СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

Размер: px
Започни от страница:

Download "СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза"

Препис

1 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. ДБТ - Варна 1643 Общ работник Средно,Основно Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач, Рецепционист ситничар,пекар) Средно Английски Готвач Средно Английски Сервитьор Средно Английски Камериер/камериерка Средно Английски Служител, запитвания Средно Немски Машинен оператор, плетене Средно,Без образование,начално,основно Метач Без образование Сервитьор Средно Английски Барман Средно Общ работник Средно Метач Без образование Организатор, работа с клиенти Висше Английски, Немски MS Office Организатор, работа с клиенти Висше Английски, Немски Ms office; Word; Excel; Организатор, работа с клиенти Средно,Висше Английски Internet ОС Windows Linix Общ работник, строителство на сгради Основно Готвач Средно Чистач/ Хигиенист Основно Библиотекар Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика Руски, Английски MS office Ръководител, техническа поддръжка (Библиотекознание, Библиография) Висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна 1 техника,висше / Електротехника и енергетика (електротехника) 1742 Инженер, проектант Висше / Строителство (хидротехническо строителство, Ms office; Word; Excel; 1 хидромелиративно строителство, В и К) Project и CAD софтуер 1768 Специалист, маркетинг и реклама Висше / Маркетинг и реклама,висше / Търговия на едро и дребно Руски Ms office; Word; Excel Автомонтьор Средно,Средно / Моторни превозни средства, кораби и Общ работник въздухоплавателни средства (автомонтьор) Основно Шофьор, лекотоварен автомобил Средно Касиер Средно Английски, Руски Програмист, уеб сайтове Висше Английски Опит с.net Framework; 1 WEB API/ SignalIR; RDBMS, 1706 Камериер/камериерка, хотел Основно Портиер Средно 1 Страница 1 oт 9

2 1608 Модел Средно Турски, Английски Специалист, труд и работна заплата Висше / Икономически науки (икономика),висше / Счетоводство и ТРЗ софтуер, MS office Работник, поддържане на железен път и съоръжения данъчно облагане (счетоводство и контрол - предимство) Средно,Основно Шивач Средно,Без образование,начално,основно Крупие Професионална квалификация (крупие),средно MS office Чистач/ Хигиенист Основно Екскурзовод Средно / Пътувания, туризъм и свободното време (Екскурзовод) Френски Чистач/ Хигиенист Основно Чистач/ Хигиенист Средно Работник, крайно оформление Средно Консултант (промотьор), продажби Висше,Средно Английски ОС Windows Linix Програмист, софтуерни приложения Висше / Математика (Математика и информатика),висше / Английски Операционни сиситем MS, 1 Компютърни науки (КСТ, Информатика и математика) Бази данни, C/C++, 1580 Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски 45 (готвач) 1787 Статист Средно Английски, Турски MS office Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Информатика, Софтуерни и интернет Английски MS SQL Server; Postgre; 1 технологии, Софтуерно инжeнерство, ) C++; C#; Net; Net Core; ASP; 1567 Организатор, работа с клиенти Висше,Средно Руски, Немски MS office приложения Пазач-портиер Средно Продавач, хранителни продукти Средно Касиер Средно складова програма Продавач, хранителни продукти Средно Разработчик, интерактивно съдържание Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология, Немска Английски, Немски HTML; Wordpress, Office 1 филология, Приложна лингвистика - Английски език и Немски език) Касиер Професионален колеж,висше Малтийски, Английски, Руски Ms office; Word; Excel; 3 Power Point 1684 Огняр Професионална квалификация (Работа с газови котелни инсталации 1 и съоръжения под налягяне),средно 1566 Оператор, център за обаждания Висше Руски, Английски, Чужди Word, Excel, Power Point Общ работник, строителство на сгради Основно Продавач-консултант Средно MS office и складова Общ работник, строителство на сгради Основно програма Сервизен техник Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни Пакетировач средства (ДВГ, КММ),Висше / Моторни превозни средства, кораби и Средно Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач),професионална Английски Microsoft Office Автомонтьор квалификация (готвач) Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни Животновъд средства (автотранспортна техника, ДВГ),Професионална Основно Мултимедиен дизайнер Висше / Компютърни науки (Информатика, Мултимедия и Английски Отлични познания в 1 компютърна графика) работата по изготвяне на

3 1642 Касиер Висше / Икономически науки (икономика) Турски, Чужди, Немски, 1 Английски Страница 2 oт 9

