ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група"

Препис

1 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна Мичева 1 Аз съм в детската градина 1 Моите любими песни. 2 2 Песен Семейство музика и текст: Диляна Мичева 2 Песен Есенно злато 2 Песен Есенно злато 3 4 Възпроизвежда мелодия според индивидуалните Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като използва няколко понятия. равни тонови трайности. Свързва музикално произведение със съответното заглавие (песен Есенно злато музика: Александър Савелиев, текст: Ангелина ). Определя звучността на музиката, като използва няколко понятия. Влиза в ролята на певец (песен Есенно злато музика: Александър Савелиев, текст: Ангелина ). Реагира на темпови промени (бавно, бързо). Проследяване постиженията на децата Познавателна книжка 1, с. 13 Музикална игра Празнично хорце Чий е този дом? Познавателна книжка 1, с. 13 и Свири Познавателна книжка 1, с. 13 Познавателна книжка 1, с. 19

2 5 5 Песен Есен музика и текст: Диляна Мичева Песен Есен музика и текст: Диляна Мичева 5 Песен С мама и татко 5 Песен С мама и татко 6 6 Музикални пиано и цигулка Песни: Семейство музика и текст: Диляна Мичева, Есен музика и текст: Диляна Мичева 6 Есен 6 Аз танцувам и играя 7 7 Музикална игра Хайде да играем Музикални пиано и цигулка 7 Аз танцувам и играя 7 Рожден ден Свързва съдържанието на песента със съответното заглавие (песен С мама и татко музика: Александър Савелиев, текст: Ангелина ). Реагира на темпови промени (бавно, бързо) на звучаща музика. Заучаване на песента С мама и татко музика: Александър Савелиев, текст: Ангелина. Стимулиране на интереса и желанието на детето да пее. Разпознава визуално музикалните пиано и цигулка. Възпроизвежда мелодия според индивидуалните си възможности Изпълнява познати песни за есента. Изпълнява серия от повтарящи се ритмични движения като елементи от танц. Импровизира танцови стъпки и движения на маршова музика. С удоволствие свири и пее песни с маршов характер. Разпознава визуално музикалните пиано и цигулка. Импровизира танцови стъпки и движения на хороводна музика. Включва се с желание в музикални поздрави. Изпълнява серия от повтарящи се ритмични движения като елементи от танц. Познавателна книжка 1, с. 31 Музикалнодидактична игра Пей Познавателна книжка 1, с. 31 Примерна разработка на педагогическа ситуация Познавателна книжка 1, с. 35 Познавателна книжка 1, с. 31 Познавателна книжка 1, с. 13, 31 Музикална игра Танцувам с теб Примерна разработка на педагогическа ситуация Музикална игра Малките войници Музикална игра Хайде да играем Познавателна книжка 1, с. 31 Музикална игра Какво да прави куклата? Музикална игра Танцувам с теб

3 8 8 Песен Гимнастика музика: Ал. Савелиев, текст: Ангелина Музикална игра Хайде да играем 8 На концерт 8 Детски оркестър 9 9 Песен Гимнастика музика: Ал. Савелиев, текст: Ангелина Музикална игра Игра с дрънкалки 9 Песен Телефонно секретарче 9 Песен Телефонно секретарче Песен Жаба капитанка Ангелина 10 Танц Есенни листа 10 Аз танцувам Музикална игра Хайде да играем Различава ролите на певеца и слушателя. Формира се лично отношение към музиката като Слушам и пея изкуство. Импровизира елементарен съпровод с детски музикални със задача от учителя. Да Изграждане на мотивация и увереност в собствените сили. Музикалнодидактична игра Пей Музикална игра Игра с дрънкалки Свързва всяко от две посочени музикални произведения със съответното заглавие (песен Телефонно секретарче музика: Александър Савелиев, на педагогическа ситуация Примерна разработка текст: Ангелина ). Заучава песента Телефонно секретарче музика: Александър Савелиев, текст: Ангелина. Познавателна книжка 1, с. 57 Импровизира танцови стъпки и движения на съвременна танцова музика. Реагира на темпови промени на звучаща музика (бавно и бързо). равни тонови трайности. Импровизира танцови стъпки и движения на музика, зададена от учителя. Импровизира танцови стъпки и движения на музика, зададена от учителя. Свири (пляскай) Познавателна книжка 1, с. 45

4 11 11 Песен Жаба капитанка Ангелина Музикални цигулка и кавал 11 Музикални 11 Аз танцувам Песни: Гимнастика и Жаба капитанка музика: Ал. Савелиев, текст: Ангелина 12 Песен Снежен човек 12 Аз танцувам Песен Коледни подаръци Ангелина Музикални цигулка и кавал Разпознава по тембъра (звучността) цигулката и кавала в солово изпълнение. Разпознава визуално музикалните пиано и акордеон. Стимулиране на интереса и желанието на децата да слушат музика и да я преживяват. Импровизира стъпки и движения на валсова музика. Съпровожда валсова музика с детски музикални. равни тонови трайности. Заучава песента Снежен човек музика и текст: Диляна Мичева. Стимулиране на интереса и желанието на децата да пеят. Изпълнява серия от повтарящи се ритмични движения като елементи от танц. Разпознава по тембъра (звучността) на цигулката и кавала в солово изпълнение. Музикалнодидактична игра Пей Познавателна книжка 1, с. 45 Примерна разработка на педагогическа ситуация Примерна разработка на педагогическа ситуация Да Свири (пляскай) Музикална игра Какво да прави куклата? Познавателна книжка 2, с. 17 Познавателна книжка 2, с. 17

5 13 Песен Коледна елхичка Песен Коледни подаръци Ангелина 14 Танц Коледни звездички 14 Коледни песни 14 Песен Сурва, весела година Коледни и новогодишни песни Музикална игра Тръгвай с мен 15 Нова година 15 Новогодишен концерт Свързва песента със съответното заглавие (песен Коледна елхичка музика: Александър Савелиев, текст: Ангелина ). Разпознава визуално музикалните пиано, акордеон и тромпет. Използва детски музикални, за да възпроизведе позната мелодия. равни тонови трайности. Пее до четири песни от репертоара на детската градина. Заучава песента Сурва, весела година музика и текст: Диляна Мичева. Затвърдява музикален репертоар, свързан с коледните и новогодишни празници. Реагира на темпови промени при изпълнение на заучени коледни и новогодишни песни. Влиза в ролята на певец и музикант. Изразително изпълнява заучени коледни и новогодишни песни. Изпълнява серия от повтарящи се ритмични движения като елементи от танц. Познавателна книжка 2, с. 11 Да Музикалнодидактична игра Пей Познавателна книжка 2, с. 17 Славейче

6 16 16 Аз танцувам и играя Музикална игра Хайде да играем и танц Коледни звездички Индивидуално и групово изпълнение на любими песни 16 Аз танцувам и играя 16 Народна песен Песен Снежинки музика: Ал. Савелиев, текст: Ангелина Песен Снежинки музика: Ал. Савелиев, текст: Ангелина 17 Песен Звездичке моя 17 Песен Звездичке моя 18 Слушам музика 18 Песен Моето коте музика и текст: Галина Иванова Елементи на музикалната Елементи на музикалната Изпълнява серия от повтарящи се ритмични движения като елементи от танц. Различава ролята на певеца и музиканта. Формиране на лично отношение към българския фолклор. равни тонови трайности. Свързва съдържанието на песента със съответното заглавие (песен Звездичке моя музика: Александър Савелиев, текст: Ангелина ). Отличава солово от хорово изпълнение. Заучава песента Звездичке моя музика: Александър Савелиев, текст: Ангелина. Реагира на темпови промени при изпълнение на добре заучени песни. Разграничава високи и ниски тонове на основата на съпоставяне. Разграничава високи и ниски тонове на основата на съпоставяне. Любими музикални игри Музикална томбола Познавателна книжка 2, с. 35 Музикалнодидактична игра Пей и Свири Познавателна книжка 2, с. 35 Познавателна книжка 2, с. 27 Познай какъв съм (по-големия или по- малкия)? Музикалнодидактична игра Познай какъв съм (по-големия или по-малкия)?

7 18 Музикални Песен Моето коте музика и текст: Галина Иванова Песен Подаръци за Врабчо Ангелина Разпознава тембъра на тромпет и гайда в солово изпълнение. Различава ролите на певеца, музиканта и слушателя. Използва детски музикални за съпровод на познати песни. Да 19 Песен Птици и деца 19 Музикални 20 Песен Подаръци за Врабчо Ангелина 20 Песни за Баба Марта 20 Любими песни 20 Аз танцувам Заучава песента Птици и деца музика и текст: Георги Джилянов. Използва детски музикални, за да възпроизведе позната мелодия. Реагира на темпови промени (бавно, бързо) на звучаща музика. Има визуални представи за тъпан, кавал и гайда. Има представи за за народна музика. равни тонови трайности. Пее до четири, различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Използва детски музикални за съпровод на познати песни. Импровизира танцови движения на съвременни танци. Стимулиране на спонтанната детска артистичност. Познавателна книжка 2, с. 53 Познавателна книжка 2, с. 71 Познавателна книжка 2, с. 71 Музикалнодидактична игра Пей Познавателна книжка 2, с. 53 Да

8 21 21 песни Моето коте и Подаръци за Врабчо Музикална игра Игра с котенца 21 Моите любими песни 21 Детски композитор Песен Мама е заета Ангелина Музикална игра Игра с котенца Песен Мама е заета Ангелина Музикална игра Игра с котенца 22 Детски оркестър Елементи на музикалната 22 Танцуващи цветя Музикална игра Жълтото цвете цъфтеше Обичам да танцувам и играя Музикални игри Жълтото цвете цъфтеше и Игра с котенца Елементи на музикалната Влиза в ролята на певец и на слушател. Използва детски музикални, за да възпроизведе позната мелодия. Различава бързо бавно в музика при съпоставяне. Влиза в ролята на музикант и слушател. Реагира на темпови промени (бавно, бързо) на звучаща музика. Импровизира танцови стъпки и движения на маршова, валсова и хороводна музика. Различава бързо бавно в музика при съпоставяне. Отразява двигателно, според възможностите си, темпови промени на музиката. Музикална игра Игра с котенца Примерна разработка на педагогическа ситуация Да Да Познавателна книжка 3, с. 21 Музикалнодидактична игра Пей Познавателна книжка 3, с. 21 Слушам, и свиря Примерна разработка на педагогическа ситуация Музикална игра Какво да прави куклата? Музикална игра Жълтото цвете цъфтеше Музикална игра Жълтото цвете цъфтеше

9 23 Мартенички и Баба Марта 23 Празник на мама Песен Портрет музика и текст: Георги Джилянов Песен Портрет музика и текст: Георги Джилянов 24 Песен Жаба капитанка 24 Моите любими песни Песен Великденско яйце музика и текст: Диляна Мичева Песен Великденско яйце музика и текст: Диляна Мичева 25 Песен Имам ново мече 25 Пролетта дойде Детски ударни музикални Музикална игра Весело хорце от Диляна Мичева Заучава песни за Баба Марта и мартеничките. Проявява артистичност и желание за изява по повод конкретен празник. С желание изпълнява заучени песни пред мама. Развиване на спонтанната детска артистичност. Елементи на музикалната Свързва съдържанието на песента със съответното заглавие (песен Жаба капитанка музика: Александър Савелиев, текст: Ангелина ). Съпровожда с детски музикални маршова и хороводна музика. Изпява до четири предпочитани песни. С желание импровизира съпровод на предпочитана песен с детски музикални. Различава бързо бавно в музика при съпоставяне. Свързва нова песен със съответното заглавие (песен Имам ново мече музика: Клер Колева, текст: Ралица Монева). Заучаване на песента Имам ново мече. Импровизира танцови стъпки и движения, като елементи от танц. Изграждане на увереност във собствените възможности на детето. равни тонови трайности. Познавателна книжка 3, с. 19 Да Познавателна книжка 3, с. 43 Музикалнодидактична игра Пей Познавателна книжка 3, с. 43 Музикална игра Какво да прави куклата? Музикални упражнения Музикална игра Весело хорце от Диляна Мичева

10 26 Аз танцувам 26 Цветница Импровизира танцови стъпки и движения на съвременни танци. Заучава народна песен по избор на учителя. Запознава се с народните традиции за празника. Музикална игра Какво да прави куклата? Песни: Портрет и Великденско яйце Детски ударни музикални 27 Великден 27 Песен Вече съм голям Музикални цигулка и кавал Обичам да танцувам и играя Музикални игри Весело хорце и Жълтото цвете цъфтеше 28 На концерт 28 Песен Нарцис най-красив Песен Жмичка музика и текст: Георги Джилянов Песен Жмичка музика и текст: Георги Джилянов равни тонови трайности. Свързва всяка от две посочени песни със съответното заглавие. Свързва съдържанието на песента със съответното заглавие (песен Вече съм голям музика: Александър Савелиев, текст: Ангелина ). Развива музикално-изпълнителски умения. Разпознава по тембъра (звучността) цигулката и кавала в солово изпълнение. Различава ролите на певеца и слушателя. Формира се лично отношение към музиката като изкуство. Заучаване на песента Нарцис най-красив музика и текст: Диляна Мичева. Стимулиране на интереса и желанието на детето да пее. Реагира на темпови промени (бавно, бързо) на звучаща музика. Реагира емоционално при възприемане на песента. Музикални упражнения Музикална томбола Музикални игри Весело хорце и Жълтото цвете цъфтеше Слушам и пея Познавателна книжка 2, с. 49 Музикална игра Утро Музикалнодидактична игра Пей

11 29 Песен Нарцис най-красив Песен Пролетна песен Ангелина Песен Пролетна песен Ангелина Детски ударни музикални 30 Пролетни песни 30 Детски оркестър Песни: Жмичка музика и текст: Георги Джилянов, и Пролетна песен музика: Ал. Савелиев, текст: Ангелина Детски ударни музикални 31 Аз танцувам 31 Любими танци Заучаване на песента Нарцис най-красив музика и текст: Диляна Мичева. Стимулиране на интереса и желанието на детето да пее. С желание импровизира съпровод на предпочитана песен с детски музикални. Използва детски музикални за съпровод на познати песни. равни тонови трайности. Пее до четири различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Използва детски музикални за съпровод на познати песни. Използва детски музикални да възпроизведе позната мелодия. Включва се с желание в изпълнение на познати песни. равни тонови трайности. Импровизира танцови стъпки и движения на съвременни танци. Насърчаване на детската спонтанна артистичност. Импровизира танцови стъпки и движения. Насърчаване на детската спонтанна артистичност. Да Музикалнодидактична игра Пей Да Да Свири

12 32 32 Песен Въртележка музика и текст: Галина Иванова Песен Въртележка музика и текст: Галина Иванова 32 Моите любими песни 32 Песен Книжко мила Песни: Въртележка музика и текст: Галина Иванова, и Пролетна песен музика: Ал. Савелиев, текст: Ангелина Обичам да танцувам и играя Любими музикални игри и танци 33 Песен Книжко мила едно- две определения. Влиза в ролята на певец и на слушател. Влиза в ролята на певец (песен Книжко мила музика: Жанина Янкулова, текст: Мая Дългъчева). Стимулиране на интереса и желанието на децата да пеят. Отразява двигателно според възможностите си темпови промени на музиката. Заучаване на песента Книжко мила музика: Жанина Янкулова, текст: Мая Дългъчева. Стимулиране на интереса и желанието на детето да пее. Импровизира танцови стъпки и движения на маршова, валсова и хороводна музика. Познавателна книжка 3, с. 53 Музикалнодидактична игра Пей Познавателна книжка 3, с. 53 Слушам и пея Славейче Любими музикални игри и танци Познавателна книжка 3, с Лятото идва С желание разучава песни за лятото Любими песни Музикални цигулка, пиано и кавал Разпознава по тембъра (звучността) цигулка, пиано и кавала в солово изпълнение. Любими песни Познавателна книжка 3, с. 53

13 34 Аз танцувам и играя 34 Детска дискотека Разучава народни музикални игри. Реагира на темпови промени в музиката при съпоставяне. Импровизира танцови стъпки и движения на съвременна танцова музика. Има увереност във собствените си възможности като певец, музикант и танцьор. Проследяване на постиженията на децата Музикална игра Какво да прави куклата?

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните резултати IX/1. IX/2. X/3. 1. Отново с любимите ни

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа Из

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа Из ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа Изграждане на основите на музикалното развитие на учениците

Подробно

... /ЛОГО НА УЧИЛИЩЕТО/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНИКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВА

... /ЛОГО НА УЧИЛИЩЕТО/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНИКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВА ... /ЛОГО НА УЧИЛИЩЕТО/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНИКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВА Утвърждавам:... Директор: (име и фамилия) Уроци за

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc Приложение 4 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКАЛНИ СТИМУЛАЦИИ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Учебната програма по музикални стимулации е предназначена за ученици от първи до ІV клас, които

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1 2 3 4 5 6 7 Аз съм в детската градина Моят дом Работно момиче от Веса Паспалеева Дядо и ряпа българска народна приказка

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

Изобразително изкуство ,Музика,Предприемачество и технологии

Изобразително изкуство ,Музика,Предприемачество и технологии МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО,МУЗИКА,ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО УЧЕБНА ГОДИНА 2016-2017 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО- УЧЕБНА 2016-2017 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕБНИК ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС Издателска къща РИВА София

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕБНИК ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС Издателска къща РИВА София КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕБНИК ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС Издателска къща РИВА София 2 Доц. д-р Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, автор, 2017 г. Веселин Праматаров, библиотечно оформление, 2017 г

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС СОУ Св. Св. Кирил и Методий с. Сатовча област Благоевград 2950 с.сатовча тел. 075412117, e-mail: sou_satovcha@abv.bg ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ Св.Св. Кирил и Методий с. Сатовча Цел

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1,,Хайде да се запознаем - диалог Разбира и употребява стандартни, използвани в комуникацията (поздрави, извинения, благодарности).

Подробно

kniga_daskal_4klas_muzika.indd

kniga_daskal_4klas_muzika.indd МУЗИКА ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Милка Толедова Любомира Христова Пепа Запрянова МУЗИКА 4. КЛАС общообразователна подготовка КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Милка Иванова Толедова

Подробно

Брой 21 м. август, 2017г. Посвещава се на село Соколаре и неговите жители.издава се с цел популяризиране дейността на кметство Соколаре, Народно читал

Брой 21 м. август, 2017г. Посвещава се на село Соколаре и неговите жители.издава се с цел популяризиране дейността на кметство Соколаре, Народно читал Брой 21 м. август, 2017г. Посвещава се на село Соколаре и неговите жители.издава се с цел популяризиране дейността на кметство Соколаре, Народно читалище Н.Й.Вапцаров - с. Соколаре, Пенсионерски клуб Нов

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 1 1 Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изкуство за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Eдин летен ден 1 Избирам сам 1 Лятото отмина 1 Аз мога 2 Аз мога 2 Весела поляна

Подробно

generated pdf

generated pdf Бургас отбелязва Великден с хоров концерт от Моста четвъртък, 17 април 2014 Публикувано от: Радостин Рачев С грандиозен великденски концерт на открито Бургас ще отбележи тази година най-големия християнски

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/2019 6 7-ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически ситуации Годишно: 72 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

седмица ¹1 21 аз съм в детската градина

седмица ¹1 21 аз съм в детската градина ¹1 21 аз съм в детската градина Томи и ни са на 3 години и ходят на детска градина. Какво правят децата в детската градина? С кого обичаш да играеш? Кажи и посочи: занималня, деца, учител, маса, шкаф,

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Моето лято 1 Моето семейство 1 Лятото отмина 1 2 2 2 Аз и моето семейство Моят

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:

ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza   УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: 0885 345151 e-mail: roza sopot@abv.bg http://dgroza-sopot.eu/ УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: КАТЯ Е ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА ГРАД

Подробно

седмица ¹49 25 на мама днес е празник

седмица ¹49 25 на мама днес е празник седмица ¹49 25 на мама днес е празник Днес е празникът на мама. Аз не мога без мама и мама не може без мен. Какво подаряват децата на мама? Ти какво ще Ӝ подариш? Огради. А Ти как ще поздравиш твоята майка?

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc Приложение 2 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ФОНЕТИЧНА РИТМИКА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици с увреден слух от I до IV клас, които

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Тони Д. Шекерджиева-Новак (АМТИИ Проф. Асен Диамандиев - Пловдив) за дисертационен труд за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Тони Д. Шекерджиева-Новак (АМТИИ Проф. Асен Диамандиев - Пловдив) за дисертационен труд за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Тони Д. Шекерджиева-Новак (АМТИИ Проф. Асен Диамандиев - Пловдив) за дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор, 8.3. Музикално и танцово изкуство

Подробно

Microsoft Word - reshenie

Microsoft Word - reshenie ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 390 Протокол 46 от 04.04.2019 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за деца, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година,

Подробно

Разпределение_1 група_по седмици.indd

Разпределение_1 група_по седмици.indd СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...8 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...9

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за де

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за де ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за деца, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година,

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 1 1 Eдин летен ден

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно

ПРОГРАМА: ПЕТЪК ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС "ДИМИТЪР ГАЙДАРОВ" ГР. КАЗАНЛЪК юни 2019 РЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕЯТА НА ПЕТ

ПРОГРАМА: ПЕТЪК ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС ДИМИТЪР ГАЙДАРОВ ГР. КАЗАНЛЪК юни 2019 РЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕЯТА НА ПЕТ РЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕЯТА НА 07.06.2019 ПЕТЪК РЕД ЧАС ИЗПЪЛНИТЕЛ: 1 13:30 Женска фолклорна група към Клуб на пенсионера Розова долина Казанлък Роден край, Бяла Марийка, Майко, Българийо Ръководител: Величка

Подробно

1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИН

1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИН 1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИЗКУСТВА РАДОСТ НА

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно