Prilojenie2

Размер: px
Започни от страница:

Download "Prilojenie2"

Препис

1 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОД. Приложение 2 ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХОДИ ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ Х-Р ДЕЙНОСТИ ОБЩО Уточнен Отчет Уточнен Отчет Уточнен Отчет Уточнен Отчет план план план план към към към към към към към към г г г г г г г г. Държавни и общински служби и дейности по изборите в т.ч.:трудови разходи други разходи Общинска администрация в т.ч.:трудови разходи други разходи Статист.инст,служби и социолог.проуч.и анкети в т.ч.:трудови разходи други разходи Общински съвет в т.ч.:трудови разходи други разходи Общи държавни служби в т.ч.:трудови разходи други разходи Други дейности по отбраната в т.ч.:трудови разходи други разходи Други дейности по вътрешната сигурност в т.ч.:трудови разходи други разходи Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности в т.ч.:други разходи Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии в т.ч.:други разходи Ликвидиране на послед. от стих. бедсвия и аварии в т.ч.:други разходи Доброволни формирования за защита при бедствия в т.ч.:други разходи Page 1 of 15

2 Отбрана и сигурност в т.ч.:трудови разходи други разходи ЦДГ 1 "Веселушко" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи ЦДГ 2 "Осми март" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи ЦДГ 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна в т.ч.:трудови разходи други разходи ЦДГ 4 "Славейче" гр. Търговище с филиал в с. Г. Соколово в т.ч.:трудови разходи други разходи ЦДГ 5 "Червената шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража в т.ч.:трудови разходи други разходи ОДЗ "Пчелица" гр. Търговище ЦДГ 6 "Пролет" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи ЦДГ 7 "Снежанка" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи ЦДГ 8 "Слънце" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи ЦДГ 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка в т.ч.:трудови разходи други разходи Page 2 of 15

3 ЦДГ 10 "Радост" гр. Търговище с филиал в кв. Въбел в т.ч.:трудови разходи други разходи ОДЗ "Пчелица" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково в т.ч.:трудови разходи други разходи ЦДГ "1-ви юни" с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с. Пробуда, с. Острец и с. Надарево в т.ч.:трудови разходи други разходи ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево, с. Баячево, и с. Дългач в т.ч.:трудови разходи други разходи ЦДГ "Мир" с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец в т.ч.:трудови разходи други разходи Подготвителна полудневна група в училище І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи Подготвителна полудневна група в училище І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи Подготвителна полудневна група в училище ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи Page 3 of 15

4 Подготвителна полудневна група в училище ОУ "Христо Ботев" с. Вардун в т.ч.:трудови разходи други разходи Подготвителна полудневна група в училище ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица в т.ч.:трудови разходи други разходи І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи ІІІ-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново в т.ч.:трудови разходи други разходи ОУ "Христо Ботев" с. Вардун в т.ч.:трудови разходи Page 4 of 15

5 други разходи ОУ "Г. С. Раковски" с. Г.Ново в т.ч.:трудови разходи други разходи ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.дралфа в т.ч.:трудови разходи други разходи ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец в т.ч.:трудови разходи други разходи ОУ "Хр.Ботев" с.лиляк в т.ч.:трудови разходи други разходи ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско в т.ч.:трудови разходи други разходи ОУ "Паисий Хилендарски" с.надарево в т.ч.:трудови разходи други разходи ОУ "Отец Паисий" с.подгорица в т.ч.:трудови разходи други разходи ОУ "Христо Ботев" с.руец в т.ч.:трудови разходи други разходи Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи Общежития в т.ч.:трудови разходи други разходи Ученичски столове - основна дейност в т.ч.:трудови разходи други разходи Ученически столове - стопанска дейност в т.ч.:трудови разходи Page 5 of 15

6 други разходи Извънучилищни дейности - ОДК в т.ч.:трудови разходи други разходи Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр.търговище в т.ч.:други разходи Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище в т.ч.:други разходи Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище в т.ч.:други разходи Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище в т.ч.:други разходи І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи ІІІ - то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново в т.ч.:трудови разходи Page 6 of 15

7 други разходи ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец в т.ч.:трудови разходи други разходи ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа в т.ч.:трудови разходи други разходи ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк в т.ч.:трудови разходи други разходи ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско в т.ч.:трудови разходи други разходи ОУ "Паисий Хилендарски" с.надарево в т.ч.:трудови разходи други разходи напр. Образование в т.ч.:трудови разходи други разходи Община в т.ч.:други разходи Образование в т.ч.:трудови разходи други разходи Детски ясли в т.ч.:трудови разходи други разходи Здравен кабинет в детски градини и училища в т.ч.:трудови разходи други разходи Други дейности по здравеопазването в т.ч.:други разходи Здравеопазване в т.ч.:трудови разходи други разходи Домашен социален патр.,трапезарии и др. соц. услуги в т.ч.:трудови разходи други разходи Page 7 of 15

8 Клубове на пенсионера,инвалида и други в т.ч.:трудови разходи други разходи Центрове за общиствена подкрепа в т.ч.: други разходи Звена"Майка и бебе" в т.ч.: други разходи Община в т.ч.:трудови разходи други разходи І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр.търговище в т.ч.:трудови разходи ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи ІІІ - то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище в т.ч. трудови разходи ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище в т.ч. трудови разходи ОУ "Христо Ботев" с. Вардун в т.ч.:трудови разходи ОУ "Г. С. Раковски" с. Г.Ново в т.ч.:трудови разходи ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа в т.ч.:трудови разходи Page 8 of 15

9 ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк в т.ч.:трудови разходи ОУ "Паисий Хилендарски" с.надарево в т.ч.:трудови разходи ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица в т.ч.:трудови разходи ОУ "Христо Ботев" с.руец в т.ч.:трудови разходи ЦДГ 1 "Веселушко" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи ЦДГ 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна в т.ч.:трудови разходи ЦДГ 5 "Червената шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража в т.ч.:трудови разходи ЦДГ 6 "Пролет" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи ЦДГ 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка в т.ч.:трудови разходи ЦДГ 10 "Радост" гр. Търговище с филиал в кв. Въбел в т.ч.:трудови разходи ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково в т.ч.:трудови разходи ЦДГ "1-ви юни" с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с. Пробуда, с. Острец и с. Надарево в т.ч.:трудови разходи ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево, с. Баячево, и с. Дългач в т.ч.:трудови разходи Page 9 of 15

10 ЦДГ "Мир" с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец в т.ч.: трудови разходи Регионален исторически музей в т.ч.:трудови разходи Библиотека с регионален характер в т.ч.:трудови разходи ЦМДИ в т.ч.:трудови разходи Домове за деца - ДДУИ в т.ч.:трудови разходи други разходи Дневни центрове за стари хора - гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи Дневни центрове - ДЦВХУ - кв. Бряг в т.ч.:други разходи Дневни центрове - ДЦВХУ - гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи Защитени жилища - с. Лиляк в т.ч.:други разходи Защитени жилища - кв. Бряг в т.ч.:други разходи Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта в т.ч.:други разходи Социално осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч.:трудови разходи други разходи Осветление на улици и площади в т.ч:други разходи Изграждане ремонт и под.на уличната мрежа в т.ч други разходи Озеленяване в т.ч.:трудови разходи други разходи Чистота в т.ч.:трудови разходи други разходи Page 10 of 15

11 Управление на дейностите по отпадъците в т.ч.:трудови разходи други разходи Други дейности по опазване на околната среда в т ч.: други разходи Жилищно строител.,бкс иопазване на околната среда в т.ч.:трудови разходи други разходи Почивно дело и социален отдих - основна дейност в т.ч.:трудови разходи други разходи Почивно дело и социален отдих - стопанска дейност в т.ч.:други разходи І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр.търговище в т.ч.:други разходи ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище в т.ч.:други разходи І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Т-ще в т.ч.:други разходи ІІ - ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Т-ще в т.ч.:други разходи ІІІ - то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище в т.ч.:други разходи ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище в т.ч.:други разходи ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище в т.ч.:други разходи Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище в т.ч.:други разходи ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново в т.ч.:други разходи ОУ "Христо Ботев" с. Вардун в т.ч.:други разходи ОУ "Г. С. Раковски" с. Г.Ново Page 11 of 15

12 в т.ч.:други разходи ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа в т.ч.:други разходи ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Драгановец в т.ч.:други разходи ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк в т.ч.:други разходи ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско в т.ч.:други разходи ОУ "Паисий Хилендарски" с.надарево в т.ч.:други разходи ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица в т.ч.:други разходи ОУ "Христо Ботев" с.руец в т.ч.:други разходи ЦДГ 1 "Веселушко" гр. Търговище в т.ч.:други разходи ЦДГ 2 "Осми март" гр. Търговище в т.ч.:други разходи ЦДГ 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна в т.ч.:други разходи ЦДГ 4 "Славейче" гр. Търговище с филиал в с. Г. Соколово в т.ч.:други разходи ЦДГ 5 "Червената шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража в т.ч.:други разходи ЦДГ 6 "Пролет" гр. Търговище в т.ч.:други разходи ЦДГ 7 "Снежанка" гр. Търговище в т.ч.:други разходи Page 12 of 15

13 - ЦДГ 8 "Слънце" гр. Търговище в т.ч.:други разходи ЦДГ 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка в т.ч.:други разходи ЦДГ 10 "Радост" гр. Търговище с филиал в кв. Въбел в т.ч.:други разходи ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково в т.ч.:други разходи ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково в т.ч.:други разходи ЦДГ "1-ви юни" с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с. Пробуда, с. Острец и с. Надарево в т.ч.:други разходи ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево, с. Баячево, и с. Дългач в т.ч.:други разходи ЦДГ "Мир" с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец в т.ч.:други разходи Община в т.ч.:други разходи Спортни бази за спорт за всички - Община в т.ч.:други разходи Спортни бази за спорт за всички - ОП "СОД" в т.ч.:трудови разходи други разходи Читалища в т.ч.:други разходи Оркестри и ансамбли в т.ч.:трудови разходи други разходи Page 13 of 15

14 Музеи и художествени галалерии,паметници на културата и етногр. компл. с рег. х-р - РИМузей в т.ч.:трудови разходи други разходи Музеи и художествени галалерии,паметници на културата и етногр. компл. с регионален характер Художествена галерия в т.ч.:трудови разходи други разходи Радиотранслационни възли-стопанска д-ст в т.ч.:трудови разходи други разходи Обредни домове и зали - основна дейност в т.ч.:трудови разходи други разходи Обредни домове и зали - стопанска дейност в т.ч.:други разходи Библиотека с регионален характер в т.ч.:трудови разходи други разходи Други дейности по културата в т.ч.:трудови разходи други разходи Почивно дело,култура,религиозни дейности в т.ч.:трудови разходи други разходи Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата - ОП "СОД" в т.ч.:трудови разходи други разходи Други д-сти по трансп., пътищата, пощите и далекосъобщенията в т.ч.:други разходи Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища в т.ч.:други разходи Приют за безстопанствени животни - ОП "СОД" в т.ч.:трудови разходи други разходи Други д-сти по икономиката - към Общината - осн. д-ст в т.ч.:трудови разходи други разходи Page 14 of 15

15 Други д-сти по икономиката - към Общината-стоп. д-ст в т.ч.:трудови разходи други разходи Други дейности по икономиката - ЦМДИ в т.ч.:трудови разходи други разходи Други дейности по икономиката - ОП "СОД" в т.ч.:трудови разходи други разходи Икономически д-сти и усл в т.ч.:трудови разходи други разходи Разходи за лихви: Резерв В С И Ч К О : в т.ч.:трудови разходи други разходи КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: в т.ч.: - Капиталови р-ди по Разчета за кап. разходи за 2011 г. на Общината в т. ч.: от целева субсидия за капиталови разходи от РБ от други от СБС Капиталови разходи на делегираните от държавата дейности от ф-я "Образование", прилагащи с-мата на делегирани бюджети ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА: Изготвил: гл. специалист БФП:... (Д. Аначкова) Н-к отдел "Счетоводен". (А.Панова) Page 15 of 15

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31. 12. 2013 ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ПЛАН ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХОДИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ

Подробно

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФ

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНС. МЕСТНИ Отн. ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХ. С ОБЩ. Х -

Подробно

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2015 ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОБЩО ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ 2014 г. ДЕЙНОСТИ

Подробно

Prilojenie2 -RAZ ot4et

Prilojenie2 -RAZ ot4et Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2014 ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОБЩО ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ 2013 г. ДЕЙНОСТИ

Подробно

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за Държавни и Местни и 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 1 I. ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 480 017 522 497 0 522 497 130 102 434 900 565 002 392 518 0 392 518 122 Общинска

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2013 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2014 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 964,289 функция "Общи държавни служби"

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2014 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2015 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 4 910 026 функция "Общи държавни служби"

Подробно

PRIL-13

PRIL-13 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2015 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2016 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 3 743 305 функция "Общи държавни служби"

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

13 PRIL- prehoden ost 2017_s razpredelenie.

13 PRIL- prehoden ost 2017_s razpredelenie. ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2017 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2018 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 2 410 827 функция "Общи държавни служби"

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2016 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2017 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 1,816,859 Дейност 1-1-117 "Държавни

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 18 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2018 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 19 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2019 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378>

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378> Приложение 2 О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за разходите по бюджета на община Айтос за 2019 г. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ БЮДЖЕТ 2019 г. ДЕЛЕГИРАНИ

Подробно

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Бюджетна дейност, параграф делегирани от държавата дейности дофинансиране на делегирани от държавата дейности местни дейности план 2019 план 2019 план 2019 І Общи държавни служби 11А Изп.и

Подробно

Microsoft Word - bud smetki.doc

Microsoft Word - bud smetki.doc на Столична библиотека, приета с Решение от Протокол /.02.2012г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 1 205 424 лв.

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) Делегирани от държавата Местни дейности Местни дейности Наименование на

Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) Делегирани от държавата Местни дейности Местни дейности Наименование на Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) дейности /от мест.дан.и такси/ дофинансиране Общо държ. служби 678 736 561 460 781 760 75 252 58 600 Общинска администрация

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Copy of 258

Microsoft Word - Copy of 258 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 5 8 на Столичния общински

Подробно

О Т Ч Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ Приложение 2 Държ.дейности Местни дейности Дофинансиране Наименование на дейността План Отчет

О Т Ч Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ Приложение 2 Държ.дейности Местни дейности Дофинансиране Наименование на дейността План Отчет О Т Ч Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ Приложение 2 Общо държ. служби 769 042 767 332 710 795 703 015 73 096 63 979 Общинска администрация 730 014 728 304 69 596 305 588 875 58 600 50

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Любимец за 2019г. Докл.: инж. Анастас Анастасов Кмет на Община Любимец Р Е Ш Е Н И Е 446 на ОбС, прието с протокол

Подробно

doc

doc Община Раднево област Стара Загора ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От Протокол 17 на заседание на Общинския съвет - Раднево, проведено на 28.08.2008 г. от 15.00 ч., на което са взети следните РЕШЕНИЯ Точка:1 ОПРЕДЕЛЯНЕ

Подробно

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су Приложение 1 към Решение 25 от 07.03.2013 г. Вид приход Параграф Актуализиран план към 31.12.2012 г. Отчет към 31.12.2012 г. Държавни дейности Обща субсидия 3111 2163042 2161042 Получени целеви трансфери

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 2013г. от сесия О Б Щ И НА П Л О В Д И В БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 20

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 2013г. от сесия О Б Щ И НА П Л О В Д И В БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 20 О Б Щ И НА П Л О В Д И В БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА - без МД Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я 220 855 211 191 486 024 245 636 268 159 610 939 30 320 810 158 919 736 189 240 546 98.8 01 00 Запл и възн. на перс. нает по

Подробно

PRIL.1.2.3_

PRIL.1.2.3_ РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2012 год. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПО ФУНКЦИИ І Общи държавни служби 3 437 683 3 353 340 97,55 5,57 6,35 1. държавна дейност 1 913 601 1 866 621 97,54 3,10 3,53 2. държавна дейност

Подробно

2. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТ КЪМ

2. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТ КЪМ РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 год. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПО ФУНКЦИИ І Общи държавни служби 4 407 294 4 177 538 94,79 6,57 7,63 1. държавна дейност 2 251 536 2 232 209 99,14 3,36 4,08 2. държавна дейност

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE 374.doc

Microsoft Word - RE6ENIE 374.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ РЕ Ш Е Н И Е 374 Препис-извлечение: На Общински съвет Ценово, област, Русе, взето на заседание с Протокол 65/29.06.2010г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал.

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни сл

Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция Общи държавни сл Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 25г. 5 122. Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни служби" 25г. 23 24 25 /23г. Заплати по трудови и 25г. Проект

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

budjet

budjet СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2014 ГОДИНА ПРИХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН Име на прихода начален план 2014 І.Имуществени и други данъци 683500 Окончателен годишен /патентен/ данък 103 22000 данък въру недвижимите

Подробно

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2010 г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към 30.06. 2010 г. целева субсидия в т.ч. по източници на финансиране 40-00

Подробно

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - Тримесечен отчет Община Година Тримесечие ПГРЕ Г.С.РАКОВСКИ параграф име на п

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - Тримесечен отчет Община Година Тримесечие ПГРЕ Г.С.РАКОВСКИ параграф име на п Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - Тримесечен отчет Община Година Тримесечие ПГРЕ Г.С.РАКОВСКИ 2018 4 име на уточнен годишен план тримесечен отчет отчет - план % отношение I.Имуществени

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg Изх.номер 08-00-24713.10.2017 г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно