Microsoft Word - B MSWORD

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - B MSWORD"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Документ за разглеждане в заседание B8-0370/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно положението в Нигерия (2015/2520 (RSP). RE\ doc Кашету Киенге, Ана Гомеш, Виктор Боштинару, Норберт Нойзер, Елена Валенсиано, Мария Арена, Алесия Мария Моска, Линда Макаван, Дейвид Мартин, Микела Джуфрида, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Андреа Коцолино, Никола Капуто, Карлуш Зориню, Марлене Мици, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Ерик Андрийо, Никола Данти, Афзал Кан, Василика Виорика Дънчила, Виктор Негреску, Лиса Яконсари, Арне Лиц, Венсан Пейон, Зигмантас Балчитис, Ели Шлайн, Нина Гил, Мириам Дали, Гофредо Мария Бетини, Енрике Гереро Салом, Димитрис Пападакис, Луиджи Моргано, Сорин Моиса, Анди Кристя, Саймън Шон PE v01-00 Единство в многообразието

2 от името на групата S&D PE v /8 RE\ doc

3 B8-0370/2015 Резолюция на Европейския парламент относно положението в Нигерия (2015/2520 (RSP) Европейският парламент, като взе предвид предишната си резолюция относно Нигерия и по-конкретно последните разисквания по въпроса в пленарна зала от сряда, 14 януари 2015 г., като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, г-жа Федерика Могерини, в това число изявленията от 8 и 19 януари, от 31 март и от 14 и 15 април 2015 г., като взе предвид заключенията на Съвета от 9 февруари 2015 г., като взе предвид петия диалог на министерско равнище между Нигерия и ЕС, проведен в Абуджа на 27 ноември 2014 г., като взе предвид предварителните заключения на ЕС и мисиите на ЕП за наблюдение на избори, като взе предвид изявленията на генералния секретар на ООН, г-н Бан Ки Мун, като взе предвид изявленията на върховния комисар на ООН за правата на човека относно възможността да бъдат повдигнати обвинения срещу членове на Боко Харам в извършването на военни престъпления, като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения, като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г., ратифицирана от Нигерия на 22 юни 1983 г., като взе предвид Международния пакт за граждански права от 1966 г., ратифициран от Нигерия на 29 октомври 1993 г., като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, А. като има предвид, че Нигерия е най-населената, етнически разнородна държава в Африка, белязана от регионални и религиозни разделения и разделение между северната и южната част със сериозни икономически и социални различия; Б. като има предвид, че Нигерия представлява най-голямата икономика в Африка и основен търговски партньор на ЕС; но като има предвид, че въпреки огромните си RE\ doc 3/8 PE v01-00

4 природни ресурси, Нигерия се нарежда сред държавите, в които неравенството е най-силно изразено; В. като има предвид, че нападенията на Боко Харам между 3 и 8 януари 2015 г. бяха насочени срещу Бага и 16 от околните градове и села, унищожавайки близо структури, според сателитни снимки, и причинявайки смъртта на хиляди хора; Г. като има предвид, че Боко Харам е превзел и държи под свой контрол редица градове в североизточната част на Нигерия и че групировката продължава насилствено да набира бойци сред цивилните, включително голям брой деца; Д. като има предвид, че през април 2014 г. над 270 момичета бяха отвлечени от държавно училище в Чибок (щата Борно); като има предвид, че по-голямата част от тях все още се считат за изчезнали; като има предвид, че оттогава насам още стотици души са били отвлечени от Боко Харам; Е. като има предвид, според Организацията на обединените нации насилието в щатите Борно, Йобе и Адамава е довело до изселването на 1,5 милиона души и че над 3 милиона души са били засегнати от действията на бунтовниците; Ж. като има предвид, че над нигерийски граждани са избягали в северозападната част на Камерун и в югозападната част на Нигер, за да се спасят от насилието; и като има предвид, че стотици нигерийци рискуват живота си по маршрути за миграция към ЕС с надеждата да намерят по-добри икономически, социални и безопасни условия на живот; З. като има предвид, че броят на нападенията, в това число използването на деца за самоубийствени атентати, нараства и че нападенията обхващат големи територии, а също така се извършват в съседни държави - Чад и Камерун; И. като има предвид, че първоначалният отговор на нигерийските органи беше крайно недостатъчен и това разпали недоверието от страна на населението по отношение на неговите институции; Й. като има предвид, че разпростирането на бунтовническите действия на Боко Харам в съседните държави показва колко е важно наличието на по-голяма степен на регионално сътрудничество и способност за реагиране; К. като има предвид, че Нигерия играе ключова роля в регионалната и африканската политика и е движеща сила на регионалната интеграция посредством Икономическата общност на западноафриканските държави; Л. като има предвид, че приходите от петрол затвърдиха тенденцията си към спад и че икономическата криза се задълбочава; М. като има предвид, че образованието, правата на жените, социалната справедливост и справедливото разпределяне на държавните приходи в обществото, както и борбата с корупцията са от ключово значение в борбата срещу фундаментализма, насилието и нетърпимостта; PE v /8 RE\ doc

