ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Гр

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Гр"

Препис

1 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) Аз съм в детската градина Моята детска градина Дай си дясната ръка от Иван Николов Моето семейство Дядо и аз от Ангелина Жекова Моят дом Работно момиче от Веса Паспалеева Кравайчето народна приказка Разбира и употребява стандартни думи, използвани в комуникацията (поздрави, извинения, благодарности). Назовава пълното си собствено име и възрастта си. Назовава играчки и предмети от близкото обкръжение. Употребява стандартни думи в комуникацията (поздрави, извинения, благодарности). Назовава имената на възрастните в детската градина. Заучава и казва наизуст художествен тест. Назовава някои роднински връзки в семейството. Говори за лични събития в миналото. Дава прости обяснения за своите действия. Назовава имената на членовете на семейството си. Назовава предмети от близкото обкръжение. Съставя въпросителни. Разбира инструкции. Назовава предмети от интериора на дома. Възприема приказка. Проследяване на постиженията на децата Картон 1 Игрово упражнение: Хайде да се запознаем ; Столчета от Харалампи Харалампиев Познавателна книжка 1, с. 5, 4 Снимков материал Картон 3 Познавателна книжка 1, с. 8, 9

2 5 Дядо и ряпа българска народна приказка 5 На пазара 5 6 Кравайчето народна приказка Есен в гората Бодливко от Атанас Душков 6 Весели игри В магазина за играчки Весела пързалка Най-щастлив е от Георги Веселинов Най-щастлив е от Георги Веселинов Възприема кратка приказка. Назовава основните герои в литературно. Възпроизвежда с движения съдържанието на лит.. Разпознава и назовава някои плодове и зеленчуци. Разпознава и назовава правилно някои плодове и зеленчуци. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи). Разбира инструкции. Преразказва по дадени опори кратка приказка. Говори ясно и отчетливо. Разпознава и назовава животни и плодове. Съставя въпросителни. Разбира инструкции. Употребява стандартни думи, използвани в комуникацията. Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, предназначение). Използва базов речник (същ., прил., свързващи думи). Изговаря ясно и отчетливо думите в потока на речта. Развива слуховото си внимание. Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта. Разпознава и назовава животни. Разбира съдържанието то. Заучава и казва наизуст художествен текст. Картон 6 Познавателна книжка 1, с. 14 С витамини здрав и силен от Димитър Точев Игра Магазин за плодове и зеленчуци Картон 8 Опашатка от Леда Милева Познавателна книжка 1, с. 18 Примерни играчки за описание: топка, мече, зайче и др. Картон 10 Игра в детската градина от Лъчезар Станчев Игра Кой чука? Познавателна книжка 1, с. 22 Познавателна книжка 1 с. 22

3 За да бъда здрав Чисти ръчички от Лъчезар Станчев За да бъда здрав Чистият Мечо от Ненчо Савов Чистият Мечо от Ненчо Савов Кой се грижи за мен в детската градина Игри със звукове и думи Ябълката от Витали Сутеев Ябълката от Витали Сутеев 10 Моите играчки Кой какъв е? В магазина за играчки Пожарът от Георги Константинов Това съм аз Аз имам от Калина Малина Назовава хора и предмети от близкото обкръжение. Разбира съдържанието. Разпознава и правилно назовава предмети и дейности, свързани с личната хигиена. Дава прости обяснения за своите действия. Казва наизуст художествен текст. Разпознава и правилно назовава хранителни продукти. Назовава имената на хора от близкото обкръжение. Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта. Възприема и изговаря римушки. Възприема приказка. Определя ролята на героите в приказката. Преразказва епизод от приказка по дадени опори. Избира и играе роля на герой от познато лит.. Говори ясно и отчетливо. Назовава имената на играчки и предмети от близкото обкръжение. Назовава отделни характеристики на играчките, с които играе. Разбира и употребява стандартни думи, използвани в комуникация та. Използва в речта прилагателни имена. Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, предназначение). Възприема литературно. Задава въпроси, свързани е художествения текст. Правилно назовава и посочва частите на човешкото тяло. Разбира съдържанието. Възпроизвежда с движения съдържанието на лит.. Картон 13 Познавателна книжка 1, с. 26 Познавателна книжка 1, с. 26, 27 Картон 15 Аз съм в детската градина от Ангелина Жекова с картинки и римушки (зеле, заек, грозде, слон, гъска) Познавателна книжка 1, с. 32 Познавателна книжка 1, с. 32 Картон 17 Кукла от Атанас Душков Примерни играчки: кукла, топка, мече и др. Познавателна книжка 1, с. 36, 37 Примерни играчки за описание: кола, влак, куче и др. Картон 18

