RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0086/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (2018/2553(RSP)) Чарлз Танък, Карол Карски, Ружа Томашич, Андерс Примдал Вистисен, Анна Елжбета Фотига, Моника Маковей, Зджислав Краснодембски, Арне Герике от името на групата ECR RE\ docx PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0086/2018 Резолюция на Европейския парламент относно положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (2018/2553(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, като взе предвид Женевските конвенции, като взе предвид Резолюция 302 (IV) на Общото събрание на ООН, като взе предвид Резолюция 194 (III) на Общото събрание на ООН, като взе предвид Резолюция 242 (1967) на Съвета за сигурност на ООН, като взе предвид Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците, като взе предвид забележките, отправени от заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини преди извънредното заседание на международната донорска група за Палестина, като взе предвид доклада на Близкоизточната четворка от 1 юли 2016 г., като взе предвид Декларацията на ООН от 1965 г. за насърчаването сред младите хора на идеалите на мира, взаимното уважение и разбирателство между народите, като взе предвид Декларацията на ЮНЕСКО за принципите на толерантността от 16 ноември 1995 г., като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, A. като има предвид, че Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) е изключително важна агенция на ООН, която предоставя на палестинците, които отговарят на условията за подпомагане, основни услуги като образование, здравеопазване и цялостно човешко развитие; Б. като има предвид, че UNRWA предоставя помощ на потомства на бежанци, макар и само от мъжки пол, докато Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците и Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) не съдържат разпоредби, позволяващи предаването на статута на бежанец на низходящи родственици и законно осиновени деца; В. като има предвид, че Организацията за освобождение на Палестина (ООП) в продължение на години първоначално с неохота приемаше признаването на отделни палестинци за бежанци; PE v /5 RE\ docx

3 Г. като има предвид, че през 1950 г. UNRWA предоставя услуги на палестинци, отговарящи на условията, а понастоящем на около 5 милиона палестинци, отговарящи на условията за подпомагане; Д. като има предвид, че на 17 януари 2018 г. САЩ обявиха, че ще намалят заплануваните средства за UNRWA; като има предвид, че Държавният департамент на САЩ замрази около 100 милиона щатски долара от средствата, предназначени за UNRWA, и обмисля да прекрати цялото си годишно финансиране в размер на 360 милиона щатски долара и вместо това да го разпредели на други органи на ООН, работещи с палестинци; Е. като има предвид, че Държавният департамент на САЩ обяви, че финансовите средства са замразени с цел последващо разглеждане, а допълнителни дарения от страна на САЩ ще зависят от извършването на съществени промени от страна на UNRWA; Ж. като има предвид, че ЕС и неговите държави членки съвместно са най-големите донори, откликващи на призивите на Агенцията за набиране на средства във връзка с извънредната хуманитарна ситуация в Сирия, Ливан, Западния бряг и ивицата Газа; З. като има предвид, че на 1 февруари 2018 г. на заседанието в Кайро (Египет) ръководителят на UNRWA Пиер Креенбюл прикани държавите от Арабската лига да увеличат финансирането на Агенцията; Л. като има предвид, че многократно в училища на UNRWA в ивицата Газа са намирани ракети, а през септември 2017 г. е открит и тунел, който минава под училище, управлявано от UNRWA; Й. като има предвид, че Хадар Голдин беше отвлечен и убит от Хамас на 1 август 2014 г., часове след като влезе в сила постигнатото с посредничеството на ООН и САЩ хуманитарно прекратяване на огъня между Израел и Хамас ; като има предвид, че Хамас организация, обявена от ЕС за терористична, отказва да върне тленните останки на Хадар Голдин, за да бъде погребан, което представлява тежко нарушение на Женевските конвенции, както и на международното хуманитарно право; К. като има предвид, че на 22 декември 2017 г. Съветът за сигурност на ООН проведе специална сесия по въпросите на международното хуманитарно право и връщането на тленните останки на Хадар Голдин и Арън Шол, по време на която Съветът за сигурност на ООН и други държави членки на ООН, изразиха единодушно солидарността си със семействата на Голдин и Шол и призоваха за връщането на тленните останки на Хадар Голдин и Арън Шол, тъй като задържането им представлява нарушение на международното хуманитарно право; Л. като има предвид, че се търси решение на арабско-израелския конфликт, и като има предвид, че понастоящем продължават усилията за подновяване на преговорите между израелци и палестинци с цел уреждане на всички спорни въпроси, включително проблема с бежанците; RE\ docx 3/5 PE v01-00

