Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с

Размер: px
Започни от страница:

Download "Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с"

Препис

1 Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически ситуации Годишно: 72 педагогически ситуации

2 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1 Лятото отмина Актуализира знанията и уменията си за видовете изобразителни дейности и възможностите за работа с различните материали. Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Проява на индивидуалните предпочитания и възможности за рисуване. Познавателна книжка 1, с Аз мога Моделира обемни образи и придава характерни детайли и особености, като използва различни пластични материали. Използва познати за моделиране. Изява на индивидуалните възможности и предпочитания за пластични материали. Моделиране на пластични образи по собствен замисъл 2 Хартиени вълшебств а Използва многослойно апликиране при изпълнение на изобразителни задачи. Изобразява и пресъздава обекти и явления от действителността с готови или самостоятелно изрязани или откъснати елементи. Апликиране по собствен замисъл. Самостоятелно определяне на тема, образи, за апликиране, последователност на изпълнение 2 Какво е сгрешил художникът Използва и съчетава различни изобразителни пособия. Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти и явления. Проява на въображение и индивидуално творческо отношение към изобразяване на обекти в правилната Познавателна книжка 1, с. 17 2

3 за тях среда въздух, вода, земя. МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 3 Проследяване на постиженията на децата Установяване на равнището на изобразителната подготовка и художествените желания на децата, получени в трета група 4 Обобщения и изводи за предстоящата изобразителна дейност 5 5 Картина на късмета Познавам тази картина 6 Това съм аз Творчество Познавателно и емоционално оценъчно отношение към красотата на природни обекти и явления. Използва безопасно различни видове пособия за апликиране. Развива своята наблюдателност и устойчивост на вниманието; умения самостоятелно да анализира, сравнява и синтезира в процеса на изобразителната дейност. Изгражда представи за творби на изящните изкуства. Разглежда и описва произведения на изобразителното изкуство. Изпълнява изобразителните задачи по впечатления от творби на изобразителното изкуство. Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от творби на изобразителното изкуство. Използва различни видове материали. Пресъздава обекти от действителността чрез рисуване и оцветяване. Нарязване на няколко части и подреждане в плик на фотоси на обекти и явления, произведения на изкуството. Под формата на игра Сглоби частите всяко дете изтегля своя плик и подрежда и залепва частите в картина с тънка, видима ивица от основата между тях Познавателна книжка 1, с. 32 Познавателна книжка 1, с. 33 Най-общо отразяване на най-общо отделните визуални особености на човешката глава овал на лице, цвят на очи, коса, прическа 3

4 6 Вкусни и красиви Изгражда представи за творби на изящните изкуства. Използва и съчетава различни изобразителни материали. Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване, апликиране. Непосредствено наблюдение и анализ на композиция от 2, 3 плода самостоятелно или поставени в съд по преценка на учителя Примерна разработка на педагогическа ситуация 7 Есенен пейзаж Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени творби. Пресъздава обекти от действителността чрез рисуване с различни. Изгражда усет за подбор и съчетаване на характерни за сезона цветове и форми. Познавателна книжка 1, с Нашата улица Използва познати и предпочитани за рисуване. Избира конкретна тема и я изобразява при рисуване. Самостоятелно наблюдение по конкретни указания от учителя какво да наблюдават, на какво да обърнат внимание по пътя до дома и детската градина, какво предстои да създадат в предстоящата тема МЕСЕЦ НОЕМВРИ 8 Нарисувай отговора на гатанките Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване. Използва различни за рисуване. Изпитва удоволствие от самото търсене, отгатване, творческо пресъздаване на образите в Избор на подходящи за възрастта гатанки, които да отговарят на детския опит и стремеж за опознаване на действителността. 4

5 рисунките си. 8 Здравейте, приятели Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти. Използва и съчетава различни видове материали. Умее да изобразява характерна поза или движение. Познавателна книжка 1, с Есен броди из гори, поля и планини Предмети от бита 10 Артисти Изгражда умения за планиране на изобразителната дейност при изпълнение на изобразителната задача в екип. Апликира многослойно, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване и откъсване. Изпитва радостни преживявания от съвместната дейност и приноса за цялостната украса в детската градина. Пресъздава обекти и явления от действителността чрез моделиране. Прилага подходящи похвати за моделиране, декориране и съчетаване на цветовете. Развива самоконтрол и критичност на мисленето си. Обогатява представите си за илюстрациите в детските книжки. Използва за рисуване. Умее да изобразява характерна поза или движение. Развива творческо въображение при рисуване на фантазни образи от приказки, театрални постановки, Примерна разработка на педагогическа ситуация Познавателна книжка 1, с. 62 Анализ на образци на различни битови съдове (ваза, декоративна паничка, чашка и др.) Познавателна книжка 1, с. 63 Анализ на одухотворени образи на различни обекти с предадени човешки черти, движения, настроение; използвани изразни средства 5

6 филми и др. 10 Щастливо детство Пресъздава свои впечатления и преживявания като стимул, импулс за с различни изразни средства. Активизира своята изобразителна дейност, желание за изява на своите творчески възможности с подходящи за основата материали и. Изпитва радост и задоволство от постигането на по-добри резултати в общата изобразителна дейност. Рисуване върху асфалт, дълга основа от амбалажна хартия или кадастрон. 11 Отпечатък от есенни листа Използва различни видове пособия за изобразяване. Създава образи от различни по форма и големина части. Планира последователността на действията и използването на различни при самостоятелно изпълнение на изобразителните задачи. Познавателна книжка 1, с Любими герои от приказки Създава илюстрации по любими приказки. Обогатява представите си за особеностите на илюстрациите в детските книжки и основните изразни средства за постигане на изразителност (декорация, детайлизиране, цветови съчетания и др.). Използва различи видове пособия за рисуване. Примерна разработка на педагогическа ситуация 6

7 МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 12 За да сме бодри и здрави Избира конкретна тема и я изобразява при рисуване, апликиране и моделиране. Възприема и възпроизвежда фигура знак. Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Умее да изобразява характерна поза или движение. Познавателна книжка 1, с Грижа за зимуващит е птици Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти. Използва и съчетава различни видове материали за рисуване. Изпитва желание за помощ и грижа за зимуващите птици. Най-общо предаване на съотношението между човешки фигури и птици с подходящи пози и движения 13 Моята картина Избира конкретна тема и я изобразява в рисунка. Ритмично рисува хоризонтални, вертикални, наклонени и други линии и петна с черни и цветни материали за диференциране на отделни образи и елементи. Целенасочено овладява графични умения и детайлизация с оглед подготовката на ръката за писане. Поставя подходящо заглавие (самостоятелно или с помощ та на други деца). Анализ на образци в Познавателна книжка 2, с Поздравит елна Познава и използва безопасно разнообразни за рисуване и апликиране. Примерна разработка на педагогическа ситуация 7

8 картичка За коледните и новогодишн и празници Елхови украшения Зимен пейзаж Самостоятелно определя изразните средства. Проявява усет за ритъм, цвят и композиция. Изпитва задоволство от възможността да поздрави свои близки със самостоятелно направена картичка. Разширява познанията си за националните ценности и традиции, свързани с коледните и новогодишни празници. Моделира обемни образи и придава характерни детайли и особености, като използва различни пластични материали. Прилага и усъвършенства уменията за моделиране и декориране чрез разточване, вдлъбване, овалване, налепване, гравиране и др. Затвърдява знанията и възможностите си за използване на разнообразни за постигане на по-голяма изразителност и празничност на художествените конструкции. Използва безопасно разнообразни за художествено конструиране. Участва активно, с радост и интерес в създаването на нови конструкции с усет за мярка и вкус. МЕСЕЦ ЯНУАРИ Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от творби на изобразително изкуство. Планира последователността на действията и използването на различни при Познавателна книжка 2, с. 11 Табло Включване на децата в оформяне на празничната украса със самостоятелно изработени елхови и коледни украшения Познавателна книжка 2, с. 24 8

