(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо

Размер: px
Започни от страница:

Download "(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо"

Препис

1 (Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльор ALIVIO FD-M4000 FD-M4020 Без серия FD-MT400

2 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 3 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА... 4 СПИСЪК НА ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ... 7 МОНТАЖ... 9 Монтаж на предния дерайльор (троен курбел)...9 Монтаж на предния дерайльор (двоен курбел)...13 РЕГУЛИРАНЕ Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (троен курбел)...18 Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (двоен курбел)...26 ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Подмяна на уловителя на веригата...35 Подмяна на гумена подложка B

3 ВАЖНО ВАЖНО Настоящото ръководство за дилъри е предназначено предимно за употреба от професионални механици на велосипеди. Потребители, които не са професионално обучени за сглобяване на велосипеди, не трябва да се опитват да монтират компоненти самостоятелно, използвайки ръководствата за дилъри. Ако някоя част от информацията в ръководството е неясна за вас, не продължавайте с инсталирането. Вместо това, обърнете се за помощ към мястото на покупката или към дилър на велосипеди. Уверете се, че сте прочели всички ръководства за употреба, приложени към продукта. Не демонтирайте или променяйте продукта по никакъв друг начин, освен този, посочен в информацията, която се съдържа в това ръководство за дилъри. Всички ръководства за дилъри и ръководства за употреба могат да бъдат намерени онлайн на нашия уебсайт ( Моля, спазвайте съответните правила и наредби на страната, щата или региона, в които извършвате дейността си като дилър. С цел безопасност, уверете се, че сте прочели изцяло ръководството за дилъри и следвайте инструкциите за правилна работа. Следващите инструкции трябва да бъдат следвани през цялото време, за да се предотвратят наранявания на хора и физическо увреждане на оборудването и обкръжението. Инструкциите са класифицирани съгласно степента на опасност или повреда, които могат да настъпят, ако продуктът се използва неправилно. ОПАСНОСТ Неспазването на тези инструкции ще доведе до смърт или сериозно нараняване. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неспазването на инструкциите може да доведе до смърт или сериозно нараняване. ВНИМАНИЕ Неспазването на инструкциите може да причини нараняване на хора или физическо повреждане на оборудване и обкръжение. 3

4 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Уверете се, че следвате указанията, предоставени в ръководствата за употреба, когато монтирате продукта. Препоръчваме да се използват само оригинални резервни части SHIMANO. Ако части, като например болтове и гайки, се разхлабят или повредят, велосипедът може внезапно да се преобърне, което може да причини сериозни наранявания. Освен това, ако настройките не се извършат правилно, могат да възникнат проблеми и велосипедът може внезапно да се преобърне, което може да причини сериозни наранявания. Уверете се, че носите предпазни очила, за да предпазите очите си, когато извършвате техническа поддръжка, например смяна на части. След като внимателно прочетете ръководството за дилъри, приберете го на сигурно място за бъдещи справки. Погрижете се да информирате потребителите за следното: Уверете се, че краищата на вашите дрехи няма да попаднат във веригата по време на каране. В противен случай можете да паднете от велосипеда. ЗАБЕЛЕЖКА Погрижете се да информирате потребителите за следното: Ако превключването на скоростите не се извършва плавно, измийте дерайльора и смажете всички подвижни части. Когато веригата е в положението посочено на илюстрацията, тя може да опре в предната плоча или предния дерайльор и да предизвика шум. Ако шумът представлява проблем, превключете веригата на следващия по големина заден венец или на този след него, ако веригата е в позицията, показана на Фигура 1. Превключете веригата на следващия най-малък венец или този след него, ако е в позицията, показана на Фигура 2. Фигура 1 Фигура 2 Двойно Тройно Предна плоча Заден венец 4

5 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА За монтаж върху велосипеда и поддръжка: Троен преден дерайльор не може да бъде използван с двоен курбел, защото точките на превключване не съвпадат. Подобно, двоен преден дерайльор също така не може да се използва с троен курбел. За рамки с окачване, ъгълът на чейнстея ще се променя в зависимост от това дали карате или не велосипеда. Когато велосипедът не се кара и веригата е позиционирана върху най-голямата плоча и върху най-малкия заден венец, външната пластина на водача на веригата на предния дерайльор може да се допре до веригата. Използвайте броня [OT-SP40] и водач на жило (SM-SP17/SP18) за плавна работа. Ако хлабината във връзките е толкова голяма, че настройката не е възможна, трябва да смените дерайльора. Продуктите не са гарантирани срещу естествено износване и влошаване по време на нормална работа и остаряване. Действителният продукт може да се различава от илюстрациите, тъй като това ръководство е предназначено главно за разяснение на процедурите за използване на продукта. 5

6 СПИСЪК НА ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ

7 СПИСЪК НА ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ СПИСЪК НА ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ За монтажа, настройката и техническата поддръжка са необходими следните инструменти. Инструмент Инструмент 2 мм шестограмен ключ Торкс [ 10] 5 мм шестограмен ключ Отвертка [ 2] 7

8 МОНТАЖ

9 МОНТАЖ Монтаж на предния дерайльор (троен курбел) МОНТАЖ ЗАБЕЛЕЖКА Когато монтирате компоненти на карбонова рамка/кормило, проверете препоръчания момент на затягане от производителя на карбоновата рамка или компонент, за да избегнете повреждане на карбоновия материал поради прекомерно натягане или недостатъчна сила за задържане на компонента в резултат на недостатъчен момент на затягане. ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ Велосипедите със задно окачване могат да бъдат позиционирани различно, когато върху велосипеда има велосипедист и когато няма велосипедист. Извършете монтаж и SIS настройка, докато седите на велосипеда. Монтаж на предния дерайльор (троен курбел) Тип скоба Странично люлеене Временно прикрепете болта на скобата. Болт на скобата 5 мм шестограмен ключ 1 Продължава на следващата страница 9

10 МОНТАЖ Монтаж на предния дерайльор (троен курбел) [A-B] Подравнете плоската част на външната пластина на водача на веригата паралелно с плоската повърхност на най-голямата плоча. Уверете се, че разстоянието [A-B] от водача на веригата до върха на зъбите на най-големия преден венец е от 1 до 3 мм. [A-B] 1-3 мм Външна пластина на водача на веригата Най-голяма плоча ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ Проверете, като държите шестограмен ключ към плоската повърхност на най-голямата плоча, както е показано на илюстрацията. 2 Когато извършвате пренастройка и т.н. без нивелиращ блок Рro-Set, изравнете плоската повърхност на най-голямата плоча посредством долния болт за регулиране. Долен болт за регулиране Отвертка [ 2] 3 Когато завършите настройката, затегнете болта на скобата. Момент на затягане 5 7 N m 10

11 МОНТАЖ Монтаж на предния дерайльор (троен курбел) Горно люлеене / Долно люлеене Временно прикрепете болта на скобата. Болт на скобата 5 мм шестограмен ключ 1 Продължава на следващата страница 11

12 МОНТАЖ Монтаж на предния дерайльор (троен курбел) Регулирайте долния болт за регулиране и подравнете плоската част на външната пластина на водача на веригата паралелно на плоската повърхност на най-голямата плоча. Уверете се, че разстоянието [B-C] от водача на веригата до върха на зъбите на най-големия преден венец е от 1 до 3 мм. [B-C] 1-3 мм (x) Горно люлеене (y) Долно люлеене Отвертка [ 2] (x) (y) Долен болт за регулиране Външна пластина на водача на веригата (C) Най-голямата плоча ЗАБЕЛЕЖКА Когато потвърждавате позицията на монтиране се уверете, че не сте разположили водача на веригата, както е показано на илюстрацията. 2 [B-C] (C) ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ Проверете, като държите шестограмен ключ към плоската повърхност на най-голямата плоча, както е показано на илюстрацията. 3 Когато завършите настройката, затегнете болта на скобата. Момент на затягане 5 7 N m 12

13 МОНТАЖ Монтаж на предния дерайльор (двоен курбел) Монтаж на предния дерайльор (двоен курбел) Тип скоба Временно прикрепете болта на скобата. Болт на скобата 5 мм шестограмен ключ 1 2 Регулирайте долния болт за регулиране и подравнете плоската част на външната пластина на водача на веригата паралелно на плоската повърхност на най-голямата плоча. Уверете се, че разстоянието [B-C] от водача на веригата до върха на зъбите на най-големия преден венец е от 1 до 3 мм. [B-C] 1-3 мм Отвертка [ 2] Долен болт за регулиране Външна пластина на водача на веригата (C) Най-голяма плоча ЗАБЕЛЕЖКА Когато потвърждавате позицията на монтиране се уверете, че не сте разположили водача на веригата, както е показано на илюстрацията. [B-C] (C) 3 Когато завършите настройката, затегнете болта на скобата. Момент на затягане 5 7 N m 13

14 МОНТАЖ Монтаж на предния дерайльор (двоен курбел) Тип директен монтаж Временно прикрепете предния дерайльор на рамката. 5 мм шестограмен ключ 1 H L Регулирайте долния болт за регулиране и подравнете плоската част на външната пластина на водача на веригата паралелно на плоската повърхност на най-голямата плоча. Уверете се, че разстоянието [A-B] от водача на веригата до върха на зъбите на най-големия преден венец е от 1 до 3 мм. [A-B] 1 3 мм Външна пластина на водача на веригата Най-голяма плоча ЗАБЕЛЕЖКА Когато потвърждавате позицията на монтиране се уверете, че не сте разположили водача на веригата, както е показано на илюстрацията. 2 2 мм шестограмен ключ / Отвертка [ 2] [A-B] 3 Когато завършите настройването, фиксирайте предния дерайльор на рамката. Момент на затягане 5 7 N m 14

15 МОНТАЖ Монтаж на предния дерайльор (двоен курбел) Тип E (C) Закрепете с фиксиращи болтове за монтаж към средно движение. Позицията на закрепване варира в зависимост от броя на използваните зъби на предавката. Вижте илюстрация за позицията на закрепване. Фиксиращ болт за монтаж към средно движение Монтаж към средно движение (C) Конзола ЗАБЕЛЕЖКА SHIMANO не предоставя фиксиращите болтове за монтаж към средно движение. 1 Позиция на закрепване Продължава на следващата страница 15

16 МОНТАЖ Монтаж на предния дерайльор (двоен курбел) H L Регулирайте долния болт за регулиране и подравнете плоската част на външната пластина на водача на веригата паралелно на плоската повърхност на най-голямата плоча. Уверете се, че разстоянието [A-B] от водача на веригата до върха на зъбите на най-големия преден венец е от 1 до 3 мм след монтиране на курбелите. Ако луфтът не се вмества в този диапазон, регулирайте позицията на закрепване с удължения отвор и фиксирайте фиксиращия болт отново. Външна пластина на водача на веригата Най-голяма плоча ЗАБЕЛЕЖКА Когато потвърждавате позицията на монтиране се уверете, че не сте разположили водача на веригата, както е показано на илюстрацията. 2 [A-B] 1 3 мм 2 мм шестограмен ключ / Отвертка [ 2] [A-B] 16

17 РЕГУЛИРАНЕ

18 РЕГУЛИРАНЕ Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (троен курбел) РЕГУЛИРАНЕ Процедурите на настройка се различават в зависимост от това, дали велосипедът е с предни тройки или двойни курбели. Преди извършване на настройки проверете спецификациите на велосипеда. Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (троен курбел) Регулиране на позицията на долната страна Демонтирайте нивелиращия блок Pro-Set. Нивелиращ блок Pro-Set 1 Регулирайте положението на веригата спрямо най-голямата плоча и най-големия венец, както е показано на илюстрацията. (w) Долно (x) Средно (y) Горно Индексна точка на жилото 2 Най-малка плоча Най-голям венец (w) (x) (y) Продължава на следващата страница 18

19 РЕГУЛИРАНЕ Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (троен курбел) (w) B A Регулирайте позицията на водача на веригата посредством долния болт за регулиране. Регулирайте луфта [B-C] между вътрешната пластина на водача на веригата и веригата да е 0 до 0,5 мм. [B-C] 0-0,5 мм Долен болт за регулиране Вътрешна пластина на водача на веригата (C) Верига (x) (w) Горно люлеене (x) Долно люлеене B A (y) Странично люлеене Отвертка [ 2] 3 (y) B A (C) B A [B-C] 19

20 РЕГУЛИРАНЕ Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (троен курбел) Фиксиране на жилото Странично люлеене 1 (C) (D) Преместете лоста за смяна на предавките на ниската позиция. Прокарайте жилото през предния дерайльор. Прокарайте вътрешното жило по протежение на водача на жилото. Вътрешно жило Водач на жилото (C) Капсулован накрайник за броня (D) Външна броня ЗАБЕЛЕЖКА Може да се отделят мъхове, когато се монтира вътрешното жило или когато покритието е повредено по време на работа, но това няма да влоши неговите функции. Ако външната броня се мести на голям ъгъл, като при велосипеди с окачване, препоръчва се да използвате алуминиев капсулован накрайник за броня. Капсулован накрайник за броня Капсулован накрайник за броня (тип от алуминий) 2 Прокарайте вътрешното жило по протежение на водача на жилото отгоре на фиксиращия болт. Водач на жилото ЗАБЕЛЕЖКА Уверете се, че прекарвате вътрешното жило по протежение на водача на жилото, както е показано на илюстрацията. Продължава на следващата страница 20

21 РЕГУЛИРАНЕ Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (троен курбел) Фиксирайте вътрешното жило с болт за фиксиране на жилото. Момент на затягане 6 7 N m 3 21

22 РЕГУЛИРАНЕ Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (троен курбел) Горно завъртане Издърпване отдолу Фиксирайте вътрешното жило с болт за фиксиране на жилото. 5 мм шестограмен ключ Момент на затягане 5 7 N m ЗАБЕЛЕЖКА Прокарайте жилото, както е показано на илюстрацията. Болт за монтиране на жилото Издърпване отгоре 22

23 РЕГУЛИРАНЕ Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (троен курбел) Долно завъртане Издърпване отдолу За затягане на болта за монтиране на жилото използвайте шестограмен ключ. Момент на затягане 5 7 N m ЗАБЕЛЕЖКА Прокарайте жилото, както е показано на илюстрацията. Болт за монтиране на жилото Издърпване отгоре За затягане на болта за монтиране на жилото използвайте шестограмен ключ. Момент на затягане 5 7 N m 23

24 РЕГУЛИРАНЕ Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (троен курбел) Регулиране на обтягането на жилото Регулирайте положението на веригата спрямо средната плоча и най-големия венец, както е показано на илюстрацията. (w) Долно (x) Средно (y) Горно Индексна точка на жилото 1 Средна плоча Най-голям венец (w) (x) (y) ЗАБЕЛЕЖКА Регулирайте лоста, след като сте го задействали от горното към средно положение, а не от долното към средното положение. B A Регулирайте позицията с устройството за регулиране на жилото. Регулирайте луфта [B-C] между вътрешната пластина на водача на веригата и веригата да е 0 до 0,5 мм. [B-C] 0-0,5 мм Устройство за регулиране на жилото Вътрешна пластина на водача на веригата (C) Верига 2 [B-C] ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ След регулиране на позицията с устройството за регулиране на жилото задействайте лоста веднъж и проверете луфта отново. B A (C) 24

25 РЕГУЛИРАНЕ Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (троен курбел) Горна настройка Регулирайте положението на веригата спрямо най-голямата плоча и най-малкия венец, както е показано на илюстрацията. (w) Долно (x) Средно (y) Горно Индексна точка на жилото 1 Най-голямата плоча Най-малък венец (w) (x) (y) (w) B A Регулирайте позицията на водача на веригата посредством болта за горна настройка. Регулирайте луфта [B-C] между външната пластина на водача на веригата и веригата да е 0 до 0,5 мм. Болт за горна настройка Верига (C) Външна пластина на водача на веригата [B-C] 0-0,5 мм (x) (w) Горно люлеене (x) Долно люлеене (y) Странично люлеене 2 (y) B A Отвертка [ 2] B A [B-C] (C) A B 25

26 РЕГУЛИРАНЕ Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (двоен курбел) Проверка на превключване на предавките и дребни настройки След като жилото бъде монтирано и регулирано, проверете превключването на предавките, като използвате лоста за смяна на предавките. (Това трябва да се извърши и ако превключването бъде затруднено.) Използвайте таблицата за справка при регулиране на болтовете. Завъртете болта 1/8 оборот за всяка настройка. Ако веригата изпадне от страната на курбела. Ако превключването от средната плоча към най-голямата е затруднено. Ако превключването от най-голямата плоча към средното е затруднено. Ако веригата изпадне към страната на долната конзола. Ако при превключване от най-голямата плоча средното бъде пропуснато. Ако превключването е трудно от средната плоча към най-малката. Завъртете болта за горна настройка по часовниковата стрелка. Затегнете жилото. Ако не се наблюдава подобрение, завъртете болта за горна настройка по посока обратна на часовниковата стрелка. Разхлабете жилото. Завъртете долния болт за регулиране по посока на часовниковата стрелка. Затегнете жилото. Завъртете долния болт за регулиране по посока обратна на часовниковата стрелка. Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (двоен курбел) Забележка: Брой на позициите на предните плочи и позицията на лоста За лостовете за смяна на предавките, съвместими с тройните предни плочи, процедурата за работа е, както следва. Използвайте ниската и средната позиция на превключвателя. Горната позиция не се използва. Най-малка плоча Най-голяма плоча (v) (v) Позиция на предната плоча (w) Позиция на лоста за смяна на предавките (x) Ниска (y) Средна (x) (y) Горна (w) 26

27 РЕГУЛИРАНЕ Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (двоен курбел) Регулиране на позицията на долната страна Регулирайте позицията на веригата спрямо най-малката плоча и най-големия венец, както е показано на илюстрацията. (x) Ниска (y) Горна Индексна точка на жилото 1 Най-малка плоча Най-голям венец (x) (y) 2 H L B A Регулирайте позицията на водача на веригата посредством долния болт за регулиране. Регулирайте луфта [B-C] между вътрешната пластина на водача на веригата и веригата да е 0 до 0,5 мм. [B-C] 0 0,5 мм 2 мм шестограмен ключ / Отвертка [ 2] Долен болт за регулиране Вътрешна пластина на водача на веригата (C) Верига B A (C) [B-C] 27

28 РЕГУЛИРАНЕ Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (двоен курбел) Фиксиране на жилото 1 (C) (D) Преместете лоста за смяна на предавките на ниската позиция. Прокарайте жилото през предния дерайльор. Прокарайте вътрешното жило по протежение на водача на жилото. Вътрешно жило Водач на жилото (C) Капсулован накрайник за броня (D) Броня ЗАБЕЛЕЖКА Може да се отделят мъхове, когато се монтира вътрешното жило или когато покритието е повредено по време на работа, но това няма да влоши неговата функция. Ако бронята се мести на голям ъгъл, като при велосипеди с окачване, препоръчва се да използвате алуминиев капсулован накрайник за броня. Капсулован Капсулован накрайник за накрайник за броня броня (тип от алуминий) 2 Прокарайте вътрешното жило по протежение на водача на жилото отгоре на фиксиращия болт. Водач на жилото ЗАБЕЛЕЖКА Уверете се, че прекарвате вътрешното жило по протежение на водача на жилото, както е показано на илюстрацията. Продължава на следващата страница 28

29 РЕГУЛИРАНЕ Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (двоен курбел) Фиксирайте вътрешното жило с болта за фиксиране на жилото. Момент на затягане 6 7 N m 3 29

30 РЕГУЛИРАНЕ Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (двоен курбел) Настройка на обтягането на жилото Регулирайте позицията на веригата на най-голямата плоча и най-големия венец, както е показано на илюстрацията. (x) Ниска (y) Горна Индексна точка на жилото 1 Най-голяма плоча Най-голям венец (x) (y) B A Регулирайте позицията с устройството за регулиране на жилото. Регулирайте луфта [B-C] между вътрешната пластина на водача на веригата и веригата да е 0 до 0,5 мм. [B-C] 0 0,5 мм Устройство за регулиране на жилото Вътрешна пластина на водача на веригата (C) Верига 2 [B-C] ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ След регулиране на позицията с устройството за регулиране на жилото, превключете лоста веднъж и проверете луфта отново. B A (C) 30

31 РЕГУЛИРАНЕ Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (двоен курбел) Горна настройка Регулирайте положението на веригата спрямо най-голямата плоча и най-малкия венец, както е показано на илюстрацията. (x) Ниска (y) Горна Индексна точка на жилото 1 Най-голяма плоча Най-малък венец (x) (y) Регулирайте позицията на водача на веригата посредством горния болт за регулиране. Регулирайте луфта [B-C] между външната пластина на водача на веригата и веригата да е 0 до 0,5 мм. Горен болт за регулиране Верига (C) Външна пластина на водача на веригата 2 B H A L [B-C] [B-C] 0 0,5 мм 2 мм шестограмен ключ / Отвертка [ 2] A B (C) 31

32 РЕГУЛИРАНЕ Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (двоен курбел) Проверка на превключването на предавките и дребни настройки След като жилото бъде монтирано и регулирано, проверете превключването на предавките, като използвате лоста за смяна на предавките. (Това трябва да се извърши и ако превключването е затруднено по време на употреба.) Използвайте таблицата за справка при настройка на болтовете. Завъртете болта 1/8 оборот за всяка настройка. Ако веригата изпадне от страната на курбела. Ако превключването е трудно от най-малката плоча към най-голямата плоча. Ако превключването е трудно от най-голямата плоча към най-малката плоча. Ако веригата изпадне към страната на средното движение. Завъртете горния болт за регулиране по часовниковата стрелка. Затегнете жилото. Ако не се наблюдава подобрение, завъртете горния болт за регулиране по посока, обратна на часовниковата стрелка. Разхлабете жилото. Затегнете жилото. Ако не се наблюдава подобрение, завъртете долния болт за регулиране по часовниковата стрелка. 32

33 РЕГУЛИРАНЕ Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (двоен курбел) Прецизно регулиране на контакта между веригата и вътрешната пластина на водача на веригата След като инсталирате и регулирате жилото, поставете веригата на най-малката плоча и най-големия венец, както е показано на илюстрацията, и след това проверете дали има контакт или не. (x) Ниска (y) Горна Индексна точка на жилото 1 Най-малка плоча Най-голям венец (x) (y) B A Ако има контакт, регулирайте позицията с устройството за регулиране на жилото така, че [B-C] луфтът да е 0 мм. Устройство за регулиране на жилото Вътрешна пластина на водача на веригата (C) Верига 2 [B-C] ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ След регулиране на позицията с устройството за регулиране на жилото, превключете лоста веднъж и проверете луфта отново. B A (C) 33

34 ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

35 ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Подмяна на уловителя на веригата ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Подмяна на уловителя на веригата В зависимост от спецификациите има също модели, на които уловителя на веригата не може да се сменя. Демонтаж Отстранете фиксиращия болт. Торкс [ 10] Фиксиращ болт Монтаж 1 (C) Временно прикрепете уловителя на веригата към водача на веригата. Водач на верига Уловител на веригата (C) Рамо на уловителя на веригата Закрепете здраво рамото на уловителя на веригата, както е показано на илюстрацията. Рамо на уловителя на веригата 2 3 (C) Фиксирайте уловителя на веригата към вътрешната пластина на водача на веригата. Торкс [ 10] Фиксиращ болт (C) Вътрешна пластина на водача на веригата Момент на затягане 1 2 N m 35

36 ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Подмяна на гумена подложка B Подмяна на гумена подложка B Демонтаж Отлепете гумената подложка B от обратната страна на водача на веригата и я отстранете. Гумена подложка B Монтаж Изравнете отвора за монтиране на гумената подложка B на водача на веригата с издатината на гумената подложка B. Притиснете издатината от обратната страна на гумената подложка В. Уверете се, че издатината на гумената подложка B е прикрепена сигурно върху водача на веригата. Отвор за монтиране на гумената подложка B 36

37 Моля, обърнете внимание: спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие с цел подобрения. (Bulgarian)

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 (Bulgarian) DM-FD0003-05 Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 4 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА...

Подробно

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла (Bulgarian) DM-HB0005-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050

Подробно

(Bulgarian) DM-RCFC Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Курбели Без сер

(Bulgarian) DM-RCFC Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Курбели Без сер (Bulgarian) DM-RCFC001-02 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Курбели Без серия FC-RS400 FC-RS510 Средно движение BB-RS500 BB-RS500-PB

Подробно

(Bulgarian) DM-RAFC Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Курбели DURA-AC

(Bulgarian) DM-RAFC Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Курбели DURA-AC (Bulgarian) DM-RAFC001-03 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Курбели DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000 105 FC-R7000 Средно движение

Подробно

(Bulgarian) DM-RD Ръководство за дилъри Заден дерайльор MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ново RD-M615 MTB SHADOW RD R

(Bulgarian) DM-RD Ръководство за дилъри Заден дерайльор MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ново RD-M615 MTB SHADOW RD R (Bulgarian) DM-RD0001-05 Ръководство за дилъри Заден дерайльор MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ново RD-M615 MTB SHADOW RD RD-M981 RD-M781 RD-M670 Ново RD-M610 RD-M4000 RD-M3000

Подробно

(Bulgarian) DM-SG Ръководство за дилъри Nexus Inter-8 Inter-7 Inter-5

(Bulgarian) DM-SG Ръководство за дилъри Nexus Inter-8 Inter-7 Inter-5 (Bulgarian) DM-SG0003-07 Ръководство за дилъри Nexus Inter-8 Inter-7 Inter-5 СЪДЪРЖАНИЕ МОДЕЛИ, КОИТО СА РАЗГЛЕДАНИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА ДИЛЪРИ... 4 ВАЖНО... 5 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА... 6 СПИСЪК

Подробно

(Bulgarian) DM-SG Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Inter-11 Inter-8

(Bulgarian) DM-SG Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Inter-11 Inter-8 (Bulgarian) DM-SG0004-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Inter-11 Inter-8 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 3 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА...

Подробно

(Bulgarian) DM-E Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE SC-E8000 SW-E8000

(Bulgarian) DM-E Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE SC-E8000 SW-E8000 (Bulgarian) DM-E8000-03 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE SC-E8000 SW-E8000-L SW-M9050-R SW-M8050-R RD-M9050 RD-M8050 FC-E8000

Подробно

(Bulgarian) DM-M Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE DEORE XT Серия M8050

(Bulgarian) DM-M Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE DEORE XT Серия M8050 (Bulgarian) DM-M8050-07 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE DEORE XT Серия M8050 DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD905 SW-M8050 SM-BTC1

Подробно

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

(Bulgarian) DM-M Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE DEORE XT Серия M8050

(Bulgarian) DM-M Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE DEORE XT Серия M8050 (Bulgarian) DM-M8050-05 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE DEORE XT Серия M8050 DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD905 SW-M8050 SM-BTC1

Подробно

VCT-HM1 BG OI_ indd

VCT-HM1 BG OI_ indd 4-443-654-13(1) Стойка за монтиране на фотоапарат/ видеокамера върху кормилото на велосипед Ръководство за употреба 2012 Sony Corporation VCT-HM1 Забележка за потребителите в страните, прилагащи Директивите

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

(Bulgarian) DM-DA Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия 9070 DURA-ACE

(Bulgarian) DM-DA Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия 9070 DURA-ACE (Bulgarian) DM-DA0001-10 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия 9070 DURA-ACE SW-R610 SW-9071 SW-R671 ST-9070 ST-9071 FD-9070 RD-9070

Подробно

(Bulgarian) DM-E Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия E7000 SC-E7

(Bulgarian) DM-E Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия E7000 SC-E7 (Bulgarian) DM-E7000-00 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия E7000 SC-E7000 EW-EN100 SW-E7000-L SW-E8000-L SW-M8050-L SW-E7000-R

Подробно

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕ

серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕ серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕИ Преди да пристъпите към използване на крачето, прочетете

Подробно

MONDEO_BG

MONDEO_BG MONDEO СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ECE R44/04 ГРУПА 0, I (0-18 кг.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ИНФОРМАЦИЯ 1. Това е универсално обезопасително устройство

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с

EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с горен зъбен транспорт Благодарим Ви, че закупихте

Подробно

4PWBG book

4PWBG book Ръководство за монтаж Комплект спирателни клапани за хладилен агент EKRSVHTA EKRSVHTA Комплект спирателни клапани за хладилен агент Ръководство за монтаж Съдържание Страница 1. Въведение... 1 2. Аксесоари...

Подробно

Microsoft Word - SX_BA_Seitenschlagprüfgerät_Nfz_12130_V25_BG.docx

Microsoft Word - SX_BA_Seitenschlagprüfgerät_Nfz_12130_V25_BG.docx Арт. 184200 080580 Съдържание 1. Увод... 1 2. Обем на доставката... 2 3.... 2 3.1 Монтаж на тестера за странично биене... 3 3.2 Монтаж на диска на съединителя... 4 3.3 Монтаж и настройка на манометъра...

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Manual_BG

Manual_BG Ho me Control Motion Se nsor Сензор за движение за домашен контрол първи стъпки 2 Благодарим ви, че се доверихте на този devolo продукт. Внимателно прочетете всички инструкции, преди да настроите уреда,

Подробно

Как да заменим лагера на предната главина на Mercedes-Benz A W168

Как да заменим лагера на предната главина на Mercedes-Benz A W168 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете болтовете на колелата

Подробно

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic Инстрикции за безопастност! Основни предпазни мерки които трябва да се спазват, включително следните инструкции за безопасност при използване на това оборудване: Прочетете

Подробно

Как се подменят предните амортисьори на Mercedes-Benz A W169

Как се подменят предните амортисьори на Mercedes-Benz A W169 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 При ремонта на Вашия, заменяйте едновременно и двата амортисьора. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори на задните колела Разхлабете болтовете

Подробно

Как се подменят предните амортисьори на Peugeot 406

Как се подменят предните амортисьори на Peugeot 406 амортисьори на Peugeot 406 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 При ремонта на Вашия Peugeot 406, заменяйте едновременно и двата амортисьора. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на Skoda Octavia 1Z

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на Skoda Octavia 1Z Как да заменим тампона на Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете

Подробно

(Bulgarian) DM-BR Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Хидравлична диск

(Bulgarian) DM-BR Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Хидравлична диск (Bulgarian) DM-BR0005-14 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Хидравлична дискова спирачка XTR BR-M9000 BR-M9020 BR-M987 BL-M9000

Подробно

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 2 Информация за поставката за автомобил С поставката за автомобил Nokia CR-123 & стойката Easy Mount HH-22 имате

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Mazda 3 BK

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Mazda 3 BK Как да заменим спитачните накладки на предните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране. Вдигнете

Подробно