4 1. остава твърдо решен да продължи да поддържа UNRWA при предоставянето на жизненоважни услуги за палестинците, които отговарят на условията, в ивицата Газа, Западния бряг, Йордания, Ливан и Сирия и при предоставянето на помощ за тяхното човешко развитие; 2. отбелязва факта, че от 2007 г. насам UNRWA прилага програма за реформи, и отправя призив към Агенцията, като въпрос с неотложен характер, да извършва и занапред реформи, така че организацията да стане по-ефикасна и икономически по-ефективна, за да може да продължи да изпълнява важните си функции; 3. призовава Агенцията да извърши по-обширни реформи в образованието и да премахне от учебните програми в управляваните от нея училища учебен материал, който не отговаря на стандартите за мир и толерантност на ЮНЕСКО и ООН, и да го замени с материал, съответстващ на тези стандарти; 4. осъжда случаите, в които съоръжения на UNRWA са били използвани от Хамас за терористични цели, както и наемането от страна на UNRWA на високопоставени членове на Хамас в ивицата Газа; подчертава, че подобни действия подкопават сериозно добрата репутация и необходимата дейност на UNRWA; 5. отбелязва, че всякакви неочаквани намаления или закъснения на предвидените плащания от страна на донорите може да имат вредно въздействие и да застрашат стабилността в региона; призовава спешно държавите от Арабската лига да увеличат своите ангажименти за финансиране, за да се преодолее недостигът на средства; 6. подчертава, че работата на UNRWA в ивицата Газа може да бъде възпрепятствана, докато Хамас или Палестинската власт не върнат тленните останки на израелските войници Хадар Голдин и Арън Шол; 7. поднася своите съболезнования на семействата на израелски войници Хадар Голдин и Арън Шол; изразява съжаление по повод отказа на Хамас да върне техните тленни останки на Израел, за да бъдат погребани; 8. призовава за полагане на максимални усилия за незабавно връщане на тленните им останки в съответствие с разпоредбите на специалната сесия на Съвета за сигурност на ООН от 22 декември 2017 г. и на съответните Женевски конвенции и хуманитарното право; 9. призовава за освобождаването на израелските граждани Авраам Менгисту и Хишам ал-сайед, които не са извършили никакво престъпление или нарушение, което да оправдава задържането им в плен от страна на Хамас в ивицата Газа; 10. отбелязва, че първостепенната цел на международната общност е разрешаването на израелско-арабския конфликт, включително решаването на въпроса с бежанците; отново изразява своята неотменна подкрепа за постигането чрез преговори на решение две държави за два народа, при което Палестина и Израел признават съответно другата страна като родина на нейния народ; приветства Арабската инициатива за мир с одобрената впоследствие размяна на PE v /5 RE\ docx

5 земя, което има за цел гарантирането на траен мир и сигурност; подкрепя незабавното подновяване на преките двустранни преговори за мир; 11. подчертава, че незаконното въоръжаване и военните действия, продължаващата липса на палестинско единство и липсата на признаване на правото на съществуване на Израел спъват ефективността на UNRWA при предоставянето на основни услуги на най-нуждаещите се лица, подхранват нестабилността и в крайна сметка възпрепятстват усилията за постигане на решение чрез преговори; 12. решително подкрепя регионалното сътрудничество между Израел и неговите съседи; отново изразява своята подкрепа за важната роля на Четворката и на регионалните партньори, като например Египет, Йордания и Саудитска Арабия, в опитите за намиране на решение на арабско-израелския конфликт; призовава всички страни да подкрепят диалога и сътрудничеството в полза на гражданското население; 13. подчертава отговорността на съответните органи на ЕС, които трябва да продължат и в бъдеще да гарантират, че никаква част от финансирането от ЕС не може да бъде пряко или косвено отклонена към терористични организации или дейности, които подбуждат към насилие или оправдават тероризма или го възхваляват; 14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за близкоизточния мирен процес, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, генералния секретар на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет, Съвета за сътрудничество в Персийския залив и държавите от Арабската лига. RE\ docx 5/5 PE v01-00

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0688/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.9.2014 B8-0112/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.9.2014 B8-0126/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията внесено съгласно член

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

Известие на Комисията относно прилагането на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход или на протоколите

Известие на Комисията относно прилагането на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход или на протоколите 10.5.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз C 158/5 Известие на Комисията относно прилагането на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход или на

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0680/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0449/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0140/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 29.5.2018 A8-0180/71 71 Съображение 6 (6) Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно