Title:

Размер: px
Започни от страница:

Download "Title:"

Препис

1 Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240, Al/XLPE, Cu екран, PE обвивка Област на приложение: Е - Кабели СрН Мерна единица: m Категория: 10 - Кабели, проводници, шнурове Аварийни запаси: Да на материала: Едножилни кабели с номинално напрежение 6/10 kv, с изолация от омрежен лиетилен, с алуминиево токопроводимо жило, с концентричен метален екран от медни жици, ложен над външния лупроводим слой. Под и над металния екран от медни жици са ложени водоблокиращи ленти срещу надлъжно разпространение на влагата. Обвивката на кабелите е еднослойна, изработена от линеарен атмосфероустойчив при въздействие на пряка слънчева светлина (светлостабилизиран) лиетилен. Излзване: Едножилните кабели с изолация от омрежен лиетилен (XLPE), с меден концентричен екран, с еднослойна обвивка от лиетилен се излзват за изграждане, ремонтиране и отстраняване на ви кабелни линии с номинално напрежение 10 kv, свързващи отделни трансформаторни стове. Кабелите се лагат в земя, кабелни канални системи, носещи конструкции и т.н., както и на открито при преход от дземна към въздушна електропроводна линия, където не е възможно да бъде нарушена злоумишлено кабелната конструкция. Съответствие на пложеното изпълнение със стандартизационните документи: Кабелите трябва да отговарят на приложимите български и международни нормативнотехническите документи или еквивалентно/и, включително на сочените -долу и на техните валидни изменения, правки и допълнения: БДС 2581:1986 Кабели силови за недвижно лагане с изолация от лиетилен и химически омрежен лиетилен ; или БДС HD 620 S2:2010 Разпелителни кабели с екструдирана изолация за обявено напрежение от 3,6/6 (7,2) kv до 20,8/36 (42) kv или еквивалентно/и. Изисквания към документацията и изпитванията: Документ 1 Точно обозначение на типа/марката на кабелите, производителя, страна на произход и следното издание на каталога на производителя 2 Техническо описание на кабелите: стандарт, на който отговарят и гарантирани конструктивни механически характеристики - чертежи и размери на отделните конструктивни елементи; диаметър д външната защитна обвивка; външен диаметър на кабела; общо тегло в kg/km и др. 3 Протоколи от тиви изпитвания на английски език или на български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория - заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език 4 Сертификат/акитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела тивите изпитвания т. 3 5 Информация за провежданите от производителя контролни (рутинни) изпитвания Приложение (или текст) Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 1 от 7 ЧЕЗ Разпеление България АД

2 Документ 6 Инструкция за лагане/изтегляне и монтиране на кабела 7 Изисквания за съхранение и трансртиране 8 Експлоатационна дълготрайност, години Приложение (или текст) Технически данни 1. Характеристики на работната са Стойност 1.1 Максимална температура на околната са + 40 С 1.2 Минимална температура на околната са Минус 25 С 1.3 Сна стойност на температурата на околната са, измерена за период от 24 h + 35 С 1.4 Относителна влажност До 100 % 1.5 Надморска височина До 1000 m 2. Параметри на електрическата разпелителна мрежа СрН Параметър Стойност 2.1 Номинално напрежение 10 kv 2.2 Максимално работно напрежение 12 kv 2.3 Номинална честота 50 Hz 2.4 Брой на фазите Начин на заземяване на звездния център през активно съпротивление; през дъгогасителна бобина; изолиран звезден център 3. Общи технически характеристики 3.1 Номинално напрежение, U o /U 6/10 kv пложение 3.2 Токопроводимо жило Материал Алуминий Конструкция Многожично, уплътнено Форма Кръгла Клас на гъвкавост Вътрешен лупроводим слой Екструдиран слой от омрежен лиетилен (XLPE) с дебелина не -малка от 0,3 mm 3.4 Изолация Омрежен лиетилен (XLPE) с дебелина 3,4 mm Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 2 от 7 ЧЕЗ Разпеление България АД

3 3.5 Външен лупроводим слой а) Екструдиран слой от омрежен лиетилен (XLPE) с дебелина не -малка от 0,3 mm и не -голяма от 0,6 mm б) Външният лупроводим слой не трябва да бъде обелваем. 3.6 Водоблокиращи ленти а) Водоблокиращите ленти трябва да бъдат дходящи за работната температура на кабела и не трябва да оказват неблагоприятно влияние върху неговите качествата. б) Водоблокиращата лента, ложена д металния екран, трябва да бъде лупроводима. пложение 3.7 Метален екран Конструкция Концентрично ложени медни телове, обхванати с обратна контактна медна спирала Диаметър на теловете min 0,5 mm Дебелина на обратната контактна медна спирала Сечение на лентата за обратна контактна спирала Oт 0,1 mm до 0,3 mm min 1 mm 2 - при една контактна спирала, или min 0,5 mm 2 - при две контактни спирали Фуги Фугите между контактната лента/ленти, измерени надлъжната ос, и между теловете трябва да съответстват на изискванията на БДС 2581 или еквивалентно/и Специфично електрическо съпротивление на конструктивните елементи на екрана при температура 20 С max 0,01786 Ω.mm 2 /m 3.8 Разделителна лента а) Разделителната лента над екрана на кабела трябва да бъде топлоустойчива и да не оказва неблагоприятно влияние върху качествата на кабелната конструкция. б) Не е задължително разделителната лента да се раздува при навлизане на влага (ако разделителната лента е от водоблокиращ тип, да се отбележи с да ). 3.9 Обвивка a) Полиетилен с черен цвят, устойчив на лъчения в ултравиолетовия диапазон б) Дебелина min 2,5 mm Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 3 от 7 ЧЕЗ Разпеление България АД

4 3.10 Допустима продължителна работна температура на токопроводимите жила 3.11 Максимално допустима температура на токопроводимите жила в режим на късо съединение в продължение на 5 s 3.12 Допустима температура в режим на претоварване до 100 h годишно 3.13 Допустима температура на околната са при лагане/изтегляне на кабела без пварително дгряване 90 С 250 С 130 С Не -ниска от минус 5 С 3.14 Маркировка а) Кабелът трябва да бъде маркиран с вдлъбнат или релефен печат най-малко с марката и напрежението на кабела, сечението на токопроводимото жило и годината на производство. б) Маркировката трябва да бъде нанесена дължината на кабела на интервали, които не надвишават 1 m. в) На всеки линеен метър дължината на кабела трябва да бъде нанесена бягаща маркировка Опаковка а) Кабелите трябва да бъдат доставени на кабелни барабани с дължини съгласно БДС 2581 или еквивалентно/и. б) Диаметърът на цилиндричната част на кабелния барабан, върху който се навива кабелът, трябва да бъде съобразен с допустимия минимален диаметър на еднократно огъване на кабела. в) При навиването на кабелите на барабана трябва да бъдат взети всички мерки за отстраняване на опасностите за механичното им увреждане. г) На кабелните барабани трябва да има надписи най-малко за наименованието на завода производител, датата на производство, марката и сечението на кабела, дължината на кабела, номера, размера и теглото на барабана и стандарта, в съответствие с който е произведен. пложение Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 4 от 7 ЧЕЗ Разпеление България АД

5 3.16 Експлоатационна дълготрайност д) На страниците на кабелния барабан със стрелка трябва да бъде указана соката на развиване на кабела. е) Кабелите трябва да бъдат доставени с монтирана на краищата им термосвиваема или друга добна арматура срещу проникване на вода и влага. ж) Краищата на кабела трябва да бъдат фиксирани към барабана, за да не се освободят време на трансртирането. min 40 год. пложение 4. Алуминиеви кабели с изолация от омрежен лиетилен с обвивка от лиетилен 4.1 Алуминиев кабел с изолация от омрежен лиетилен с обвивка от лиетилен 1х95 ку/16; 6/10 kv Номер на стандарта Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя Да се сочи Наименование на материала Съкратено наименование на материала Технически параметър Номинално сечение на токопроводимото жило Електрическо съпротивление на токопроводимото жило при стоянен ток и температура на кабела 20 C съгласно БДС 904 или еквивалентно/и Номинално сечение на металния екран Кабел едножилен, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Кабел 10 kv, 1x95, Al/XLPE, Cu екран, PE обвивка 95 mm 2 max 0,320 Ω/km min 16 mm Външен диаметър на кабела 31 mm (информативно) пложение Допустим продължителен ток Полагане в земя: a в триъгълник b един до друг min 248 А min 281 А Полагане във въздушна са: a в триъгълник b един до друг Допустима сила на теглене с чорап, N min 278 А min 333 А Да се сочи Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 5 от 7 ЧЕЗ Разпеление България АД

6 4.1.7 Тегло, kg/km Да се сочи Допустим радиус на огъване Съгласно БДС 2581 или БДС HD 620 S2или еквивалентно/и - да се сочи 4.2 Алуминиев кабел с изолация от омрежен лиетилен с обвивка от лиетилен 1х185 ку/25; 6/10 kv Номер на стандарта Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя Да се сочи Наименование на материала Съкратено наименование на материала Технически параметър Номинално сечение на токопроводимото жило Електрическо съпротивление на токопроводимото жило при стоянен ток и температура на кабела 20 C съгласно БДС 904 или еквивалентно/и Номинално сечение на металния екран Кабел едножилен, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 185 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Кабел 10 kv, 1x185, Al/XLPE, Cu екран, PE обвивка 185 mm 2 max 0,164 Ω/km min 25 mm Външен диаметър на кабела 34 mm (информативно) пложение Допустим продължителен ток Полагане в земя: a в триъгълник b един до друг min 357 А min 394 А Полагане във въздушна са: a в триъгълник b един до друг Допустима сила на теглене с чорап, N min 418 А min 496 А Да се сочи Тегло, kg/km Да се сочи Допустим радиус на огъване Съгласно БДС 2581 или БДС HD 620 S2 или еквивалентно/и - да се сочи Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 6 от 7 ЧЕЗ Разпеление България АД

7 4.3 Алуминиев кабел с изолация от омрежен лиетилен с обвивка от лиетилен 1х240 ку/25; 6/10 kv Номер на стандарта Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя Да се сочи Наименование на материала Съкратено наименование на материала Технически параметър Номинално сечение на токопроводимото жило Електрическо съпротивление на токопроводимото жило при стоянен ток и температура на кабела 20 C съгласно БДС 904 или еквивалентно/и Номинално сечение на металния екран Кабел едножилен, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Кабел 10 kv, 1x240, Al/XLPE, Cu екран, PE обвивка 240 mm 2 max 0,125 Ω/km min 25 mm Външен диаметър на кабела 36 mm (информативно) пложение Допустим продължителен ток Полагане в земя: a в триъгълник b един до друг min 413 А min 452 А Полагане във въздушна са: a в триъгълник b един до друг Допустима сила на теглене с чорап, N min 494 А min 583 А Да се сочи Тегло, kg/km Да се сочи Допустим радиус на огъване Съгласно БДС 2581 или БДС HD 620 S2 или еквивалентно/и - да се сочи Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 7 от 7 ЧЕЗ Разпеление България АД

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование материала: Кабелни крайници (обувки), пресови, медни, тръбни, с метално критие Кратко именование материала (40 зка): Каб. обувки, Cu, пресови, тръбни Област: D Кабелни линии НН E Кабелни линии

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

КРМ СрН 2

КРМ СрН 2 ЧАСТ КРМ СрН 2 СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ Дата: 26.03.2014 Стр. 1 29 КРМ СрН 2-01. Съдържание КРМ СрН 2 Строителни елементи Наименование Страница От дата КРМ

Подробно

Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение Строителни елементи на кабелни разпределител

Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение Строителни елементи на кабелни разпределител ЧАСТ КРМ СрН 2 СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ Дата: Стр. 1 27 КРМ СрН 2-01. Съдържание КРМ СрН 2 Строителни елементи Наименование Страница От дата КРМ СрН 2-01 Съдържание

Подробно

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно

Acti 9_Catalogue.pdf

Acti 9_Catalogue.pdf ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 до 40 A PB104442-40 Каталожни номера PB104452-40 Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и

Подробно

2.2

2.2 АЛУМИНИЕВИ ТОКОВИ КЛЕМИ съгласно DIN 48 072 част 2 за свързване на алуминиеви и алуминиево стоманени проводници Материал: клема: легирана алуминиева сплав (AlMgSi1) подложка: легирана алуминиева сплав

Подробно

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02 Стр. 1 от 9 Техническа спецификация за измервателни токови трансформатори ниско напрежение Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс E7 бул.

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet SF 6 - изолирана комплектна разпределителна уредба за средно напрежение CGMCOSMOS до 24 kv 1 КОМПЛЕКТНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА CGMCOSMOS - Напълно SF 6 изолирана, независеща от условията на околната среда

Подробно

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

|FIRMA1|

|FIRMA1| Нагреватели С П И Р А Л Н И R O L L M A X Стр. 1 от 7 Спиралните тръбни нагреватели Rollmax са произведени по специална технология, което ги прави найдобрия избор при повечето изисквания. Съпротивителният

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Ezinc Superline

Ezinc Superline ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на слънчеви колектори EZINC www.erato.bg 2 Основни характеристики Слънчевите системи за битова гореща вода и отопление отговарят на всички изисквания на европейското

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Address гр. Димитровград ул. Цар Борис І 5 етаж 3, стая 10, П.К 10 Димитровград 6400 Област Хасково, Bulgaria Contact Person Mobile Number 0877 406 331 Email tetcontrol@gmail.com

Подробно

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

U-PVC Водопроводни системи под налягане

U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане пречистена вода PVC-U са произведени в съответствие със стандартите EN 1452-2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Тръбите U-PVC (непластифициран

Подробно