5 Н. като има предвид, че тероризмът представлява глобална заплаха, но усилията от страна на световната общност да направи нещо повече срещу групировката Боко Харам в Нигерия зависят до известна степен от надеждността, отчетността и прозрачността на изборите; О. като има предвид, че Нигерия е все още нова и крехка демокрация, която беше изправена пред крайно насилие след резултатите от изборите през 2011 г. и обвиненията в манипулиране на вота; П. като има предвид, че Независимата национална избирателна комисия отложи изборите от 14 и 28 февруари 2015 г. за 28 март и 11 април 2015 г., с цел да се позволи на правителството да предприеме военни действия срещу Боко Харам, а ответни действия на регионално равнище бяха предприети през март 2015 г. с Чад, Нигер и Камерун, които дадоха възможност за намаляване на присъствието на Боко Харам; Р. като има предвид, че предизборната кампания се проведе в напрегната обстановка с инциденти на насилие, свързани с изборите, за които беше докладвано във всички части на страната, особено в южната и югозападната част, нападения от страна на Боко Харам за възпиране на гласоподавателите, нарушения на разпоредбите, свързани с кампанията и подбудителство на гласоподавателите; С. като има предвид, че системните слабости, по-специално при съпоставянето, злоупотребата с правомощия от страна на управляващите и използването на насилие, бяха отбелязани от местни и международни наблюдатели; при все това не беше наблюдавано системно манипулиране; Т. като има предвид, че ЕС изпрати дългосрочна мисия за наблюдение на изборите по покана на правителството, която включваше и делегация на Европейския парламент; У. като има предвид, че на 31 март 2015 г. кандидатът за президент от опозицията Конгрес на всички прогресивни сили, генерал Мухаммад Бухари, беше обявен за победител в изборите, а досегашният президент мирно призна поражението си; Ф. като има предвид, че спрямо 2011 г. бяха избрани по-малко жени, което вече отбеляза отрицателна тенденция; 1. строго осъжда продължаващото и все по-смущаващо насилие в Нигерия, довело до хиляди човешки жертви и ранени лица и до разселването на стотици хиляди хора; 2. осъжда избиването на невинни мъже, жени и деца и изразява солидарност с народа на Нигерия в неговата решимост да се бори срещу всички форми на тероризъм в страната му; 3. призовава новоизбрания председател да спази обещанията, дадени по време на неговата кампания, и да вложи всички ресурси, за да се постави край на насилието на страна на Боко Харам, за възстановяването на стабилността и сигурността в RE\ doc 5/8 PE v01-00

6 цялата държава и справяне с първопричините за този тероризъм, както и поспециално за предприемането на по-твърди действия за борба срещу корупцията, злоупотребите и неефикасността в рамките на държавните институции и армията, поради които тя се оказа неспособна да се справи с групировката Боко Харам, която вилнее в северната част на страната, за предприемането на мерки за лишаването на групировката Боко Харам от източниците й на незаконни приходи, посредством сътрудничество със съседните държави, по-специално по отношение на контрабандата и незаконния трафик; 4. призовава също така новите нигерийските органи да приемат пътна карта за социалното и икономическото развитие на северните и южните държави, за да бъдат разрешени проблемите на бедността и неравенството, да се насърчи справедливото разпределение на приходите от нефта, в контекста на децентрализацията, които са източник на спираловидно растящото насилие; призовава ЕС да използва всички свои средства за насърчаването на тези мерки, включително възможността за използване на Механизма за подкрепа на мира в Африка и инструментите на ЕС за управление на кризи; 5. приветства решителността, изразена от 13-те участващи държави, по време на регионалната среща на високо равнище в Ниамей, проведена на 20 и 21 януари 2015 г., по-специално военния ангажимент на Чад, съвместно с Камерун, Нигер и Нигерия, да се бори срещу терористичната заплаха в лицето на Боко Харам; насърчава укрепване на тези ответни действия на регионално равнище при използването на всички налични инструменти; това настоява, че без такова сътрудничество насилието вероятно ще продължи, като ще изложи на опасност мира и стабилността в региона; посочва, в тази връзка, обещанието за вярност, дадено от Боко Харам на Даиш, и необходимостта да се възпрепятства всякаква допълнителна координация или сътрудничество между двете терористични организации и разширяването на тази заплаха; 6. настоятелно призовава международната общност да направи повече, за да помогне на правителството на Нигерия да се бори с Боко Харам, и по-специално да гарантира освобождаването на над 200-те момичета, отвлечени от Боко Харам от държавно училище в Чибок в щата Борно през април 2014 г., и за да бъдат превъзмогнати първопричините за тероризма, тъй като само наличието на глобални ответни действия може да осигури постоянно прекратяване на насилието и фундаментализма; 7. призовава международната общност също да окаже помощ на нигерийските бежанци в съседните държави; настоятелно призовава държавите - членки на ЕС незабавно да създадат надеждна и всеобхватна европейска система за управление на миграционните маршрути от държавите от Африка на юг от Сахара към Близкия изток и Северна Африка, да предложат устойчиви решения за развитие на държавите на произход като Нигерия и да сложат край на човешките трагедии, възникващи по тези маршрути; 8. призовава Европейския съюз и неговите държави членки да изпълнят своя ангажимент, като предоставят на Нигерия и нейния народ широк набор от PE v /8 RE\ doc

7 политическа и хуманитарна помощ и от помощ за развитие за справяне със заплахата, въплъщавана от Боко Харам, и за осигуряване на развитието на страната; също така настоятелно призовава ЕС да разследва финансирането на Боко Харам и да обърне внимание на прозрачността на търговията с всички природни ресурси, включително нефта, с цел да се избегне всякакво подклаждане на конфликти от нашите собствени дружества; 9. счита, че правителството на Нигерия има правото да защитава своя народ от тероризма и носи отговорност за това, но изтъква, че тези действия трябва да се извършват в съответствие със зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава; 10. призовава за щателно разследване на твърденията за извършване на нарушения на правата на човека, включително извънсъдебни убийства, изтезания, произволни задържания и злоупотреби, свързани с изнудвания, и счита, че подобни действия не могат да бъдат оправдани като средство за справяне със заплахата, която Боко Харам или други терористични организации представляват; 11. приветства инициативите на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз и призовава Африканския съюз спешно да предприеме конкретни действия, заедно с всички съответни държави, за координиране на борбата срещу терористичните групировки в региона на Сахел; 12. поздравява лидера на опозицията, Мухаммад Бухари, за спечелването на президентските избори и похвалното признаване на поражението от страна на президента Джонатан, което създаде мирна изборна среда, и приветства продължаващия ангажимент от страна на всички политически партии и кандидати за мирни избори, като настоятелно ги призовава да продължат да приемат резултатите без насилие; 13. поздравява нигерийския народ за демократичния му ентусиазъм и мобилизирането по време на целия избирателен процес, призовава също нигерийските органи за укрепване на доброто управление и за стимулиране на установяването на по-отговорни демократични институции; 14. приветства решителността на Независимата национална избирателна комисия за предприемането на достатъчно надежден, прозрачен и справедлив избирателен процес, независимо от вътрешния и външния натиск и ограниченията, пред които е била изправена; 15. насърчава жертвите на оплаквания да подходят към тях посредством официалните механизми за уреждане на спорове и призовава нигерийските органи да отговорят на всяка една от тях с цялостно и надеждно разследване и правна защита в рамките на закона; призовава ЕС да подкрепи разработването на подобни механизми; 16. призовава правителството на Нигерия да насърчава участието на жените в обществения и политическия живот; RE\ doc 7/8 PE v01-00

8 17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Нигерия, на представителите на Икономическата общност на западноафриканските държави и на Африканския съюз. PE v /8 RE\ doc

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0396/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0159/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.7.2014 B8-0016/2014 } B8-0019/2014 } B8-0020/2014 } B8-0021/2014 } B8-0023/2014 } B8-0024/2014 }RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0155/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (18 октомври 2018

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc P6_TA(2009)0141 Стратегическо партньорство ЕС-Мексико Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-мексико (2008/2289(INI)) Европейският

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0012/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc P7_TA(2010)0196 Положението в Бирма/Мианмар Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2010 г. относно положението в Бирма/Мианмар Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.9.2014 B8-0126/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията внесено съгласно член

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0688/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

RE_QO

RE_QO ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 17.9.2014 B8-0000/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0000/2014 внесено съгласно член

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 23.5.2018 A8-0159/7 7 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Малин Бьорк, Щефан Ек, Палома Лопес Бермехо, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй, Мигел Урбан

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.4.2017 A8-0121/3 3 Параграф 8 a (нов) 8a. отбелязва, че може да се постигне увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране чрез по-добро и по-балансирано разпределение на ресурсите, предвид неуспешните

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно