C(2014)7594/F1 - BG (annex)

Размер: px
Започни от страница:

Download "C(2014)7594/F1 - BG (annex)"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2014) 7594 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение за изпълнение на Комисията за изменение на Решение за изпълнение C(2011)5500 окончателен, що се отнася до заглавието му и списъка на придружаващите документи, които трябва да представят кандидатите за виза в Китай BG BG

2 ПРИЛОЖЕНИЕ I Списък на придружаващите документи, които трябва да бъдат представени в Китай от кандидатите за виза за краткосрочно пребиваване 1. Списък на придружаващите документи, които трябва да представят кандидатите за виза, пътуващи с цел индивидуален туризъм Резервация за полет: резервация за двупосочен билет Малолетни или непълнолетни лица (под 18 години): ученическа карта и оригинал на писмо от училището, в което се посочват: пълен адрес, телефонен номер на училището разрешение за отсъствие име и длъжност на лицето, което дава разрешението нотариално заверено удостоверение за роднински връзки или за настойничество, легализирано от Министерство на външните работи когато малолетното или непълнолетното лице пътува само или само с един от родителите си: нотариално заверено разрешение за пътуване от двамата родители или от законните настойници, легализирано от Министерство на външните работи, а когато се дава извън Китай заверено от съответните органи в държавата на местожителство. За китайски граждани: копие от всички страници на Hukou (без превод) Доказателство за настаняване: за цялата продължителност на планирания престой. Програма на пътуването: документи, предоставящи ясни доказателства за програмата на пътуването (резервации за превозни средства, маршрут и т.н.) Доказателство за платежоспособност на кандидата за виза: банкови извлечения за последните 3 месеца, без депозитна сметка: за наети лица: подпечатано копие на разрешителното за стопанска дейност на дружеството писмо от я (на английски език или на китайски език с превод на английски език) на официална бланка на дружеството с печат, подпис, дата и ясно посочени: адрес, телефонен номер и номер на факс на дружеството име и длъжност на заверяващото лице в дружеството име на кандидата за виза, неговата длъжност, заплата и прослужено време одобрение на отпуск или отсъствие 2

3 за пенсионирани лица: доказателство за пенсия или друг редовен доход за безработни лица: ако лицето е семейно: писмо за трудово правоотношение и доход на съпруга/съпругата, както и нотариално заверено удостоверение за брак, легализирано от Министерство на външните работи. ако лицето е несемейно/разведено/вдовица/вдовец: всяко друго доказателство за редовен доход. 2. Списък на придружаващите документи, които трябва да представят кандидатите за виза, пътуващи с цел бизнес посещение или кратко професионално обучение Доказателство за платежоспособност: банкови извлечения за последните 3 месеца, без депозитна сметка доказателство за платежоспособността на дружеството, ако дружеството плаща разходите за пътуване и издръжка или доказателство за лична платежоспособност, в случай че кандидатът за виза поема лично разходите за пътуване и издръжка доказателство за платежоспособност на наети лица: подпечатано копие на разрешителното за стопанска дейност на дружеството писмо от я (на английски език или на китайски език с превод на английски език) на официална бланка на дружеството с печат, подпис, дата и ясно посочени: адрес, телефонен номер и номер на факс на дружеството име и длъжност на заверяващото лице в дружеството име на кандидата за виза, неговата длъжност, заплата и прослужено време одобрение на отпуск или отсъствие Разрешително за стопанска дейност на дружеството на кандидата за виза и оригинално писмо от я: подпечатано копие на разрешителното за стопанска дейност на официална бланка на дружеството с печат, подпис и посочени: пълен адрес на дружеството и лица за връзка име и длъжност на заверяващото лице име, длъжност, заплата и прослужено време цел на посещението потвърждение на длъжността след завръщането 3

4 лице или субект, който поема разходите за пътуване и издръжка на кандидата за виза Оригинално писмо за покана от организатора на мероприятието или обучението: на официална бланка с печат, подпис и посочени: пълен адрес на дружеството и лица за връзка име и длъжност на заверяващото лице цел и продължителност на посещението подробна програма лице или субект, който поема разходите за пътуване и издръжка на кандидата за виза дали поемащият разходите осигурява финансова гаранция за връщането на кандидата за виза в Китай доказателство за регистрация от търговска камара, ако е приложимо разрешение за работа (ако е приложимо): разрешение за работа може да бъде необходимо в следните случаи: практическо фирмено обучение на място при работа за дружество в държавата членка на местоназначение 3. Списък на придружаващите документи, които трябва да представят кандидатите за виза, пътуващи с цел посещение на роднини/приятели Малолетни или непълнолетни лица (под 18 години): ученическа карта и оригинал на писмо от училището, в което се посочват: пълен адрес, телефонен номер на училището разрешение за отсъствие име и длъжност на лицето, което дава разрешението нотариално заверено удостоверение за роднински връзки или за настойничество, легализирано от Министерство на външните работи ако малолетното или непълнолетното лице пътува само или само с един от родителите си: нотариално заверено разрешение за пътуване от двамата родители или от законните настойници, легализирано от Министерство на външните работи, а когато се дава извън Китай заверено от съответните органи в държавата на местожителство (Официално) писмо за покана (отпреди не повече от 6 месеца): официална покана, издадена от органите на държавата на местоназначение. Приема се също представяне на покана, подписана от поемащия разходите. Оригинална финансова гаранция от поемащия разходите: ако поемащият разходите живее в държавата на местоназначение: 4