4 Как общуваме помежду си Пожарът от Георги Константинов Игри със звукове и думи Двамата снежковци Първи сняг от Димитър Спасов Зимни игри Зимна радост от Елисавета Багряна 13 Стаята на Томи 13 Писмо до Дядо Коледа Съставя въпросителни. Употребява стандартни думи, използвани в комуникацията. Преразказва по дадени опори приказка. Говори ясно и отчетливо. Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта. Възприема и изговаря римушки. Описва предмети по зададени опори (цвят, големина, предназначение). Използва базов речник (съществителни, прилагателни). Заучава и казва наизуст стихотворение. Разбира съдържанието. Дава прости обяснения за своите действия. Използва базов речник (съществителни имена, прилагателни имена, глаголи). Говори за лични събития в миналото и в бъдещето. Описва играчка (коледен подарък) по зададени опори. Използва базов речник (съществителни имена, прилагателни имена, глаголи, местоимения). Познавателна книжка 1, с. 40, 41 Игра: В магазина с картинки и римушки (жаба, жираф, шише, мишка) Игри: Трион, Кой жужи? Познавателна книжка 1, с. 46 Снежният човек от Калина Малина Картон 22 Познавателна книжка 2, с. 4 Писмо до Дядо Коледа от Ангелина Жекова

5 Среща с Дядо Коледа от Ангелина Жекова Дядо Коледа от Гео Милев Дядо Коледа от Гео Милев Сивият врабец 15 На театър Ей, врабченце от Георги Авгарски В зоопарка Слончето от Цветан Ангелов Трите прасенца адаптация: Силвия Тодорова Възприема кратък разказ. Назовава основните герои. Различава начало и край то. Картон 25 Хубавица от Леда Милева Назовава правилно събития. Познавателна книжка 2, с. 8 Заучава и казва наизуст художествен текст. Назовава хора, предмети и птици. Допълва изречение с подходяща дума. Образува правилно множествено число на думите и обратно. Разбира съдържанието. Говори за лични събития в миналото. Познавателна книжка 2, с. 8 Картон 27 Врабче сиво от Стоян Дринов Игрово упражнение: Кой какво казва? Познавателна книжка 2, с. 12 Игри и импровизации с кукли за куклен театър Заучава и казва наизуст стихотворение. Познавателна книжка 2, с. 13 Разпознава и назовава животни и предмети. Разбира съдържанието. Възприема приказка. Определя ролята на героите в приказката. Картон 29 Участва в диалог по текста на стихотворението (дете майка)

6 16 17 Трите прасенца адаптация: Силвия Тодорова Козлета и вълк преразказана от Алексей Толстой 17 Ако се загубя Трите прасенца драматизация Домашни животни Агънце от Георги Авгарски, Пиленца от Георги Хрусанов Пиленце от Петя Дубарова Пиленце от Петя Дубарова 19 Моите играчки Преразказва епизод от приказка по дадени опори. Говори силно или тихо, ясно и отчетливо. Възприема кратка приказка. Разбира съдържанието. Назовава основните герои в литературно. Различава в литературното начало и край. Употребява стандартни думи, използвани в комуникацията. Участва в конкретна речева ситуация, като изпълнява определена роля. Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения. Говори силно или тихо, ясно и отчетливо. Назовава хора, предмети и животни от близкото обкръжение. Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта. Разбира съдържанието. Разпознава и правилно назовава домашни животни. Заучава и казва наизуст художествен текст. Назовава имената на играчки и предмети от близкото обкръжение. Назовава отделни характеристики на играчките, с които играе. Познавателна книжка 2 с. 18 Познавателна книжка 2, с. 22 Картон 33 Познавателна книжка 2, с. 26, 27 Познавателна книжка 2, с. 26 Картон 37 Камион и Самолет от Агния Барто Играчки кола, мотор, трактор и др.

7 В магазина за играчки Игри със звукове и думи Къде от Леда Милева Къде от Леда Милева Игри със звукове и думи Весели игри в парка Капризната котка от Витали Сутеев Съставя въпросителни. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи). Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, предназначение). Използва базов речник (същ., прил., свързващи думи). Изговаря ясно и отчетливо думите в потока на речта. Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта. Възприема и изговаря римушки. Казва наизуст римушки. Заучава наизуст стихотворение. Говори за събития в миналото и в бъдещето. Казва наизуст художествен текст. Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта. Възприема и изговаря римушки. Казва наизуст римушки. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи). Образува множествено число на думи и обратно. Възприема приказка. Определя ролята на героите в приказката. Познавателна книжка 2, с. 30, 31 Примерни играчки за описание: линейка, пумпал, самолет и др. с картинки и римушки (за цвете, лисица, черешки, куче, фея, кифла) Познавателна книжка 2, с. 36 с картинки и римушки (риба, рак, дърво, лейка, малина) Познавателна книжка 2, с. 40, 41

8 Домашен любимец Моето коте от Стилиян Чилингиров Капризната котка от Витали Сутеев Новото другарче от Панчо Панчев Разпознавам звук и цвят светофар 23 Що е то? Медена пита Пчелица от Елин Пелин Баба Марта Мартенички от Дора Габе Назовава хора, предмети и животни от близкото обкръжение. Използва прости. Разбира съдържанието. Преразказва епизод от приказка по дадени опори. Говори ясно и отчетливо. Заучава и казва наизуст стихотворение. Назовава хора и предмети от близкото обкръжение. Произнася думите правилно. Използва кратки прости. Разбира съдържанието. Възприема и отгатва гатанки. Заучава и казва наизуст гатанки. Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и отчетливо. Картон 42 Познавателна книжка 2, с. 44 Картон 44 Светофар от Иван Жеглов, Зебра от Марко Ганчев Познавателна книжка 2, с. 48 Познавателна книжка 2, с. 49 Назовава имената на хора и предмети от близкото обкръжение. Разбира съдържанието. Картон 47

9 Баба Марта Мартеничка от Елисавета Багряна Баба Марта Мартеничка от Елисавета Багряна На мама днес е празник Две очички от Стилиян Чилингиров Обич от Георги Струмски Обич от Георги Струмски 26 При лекаря Култура на говора Заучава и казва наизуст художествен текст. Разбира съдържанието. Разбира и употребява стандартни думи, използвани в комуникацията. Използва базов речник (съществителни умалителни, прилагателни, глаголи). Употребява стандартни думи, използвани в комуникацията. Заучава и казва наизуст художествен текст. Назовава имената на хора и предмети от близкото обкръжение. Използва прости. Разбира съдържанието. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи). Съставя въпросителни Разпознава и назовава пролетни цветя. Казва наизуст познати литературни произведения. Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и отчетливо. Познавателна книжка 3, с. 4 Познавателна книжка 3, с. 4 Картон 49 На мама от Дора Габе Познавателна книжка 3, с. 8, 9 Картон 53 Лекарка, Болен Ежко неизвестен автор Познавателна книжка 3, с. 12, 13 Примерни литературни произведения: Мартеничка от Елисавета Багряна, Обич от Георги Струмски, Пчелица от Елин Пелин

