ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема"

Препис

1 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2 Моят дом Вкусни плодове и зеленчуци 5 На пазара Разпознава образа си и назовава пола си. Описва себе си, като назовава името си. Участва в игри с другите деца. Определя полово-ролевата принадлежност на членовете на семейството и на рода си. Назовава отговорности на близките си към него и свои отговорности към тях. Посочва близките си. Изразява привързаност към членовете на семейството. Различава сградите на дома и детската. Има представа за сградите и пътя пред дома си. Различава кое се движи и кое не на пътя. Описва собствените си преживявания и постъпки. Назовава отговорности на близките си към него и свои отговорности към тях. Проследяване на постиженията на децата. Картон 1 Познавателна книжка 1, с. 4 Картон 3 Познавателна книжка 1, с. 8 Познавателна книжка 1, с. 9 Назовава плодове и зеленчуци. Картон 6 Различава плодове и зеленчуци, като ги класифицира в предметни игри по нагледни признаци. Разбира необходимостта от грижи за растенията. Познавателна книжка 1, с. 14

2 5 Помагам у дома 6 Есен в гората 6 Весели игри 6 7 Лястовичките отлитат Весела пързалка 7 Пъстра есен 7 8 В очакване на зимата За да бъда здрав 8 Лична хигиена 8 9 За да бъда здрав Кой се грижи за мен в детската 9 Дневен режим Назовава отговорности на близките си към него и свои отговорности към тях. Назовава животни и техните малки. Наблюдава в близката диви животни. Посочва съиграчи, като се съобразява със замисъла. Познава основни жизнени потребности на животни в близката. Назовава в природни картини метеорологично време. Наблюдава в близката диви и домашни животни. Познава типични признаци на времето в природна местност и сезона наблюдение. Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните. Познава основни жизнени потребности на животни от близката. Описва диви животни (тялото и неговите части). Познава средства за хигиена и начини на използването им. Спазва елементарни хигиенни правила. всекидневно средства за лична хигиена. Спазва елементарни хигиенни правила. Назовава и спазва елементарни хигиенни правила и здравословен режим през деня. Назовава правила за здравословно хранене. Познава професии, свързани с грижите за децата в детската. Разпознава сградата на детската. Назовава и спазва елементарни хигиенни правила и здравословен режим през деня. всекидневно средства за лична хигиена. Познавателна книжка 1, с. 15 Картон 8 Познавателна книжка 1, с. 18 Познавателна книжка 1, с. 19 Картон 10 Познавателна книжка 1, с. 23 Картон 13 Познавателна книжка 1, с. 26 Познавателна книжка 1, с. 27 Картон 15

3 9 Кой какво работи 10 Моите играчки 10 Моите играчки 10 Наводнение и пожар 11 Това съм аз 11 В магазина 11 Къде играят децата 12 Бяла зима 12 Бяла зима 12 Обичам да играя Има представа за професиите на своите родители и това, че са полезни, за да се грижат за семейството си. Разбира функциите и предназначението на предмети. Демонстрира предпочитания към играчки и място за игра. Участва в игри с другите деца. Споделя играчки и пособия с децата. Демонстрира предпочитания към място за игра, играчки и съиграчи. Посочва съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла. Познава някои правила за безопасност по време на наводнение и пожар. Разпознава образа си и назовава пола си. Описва себе си, както и предпочитанията си към облекло и играчки. Има представа за професии от близката сферата на обслужването (търговия). Показва познаване на правила на поведение. Знае къде не може да играе на уличното платно, край паркирали коли, в близост до бордюра. Познава правила за безопасна игра с ролери, тротинетка, триколка. Назовава в природни картини метеорологично време. Познава типични признаци на времето снеговалеж и сняг. Описва предпочитанията си към облекло и играчки. Познавателна книжка 1, с. 33 Картон 17 Познавателна книжка 1, с. 37 Картон 18 Познавателна книжка 1, с. 41 Познавателна книжка 1, с. 40 Картон 20 Познава типични признаци на времето в природна местност и сезона зима. Познавателна книжка 1, с. 46 Познавателна книжка 1, с. 47

4 13 Зимни игри 13 Чисто и подредено 13 Зимни игри 14 Среща с Дядо Коледа 14 Весела Коледа 14 Пресичам безопасно 15 Сивият врабец 15 На театър 15 Зимуващи птици 16 В зоопарка 16 В зоопарка Участва в игри с други деца. Назовава игрови средства, роли и правила. Взима участие в игри и играе с радост и удоволствие. Назовава и спазва елементарни хигиенни правила. Посочва съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла. Демонстрира готовност и желание за участие във фолклорни празници и игри. Различава предмети, които са част от празничната елха. Разпознава битова и празнична и показва готовност и умения да се включи в подготовката и честването на празника Коледа. Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична и използва поздрави при употребата им тояжки, сурвачки. Знае правила за пресичане на улицата със или без светофарна уредба. Предвижда опасностите при пресичане на улицата. Знае правила за пътуване в автомобил, като използва детско столче. Наблюдава в близката животни зимуващи птици. Разбира необходимостта от грижа за зимуващите птици. Има представа за професии от близкото му обкръжение. Познава основни жизнени потребности на животни от близката. Наблюдава диви животни. Назовава животни и техните малки. Познава основни жизнени потребности на животни от близката. Картон 22 Познавателна книжка 2, с. 4 Познавателна книжка 2, с. 5 Картон 25 Познавателна книжка 2, с. 8 Познавателна книжка 2, с. 9 Картон 27 Познавателна книжка 2, с. 12 Познавателна книжка 2, с. 13 Картон 29 Познавателна книжка 2, с. 19

5 16 17 Моите празници Имам си приятел 17 Ако се загубя Имам си приятел Домашни животни Домашни животни Еднакви и различни Рибки в аквариум 19 Ден и нощ Живот във водата Аз съм българче Разпознава битова и празнична. Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична, и използва поздрави при употребата им. Участва в игри с други деца. Споделя играчки и пособия с други деца. Посочва близките си приятели. Посочва това, което харесва или не харесва. Назовава отговорности на близките си към него и свои отговорности към тях. Има конкретни представи за деца с различия и съдейства на другите в процеса на самоутвърждаване. Назовава домашни животни и техните малки. Описва домашни животни (тялото и неговите части). Познава основни жизнени потребности на животни в близката. Назовава домашни животни и техните малки. Разбира необходимостта от грижи за животните. Има конкретни представи за деца с различия и съдейства на другите в процеса на самоутвърждаване. Наблюдава животни в близката риби. Разбира необходимостта от грижа за рибките, които живеят в аквариум. Разпознава Слънцето, Луната и звездите в природни картини. Познава основни жизнени потребности на животни от близката водни животни. Картон 31 Познавателна книжка 2, с. 22 Познавателна книжка 2, с. 23 Картон 33 Познавателна книжка 2, с. 27 Картон 36 Познавателна книжка 2, с. 31 Знае името на страната ни. Картон 38

6 България моята родина Весело хвърчило Весели игри на двора Весели игри в парка 21 Нашата улица Домашни любимци Домашни любимци Слънце, Луна и звезди Разпознавам звук и цвят светофар Светофар другар 23 Медена пита 24 Баба Марта Определя националността си. Знае името на страната си. Комбинира игрови средства и материали за постигане на игрови цели. Посочва съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла. Демонстрира предпочитания към място за игра, играчки и съиграчи. Назовава игрови средства, роли и правила. Взема участие в игри и играе с радост и удоволствие. Посочва това, което харесва или не харесва. Може да изброи основните елементи на улицата. Знае къде се движат пешеходците и къде превозните средства. Назовава домашни любимци. Наблюдава в близката животни. Описва животни (тяло и негови части). Познава основните жизнени потребности на животни от близката. Разпознава Слънцето, Луната и звездите в природни картини. Разпознава цветовете на светофара червен, жълт и зелен. Различава звуци, характерни за уличното движение, и ги определя по сила. Разпознава сигналите на светофара. Спазва правилата за пресичане на улицата. Познава основните жизнени потребности на животни от близката. Демонстрира готовност и желание за участие във фолклорни празници и игри Баба Марта. Разпознава предмети, които са част от фолклорната празнична мартеница. Познавателна книжка 2, с. 37 Картон 40 Познавателна книжка 2, с. 41 Картон 42 Познавателна книжка 2, с. 45 Картон 44 Познавателна книжка 2, с. 49 Картон 47

7 24 Баба Марта Празник на България На мама днес е празник Мама има празник Цъфнала 26 При лекаря 26 Кой ме лекува 26 Пролетни цветя 27 Пролет иде 27 Непознати животни 27 В парка 28 Щъркел дългокрак Разпознава битова и празнична и показва готовност и умения да се включи в подготовката и честването на празника. Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична, и използва поздрави при употребата им мартеници. Разпознава битова и празнична и показва готовност и умения да се включи в подготовката и честването на националния празник. Определя националността си. Знае името на страната си. Има представа за празника на майките. Демонстрира готовност и желание за участие в празника. Разпознава битова и празнична и показва готовност и умения да се включи в подготовката и честването на значими празници. Разбира необходимостта от грижи за растенията наблюдение. Проявява желание да се грижи за растенията на двора. Познава професии, свързани с грижи за здравето на децата лекар и медицинска сестра. Има представа за професии от близката. Различава пролетни цветя в предметни игри по нагледни признаци лале, минзухар, кокиче. Разбира необходимостта от грижи за растенията. Назовава в природни картини метеорологично време. Назовава пролетни цветя кокиче, лале. Назовава животни и техните малки. Комбинира игрови средства и материали за постигане на игрови цели. Посочва съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла. Посочва предпочитанията си към облекло и играчки. Наблюдава в близката животни щъркел. Разбира необходимостта от грижа за птиците. Познавателна книжка 3, с. 4 Познавателна книжка 3, с. 5 Картон 49 Познавателна книжка 3, с. 9 Картон 53 Познавателна книжка 3, с. 13 Картон 55 Познавателна книжка 3, с. 17 Картон 57

8 28 Отново у дома 28 Пролетен пазар С мама и татко на разходка Стайни растения Цъфнала 30 Дъжд вали 30 Моята книжка Калинки и пеперуди Великденски яйчица 31 Шарени яйца 31 Моите приятели Познава основни жизнени потребности на животни от близката щъркел и лястовица. Разбира необходимостта от грижа за птиците. Различава пролетни плодове и зеленчуци. Класифицира плодове и зеленчуци в предметни игри по нагледни признаци. Разпознава участници в движението. Научава къде и как да се движи за ръка с възрастните, когато е на улицата. Определя разстоянието до възрастния близо и далеч. Разбира необходимостта от грижи за цветята. Проявява желание за грижи за растенията в природния кът. Познавателна книжка 3, с. 23 Картон 59 Разбира необходимостта от грижи за растенията. Проявява желание да се грижи за растенията на двора. Познавателна книжка 3, с. 27 Назовава в природни картини метеорологично време. Наблюдава в близката животни охлюв. Описва собствените си преживявания и постъпки. Познава основни жизнени потребности на животни от близката. Демонстрира готовност и желание за участие във фолклорни празници и игри. Разпознава предмети, които са част от фолклорната празнична шарени яйца. Разпознава битова и празнична и показва готовност и умения да се включи в подготовката за празника. Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична, и използва поздрави при употребата им. Картон 62 Познавателна книжка 3, с. 31 Картон 64 Познавателна книжка 3, с. 35

9 32 Пътувам с мама и татко 32 На екскурзия 32 Моят велосипед 33 Рожден ден 33 Празнично календарче 33 Рожден ден 34 Моят празник 34 Детски празник 34 Лятото идва Културни и национални Знае мястото си в автомобила и назовава предпазни средства, които използват децата. Спазва нормите за безопасно поведение, когато пътува в автомобил. Разбира функциите и предназначението на предмети. Знае частите на велосипеда, защитните и обезопасителни средства. Знае как да потегля, да спира, да паркира и да регулира темпото на велосипеда с помощни колела. Назовава лични празници рожден ден. Демонстрира готовност и желание за участие в празник. Отбелязва в календар на празниците рождени и имени дни на децата в та. Сравнява предмети, които са част от празничната, и използва поздрави при употребата им подаръци, букети и др. Отбелязва в календар на празниците рождени и имени дни на децата в та. Сравнява предмети, които са част от празничната, и използва поздрави при употребата им Показва готовност и умения да се включи в подготовката и честването на лични празници. Демонстрира готовност и желание за участие в празник. Посочва близките си приятели. Взема участие в игри и играе с радост и удоволствие. Разпознава празнична и показва готовност и умения да се включи в подготовката и честването на празник. Познава типични признаци на времето в природна местност и на сезона лято. Проследяване на постиженията на децата. Картон 67 Познавателна книжка 3, с. 39 Картон 69 Познавателна книжка 3, с. 44, 45 Картон 71 Познавателна книжка 3, с. 49

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Моето лято 1 Моето семейство 1 Лятото отмина 1 2 2 2 Аз и моето семейство Моят

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА КЛАСА за 2018/2019 учебна година I клас първи учебен

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 1 1 2 2 3 4 Моята детска градина Дай си дясната ръка от Иван Николов

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Самостоятелно довършва модел по собствена идея. Работи с допълнителни

Подробно

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, където се движат пешеходци и автомобили. Тя крие опасности

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Гр

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Гр ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 2 2 2 3 4 Аз съм в детската градина Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Околен свят съобразно възможностите за реализация на темите и постигане на очакван

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Околен свят съобразно възможностите за реализация на темите и постигане на очакван Примерно разпределение образователното съдържание по правление Околен свят съобразно възможностите за реализация темите и постигане очакваните резултати IX/1. СОО, IX/2. СОО, X/5. СОО, 1. Вече порасх СПНО

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1 2 3 4 5 6 7 Аз съм в детската градина Моят дом Работно момиче от Веса Паспалеева Дядо и ряпа българска народна приказка

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1,,Хайде да се запознаем - диалог Разбира и употребява стандартни, използвани в комуникацията (поздрави, извинения, благодарности).

Подробно

седмица ¹49 25 на мама днес е празник

седмица ¹49 25 на мама днес е празник седмица ¹49 25 на мама днес е празник Днес е празникът на мама. Аз не мога без мама и мама не може без мен. Какво подаряват децата на мама? Ти какво ще Ӝ подариш? Огради. А Ти как ще поздравиш твоята майка?

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 1 1 Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

Cover T book_Iz Izk 4

Cover T book_Iz Izk 4 Утвърдил Директор:. (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по предмета ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за 4. клас Годишен брой часове за изучаване на предмета в 4. клас 68 часа. по Учебна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИНИ И ЧЕТвЪРТА ПГ ГРУПА 6-7 ГОДИНИ) 1 Кое къде е 1 1

Подробно

Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc

Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc Приложение 6 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО РЕЧ И ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици от подготвителен до IV клас, които

Подробно

Разпределение по ТП за 1 клас 2019

Разпределение по ТП за 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

КАРТИЧКИ, SMS-И, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 2019

КАРТИЧКИ, SMS-И, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 2019 Валентин (Вальо )/Валентина(Валя) Произхожда от латинското дума "валео", което значи да бъдеш здрав. Името придобива особена по пулярност преди близо век след излизането на рома на на Жорж Санд "Валентин".

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 1 1 Eдин летен ден

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 г

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 г ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Използва ясен и правилен език за описване на познати събития.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изкуство за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Eдин летен ден 1 Избирам сам 1 Лятото отмина 1 Аз мога 2 Аз мога 2 Весела поляна

Подробно

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС СОУ Св. Св. Кирил и Методий с. Сатовча област Благоевград 2950 с.сатовча тел. 075412117, e-mail: sou_satovcha@abv.bg ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ Св.Св. Кирил и Методий с. Сатовча Цел

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за деца, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година,

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Слънцето е за всички! Небето е за всички! Многоцветната дъга е за всички! Тревите и цветята са за всички! Независимо от етнос, култура, образование, семейно положение и статус в обществото ВСИЧКИ НИЕ,

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 тично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за ) 1 По вид и по цвят Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група. 1, с. 6

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА Вълшебство с. Драгижево, Община Лясковец Директор: Утвърждавам: /Гинка Димитрова/ Оригиналният ключ за възпитанието на детето е в родит

ДЕТСКА ГРАДИНА Вълшебство с. Драгижево, Община Лясковец Директор: Утвърждавам: /Гинка Димитрова/ Оригиналният ключ за възпитанието на детето е в родит ДЕТСКА ГРАДИНА Вълшебство с. Драгижево, Община Лясковец Директор: Утвърждавам: /Гинка Димитрова/ Оригиналният ключ за възпитанието на детето е в родителите, а резервния - в учителя Годишен комплексен план

Подробно

Уч. сед м. 1 2 дата Тема на урочната единица Зелено и чисто училище. Моят безопасен път до училище Права, задължения и отговорности 3 03

Уч. сед м. 1 2 дата Тема на урочната единица Зелено и чисто училище. Моят безопасен път до училище Права, задължения и отговорности 3 03 Уч. сед м. 1 2 дата 19.09. Тема на урочната еднца Зелено чсто учлще. Моят безопасен път до учлще 26.09. Права, задълженя отговорност 3 03.10. 4 10.10. 5 17.10. 6 24.10. 7 Урочна еднца за Компетентност

Подробно

Разпределение_1 група_по направления.indd

Разпределение_1 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и за 3. клас 32 седмици х 1 час седмично = 32 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната

Подробно

седмица ¹25 14 среща с дядо коледа

седмица ¹25 14 среща с дядо коледа седмица ¹5 14 среща с дядо коледа Всички деца с нетърпение очакват Дядо Коледа, който ще им донесе много подаръци. Среща с Дядо Коледа Цял ден валя сняг. Земята стана бяла. Утре е Коледа. След вечеря Томи

Подробно