5 доказателство за редовен доход през последните 3 месеца или декларация за гаранция съгласно националното законодателство на държавата на местоназначение ако поемащият разходите живее в Китай, но кани кандидата за виза да пътуват заедно до държавата на местоназначение: подписано писмо за гаранция копие на разрешението за пребиваване в Китай доказателство за редовен доход (писмо от я) доказателство за настаняване в държавата на местоназначение или покана за престой у близки роднини Доказателство за връзка с поемащия разходите за посещение на роднини: нотариално заверено удостоверение за роднински връзки с поемащия разходите, легализирано от МВнР. за посещение на приятели: връзката може да бъде доказана с оригинални документи, оригинални снимки, писмо за покана и т.н. За китайски граждани: копие от всички страници на Hukou (без превод) Доказателство за платежоспособност на кандидата за виза: банкови извлечения за последните 3 месеца, без депозитна сметка за наети лица: подпечатано копие на разрешителното за стопанска дейност на дружеството писмо от я (на английски език или на китайски език с превод на английски език) на официална бланка на дружеството с печат, подпис, дата и ясно посочени: адрес, телефонен номер и номер на факс на дружеството име и длъжност на заверяващото лице в дружеството име на кандидата за виза, неговата длъжност, заплата и прослужено време одобрение на отпуск или на отсъствие за пенсионирани лица: доказателство за пенсия или друг редовен доход за безработни лица: ако лицето е семейно: писмо за трудово правоотношение и доход на съпруга/съпругата, както и нотариално заверено удостоверение за брак, легализирано от Министерство на външните работи 5

6 ако лицето е несемейно/разведено/вдовица/вдовец: всяко друго доказателство за редовен доход 4. Списък на придружаващите документи, които трябва да се представят от кандидатите, пътуващи по повод на културни или спортни мероприятия Малолетни или непълнолетни лица (на възраст под 18 години): ученическа карта и оригинално писмо от учебното заведение, в което се посочват: пълен адрес, телефонни номера на училището разрешение за отсъствие име и длъжност на лицето, което дава разрешението нотариално заверено удостоверение за роднински връзки или за настойничество, легализирано от Министерство на външните работи когато малолетното или непълнолетното лице пътува само или само с един от родителите си: нотариално заверено разрешение за пътуване от двамата родители или от законните настойници, легализирано от Министерство на външните работи, а когато се дава извън Китай заверено от съответните органи в държавата на местожителство. Оригинално писмо за покана от организатора на мероприятието в държавата на местоназначение: на официална бланка с посочени: цел и продължителност на престоя подробна програма и маршрут разходи за учение/спорт и субект, който ще ги поеме информация за настаняването по време на планирания престой Оригинално писмо от китайската културна или спортна организация (писмото трябва да бъде на английски език или на китайски език с превод на английски език) на официална бланка с печат, с посочени: пълен адрес на организацията и лица за връзка име и длъжност на заверяващото лице име, длъжност, заплата и прослужено време (само за професионалисти) потвърждение за участие субект, който ще поеме разходите за пътуване и издръжка копие от разрешителното за стопанска дейност (и негов превод на английски език) 6

7 5. Списък на придружаващите документи, които трябва да се представят от отделните членове на група със статут ADS Малолетни или непълнолетни лица (на възраст под 18 години): ученическа карта и оригинално писмо от учебното заведение, в което се посочват: пълен адрес, телефонен номер на училището разрешение за отсъствие име и длъжност на лицето, което дава разрешението нотариално заверено удостоверение за роднински връзки или за настойничество, легализирано от Министерство на външните работи ако малолетното или непълнолетното лице пътува само или само с един от родителите си: нотариално заверено разрешение за пътуване от двамата родители или от законните настойници, легализирано от Министерство на външните работи, а когато се дава извън Китай заверено от съответните органи в държавата на местожителство. За китайски граждани: копие от всички страници на Hukou (без превод) Доказателство за платежоспособност на кандидата за виза: банкови извлечения за последните 3 месеца, без депозити за наети лица: подпечатано копие на разрешителното за стопанска дейност на дружеството писмо от я (на английски език или на китайски език с превод на английски език) на официална бланка на дружеството с печат, подпис, дата и посочени: адрес, телефонен номер и номер на факс на дружеството име и длъжност на заверяващото лице в дружеството име на кандидата за виза, неговата длъжност, заплата и прослужено време одобрение на отпуск или отсъствие за пенсионирани лица: доказателство за пенсия или друг редовен доход за безработни лица: ако лицето е семейно: писмо за трудово правоотношение и доход на съпруга/съпругата, както и нотариално заверено удостоверение за брак, легализирано от Министерство на външните работи. 7

8 ако лицето е несемейно/разведено/вдовица/вдовец: всяко друго доказателство за редовен доход. 8

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 2 8 на Столичния общински

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни данни попълва се от Комисия за оценка и разглеждане на постъпилите проекти Номер на проектното предложение (попълва се номера вх.

Подробно

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1.1 За постигнати образователни резултати за 1.1.1 За успех Отличен 6 50 учебен 1.1.2 За успех

Подробно

Кантонски панаир Пролет - Есен 2019: 125-ия Импортен и Експортен панаир в Китай | ММ Травел

Кантонски панаир Пролет - Есен 2019: 125-ия Импортен и Експортен панаир в Китай  | ММ Травел Адрес София 1000 ул. Позитано 7 Телефони 0700 10 756 +359 879 532 505 E-mail office@mmtravel.bg ticketing@mmtravel.bg Кантонски панаир Пролет - Есен 2019 Гуанджоу: 125-ия Импортен и Експортен панаир в

Подробно

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / ;094/ ; m

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / ;094/ ;  m МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / 60 60 25;094/60 21 31; e-mail:mbal_vidin@abv.bg Административни услуги предоставяни

Подробно

Microsoft Word - orden de proteccion - BG.doc

Microsoft Word - orden de proteccion - BG.doc ФОРМУЛЯР ЗА МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ Този документ е преведен за да се улесни разбирането му, но може да бъде попълнен и на испански език. ОБРАЗЕЦ НА МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ ДАТА: ЧАС:

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

Microsoft Word - 04 BG draft_ BG.docx

Microsoft Word - 04 BG draft_ BG.docx Проект! към 18.09.2019 г. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ ЗА ПЕРИОДА 2019 2023

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

Приложение 2б към Заповед.. Формуляр за заявяване на интерес на неправителствена организация за участие в изпълнението на Програма Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България на Министерство

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от Вас, които са приети по ПЪРВАТА посочена от тях специалност,

Подробно

Microsoft Word - Document7

Microsoft Word - Document7 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СЕПТЕМВРИ Р Е Ш Е Н И Е 505 Взето с протокол 26 от заседание на Общински съвет гр.септември проведено на 18.12.2009г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви' 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ $_.< ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 10. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 2 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА гр.силистра, ул. С.Велики 16 086/820655, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ТРЕТО (ОКОНЧАТЕЛНО) КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е СЪГЛАСНО ОБЯВЕНИЯ ГРАФИК: 7 9 АВГУСТ След третото класиране, КОЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО,

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 26 МАЙ 2019 Г. КОЙ МОЖЕ ДА ГЛАСУВА? Право да избират имат: 1. Българските граждани, които: са навършили 18 години; не са поставени под запрещение;

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

Copy of OBJAVA xlsx

Copy of OBJAVA xlsx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни

Подробно

НАРЕДБА № 1 от 6

НАРЕДБА № 1 от 6 НАРЕДБА 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г., изм. и доп., бр. 56 от 21.07.2009

Подробно

училище „Свети княз Борис І” – Асеновград

училище „Свети княз Борис І” – Асеновград СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР. ЦАРЕВО 0590 5 20 18 Директор; 5 20 13 Зам.директор; 5 20 31 Канцелария 0590 5 20 18 Утвърждавам: Д.Фелонова Директор П Р А В И Л А за извиняване отсъствията на

Подробно

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк? г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк? г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк?... 2019г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските

Подробно

Природо – математическа гимназия “Добри П

Природо – математическа гимназия “Добри П ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за отпускане на стипендии в ППМГ Добри Чинтулов, гр. Сливен Настоящите правила са изработени въз основа на ПМС 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии

Подробно

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА  СТИПЕНДИИ НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН ПАВЛОВ - СТАРА ЗАГОРА 6006, гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 21, п.к. 128 042/ 607 767 - тел./факс, 042/ 607

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-1698 / 16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна

Подробно

No Title

No Title ПРАВИЛА за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община (Загл. изм. - Решение 530 по Протокол 19 от 28.07.2016 г., Решение 72 по Протокол 28 от 9.02.2017 г.)(отм.)

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 2 6 АВГУСТ (БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ) Тези от Вас, които са приети по ПЪРВАТА

Подробно

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от живущ в ул тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от живущ в ул тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от живущ в ул тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди

Подробно

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

prilojenie_11

prilojenie_11 Калкулация на разходите за определяне на таксите по отдели на Община Шумен Таблица Услуга работна заплата материали и консумативи Разход за управление и контрол Непреки разходи (ел. енергия, газ, вода

Подробно

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс ,   ЗАПОВЕД от НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел. 02 952 08 57, факс 02 952 30 25, e-mail: tbg1@abv.bg ЗАПОВЕД 2021-1121 от 6.02.2019 г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259,

Подробно

училище „Свети княз Борис І” – Асеновград

училище „Свети княз Борис І” – Асеновград СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР. ЦАРЕВО 0590 5 20 18 Директор; 5 20 13 Зам.директор; 5 20 31 Канцелария 0590 5 20 18 Утвърждавам: Д.Фелонова Директор П Р ОЦ Е Д У Р А при направени отсъствия по

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинск

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинск ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинско жилище под наем по следните причини: Прилагам следните

Подробно