10 27 Пролет иде Три сестрички от Константин Ушински Щъркел дългокрак Три сестрички от Константин Ушински Дядовата питка народна приказка Три сестрички драматизация Катето и Джори от Дора Габе Разпознава и назовава пролетни цветя. Допълва изречение с подходяща дума. Образува множествено число на думи и обратно. Разбира съдържанието. Съставя въпросителни. Използва базов речник (глаголи, съществителни, прилагателни). Възприема приказка. Определя ролята на героите в приказката. Назовава животни, предмети и цветя. Произнася думите правилно. Възприема и изговаря стихчета и римушки (с участие на думи, в които има щ шт). Използва базов речник (съществителни, глаголи, свързващи думи). Образува множествено число на думите и обрат но. Преразказва епизод от приказка по дадени опори. Участва в заучаване на литературен текст по роли като подготовка за драматизация. Говори силно или тихо, ясно и отчетливо. Възприема кратка приказка. Разбира съдържанието. Назовава основните герои в литературно. Различава в литературното начало и край. Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения. Разбира съдържанието. Заучава и казва наизуст художествен текст. Картон 55 Ранобудниче от Ран Босилек, Минзухар гатанка от Леда Милева Познавателна книжка 3, с. 16 Картон 57 Гост от Ран Босилек, Пеперуда от Атанас Душков, с картинки и римушки (щъркел, къща) Познавателна книжка 3, с. 22, 23 Познавателна книжка 3, с. 26

11 30 30 Вали дъжд Охлювче от Васил Стоянов Детска библиотека 30 Приказни герои Великденски яйчица Великденско яйце от Ангелина Жекова Великденска хвалба от Дора Габе Великденска хвалба от Дора Габе Пътувам с мама и татко Кой какъв е? В магазина за играчки Вълшебните думи Назовава хора, предмети и животни. Произнася думите правилно. Описва любимата си книга. Развива положително отношение и интерес към детски книги. Употребява стандартни думи, използвани в комуникацията. Разпознава и назовава герои от познати приказки. Преразказва епизод от позната приказка. Разбира съдържанието. Наизустява според възможностите си цялостно или част от литературно. Заучава и казва наизуст стихотворение. Назовава хора, предмети и играчки от близкото обкръжение. Допълва изречение с подходяща дума. Назовава отделни характеристики на играчките, с които играе. Описва играчки по зададени опори. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи). Участва в инсценировки на различни речеви ситуации, като влиза в роля. Употребява стандартни думи, използвани в комуникацията (поздрав, извинение, молба, благодарност). Картон 62 Още веднъж за книжката и мишката от Панчо Панчев Игра: Детска библиотека Познавателна книжка 3, с. 30 Картон 64 Познавателна книжка 3, с. 34, 35 Познавателна книжка 3, с. 34 Картон 67 Пътуване с кола от Радой Киров Играчки влак, автобус, самолет Познавателна книжка 3, с. 38 Примерни играчки за описание: замък, кукла и количка, пожарна кола и др. Примерни речеви ситуации: Запознаване, В сладкарницата, Среща в парка, Рожден ден, В автобуса и др.

12 33 Рожден ден 33 Рожден ден Карнавал на приказните герои Моят празник Първи юни от Ангелина Жекова Първи юни от Ангелина Жекова Първи юни от Ангелина Жекова Назовава хора, играчки и предмети от близкото обкръжение. Използва кратки прости. Разбира и употребява думи, използвани в комуникацията. Разбира общоприети изрази. Говори за лични събития в миналото и в бъдещето. Избира и играе роля на герой от приказка или детски филм. Представя се и назовава приказката, в която участва. Изпълнява стихчета, гатанки, играе роли от познати приказки. Назовава близки хора, приятели и предмети от близкото обкръжение. Разбира съдържанието. Назовава правилно предмети, явления и събития (сезони и празници). Говори за лични събития в миналото и в бъдещето. Разбира съдържанието. Заучава и казва наизуст стихотворение. Проследяване на постиженията на децата Картон 69 Рожден ден от Ангелина Жекова Познавателна книжка 3, с. 44, 45 Картон 71 Познавателна книжка 3, с. 48, 49 Познавателна книжка 3, с. 49

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 1 1 Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1,,Хайде да се запознаем - диалог Разбира и употребява стандартни, използвани в комуникацията (поздрави, извинения, благодарности).

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 1 1 2 2 3 4 Моята детска градина Дай си дясната ръка от Иван Николов

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 г

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 г ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Използва ясен и правилен език за описване на познати събития.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1 2 3 4 5 6 7 Аз съм в детската градина Моят дом Работно момиче от Веса Паспалеева Дядо и ряпа българска народна приказка

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература... 3 2. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІ клас Състезателният

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

седмица ¹1 21 аз съм в детската градина

седмица ¹1 21 аз съм в детската градина ¹1 21 аз съм в детската градина Томи и ни са на 3 години и ходят на детска градина. Какво правят децата в детската градина? С кого обичаш да играеш? Кажи и посочи: занималня, деца, учител, маса, шкаф,

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

седмица ¹49 25 на мама днес е празник

седмица ¹49 25 на мама днес е празник седмица ¹49 25 на мама днес е празник Днес е празникът на мама. Аз не мога без мама и мама не може без мен. Какво подаряват децата на мама? Ти какво ще Ӝ подариш? Огради. А Ти как ще поздравиш твоята майка?

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

седмица ¹25 14 среща с дядо коледа

седмица ¹25 14 среща с дядо коледа седмица ¹5 14 среща с дядо коледа Всички деца с нетърпение очакват Дядо Коледа, който ще им донесе много подаръци. Среща с Дядо Коледа Цял ден валя сняг. Земята стана бяла. Утре е Коледа. След вечеря Томи

Подробно

За приказките

За  приказките В света на приказките Особености на приказките Неопределеност на времето и мястото/ Имало едно време, В едно царство /; Героите най-често са анонимни ; Героите са типизирани /най-малкият брат, чорбаджията,

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

Разпределение_1 група_по направления.indd

Разпределение_1 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc Приложение 2 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ФОНЕТИЧНА РИТМИКА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици с увреден слух от I до IV клас, които

Подробно

Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc

Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc Приложение 6 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО РЕЧ И ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици от подготвителен до IV клас, които

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 1 1 Eдин летен ден

Подробно

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните резултати IX/1. IX/2. X/3. 1. Отново с любимите ни

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52037>

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52037> НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА Д Е Т С К А Г Р А Д И Н А 37 В Ъ Л Ш Е Б С Т В О РАЙОН ВИТОША - СТОЛИЧНА ОБЩИНА гр София, кв Павлово, ул Белмекен 1, тел:+3592 8554119,

Подробно

Разпределение_1 група_по седмици.indd

Разпределение_1 група_по седмици.indd СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...8 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...9

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Моето лято 1 Моето семейство 1 Лятото отмина 1 2 2 2 Аз и моето семейство Моят

Подробно

Брой 21 м. август, 2017г. Посвещава се на село Соколаре и неговите жители.издава се с цел популяризиране дейността на кметство Соколаре, Народно читал

Брой 21 м. август, 2017г. Посвещава се на село Соколаре и неговите жители.издава се с цел популяризиране дейността на кметство Соколаре, Народно читал Брой 21 м. август, 2017г. Посвещава се на село Соколаре и неговите жители.издава се с цел популяризиране дейността на кметство Соколаре, Народно читалище Н.Й.Вапцаров - с. Соколаре, Пенсионерски клуб Нов

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІІ клас Състезателният

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

Разпределение_2 група_по седмици

Разпределение_2 група_по седмици СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...7 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...9 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...10

Подробно

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище: Фамилия, име на ученика: ТЕСТ 1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изкуство за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Eдин летен ден 1 Избирам сам 1 Лятото отмина 1 Аз мога 2 Аз мога 2 Весела поляна

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обобщение. Бъдеще Ще си време словоред и видим възвратни глаголи. утре! 11 15 Февруари Урок

Подробно

Microsoft Word - 1. RAZVITIE NA RECHTA.doc

Microsoft Word - 1. RAZVITIE NA RECHTA.doc Приложение 1 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Програмата е предназначена за ученици от първи до ХII клас, които се обучават в специалните училища

Подробно

Разпределение_2 група_по седмици.indd

Разпределение_2 група_по седмици.indd СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...7 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...9 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...10

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на комплект учебни помагала за 6 7-годишни деца в подготвителна група, жив

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на комплект учебни помагала за 6 7-годишни деца в подготвителна група, жив ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на комплект учебни помагала за 6 7-годишни деца в подготвителна група, живеещи в чужбина, за учебната 2016/2017 г., съгласно

Подробно