TDM-iP10 BG OI(1).indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "TDM-iP10 BG OI(1).indd"

Препис

1 (1) DIGITAL MEDIA PORT адаптер BG Инструкции за експлоатация TDM-iP Sony Corporation

2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не поставяйте устройството в затворени пространства като например лавици или вградени шкафове. Етикетът се намира от долната страна на устройството. Инсталирайте системата така, че в случай на проблем да имате лесен достъп до захранващия кабел, за да можете да го изключите незабавно от стенния контакт. Изхвърляне на стари електрически и електрони уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци) Този символ на устройството или на неговата опаковката показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се собщинския офис във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта. Производителят на този продукт е Sony Corporation, Konan, Minato-ku Токио, Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията се обръщайте към адресите, които са указани в отделните сервизни книжни и гаранционни карти. За потребители в Европа Обозначението CE е валидно само за продукти, разпространявани в държавите, в които това е въведено със закон - главно в държавите от ЕЕА (European Economic Area - Европейска Икономическа Област). Търговски марки ipod е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави. Всички останали търговски марки и регистрирани търговски марки са собственост на съответните им притежатели. Означенията и не са посочени в това ръководство. 2 BG

3 Съвместими ipod модели Съвместимите ipod модели са както следва. Преди употреба обновете софтуера на вашия ipod. BG ipod touch ipod nano трето поколение (видео) ipod classic ipod nano второ поколение (алуминий) ipod пето поколение (видео) ipod nano първо поколение ipod четвърто поколение (цветен дисплей) ipod четвърто поколение ipod мини Забележки Това устройство е проектирано за работа само с ipod. Не можете да свързвате друг преносим аудио плейър. Sony не поема отговорност в случай, че записаните на ipod устройството данни се загубят или повредят, когато използвате свързано ipod устройство към това устройство. За подробности относно приложените ipod адаптери се обърнете към инструкциите, приложени към адаптерите. Когато използвате други ipod модели, трябва да закупите от Apple Inc съвместим адаптер. Този продукт е проектиран специфично за работа с ipod и е сертифициран от разработчика, така че да съответства със стандартите за работа на Apple. 3 BG

4 Съдържание Преглед...5 Подготовка за включване 1: Проверка на приложените аксесоари...6 2: Списък с местоположението на частите...6 3: Инсталиране на TDM-iP Работа с ipod Извършване на основни операции...10 Допълнителна информация Отстраняване на проблеми...11 Предпазни мерки...12 Технически характеристики BG

5 Преглед Можете да се наслаждавате на аудио съдържание от ipod, като свържете това устройство към AV система посредством DIGITAL MEDIA PORT интерфейс (серии Sony, DAV и др.). Можете да работите с вашия ipod чрез контролните му бутони, контролните бутони на AV системата и устройството за дистанционно управление, приложено към AV системата (стр. 10). Можете да използвате това устройство и като зарядно устройство за батерии (стр. 9). ipod и TDM-iP50 AV система (серия Sony DAV, серия STR и др.) Забележки Съкръщението на DIGITAL MEDIA PORT (порт за мултимедийни устройства) е DMPORT. TDM-iP10 не поддържа извеждане на видео сигнал. Дори ако вашият ipod притежава функция за възпроизвеждане на видеоклипове/снимки, вие не можете да преглеждате видео или фото съдържание на телевизора или друго устройство. Въпреки това, вие можете да възпроизвеждате звука от видео съдържанието през свързаната AV система. 5 BG

6 Подготовка за включване 1: Проверка на приложените аксесоари Устройство (1) Инструкции за експлоатация (1) ipod адаптери (1 комплект) За подробности относно ipod адаптерите се обърнете към инструкциите, приложени към тях. 2: Списък с местоположението на частите 1 Кабел DIGITAL MEDIA PORT (стр. 7) 2 ipod конектор (стр. 8) 3 Индикатор на захранването: Свети в зелено, когато захранването е включено (стр. 9). 6 BG

7 3: Инсталиране на TDM-iP10 Свържете и позиционирайте TDM-iP10 както е показано на илюстрацията по-долу. Кабел DIGITAL MEDIA PORT AV система (серия Sony DAV, серия STR и др.) TDM-iP10 Забележка Това устройство автоматично се включва/изключва, когато свързаната AV система (серия DAV и др.) бъде включена/изключена. продължава 7 BG

8 За да свържете/изключите устройството DMPORT Към жака DMPORT Свържете кабела, така че двете означения f да се изравнят. За да извадите кабела DIGITAL MEDIA PORT от жака DMORT, натиснете бутоните от двете страни. Свързване 1 Свържете кабела DIGITAL MEDIA PORT на това устройство към жака DIGITAL MEDIA PORT на AV системата (серия DAV и др.). Преди да направите връзката се уверете, че AV системата е изключена. 2 Включете AV системата със свързан DIGITAL MEDIA PORT жак и изберете функцията DIGITAL MEDIA PORT. Изключване Преди да изключите кабела, изключете AV системата. За да поставите ipod в устройството 1 Изберете ipod адаптера, който е подходящ за вашия ipod. За подробности относно приложените адаптери, вижте приложените към тях инструкции. 2 Поставете адаптерите към устройството. 3 Поставете ipod в конектора на устройството. 8 BG

9 Забележки Когато поставяте или изваждате ipod устройството, спазвайте същия ъгъл, под който е поставен ipod конекторът на това устройство и не въртете ipod устройството, за да предотвратите повреда в конектора. Не пренасяйте устройството, когато ipod устройството е поставено върху конектора. Това може да причини неизправност. Когато поставяте или изключвате ipod, хванете устройството с една ръка и внимавайте да не натиснете бутоните на ipod устройството по грешка. За да използвате устройството като зарядно устройство за батерии Можете да използвате устройството като зарядно устройство за батерии. Докато индикаторът POWER свети, батерията се зарежда. Състоянието за зареждане се извежда на дисплея на ipod устройството. За подробности вижте ръководството на потребителя за вашия ipod устройство. За да извадите ipod адаптера За да извадите ipod адаптера, повдигнете го с нокът или плосък предмет, като използвате гнездото в адаптера. 9 BG

10 Работа с ipod Извършване на основни операции Можете да работите с вашия ipod, като използвате бутоните му, бутоните на свързаната посредством DIGITAL MEDIA PORT порта (серия DAV и др.) AV система, и устройството за дистанционно управление на AV системата. Забележки За да използвате ipod, се обърнете към ръководството на потребителя на вашия ipod. Преди да изключите ipod устройството, въведете пауза при възпроизвеждане. Основни операции Следните операции са достъпни с AV системата или устройството за дистанционно управление. Натиснете За да Започнете възпроизвеждане. Въведете пауза при възпроизвеждане. Работи по същия начин както като прекарвате пръста си обратно на часовниковата (по часовниковата) стрелка по колелото за управление на ipod устройството. Работи като централния бутон на ipod устройството. Натиснете За да Натиснете и отпуснете, за да прескочите към следващата (предходната) песен/видеоклип или аудио файл/подкаст. Задръжте, за да превъртате бързо напред (назад). Превъртате бързо напред (назад). Извършва същите функции като бутона за менютата на ipod устройството. Регулира силата на звука. Забележки Насочете устройството за дистанционно управление към AV системата. В зависимост от свързаната AV система е възможно операциите или бутоните да се различават. Вижте инструкциите за експлоатация на AV системата. Докато възпроизвеждате видеоклипове, не можете да използвате m/m. Можете да превъртате бързо назад (напред), като задържите./>. За да промените нивото на силата на звука, използвайте контролния бутон за сила на звука на свързаната AV система или на устройството за дистанционно управление. Силата на звука не се променя, дори да я регулирате на ipod устройството. В зависимост от съдържанието, времето за стартиране на възпроизвеждането може да се окаже по-дълго. 10 BG

11 Допълнителна информация Отстраняване на проблеми Ако се получи проблем, докато работите с устройството, открийте го в следващия списък с проблеми и опитайте да го отстраните по описания начин. Ако проблемът продължава, свържете се с вашия доставчик на Sony. Обърнете внимание, че ако по време на поправката в сервиза някои части бъдат подменени, е възможно да не получите обратно повредените елементи. Когато носите системата за поправка, се уверете, че оставяте цялата система. Този продукт е част от една цяла система система и за да се локализира проблемът, е необходимо наличието на цялата система. Устройството за дистанционно управление не работи. Отстранете препятствията между системата и устройството за дистанционно управление. Насочете устройството за дистанционно управление към сензора на AV системата (серия DAV и др.). Разстоянието между устройството за дистанционно управление и AV системата е твърде голямо. Сменете батерията. Уверете се, че вашият ipod* е здраво свързан. Изберете функцията DMPORT на AV системата. Включете и изключете AV системата. Видеоклипът/снимката от ipod устройството не се появява на телевизионния екран. Устройството не поддържа извеждане на видео сигнали. Дори ако вашият ipod притежава функция за възпроизвеждане на видеоклипове/снимки, вие не можете да преглеждате видео или фото съдържание на телевизора или друго устройство. Не се чува звук. Проверете връзките. Уверете се, че устройството е здраво свързано. Уверете се, че вашият ipod* е здраво свързан. Уверете се, че вашият ipod* възпроизвежда музика. В зависимост от съдържанието, стартирането на възпроизвеждането може да отнеме известно време. Чува се шум или се появяват други смущения. Преместете устройството на растояние от причинителя на смущенията. Звукът е изкривен. Намалете силата на звука на свързаната AV система. Задайте настройката EQ на ipod устройството в положение Off или Flat. * Вижте Съвместими ipod модели (стр. 3). продължава 11 BG

12 Предпазни мерки Безопасност Ако в системата попадне твърд предмет или течност, изключете системата и преди по-нататъшна употреба я проверете в сервиз. Поставяне Не поставяйте системата на наклонени повърхности. Не поставяйте устройството на места, които са крайно горещи или студени прашни или замърсени много влажни подложени на вибрации изложени на директна слънчева светлина. Бъдете внимателни, когато поставяте устройството върху обработен с препарати под (например лакиран, полиран и т.н.), тъй като е възможно подовата повърхност да стане на петна или да се обезцвети. Относно прегряването Въпреки че по време на работа устройството се нагрява, това не е неизправност. За да предотвратите покачването на температурата в устройството, поставете устройството на места с подходяща вентилация. Ако имате въпроси или проблеми с вашето устройство, моля, консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony. Почистване За да почистите устройството, използвайте парче мек плат, навлажнено с мек почистващ разтвор. В никакъв случай не ползвайте абразивни материали, прахове или разредител като алкохол, бензин или разтворител. 12 BG

13 Технически характеристики Общи Изисквания към захранването: DC IN: 5 V, 600 ma (посредством DIGITAL MEDIA PORT) Размери: Прибл. φ 80 х 22 (h) mm Тегло: Прибл. 174 g (включително кабелите) Дължина Прибл. на кабела: 1 m Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна без предупреждение. 13 BG

14 BG Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци) Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

MDR - EX34.indd

MDR - EX34.indd Стерео слушалки Ръководство за експлоатация Инструкции за работа MDR-EX34SC Преглед в разглобен вид Цветни части 3 Стерео слушалки Функции Приложено е калъфче с високоговорител, за да се наслаждавате на

Подробно

VCT-HM1 BG OI_ indd

VCT-HM1 BG OI_ indd 4-443-654-13(1) Стойка за монтиране на фотоапарат/ видеокамера върху кормилото на велосипед Ръководство за употреба 2012 Sony Corporation VCT-HM1 Забележка за потребителите в страните, прилагащи Директивите

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

SRS-D511.indd

SRS-D511.indd Система активни високоговорители Упътване за употреба Бележка на потребителя Моделът и серийния номер се намират от долната страна. Запишете серийния номер в мястото по-долу. Обръщайте се към цифрите,

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно