ХРОМАТОГРАФИЯ РАЗТВОРИТЕЛИ ЗА ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ Тези разтворители отговарят на най-високите изисквания за чистота във високоефективн

Размер: px
Започни от страница:

Download "ХРОМАТОГРАФИЯ РАЗТВОРИТЕЛИ ЗА ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ Тези разтворители отговарят на най-високите изисквания за чистота във високоефективн"

Препис

1 ХРОМАТОГРАФИЯ РАЗТВОРИТЕЛИ ЗА ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ Тези разтворители отговарят на най-високите изисквания за чистота във високоефективната течна хроматография. Произведени са с помощта на най-модерен многостепенен технологичен процес и бутилирани с винтови капачки с тефлоново покритие. При някои приложения на високоефективна течна хроматография се изисква изключително ниски нива на вещества с полярен характер които поглъщат в ултравиолетовата област. Разтворителите SUPER GRADIENT посрещат тези нужди. Многостъпалната технология на пречистване отстранява веществата поглъщащи в ултравиолетовата област и гарантира получаването на изключително пречистен разтворител. Разтворителите GRADIENT GRADE показват минимално интерференция от пик свързано с онечиствания от вещества с полярен характер. Код Продукт Осн. в-во Макс. примеси ррм Макс. вода % Минимално ниво на поглъщане (%) Ед. цена, 2.5 л/лв АЦЕТОН 99.8% %/335nm; 85%/340nm; 98%/350nm; 99%/355nm АЦЕТОНИТРИЛ 99.9% %/240nm; 99%/250nm АЦЕТОНИТРИЛ SUPER GRADIENT 99.9% Gradient at 210nm/max peak 3mAU БУТАНОЛ 99.8% %/240nm; 90%/250nm; 95%/260nm; 99%/310nm tert- БУТИЛ МЕТИЛ ЕТЕР 99.8% %/240 nm; 80%/250nm; 90%/260nm; 98%/270nm ВОДА Остатък при изпаряване макс.0,0005% Градиентна спецификация 245 nm - 2 mau ДИЕТИЛОВ ЕТЕР 99.5% %/250nm; 90%/260nm; 95%/280nm; 99%/300nm ДИМЕТИЛ СУЛФОКСИД 99.5% %/300nm; 90%/320nm; 95%/330nm; 98%/360nm ДИМЕТИЛФОРМАМИД 99.8% %/280nm; 90%/290nm; 98%/300nm; 99%/320nm ,4-ДИОКСАН 99.8% %/260nm; 90%/270nm; 95%/280nm; 99%/290nm /л ,2-ДИХЛОРЕТАН 99.8% %/250nm; 90%/260nm; 98%/280nm; 99%/300nm ДИХЛОРМЕТАН 99.8% %/235nm; 75%/240nm; 98%/250nm; 99%/260nm H ЕТИЛАЦЕТАТ 99.8% %/260nm; 90%/270nm; 95%/280nm; 99%/300nm ИЗООКТАН 99.5% %/220nm; 95%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm ПРОПАНОЛ 99.8% %/220nm; 80%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm МЕТАНОЛ 99.9% %/220nm; 80%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm МЕТАНОЛ SUPER GRADIENT 99.9% Gradient at 235nm/max peak 2mAU n-пентан 99.9% %/210nm; 90%/220nm; 98%/230nm; 99%/240nm ПИРИДИН 99.5% %/340nm; 95%/350nm; 99%/400nm TЕТРАХИДРОФУРАН 99.8% %/250nm; 90%/260nm; 98%/270nm; 99%/280nm TОЛУОЛ 99.8% %/300nm; 90%/310nm; 98%/330nm; 99%/350nm n-хексан 99.8% %/210nm; 90%/220nm; 98%/230nm; 99%/240nm n-хептан 99.0% %/220nm; 95%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm ХЛОРОФОРМ 99.8% %/250nm; 85%/260nm; 98%/270nm; 99%/280nm ЦИКЛОХЕКСАН 99.5% %/220nm; 95%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm РАЗТВОРИТЕЛИ ЗА СПЕКТРОСКОПИЯ Код Продукт Осн. в-во Макс. примеси ррм Макс. вода % Минимално ниво на поглъщане (%) Ед. цена, 1 л/лв АЦЕТОН %/350nm ; 85%/340nm ; 20%/330nm АЦЕТОНИТРИЛ %/200nm; 95%/210nm; 97%/220nm; 98%/230nm N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД %/330nm; 90%/300nm; 80%/290nm; 70%/280nm МЕТАНОЛ %/260nm; 95%/250nm; 90%/240nm; 75%/230nm n-хексан %/250nm; 95%/240nm; 85%/220nm; 60%/210nm n-хептан %/250nm; 90%/230nm; 80%/220nm; 50%/210nm ХЛОРОФОРМ %/280nm; 90%/260nm; 50%/250nm ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС. 1