9 изпълнение на изобразителни задачи в група. Изгражда усет за подбор и съчетаване на цветове и форми. 15 Коледен подарък Усъвършенства уменията си за пресъздаване на обекти от действителността чрез рисуване и оцветяване. Самостоятелно анализира и предава структурата на избран предмет, основните и второстепенните му части, неговите форма, големина и цвят, разположението им в пространството. Изпращане на всички рисунки с желания подарък в общ плик до Дядо Коледа 16 Като народните майстори грънчари Развива положително отношение към народното и наследство от предмети за бита. Използва различни видове и пособия за изобразяване. Използва декоративни елементи, като ги редува и съчетава по вид, големина и цвят при украса на детски творби от областта на народното и приложно. Познавателна книжка 2, с За зимните празници и развлечени я Композира украса, реквизит за празници и развлечения самостоятелно и в група. Използва безопасно различни видове пособия за художествено конструиране. Изпитва радостни преживявания от съвместната дейност и вникването в смисъла на празничните обреди и ритуали. Табло 17 Снежни игри Избира конкретна тема и я изобразява при рисуване, апликиране и моделиране. Затвърдява уменията си за създаване на сюжетни Познавателна книжка 2, с. 40 9

10 рисунки по лични впечатления и преживявания. Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството. Предава характерните особености и красотата на зимния сезон и детските игри. 17 Във фермата Моделира обемни образи и придава характерни особености и детайли, като използва различни пластични материали. Затвърдява навиците и уменията за организиране на времето и довършване докрай на започнатата работа. Табло Моделиране Обединяване на всички фигури в обща композиция ферма (селскостопански двор) 18 Предай нататък Умее да изгражда тематични рисунки по общ проект. Целенасочено наблюдава и повишава вниманието си за включване в проекта с подходящ образ. Изживява удовлетворение и благодарност от получената за спомен съвместна рисунка. Познавателна книжка 2, с Зимни празници и обичаи Има представа за народни обичаи и свързаното с тях изобразително. Проявява интерес към специфичното за отделните празници и обичаи (в облекло, накити, ритуали, реквизит и др.). Затвърдява уменията си за създаване на рисунки, апликации, моделирани фигури по памет, впечатления и преживявания от народни празници и обичаи. Използва различни видове пособия за изо бразяване. Примерна разработка на педагогическа ситуация Разглеждане и анализ на разнообразни рисунки и илюстрации с образи и сюжети от зимни празници у дома или на открито 10

11 МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 19 Ни чуто, ни видяно Изгражда представи за фантазни творби в изящните и приложно декоративните изкуства. Избира конкретна тема и я изобразява със средствата на рисуването, апликирането, моделирането. Разгръща своята фантазия и комбинативно мислене. Примерна разработка на педагогическа ситуация Познавателна книжка 2, с. 54 Обединяване на всички рисунки в книжка Фантазен свят. 19 Моделиран и чудеса По-задълбочено се запознава с фантазни образи в репродукции на скулптурни произведения. Моделира обемни фантазни образи и предава характерни детайли и особености, като използва различни материали. Разгръща своята фантазия и въображение. Познавателна книжка 2, с. 52 Дидактична игра Открий частите на реалните обекти, от които е съставен нечутия и невиждан приятел 20 Времето днес Разпознава и възпроизвежда фигура, знак чрез рисуване и оцветяване. Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване. Оцветява различни изображения, без да излиза от линия та. Избира подходящи цветове, с които да предаде избраното по метеорологични знаци време. Познавателна книжка 2, с За театър на маса, куклен театър Работи самостоятелно и в група за изграждане на художествени конструкции на декори и герои от приказки за игри и драматизации, театрализирани етюди, театър на маса и др. Примерна разработка на педагогическа ситуация Табло Творческо интерпретиране на 11

12 21 Натюрморт 21 Декоратив ни пана Планира последователността на действията и използването на различни при изпълнение на изобразителни задачи в група. Използва придобитите познания за постигане на художествена изразителност (детайлизация, декорация, цветови съчетания и др.). Развитие на то и работата в екип. Изгражда представи за творби на изящните изкуства. Естетическа възприемчивост към красотата на всеки предмет. Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от творби на изобразителното изкуство. Развива наблюдателност и устойчивост на вниманието, умение самостоятелно да анализира, сравнява, синтезира. Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от творби на приложното изкуство. Композира пана, като избира конкретна тема и я изобразява при рисуване, апликиране, моделиране. Затвърдява умения за планиране на действията при изобразителна дейност в екип. Изгражда усет за подбор и съчетаване на цветове и форми. дадените образци на художествени конструкции за реализирането на познати и нови идеи Анализ на образци в Познавателна книжка 2, с. 68 Табло Възприемане на репродукции и изпълнени от деца декоративни пана. Беседа за разнообразието от форми, цветове, материали. Създаване на декоративни пана с предпочетени от децата материали с примерни теми: Цветя и пеперуди ; Морско дъно ; Воден свят ; Космос ; Пъстър свят ; Щастливо лято и др. 22 Моята Изгражда представи за творби на приложно- Познавателна книжка 2, с

13 22 любима играчка Нашите артисти 23 Зоопарк 23 В страната на фантазиите декоративните изкуства. Използва декоративни елементи и съчетава цветове при украса на детски творби. Изгражда усет и умения за създаване на варианти на един образ. Моделира и композира герои и декори за театър на маса. Усъвършенства уменията за планиране на изобразителна дейност в екип. Развива чувство за сътрудничество и взаимопомощ увличане и на по неуверените деца. Планира последователността на действията и използването на различни при изпълнение на изобразителни задачи самостоятелно или в група. Изява на индивидуалните възможности и предпочитания за рисуване, моделиране или апликиране на даден образ. Предава характерните му детайли и особености, поза или движение. Изгражда увереност в собствените сили. Разширява уменията си за рисуване на фантазни образи и обстановка по впечатления и преживявания от анимационни филми, приказки и др. Прилага самостоятелно и по усет различни за създаване на една или серия от рисунки. 13 Табло Моделиране Моделиране по групи на герои и декор от избрани (една или повече) приказки, подходящи за театър на маса Примерна разработка на педагогическа ситуация Познавателна книжка 2, с. 72 Включва нарисувания или апликиран образ от предишна ситуация в нова, необичайна обстановка. Откриване на най- необичайния образ и обстановка

14 Пресъздава интересни срещи и случки с необичайни обитатели и обстановка, като избира изразни средства. МЕСЕЦ МАРТ 24 Случка на улицата Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти. Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството. Използва различни при изпълнение на изобразителните задачи. Познавателна книжка 2, с. 73 Подвижна игра Светофар и автомобили 24 Поздравит елна картичка Има представа за народни обичаи и свързаното с тях изобразително. Възпроизвежда фигура, знак, символ от бели и червени, различни по вид и големина елементи. Избира средства за изобразяване. Изпитва радост и задоволство от възможността да поздрави свои близки със самостоятелно изработени мартеници израз на увереност в собствените възможности. Анализ на малка колекция поздравителни картички и мартеници с Пижо и Пенда и др., изпълнени с различни материали. Самостоятелно определяне на формата и цвета на основата на картичката 25 Еднакви и различни Използва уменията си за съчетаване на различни изобразителни материали (молив, пастел, бои и др.). Проява на лични предпочитания, изобразителни възможности, чувство за мярка и вкус. Познавателна книжка 3, с. 16 Табло 25 Слънчева пролет Затвърдява уменията си за съвместно планиране на последователността на действията и използването на различни Създаване в група от няколко деца на пролетен пейзаж със средствата на апликацията. Съединяване на всички 14

15 при изпълнение на изобразителни задачи в екип. Пресъздава впечатления с различни изразни средства. Изразява свободно лично мнение и оценъчно отношение в обсъждането на общия проект и получения резултат. апликации в общо пано за украса в детската градина 26 Подарък от сърце Изгражда представа за творби на декоративноприложните изкуства. Планира последователността на действията си при изпълнение на изобразителната задача. Използва за моделиране. Изразява емоционалното си отношение при подбора на подарък, неговата красота, поднасяне и значението му в живота на хората. Познавателна книжка 3, с. 17 Табло 26 Моята приказка Създава илюстрации по впечатления и преживявания от любими приказки с различни изразни средства. Използва различни видове пособия за изо бразяване. Засилва интереса си към необичайното в света на приказките. Поставя познати образи в нова, любопитна ситуация и обстановка, взаимоотношения. Приобщаване към радостта от то. Оформяне на всички рисунки в книжка Новите приключения на старите герои от приказки 27 Пролетно жужене Разглежда и описва произведения на изобразителното изкуство. Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване с различни материали. Познавателна книжка 3, с

16 Слушам музика и рисувам Кой събуди пролетта Забавни яйчица Формира обща представа за ролята на цветовете като изразно средство в произведенията на изобразителното изкуство и детските рисунки. Проявява интерес към възможността едно и също настроение да бъде предадено със средствата на музиката и изобразителното изкуство. Пресъздава впечатления и преживявания от изслушана музикална творба с различни изразни средства. МЕСЕЦ АПРИЛ Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от творби на изобразителното изкуство с изображения на Слънце в живописта, илюстрации, текстил, дърворезба и др. Затвърдява уменията си за пресъздаване на един образ с разнообразни. Развива асоциативно мислене и репродуктивно въображение. Включва се по-активно в дейност по художествено конструиране на различни образи под въздействието на празнични очаквания и преживявания. Използва безопасно различни видове пособия за изобразяване според характера на изобразителните задачи. 16 Примерна разработка на педагогическа ситуация Познавателна книжка 3, с. 33 Анализ на образци Анализ на образци в табло 29 Слънце Избира конкретна тема и я изобразява при рисуване Познавателна книжка 3, с. 46

17 грее, дъжд вали 29 Сезони 30 Пролетни празници и обичаи 30 Приятелст во материали или апликиране. Избира средства за изобразяване. Изпитва радост и задоволство от пресъздаването на интересни явления от действителността самостоятелно или в група. Формира обща представа за разликата между природата и нейния образ в изкуството. Обогатява представите си за илюстрации по любими приказки, филми, музика. Проявява интерес и положително емоционално отношение към специфичната красота на всеки сезон и пресъздаването ѝ със самостоятелно избрани изразни средства. Има представа за народни обичаи и свързаното с тях изобразително. Използва различни пособия за изобразяване. Пресъздава по памет и впечатления обекти и явления от действителността, празнична обстановка и веселия. Изпитва радостни преживявания от пресъздаването на интересни моменти от вълнуващите пролетни празници. Обогатява представите си за скулптурни творби в изкуството. Изгражда устойчива композиция от две или три моделирани фигури. Има представа за характерните особености на 17 Разглеждане на одухотворени образи на четирите годишни времена в детски книжки и рисунки, в изкуството. Изслушване на Годишни Времена на Вивалди Познавателна книжка 3, с. 47 Самостоятелен избор на песни, които да звучат по време на работа Табло

18 изобразяваните обекти (техните части и пропорции, големина, форма, детайли). Усъвършенства усета си за пластичност и устойчивост на фигурите. 31 Забавни образи Използва безопасно различни видове пособия за изобразяване. Планира последователността на действията и използването на различни при самостоятелно изпълнение на изобразителни задачи. Изпитва радост и задоволство от комбинирането и използването на различни пособия за получаването на изразителни образи чрез печатане. Познавателна книжка 3, с. 62 Дидактична игра Познай моето печатче откриване на пособията, с които са създадени образите 31 Ние играем гимнастик а Моделира обемни образи и придава характерни детайли и особености, като използва различни пластични материали. Изразява емоционално отношение към самостоятелните прояви на пресъздаване в пластиките на определени пози и движения на фигурите. Табло Разглеждане на образци репродукции на скулптурни творби, моделирани от учителя и деца, фигури с най-общо предаване на пропорциите между отделните части и елементарни пози и движения МЕСЕЦ МАЙ 32 Бабини съкровища Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от творби на народното. Има обща представа за символи и знаци, композиционни и цветови съчетания, използвани. Възпроизвежда фигура, знак, елементи от знаци. Познавателна книжка 3, с Нашата Активно участва в подбора на творбите, Разглеждане и обсъждане на 18

19 33 33 изложба Вече сме ученици Празник на буквите журирането, аранжирането и откриването на годишната изложба Аз ще бъда ученик. Изразява емоционално и оценъчно отношение към резултатите от собствената си изобразителна дейност и тази на другите. Изпитва радост и удовлетворение от съвместната дейност и живота в детската градина. Планира последователността на действията и избора на различни при изпълнение на изобразителни задачи в група. Творчески прилага умения за използване на различни за съвместна изобразителна дейност. Проявява интерес и положително емоционално отношение към реализиране на идеята за включване в традициите на детската градина. Затвърдява уменията си за съвместно планиране и насочване на дейността в група. Планира последователността на действията и използването на различни. Възпроизвежда знак и елементи от знаци за композиране на декоративно пано Празник на буквите 19 запазените рисунки през годината. Журиране на творбите от избрано от децата жури. Аранжиране на изложбата с помощта на учителя. Откриване на изложбата Познавателна книжка 3, с. 78 Включване на портрета в изложбата като подарък на учители и родители Разглеждане на забавни букви, включени в плакати, в детски книжки и др. Самостоятелна работа: изписва едро буквата на своето име, украсява я и я превръща в забавен герой с избрани от цялата група материали. В заключителната част: съвместно подреждане на получените рисунки до пълното одобрение на окончателния вид на пано, посветено на празника на буквите 24 май 34 Ще плувате Обогатява естетическите си чувства и преживявания. Познавателна книжка 3, с. 79

20 34 ли с нас Моята мечта Дава израз на своите представи, умения и отношения свързани с пресъздаване на обекти и явления от действителността. Избира конкретна тема и я изобразява при рисуване (апликиране). Пресъздава обекти и явления от действителността, впечатления и преживявания с различни изразни средства. Табло Разглеждане на красиви кътчета от страната в календари, фотоси и др. Предаване в рисунки на детските си мечти и очаквания за желаното място за прекарване на ваканция 35 Проследяване на постиженията на децата Установяване на равнището на изобразителната подготовка и художествените желания на децата, получени в четвърта група 36 Обобщения и изводи за предстоящата изобразителна дейност РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЯТНА РАБОТА МЕСЕЦ ЮНИ ЮНИ 37 Един неделен ден с моето семейство рисуване, Изразява в една или серия от рисунки лични впечатления и преживявания с графични изразни средства, като подбира подходящо композиционно и цветово решение. Предава възрастовите различия на фигурите. ЮНИ 37 Аз моделирам плодове и, Осъзнава възможността за изобразяване на един обект с различни. Моделира като предава характерната форма на избраните плодове и зеленчуци с едноцветен пластичен материал. 20

21 зеленчуци Използва подходящи похвати за моделиране. ЮНИ 38 С какви превозни средства се движим, Обединява словесни и визуални понятия в картинен речник. ЮНИ 38 Нашата улица, Затвърдява уменията си да диференцира обектите от архитектурна среда и по вярно да предава характерните особености на сгради дървета, превозни средства и хора с подходящи графично декоративни елементи. Усъвършенства умението за фризово и фронтално изображение на композиционните елементи в един или повече плана. Извършва наблюдение в околната среда и предава устно и в рисунки впечатленията си от природен, градски или селски пейзаж. ЮНИ 39 Аз Моделирам диви животни, Разширява уменията си за създаване на пластичен образ на диви животни. Предава типичните им пропорции, движения, състояние и детайлизация за предаване на поголяма изразителност на формата и конструкцията. ЮНИ 39 Моята рисунка,, Изгражда линеарно-декоративно или линеарно-плоскостно рисунка по самостоятелно избран образ или сюжет с графичен материал. Поставя подходящо заглавие на рисунката си. ЮНИ 40 Приказни герои,, Обогатява представите си за особеностите на илюстрациите в детските книжки (живописно и графично изобразяване и пресъздаване) и основни изразни средства за постигане на изразителност (декорация, детайлизиране, цветови съчетания и други.) Създава собствена илюстрация. 21

22 ЮНИ 40 Горски празник,, Предава празнично настроение чрез различни пози и движения, одухотворяване на избраните обекти и украса в обстановката със самостоятелно избрани изразни средства. МЕСЕЦ ЮЛИ ЮЛИ 41 Аз спортувам, Моделира фигура на дете в устойчиво положение от цяло парче глина чрез разрязване и изтегляне. Самостоятелно избира големината на фигурата, начина на раздвижване и украсяване. ЮЛИ 41 Хайде на гимнастика, Създава два или повече апликирани образи на деца с най- общо предаване на конструктивните особености и пропорции на човешките фигури в движение. ЮЛИ 42 Аз и моите приятели, Изгражда устойчива композиция на човешка фигура и животно или птица по избор като предава характерни за тях пози и движения. ЮЛИ 42 В света на фантазиите, Създава фантастични образи чрез комбиниране на части от различни реални обекти животни, птици, човешки фигури, насекоми, битови предмети и др. Включва ги в необичайна случка и обстановка. Използва адекватно различни изразни средства за рисуване и апликиране според характера на изобразителната задача. ЮЛИ 43 Ни чуто, ни видяно, Моделира устойчива фигура на фантазен образ чрез комбиниране на части от различни животни, човешки фигури, птици и други. 22

23 ЮЛИ 43 В страната на фантазиите, Създава серия от рисунки с любопитни срещи и случки с необичайни обитатели и обстановка. ЮЛИ 44 Създаване на серия от три рисунки от различни приказки с един общ герой рисуване,, Има диференцирани представи за особености на илюстрациите в книжките за деца. Може самостоятелно да определи три епизода от познати приказки с общ герой, композиционното и цветовото решение на всяка рисунка. Използва графични материали при изпълнение на задачата. ЮЛИ 44 Слънчево Лято,, Прилага овладени сръчности за рисуване и разкриване на детски мечти и очаквания в сюжетни рисунки по памет и въображение на желаното място за прекарване на лятната ваканция. 23

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изкуство за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Eдин летен ден 1 Избирам сам 1 Лятото отмина 1 Аз мога 2 Аз мога 2 Весела поляна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 1 1 Eдин летен ден

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Септември

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Септември ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1 Септември Аз рисувам Създава образ или сюжетна рисунка по самостоятелно избрана тема. Самостоятелно подбира материали и за

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група С

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група С ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 Да се запознаем 1 Изненада 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 2 2 Рисувам в детската

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

Разпределение ИИ 2 клас 2019

Разпределение ИИ 2 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележ ки. Всяка една от т емит

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

Разпределение ИИ 4 клас 2019

Разпределение ИИ 4 клас 2019 по ред Уч. седмица УТВЪРДИЛ: Директор:... ((име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Изобразително изкуство за 4. клас Забележка: Всяка от темите, независимо дали

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 1 1 2 2 3 4 Моята детска градина Дай си дясната ръка от Иван Николов

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Самостоятелно довършва модел по собствена идея. Работи с допълнителни

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗ

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗ ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1. Специалности от професионално направление

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Изобразително изкуство,музика, Домашен бит и техника Изобразително изкуство 2012/2013 Украси и изложби През учебната 2012/2013 учителите по изобразително изкуство имаха грижата да оформят интериорното

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

Microsoft Word - za sait.doc

Microsoft Word - za sait.doc ПЛЕНЕР ЗВУК И ЦВЯТ В ЗИМНИЯ СОЗОПОЛ февруари 2007 г. Проект за развитие на творческа дейност, реализиран със съдействието на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ и Фонд Учебни програми на Бакалавърския

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС СОУ Св. Св. Кирил и Методий с. Сатовча област Благоевград 2950 с.сатовча тел. 075412117, e-mail: sou_satovcha@abv.bg ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ Св.Св. Кирил и Методий с. Сатовча Цел

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т К а т е д р а Т О П О

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за деца, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година,

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за де

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за де ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за деца, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година,

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуации Годишно 108 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 тично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за ) 1 По вид и по цвят Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група. 1, с. 6

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Изобразително изкуство,музика, Домашен бит и техника Изобразително изкуство 2013/2014 През учебната 2013-2014 преподавателите по изобразително изкуство участваха в следните дейности : 1.Участие в проекти.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИНИ И ЧЕТвЪРТА ПГ ГРУПА 6-7 ГОДИНИ) 1 Кое къде е 1 1

Подробно

Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУ

Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУ Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата 20.01.2017 Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУАРИ Място на провеждане План / сума 2017 г. 850 Общинска

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно