Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)"

Препис

1 Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

2 Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Благодарим ви, че закупихте QL-800! Първо прочетете Ръководството за безопасност, а след това Ръководството за бързо инсталиране за правилната процедура за инсталиране. След като прочетете това ръководство, го запазете на сигурно място. Информацията, предоставена в този документ, може да бъде променена без предизвестие. Забранено е копирането или възпроизвеждането на част или цялото съдържание на този документ без разрешение. Моделите може да се различават в зависимост от вашата страна. За често задавани въпроси, отстраняване на неизправности и сваляне на софтуер и ръководства посетете support.brother.com За сваляне и инсталиране на драйвери за принтер, софтуер и ръководства посетете нашия уеб сайт. install.brother Налични ръководства Ръководство за безопасност Това ръководство предоставя информация за безопасността; прочетете го, преди да използвате принтера. Ръководство за бързо инсталиране (това ръководство) Това ръководство предоставя основна информация за използването на принтера, както и подробни съвети за отстраняване на неизправности. Ръководство за потребителя Това ръководство се съхранява в папката Brother Manual (Ръководство на Brother), която се създава на работния плот на компютъра ви след свалянето на инсталиращата програма от install.brother Това ръководство предоставя допълнителна информация за настройките и работата на принтера, съвети за отстраняване на неизправности и инструкции за поддръжка. Освен това можете да свалите отделните ръководства от Brother Solutions Center. Посетете Brother Solutions Center на адрес support.brother.com и щракнете върху Ръководства на страницата за вашия модел, за да свалите другите ръководства. Налични приложения за компютри Приложения Компоненти Компютър Връзка Справка P-touch Editor Софтуер за създаване на етикети за компютри. Това приложение се предоставя с вградени инструменти за рисуване, които ви позволяват да отпечатате широк диапазон от етикети по избор със сложни оформления, които съдържат текст с различни шрифтове и стилове, рамки, импортирани изображения, баркодове и др. Трябва да се инсталират приложението P-touch Editor и драйверът за принтер. (install.brother) За повече информация вижте Инсталиране на софтуера и драйвера за принтер на компютър. Вижте Ръководството за потребителя за указания за използването на P-touch Editor. Windows / Mac USB Вижте 7. Печат от компютър (P-touch Editor). P-touch Editor Lite Софтуер за създаване на етикети за компютри. С P-touch Editor Lite няма нужда да инсталирате никакво приложение или драйвер за принтер. Печатът е възможен, като просто свържете USB кабел. Това приложение ви позволява да създавате и печатате прости етикети с текст, рамки и изображения. Windows USB Вижте 8. Печат от компютър (P-touch Editor Lite). Налични приложения за мобилни устройства За повече информация за инсталирането на драйвера и софтуера вижте Инсталиране на софтуера и драйвера за принтер на компютър. Приложения Функция Мобилно устройство Brother iprint&label Създавайте и отпечатвайте етикети с помощта на шаблони от смартфон, таблет или друго мобилно устройство директно на принтера. Устройство с Android Връзка USB Справка Вижте 9. Печат от мобилно устройство. За повече информация вижте Ръководството за потребителя.

3 1. Разопаковане на принтера Преди да използвате принтера, проверете дали в пакета се съдържат следните неща. Ако нещо е повредено или липсва, обърнете се към вашия дилър на Brother. Компонентите в опаковката може да се различават в зависимост от вашата държава. 2. Описание на частите Предна част Отвор за излизане на етикетите Капак на DK ролката Рамена на шпулата за ролката Ръководство за безопасност Предпазен лист USB кабел Ръководство за бързо инсталиране Бутони на контролния панел Бутони на контролния панел Водачи за шпулата за ролката Принтер за етикети Захранващ кабел (Щепселът може да се различава в различните държави.) DK Label & Tape Guide (Наръчник за DK етикети и ленти) Светодиод за Editor Lite Светодиод за състояние Бутон за подаване Бутон за Editor Lite DK ролка (ролка за пускане) Лист за почистване Гаранционна карта Задна част Бутон за приспособлението за рязане Бутон на захранването Принтерът QL-800 на Brother включва следните две ролки за пускане: Една ролка за пускане с предварително изрязани DK стандартни адресни етикети (100 етикета) Една ролка за пускане с ненарязана, черна/червена върху бял фон лента (6,2 см 500 см) За повече информация за използване на листа за почистване вж. Ръководство за потребителя. USB порт Гнездо за захранващ кабел

4 3. Инсталиране на DK ролката 1 Уверете се, че принтерът е изключен. Хванете предната част на принтера и силно дръпнете нагоре капака на отделението за DK ролката, за да го отворите. Издърпайте предпазния лист в отвора за излизане на етикетите. Предпазен лист 3. Инсталиране на DK ролката (продължение) 4 Затворете капака на отделението за DK ролката. Когато натиснете бутона на захранването ( ), за да включите принтера, краят на DK ролката се подравнява автоматично. Не хвърляйте предпазния лист. Когато не използвате принтера, вдигнете капака на отделението за DK ролката и извадете всички DK ролки от принтера. След това поставете предпазния лист в отвора за излизане на етикетите, за да се запази доброто качество на печат на принтера. 2 След като отстраните защитния материал, поставете DK ролката във водачите за шпулата за ролката. Уверете се, че рамената на шпулата за ролката са влезли плътно във водачите за шпулата на ролката. Уверете се, че стабилизаторът 1 се е плъзнал в жлеба на принтера. 1 Не оставяйте разпечатани етикети в принтера. Това ще доведе до засядане на етикетите. Затворете капака на отделението за DK ролката, когато не се използва, за да предотвратите събирането на прах и замърсявания в принтера. 3 Прекарайте DK ролката през принтера. Подравнете края на DK ролката с вертикалния ръб на отвора за излизане на етикетите. Поставете първия етикет в отвора във вътрешността на отделението. Бутайте етикетите през отвора за излизане на етикетите, докато краят стигне обозначението, както е показано.

5 4. Свързване на захранването Свържете захранващия кабел към принтера и след това го включете в електрически контакт. 5. Включване/изключване на захранването Включване: Натиснете бутона на захранването ( ), за да включите принтера. Светодиодът за състоянието светва в зелено. Изключване: Натиснете и задръжте бутона на захранването ( ) отново, за да изключите принтера. Светодиодът за състоянието може да свети в оранжево, докато захранването е изключено. Когато изключвате принтера, не разкачвайте захранващия кабел, докато оранжевият светодиод за състоянието не изгасне. 6. Светодиодни индикации Свтодиодът на принтера за етикети показва състоянието на принтера. Светодиод за Състояние състояние Не свети Изключване. Непрекъсната зелена светлина Мигаща зелена светлина Непрекъсната оранжева светлина Мигаща оранжева светлина Непрекъсната червена светлина Мигаща червена светлина Включване. Режим на подаване. Режим на печат. Режим на отрязване. Режим на почистване. Ако зелената светлина мига през 0,5-секундни интервали, се е случило едно от следните неща: Режим на подготовка за печат Получаване на данни от компютъра Прехвърляне на данни Капакът на отделението за DK ролката е отворен. Затворете правилно капака на отделението за DK ролката. Включен е режимът за нулиране на етикети или бутонът за приспособлението за рязане е натиснат по време на нулиране. За повече информация за нулирането на принтера вижте Ръководството за потребителя. Ако оранжевата светлина мига през 0,5-секундни интервали: Принтерът за етикети е в режим на охлаждане Принтерът за етикети се рестартира. Ако червената светлина мига през 1-секундни интервали, е възникнала една от следните грешки: Край на DK ролката Грешка при подаване Капакът на отделението за DK ролката е отворен по време на използване на принтера за етикети Ако червената светлина мига бързо *, има системна грешка. Ако червената светлина мига по следната схема: една секунда не свети, бързо * светва, бързо * изгасва, бързо * светва, е възникнала една от следните грешки: Грешка в приспособлението за рязане * Бързо означава 0,3-секундни интервали.

6 7. Печат от компютър (P-touch Editor) Инсталиране на софтуера и драйвера за принтер на компютър За да печатате от компютър с Windows или компютър Mac, инсталирайте драйвера за принтер, P-touch Editor и други приложения. За Windows : Драйвер за принтер, P-touch Editor, P-touch Update Software, Printer Setting Tool (Инструмент за настройка на принтера) и P-touch Library За Mac: Драйвер за принтер, P-touch Editor, P-touch Update Software и Printer Setting Tool (Инструмент за настройка на принтера) Когато печатате с P-touch Editor, натиснете и задръжте бутона за Editor Lite, докато не изгасне зеленият светодиод за Editor Lite. 7. Печат от компютър (P-touch Editor) (продължение) За повече информация и инструкции за това как да използвате P-touch Editor, вижте Ръководството за потребителя. За повече информация и инструкции за това как да използвате ролка за двуцветен печат чрез P-touch Editor, вижте Ръководството за потребителя. 1 Посетете нашия уеб сайт (install.brother) и свалете инсталиращата програма за най-новия софтуер и ръководствата. 2 Щракнете двукратно върху сваления.exe файл и последвайте инструкциите на екрана, за да продължите с инсталирането. 3 Затворете диалоговия прозорец след приключване на инсталирането. Свързване на принтера с компютър Можете да свържете принтера към компютър с Windows или компютър Mac, като използвате USB кабел. За повече информация вижте Ръководството за потребителя. 1 Свържете края за принтера на USB кабела към USB порта на гърба на принтера. 2 Свържете другия край на кабела към USB порта на компютъра. 3 Включете принтера.

7 8. Печат от компютър (P-touch Editor Lite) 1 Включете принтера, след това натиснете и задръжте бутона за Editor Lite, докато не светне зеленият светодиод за Editor Lite. Бутон за Editor Lite Светодиод за Editor Lite Editor Lite е зададен като режим по подразбиране. 2 Свържете USB кабела към компютъра. 8. Печат от компютър (P-touch Editor Lite) (продължение) Ако не виждате диалоговия прозорец, е възможно той да е скрит зад прозорец на отворена софтуерна програма. Намалете всички прозорци, за да се покаже диалоговият прозорец. Когато свързвате принтера към вашия компютър за първи път, времето за стартиране на P-touch Editor Lite ще е по-дълго от обичайното. Ако софтуерът не се стартира автоматично, когато свържете принтера, можете да го стартирате от [Моят компютър]. Стартирайте P-touch Editor Lite, като щракнете двукратно върху PTLITE10.EXE. Когато използвате Windows Vista Когато свържете устройството за първи път, изпълнете сканирането и след това изберете квадратчето за отметка [Винаги прави това за софтуер и игри] в показания диалогов прозорец, когато сканирането завърши. P-touch Editor Lite ще се стартира автоматично при следващото свързване на QL Стартира се P-touch Editor Lite. Ако свържете принтера чрез USB концентратор, той може да не бъде разпознат правилно. 3 След свързване на USB кабела се показва диалогов прозорец на екрана на компютъра. (Следващият екран може да се различава в зависимост от операционната ви система, но работните процедури са същите.) Windows Vista Щракнете върху P-touch Editor Lite. Не изключвайте захранването и не прекъсвайте връзката с принтера, докато използвате P-touch Editor Lite. При използване на Macintosh P-touch Editor Lite не е наличен за Macintosh. Иконата на [QL-800] се показва, когато принтерът е свързан към Mac в режим Editor Lite. Отворете [QL-800] от работния плот и след това изпълнете [Start Here Mac] (Започване оттук за Mac). Ако P-touch Editor 5.1 и драйверът не са инсталирани, се показва уведомление. Инсталирайте ги и използвайте P-touch Editor 5.1. Windows 7/8/8.1/10 Щракнете върху Отвори папката, за да се покажат файлове. Щракнете двукратно върху PTLITE10.

8 9. Печат от мобилно устройство Инсталиране на приложения за използване с мобилни устройства Можете да използвате вашия принтер като самостоятелен принтер или да го свържете с мобилно устройство. За да създавате и отпечатвате етикети директно от вашето мобилно устройство, инсталирайте мобилните приложения на Brother и след това го свържете принтера с мобилното устройство с USB кабела за мобилното ви устройство с Android. Следните приложения на Brother могат да бъдат свалени безплатно от Google Play : Brother iprint&label 9. Печат от мобилно устройство (продължение) Печат от мобилно устройство 1 Стартирайте приложението (Brother iprint&label) на мобилното устройство. Уверете се, че принтерът е свързан към вашето мобилно устройство. Вижте Инсталиране на приложения за използване с мобилни устройства. 2 Изберете шаблон или модел на етикет. Можете също да изберете етикет или изображение, които сте създали по-рано, и да ги отпечатате. 3 Докоснете [Print] (Печат) в менюто на приложението.

9 Основни спецификации Спецификации на продукта Елементи Метод на печат Интерфейс Размер (Ш x В x Д) Тегло Работна среда Елемент Спецификации Директен термичен печат чрез термична глава USB 125 мм x 142 мм x 213 мм Прибл. 1,15 кг (без DK ролки) Работна температура от 10 C до 35 C Работна влажност Спецификации от 20% до 80% (максимална температура на мокрия термометър 27 C) Отстраняване на неизправности Можете сами да коригирате повечето проблеми. За повече съвети отидете на страницата ЧЗВ и отстраняване на неизправности за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com Възможни типове проблеми Проблем Решение Светодиодът за състояние не свети. Правилно ли е включен захранващият кабел? Проверете дали е включен захранващият кабел. Ако е включен правилно, пробвайте да го включите в друг електрически контакт. Принтерът не печата или се получава съобщение за грешка при печат. На компютъра се показва грешка при предаване на данни. В приспособлението за рязане са заседнали етикети. След печат етикетът не се извежда, както трябва. Грешка в приспособлението за рязане. След излизане от P-touch Editor Lite как да рестартирам програмата, докато принтерът е все още включен? Не се ли е разхлабил кабелът? Проверете дали кабелът е свързан правилно. Инсталирана ли е правилно DK ролката? Ако не е, извадете DK ролката и я инсталирайте отново. Останала ли е достатъчно ролка? Проверете дали е останала достатъчно ролка. Не е ли отворен капакът на отделението за DK ролката? Капакът на отделението за DK ролката е затворен. Не е ли възникнала грешка при печат или грешка при предаване? Изключете принтера и след това го включете отново. Ако все още има проблем, обърнете се към вашия дилър на Brother. Ако принтерът е свързан през USB концентратор, пробвайте да го свържете директно към компютъра. Ако не, опитайте да го свържете към друг USB порт. Избран ли е правилният порт? Проверете дали е избран правилният порт от [Печатай на следните портове] в диалоговия прозорец [Свойства на принтера]. Принтерът не е ли в режим на охлаждане (светодиодът за състоянието мига в оранжево)? Изчакайте, докато светодиодът за състоянието спре да мига, и след това опитайте да печатате отново. Свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Brother. Проверете дали отворът за излизане на етикетите не е блокиран. Проверете дали DK ролката е поставена правилно, като я извадите и поставите отново. Уверете се, че капакът на отделението за DK ролката е затворен правилно. Ако възникне грешка в приспособлението за рязане, натиснете бутона на захранването ( ) при затворен капак на отделението за DK ролката. Приспособлението за рязане се връща в обратно в нормална позиция и изключва автоматично принтера. След като принтерът е ИЗКЛЮЧЕН, проверете отвора за излизане на етикетите и отстранете засядането на хартия. Има три начина за рестартиране. Направете някое от следните неща: Изключете принтера и след това го включете отново. Изключете и включете отново USB кабела, докато принтерът е включен. Стартирайте P-touch Editor Lite от [Моят компютър]. Софтуерен развоен пакет Предлага се софтуерен развоен пакет (SDK). Посетете Brother Developer Center (brother.com/product/dev). Могат да се свалят b-pac SDK и SDK за мобилни устройства (Android, iphone и ipad). Софтуерните развойни пакети (SDK), които могат да се свалят, подлежат на промяна без предизвестие.

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Ръководство за потребителя QL-700 Първо прочетете Ръководство за безопасност, а след това Ръководство за бързо инсталиране за правилната процедура за

Ръководство за потребителя QL-700 Първо прочетете Ръководство за безопасност, а след това Ръководство за бързо инсталиране за правилната процедура за Ръководство за потребителя QL-700 Първо прочетете Ръководство за безопасност, а след това Ръководство за бързо инсталиране за правилната процедура за инсталиране. След като прочетете ръководството, го

Подробно

Отпечатано в Китай LAJ Общо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката

Отпечатано в Китай LAJ Общо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката тпечатано в Китай LAJ64800 бщо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката на устройство за етикети P-touch (по-долу наричано устройството

Подробно

Ръководство за потребителя QL-800 QL-800 Първо прочетете Ръководство за безопасност и след това Ръководство за бързо инсталиране за правилната процеду

Ръководство за потребителя QL-800 QL-800 Първо прочетете Ръководство за безопасност и след това Ръководство за бързо инсталиране за правилната процеду Ръководство за потребителя QL-800 QL-800 Първо прочетете Ръководство за безопасност и след това Ръководство за бързо инсталиране за правилната процедура за настройка. След като прочетете ръководството,

Подробно

Ръководство за потребителя P900W/P950NW P900W P950NW Прочетете цялото ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за справка в бъдеще. Ве

Ръководство за потребителя P900W/P950NW P900W P950NW Прочетете цялото ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за справка в бъдеще. Ве Ръководство за потребителя P900W/P950NW P900W P950NW Прочетете цялото ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за справка в бъдеще. Версия B BUL Въведение Важна забележка Съдържанието на

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Ръководство за потребителя (български) Версия 02

Ръководство за потребителя (български) Версия 02 Ръководство за потребителя (български) Версия 02 Ръководство за потребителя (български) Благодарим ви, че закупихте модел P300BT, P-TOUCH CUBE! Прочетете това ръководство, включително всички предпазни

Подробно

Control no:

Control no: Smart Access Работна процедура A. Предварително условиe... 2 1. Съвместимост със смартфон... 2 2. Избор на кабел... 2 a. Устройства на Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Устройства на Apple (iphone 5/5c/5s)...

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

MFC240C_QSG_BUL.book

MFC240C_QSG_BUL.book MFC-240C Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book DCP-330C DCP-540CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Ръководство за потребителя DS-820W/DS-920DW DS-820W DS-920DW Версия F BUL

Ръководство за потребителя DS-820W/DS-920DW DS-820W DS-920DW Версия F BUL Ръководство за потребителя DS-820W/DS-920DW DS-820W DS-920DW Версия F BUL Използване на документацията Благодарим ви за покупката на устройство на Brother! Прочитането на документацията ще ви помогне да

Подробно

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

MFC5460CN_qsg_BUL.book

MFC5460CN_qsg_BUL.book MFC-5460CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J40 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля прочетете това Ръководство за бързо инсталиране. ВНИМАНИЕ

Подробно

PT9700PC9800PCN_UK.book

PT9700PC9800PCN_UK.book 97OOPC/98OOPCN Ръководство за потребителя STATUS STATUS Ако имате проблеми с устройството, посетете нашия уеб сайт: http://solutions.brother.com/ Версия A Â ÂÌËÂ Благодарим ви, че закупихте PT-9700PC/PT-9800PCN.

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно