Приложение 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ПЕЧАТАРСКИ ПЛОЧИ И ЦИЛИНДРИ, ДРУГИ ВИДОВЕ ПЕЧ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ПЕЧАТАРСКИ ПЛОЧИ И ЦИЛИНДРИ, ДРУГИ ВИДОВЕ ПЕЧ"

Препис

1 Приложение 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ПЕЧАТАРСКИ ПЛОЧИ И ЦИЛИНДРИ, ДРУГИ ВИДОВЕ ПЕЧАТАРСКИ МАТЕРИАЛИ ТС ДОП-1/ 2019 СОФИЯ 2019г. 1

2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕЧАТАРСКИ ПЛОЧИ И ЦИЛИНДРИ, ДРУГИ ВИДОВЕ ПЕЧАТАРСКИ МАТЕРИАЛИ 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА Печатарски плочи и цилиндри, и други видове печатарски материали. 2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА Продуктите са консумативи и материали, използвани при изработване на военногеографски материали, военно-техническа литература и акциденция. 3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 3.1. Изисквания по предназначение Предназначение Продуктите осигуряват отпечатването и изработването на военно-географски материали, военно-техническа литература и акциденция Основни характеристики Видът на консумативите, материалите и разфасофката им да е съгласно Приложение 1 към настоящата спецификация Изисквания по електромагнитна защита Не се изискват Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика Не се изискват Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт Не се изискват Изисквания за сертификация Не се изискват Изисквания за скритост и маскировка Не се изискват Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение Съгласно изискванията на 3.8. Други специфични изисквания Не се изискват. 2

3 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 5.1.Обучение на инженерно-технически състав 5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за ползване) на български и/или друг език Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер) 5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс 5.5. Придобиване на допълнително оборудване 5.6. Осигуряване на резервни части 5.7. Метрологично осигуряване 5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване 5.9. Осигуряване на техническа помощ Осигуряване на качеството при доставката Съответствието на продуктите с настоящата спецификация се оценява чрез проверка на съпровождащите ги документи, както следва: Документ, удостоверяващ качеството на продукта; Документ на удостоверяващ заложените параметри в настоящата техническа спецификация или декларация за съответствия съгласно БДС EN ISO/IEC :2010; Документ, удостоверяващ произхода на продукта Други 6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 3

4 6.1. Опаковката, маркировката и етикета на продукта да са на 6.2. Опаковката, маркировката и етикета на продукта да отговарят изискванията на Наредбата за реда и начина класифициране, опаковане, етикиране на химични вещества и смеси, приети с ПМС 182 от г., Обн. ДВ. 68 от г. 7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ 7.1. Изисквания за гаранции по експлоатация Да осигурявва нормалното функциониране на техниката, за която са предназначени, съгласно експлоатационния срок на 7.2. Изисквания за гаранции по съхранение Консумативите и материалите да са годни за употреба за период от време, представляващ не по-малко от 80% от целия срок на годност, към датата на доставка (подписване на приемо-предавателния протокол). Техническата спецификация е приета на заседание на ЕТИС при ВГС с протокол г. Приложение 1 по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРОДУКТА Фоторецепторен Фототрецепторен модул за XEROX модул WC 5830 Work Center 245 или еквивалентен Фюзерен модул WC Фюзерен модул за XEROX Work 245 Center 245 или еквивалентен Подаващи ролки Подаващи ролки ДАДФ XEROX Work ДАДФ WC 245 Center245 или еквивалентен Барабан WC 7245 Барабан за XEROX Work Center 7245 или еквивалентен Трансферна ролка WC Трансферна ролка за XEROX 7245 WorkCenter 7245 или еквивалентен Фюзерен модул WC Фюзеренмодулза XEROX WorkCenter или еквивалентен Почистващ нож за WC Почистващножза XEROX WorkCenter или еквивалентен Платно за WC 7245 Платно за XEROX Work Center245 Контейнер за отпадъчно мастило за WC 7245 Платно за WC7245 Тава за ръчно подаване за WC 7245 или еквивалентен Контейнер за отпадъчно мастило за WC 7245 или еквивалентен. Платно за XEROX Work Center7 245или еквивалентен Тава за ръчно подаване за WC 7245 или еквивалентна. ОПАКОВКА 4

5 Контейнер за отпадъчно мастило за EPSON SURE COLOR T 7000 Ограничител за ръчно подаване за Develop Ineo +554 Поемаща ролка за Трансферна ролка за Ролка за тавата за ръчно поемане за Сепаратор за тавата за ръчно поемане за Цветни девелопери за / комплект 4 цвята/ Барабан за Develop Ineo +554 /за синьо за синьо, жълто и черно/ Изтласкващ механизъм за Develop Ineo +554 Лента за финишер за Контейнер за остатъчен тонер за Сепарираща ролка за Транспортен ремък на хоризонтален транспортен модул на Xerox 7245 Метални ъгли за книги и бележници, цвят gold и silver Коректор - MINUS - korrekturstift Gmbh /CIP 1-2/ Контейнер за отпадъчно мастило за плотер А0 EPSON SC-T 7000 или еквивалентен Ограничител за ръчно подаване за Develop Ineo 554 или еквивалентен Поемаща ролка за Develop Ineo 554 или еквивалентна Трансферна ролка за Develop Ineo +554 или еквивалентен Ролка за тавата за ръчно поемане за или еквивалентна Сепаратор за тавата за ръчно поемане за или еквивалентен Цветни девелопери за Develop Ineo +554 / комплект 4 цвята/ или Барабан за /за синьо за синьо, жълто и черно/ или еквивалентен Изтласкващ механизъм за Develop Ineo +554 или еквивалентен Лента за финишер за Develop Ineo +554 или еквивалентна Контейнер за остатъчен тонер WX 103 за или еквивалентен Сепарираща ролка за Develop Ineo +554 или еквивалентен Транспортен ремък на хоризонтален транспортен модул на Xerox 7245 или еквивалентен Метални ъгли за книги и бележници Дължина на страната: 15 мм х 15 мм, ширина 4 мм. Коректор - MINUS - korrekturstift Gmbh Размери: CIP 1 и 2 или Контейнер за отпадъчно мастило за EPSON 9800 Контейнер за остатъчен тонер за XEROX Versalink C7025 Контейнер за отпадъчно мастило за EPSON 9800 Контейнер за остатъчен тонер за XEROX Versalink C7025 5

6 29 Барабани за XEROX Versalink C7025 Барабани за XEROX Versalink C7025- комплект 4 цвята Контейнер за остатъчен тонер за XEROX Altalink C8045 Брабани за XEROX Altalink C8045 Барабанен модул MLT-R116 за принтер SAMSUNG Гумени платна Смукателни гумички - силиконови, за Rapida 105 U Почистващи кърпи за RAPIDA 105U Филтър 10, 50 µ, концеви Руло за топъл печат Baier G4 или еквивалентно Фолио полиолефин Контейнер за остатъчен тонер за XEROX Altalink C8045 Брабани за XEROX Altalink C8045- комплект 4 цвята Барабанен модул MLT-R116 за принтер SAMSUNG Гумени платна за RAPIDA 105 или Смукателни гумички за Rapida 105 U или - материал - силикон Основни характеристики: - дължина на ролата m. - ширина на ролата mm. - материал полимер; - цвят бял; - дебелина 50 µ. - твърдост на отделния слой средна; - цвят златно и сребърно; - ширина ролката 64 см. - дебелина 15 µ; - материал полеолефин; - ширина на рола - 500mm; - дължина 1250 m. Рола Фолио полиолефин Фолио полиолефин - дебелина 15 µ; - материал полеолефин; - ширина на рола - 600mm; - дължина 1250 m. - дебелина 15 µ; - материал полеолефин; - ширина на рола 800mm; - дължина 1250 m. 6

7 41 Калибрирана хартия за подложка на офсетови платна - материал калибриран картон; - размери 795/1030 mm. - дебелина 0,4 mm Капителбанд Кече за RAPIDA 105U Книговезко платно на хартиена основа Miradur Cameleon 2065, 2076, 2157, 2099, Miradur Maestro 7554 Miradur Rhapsody3938, 3934 или Книговезко платно на хартиена основа, Книговезко платно на хартиена основа хамелеон - материал памук; - ширина 15 mm; - цвят бял или друг цвят. - материал кече; - големина 2/1/3 sm; - цвят бял. - покритие акрилен или полиуретанов лак - грамаж 210 g/m ²; - дебелина 0,20-0,22 mm - ширина на ролката sm; - основа хартия; - възможност за топъл печат - грамаж 210 g/m ²; - ширина на ролката sm; - основа хартия; - възможност за топъл печат Ролка Ролка Ласе Ракел Книговезка тел зъба зъба - материал памук; - ширина 5 mm; - цвят бял, сатен, злато, Ракел за Rapida 105 или еквивалентен - материал силикон; - цвят безцветен. - покритие галванизирано; - дебелина 0.6 mm; - стъпка 3:1; - размери 6.9 mm; - покритие бял - основа метал - брой на зъбите бр.. 7

8 зъба зъба зъба Трикольорна лента Шнур за чанти Връв Конци 50/3 ПЕ за концева шивачка VEB POLYGRAPH - стъпка - 3:1; - размери mm; - цвят - бял; - основа - метал; - брой зъби стъпка 3:1; - размери 11.0 mm; - покритие бял - основа метал - брой на зъбите бр. - стъпка 3:1; - размери 8.0 mm; - покритие бял - основа метал - брой на зъбите бр. - стъпка 3:1; - размери 12.7 mm; - покритие бял - основа метал - брой на зъбите бр. - материал памук; - ширина 9 mm; - цвят трикольор. - материал синтетика; - дебелина 5-6 mm; - цвят слонова кост, син, охра, червен, бял. - материал памук; - дебелина 1-2 mm; - цвят бял. - материал памук; - дължина m; - цвят бял 58 Сюнгери 8

9 полиграфически Фолио за ламинатор гланц Фолио за ламинатор - мат Воден наносен вал за KBA Rpida материал - синтетика - размер - 35мм - широчина 1050 мм.; - дължина 150 до 300 m; - дебелина 38 µ. - широчина 1050 мм; - дължина 150 до 300 m; - дебелина 38 µ. - Воден наносен вал за KBA Rpida 105/P / диаметър 127,3 мм Куки за концева шивачка Прозорчета за календари - Sistem Nm Прозорчета за календари 3/4 см. за тяло 30 см Книговезка тел Летви синусуидални за книговезки нож SCHNEIDER SENATOR 137H Резци за за книговезки нож SCHNEIDER SENATOR 137H Преден нож за тристранен книковезки нож ORPER Десен страничен нож за тристранен книковезки нож ORPER Ляв страничен нож за тристранен книковезки нож ORPER - покритие галванизирано; - дебелина 0,8 mm; - за машина Nagel. Летви синусуидални за книговезки нож SCHNEIDER SENATOR 137H или. Резци за за книговезки нож SCHNEIDER SENATOR 137H Преден нож за тристранен книковезки нож ORPER Десен страничен нож за тристранен книковезки нож ORPER Ляв страничен нож за тристранен книковезки нож ORPER Макара 9

10 70 Лепило C 50 или еквивалентно Основни характеристики: - външен вид и цвят бяла, вискозна маса; - вискозитет време за изтичане от фуния с дюза 6 mm (23±0.5)º C след 20%-но разреждане с вода 90 s; - съдържание на сух остатък 39% по маса; - цвят бял; - мирис характерен; - ph ; - време за първоначално свързване с хартията s. - якост на слепване на хартията хартия се къса, без да се слепва след 2 min. - срок на годност 12 месеца, в закрити помещения при температура 5º - 35ºC Лепило C 60 или еквивалентно Термолепило Кукички за календари 105мм.*2000бр. Основни характеристики: - външен вид течност; - цвят бял; - съдържание на сух остатък 50%; - вискозитет време за изтичане от фуния с доза 4 mm при (23±0.5)º C в s. 10 s; - време за първоначално свързване с хартията 15 s. - срок на годност 12 месеца, в закрити помещения, без пряка слънчева светлина, при температура 5º-30ºC. Основни характеристики: - температура на използване между ºС; - цвят бял. - дължина - 105мм. 74 Кукички за календари 200мм.*1000бр. - дължина - 200мм. 10

11 Инструменти за фреза за релефни макети. Двуцветни материали за гравиране за релефни макети Филм за експонатор 60/508/30 Филм за експонатор 60/711/30 Инструменти за фреза KINGSIGN KX1212 за релефни макети. J3.1001; J3.3001; J3.1502; J3.3005; J3.2005; A3J33005; A2ZX ; AA2ZQX317; AA2ZQX625; A2ZJ69010; AYDJ62510; 2ZX3.208; 2ZX3.17; 2ZX632; A2ZQX3.208; AA2ZQX425; AA2ZQX625. Размери: 600/1200/1.35мм. SW013; SW8550; SW811; SW015; SW255; SW333. Материал: -пластмаса с покритие gold/silver - ширина 508 mm. - дължина 60 м. - спектрална чувствителност nm. - лазер Не Ne - ширина 711 mm.; - дължина 60 м.; - спектрална чувствителност nm.; - лазер He Ne зъба зъба -стъпка 3:1; -покритие бял -основа метал -брой на зъбите бр -стъпка 2:1; -размери 16 mm; -покритие бял -основа метал -брой на зъбите бр 81 Тензух 82 Прав номератор за номератор NAGEL60630 Numnak S За номератор NAGEL60630 Numnak S прав номератор 11

12 Бъчвообразен номератор изваждащ за номератор NAGEL60630 Numnak S Книговезко платно Miradur Bellman 2666,2661, 2699, 2657, Шнур за папки Крушкa за копирама Четка плоска с къс косъм 14, 16 и 18 За номератор NAGEL60630 Numnak S бъчвообразен номератор изваждащ - покритие акрилен или полиуретанов лак - грамаж 210 g/m²; - дебелина 0,20-0,22 mm - ширина на ролката sm; - основа хартия; - възможност за топъл печат - материал синтетика; - дебелина 3 mm; - цвят бял. - вид матова - мощност -25 W и 40 W Четка плоска с къс косъм 14, 16 и 18 Ролка Четка кръгла, с дебела дръжка и диаметър 3 sm Пластмасови нитове за полиграфически изделия Четка кръгла, с дебела дръжка и диаметър 3 sm - дължина 1,5 mm - диаметър на главата 10 mm 12

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

Календар-Бележници 2020 v България Неутрална страница, Термо кожа 3 цвята А5, Луксозна корица от термоактивна кожа (3 цвята), концево шит и леп

Календар-Бележници 2020 v България Неутрална страница, Термо кожа 3 цвята А5, Луксозна корица от термоактивна кожа (3 цвята), концево шит и леп Календар-Бележници 2020 v 1 5015 България Неутрална страница, Термо кожа 3 цвята А5, Луксозна корица от термоактивна кожа (3 цвята), концево шит и лепен, лице с мека вложка; Цветна карта на България и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 т. ЗА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТС 1 СОФИЯ 2019 г. 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Подробно

VESTA-R SHOE PRODUCTS CATALOGUE

VESTA-R SHOE PRODUCTS CATALOGUE Списък на материали за обувната промишленост Код C/B/economy HY78 HY78 HY74 HY74 HY74 HY73 HY73 HY73 HY72 HY72 HY71/70 HY40 *забележка Tecon Tecon Star Schwarzberg Schwarzberg G B/K/china Стока Дъска за

Подробно

Календари и календарбележници

Календари и календарбележници Календари и календарбележници ТЕФТЕРИ 93487 Тефтер с ластик А5 140x210 mm изкуствена кожа, хартия 80х150 mm 80 бели листа 1570180018 1570180019 1570180035 4.99 лв. 1570180003 Author Тефтер с ластик А5

Подробно

katalog изпращане

katalog изпращане Календар - бележник формат 0/0мм Форзац - карта на Европа и България. Календар-бележник - книговинил САТЕН - коли БЕЗ ДАТИ - коли БЕЗ ДАТИ - коли С ДАТИ всеки ден /6 информ. страници/ 6 7 7. ЧЕРЕН. СИН.

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н Приложение 1.2 - Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за

Подробно

Copy of Приложение 1-Техн. спец.

Copy of Приложение 1-Техн. спец. Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Артикул Изисквания Ориенти Мярка Опаковка ровъчни кол-ва 1. Прах за пране - бяло 600 Кг 2 кг Да е подходящ за всички видове тъкани. Да не алергизира. Мостра. 2. Прах

Подробно

Хоризон RD-4055 Ротационна щанцоваща система

Хоризон RD-4055 Ротационна щанцоваща система Ротационна щанцоваща система Лесна за експлоатация, с високо качество, компактна ротационна щанцовà система. Подобрете процеса на щанцоване! Опростена пренастройка и лесна за експлоатация. Гъвкава при

Подробно

Документация за участие в ОП - Доставка на офис оборудване

Документация за участие в ОП - Доставка на офис оборудване Приложение 13 (Образец) Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 2 1-917 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА Доставка на офис оборудване 2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 2.1. Състав на продукта Продуктът представлява

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ БЕЗ РЕКЛАМНИ НАДПИСИ модел ед. цена модел ед. цена РК1E.1 тяло + прозорче 1,36 лв РК3Дмакси.1 тела + прозорче 1,85 лв РК1E.2 тяло за

РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ БЕЗ РЕКЛАМНИ НАДПИСИ модел ед. цена модел ед. цена РК1E.1 тяло + прозорче 1,36 лв РК3Дмакси.1 тела + прозорче 1,85 лв РК1E.2 тяло за РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ БЕЗ РЕКЛАМНИ НАДПИСИ модел ед. цена модел ед. цена РК1E.1 тяло + прозорче 1,36 лв РК3Дмакси.1 тела + прозорче 1,85 лв РК1E.2 тяло залепено за подложка + прозорче 1,71 лв РК3Дмакси.2 тела

Подробно

Развлечение

Развлечение Развлечение КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛИ 6015140078 93076 Цвят - прозрачен 31x73x5 mm Пластмаса 20х40 mm 0.99 лв. 6015140079 93063 Цвят - прозрачен ø40x5 mm Пластмаса ø20 mm 76 0.99 лв. 6015140080 93062 Цвят - прозрачен

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

* РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал.

* РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал. * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 3, ал. 3 и от Закона за управление

Подробно

MBL-98 ltd КАТАЛОГ ФЕВРУАРИ 2018 БОНУСИ И ОТСТЪПКИ ЗА КОЛИЧЕСТВА! тел.: 032/ факс: 032/

MBL-98 ltd КАТАЛОГ ФЕВРУАРИ 2018 БОНУСИ И ОТСТЪПКИ ЗА КОЛИЧЕСТВА! тел.: 032/ факс: 032/ MBL-98 ltd КАТАЛОГ ФЕВРУАРИ 2018 БОНУСИ И ОТСТЪПКИ ЗА КОЛИЧЕСТВА! тел.: 032/ 62-50-62 факс: 032/ 26-79-25 e-mail: mbm-98@mbm-bg.com www.mbl98.filibe.live Безплатна доставка при поръчка над 50 лв. /само

Подробно

Календар-бележник 15 х 21 см Еко термо кожа (Италия), с дунапрен; подходяща за сито и топъл печат, контрастни шевове, шит и лепен 3 цвята (син, бордо

Календар-бележник 15 х 21 см Еко термо кожа (Италия), с дунапрен; подходяща за сито и топъл печат, контрастни шевове, шит и лепен 3 цвята (син, бордо Календар-бележник 15 х 21 см Еко термо кожа (Италия), с дунапрен; подходяща за сито и топъл печат, контрастни шевове, шит и лепен 3 цвята (син, бордо и черен) хартия (тяло) - 80 гр/кв.м; офсет лукс титулни

Подробно

ASLAN - ЛЕПАЩИ ФОЛИЯ и ЛЕНТИ ФАРТТ ООД е ексклузивен представител и дистрибутор за България От 1950 г. насам ф-ма АСЛАН, Кьолн-Германия, успеш

ASLAN - ЛЕПАЩИ ФОЛИЯ и ЛЕНТИ ФАРТТ ООД е ексклузивен представител и дистрибутор за България От 1950 г. насам ф-ма АСЛАН, Кьолн-Германия, успеш 105. 02 ASLAN - ЛЕПАЩИ ФОЛИЯ и ЛЕНТИ ФАРТТ ООД е ексклузивен представител и дистрибутор за България От 1950 г. насам ф-ма АСЛАН, Кьолн-Германия, успешно разработва, произвежда и продава фолиа с широка

Подробно

ЗАВАРЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОЛИМЕРНИ ТРЪБИ Полифузно заваряване Челно заваряване Заваряване с електромуфи Заваряване на плочи и фолиа w

ЗАВАРЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОЛИМЕРНИ ТРЪБИ Полифузно заваряване Челно заваряване Заваряване с електромуфи Заваряване на плочи и фолиа w ЗАВАРЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОЛИМЕРНИ ТРЪБИ Полифузно заваряване Челно заваряване Заваряване с електромуфи Заваряване на плочи и фолиа www.dytron.eu Фирма Dytron s.r.o. Чехия е създадена през 12 г. и е специализирана

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА последно издание БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ Акрилатен латекс със специални ефекти ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА последно издание БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ Акрилатен латекс със специални ефекти ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКА КАРТА 29.01.2015 последно издание БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ Акрилатен латекс със специални ефекти ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: За постигане на специфични ефекти върху върху боядисани

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е ПУ Б Л И К А БЪЛГАР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06 РД 193 04 от 01.02.2019 г. На основание

Подробно

BR 30/4 C Bp Pack Много компактната и тежаща само 14 kg лека подопочистваща машина на батерии BR 30/4 C Bp Pack е иновативната и мощна алтернатива на

BR 30/4 C Bp Pack Много компактната и тежаща само 14 kg лека подопочистваща машина на батерии BR 30/4 C Bp Pack е иновативната и мощна алтернатива на Много компактната и тежаща само 14 kg лека подопочистваща машина на батерии е иновативната и мощна алтернатива на ръчното почистване на твърди подови настилки на площи от 20 до 200 m². Подът е сух веднага

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 "ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Гр.Стара Загора" N: Наимен

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Гр.Стара Загора N: Наимен ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 "ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Гр.Стара Загора" N: Наименование единица мярка Изисквания на възложителя Ед.цена

Подробно

Ударна бормашина BOSCH, GSB 1300 Номер: BOSH-3889 Мощност: 550 W Обороти на празен ход: min -1 Патронник: 1,5-13 mm Честота на ударите в минута

Ударна бормашина BOSCH, GSB 1300 Номер: BOSH-3889 Мощност: 550 W Обороти на празен ход: min -1 Патронник: 1,5-13 mm Честота на ударите в минута Ударна бормашина BOSCH, GSB 1300 Номер: BOSH-3889 Мощност: 550 W Обороти на празен ход: 0-2700 min -1 Патронник: 1,5-13 mm Честота на ударите в минута на празен ход: 0-41600 min -1 Макс. диаметър на пробиване

Подробно

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 2020 КАЛЕНДА БЕЛЕЖНИЦИ

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 2020 КАЛЕНДА БЕЛЕЖНИЦИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ КАЛЕНДА БЕЛЕЖНИЦИ РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ 1110 Единица КЛАСИК 1115 Единица КЛАСИК ФУЛ Основа: едностранно хромов картон, бигована Тетрадка: офсет 70 г, печат в 2 цвята, с перфорация и бандерол,

Подробно

НОВИ 1901

НОВИ 1901 МАРКЕР ПЕРМАНЕНТЕН - БЯЛ Мастило - не токсично, без ксилен, водоустойчиво, бързо съхнещо Касета "cap-off ", която позволява да оставите маркера без капачка за няколко дни Кръгли върхове с дебелина около

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

untitled

untitled СЪДЪРЖАНИЕ 1002 5 6 7 8 9 10 15 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1002 СЪДЪРЖАНИЕ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 1002 СЪДЪРЖАНИЕ 55 56 57

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е ПУ Б Л И К А БЪЛГАР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06 РД 193 05 от 03.06.2019 г. На основание

Подробно

ЕЛИЦА-3 ЕООД Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U

ЕЛИЦА-3 ЕООД     Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U Техническа карта Spectral PLAST 825 Spectral PLAST 775 Свързани продукти P бял арилен грунд Р3 сив акрилен грунд Р5 черен акрилен грунд Стандарт, бърз и бавен акрилен разредител Продукт за повишаване на

Подробно

Ценови листи - Неръждаеми

Ценови листи - Неръждаеми Тел: 056 880897 Тел: 096 300643 Тел: 082 844152 Тел: 064 680186 Тел: 032 969045 Тел: 052 500751 Тел: 042 924747 Тел/Факс: 056 880953 Тел/Факс: 096 306140 Тел/Факс: 082 844157 Тел/Факс: 064 680174 Тел/Факс:

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Microsoft Word - Technical_passport_Solar_Street_Lamp_bg.doc

Microsoft Word - Technical_passport_Solar_Street_Lamp_bg.doc phone: +359 2 945 42 12, fax: +359 2 945 41 45, Серия светодиодни осветители тип SSL Серията включва следните типове продукти: SSL 15W-20W, SSL 30W-40W, SSL 50W-60W и SSL 70W-80W; Наименование на производителя:

Подробно

Microsoft Word - BG_RLD212V_UHS_RAPID_D8135_Clearcoat.doc

Microsoft Word - BG_RLD212V_UHS_RAPID_D8135_Clearcoat.doc GLOBAL REFINISH SYSTEM януари 2009 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА Бърз безцветен лак GRS Deltron UHS UHS Бърз безцветен лак ПРОДУКТИ Deltron UHS Бърз безцветен лак Deltron UHS втвърдител Deltron разредител Deltron

Подробно