Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,"

Препис

1 Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО , ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) , факс (062) З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 143, ал. 2, т. 1 и чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование и във връзка с чл. 52, ал. 2, т. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба 10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование УТВЪРЖДАВАМ държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област и местата за ученици по профили, професии и специалности ОБЩИНА НАСЕЛЕНО МЯСТО НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО Профил/Код професия, Код специалност Брой паралелки Брой ученици Срок на обучение (години) Форма на обучение (дневна, дуална) Изучаван чужд език в VIII клас (АЕ, ФЕ, НЕ, ) Изпити Начин на балообразуване Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план Профилиращи предмети Чрез тест проверка на първи втори първи БЕЛ М способнос предмет предмет предмет тите Степен на професиона лна квалифика ция 2 или 3 (само за професиона лните паралелки) Начин на изучаване на езика (интензивно, разширено, нито едно от двете) ( изписва се ИИЧЕ, РИЧЕ, НИНРИЧЕ) Резултати от олимпиади или състезания от календара на МОН втори предмет Изпълнител на Профилирана термални процедури/ хуманитарна гимназия Извършване на "Св. св. Кирил и термални процедури в Методий" балнеологични и други възстановителни центрове дневна II НИНРИЧЕ АЕ 3 1 БЗО ХООС Лаборант/ Профилирана Технологичен и хуманитарна гимназия микробиологичен контрол "Св. св. Кирил и в хранително-вкусови Методий" производства дневна III НИНРИЧЕ АЕ 3 1 БЗО ХООС 1

2 Профилирана хуманитарна гимназия Хуманитарни "Св. св. Кирил и дневна ИИЧЕ АЕ 3 1 АЕ БЕЛ АЕ Методий" Природоматематическа гимназия "Васил Математически дневна ИИЧЕ АЕ 1 3 М М Природоматематическа гимназия "Васил Математически дневна ИИЧЕ НЕ 1 3 М М Природоматематическа информа дневна ИИЧЕ АЕ 1 3 М гимназия "Васил Природоматематическа гимназия "Васил Природоматематическа гимназия "Васил ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" Природни дневна ИИЧЕ АЕ 1 3 БЗО ХООС информа Приложен програмист/ Приложно програмиране дневна III ИИЧЕ АЕ 1 3 М Чужди езици дневна ИИЧЕ АЕ 3 1 БЕЛ М АЕ ФЕ Чужди езици дневна ИИЧЕ АЕ 3 1 БЕЛ М АЕ РЕ Чужди езици дневна ИИЧЕ НЕ 3 1 БЕЛ М НЕ АЕ Чужди езици дневна ИИЧЕ ФЕ 3 1 БЕЛ М ФЕ АЕ Чужди езици дневна ИИЧЕ ИЕ 3 1 БЕЛ М ИЕ АЕ СУ "Емилиян Станев" Музика дневна ИИЧЕ АЕ 1 1 Музика х 2 инфор ма инфор ма ХООС музика музика СУ "Емилиян Станев" Изобразително изкуство дневна ИИЧЕ АЕ 1 1 ИИ х 2 ИИ ИИ СУ "Емилиян Станев" СУ "Емилиян Станев" Графичен дизайнер/ Графичен дизайн дневна ИИЧЕ АЕ 2 2 АЕ дневна III НИНРИЧЕ АЕ 1 1 ИИ х 2 ИИ СУ "Вела Благоева" Обществени дневна РИЧЕ АЕ 3 1 ИЦ ГИ ФИЛ ИЦ информа 2

3 СУ "Владимир Комаров" Техник по автоматизация/ Автоматизация на непрекъснати производства дневна III НИНРИЧЕ АЕ 3 1 Т Строителен ПГ по строителство, техник/ архитектура и геодезия Строителство и "А. Попов" архитектура ПГ по строителство, Дизайнер/ архитектура и геодезия Интериорен дизайн "А. Попов" дневна III РИЧЕ АЕ 2 2 ФА ИИ дневна III РИЧЕ АЕ 2 2 ФА ИИ ПГ по строителство, Строителен техник/ архитектура и геодезия Транспортно "А. Попов" строителство дневна III РИЧЕ АЕ 2 2 ФА ИИ ПГ по строителство, Геодезист/ архитектура и геодезия Геодезия "А. Попов" дневна ІІІ РИЧЕ АЕ 2 2 ФА ИИ ПГ по строителство, Техникреставратор/ архитектура и геодезия "А. Попов" Архитектурна реставрация дневна III РИЧЕ АЕ 2 2 ФА ИИ Старопрестолна ПГ по икономика Организатор Интернет приложения/ Електронна търговия дневна III РИЧЕ АЕ 2 2 ЧЕ Старопрестолна ПГ по икономика Икономистинформатик/ Икономическа информа дневна III РИЧЕ АЕ 2 2 ЧЕ Старопрестолна ПГ по икономика Съдебен служител/ Съдебна администрация дневна III РИЧЕ АЕ 2 2 ЧЕ ПГ по електроника "А. С. Попов" Техник на компютърни системи/ Компютърна техника и технологии дневна III РИЧЕ АЕ 1 3 М ФА ПГ по електроника "А. С. Попов" Спедиторлогистик/ Спедиция, транспортна и складова логис дневна III РИЧЕ АЕ 1 3 М ФА ПГ по електроника "А. С. Попов" Техникприложник/ Промишлена есте и дизайн дневна III РИЧЕ АЕ 1 3 М ФА 3

4 ПГ по електроника "А. С. Попов" Електротехник/ Електрообзавеждане на транспортна техника дневна III РИЧЕ АЕ 1 3 М ФА ПГ по моден дизайн Дизайнер/ Моден дизайн 0, дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 ИИ ПГ по моден дизайн Козметик/ Организация и технология на козметичните услуги 0, дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 ИИ ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон" ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон" ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон" ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон" ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон" СУ"Георги Измирлиев" СУ"Георги Измирлиев" СУ "Вичо Грънчаров" Професионална техническа гимназия "Васил Левски" Организатор на туристическа агентска дейност/ Организация на туризма и свободното време Администратор в хотелиерството/ Организация на обслужването в хотелиерството Ресторантьор/ Кетъринг Екскурзовод/ Екскурзоводско обслужване Ресторантьор/ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения дневна ІІІ ИИЧЕ АЕ 3 1 ГИ ЧЕ дневна ІІІ ИИЧЕ АЕ 3 1 ГИ ЧЕ дневна ІІІ ИИЧЕ АЕ 3 1 ГИ ЧЕ дневна ІІІ ИИЧЕ АЕ 3 1 ГИ ЧЕ дневна ІІІ РИЧЕ АЕ 3 1 ГИ ЧЕ Чужди езици дневна ИИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ ЧЕ АЕ Природни дневна ИИЧЕ АЕ 1 3 БЗО ХООС БЗО ХООС Машинен техник/ Машини и системи с ЦПУ дневна ИИЧЕ АЕ 2 2 АЕ дуална ІІІ РИЧЕ АЕ 2 2 М ФА Информ а Професионална техническа гимназия "Васил Левски" Техник по транспортна техника/ Автотранспортна техника дневна ІІІ РИЧЕ АЕ 2 2 М ФА 4

5 ПГ по електротехника и електроника "М. В. Ломоносов" Приложен програмист/ Приложно програмиране дуална ІІІ РИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ М ПГ по електротехника и електроника "М. В. Ломоносов" Електротехник/ Електрически машини и апарати дневна ІІІ РИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ М ПГ по електротехника и електроника "М. В. Ломоносов" Електротехник/ Eлeктрообзавеждане на производството 0, дуална ІІІ РИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ М ПГ по електротехника и електроника "М. В. Ломоносов" Техник на електронна техника/ Промишлена електроника 0, дуална ІІІ РИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ М ПГ по електротехника и електроника "М. В. Ломоносов" Техник на компютърни системи/ Компютърна техника и технологии дневна ІІІ РИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ М Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и ПГ по хранителни климатична техника в технологии "Проф. д-р ХВП/ А. Златаров" Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в ХВП ПГ по хранителни Ресторантьор/ технологии "Проф. д-р Производство и А. Златаров" обслужване в заведенията за хранене и развлечения ПГ по хранителни технологии "Проф. д-р Полиграфист/ А. Златаров" Полиграфия ПГ по хранителни Техникрастениевъд/ технологии "Проф. д-р А. Златаров" Трайни насаждения дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ М дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ М дуална ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ БЗО ПГ по лека промишленост и икономика "А. Буров" Икономистинформатик/ Икономическа информа дневна ІІІ РИЧЕ АЕ 2 2 ИЦ ГИ 5

6 ПГ по лека промишленост и икономика "А. Буров" Финасист/ Банково дело дневна ІІІ РИЧЕ АЕ 2 2 ИЦ ГИ ПГ по лека промишленост и икономика "А. Буров" Оперативен счетоводител/ Оперативно счетоводство дневна ІІІ РИЧЕ АЕ 2 2 ИЦ ГИ ПГ по лека промишленост и икономика "А. Буров" ПГ по лека промишленост и икономика "А. Буров" ПГ по железопътен транспорт "Н. Й. Вапцаров" ПГ по железопътен транспорт "Н. Й. Вапцаров" Организатор Интернет приложения/ Електронна търговия Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт/ Експлоатация на автомобилния транспорт Електротехник/ Електрообзавеждане на железопътна техника Организатор по експлоатация в железопътната инфраструктура/ Ръководител движение дневна ІІІ РИЧЕ АЕ 2 2 ИЦ ГИ дневна ІІІ РИЧЕ АЕ 2 2 ФА ГИ дуална ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 ТП дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 ТП ПГ по железопътен транспорт "Н. Й. Вапцаров" Техник по автоматизация/ Осигурителни и комуникационни системи в ж.п.инфраструктура дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 ТП ПГ по железопътен транспорт "Н. Й. Вапцаров" СУ "Иван Николов Момчилов" СУ "Иван Николов Момчилов" Техник по железопътна техника/ Локомотиви и вагони Техниклесовъд/ Горско и ловно стопанство дуална ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 ТП дневна ИИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ М дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ БЗО Информ а СУ "Иван Николов Момчилов" Ресторантьор/ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ БЗО 6

7 с. Майско Обединено училище "Отец Паисий" Работник в заведения за хранене и развлечения/ Работник в производство на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения дневна I НИНРИЧЕ РЕ 2 2 БЗО ГИ Златарица Златарица Златарица Златарица Лясковец Лясковец Лясковец Лясковец СУ "Св. св. Кирил и Методий" ПГ по МСС "Н. Златарски" СУ "Максим Райкович" СУ "Максим Райкович" Хлебарсладкар/ Производство на сладкарски изделия Машинен монтьор/ Металообработващи машини Машинен оператор/ Металорежещи машини дуална II НИНРИЧЕ АЕ 2 2 ХООС БЗО дневна II НИНРИЧЕ АЕ 2 2 ФА БЗО дневна РИЧЕ АЕ 1 3 М дневна II НИНРИЧЕ АЕ 2 2 ЧЕ инфор ма Лясковец Лясковец СУ "Максим Райкович" Моделиер-технолог на облекло/ Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил дневна III НИНРИЧЕ АЕ 2 2 ЧЕ Лясковец с. Джулюница ОУ "П. Р. Славейков" Деловодител/ Деловодство и архив дневна I ИИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ СУ "Бачо Киро" Хуманитарни дневна ИИЧЕ АЕ 3 1 ИЦ ЧЕ БЕЛ ИЦ СУ "Бачо Киро" информа дневна НИНРИЧЕ АЕ/НЕ/РЕ 2 2 ИИ Оператор в хранително-вкусовата ПГ по аграрни промишленост/ технологии "Ц. Производство и преработка на мляко и млечни продукти дуална II НИНРИЧЕ AE 2 2 ТП БЗО ПГ по аграрни технологии "Ц. ПГ по аграрни технологии "Ц. ПГ по аграрни технологии "Ц Техник по селскостопанска техника/ Механизация на селското стопанство Полиграфист/ Полиграфия Организатор на туристическа агентска дейност/ Селски туризъм дневна III НИНРИЧЕ РЕ 2 2 ГИ БЗО дуална III РИЧЕ АЕ 2 2 ИИ дуална III НИНРИЧЕ АЕ 2 2 ТП БЗО 7

8 СУ " Цанко СУ " Цанко Фермер/ Земеделец Офиссекретар/ Административно обслужване дневна II НИНРИЧЕ РЕ 2 2 БЗО ГИ дневна II НИНРИЧЕ НЕ 2 2 ГИ СУ " Цанко Природни дневна РИЧЕ АЕ 2 2 БЗО ХООС БЗО ХООС СУ "Цветан Радославов" Природни дневна ИИЧЕ АЕ 2 2 БЗО ХООС БЗО ХООС СУ "Николай Катранов" Чужди езици дневна ИИЧЕ АЕ 3 1 БЕЛ М АЕ НЕ СУ "Николай Катранов" Чужди езици дневна ИИЧЕ АЕ 3 1 БЕЛ М АЕ РЕ СУ "Димитър Благоев информа дневна ИИЧЕ АЕ 2 2 ЧЕ " предпри СУ "Димитър Благоев Предприемачески дневна ИИЧЕ АЕ 2 2 ГИ емачеств " о СУ "Димитър Благоев " ПДТГ "Димитър Хадживасилев" ПДТГ "Димитър Хадживасилев" ПДТГ "Димитър Хадживасилев" ска ПГ "Алеко ска ПГ "Алеко ска ПГ "Алеко Компютърен график/ Компютърна графика Организатор на туристическа агентска дейност/ Организация на туризма и свободното време Спедиторлогистик/ Спедиция, транспортна и складова логис Системен програмист/ Системно програмиране Готвач/ Производство на кулинарни изделия и напитки Техник на компютърни системи/ Компютърна техника и технологии Техник по транспортна техника/ Автотранспортна техника дневна III ИИЧЕ АЕ 2 2 ИИ ЧЕ дневна ІІІ РИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ ГИ дуална ІІІ ИИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ М дуална ІІІ ИИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ М 0, дневна ІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 БЗО ТП дневна ІІІ РИЧЕ АЕ 2 2 ЧЕ 0, дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 ФА ТП 8

9 ска ПГ "Алеко Техник на енергийни съоръжения и инсталации/ Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна 0, дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 ФА ТП ска ПГ "Алеко Оператор в производството на облекло/ Производство на облекло от текстил дневна ІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 ИИ ТП ска ПГ "Алеко СУ "А. Каралийчев" Ресторантьор/ Производство и обслужване в заведенията за храненен и развлечения дневна ІІІ РИЧЕ АЕ 2 2 БЗО ЧЕ дневна ИИЧЕ АЕ 2 2 ЧЕ информа СУ "А. Каралийчев" Готвач/ Производство на кулинарни изделия и напитки дневна ІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 ГИ ХООС ПГ по транспорт "В. ПГ по транспорт "В Спедиторлогостик/ Спедиция, транспортна и складова логис Оператор в производството на облекло/ Производство на облекло от текстил дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ М дневна ІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ М ПГ по транспорт "В Техник по подемнотранспортна техника/ Подемнотранспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 БЕЛ М с. Камен Монтьор на селскостопанска СУ "Св. Кл. Охридски" техника/ Механизация на селското стопанство Сухиндол Сухиндол СУ "Св. Кл. Охридски" Лозаровинар/ Лозаровинарство дневна ІІ НИНРИЧЕ АЕ 3 1 ФА ГИ дневна ІІ НИНРИЧЕ АЕ 2 2 БЗО ХООС Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на училища от област за сведение и изпълнение. В срок до г. утвърденият план-прием и начина на балообразуване за всяка паралелка да се обяви на интернет страницата на РУО -. 9

10 Директорите да обявят утвърдения план-прием и начина на балообразуване за всяка паралелка на подходящо място в училището и на интернет страницата му. Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 10

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1001 1002

Подробно

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм "Алеко Константинов"

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм Алеко Константинов Свободни места за прием след завършено основно образование към 0.09.019 г. по данни от училищата Име на училището Профил/Код професия, Код специалност Свободни места 811010 Хотелиер 8110101 Организация

Подробно

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Първо класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0202490 1 СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език 377 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353

Подробно

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1001 Айтос, гр.айтос,

Подробно

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D>

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D> МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ДАТИ НА ИЗПИТИТЕ Български език и литература 17 юни 2019 г. Математика 19 юни 2019 г. НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ

Подробно

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Второ класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353 0303830 2 ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт 294.5 0400232

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул.царибродn2 1, тел.: 032 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032/631-843, 032/628-980.www.riobg.com.e-mail: l1iail(ii)rlloplovdiv.col1l

Подробно

Проект

Проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 година за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Информация за Държавен план-прием по професии и специалности в област Русе за учебната 2017-2018 г. Държавен прием в VIII кл. 1516 седмокласници в област Русе Първи етап на класиране: 1494 бр. подадени

Подробно

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii ПОСТАНОВЛЕНИЕ 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

Доколко професионалното образование отговаря на реалностите в икономиката Зорница Славова През последните години усилено се заговори за нуждата от пов

Доколко професионалното образование отговаря на реалностите в икономиката Зорница Славова През последните години усилено се заговори за нуждата от пов Доколко професионалното образование отговаря на реалностите в икономиката Зорница Славова През последните години усилено се заговори за нуждата от повишаването на качеството на професионалното образование.

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение Приложение 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 78. СУ "Христо Смирненски" Банкя Предприемачески 1 5 1 26 АЕ 3 1 ГИ Предпр ПГ по туризъм "Алеко Константинов" ПГ по туризъм

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4941/04.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ   ПО   ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  И  ТЕХНИКА  –  ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 11.07.2019 по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1 2216301 Първа АЕГ 3013 Чужди езици АЕ_ИЕ_М 454.000 500.000

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20 по ред Училище Версия 2.0 от 09.06.2018 При успех 6.00 в у-ще! Паралелка 2017 2кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 2018 общ бал 1 1 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 Математически-НЕ

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за първи срок на учебната 2019/2020 година 8 а ФЕ ФЕ БЗО ХООС ИЦ М 8 в ИТ М НЕ НЕ ФА ХООС 8 г БЗО ИТ РЕ РЕ М Философ. 8 ж Философ. АЕ АЕ М ФА БЗО 10 а *ФВС М ФЕ Философ.

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 29.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3061 профил "Математически"

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,     sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1406/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф.

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф. П О Н Е Д Е Л Н И К 8А История 18 - к34 Английски език 9 - к21 І гр. ІІ гр.инф. технологии 16- п47 17 - п45 8Б ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Физика 23-п31 8В История 19 - к41 Химия 22 - к23 І гр. ІІ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, 13.02.2018 г. от 14 часа в зала Струма, находяща се на партерния

Подробно