2 АДСОРБЕНТИ ЗА КОЛОННА ХРОМАТОГРАФИЯ СИЛИКАГЕЛ 60 Наименование mesh Кат. No. Цена, лв. оп. 1 кг Цена, лв. оп. 5 кг Silica 60, mm Silica 60, mm Silica 60, mm Silica 60 М, mm Silica 60, mm Silica 60, mm Silica 60, mm Silica 60, mm Silica 60, < 0.08 mm Silica 60, mm Silica 60, mm Silica 60, mm АЛУМИНИЕВ ОКСИД 90 Наименование Кат. No. Цена, лв. оп. 1 кг Цена, лв. оп. 5 кг Aluminium oxide 90 basic, ph мм Aluminium oxide 90 neutral, ph мм Aluminium oxide 90 acidic, ph мм КИСЕЛГУР Наименование Кат. No. Цена, лв. оп. 1 кг Цена, лв. оп. 5 кг Filter-Cel Standard Super-Cel Hyflo Super-Cel Celite Celite Celite Florisil (magnesium silicate, MgO:SiO2 ~ 15:85) Наименование Кат. No. Цена, лв. оп. 1 кг Цена, лв. оп. 5 кг Florisil standard, 60/100 mesh ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС. 2

3 АДСОРБЕНТИ ЗА ТЪНКОСЛОЙНА ХРОМАТОГРАФИЯ ЦЕЛУЛОЗА ПУДРА ЗА TLC Наименование Кат. No. Цена, лв. оп. 1 кг Цена, лв. оп. 5 кг Cellulose MN Cellulose MN Cellulose MN Cellulose MN 2100 ff СИЛИКАГЕЛ ЗА TLC Наименование Кат. No. Цена, лв. оп. 1 кг Цена, лв. оп. 5 кг Silica G 13% гипс standard grade, particle size 2 20 μm, Fe < 0.02%, Cl < 0.02%, 13% gypsum as binder, supplied without fluorescence indicator UV254 Silica G/UV % гипс standard grade, particle size 2 20 μm, Fe <0.02%, Cl <0.02%, 13% gypsum as binder, supplied with fluorescence indicator UV254 Silica N standard grade, particle size 2 20 μm, Fe < 0.02 %, Cl < 0.02 %, no binder, supplied without fluorescence indicator UV254 Silica N/UV 254 standard grade, particle size 2 20 μm, Fe < 0.02 %, Cl < 0.02 %, no binder, supplied with fluorescence indicator UV254 Silica G-HR high-purity, с гипс high purity grade, particle size 3 20 μm, Fe < 0.002%, Cl < %, gypsum as binder, supplied without fluorescence indicator Silica P/UV 254 organic binder preparative grade, particle size 5 50 μm, Fe < 0.02 %, Cl < 0.02 %, organic binder, supplied with fluorescence indicator UV254 Silica P/UV 254 с гипс preparative grade, particle size 5 50 μm, Fe < 0.02 %, Cl < 0.02 %, gypsum as binder, supplied with fluorescence indicator UV ПОЛИАМИД ЗА TLC Наименование Кат. No. Цена, лв. оп. 1 кг Polyamide TLC Polyamide TLC 6 UV ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС. 3

4 ПЛАКИ ЗА ТЪНКОСЛОЙНА ХРОМАТОГРАФИЯ ALUGRAM АЛУМИНИЕВИ ПЛАКИ СЪС СТАНДАРТЕН СИЛИКАГЕЛ Наименование Деб.на слоя, мм Размери на плаката, мм Кат. Бр. в опаковка Ед.цена, лв. 1-9 оп. Ед.цена, лв. над 10 оп. SIL G x 7, SIL G x SIL G x SIL G x SIL G x SIL G/UV x SIL G/UV x 7, SIL G/UV x SIL G/UV x SIL G/UV x SIL G/UV x СТЪКЛЕНИ ПЛАКИ СЪС СТАНДАРТЕН СИЛИКАГЕЛ Наименование Деб.на слоя, мм Размери на плаката, мм Кат. Бр. в опаковка Ед.цена, лв. 1-9 оп. Ед.цена, лв. над 10 оп. SIL G x SIL G x SIL G x SIL G x SIL G x SIL G-25 UV x SIL G-25 UV x SIL G-25 UV x SIL G-25 UV x SIL G-25 UV x SIL G-25 UV x SIL G-25 UV x SIL G-25 UV x SIL G-25 UV x SIL G x SIL G-50 UV x SIL G x SIL G-100 UV x SIL G x SIL G-200 UV x ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС. 4

5 POLYGRAM ПОЛИЕСТЕРНИ ПЛАКИ СЪС СТАНДАРТЕН СИЛИКАГЕЛ Деб.на Размери на Бр. в Ед.цена,лв Ед.цена,лв Наименование слоя, Кат.. плаката, мм опаковка 1-9 оп. над 10 оп. мм SIL G x SIL G x SIL G x SIL G x SIL G/UV x SIL G/UV x SIL G/UV x SIL G/UV x SIL G/UV х рол SIL N-HR/UV x SIL N-HR/UV x DURASIL СТЪКЛЕНИ ПЛАКИ СЪС СТАНДАРТЕН СИЛИКАГЕЛ Наименование Деб.на слоя, мм Размери на плаката, мм Кат.. Бр. в опаковка Ед.цена,лв 1-9 оп. Ед.цена,лв над 10 оп. DURASIL x DURASIL x UV-312 ТРАНСИЛЮМИНАТОР ZFD015 Визуализация на ДНК и агарозни гелове Размер на филтъра Дължини на вълната 15/20 см 312 nm Оборудван с 4 кварцови лампи по 8W Екранът е изключително прозрачен и защитен срещу UV емисии. Може да се постави под всякакъв ъгъл за безопасно и удобно използване на оборудването. Размери (LxWxH) 325 x 265 x 150 мм Захранване 220 V; 50 Hz лв. ХРОМАТОГРАФСКИ ВАНИ Модел Размер на плаките, мм Ед. цена, лв. NPLAK 200 x МPLAK-оребрена 200 x МІPLAK 100 x RPLAK 200 x ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС. 5

