курс, ІI сем. 1 гр. 15 бр. задочно 21.01.2018 г. 9 ауд. 9 ауд. 22.01.2018 г. 23.01.2018 г. Сем. Фонетика

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски чрез литература гл. ас. д-р Мария Димитрова Езикова култура, 1 част / 2 гр. гл. ас. д-р Биляна

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски за професионална комуникация: устни презентации / 4 гр. гл. ас. д-р Емилия Славова Езикова култура,

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов (през седмица) Културна история, изкуства и художествена

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов Културна история, изкуства и художествена интерпретация

Подробно

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н

Подробно

Schedules

Schedules Schedules [ -2- ] 30.9.2016 г. [1] БП_Сканд_11 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота 173 (Ректорат) Увод в общото езикознение БП (през седмица) Културна история на Скандинавския сев БП Кабинет

Подробно

Romanistika_FrF_esen_2012_2013_posleden

Romanistika_FrF_esen_2012_2013_posleden Специалност Френска филология І курс Зимен семестър на 2012/2013 учебна година 8.30-10.00 10.15-12.00 12.15-14.00 14.15-16.00 16.15-18.00 18.15-20.00 Понеделник 1.Анализ на текст 2. Анализ на текст VФК

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Тел.: 032-261 566 Факс: 032-261 566 e-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (доц. д-р Соня Костадинова Трифонова) Ректор: (проф.

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален Медицински университет - Плевен форма на обучение Задължителни дисциплини Държавни изисквания (в академ. ) Часове лекции Часове упражнения Кредити Натовареност по семестри (лекции / упражнения) І ІІ ІІІ

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Езикова култура доц. д-р Марина Джонова (избираема лекция) (през седмица) 231 (III блок) Увод в испаноезичните

Подробно

Schedules [ -1- ] г. Sofia University St. Kliment Ohridski razpis zimen 2016.mfw Faculty of Classical and Modern Philology БП Английска фило

Schedules [ -1- ] г. Sofia University St. Kliment Ohridski razpis zimen 2016.mfw Faculty of Classical and Modern Philology БП Английска фило Schedules [ -1- ] 30.9.2016 г. БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски чрез литература / 1. гр. / Английска фразеология ас. Мария Димитрова

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Езикова култура доц. д-р Стефка Фетваджиева (избираемо упражнение) 184

Подробно

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University "St. Kliment Ohridksi" Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University St. Kliment Ohridksi Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Реторика на Средните векове и Ренесанса доц. д-р Виржиния Радева Езикова

Подробно

ЗА АВТОРИТЕ

ЗА АВТОРИТЕ Жени Жикова е завършила специалност Българска филология в СУ Св. Климент Охридски и е докторант по старобългарски език в Катедрата по кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии на Софийски

Подробно

ДНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс Ч А С О В Е Лекции Уп

ДНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс Ч А С О В Е Лекции Уп ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс История Тракология, на стария свят Тракология доц. Митрев Ас. Боянов, ас. Ст. Боянов 15 с.з. 14 с.з. 17 с.з., 2 седм. Археологическа документация доц. Ст. Попов

Подробно

II

II ` МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Благоевград 700, ул. Иван Михайлов N66 УТВЪРЖДАВАМ : Тел.: +59/7/ 88 55 0 РЕКТОР : доц. д-р Борислав

Подробно

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет Св. Климент Охридски ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2013 / 2014 уч.година Часове - общ брой ECTS

Подробно

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ I. ПРОГРАМНА СХЕМА И СТАНДАРТ ЗА ВКЛЮЧЕНИТЕ В СЕМТРИАЛНАТА ВИПУСК 05/06. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ..СТАНДАРТНА БАКАЛАВЪРСКА ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗА УМЕНИЯ КОМ ПЮТРИ ПО ПО ОСНОВНИ ПРАКТИЧКИ ОТ ОТ Практика проект,

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕСТАТА - СПЕЦИАЛНОСТИ 56 Отличници на випуск 2016 сектор Б и В ред 1, 2 9 Специалност Балканистика магистър сектор А ред 4 (6-14) 12

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕСТАТА - СПЕЦИАЛНОСТИ 56 Отличници на випуск 2016 сектор Б и В ред 1, 2 9 Специалност Балканистика магистър сектор А ред 4 (6-14) 12 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕСТАТА - СПЕЦИАЛНОСТИ 56 Отличници на випуск 2016 сектор Б и В ред 1, 2 9 Специалност Балканистика магистър сектор А ред 4 (6-14) 12 Специалност Славянска филология магистър сектор А

Подробно