Prilojenie_2_ERD_041-Slatina 33.xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "Prilojenie_2_ERD_041-Slatina 33.xls"

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, БЛОК 33, СОФИЯ ГР. НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 363СОФ133/ г. 4 години 1. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ Представителна снимка на сградата към момента на обследването 1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА СГРАДАТА ВИД ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Жилищна сграда с високо застрояване Сграда/ Част от сграда Сграда Сграда ПРЕДИ ЕСМ СЛЕД ЕСМ КЛАС НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ Е C СПЕЦИФИЧЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ, kwh/m 2.год. 335,8 kwh/m ² 195,7 kwh/m ² ВИД СОБСТВЕНОСТ "Ч" СОБСТВЕНИК НА СГРАДАТА, (адрес, телефон, ) Сдружение на собствениците на Многофамилна жилищна сграда в гр. София, ж.к. Христо Смирненски, блок 33; ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗКИР) АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ ОБЩИНА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО И АДРЕС ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m 2 667,17 РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m ,63 ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, m ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ, m ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, m 2 ОХЛАЖДАН ОБЕМ, m 3 БРОЙ ЕТАЖИ НАДЗЕМНИ / ПОДЗЕМНИ* 21 1 БРОЙ ОБИТАТЕЛИ 315 ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕТО Ангел Василев Леков ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ АДРЕС ТЕЛЕФОН ФАКС *полуподземните етажи се въвеждат в колоната "Подземни" 1.2. ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИОНЕН В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА АУЕР НАЧАЛНА ДАТА ПЕРИОД НА ОБСЛЕДВАНЕ КРАЙНА ДАТА ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБСЛЕДВАНЕТО АДРЕС ТЕЛЕФОН ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ФАКС ПОДПИС, ДАТА И ПЕЧАТ гр. София гр. София гр. София, ж.к. Христо Смирненски, блок гр. София, ж.к. Христо Смирненски, блок СОФИНВЕСТ ЕООД 363/ г г г. инж. Чавдар Гигов София , Зона Б-19, бл.15-16, вх. "Б" 02/ /

2 2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Жилищна сграда с високо застрояване Климатична зона 7 Режим на експлоатация 168 часа / ден 24 дни/седмично 7 Среднодневен брой на обитателите 315 Тип на конструкцията нулев цикъл монолитен, жилищна част едроплощен пълзящ кофраж (ЕПК) Брой на топлинните зони Eдна Поредност на настоящото обследване Първо Изпълнени мерки за енергоспестяване, предписани при предходно обследване Да Не Частично 2.2. ОСОБЕНОСТИ НА КОНСТРУКЦИЯТА, СЪСТОЯНИЕ НА ПЛЪТНИТЕ И ПРОЗРАЧНИТЕ ОГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ, ГРАНИЧЕЩИ С ВЪНШЕН ВЪЗДУХ Стени Фасадните стени в сградата са девет типа. Основно те се състоят от стоманобетонови стени с дебелини δ=0,22m и стоманобетонови стени с предстенна обшивка с обща дебелина δ=0,36m. Плътните повърхнини на остъклените лоджии са изградени от стоманобетонови парапети с δ=0,10m., които на места са с предстенна обшивка от газобетон. По фасадните стени има положени разнородни топлоизолационни системи с различна дебелина. Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е U=1,81 W/m²K, който е поголям от референтния за 2015 г. - U=0,28 W/m²K. Представителни снимки за състоянието на външните стени, граничещите с външен въздух Фасада Изток Фасада Юг

3 Прозорци, врати и други прозрачни ограждащи елементи на сградата Дограмата представлява дървена, PVC и алуминиеви профили остъклени със стъклопакет; дървена слепена и единична дограма; метални и дървени плътни врати, кухотели, метално единично остъкление по лоджии. Неподменената дървена и метална дограми са предпоставка за висока инфилтрация в сградата. Обобщен коефициент на топлопреминаване през дограмата в сградата е U=3,36 W/m²K. Представителни снимки за състоянието на прозрачните ограждащи елементи, граничещите с външен въздух Фасада Запад Фасада Юг Покрив Покривите в сградата представляват четири типа, както следва: първи тип е плосък студен покрив с подпокривно пространство (технически и тавански помещения), покрит с хидроизолация; втори тип - плосък топъл покрив (основен за сградата), също покрит с хидроизолация; трети и четвърти типове топли плоски покриви тераси. Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички покриви в сградата е U=2,29 W/m²K, който е поголям от референтния за 2015 г. - U=0,25 W/m²K. Представителни снимки за състоянието на покрива Плосък топъл покрив Плосък топъл покрив Под Установени са четири типа под: първи тип - под над неотопляем сутерен с различни по вид настилки; втори тип под върху земя; трети и четвърти типове са подове граничещи с външен въздух (еркери), по които няма поставен топлоизолационен продукт. Обобщен коефициент на топлопреминаване на подовете е U= 1,10 W/m²K, който е по-голям от референтния за 2015 г. - U=0,33 W/m²K.

4 Представителни снимки за състоянието на пода Под над неотопляем сутерен Под над неотопляем сутерен Снимка Вътрешни стени, граници на зони (когато е приложимо) Описание, типизация, топлофизични характеристики, състояние към момента на обследването, потенциал за енергоспестяване: 2.3. СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТА Отопление. Системи за генериране на топлина. Енергиен ресурс 1 Топлинна енергия ( Топлофикация София EАД) Генератор на топлина 1 Абонатна станция Инсталирана мощност за отопление на генератор kw Период на експлоатация на генератор на топлина 1, год. 6 месеца Топлоносител Вода Работен режим, часа/ден ; дни/седм. 24 час/ден ; 7 дни/седм. Ефективност на генератор на топлина 1 (КПД, %) 100% Обем, отопляван от генератор на топлина Обща оценка за състоянието на топлоснабдяването от генератор на топлина 1: а) много добро, не се нуждае от ЕСМ б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и по-добро управление на топлоснабдяването в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността Енергиен ресурс 2 Електрическа енергия Генератор на топлина 2 Термопомпи Инсталирана мощност за отопление на генератор kw Период на експлоатация на генератор на топлина 2, год. 6 месеца Топлоносител Работен режим, часа/ден ; дни/седм. 24 час/ден ; 7 дни/седм. Ефективност на генератор на топлина 2 (КПД, %) 150% Обем, отопляван от генератор на топлина Обща оценка за състоянието на топлоснабдяването от генератор на топлина 2: а) много добро, не се нуждае от ЕСМ б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и по-добро управление на топлоснабдяването в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността

5 Описание и специфика на системата за отопление. Оценка на експлоатационното състояние. Потенциал за енергоспестяване Топлоснабдяването на сградата е централизирано. Свързването на вътрешния отоплителен кръг с топлопреносната мрежа се осъществява посредством два броя индиректни абонатни станции, ситуирани в специални помещения на сутеренният етаж във. АС за първи кръг /етежи 1-9/ е с мощност 500/200kW, а за втори кръг /етажи 11-20/ с 450/300kW. Монтирани са пластинчати топлообменници за отопление и БГВ, като предпазната, спирателна и регулираща арматура са в добро състояние. Циркулационните помпи са 2 брой Wilo ТОР-Е50/1-7 с честотно управление, с N=2х0,025-0,645kW. Работата на АС са напълно автоматизирани чрез IP регулатори. Датчиците за външна температура са монтирани на северна фасада. Тръбната мрежа в АС е изпълнена с черни газови тръби, топлоизолирани с минерална вата 35mm, едностранно каширана с алуминиево фолио. Измерването на изразходваната енергия се осъществява чрез проточни топломери. Монтирани са затворени разширителни съдове, за първи кръг - 1х200ltr и 1х250ltr, за втори кръг -1х400ltr. Отоплителните инсталации са с топлоносител вода. Разпределителните мрежи тип Тихелман, изпълнени с черни газови тръби, топлоизолирани със стъклена вата с бандажна лента в задоволително общо състояние. Вертикалите и аншлусите също са изпълнени с черни газови тръби, положени външно. Отоплителните тела са основно панелни и съвсем малко чугунени и алуминиеви радиатори с неизчерпан експлоатационен ресурс. Радиаторната арматура е с монтирани термостатични вентили. Обезвъздушаването е централно, с автоматични обезвъздушители и порадиаторно с ръчни и автоматични. Поапартаментното отчитане на консумираната топлоенергия за отопление става с уреди за дялово отчитане. Като цяло отоплителната инсталация е в задоволително общо състояние. В началото и края на отоплителния сезон, както и постоянно в някои апартаменти отоплението е на електроенергия с конвенционални отоплителни уреди. Поддържането на нормативните температури в част от помещенията става с монтирани термопомпени агрегати въздух/въздух на директно изпарение, с вътрешни тела за висок стенен монтаж, и външни, монтирани по фасади. Те работят както в режим на охлаждане, така и в режим на отопление. Връзката между вътрешните и външните тела се осъществява с медни тръби топлоизолирани с 9 mm микропореста гума.

6 Представителни снимки на системите за генериране на топлина и отопление Вентилация. Системи за вентилация. Генератор 1 (вид и енергиен ресурс) Генератор 2 (вид и енергиен ресурс) Брой на смукателните вентилационни системи в сградата Брой на общообменните вентилационни системи в сградата Период, през който системите се експлоатират - в години Общ дебит на нагнетателната вентилация, m 3 /h/m 2 Работен режим, часа/седмично Температура на подаване, о С - генератор 1/генератор 2 Общ нетен обем, обслужван от системите за механична общообменна вентилация Рекуперация на топлина: вентилирана зона ефективност на процеса на рекуперация вентилирана зона ефективност на процеса на рекуперация вентилирана зона ефективност на процеса на рекуперация

7 Описание и специфика на системите за вентилация. Оценка на експлоатационното състояние. Потенциал за енергоспестяване.. Представителни снимки на системите за вентилация Снимка Снимка Охлаждане. Системи за генериране на студ. Използвани начини за охлаждане в сградата: а) охлаждане с конвектори и пресен въздук от инфилтрация б) охлаждане чрез механична вентилация в) охлаждане чрез механична вентилация с пресен въздух, отработен извън охлажданата зона Период на охлаждане - от ден.месец до ден.месец Охлаждани зони, брой Общ нетен охлаждан обем, m 3 Площ на охлаждания обем, m 2 Енергиен ресурс 1 Генератор на студ 1 Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо Студоносител Инсталирана мощност на генератор 1 Период на експлоатация на генератор 1, год. Работен режим: часа/ден ; дни/седм. Ефективност на генератор на студ 1 (КПД, %) Нетен обем, охлаждан от генератор на студ 1 Коефициент на трансформация при генерирането на топлина (при термопомпи с приложение за отопление) Коефициент на трансформация при генерирането на студ

8 Обща оценка за състоянието на студоснабдяването от генератор на студ 1: а) много добро, не се нуждае от ЕСМ б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и по-добро управление на студоподаването в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността Енергиен ресурс 2 Генератор на студ 2 Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо Студоносител Инсталирана мощност на генератор 2 Период на експлоатация на генератор 2, год. Работен режим: часа/ден ; дни/седм. Ефективност на генератор на студ 2 (КПД, %) Нетен обем, охлаждан от генератор на студ 2 Коефициент на трансформация при генерирането на топлина (при термопомпи с приложение за отопление) Коефициент на трансформация при генерирането на студ Обща оценка за състоянието на студоснабдяването от генератор на студ 2: а) много добро, не се нуждае от ЕСМ б) добро, нуждае се от мерки за регулиране и по-добро управление на студоподаването в) лошо, нуждае се от енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността Описание и специфика на системите за охлаждане. Оценка на експлоатационното състояние. Потенциал за енергоспестяване..

9 Представителни снимки на системите за охлаждане Снимка Снимка Горещо водоснабдяване за битови нужди. Система за гореща вода. Средноденонощно потребление на гореща вода с θ=55 о С,, l/d на човек (норма) 90 Общо годишно потребление на гореща вода в сградата, литри Годишно потребление на смесена вода с θ=37,5 о С, литри/m Енергиен ресурс 1 Топлинна енергия ( Топлофикация София EАД) Генератор 1 на енергия за БГВ Абонатна станция Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо Енергия за БГВ, оползотворена от ВЕИ, kwh/год. Температура на загряване на водата в генератор 1 θ=55ºс Ефективност на генератор за БГВ (КПД, %) 100,0% Енергиен ресурс 2 Генератор 2 на енергия за БГВ Източник на възобновяема енергия, ако е приложимо Енергия за БГВ, оползотворена от ВЕИ, kwh/год. Температура на загряване на водата в генератор 2 Ефективност на генератор за БГВ (КПД, %) Описание и специфика на системите за БГВ. Оценка на експлоатационното състояние. Потенциал за енергоспестяване. В сградата има изградени две инсталации за топла вода, като първи кръг захранва етежи 1-9, а втори кръг етажи Снабдяването с необходимото количество се осъществява от абонатните станции, през пластинчати топлообменници. Циркулационните помпи са два броя WILO ZRS 15/4-1 P, eдностепенни с N=2х0,065kW. Монтирани са водомери пред топлообменниците за БГВ, отчитащи цялото количество подгрявана вода. Хоризонталните тръбни мрежи в сутерена и десети етаж, както и магистралата за втори кръг и всички вертикали са изпълнени със стоманени поцинковани тръби, с напълно изчерпан експлоатационен с многобройни запушвания и течове. При 85-90% от тръбопроводите топлоицолация липсва или е компрометирана. Това води до съществени загуби на топлинна енергия от топлообмен с околния въздух. Крайно наложителна е подмяна с РVС тръби и топлоизолиране с екструдиран полиетилен на цялата мрежа за БГВ. Три от общо осемте вертикали се намират в леснодостъпни ревизии в стълбищната клетка, докато станалите пет преминават през апартаментите. Вертикалната част от магистралата за втори кръг е обзидана, като поради аварийни дейности, на повечето етажи са направени ревизионни отвори. Поапартаментното отчитане на консумираните количества топла вода става с персонални водомери.

10 Представителни снимки на системите за БГВ Топлообменник с ЦП за БГВ Хоризонтална тръбна мрежа - сутерен Електроснабдяване. Общо описание, специфика, оценка на състоянието: Сградата се захранва от ТП 20/0,4kV Блок 33, посредством кабели 4хСАВТ 3х mm². ГРТ е ситуирано в техническо помещение на първо ниво. Електроинсталацията е магистрално-радиална. Измерването на консумираната електроенергия се извършва в етажни електромерни табла, чрез двутарифни електромери за активна енергия. Предвидени са тарифни часовници. По отношение на електрозахранването сградата е ІІІ категория и изисква захранване от един източник. Осветление Работен режим, часа/седмично 168 Едновременна мощност, W/m 2 0,35 Описание, специфика, оценка на състоянието: Осветлението в апартаментите, техническите помещения и общите части е решено с МХЛ 20W, ЛНЖ 40W, ЛНЖ 60W, КФЛ 11W и 15W. Осветителната инсталация е изпълнена с проводник ПВА и ПВВМ със сечение 1,5mm², положен в тръби и под мазилката. Управлението на осветлението в някои зони от стълбищната клетка е автоматично с PIR датчици или фотореле на входа. Навсякъде другаде е ръчно, като ключове и бутони са монтирани на височина 1,35m. В част от жилищата е разработено външно поапартаментно осветление решено с ЛОТ 60W.

11 Уреди, потребяващи енергия, влияещи на топлинния баланс на сградата Работен режим, часа/седмично 168 Едновременна мощност, W/m 2 1,57 Описание, специфика, оценка на състоянието: Контактите и излазите за технологичиното обзавеждане са монтирани на съответните места съобразно плана на обзавеждането. Кабелите са тип СВТ, ПВА и ПВВМ положени в тръби и под мазилка, като до последна кутия са 4mm², а спусъците са 2,5mm². За нуждите на ОВК и БГВ са инсталирани ЦП, вентилатори, термопомпени агрегати и конвекционални електрически отоплителни уреди. В експлоатация са три броя пътнически асансьора. Електроенергията, изразходена в АС не е предоставена от Възложителя, и не е включена в енергийния баланс. Уреди, потребяващи енергия, невлияещи на топлинния баланс на сградата Работен режим, часа/седмично 168 Едновременна мощност, W/m 2 0,50 Описание, специфика, оценка на състоянието: Консуматори, невлияещи върху топлинния баланс на сградата:осветление невлияещо, СВ, асансьори, Абсорбатори, Термопомпи /летен режим/. Вентилатори и помпи Работен режим, часа/седмично Едновременна мощност, W/m 2 Описание, специфика, оценка на състоянието:

12 3. ПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ 3.1. РЕФЕРЕНТНА ГОДИНА, ПРИЕТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА Разпределение на потреблението по видове горива и енергии за референтната година ЕНЕРГИЯ ЕНЕРГИЕН РЕСУРС t Nm 3 kwh/t лева/тон kwh kwh/nm 3 лева/nm 3 лева/kwh ДРУГИ 10 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ , ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ,18469 ОБЩО: Разпределение на потреблението на енергия по видове системи ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ СИСТЕМА, СЪОРЪЖЕНИЕ ГОДИШЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО НОРМАЛИЗИРАН ГОДИШЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ ПРОГНОЗИРАН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕСМ специфичен общ специфичен общ специфичен общ kwh/m 2 kwh kwh/m 2 kwh kwh/m 2 kwh 1 ОТОПЛЕНИЕ 49, , , ВЕНТИЛАЦИЯ 3 БГВ 37, , , ВЕНТИЛАТОРИ, ПОМПИ 5 ОСВЕТЛЕНИЕ 3, , , УРЕДИ 18, , , ОХЛАЖДАНЕ ОБЩО: 107, , , МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА С ЕТАЛОННИ ДАННИ ЗА год. ВАЖНО! Приложимо само за категории сгради, за които няма год. скала за енергопотребление с числови граници!

13 4. ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА СГРАДАТА. БАЗОВА ЛИНИЯ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО. В докладът е направен анализ на разхода на енергия за периода от три календарни години. Използваните енергоносители в одитираната сграда са топлинна енергия от Топлофикация София ЕАД и електрическа енергия. Данните за потребените топлинна и електрическа енергия са предоставени от съответните дружества, към които спада одитирания обект. В следващата таблица са представени разхода за потребени топлинна и електрическа енергии, и изчислителни денградуси за гр. София, съгласно средномесечните температури за 2013 год. За изчисляването на денградусите е използвана средно-обемна температура в сградата 11,5 ºC. DD 2013 при нормативна температура в сградатa 20ºC = 2 815,3.

14 5. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ОЗНАЧЕНИЕ НА ИЗБРАНИЯ ПАКЕТ ЕСМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СГРАДАТА П КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ ОТ ИЗБРАНИЯ ПАКЕТ В1: Демонтаж на съществуващи разнородни топлоизолационни системи по фасадните стени на сградата. Доставка и монтаж на нова тополоизолационна система тип EPS, с δ= 10 сm и коеф. на топлопроводност λ 0,035 W/mK от външната страна на всички фасадни стени, и плътната част от парапетите на всички остъклени лоджии. Доставка и монтаж на тополоизолационна система пo страници на прозорци и врати с широчина до 30 сm (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка). След изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщеният коефициент на топлопреминаване на фасадните стени ще достигне U=0,27 W/m²K. В3: ЕСМ по втори тип покрив: От горната страна на покривната плоча се демонтира съществуващата хидроизолация. Доставка и редене на тополоизолационна система тип XPS, δ= 10 сm и с коеф. на топлопроводност λ 0,03 W/mK върху покривната плоча, вкл. армирана циментова замазка и полиетиленово фолио. Като съпътстваща мярка къп покрив Тип 2 е предвидено демонтаж на стара хидроизолация, премахване на ламаринени обшивки по покрива, доставка и полагане на хидроизолация с паста Изомакс еласта, двупластова, с 1 пласт, както и цялостна подмяна на ламаринените обшивки. След изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите ще стане U=0,97 W/m²K.

15 В4: Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 10 сm и с коеф. на топлопроводност λ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по всички подове граничещи с външен въздух (еркери). По фасадните стени на неотопляемия сутерен (съществуващ цокъл на сградата покрит с мозайка) се предписва доставка и монтаж на тополоизолационна система тип ХPS, δ= 6 сm и с коеф. на топлопроводност λ 0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна мозаечна екстериорна мазилка). След изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщеният коефициент на топлопреминаване през подовете ще достигне U=0,49 W/m²K. В5: Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма по апартаменти и общи части. Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m²К, петкамерна - по спецификация (по апартаменти и общи части). Доставка и монтаж на метална плътна входна врата с топлоизолация за блок и горно остъкляване със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 2,20 W/m²К - входна врата. Доставка и монтаж на алуминиеви врати, остъклени със стъклопакет с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване 1,70 W/m²К - партерно ниво и аварийно стълбище. Доставка и монтаж на нови метални плътни врати по сервизни помещения на партерно ниво, както и врати-излаз покрив. След подмяната на дограмата по апартаменти и в общите части на сградата, коефициентът на инфилтрация се променя от 0,59 h ˉ¹ на 0,50 hˉ¹. С1: ЕСМ включва цялостна подмяна с РVС тръби и топлоизолиране с екструдиран полиетилен на цялата мрежа за БГВ. Три от общо осемте вертикали се намират в леснодостъпни ревизии в стълбищната клетка, докато станалите пет преминават през апартаментите. Вертикалната част от магистралата за втори кръг е обзидана, като поради аварийни дейности, на повечето етажи са направени ревизионни отвори. Група В: Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на ограждащите конструкции и елементи В1 В2 В3 В4 В5 Топлинно изолиране на външни стени Топлинно изолиране на покрив Топлинно изолиране на под Подмяна на прозорци и врати Група С: Енергоспестяващи мерки по системите за генериране на топлина/студ и по системите за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление С1 С2 С3. Цялостна подмяна на сградна инсталация за БГВ Група D: Други препоръки и забележки, свързани с изпълнението на енергоспестяващите мерки

16 5.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ 1 3 МЕРКИ НАИМЕНОВАНИЕ Топлинно изолиране на външни стени Топлинно изолиране на вътрешни стени Топлинно изолиране на покрив ЕНЕРГИЯ ЕНЕРГИЕН РЕСУРС НЕОБХОДИМИ СРОК НА СПЕСТЕНИ СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ИНВЕСТИЦИИ ОТКУПУВАНЕ ЕМИСИИ СО 2 t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год. Група В: Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на ограждащите конструкции и елементи 2 9 ДРУГИ (БРИКЕТИ) 10 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ,51 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ,06 ОБЩО МЯРКА ,57 9 ДРУГИ (изписва се) 10 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА ДРУГИ (БРИКЕТИ) 10 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ,21 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ,44 ОБЩО МЯРКА ,65

17 4 5 Топлинно изолиране на под Подмяна на прозорци и врати МЕРКИ НАИМЕНОВАНИЕ 9 ДРУГИ (БРИКЕТИ) 10 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ,28 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ,10 ОБЩО МЯРКА ,38 9 ДРУГИ (БРИКЕТИ) 10 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ,67 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ,34 ОБЩО МЯРКА ,01 ЕНЕРГИЯ НЕОБХОДИМИ СРОК НА РЕДУЦИРАНИ СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ИНВЕСТИЦИИ ОТКУПУВАНЕ ЕМИСИИ СО 2 ЕНЕРГИЕН РЕСУРС t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год. Група С: Енергоспестяващи мерки по системите за генериране на топлина/студ и по системите за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление 6 Енергоспестяващи мерки при генерирането на топлина. Отопление и вентилация. 9 ДРУГИ (изписва се) 10 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА

18 МЕРКИ НАИМЕНОВАНИЕ Енергоспестяващи мерки при генерирането на студ. Охлаждане. Енергоспестяващи мерки за подмяна на помпи, вентилатори и други елементи при генерирането на топлина и/или студ Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на тръбна мрежа за транспортиране на топлоносител гореща вода и/или на въздухопроводна мрежа Мерки по системите за измерване, системите за автоматизация, контрол на параметри и наблюдение на топло и студоснабдяването, които целят икономия на енергия ЕНЕРГИЯ НЕОБХОДИМИ СРОК НА РЕДУЦИРАНИ СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ИНВЕСТИЦИИ ОТКУПУВАНЕ ЕМИСИИ СО 2 ЕНЕРГИЕН РЕСУРС t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год. 9 ДРУГИ (изписва се) 10 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА ДРУГИ (изписва се) 10 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА ДРУГИ (изписва се) 10 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ,35 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА ,35 9 ДРУГИ (изписва се) 10 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА

19 12 МЕРКИ Енергоспестяващи мерки по системата за БГВ Енергоспестяващи мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници Енергоспестяващи мерки по системите за осветление ЕНЕРГИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ЕНЕРГИЕН РЕСУРС Енергоспестяващи мерки за подмяна на битови уреди и/или офис оборудване, потребяващи енергия 9 ДРУГИ (изписва се) 10 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА ДРУГИ (изписва се) 10 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ О МЯРКА ДРУГИ (изписва се) 10 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА 13 9 ДРУГИ (изписва се) 10 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА 14 Енергийни спестявания на пакет от енергоспестяващи мерки НЕОБХОДИМИ СРОК НА РЕДУЦИРАНИ СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ИНВЕСТИЦИИ ОТКУПУВАНЕ ЕМИСИИ СО 2 t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год

20 ПАКЕТ ОТ ЕСМ, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СГРАДАТА: МЕРКИ ЕНЕРГИЯ П1 ЕНЕРГИЕН РЕСУРС 12 ОБЩО ГОДИШНО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЕСМ ОТ ИЗБРАНИЯ ПАКЕТ СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ СРОК НА ОТКУПУВАНЕ t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год , , , , , , , ,00 9 ДРУГИ (изписва се) ,00 10 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ,04 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ,94 ВСИЧКО: ,97 П1 РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО 2 Цени на енергоносителите, използвани при kwh/год. изчисленията на срока на откупуване на инвестициите ОБЩО КОЛИЧЕСТВО СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ Вид енергоносител лева/тон лева/nm 3 лева/kwh МАЗУТ ДЯЛ НА СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ 45% ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ПРОПАН-БУТАН 6. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ ПРИРОДЕН ГАЗ ВЪГЛИЩА ИМЕ, ФАМИЛИЯ СПЕЦИАЛНОСТ ПОДПИС ПЕЛЕТИ инж. Надя Илиева инж. Соня Цветкова инж. Надежда Кирова В областта на топлоенергетиката В областта на архитектурата и строителната техника ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ДРУГИ (БРИКЕТИ) В областта на електротехниката ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 0,08017 УПРАВИТЕЛ: В областта на архитектурата и ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ строителната техника инж. Чавдар Гигов (на лицето, извършило обследването) (подпис и печат) Дата: г. 0,18469

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost blok 201.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost blok 201.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. МЛАДОСТ - 2, БЛОК 201, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost_Blok 52.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost_Blok 52.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. МЛАДОСТ 1, БЛОК 52, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Blok 7 Poligona.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Blok 7 Poligona.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. ПОЛИГОНА, БЛОК 7, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

Certificate EE-Strelbishte_bl.87

Certificate EE-Strelbishte_bl.87 за енергийните характеристики на сграда в експлоатация Номер 363СОФ099 Валиден до: 17.09.2018 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ Сграда/Адрес Жилищна сграда ЕПЖС Блок 87 ; София,

Подробно

НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД

НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/15.06.2016 г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА

Подробно

Prilojenie 1_REZUME_Geo Milev bl218

Prilojenie 1_REZUME_Geo Milev bl218 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА Жилищна сграда в гр.софия, район Слатина, ж.к.гео Милев, ул."сирак Скитник" 9, блок 218 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 363СОФ108

Подробно

Slide 1

Slide 1 КАЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ В СГРАДИ. ПРОБЛЕМИ В ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИТЕ Лидия Костова, Главен експерт Дирекция Контрол и информация ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Подробно

2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация

2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация 2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация 1.11-30.04 часа / ден 24 дни/седмично 7 Среднодневен брой

Подробно

Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 1

Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 1 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 136ТЕР030/10.08.2015 ПЕРИОД НА НАЧАЛНА ДАТА 8.7.2015

Подробно

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен адрес : Област Стара Загора, Община Стара Загора,

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: ПОДОБЕКТ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФАЗА: ЧАСТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 тел Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ

БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 тел Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 е-mail:bogoevconsult@abv.bg, тел 0889356919 Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА Жилищен блок в гр.петрич,

Подробно

Обследване за енергийна ефективност на Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, гр. Бургас Съдържание Съдържание Въведение Анализ на състояни

Обследване за енергийна ефективност на Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, гр. Бургас Съдържание Съдържание Въведение Анализ на състояни Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, Съдържание Съдържание... 1 1 Въведение... 2 2 Анализ на състоянието... 2 2.1 Описание на сградата... 3 2.1.1 Геометрични характеристики на сградата... 5 2.1.2 Строителни

Подробно

Microsoft Word - Doclad_Block24_Zlatica.docx

Microsoft Word - Doclad_Block24_Zlatica.docx СЪДЪРЖАНИЕ ДОКЛАД ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 1. ВЪВЕДЕНИЕ 4 2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 5 2.1. Описание на сградата 5 2.1.1. Геометрични характеристики на сградата 8 2.1.2. Строителни и топлофизични

Подробно

DOKLAD_Geo Milev bl.218

DOKLAD_Geo Milev bl.218 Софинвест ЕООД София, Зона Б-19, бл.15-16 е-mail: info@sofinvest.org, тел 02/9888 28 73,факс 02/9884427 Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА район Слатина,

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т

ЕТСИЕНВИ-арх. Светлана Николаева гр. София, ПК 1359, ж.к. Люлин, бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Тел. 02/825 00 71, 02 / 988 28 88, sienvi@abv.bg, GSM

Подробно

КРИПТО ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев 21 тел: ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЕКТ: Студе

КРИПТО ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев 21 тел: ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЕКТ: Студе КРИПТО ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев 21 тел: 0886 488 842 e-mail: office@krypto-energy.bg ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЕКТ: Студентско общежитие на НАТФИЗ, бл.29 Студентски град, гр.софия

Подробно

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 1 o Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; o Икономия на разходите на домакинствата през зимата; o Повишаване стойността

Подробно

Energy Audit

Energy Audit СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО... 3 2.1. ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА... 3 2.1.1. ГЕОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА И РЕЖИМ НА ОБИТАВАНЕ... 8 2.2. АНАЛИЗ НА ОГРАЖДАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ...

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. Главан община Гълъбово, УПИ ХІІІ- 88, кв.89 по плана

Подробно

Системни решения за производствени сгради Ховал ЕООД

Системни решения за производствени сгради Ховал ЕООД Системни решения за производствени сгради Ховал ЕООД Системно решение, което пести енергия и пари, гарантира приятни условия на труд Отопление, охлаждане и вентилация, чрез децентрализирани климатични

Подробно

NOTIFICATION LETTER N°

NOTIFICATION LETTER N° ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛНА ЧАСТ: Обособена позиция 1 - ул. Хр. Смирненски 5, ул. Васил Левски 1 и бул. Съединение 11 1. Обща информация. Многофамилна жилищна сграда с административен адрес град

Подробно

OДОБРЯВАМ,

OДОБРЯВАМ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН МЛАДОСТ София 1712, ул. Свето Преображение 1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8772038, e-mail office@so-mladost.com Приложение 1.2. Т Е Х Н И Ч Е С К А СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

Ezinc Superline

Ezinc Superline ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на слънчеви колектори EZINC www.erato.bg 2 Основни характеристики Слънчевите системи за битова гореща вода и отопление отговарят на всички изисквания на европейското

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 886 от 06/04/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б)

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 886 от 06/04/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 886 от 06/04/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "СЪНШАЙН КОУСТ" СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, о

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС СЪНШАЙН КОУСТ СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, о СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, област Варна на 25 км северно от град Варна, на 12 км от к.к. Златни пясъци, на 8 км

Подробно