6 ХРОМАТОГРАФСКА ХАРТИЯ Тип гр/м 2 Дебелина, мм Адсорб. вис. мм/30 мин. Размер, мм Брой листа Ед.цена, лв/оп. FN х FN х Друг тип хроматографска хартия по заявка. СПРИНЦОВКИ ЗА HPLC и GC Серия N Бутало: Неръждаема стомана Материал: Borosilicate 3.3 Точност: Приложение: < ±1 % за целия обем - за газова хроматография - HPLC-течна хроматография Дължина: 51 мм Тип игла: * Обем O.D. Кат. Ед.цена, лв. Кат. Ед.цена, лв. 5 µl 0.47 мм * 10 µl 0.47 мм * 25 µl 0.72 мм * 50 µl 0.72 мм * 100 µl 0.72 мм * 250 µl 0.72 мм * * 500 µl 0.72 мм * * СПРИНЦОВКИ ЗА HPLC и GC Серия Н Бутало: Неръждаема стомана с тефлоново покритие Спринцовка: Borosilicate 3.3 Точност: < ±1 % за целия обем Приложение: - за газова хроматография - HPLC-течна хроматография - дозиране на агресивни флуиди Дължина: 51 мм Тип игла: * Обем O.D. Кат. Ед.цена, лв Кат. Ед.цена, лв 5 µl 0.47 мм * * 10 µl 0.47 мм * 25 µl 0.72 мм * 50 µl 0.72 мм * 100 µl 0.72 мм * 250 µl 0.72 мм * 500 µl 0.72 мм * * 1.0 ml 0.72 мм * * 2.5 ml 0.72 мм * * 5.0 ml 0.72 мм * * 10.0 ml 0.72 мм * * ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС. 6

7 МЕМБРАННИ ФИЛТРИ МЕМБРАННИ ФИЛТРИ Ф=47 мм СТЕРИЛНИ Кат. Материал Големина на порите Диаметър Ед. цена, лв за 1 оп. /100бр/ Ед. цена, лв. за 10 оп. /1000бр/ SAR Целулозонитратни 47-ACR с черна мрежа 0.20 μm 47 мм лв лв. SAR Целулозонитратни 47-ACR с черна мрежа 0.45 μm 47 мм лв лв. SAR Целулозонитратни 047 ACN със зелена мрежа 0.45 μm 47 мм лв лв GNS Целулозонитратни с черна мрежа 0.80 μm 47 мм лв лв. МЕМБРАННИ ФИЛТРИ хидрофилни за спринцовки Ф=25 мм Мембранните филтри за НРLC спринцовки са най-удобни за обеми от до 100 мл, като остатъка от пробата може да се намали до < 0.1 ml. Ултразвуково залепеният корпус от полипропилен осигурява издържливост на високо налягане. Мембраната е фиксирана в корпуса по такъв начин, че преминаване на проба покрай нея е невъзможно. Различните цветове позволяват лесно разпознаване на вида на филтърната мембрана. НЕСТЕРИЛНИ Кат. Големина на порите Мембрана Цвят Цена за 1 бр. Цена за 50 бр ,20 μm RC Син 1.90 лв лв μm RC Жълт 1.90 лв лв ,20 μm PTFE Зелен 2.50 лв лв μm PTFE Бял 2.50 лв лв Regenerated Cellulose (RC) - Подходящи за водни и органични разтвори, неподходящи за агресивни киселини и основи. PTFE - Подходящи за органични разтворители и агресивни киселини и основи и крио разтвори. За водно филтруване е необходимо предварително промиване с метанол. Налягане: Ефективна филтрираща повърхност: 3.9 cm 2 Остатък от пробата: 500kPa = 5bar = 72psi < 0.1ml МЕМБРАННИ ФИЛТРИ хидрофилни за спринцовки Ф=25 мм Мембранните филтри за НРLC спринцовки са най-удобни за обеми от до 100 мл, като остатъка от пробата може да се намали до < 0.1 ml. Ултразвуково залепеният корпус от полипропилен осигурява издържливост на високо налягане. Мембраната е фиксирана в корпуса по такъв начин, че преминаване на проба покрай нея е невъзможно. Различните цветове позволяват лесно разпознаване на вида на филтърната мембрана. СТЕРИЛНИ Кат. Големина на порите Мембрана Цвят Цена за 1 бр. Цена за 50 бр. SFCA25R 0.20 μm CА Бял 2.25 лв лв. SAR K 0.45 μm CА Бял 2.80 лв лв. SFNY25P 0.10 μm NYLON Бял 3.00 лв лв. Cellulose acetate (CA)- Подходящи за водни и органични разтвори, неподходящи за агресивни киселини и основи. PTFE - Подходящи за органични разтворители и агресивни киселини и основи и крио разтвори. За водно филтруване е необходимо предварително промиване с метанол. Налягане: Ефективна филтрираща повърхност: 3.9 cm 2 Остатък от пробата: 500kPa = 5bar = 72psi < 0.1ml ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС. 7

8 ШИШЕНЦА И ЕПРУВЕТКИ тип VIALS Шиешенцата и епруветките тип Vials са производство на фирма La-Pha-Pack - Германия. Намират приложение при хроматографски анализи (GC и HPLC). Всички продукти се характеризират с високо качество и гарантирана чистота. Стъклените виалки отговарят на първи хидролитичен клас. Използват се преференциално за апарати на следните производители: Agilent, Beckman, Carlo Erba, CTC, Fisons, Perkin Elmer, Shimadzu, Thermo, VWR (Merck )/Hitachi и др. Легенда: кат обем 0.7 мл размер 40 х 7 мм клас опаковка цена за 100 бр ХХ.ХХ лв За шишенца и епруветки тип "Виал", които не са на склад, минималното количество за доставка е 1000бр. МИКРО-ВИАЛКИ ND8 мм мл 40 х 7 мм 0.7 мл 40 х 7 мм 0.8 мл 30х8.2мм 1.2 мл 40х8.2мм 1.2 мл 40х8.2мм 0.3 мл 31.5х5.5мм 0.3 мл 31.5х5.5мм 0.7 мл 40 х 7 мм 0.7 мл 40 х 7 мм лв лв лв лв лв лв лв лв лв Алуминиеви капачки ND8 мм със септа - GC и HPLC - температурна устойчивост на септи каучук/tef - 40 о С о С - температурна устойчивост на септи силикон/рtfе - 60 о С о С Кат Капачка Септа Твърдостп о Шор Дебелина Цена, лв. за 100 бр. Цена, лв. за 1000 бр Al с 4 мм отвор каучук/tef 60 о А 1.0 мм Al с 4 мм отвор силикон син/рtfе 45 о А 1.3 мм Al с 4 мм отвор РTFЕ virginal 53 о D 0.25 мм Al с 4 мм отвор силикон/рtfе 45 о А 1.3 мм Al с 4 мм отвор силикон/рtfе 55 о А 1.5 мм Al с 4 мм отвор силикон/рtfе 45 о А 1.3 мм Al с 4 мм отвор РTFЕ/силикон/РTFЕ 45 о А 1.0 мм Al с 4 мм отвор Viton 1A black 70 о А 1.5 мм КЛЕЩИ ЗА АЛУМИНИЕВИ КАПАЧКИ ND8 ММ лв. Лесно и удобно боравене; Химически устойчива повърхност; Специално проектирани за приложение в лаборатории; Закалени челюсти за пресоване, направени от специална сплав, която гарантира дълъг живот. ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС. 8

9 ШИШЕНЦА С ВИНТОВА КАПАЧКА ND8 ММ х11.6мм 32х11.6мм 32х11.6мм 32х11.6мм 1.1 мл 32х11.6мм 0.2 мл 31х5мм 0.1 мл 31х5мм 0.2 мл 31х5мм 0.1 мл 29х5мм 1х100 бр 1х100 бр лв лв лв лв лв лв лв лв лв ВИНТОВИ КАПАЧКИ ND8 мм - GC и HPLC - температурна устойчивост на септи каучук/tef - 40оС + 120оС - температурна устойчивост на септи силикон/рtfе - 60оС + 200оС Кат Капачка Септа Твърдост по Шор Дебелина Цена, лв за 100 бр РР с 5.5 мм отвор нат. каучук/tef 55 о А 1.3 мм РР с 5.5 мм отвор силикон/рtfе 45 о А 1.3 мм РР с 5.5 мм отвор бутил/рtfe 55 о А 1.3 мм РР с 5.5 мм отвор силикон/рtfе 45 о А 1.3 мм РР с 5.5 мм отвор силикон/рtfе 55 о А 1.5 мм РР с 5.5 мм отвор силикон/рtfе 45 о А 1.3 мм РР с 5.5 мм отвор РTFЕ/силикон/РTFЕ 45 о А 1.0 мм РР без отвор каучук/tef 60 о А 1.3 мм РР без отвор - 55 о А 1.3 мм ШИШЕНЦА С ВИНТОВА КАПАЧКА мл 45 х 14.7 мм 4 мл 45 х 14.7 мм 4 мл 45 х 14.7 мм 4 мл 45 х 14.7 мм 10 мл 46 х 22.5 мм 10 мл 46 х 22.5 мм 28.00лв/100бр 30.00лв/100бр 30.00лв/100бр 32.00лв/100бр 40.00лв/100бр 58.00лв/100бр лв/1000бр лв/1000бр лв/1000бр лв/1000бр лв/1000бр лв/1000бр Кат ND Капачка Септа Твърдост по Шор Дебелина Цена за 100 бр мм РР без отвор мм мм РР с 8.5 мм отвор каучук/tef 55о А 1.3 мм мм Al с 8 мм отвор бутил/рtfе 55о А 1.6 мм ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС. 9

10 ШИШЕНЦА С ВИНТОВА КАПАЧКА х 27.5 мм 57 х 27.5 мм 75.5 х 22.5 мм 75.5 х 22.5 мм 40 мл 95 х 27.5 мм 40 мл 95 х 27.5 мм лв/100 бр лв/100 бр лв/100 бр лв/100 бр лв/100 бр лв/100 бр Кат ND Капачка Септа Твърдост по Шор Дебелина Цена за 100 бр мм РР с 12 мм отвор бутил/рtfе 55 о А 1.6 мм мм РР без отвор мм мм РР без отвор мм мм РР с 12.5 мм отвор бутил/рtfе 55 о А 2.5 мм ВИАЛКИ ND11 мм мл 0.2 мл 0.9 мл 1.1 мл лв лв лв лв лв лв лв Алуминиеви капачки ND11 мм - GC и HPLC - температурна устойчивост на септи каучук/tef - 40 о С о С - температурна устойчивост на септи силикон/рtfе - 60 о С о С Кат Капачка Цвят Септа Твърдост по Шор Дебелина Цена, лв за 100 бр Al с 5.6 мм отвор сребрист каучук/tef 60 о А 1.0 мм Al с 5.6 мм отвор сребрист каучук/бутил/tef 45 о А 1.0 мм Al с 5.6 мм отвор зелен каучук/бутил/tef 45 о А 1.0 мм Al с 5.6 мм отвор червен каучук/бутил/tef 45 о А 1.0 мм Al с 5.6 мм отвор син каучук/бутил/tef 45 о А 1.0 мм Al с 5.6 мм отвор златен каучук/бутил/tef 45 о А 1.0 мм Al с 5.6 мм отвор сребрист силикон/рtfе 55 о А 1.5 мм Al с 5.6 мм отвор сребрист силикон/рtfе 45 о А 1.3 мм Al с 5.6 мм отвор сребрист силикон/рtfе 60 о А 1.5 мм КЛЕЩИ за алуминиеви капачки ND11 мм ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС. 10