4 1609 Специалист, тестване софтуер Висше / Приложна информатика (информатика),висше / Електроника, Norwegian отлични компютърни 1 автоматика, комуникационна и компютърна техника (електроника, умения без значение от 1645 Инженер, водоснабдяване и канализация Висше / Архитектура, урбанизъм и геодезия (ВИК инженер),висше / Английски MS office; AutoCad 1 Строителство (ВИК инженер) 1673 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман) Английски счетоводни продукти Метеоролог Висше / Физика (Приложна геофизика),висше (Физика, геофизика, работа с наличен софтуер Носач-товарач, стоки метеорология) Средно Продавач, бизнес услуги Висше / Икономически науки (Международен бизнес; Международни Английски - 1 икономически отношения; търговия; бизнес информационни 1635 Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Мобилни и уеб технологии; Компютърно Английски Отлични познания за MS 2 и софтуерно инженерство),висше / Електроника, автоматика, Linux, Android, MS SQL 1639 Оператор, контактен център Висше / Финанси, банково и застрахователно дело (Финанси),Висше Румънски, Английски Word, Excel, Internet, Zendesk 1 / Икономически науки (Бизнес икономика, Международен бизнес) 1602 Комплектовач Средно Системен администратор Висше / Компютърни науки (Информатика),Висше / Приложна Работа с компютър 1 информатика (Информатика) 1725 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология - учител) Английски Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Internet и електронна поща Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (Изобразително изкуство) Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (математика) Висше / Подготовка на учители по специални предмети (пиано) Помощник-възпитател Средно MS office Помощник-възпитател Средно Чистач/ Хигиенист Средно Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 (Учител по биология и човек и природа) 1759 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители Internet и електронна поща Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Български език и литература Работа с компютър Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по 1 балет) 1545 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети (труд и - 1 техника с информатика; изобразително изкуство;) 1703 Завеждащ, административна служба Средно MS office Учител, детска градина Висше / Подготовка на начални учители (ПУП) Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети Инженер, проектант (изобразително изкуство) Висше / Електротехника и енергетика (електротехника) Ms office; Word; Excel; Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Project, светотехнически Висше / Подготовка на начални учители (начална училищна Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) педагогика) Висше / Подготовка на начални учители работа с компютър Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Философия и етика (учител по Философия) Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети работа с компютър 1

5 (Математика) 1658 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети работа с компютър 1 (Учител по Физика) 1719 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Българска филология) Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (НУПЧЕ - Английски език) Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Математика (учител по математика) 2 Страница 3 oт 9

6 1717 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети (ФВС) Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Internet и електронна поща 1 (Музика) 1771 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети ( учител по Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап музика) Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 (Информатика;компютърни науки; математика и информатика) 1718 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология) Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология - учител) Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (НУП) Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (НУП) Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети 1 (информационни технологии),висше / Физика (учител),висше / 1763 Портиер Средно Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (ПУП; ПУНУП) MS office Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Българска филология - учител) Водач, мотокар Средно Специалист, управление на човешките ресурси Средно MS Office Продавач-консултант Средно Представител, бизнес услуги 5 Професионален колеж / Финанси, банково и застрахователно дело Английски MS office 1790 Технически сътрудник (Финанси),Професионален колеж / Счетоводство и данъчно Средно,Средно (техническо) Английски MS office Счетоводител Висше / Счетоводство и данъчно облагане -, счетоводни продукти Машинен оператор Средно Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Философия и етика (Философия) MS office и електронен Заварчик дневник Професионална квалификация (заварчик с придобита ІІ-ра Чистач/ Хигиенист квалификационна група по ел. безопасност),средно (заварчик с Средно Мияч, съдове (ръчно) Средно,Основно Социален асистент Средно,Основно Водач, електрокар Средно Специалист, труд и работна заплата Висше / Икономически науки (икономика) Ms office; Word; Excel; Трудотерапевт Internet Висше / Социална работа с деца и младежи,висше / Науки за MS office Работник, сглобяване на детайли образованието (педагогика),средно,висше / Социална работа и Средно Мияч, съдове (ръчно) Основно Машинист, пътно-строителни машини Средно Монтажник, дограма Средно (техническо),средно Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (английска филология, учителска 1 правоспособност) 1704 Технически изпълнител Средно MS office Психолог, училищен Висше / Психология Word, Excel, Internet, 1

7 Страница 4 oт 9

8 1748 Огняр Средно,Професионална квалификация (огняр) MS office Помощник-възпитател Средно Учител, ресурсен Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална Чистач/ Хигиенист педагогика) Основно,Средно Заварчик Средно (квалификация "Заварчик"),Средно / Машиностроене, Мияч, превозни средства (ръчно) металообработване и металургия (квалификация "Заварчик") Основно Психолог, училищен Висше / Психология Касиер Средно / Търговия на едро и дребно (продавач- консултант),средно / базова компютърна 1 Администрация и управление (касиер) грамотност 1757 Асистент, офис Средно Немски База данни Организатор дейности Висше,Средно Офис пакет Консултант (промотьор), продажби Висше,Средно,Основно Помощник-директор, административно-стопанската дейност Висше / Икономически науки (учител),висше (техническо),висше / Представител, бизнес услуги Право (учител) Висше / Финанси, банково и застрахователно дело Английски MS office Координатор, дейности (Финанси),Средно / Счетоводство и данъчно облагане Средно,Висше Немски Ms office; Word; Excel; Огняр Професионална квалификация (огняр),средно Project Техник, инвеститорски контрол Средно / Строителство (Строителство и архитектура; Пътно умения за работа с 2 строителство; Водоснабдяване и канализация) Microsoft Office, Билдинг 1415 Шофьор, товарен автомобил Средно Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (Категория C, Психо, Дигитална карта, Професионална Водач, мотокар компетентност) Средно (документ за прваоспособност мотокарист) Машинен оператор, изделия от бетон Средно Шофьор, автокран Средно (документ за водач на автокран) Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (История) Английски, Немски MS office Мияч, превозни средства (ръчно) Средно Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (История и география) Английски, Немски MS office Инженер, инвеститорски контрол Висше / Строителство (Строителство, пътно строителство, ВиК, MS Office, Билдинг 3 Хидроинженер) Менаджер 1320 Заварчик Средно (заварчик),основно (заварчик),средно / Машиностроене, 10 металообработване и металургия (заварчик) 1351 Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване Основно,Средно,Средно / Електротехника и енергетика Машинен оператор, шиене Средно,Основно Машинен оператор, преса за гладене Средно,Основно Работник, строителството Средно,Основно Машинист, пътно-строителни машини Средно 2 11 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Философия и етика работа с MS офис и 1 елекронен дневник 1691 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Висше Френски, Английски, Немски MS office 4 18 Помощник-готвач Средно 1

9 Страница 5 oт 9

10 19 Работник, кухня Основно 1 34 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно,Основно 1 33 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети по диплома 1 (учител по математика и информатика) 1679 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (Химия) Английски, Немски MS office 1 12 Чистач/ Хигиенист Средно Хост (хостеса) Средно Руски, Немски, Английски - 1 9Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Български език и литература работа с MS офис и 1 елекронен дневник 10 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (-руски език) работа с MS офис и 1 елекронен дневник 6Психолог Висше / Психология 1 8Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (-английски език) работа с MS офис и 1 7Логопед Висше / Терапия и рехабилитация (-специалност логопедия) елекронен дневник работа с MS офис и Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I Висше / Подготовка на начални учители (НУП+английски език) Английски елекронен дневник Internet и електронна поща 1 35 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (английска филология) Английски Word,Exel Касиер Средно,Висше Руски, Английски складов софтуер VERSUS, Инженер, разпределение на електроенергия Windows, Excel, Internet Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи MS office Медицинска сестра и мрежи) Висше / Здравни грижи (медициска сестра, акушерка) Инспектор, технически стандарти Професионален колеж / Електротехника и енергетика (ел. MS office Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика снабдяване, ел. централи и мрежи),висше / Електротехника и Висше / Електротехника и енергетика (електроенергетика),висше / MS office Чистач/ Хигиенист Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна Средно Монтьор, електрооборудване Средно / Електротехника и енергетика (ел. специалност) Инженер, разпределение на електроенергия Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи MS office 1 и мрежи) 1590 Касиер Средно,Висше Руски, Английски складов софтуер VERSUS, 2 Windows, Excel, Internet 1538 Изпълнител Основно Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника),висше / 1 Електротехника и енергетика (Хладилна техника) 1564 Специалист, качество Висше / Инженерство-комбинирани програми (магистър инженер Английски, Руски, Литовски Word, Excel 1 "Техническо законодателство и управление на качеството") 1589 Касиер Висше,Средно Английски, Руски складов софтуер VERSUS, 2 Windows, Word, Excel, 1563 Работник, кухня Основно,Средно Ръководител звено, изследване и развитие Висше / Физика,Висше / Науки за земята (Физика, геофизика, работа с наличен софтуер Отчетник, счетоводство метеорология) Средно / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводител),средно / Ms Office Администратор, хотел Администрация и управление (икономист) Професионален колеж / Пътувания, туризъм и свободното време Немски, Английски Ms office, Clock Evolution Работник, ремонт на часовници (туризъм),висше / Пътувания, туризъм и свободното време Средно 1

11 1456 Работник, поддръжка Основно Сервитьор Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски 1 (сервитьор) 1519 Инженер, енергиен диспечер Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи MS office, MS Windows, 2 и мрежи) Outlook Express Страница 6 oт 9

12 1466 Общ работник Средно,Основно Градинар Средно,Основно Монтажник, изделия от метал Средно Огняр Средно,Професионална квалификация (огняр) Общ работник, строителство на сгради Средно,Основно Ситопечатар Средно Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно Работник, сглобяване на детайли Основно Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропрово Средно / Електротехника и енергетика (електромонтьор, 6 електротехник) 1512 Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване Висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна Английски Ms Windows; Ms Office; Ms 1 техника,средно / Електроника, автоматика, комуникационна и 1511 Икономически анализатор Висше / Маркетинг и реклама (меркетинг, мениджмънт),висше / Английски MS office 1 Икономически науки (мениджмънт) ДБТ - Вълчи дол 33 Сервитьор Средно Немски Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Английски продукти и програми 1 30 Монтажник Средно 3 23 Лепач Средно 1 50 Учител, практическо обучение Висше (учител по практика, с правоспособност инструктор МПС) 1 32 Готвач Средно Английски Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (учител) 1 51 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 52 Шофьор, автобус 2 48 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Английски 1 46 Социален асистент Средно 1 44 Камериер/камериерка Основно 1 42 Сервитьор Средно 5 34 Кредитен специалист, банка Средно 1 53 Работник, кухня Средно 1 44 Помощник-готвач Основно Електрозаварчик Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 4 29 Техник, релейна защита и автоматика (Валиден паспорт за заварчик) Средно (средно техническо; електротехника и електроника) Английски MS office 3 53 Чистач/ Хигиенист Средно 1 54 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Математика 1 49 Камериер/камериерка Основно 10 Outlook Страница 7 oт 9

13 55 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Науки за образованието (Педагогика) 1 50 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 3 48 Камериер/камериерка Основно Машинен оператор, миячна машина Основно 2 17 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (Учител в начален етап.) Работа с компютър 1 13 Оператор, газопреносна/газоразпределителна мрежа 1 31 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски 1 28 Апаратчик, химически процеси Средно (средно специално химическо или техническо) MS office 3 52 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 1 ДБТ - Долни Чифлик 263 Социален работник Висше (соц.пидагогика) Windfis,Micrsoffice 1 40 Чистач/ Хигиенист Основно Работник, кухня Средно Администратор, хотел Средно word, excel 1 38 Работник, озеленяване Основно 5 39 Чистач/ Хигиенист Основно 1 26 Камериер/камериерка 1 47 Сътрудник, охрана 4 42 Помощник, кухня (без домашен) Основно 1 39 Работник, кухня Основно Педагог Висше 1 37 Сервитьор Средно Логопед Висше (логопед) 1 26 Медицинска сестра Професионален колеж / Медицина 1 38 Камериер/камериерка Основно Системен администратор Висше / Приложна информатика Английски Работник, кухня Основно,Средно Медицинска сестра Висше / Медицина (медицинска сестра) Технически секретар Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология; друга Руски Word, Excel,Internet 1 хуманитарна специалност) 364 Оператор, аудиосъоръжения Висше / Аудио-визуални изкуства и техники; производство на Руски, Английски работа със сценарийни 1 медийни продукти (Филмово и телевизионно операторство) компютърни системи 361 Системен администратор Висше / Приложна информатика Английски Етикетировач (ръчно) Средно Продавач-консултант Средно 1 Страница 8 oт 9

14 262 Рехабилитатор Средно Камериер/камериерка Работник, озеленяване Професионална квалификация / Градинарство (паркове и градини) Камериер/камериерка, хотел Основно Камериер/камериерка Основно Чистач/ Хигиенист Основно Работник, животновъд Начално Сервитьор Средно 1 ДБТ - Провадия 220 Бояджия, промишлени изделия Начално,Основно Оператор, производствена линия Основно,Начално Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия Монтажник, метални конструкции (заварчик) Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 3 24 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV к Висше / Подготовка на начални учители 1 28 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (ПРЕДУЧИЛИЩНА 1 ПЕДАГОГИКА) 32 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Английски 1 29 Техник, електрически системи Висше / Електротехника и енергетика,средно / Електротехника и Обслужващ работник, промишлено производство енергетика Основно Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Английски 1 33 Камериер/камериерка (английски език) Основно Сервитьор Средно Английски Рецепционист Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,висше / Английски Камериер/камериерка Пътувания, туризъм и свободното време (Туризъм) Средно Английски Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) Английски Месач Средно,Средно / Хранителни технологии (производство на хляб и Общ работник хлебни изделия) Основно Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски МС офис Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (бълг.език) Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Английски 1 31 Шофьор, лекотоварен автомобил (английски език) Средно (шофьор),основно (шофьор) Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 1 Страница 9 oт 9

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1613 Крупие Професионална квалификация (крупие),средно MS office 4 1786 Метач Без образование 3 1711 Касиер

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 01.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1559 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 4 1487 Работник, сглобяване на детайли Основно 2 1519 Инженер,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 08.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1631 Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Информатика, Софтуерни и интернет Английски

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 24.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1505 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) Чужди - 4 1393 Сервитьор Средно

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 17.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1352 Монтажник, промишлено оборудване Средно / Строителство (водопроводчик),средно 2 1318 Монтажник, метални

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 26.8.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1975 Чистач/ Хигиенист Средно,Основно 1 2002 Работник, кухня Основно 1 2003 Общ работник Средно 1 1991 Автомонтьор

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 10.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1174 Огняр Средно,Основно,Професионална квалификация (огняр) 1 1285 Продавач-консултант Средно Английски,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.4.2019 г. Г. ДБТ - Варна 905 Инженер, строителен Висше / Строителство 3 953 Главен готвач Средно,Професионална квалификация (готвач)

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 05.3.2019 г. Г. ДБТ - Варна 407 Електротехник, поддръжка на сгради Висше / Електротехника и енергетика (Електротехника) 1 416 Шофьор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ -

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към 19.8.2019 г. Г. ДБТ - Велики Преслав 181 Обслужващ работник, промишлено производство Основно / Хранителни технологии 10 198 Координатор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 29.7.2019 г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умения Бр# незаети 1768 Специалист, маркетинг и реклама

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторен Висше / Ветеринарна медицина (зооинжинерство) 1 MS

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на облекла 3 681 Гладач 1 682 Гладач 1 683 Машинен оператор, шиене на облекла 2 757 Мияч, съдове (ръчно) Без образование,начално,основно

Подробно

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции Бюра по труда от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Срок на Бр. валидност обявени Област към 03.02.2017г. Длъжност Град Образование Езикови знания общо 424 ДБТ Айтос, гр.айтос ул. "Филип

Подробно

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 3162 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 02.01.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 2330-5008/Старши учител, лен учебен Биология и предмет в биохимия гимназиален (Биология и здр. етап образование) 3359-3026/Главен

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Английски 1 продукти и програми 386 Асистент-продавач Висше 1 счетоводни продукти 394 Инспектор, качество на продукти

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН ДАТА 22.. 206 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ.ПРОДАВАЧ 2 2.СЕРВИТЬОР

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.05.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Подготовка на Възраждане 976 детски учители Възраждане 1107 Възраждане 1064 Възраждане 1075 Възраждане 1087 Възраждане 1073 Възраждане

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.02.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 322 Хигиенист Основно 182 228 304 9312-0008/Работник, поддръжка 3313-3001/Счетоводител, оперативен Витоша 3512-3005/Компютърен

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.02.2018 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование - Възраждане 102 Хигиенист Възраждане Начално - Възраждане 254 5120-2001/Готвач Средец - Възраждане 107 (хотелиерство и туризъм;

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО ДАТА 11.04.2017 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ 1.ИНЖЕНЕР,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД 09 4782/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф.

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф. П О Н Е Д Е Л Н И К 8А История 18 - к34 Английски език 9 - к21 І гр. ІІ гр.инф. технологии 16- п47 17 - п45 8Б ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Физика 23-п31 8В История 19 - к41 Химия 22 - к23 І гр. ІІ

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4941/04.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Актуален списък на вещите лица към 08.02.2019 г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Име, презиме и фамилия Специалност 1 А. Р. Ж. Инженер

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование /ДБТ - София 3020/Организатор, - Възраждане 2516 работа с клиенти

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование /ДБТ - София 3020/Организатор, - Възраждане 2516 работа с клиенти СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 03.10.2018 г. ДБТ No. Длъжнст Райн Образвание 3339-3020/Организатр, - Възраждане 2516 рабта с клиенти Сердика - Възраждане 2374 5141-2001/Фризьр Възраждане 8332-2005/Шфьр, тежктварен

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4952/04.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно