RC

Размер: px
Започни от страница:

Download "RC"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0186/2019 } B8-0187/2019 } B8-0190/2019 } B8-0191/2019 } B8-0193/2019 } B8-0194/2019 } RC ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността вместо следните предложения за резолюция: B8-0186/2019 (Verts/ALE) B8-0187/2019 (GUE/NGL) B8-0190/2019 (ALDE) B8-0191/2019 (S&D) B8-0193/2019 (ECR) B8-0194/2019 (PPE) относно Иран, по-специално случаят със защитниците на правата на човека (2019/2611(RSP)) Роберта Мецола, Яромир Щетина, Марияна Петир, Павел Свобода, Туне Келам, Милан Звер, Агнешка Козловска-Райевич, Едуард Кукан, Елизабета Гардини, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Кристиан Дан Преда, Патриция Шулин, Томаш Здеховски, Адам Шейнфелд, Чаба Шогор, Ярослав Валенса, Анджей Гжиб, Михаел Галер, Елмар Брок, Иво Белет, Сандра Калниете, Дубравка Шуйца, Андрей Ковачев, Франсис Замит Димек, Шон Кели, Ивана Малетич, Дирдре Клун, Лайма Люция Андрикене, Инесе Вайдере, Ласло RC\ docx PE v01-00 } Единство в многообразието

2 Тьокеш, Станислав Полчак, Иржи Поспишил, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра от името на групата PPE Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Сурая Пост, Кнут Флекенщайн, Уаджид Хан от името на групата S&D Рафаеле Фито, Карол Карски, Бранислав Шкрипек, Ришард Чарнецки, Моника Маковей, Яна Житнянска, Ружа Томашич, Анна Елжбета Фотига, Чарлз Танък от името на групата ECR Марите Схаке, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Илхан Кючюк, Валентинас Мазуронис, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Каролина Пунсет, Йозо Радош, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Йоханес Корнелис ван Бален, Матейс ван Милтенбьорг, Хилде Вотманс, Миря Вехкаперя от името на групата ALDE Бодил Валеро, Хейди Хаутала, Барбара Лохбилер от името на групата Verts/ALE Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Люк Минг Фланаган, Мари Кристин Вержиа от името на групата GUE/NGL Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Изабела Адинолфи от името на групата EFDD RC\ docx 2/8 PE v01-00 }

3 Резолюция на Европейския парламент относно Иран, по-специално случаят със защитниците на правата на човека (2019/2611(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите предходни резолюции относно Иран, по-специално резолюцията от 13 декември 2018 г. относно Иран случаят с Насрин Сотуде 1, и от 25 октомври 2016 г. относно стратегията на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение 2, като взе предвид заключенията на Съвета относно Иран от 4 февруари 2019 г., като взе предвид доклада на специалния докладчик относно положението с правата на човека в Ислямска република Иран от 30 януари 2019 г., както и неговото изявление относно Иран от 29 ноември 2018 г., като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 17 декември 2018 г. относно положението с правата на човека в Ислямска република Иран, като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Иран е страна, като взе предвид Хартата на иранския президент относно правата на гражданите, като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека, като взе предвид изявлението от 29 ноември 2018 г. на експерти на ООН по правата на човека, озаглавено Иран трябва да защитава застъпниците на правата на жените, като взе предвид насоките на ЕС по отношение на смъртното наказание, насоките на ЕС по отношение на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, както и насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване онлайн и офлайн, като взе предвид решението на Съвета от 12 април 2018 г. за удължаване с още 12 месеца на срока на действие на ограничителните мерки в отговор на сериозни нарушения на правата на човека в Иран, като взе предвид изявлението на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 12 март 2019 г. относно осъждането на иранския адвокат в областта на правата на човека Насрин Сотуде, 1 Приети текстове, P8_TA(2018) OВ C 215, г., стр. 86. RC\ docx 3/8 PE v01-00 }