11 ВИАЛКИ ND20 мм Perkin Elmer 5 мл 38.2 х 22мм Carlo Erba, CTC, Fisons, Varian, etc. 10 мл 46 х 22.5мм лв лв лв Carlo Erba, Dani, Fisons, Agilent 10 мл 46 х 22.5мм Perkin Elmer, Tekmar 75.5 х 23мм лв лв лв Perkin Elmer, Tekmar 75.5 х 23мм Carlo Erba, Dani, Fisons, Agilent 75.5 х 22.5мм CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu), TriPlus HS 75.5 х 22.5мм лв лв лв лв АЛУМИНИЕВИ КАПАЧКИ ND20 мм СЪС СЕПТА Вид: Centre Hole Cap Headspace Cap Centre Tear- Off Cap Complete Tear-Off Cap Magnetic Crimp Cap Magnetic Crimp Cap температурна устойчивост: - 40 о С о С СЕПТА: Plain, red, blue, gold, green 10mm centre hole Clear lacquered, scorelines break open at 3.0 ± 0.5 bar for pressure release Clear lacquered, red, blue, gold, green Clear lacquered, red, blue, gold, green Gold, 5mm centre hole CE HS500/HS800, CTC 500, Fisons HS500/HS800 Gold, 8mm centre hole CTC Combi PAL Material: Butyl, dark grey ; Durometer: 55 shore A ; Thickness: 3.0mm оп. 100 бр оп. 100 бр оп. 100 бр оп. 100 бр оп. 100 бр оп. 100 бр лв лв лв лв лв лв Material: Butyl/PTFE, grey ; Durometer: 50 shore A ; Thickness: 3.0mm оп. 100 бр оп. 100 бр оп. 100 бр оп. 100 бр оп. 100 бр оп. 100 бр лв лв лв лв лв лв Material: Pharma-fix-Septa, Butyl/PTFE, Durometer: 55 shore A Thickness: 3.0mm оп. 100 бр оп. 100 бр оп. 100 бр оп. 100 бр оп. 100 бр оп. 100 бр лв лв лв лв лв лв Material: Silicone blue/ptfe ; Durometer: 45 shore A ; Thickness: 3.0mm оп. 100 бр оп. 100 бр оп. 100 бр оп. 100 бр оп. 100 бр оп. 100 бр лв лв лв лв лв лв КЛЕЩИ за алуминиеви капачки ND20 мм лв ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС. 11

12 КОЛОНИ ЗА FLASH ХРОМАТОГРАФИЯ ХРОМАТОГРАФСКИ КОЛОНИ Вид Кат. Ед. Цена, лв. ID 20мм x Н = 400 мм с тефлонов кран ID 20мм x Н = 400 мм с тефлонов кран със синтерован стъклен диск КОЛОНИ ЗА FLASH ХРОМАТОГРАФИЯ в комплект с адаптор и тефлонов кран Вид Кат. Ед. Цена, лв. ID 20мм x Н = 200 мм ID 20мм x Н = 400 мм ID 25мм x Н = 200 мм ID 25мм x Н = 400 мм ID 30мм x Н = 300 мм ID 30мм x Н = 400 мм ID 40мм x Н = 300 мм ID 40мм x Н = 450 мм КИТ ЗА FLASH ХРОМАТОГРАФИЯ - I лв. стъклена колона ID 20мм x Н = 400 мм елуент резервоар 1 л silica 60 (40 63 µm) кварцов пясък силанизирана стъклена вата КИТ ЗА FLASH ХРОМАТОГРАФИЯ - IІ лв. стъклена колона ID 40мм x Н = 450 мм елуент резервоар 2 л silica 60 (40 63 µm) кварцов пясък силанизирана стъклена вата КОЛОНИ ЗА ТЕЧНА И ГАЗОВА ХРОМАТОГРАФИЯ Фирма ВАЛЕРУС може да ви предлжи голямо разнообразие от колони за течна и газова хроматография на фирма MACHEREY-NAGEL - Германия. За да получите цени и повече информация относно вида и характеристиките на колоните направете запитване на електонните адреси посочени в уебсайта на Валерус. ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС. 12

<4D F736F F D20CEE1EEF1EEE1E5EDE020EFEEE7E8F6E8FF20362E646F6378>

<4D F736F F D20CEE1EEF1EEE1E5EDE020EFEEE7E8F6E8FF20362E646F6378> Обособена позиция 6: ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ с обща прогнозна стойност 6802.00 лв. Без ДДС Институт Продукт Технически характеристики Стъклени културални съдове Бехерови чаши от 100 мл Бехерови чаши от 250

Подробно

Б Ъ Р К А Л К И ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА БЕЗ НАГРЯВАНЕ Модел EcoStir Макс. обем на разбъркване до 1.5 л Обороти rpm Размер на блюдото Ø 120 м

Б Ъ Р К А Л К И ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА БЕЗ НАГРЯВАНЕ Модел EcoStir Макс. обем на разбъркване до 1.5 л Обороти rpm Размер на блюдото Ø 120 м Б Ъ Р К А Л К И ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА БЕЗ НАГРЯВАНЕ EcoStir Макс. обем на разбъркване до 1.5 л 300-2000 rpm Размер на блюдото Ø 120 мм Материал на блюдото РЕТ 150 х 145 х 50 мм 0.300 кг Захранване 230

Подробно

Untitled-2

Untitled-2 1.1.2.1 Спектрометри и спектрофотометри Спектрофотометри с единичен лъч VIS спектрофотометър модел VIS 21 VIS спектрофотометър модел VIS 23 112119001 340-1000 nm ± 2.0 nm

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Закупуване на материали и консумативи за първи етап на

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Закупуване на материали и консумативи за първи етап на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Закупуване на материали и консумативи за първи етап на проекта с 9 Обособени позиции: Обособена позиция -

Подробно

bit_kerem_15_04_2014

bit_kerem_15_04_2014 ЦЕНОВА ЛИСТА - Битумни керемиди (в сила от 0.07.203 г.) с Продукт м² в пакет Тегло кг/м² Цена за м² Серия TOP SHINGLE (EN 544) Top Standart (правоъгълна форма) 3.50 9.5 3.0 лв -За цвят 2 tone Blue (два

Подробно

ЛАБКО ЕООД ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Наименование на стоките Лабораторно оборудване и консумативи Страница ул."стрешер"7, Со

ЛАБКО ЕООД   ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Наименование на стоките Лабораторно оборудване и консумативи Страница ул.стрешер7, Со ЛАБКО ЕООД dtodorov@labko.org, www.labko.org Лабораторно оборудване и консумативи ул."стрешер"7, София т/ф:02-9525242 Тампон от памук на дървена дръжка, стерилен, И/О 73 5100/SG/CS 1000 1000 0,0740 74,00

Подробно

Камакс Продуктов & Ценови Каталог 2019/20

Камакс Продуктов & Ценови Каталог 2019/20 Създайте си светлинен комфорт... Хоризонталните щори са най-често използваният продукт за вътрешно засенчване. Те предлагат стил и контрол на светлината и видимостта на достъпни цени. Разнообразието от

Подробно

ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ И ТЕГЛИЛКИ ПОРТАТИВНИ ВЕЗНИ - KERN Германия. Модел Обхват Точност ТЕЕ СМ 60-2N СМ 150-1N СМ 50-С2N 150 гр 60 гр 150 гр 50 сt 0.

ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ И ТЕГЛИЛКИ ПОРТАТИВНИ ВЕЗНИ - KERN Германия. Модел Обхват Точност ТЕЕ СМ 60-2N СМ 150-1N СМ 50-С2N 150 гр 60 гр 150 гр 50 сt 0. ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ И ТЕГЛИЛКИ ПОРТАТИВНИ ВЕЗНИ - KERN Германия. Модел Обхват Точност ТЕЕ 150-1 СМ 60-2N СМ 150-1N СМ 50-С2N 150 гр 60 гр 150 гр 50 сt 0.1 гр 0.01 гр 0.1 гр 0.01 сt ТЕЕ 150-1 Блюдо, 60 х 64

Подробно

ERIE PROFLOW 2019.xlsx

ERIE PROFLOW 2019.xlsx erie water treatment ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ ЕДНОКОЛОННИ И ДВУКОЛОННИ ОМЕКОТИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ВОДА КОЛОННИ ФИЛТРИ ЗА ВОДА Омекотителни системи с йонообменна смола Erie серия ProFlow 1" Работно налягане min/max:

Подробно

Нова модна колекция от елегантни бижута LIZAS GERMANY

Нова модна колекция от елегантни бижута LIZAS GERMANY Нова модна колекция от елегантни бижута LIZAS GERMANY LIZAS GERMANY Немският град Хановер днес с право може да се счита за световна бижутерийна столица. В момента там са разположени главните офиси, а също

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА 01/ 2018

ЦЕНОВА ЛИСТА 01/ 2018 ЦЕНОВА ЛИСТА 01/ 2018 Обозначения Диаметър на колелото Въртяща вилка с отвор за фиксиране и предна спирачка Предпазен капак Товароносимост в движение Въртяща вилка с щифт Планка Статичен товар Въртяща

Подробно

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт Термосифонна система под налягане Елтерм, модел Standart Технически данни I. Водосъдържател: 2,5мм стомана с двоен вътрешен емайл. След водосъдържателя има мантел с дебелина 1,5мм, който е свързан в затворен

Подробно

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ПРОГРЕСИВНИ И МОДУЛИРАЩИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS/M Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като дву

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ПРОГРЕСИВНИ И МОДУЛИРАЩИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS/M Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като дву СЕРИЯ Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като двустепенни прогресивни или модулиращи. Разработени са специално да покрият нуждите на малки отоплителни инсталации, като същевременно

Подробно

Описание на системата 02/10 ICX-свързващия винт Ви гарантира голяма сигурност чрез самоприлягащия конус във вътрешността на ICX-абатмънта 116лв всеки

Описание на системата 02/10 ICX-свързващия винт Ви гарантира голяма сигурност чрез самоприлягащия конус във вътрешността на ICX-абатмънта 116лв всеки Описание на системата 02/10 ICX-свързващия винт Ви гарантира голяма сигурност чрез самоприлягащия конус във вътрешността на ICX-абатмънта 116лв всеки ICX имплант всички дължини, всички диаметри *цената

Подробно

София Ул. Крум Кюлявков 15А, ет.5 Т: , , ; М: ; Ф: E: Skype: jvibul Пловдив Ул. Железарск

София Ул. Крум Кюлявков 15А, ет.5 Т: , , ; М: ; Ф: E: Skype: jvibul Пловдив Ул. Железарск София Ул. Крум Кюлявков 15А, ет.5 Т: 02 9633394, 9630672, 9630272; М: 0888 625891; Ф: 02 9630251 E: uvi@uvibg.com; Skype: jvibul Пловдив Ул. Железарска 12, ет.1 Т: 032 265060, 265070; М: 0885 699663; E:

Подробно

ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ И ПОРЦЕЛАН ; ЛАБОРАТОРНИ ПЛАСТМАСОВИ И МЕТАЛНИ ПОСОБИЯ ; КОНСУМАТИВИ АВТОМАТИЧНА БЮРЕТА - Пеле, кл. Б с междинен кран Код Обем,

ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ И ПОРЦЕЛАН ; ЛАБОРАТОРНИ ПЛАСТМАСОВИ И МЕТАЛНИ ПОСОБИЯ ; КОНСУМАТИВИ АВТОМАТИЧНА БЮРЕТА - Пеле, кл. Б с междинен кран Код Обем, ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ И ПОРЦЕЛАН ; ЛАБОРАТОРНИ ПЛАСТМАСОВИ И МЕТАЛНИ ПОСОБИЯ ; КОНСУМАТИВИ АВТОМАТИЧНА БЮРЕТА - Пеле, кл. Б с междинен кран Точност, 7006 010 10 0.05 80.00* 7006 025 25 0.1 82.00* 7006

Подробно

БГ Терм ООД ценова листа

БГ Терм ООД ценова листа 001 MOON: SAMBA AND PASSION Луната символизира огнената атмосфера на нощта в Рио де Женейро, пълна със самба и страст в единственото по рода си творение. Луната дава една цяла нова посока за погледа към

Подробно

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013 Неподвижна жалузийна решетка използва се за вземане и изхвърляне на въздух през отвори във вертикални ограждащи елементи стени, прозорци. Формата на ламелите предотвратява постъпването на дъждовни капки

Подробно

Strada.indd

Strada.indd STRADA Енергия с модерен дизайн Изчистена линия, плосък преден панел и стилна алуминиева решетка. LowH2O технология със суперпроводим и ултра бърз топлообменник за ниска консумация на енергия и максимално

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

Ценови листи - Неръждаеми

Ценови листи - Неръждаеми Тел: 056 880897 Тел: 096 300643 Тел: 082 844152 Тел: 064 680186 Тел: 032 969045 Тел: 052 500751 Тел: 042 924747 Тел/Факс: 056 880953 Тел/Факс: 096 306140 Тел/Факс: 082 844157 Тел/Факс: 064 680174 Тел/Факс:

Подробно

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RLS/BP MX Горелките от серия RLS/BP MX се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всичк

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RLS/BP MX Горелките от серия RLS/BP MX се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всичк СЕРИЯ Горелките от серия се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички необходими компоненти са събрани в едно съоръжение. Това прави инсталацията много побърза и лесна. Серията покрива

Подробно

Microsoft Word - gajk&kol&kompress.doc

Microsoft Word - gajk&kol&kompress.doc ПРОМОЦИЯ ГАЙКОВЪРТИ USAG Валидност до 15.12.2014 1. Гайковърт USAG Италия. Модел 928 C1 1/2, 1 015 Nm, 2.6кг Цена: 312.00 лв с ДДС дръжката, метален корпус. Размер: 1/2. Тегло 2,6 кг. Технически характеристики:

Подробно

НОВИ 1901

НОВИ 1901 МАРКЕР ПЕРМАНЕНТЕН - БЯЛ Мастило - не токсично, без ксилен, водоустойчиво, бързо съхнещо Касета "cap-off ", която позволява да оставите маркера без капачка за няколко дни Кръгли върхове с дебелина около

Подробно

Техническа спецификация Приложение 1 номер Наименование на ОП и артикули - подробно описание брой ОП 1 Вертикален фризер и комбиниран хладилник-фризер

Техническа спецификация Приложение 1 номер Наименование на ОП и артикули - подробно описание брой ОП 1 Вертикален фризер и комбиниран хладилник-фризер Техническа спецификация Приложение номер Наименование на ОП и артикули - подробно описание брой ОП Вертикален фризер и комбиниран хладилник-фризер.. Фризер с температурен диапазон 0 C до 5 C, обем 26-277

Подробно

1 КАПКОВО НАПОЯВАНЕ Маркучи за капково напояване - едносезонни ТЪНКОСТЕННИ МАРКУЧИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ DUAL DRIP Код Размер (mm) Плътност (mil) Разст

1 КАПКОВО НАПОЯВАНЕ Маркучи за капково напояване - едносезонни ТЪНКОСТЕННИ МАРКУЧИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ DUAL DRIP Код Размер (mm) Плътност (mil) Разст КАПКОВО НАПОЯВАНЕ Маркучи за капково напояване - едносезонни ТЪНКОСТЕННИ МАРКУЧИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ DUAL DRIP Плътност (mil) Разстояние (cm) Дебит на капкообразувател Ролка (m) 2DD062020 6 6 20 0,8 2,2

Подробно

ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМАТИЗИРАНИ ПЕЛЕТНИ СИСТЕМИ София

ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМАТИЗИРАНИ ПЕЛЕТНИ СИСТЕМИ София ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМАТИЗИРАНИ ПЕЛЕТНИ СИСТЕМИ www.firepower.bg www.otopleniespeleti.com office@otopleniespeleti.com +359886207777 +359892040109 София, бул. "Европа" 138, 1360 Складово производствена зона

Подробно

София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: , Gsm: , ЕЛЕКТРОМАТЕ

София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: , Gsm: ,   ЕЛЕКТРОМАТЕ www.ldg-bg.com София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: +359 2 862 88 75, +359 2 862 78 71 Gsm: +359 884 204 284, e-mail: sales@ldg-bg.com ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЦЕНОВА

Подробно

Low NOx ЕДНОСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS Едностепенните газови горелки от серията Gulliver BS са специално разработени да покрият нуждите

Low NOx ЕДНОСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS Едностепенните газови горелки от серията Gulliver BS са специално разработени да покрият нуждите Low NOx ЕДНОСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS Едностепенните газови горелки от серията Gulliver BS са специално разработени да покрият нуждите на малки отоплителни инсталации, като същевременно

Подробно

София 1164, ул. Могилата 10 тел./факс: / , тел.: / ЦЕНОВА ЛИСТА 03

София 1164, ул. Могилата 10 тел./факс: / , тел.: / ЦЕНОВА ЛИСТА 03 София 64, ул. Могилата 0 тел./факс: +359 2/962-46-00, тел.: +359 2/862-43-9 E-mail: Bulgariatherm@einet.bg; www.bulgariatherm.com ЦЕНОВА ЛИСТА 03 209 Art. 720.00.30 RBM термостатична глава с течен сензор

Подробно

Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Решение 29 от г. Търг. наименование Производител 1 2

Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Решение 29 от г. Търг. наименование Производител 1 2 Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Решение 29 от 14.07.2015 г. Търг. наименование Производител 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ГРУПА 1 ИМПЛАНТИ ЗА ОЧНА

Подробно

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BSD Двустепенните газови горелки Gulliver BSD са специално разработени да покрият нуждите на малки о

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BSD Двустепенните газови горелки Gulliver BSD са специално разработени да покрият нуждите на малки о Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BSD Двустепенните газови горелки Gulliver BSD са специално разработени да покрият нуждите на малки отоплителни инсталации, като същевременно отделят ниски

Подробно

GPI Document

GPI Document Кол. 1 DDE 6-10 Продуктов номер: 97720949 DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. SMART Digital DDE е компактна мембранна дозираща помпа със задвижване

Подробно

BULENGINEERING COMPANY Ltd

BULENGINEERING  COMPANY  Ltd NILFISK професионални прахосмукачки качествени машини за професионално почистване Булинженеринг къмпани ООД Вашият силен съюзник в почистването София Варна Пловдив Бургас нац. телефон: 088 770 7700 www.bulengineering.com

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 55 Необслужваеми диафрагмени вентили KSB, SISTO 10 Краища на резба PN10 Rp ½" Rp 2" На фланци PN10 DN15-300 Области на приложение Химическа промишленост Индустрия Електрически централи Подходящи за вода,

Подробно

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RIELLO 40 G Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отопл

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RIELLO 40 G Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отопл СЕРИЯ Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отоплението на дома. Серията включва 10 модела с мощност от 12 до 240 kw. Всички горелки са изработени

Подробно

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ модел SL за открит монтаж, двутръбна система A B C D E Модел SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 83

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ модел SL за открит монтаж, двутръбна система A B C D E Модел SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 83 модел SL за открит монтаж, двутръбна система SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 830 1760 2650 3340 3800 Осезаема охладителна мощност W 620 1270 1960 2650 3010 Воден дебит lt/h

Подробно

Баумит Баумакол

Баумит Баумакол Баумит Течовете остават в миналото... От Баумит компетентни решения за полагане на керамични покрития За красива кухня и фоайе За суха баня и перфектна тераса За реновиране При подово отопление Баумит.

Подробно

НЕРЪЖДАЕМИ ЛАМАРИНИ, ПРОФИЛИ, ТРЪБИ, ФИТИНГИ, ВиК, ОТОПЛЕНИЕ Централен офис: София 1225, ул. Нешо Бончев 32 Тел.: /24, /77 Факс:

НЕРЪЖДАЕМИ ЛАМАРИНИ, ПРОФИЛИ, ТРЪБИ, ФИТИНГИ, ВиК, ОТОПЛЕНИЕ Централен офис: София 1225, ул. Нешо Бончев 32 Тел.: /24, /77 Факс: Нормално засмукваща помпа за битово водоснабдяване с месингово работно колело. Температура на флуида до 60 С. Макс. дълбочина на засмукване 8 м. Макс. работно налягане 6,5 бара. Wilo-HiPeri HiPeri 1-4

Подробно

Microsoft Word - GDM-kamioni 2008.doc

Microsoft Word - GDM-kamioni 2008.doc Гумодемонтажни машини за тежкотоварни, селскостопански и земекопни МПС 1 GG 560 Електрохидравлична гумодемонтажна машина за камиони, селскостопански и земекопни МПС. Размерите и работните характеристики

Подробно