April 23, 2013

Размер: px
Започни от страница:

Download "April 23, 2013"

Препис

1 April 23, 2013

2 Работа на парогенераторите при неблагоприятен водо-химичен режим Наличие на хлориди по втори контур Намаляване на проектния вакуум Наличие на множество запушени тръбички от сноповете, водещи до намаляване на топлообменната повърхност Замърсяване на питателния тракт вследствие на ерозионното износване на тръбните снопове Намаляване КПД на турбината April 23, 2013

3 Прието решение - замяна на тръбните снопове на кондензаторите с тръби от неръждаема стомана Избран подход - подмяна на модулен принцип; Подробни разчети, отчитащи: всички потенциални натоварвания на новото оборудване от вече съществуващи системи и компоненти; експлоатационните условия на системата и преходните процеси; сеизмично квалифициране на оборудването според изискванията за машинна зала - (0.1g). съществуващата строителна конструкция, фундаментите, допустимите усилия и натоварвания на пътищата и площадката; подсилване на строителните и стоманените конструкции; подсилване на пътищата по маршрута на движение на модулите към мястото на монтаж

4 Възложител АЕЦ "Козлодуй" ЕАД Атом строй экспорт ОАО Силовые машины "Риск Инженеринг" АД Монтажни и строителни организации Контрол на заваръчните съединения Контрол от страна на Възложителя на пожарната безопасност, безопасността на труда, процедурите по осигуряване на качеството и контрол на заваръчните съединения

5 Разработване на Проект за организация на работите (ПОР) Разработване на Работен проект Разработване на проекти за демонтажните работи по отделните части: Машинно-технологична Строителна Електро, КИП и А

6 Разработване на проект за монтажната площадка пред машинна зала, блокове 5 и 6 Разработване на проект за укрепване на площадката на кота 0.00, в машинна зала Разработване на проекти за монтажните работи по отделните части: Машинно-технологична Строителна Електро, КИП и А

7 Производство и доставка на тръбните модули на пристанище Козлодуй

8 Разтоварване на тръбните модули на пристанище Козлодуй

9 Разопаковане на тръбните модули и входящ контрол на пристанище Козлодуй

10 Пневматични изпитания на тръбните снопове

11 Контролна сборка на тръбните модули и уточняване на проектни отклонения

12 Проверка на достъпа за заваряване в кладенците на тръбните модули

13 Подготовка на площадката пред машинна зала, осигуряване на подход за кранове и механизация

14 Демонтаж на стенните панели, технологичното оборудване и тръбопроводи

15 Демонтаж на водните и обръщащи камери на кондензаторите и осигуряване на достъп по парно пространство

16 Прерязване на тръбните снопове между 9 и 10-та тръбни дъски и изтегляне на сноповете

17 Демонтаж на тръбните дъски

18 Укрепване на корпуса на кондензаторите

19 Монтаж на укрепване на кота 0.00 на машина зала и укрепване на релсовите пътища над циркулационни тръбопроводи и укрепване на четвърто ребро Монтаж на релсови пътища за средни модули пред и в машинна зала

20 Транспортиране на средни модули до монтажната площадка, разтоварване и подготовка за монтаж

21 Монтаж на средни модули и поставяне в проектно положение

22 Монтаж на релсови пътища за крайни модули пред и в машинна зала

23 Транспортиране на крайни модули до монтажната площадка, разтоварване и подготовка за монтаж

24 Вкарване на крайни модули и поставяне в проектно положение

25 Заваряване на свързващите детайли между модулите и затварящите планки по парно пространство

26 Приемане за чистота по парно пространство на кондензаторите, хидравлични изпитания и отстраняване на дефекти в заваръчните съединения

27 Транспортиране на водните камери и детайлите за циркулационни тръбопроводи

28 Монтаж на водни камери и циркулационни тръбопроводи

29 Затваряне стените на машинна зала и монтаж на демонтираното технологично оборудване и тръбопроводи

30 Минимизиране скоростта на корозия за цялото оборудване на ІІ контур чрез увеличаване стойността на ph от 9.2 на 9.8; Минимален пренос на продукти от корозията в ПГ; Намаляване скоростта на електрокинетичната корозия ПГ; Постигане на проектна плътност на кондензатно-питателния контур чрез: Намаляване съдържанието на O 2, CO 2 /H 2 CO 3 /, респ. намаляване на корозионната активност на топлоносителя Подобряване на вакуума на турбогенератора; Увеличаване на топлообменна повърхност Повишаване на КПД на енергоблока

31 Намаляване на работа на Блочната обезсоляваща инсталация и разходи за химикали и реагенти Намаляване на количествата химически очистена вода за подпитка на втори контур Намаляване на разходите от недопроизводство вследствие на елиминираното навлизане на охлаждаща вода в парното пространство на кондензатора Цялостно удължаване на проектния живот на блоковете в резултат на: подобрени експлоатационни условия увеличен ресурс на кондензатори и парогенератори

32 За извършване на тази мащабна дейност в рамките на ППР на блоковете ( за 80 денонощия беше извършен демонтаж на около 1300 тона и монтаж на нови 1300 тона оборудване) беше необходимо да има: 1. Достатъчно точен проект 2. Правилно планиране 3. Качествено изпълнение на дейностите от проекта Изказваме благодарност на Ръководството на АЕЦ за съдействието при реализация на проекта

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНОТО ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Варна, 07.06.2019 г. ТЕЦ Варна нова стратегия за развитие 20 декември 2017 Януари 2018 Януари 2018 Придобиване на 100 % от акциите на ТЕЦ Варна от дружеството

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД СЪХРАНЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ С МНОГО НИСКА АКТИВНОСТ Въведение Съ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД СЪХРАНЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ С МНОГО НИСКА АКТИВНОСТ Въведение Съ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД СЪХРАНЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ С МНОГО НИСКА АКТИВНОСТ Въведение Съгласно стратегията за управление на РАО, изграждането

Подробно

Hoval Firmengruppe

Hoval Firmengruppe Кондензен газов котел UltraGas предимства Кондензен газов котел UltraGas UltraGas (15-90) Иновативна кондензна технология за еднофамилни и многофамилни домове. UltraGas (125-2000D) Голямо спестяване на

Подробно

УТВЪРДИЛ: ЗАВЕРИЛ:

УТВЪРДИЛ: ЗАВЕРИЛ: УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ СТРОИТЕЛ, СПЕЦИАЛНОСТ СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ (обучение по рамкова програма Б ) Наименование и код на професионалното

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената поръчка: Доставка на честотно управляеми циркулационни

Подробно

Catalogue2017_en

Catalogue2017_en Стоманени котли за течни и газообразни горива НАФТА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРОПАНБУТАН Разчитайки на своя дългогодишен опит в производството на котли, работещи с течно или газообразно гориво, THERMOSTAHL предлага

Подробно

Layout normal

Layout normal HUBER решения за MBR-приложения Технологична техника с точните параметри от един производител за перфектно третиране на отпадъчните води Технологията НUBER MBR Технологията HUBER MBR е една комбинация

Подробно

U-PVC Водопроводни системи под налягане

U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане пречистена вода PVC-U са произведени в съответствие със стандартите EN 1452-2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Тръбите U-PVC (непластифициран

Подробно

Microsoft Word - GDM-kamioni 2008.doc

Microsoft Word - GDM-kamioni 2008.doc Гумодемонтажни машини за тежкотоварни, селскостопански и земекопни МПС 1 GG 560 Електрохидравлична гумодемонтажна машина за камиони, селскостопански и земекопни МПС. Размерите и работните характеристики

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Печатница ЕА

Печатница ЕА Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване

Подробно

DOGOVOR _ Prilozenie 2

DOGOVOR _ Prilozenie 2 Приложение 3. ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД Анализи За образуването на ед.цени на видовете СМР Цена на чч -Труд Механизация ДСР Печалба 3,40 лв. 00% 50% 8% 0% АНАЛИЗ за м Разкъртване на тротоар Монтажник ч.ч.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение моде

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение моде ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение модел Л06-К I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обща характеристика

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД СОФИЯ ЕЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА Д О К Л А Д от Анатолий Николаев Митев,

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД СОФИЯ ЕЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА Д О К Л А Д от Анатолий Николаев Митев, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД СОФИЯ ЕЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА Д О К Л А Д от Анатолий Николаев Митев, ФН 041318005 студент от специалност ЯЕ на тема: Водохимични

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8 H[m] Wilo-EMU Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU 8 4 4 1 2 3 5 1 2 3 Q [l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и снабдяване с питейна вода от сондажи и цистерни

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-6390/31.05.2019 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА УВАЖАЕМИ/А

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД СИСТЕМИ ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНА РАБОТА НА АЕЦ При експлоатацията на атомни

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД СИСТЕМИ ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНА РАБОТА НА АЕЦ При експлоатацията на атомни ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД СИСТЕМИ ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНА РАБОТА НА АЕЦ При експлоатацията на атомни електроцентрали (АЕЦ) съществува вероятност, макар

Подробно

Бътерфлай-клапа VAG EKN с двойно ексцентричен лагер и меко уплътнение ISO 9001 София 1632 ж.к. Овча Купел 2 бул. Президент Линкълн 104 Тел.: 02/ 9179

Бътерфлай-клапа VAG EKN с двойно ексцентричен лагер и меко уплътнение ISO 9001 София 1632 ж.к. Овча Купел 2 бул. Президент Линкълн 104 Тел.: 02/ 9179 Бътерфлай-клапа VAG EKN с двойно ексцентричен лагер и меко уплътнение ISO 9001 ж.к. Овча Купел 2 бул. Президент Линкълн 104 Тел.: 02/ 9179 310 Факс: 02/ 9179 312, 9179 313 ISO 9001 ж.к. Овча Купел 2 бул.

Подробно

Microsoft Word - V5032_TRANSL.doc

Microsoft Word - V5032_TRANSL.doc V5032 Kombi-2-plus БАЛАНСИРАЩ И СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ СЪДЪРЖАНИЕ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА Конструкция... 1 Материали... 1 Приложение... 1 Характеристики... 1 Спецификации... 2 Действие... 2 Размери, kvs-величини

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) Водно-гликолови смеси

Подробно

RTQ 3S

RTQ 3S RTQ 3S Двуходови стоманени котли за изгаряне на течни или газообразни горива RTQ 3S RTQ 3S 35-166 M R D 1 95 RTQ 3S 217-2400 (*) Модели от RTQ 1100 3S до RTQ 2400 3S R M IGT OI (*) - В съответствие с Er

Подробно

Test_Pub

Test_Pub Кант с характер: Система за чекмеджета InnoTech Atira Преглед на най-важното InnoTech Atira: Кант с характер InnoTech Atira е системата за чекмеджета за индивидуалисти. Нейните ясни, прави контури са изпълнена

Подробно

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG ПРОДУКТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ Nr. 7 / 2013 Ново при HL HL531 (.0) Душ-канал PRIMUS-LINE HL531 Seite 1 von 14 Като експерт в безпраговите душ-подове, сега HL разшири продуктовото си семейство с един нов член:

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

ПРИЛЕПЧИВА ГРЕС NSF H1- СЕРТИФИЦИРАНА ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (ХВП) ФАРМАКОПЕЙНО КАЧЕСТВО ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯПОЛУПРОЗРАЧНА, БЕЗ

ПРИЛЕПЧИВА ГРЕС NSF H1- СЕРТИФИЦИРАНА ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (ХВП) ФАРМАКОПЕЙНО КАЧЕСТВО ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯПОЛУПРОЗРАЧНА, БЕЗ ПРИЛЕПЧИВА ГРЕС NSF H1- СЕРТИФИЦИРАНА ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (ХВП) ФАРМАКОПЕЙНО КАЧЕСТВО ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯПОЛУПРОЗРАЧНА, БЕЗ МИРИС, БЕЗ ВКУС БЕЗ ОРГАНОЛЕПТИЧНИ ЕФЕКТИ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНА

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 10"... 24" H[m]

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 10... 24 H[m] Описание на серията: Wilo-EMU 10"... 24" H[m] 480 400 320 240 160 80 Wilo-EMU 10...24 0 5 10 15 20 30 4050 100 300Q[l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Детска въртележка Е13 I. ТЕХНИЧЕСК

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Детска въртележка Е13 I. ТЕХНИЧЕСК ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Детска въртележка Е13 I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обща характеристика Модел Е13 Възрастова

Подробно