4 като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник, А. като има предвид, че защитниците на правата на човека, журналистите, адвокатите и онлайн активистите в Иран продължават да се сблъскват с тормоз, произволни арести, задържане и наказателно преследване поради своята работа; като има предвид, че Министерството на разузнаването и други сили в Иран приложиха строги ограничителни мерки срещу гражданското общество през последните месеци; Б. като има предвид, че в своята резолюция от 25 октомври 2016 г. относно стратегията на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение Европейският парламент подчертава, че е важно да се спазват насоките на ЕС в областта на правата на човека, включително относно защитниците на правата на човека, в контекста на отношенията между ЕС и Иран; В. като има предвид, че известният адвокат в областта на правата на човека Насрин Сотуде наскоро беше осъдена на най-малко седем години лишаване от свобода; като има предвид, че по време на два съдебни процеса беше докладвано, че комбинираното ѝ наказание би могло да бъде значително по-дълго, въпреки че точната продължителност на срока на лишаването ѝ от свобода остава неясна; като има предвид, че истинската причина за лишаването ѝ от свобода изглежда е нейната мирна защита на правата на човека в Иран; като има предвид, че съдебните процеси срещу нея не бяха проведени в съответствие с основни международни стандарти за справедлив процес; Г. като има предвид, че Реза Кхандан, съпругът на Насрин Сотуде, беше задържан във връзка с подкрепата му за жени, които мирно са провеждали кампания срещу принудата, която им е оказвана да носят хиджаб, и за освобождаването на съпругата му от затвора; като има предвид, че през януари 2019 г. Революционният съд в Техеран го осъди на шест години лишаване от свобода; Д. като има предвид, че активистите в областта на околната среда Тахер Гадирян, Нилуфар Баяни, Амирхосеин Калеги, Хуман Джокар, Сам Раджаби, Сепидех Кашани, Абдолреза Купайе и Морад Тахбаз, представляващи фондацията за персийското наследство на дивата флора и фауна (Persian Wildlife Heritage Foundation), бяха арестувани през януари и февруари 2018 г., задържани без достъп до адвокат и през последните седмици бяха изправени пред съдебен процес, който не отговаря на стандартите за справедлив съдебен процес; като има предвид, че друг член на групата, университетският професор с двойно иранско и канадско гражданство Кавоус Сайед Емами, почина в ареста миналата година при мистериозни обстоятелства; Е. като има предвид, че профсъюзните активисти Есмаил Бахши, Сепиде Голиан и Мохамед Хабиби бяха арестувани през 2018 г. и 2019 г., след като поведоха протести в полза на правата на работниците и учителите; като има предвид, че през 2010 г. защитничката на правата на човека Мариам Акбари Монфаред беше осъдена на 15 години лишаване от свобода за т. нар. богоненавист и бива лишена от медицински грижи, когато страда от различни заболявания; RC\ docx 4/8 PE v01-00 }

5 Ж. като има предвид, че активистите Араш Садеги, Наржес Мохамади и Фархад Мейсами получиха дългосрочни присъди лишаване от свобода за кампаниите си за правата на жените, премахването на смъртното наказание и правата на човека; З. като има предвид, че иранските съдилища редовно не осигуряват справедливи съдебни процеси и използват признания, получени чрез изтезания, като доказателства в съда; като има предвид, че органите продължават да инкриминират гражданската активност в областта на правата на човека и да използват член 48 от иранския наказателно-процесуален закон, за да ограничат достъпа на задържаните лица до правен съветник; като има предвид, че не съществуват независими механизми за осигуряване на отчетност в рамките на съдебната власт; И. като има предвид, че продължаващата практика на задържане на лица с двойно гражданство на ЕС и Иран, включително на притежаващата двойно британско и иранско гражданство Назанин Загари-Ратклиф, е последвана от продължителен строг тъмничен режим и разпити, липса на справедлив процес и дългосрочни присъди лишаване от свобода въз основа на неясни или неуточнени обвинения във връзка с националната сигурност и шпионаж, както и провеждането на спонсорирани от държавата кампании за оклеветяване на лишените от свобода лица; Й. като има предвид, че са докладвани многобройни случаи на нечовешки и унизителни условия в затворите и липсата на подходящ достъп до медицински грижи по време на задържането в Иран, в нарушение на Правилата на ООН относно минималните стандарти за отношение към лишените от свобода лица; К. като има предвид, че се предполага, че Иран е екзекутирал 273 души през 2018 г., което е вторият най-голям брой в света, според доклад на неправителствената организация Iran Human Rights; Л. като има предвид, че през 2018 г. хиляди хора организираха мирни демонстрации и стачки в знак на протест срещу неплатени заплати, лоши условия на труд, корупция, политически репресии и други оплаквания; като има предвид, че органите са арестували стотици от тях, като много от тях са получили присъди лишаване от свобода и бичуване; М. като има предвид, че иранските съдебни органи продължават да прилагат строги ограничителни мерки по отношение на мирни действия на съпротива от страна на защитниците на правата на жените, които протестират срещу задължителното носене на хиджаб; като има предвид, че през 2018 г. най-малко 39 жени бяха арестувани във връзка с протестите, а други 55 бяха задържани за работата им във връзка с правата на жените; Н. като има предвид, че свободата на печата, както онлайн, така и офлайн, свободата на сдружаване и свободата на мисълта са репресирани в Иран; О. като има предвид, че иранските органи систематично са предприемали действия RC\ docx 5/8 PE v01-00 }

6 срещу журналисти, включително тези, които работят за BBC Persian service, и техните семейства чрез използването на наказателни разследвания, замразяване на активи, произволен арест, задържане, наблюдение, тормоз и чрез разпространяване на фалшиви, злонамерени и клеветнически данни; като има предвид, че понастоящем най-малко осем журналисти са задържани в Иран; П. като има предвид, че през декември 2016 г. иранският президент Хасан Рухани представи Харта относно правата на гражданите; като има предвид, че тази харта не е правно обвързваща; Р. като има предвид, че членовете на религиозни и етнически малцинства, включително членовете на бахайската религиозна общност и азербайджанските, кюрдските, арабските и Балух общности, мюсюлманите сунити, християните и лицата без религиозна принадлежност, се сблъскват с дискриминация в областта на заетостта, образованието, свободата на вероизповеданието и политическите дейности в Иран; 1. призовава иранските органи незабавно и безусловно да освободят всички защитници на правата на човека, лицата, лишени от свобода заради убежденията си, и журналистите, които са задържани и осъдени само заради упражняването на своето право на свобода на изразяване и на мирни събрания; подчертава, че иранските органи трябва при всички обстоятелства да гарантират, че защитниците на правата на човека, адвокатите и журналистите са в състояние да осъществяват своята дейност без заплахи, сплашване и пречки; 2. отново призовава правителството на Иран незабавно и безусловно да освободи лауреата на наградата Сахаров Насрин Сотуде и приветства нейната смелост и ангажимент в областта на правата на човека и правата на жените в Иран; счита грубо несправедливите процес и осъждане на Насрин Сотуде за сериозна съдебна грешка и приветства изявлението на говорителя на ЕСВД от 12 март 2019 г. по този въпрос; 3. призовава иранските органи да изменят член 48 от наказателно-процесуалния закон на страната, за да гарантират, че всички подсъдими имат право да бъдат представлявани от адвокат по техен избор и имат право на справедлив процес в съответствие с ангажиментите на Иран към Международния пакт за граждански и политически права; 4. настоятелно призовава иранските органи да гарантират безопасността и благосъстоянието на всички задържани лица, включително достъп до подходящи медицински грижи; освен това призовава за независимо разследване на смъртта на Кавоус Сайед Емами в ареста, както и на твърденията за изтезания на други задържани активисти, и осъжда практиката на умишлено лишаване от медицинска помощ на политически затворници; 5. призовава иранските органи спешно да спрат наблюдението, арестуването, тормоза и наказателното преследване на журналисти, онлайн активисти и техните семейства и да прекратят онлайн цензурата, и призовава за създаване на условия, RC\ docx 6/8 PE v01-00 }

7 които толерират свободата на изразяване и свободата на медиите, както онлайн, така и офлайн; 6. призовава правителството на Иран да сътрудничи със специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Иран, включително като му позволи да влезе в страната; 7. призовава държавите членки на ЕС и институциите на ЕС да продължат да повдигат въпроса за арестуваните защитници на правата на човека пред иранските си колеги, както и на следващото заседание на Съвета на ООН по правата на човека в Женева; 8. призовава ЕСВД да продължи да включва правата на човека, особено положението на защитниците на правата на човека, в контекста на диалога на високо равнище между ЕС и Иран; призовава също така заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) да потвърди публично, че зачитането на правата на човека е основен компонент за развитието на отношенията между ЕС и Иран; 9. настоятелно призовава ЗП/ВП и Съвета да проучат възможността за установяване на официален диалог за правата на човека с Иран в съответствие с насоките на ЕС относно диалога по правата на човека с трети държави; 10. настоятелно призовава длъжностните лица на ЕС да призоват иранските органи да гарантират безопасността и благосъстоянието на активистите за правата на човека, които са задържани, и да провеждат пълни разследвания на докладите за изтезания; 11. настоятелно призовава всички държави членки с дипломатическо присъствие в Техеран да използват механизмите, предвидени в насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека, за да подкрепят и защитават тези лица, включително публични изявления, дипломатически демарши, мониторинг на съдебни процеси и посещения в затворите; 12. настоятелно призовава Иран да спре криминализирането на работата на защитниците на правата на жените, включително на тези, които протестират мирно срещу задължителното носене на хиджаб, и призовава тази дискриминационна и унизителна практика да бъде премахната; 13. призовава правителството на Иран да защитава правата на всички лица, принадлежащи към религиозни и етнически малцинства, и да предприеме действия във връзка с всички форми на дискриминация срещу тях; 14. приветства измененията в закона за трафика на наркотици, които са намалили налагането на смъртно наказание, и призовава за преразглеждане на всички смъртни присъди, за да се гарантира, че съответните съдебни процеси се провеждат в съответствие с международните стандарти; призовава иранските RC\ docx 7/8 PE v01-00 }

8 органи да наложат незабавен мораториум върху прилагането на смъртното наказание като стъпка към неговото премахване; 15. препоръчва специална делегация от подкомисията по правата на човека да бъде изпратена в Иран преди края на настоящия мандат с цел посещение на задържани защитници на правата на човека и провеждане на необходимите срещи с иранските органи; 16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, върховния лидер на Ислямска република Иран, президента на Ислямска република Иран и членовете на иранския Меджлис. RC\ docx 8/8 PE v01-00 }

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0107/2019 } B8-0108/2019 } B8-0109/2019 } B8-0114/2019 } B8-0117/2019 } RC1 13.2.2019 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0364/2018 } B8-0365/2018 } B8-0367/2018 } B8-0368/2018 } B8-0372/2018 } B8-0378/2018 } RC1 12.9.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0150/2017 } B8-0154/2017 } B8-0155/2017 } B8-0161/2017 } B8-0162/2017 } B8-0165/2017 } RC1 15.2.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0322/2018 } B8-0326/2018 } B8-0328/2018 } B8-0330/2018 } B8-0332/2018 } RC1 4.7.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0543/2017 } B8-0544/2017 } B8-0547/2017 } B8-0551/2017 } B8-0553/2017 } B8-0554/2017 } RC1 4.10.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0281/2018 } B8-0282/2018 } B8-0283/2018 } B8-0286/2018 } B8-0287/2018 } RC1 13.6.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0259/2018 } B8-0260/2018 } B8-0261/2018 } B8-0262/2018 } B8-0263/2018 } B8-0268/2018 } RC1 30.5.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1402/2015 } B8-1403/2015 } B8-1404/2015 } B8-1405/2015 } B8-1406/2015 } B8-1407/2015 } B8-1408/2015 } RC1 16.12.2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0568/2018 } B8-0569/2018 } B8-0576/2018 } B8-0578/2018 } B8-0579/2018 } B8-0580/2018 } B8-0581/2018 } RC1 12.12.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0910/2016 } B8-0912/2016 } B8-0913/2016 } B8-0914/2016 } B8-0915/2016 } B8-0916/2016 } B8-0917/2016 } RC1 6.7.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1258/2015 } B8-1261/2015 } B8-1264/2015 } B8-1265/2015 } B8-1270/2015 } B8-1272/2015 } RC1 25.11.2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0498/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 22.10.2014 B8-0166/2014 } B8-0173/2014 } B8-0176/2014 } B8-0178/2014 } B8-0179/2014 } RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 22.10.2014 B8-0164/2014 } B8-0165/2014 } B8-0168/2014 } B8-0170/2014 } B8-0172/2014 } RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0337/2016 } B8-0343/2016 } B8-0344/2016 } B8-0345/2016 } B8-0349/2016 } B8-0373/2016 } B8-0375/2016 } RC1 9.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0469/2016 } B8-0470/2016 } B8-0472/2016 } B8-0473/2016 } B8-0477/2016 } B8-0480/2016 } B8-0482/2016 } RC1 13.4.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 } B8-0445/2018 } B8-0446/2018 } B8-0447/2018 } B8-0448/2018 } B8-0449/2018 } B8-0450/2018 } RC1 3.10.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0120/2017 } B8-0121/2017 } B8-0122/2017 } B8-0123/2017 } B8-0124/2017 } B8-0125/2017 } B8-0126/2017 } RC1 30.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1062/2016 } B8-1067/2016 } B8-1070/2016 } B8-1071/2016 } B8-1074/2016 } B8-1078/2016 } B8-1080/2016 } RC1 5.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0028/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.7.2014 B8-0016/2014 } B8-0019/2014 } B8-0020/2014 } B8-0021/2014 } B8-0023/2014 } B8-0024/2014 }RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 20.3.2019 A8-0245/269 Изменение 269 Юлия Реда, Хейди Хаутала, Бенедек Явор, Якоп Далунде, Флорент Марсейеси, Райнхард Бютикофер, Томас Вайтц, Тери Райнтке, Моника Вана, Тамаш Месерич, Моли Скот Кейто,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0039 Закриване на Мемориал в Русия (награда Сахаров за 2009 г.) Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. относно закриването на

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc P7_TA(2010)0196 Положението в Бирма/Мианмар Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2010 г. относно положението в Бирма/Мианмар Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 5.3.2015 B8-0236/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Consultation

PR_IMM_Consultation Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0325/2018 15.10.2018 ДОКЛАД относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM))

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1159/2016 } B8-1160/2016 } B8-1161/2016 } B8-1165/2016 } B8-1166/2016 } RC1 26.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0449/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 13.5.2015 B8-0452/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0117/2015 съгласно член 128,

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0649/2017 } B8-0650/2017 } B8-0651/2017 } B8-0652/2017 } B8-0653/2017 } B8-0654/2017 } B8-0655/2017 } RC1 27.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0594/2016 } B8-0596/2016 } B8-0597/2016 } B8-0599/2016 } B8-0601/2016 } B8-0603/2016 } RC1 11.5.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0379 Судан Резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2016 г. относно Судан (2016/2911(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите

Подробно