PowerPoint Presentation

Размер: px
Започни от страница:

Download "PowerPoint Presentation"

Препис

1 От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE

2 За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението вследствие интензивното строителство на нови сгради в Централна и Източна Европа Изпълнение: в 12 страни от 28 партньора участват множество организации, общини и експерти Най-големият проект по Интелигентна енергия за Европа (IEE), който се ръководи от неправителствени организации Продължителност: от 1 октомври 2008 до 30 септември 2011 (36 месеца). Стойност на проекта: евро

3 Партньори по проекта

4 Цели на проекта Предоставяне на информация за мерки по интелигентна икономия на енергия в общински сгради от старите към новите членове на ЕС и присъединените страни от Централна и Източна Европа Главна цел: Да повлияе развитието на строителството на законодателно, техническо, планово ниво, както и на ниво поведение на потребителите.

5 Изпълнени дейности На разположение е сайтът на проекта Подготвени са концепции за създаване на пилотни проекти в общини, партньори по проекта, които са в процес на изпълнение Извършен е преглед за енергопотреблението и строителни норми в 11 страни, партньори по проекта Организирани работни срещи, национални обучения, информационни дни в страните партньори по проекта Изготвен и разпространен Речник на термините за енергийна ефективност в сградите (на 12 езика) Оценка на нуждите от обучение във всички партньорски страни

6 Изпълнени дейности в община Сапарева баня

7 Участие на представители на Община Сапарева баня в международни срещи и обучения по проекта Първа партньорска работна среща октомври Рига Изготвена и представена пред останалите партньори по проекта презентация за община Сапарева баня и опитът и в използването на ВЕИ Обучаващо посещение в Германия - септември 2009 г. за запознаване с примери на най-добри практики за енергоефективни къщи и градско планиране Семинар Най-добри технически решения критерии за оценка за общини и концепция за адаптиране, Ружомберок, Словакия, октомври 2010 г. Участие в партньорска среща за представяне на избраните мини-проекти в Копривница, Тестово обучение на експерти от Сапарева баня в Букурещ, Румъния, ноември 2010 обучителни модули: Законодателство, Градско планиране, Физика на сградите, Системен инженеринг, Вътрешна изолация, Конструктивни елементи, Румънски пасивни къщи. Работна среща в Самобор, Република Хърватска 1,2, г. Напредък в разработването на мини-проектите за оптимизирано енергийно градско планиране и Комуникационните стратегии.

8 Участие на представители на Община Сапарева баня в международни срещи и обучения по проекта Примери за ВЕИ от посещението в Германия

9 Изпълнени дейности в община Сапарева баня Адаптирана според българските условия анкета за ЕЕ и разпространена сред населението на територията на община Сапарева баня септември 2009 Разпространен Речник на термините за енергийна ефективност на сградния фонд Проучено българското законодателство за ЕЕ и ВЕИ Проучени добри практики за енергийна ефективност и ВЕИ в България и чужбина Изготвени 3 бр.публикации във вестник Строителство и Градът

10 Организирани работни срещи и обучения в Сапарева баня Служители от ОбА Сапарева баня и представители на местния неправителствен сектор взеха участие в работни срещи и обучения, организирани в рамките на проекта където бяха споделени опит и добри практики за използване на ВЕИ; г. - Работна среща на тема: Енергийна ефективност и възможности за използване на възобновяеми енергийни източници в община Сапарева баня г. - Работна среща на тема: «Приложение на националното и европейско законодателство за енергийна ефективност и ВЕИ на местно ниво.опитът на община Сапарева баня» г. - Тестово еднодневно обучение в Сапарева баня на тема: Енергийна ефективност и използване на ВЕИ в общински и жилищни сгради включва 9 модула: законодателство, контрол на качеството, селищно планиране, сградна физика, енергоносители и ВЕИ, строителни елементи, системи, екологични материали и анализ разход-полза.

11 г. - Работна среща на тема: Енергийна ефективност и възможности за използване на възобновяеми енергийни източници в община Сапарева баня

12 г. - Тестово еднодневно обучение в Сапарева баня на тема: Енергийна ефективност и използване на ВЕИ в общински и жилищни сгради

13 Изпълнени дейности в община Сапарева баня Изготвен план за енергийна ефективност за периода г. Разработена комуникационна стратегия за популяризиране възможностите за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници на територията на община Сапарева баня. Изготвена Програма за насърчаване устойчивото използване на ВЕИ на територията на община Сапарева баня за периода г. Изготвена стратегия за устойчиво енергийно развитие на територията на община Сапарева баня за периода Извършен енергиен одит на Административна сграда гр. Сапарева баня Извършен енергиен одит на ОДЗ Св.Анна Извършен енергиен одит на сградата на читалище Просветен лъч

14 Предстоящи дейности по проекта Информационни дни по проекта Международна конференция във Везпрем, Унгария 7-8 Юни 2011 Заключителна конференция септември Чехия

15 Очаквани резултати Отразяващите за и против резултати от 13 концепции за холистично планиране на енергийно оптимизирани сгради в общините, включително и плана за внедряване Повишаване капацитета на участниците (плановици, архитекти, инженери, майстори, общински съветници) в строителния сектор Определяне на пакет от примери за най-добри практики за енергоспестяващи мерки и адаптирани сценарии в Централно- и Източно-европейските страни Стратегия за повишаване на общественото съзнание и информационните средства в общините Подобрени възможности на местно ниво

16 Благодаря Ви за вниманието! За контакти: Инж. Радка Георгиева, Зам. Кмет Община Сапарева баня Гр. Сапарева баня ул. Германея 1 Тел.:

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Преглед и оценка на постигнатите резултати ТРЕТО МЕСТНО ОБУЧЕНИЕ 02 ЮНИ 2015 ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ КАКВО НАПРАВИХМЕ ДО МОМЕНТА Всички данни за енергопотреблението на петте общини са събрани Община Чепеларе данни

Подробно

Publenef template

Publenef template Supporting PUBLic Authorities to Implement Energy Efficient Policies Моделиране на сценарии- пътни карти на енергийни политики за по-добро качество на въздуха в българските градове Милена Агопян Асоциция

Подробно

Slide 1

Slide 1 Семинар по здравословни, безопасни и екологични условия на труд за синдикалисти от пилотен бранш Транспорт с участие на норвежки представители Доц.д-р Желязко Христов, д.м. Президент на КНСБ София, 26-27

Подробно

Please give an overview of your "concept and vision" for your National Platforms:

Please give an overview of your concept and vision for your National Platforms: Синергия за енергийна ефективност в жилищата Мисия и цели на Националната платформа Power House за България Националната платформа Power House за България има за цел да посрещне нуждата от координирани

Подробно

Slide 1

Slide 1 Тристранна работна среща за изготвяне на План за действие на комитетите по условия на труд в здравеопазването Проф.,д-р ЖелязкоХристов, д.м. Президент на КНСБ София, 8 февруари 2010 г. Цел на проекта Чрез

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

Microsoft Word - m_lazarova.doc

Microsoft Word - m_lazarova.doc ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Д О К Л А Д от Магдалена Лазарова - член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия Публична комуникация и Александра Бръзицова

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕЕ ЕКОЕНЕРГИЯ КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 2

XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕЕ ЕКОЕНЕРГИЯ КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 2 XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕЕ ЕКОЕНЕРГИЯ КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 23-24 април 2019 г. гр. Габрово, Библиотека на Технически

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Microsoft Word - ПНЕС Конференция Бургас.docx

Microsoft Word - ПНЕС Конференция Бургас.docx Втора национална конференция ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ ПО ПЪТЯ КЪМ ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙИТЕ СГРАДИ (ПНЕС): ПОЛИТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ФОКУС: Представяне на водещите

Подробно

Slide 1

Slide 1 Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация Дейност 3 Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg Встъпителна конференция 15 ноември

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

Microsoft Word - 8F778B08.doc

Microsoft Word - 8F778B08.doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г. И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проект: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство Проектен код 15.2.1.034/ 2016 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018-2023 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 1 o Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; o Икономия на разходите на домакинствата през зимата; o Повишаване стойността

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору EHS Индустриален клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, сформирано на базата на индустриалнорегионален принцип, което обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома SMARTEL Цели на проекта Приемането на мерки за енергийна ефективност насочва индустрията на сградни

Подробно

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания Регионален академичен център Казанлък Координатор - инж. Владимир Чучумишев 13.03.2018 г. Регионален академичен център Казанлък Създаден през 2015 г. По идея и с активното съдействие от акад. Стефан Воденичаров

Подробно

Microsoft PowerPoint - Creditchoice Ltd_presentation

Microsoft PowerPoint - Creditchoice Ltd_presentation НИЕ СРАВНЯВАМЕ ВИЕ ИЗБИРАТЕ Кредит Чойс ЕООД е регистрирано дружество на 03.04.2017 г., ЕИК 204530592 Основна дейност кредитно посредничество Регистрирана в БНБ по Закона за кредитите за недвижими имоти

Подробно

Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново 5002 Велико Търново, България, ул. Никола Габровски 68, тел.: , факс: +359

Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново 5002 Велико Търново, България, ул. Никола Габровски 68, тел.: , факс: +359 Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново 5002 Велико Търново, България, ул. Никола Габровски 68, тел.: +359 62 62 03 58, факс: +359 62 62 37 84 e-mail: riosvt-vt@riosvt.org; www.riosvt.org

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междинния преглед на установените проблеми в управление на

Подробно