(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672

Размер: px
Започни от страница:

Download "(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672"

Препис

1 (Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677

2 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 4 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА... 5 СПИСЪК НА ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ... 8 МОНТАЖ Монтаж на предния дерайльор Монтаж на видове със задно окачване Монтаж на предния дерайльор (троен преден) Тип скоба (FD-M9000/M8000/M672/M612) Тип директен монтаж (FD-M9000/M8000/M672/M612) Тип Е (FD-M9000/M8000/M672/M612) Монтаж на предния дерайльор (двоен преден) Тип скоба (FD-M9020/M8020/M617/M677) Тип скоба (FD-M9025/M8025/M618) Тип директен монтаж (FD-M9020/M8020/M617/M677) Тип директен монтаж (FD-M9025/M8025/M618) Тип Е (FD-M9020/M8020/M617/M677) Тип Е (FD-M9025/M8025/M618) НАСТРОЙКА Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (троен преден) Настройка на позицията на долната страна Закрепване на жилото Настройка на обтягането на жилото Горна настройка Проверка на превключване на предавките и дребни настройки Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (предна двойка) Забележка: Брой на позициите на предните верижни колела и позицията на лоста Забележка: Използване на преобразувателя Настройка на позицията на долната страна Закрепване на жилото Настройка на обтягането на жилото Горна настройка Проверка на превключване на предавките и дребни настройки ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Подмяна на уловителя на веригата Демонтаж Монтаж

3 Подмяна на гумена подложка А Демонтаж Монтаж Подмяна на гумена подложка B Демонтаж Монтаж

4 ВАЖНО ВАЖНО Настоящото ръководство за дилъри е предназначено предимно за употреба от професионални механици на велосипеди. Потребители, които не са професионално обучени за сглобяване на велосипеди, не трябва да се опитват да монтират компоненти самостоятелно, използвайки ръководствата за дилъри. Ако някоя част от информацията в ръководството е неясна за вас, не продължавайте с монтажа. Вместо това, обърнете се за помощ към мястото на покупката или към дилър на велосипеди. Уверете се, че сте прочели всички ръководства за употреба, приложени към продукта. Не демонтирайте или променяйте продукта по никакъв друг начин, освен този, посочен в информацията, която се съдържа в това ръководство за дилъри. Всички ръководства за дилъри и ръководства за употреба могат да бъдат намерени онлайн на нашия уеб сайт ( Моля, спазвайте съответните правила и наредби на страната, областта или региона, в които извършвате дейността си като дилър. С цел безопасност, уверете се, че сте прочели изцяло ръководството за дилъри и следвайте инструкциите за правилна работа. Следващите инструкции трябва да бъдат следвани през цялото време, за да се предотвратят наранявания на хора и физическо увреждане на оборудването и обкръжението. Инструкциите са класифицирани съгласно степента на опасност или повреда, които могат да настъпят, ако продуктът се използва неправилно. ОПАСНОСТ Неспазването на тези инструкции ще доведе до смърт или сериозно нараняване. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неспазването на инструкциите може да доведе до смърт или сериозно нараняване. ВНИМАНИЕ Неспазването на инструкциите може да причини наранявания на хора или физическо повреждане на оборудването и обкръжение. 4

5 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Уверете се, че следвате указанията, предоставени в ръководствата за употреба, когато монтирате продукта. Препоръчваме да се използват само оригинални резервни части Shimano. Ако части, като например болтове и гайки, се разхлабят или повредят, велосипедът може внезапно да се преобърне, което може да причини сериозни наранявания. Освен това, ако настройките не се извършат правилно, могат да възникнат проблеми и велосипедът може внезапно да се преобърне, което може да причини сериозни наранявания. Уверете се, че носите предпазни очила, за да предпазите очите си, когато извършвате техническа поддръжка, например смяна на части. След като внимателно прочетете ръководството за дилъри, приберете го на сигурно място за бъдещи справки. Погрижете се да информирате потребителите за следното: Уверете се, че краищата на вашите дрехи няма да попаднат във веригата по време на каране. В противен случай можете да паднете от велосипеда. Погрижете се да информирате потребителите за следното: Ако превключването на скоростите не се извършва плавно, измийте дерайльора и смажете всички подвижни части. Когато веригата е в което и да е от положенията, посочени на илюстрацията, тя може да опре в предното верижно колело или предния дерайльор и да предизвика шум. Ако шумът представлява проблем, превключете веригата на следващото най-голямо задно зъбно колело или на това след него, ако веригата е в позицията, показана на Фигура 1. Превключете веригата на следващото най-малко зъбно колело или на това след него, ако е в позицията, показана на Фигура 2. Фигура 1 Фигура 2 Двойно (За 10 скорости) Двойно (За 11 скорости) Тройно Предно верижно колело Задно зъбно колело 5

6 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА За монтажни работи по велосипеда и поддръжка: Троен преден дерайльор не може да бъде използван с двоен курбел, защото точките на превключване не съвпадат. Също така двоен преден дерайльор не може да бъде използван с троен курбел. За рамки с окачване, ъгълът на стойката на веригата ще се променя в зависимост от това дали карате или не велосипеда. Когато велосипедът не се кара и веригата е позиционирана върху най-голямото верижно колело и върху най-малкото задно верижно колело, външната пластина на водача на веригата на предния дерайльор може да се допре до веригата. Използвайте външна броня [OT-SP41] и водач на жило (SM-SP17/SP18) за плавна работа. Ако хлабината във връзките е толкова голяма, че настройката не е възможна, трябва да смените дерайльора. Продуктите не са гарантирани срещу естествено износване и влошаване по време на нормална работа и остаряване. Действителният продукт може да се различава от илюстрациите, тъй като това ръководство е предназначено главно за разяснение на процедурите за използване на продукта. 6

7 СПИСЪК НА ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ

8 СПИСЪК НА ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ СПИСЪК НА ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ За целите на монтажа, настройката и техническата поддръжка са необходими следните инструменти. Инструмент Инструмент 2 mm шестограмен ключ 8 mm шестограмен ключ 4 mm шестограмен ключ Торкс [ 10] 8

9 МОНТАЖ

10 МОНТАЖ МОНТАЖ Монтаж на предния дерайльор Когато монтирате компоненти на карбонова рамка/кормило, проверете препоръчания момент на затягане от производителя на карбоновата рамка или компонент, за да избегнете повреждане на карбоновия материал поради прекомерно натягане или недостатъчна сила за задържане на компонента в резултат на недостатъчен момент на затягане. Монтаж на видове със задно окачване ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ Велосипеди със задни окачвания могат да бъдат позиционирани различно, когато върху велосипеда има велосипедист и когато няма велосипедист. Като използвате илюстрацията за справка, извършете монтаж и настройка на SIS докато седите на велосипеда. 10

11 МОНТАЖ Монтаж на предния дерайльор (троен преден) Тип скоба (FD-M9000/M8000/M672/M612) ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ Проверете като държите шестограмен ключ към плоската повърхност на най-голямото верижно колело, както е показано на илюстрацията. Странично завъртане 1. Временно прикрепете закрепващия болт. Когато извършвате пренастройка и т.н. без нивелиращ блок Рro-Set, изравнете плоската повърхност на най-голямото верижно колело посредством болта за долна настройка. 1 4 mm шестограмен ключ (A) Закрепващ болт 2. Подравнете плоската част на външната пластина на водача на веригата паралелно с плоската повърхност на най-голямото верижно колело. Уверете се, че разстоянието [A-B] от върха на зъбите на най-голямото верижно колело е 1 до 3 mm. 1 2 mm шестограмен ключ (A) Болт за долна настройка 3. Когато завършите настройката, затегнете закрепващия болт. Момент на затягане 4 mm шестограмен ключ 5-7 N m [A-B] 1-3 mm (A) Външна пластина на водача на веригата (B) Най-голямото верижно колело 11

12 МОНТАЖ Тип директен монтаж (FD-M9000/M8000/M672/M612) Странично завъртане 1. Временно прикрепете предния дерайльор на рамката. 2. Подравнете плоската част на външната пластина на водача на веригата паралелно с плоската повърхност на най-голямото верижно колело. Уверете се, че разстоянието [A-B] от върха на зъбите на най-голямото верижно колело е 1 до 3 mm. 1 4 mm шестограмен ключ [A-B] 1-3 mm (A) Външна пластина на водача на веригата (B) Най-голямото верижно колело ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ Когато извършвате пренастройка и т.н. без нивелиращ блок Рro-Set, изравнете плоската повърхност на най-голямото верижно колело посредством болта за долна настройка. 1 2 mm шестограмен ключ (A) Болт за долна настройка 3. Когато приключите с настройката, закрепете предния дерайльор към рамката. Момент на затягане 4 mm шестограмен ключ 5-7 N m 12

13 МОНТАЖ Тип Е (FD-M9000/M8000/M672/M612) Странично завъртане 1. Монтирайте предния дерайльор с фиксиращи болтове за модула на долната конзола. 2. Подравнете плоската част на външната пластина на водача на веригата паралелно с плоската повърхност на най-голямото верижно колело. Уверете се, че разстоянието [A-B] от върха на зъбите на най-голямото верижно колело е 1 до 3 mm след монтиране на предното верижно колело. Ако луфтът не се вмества в този диапазон, регулирайте позицията на закрепване с удължения отвор и фиксирайте фиксиращия болт отново. (A) Фиксиращ болт за долната конзола (B) Модул на долна конзола (C) Конзола Shimano не предоставя фиксиращите болтове за модула на долната конзола. [A-B] 1-3 mm (A) Външна пластина на водача на веригата Позиция на закрепване (B) Най-голямото верижно колело ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ Когато извършвате пренастройка и т.н. без нивелиращ блок Рro-Set, изравнете плоската повърхност на най-голямото верижно колело посредством болта за долна настройка. 1 Най-голямот верижно колело 40T ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ Някои модели поддържат до 42Т. 1 2 mm шестограмен ключ (A) Болт за долна настройка 13

14 МОНТАЖ Монтаж на предния дерайльор (двоен преден) Тип скоба (FD-M9020/M8020/M617/M677) 2. Регулирайте болта за долна настройка и подравнете плоската част на външната пластина на водача на веригата паралелно на плоската повърхност на най-голямото верижно колело. Уверете се, че разстоянието [B-C] от върха на зъбите на най-голямото верижно колело е 1 до 3 mm. Странично завъртане 1. Временно прикрепете закрепващия болт. 1 4 mm шестограмен ключ (A) Закрепващ болт [B-C] 1-3 mm 1 2 mm шестограмен ключ (A) Болт за долна настройка (B) Външна пластина на водача на веригата (С) Най-голямото верижно колело Уверете се, че не сте разположили водача на веригата, както е показано на илюстрацията. 3. Когато завършите настройката, затегнете закрепващия болт. Момент на затягане 4 mm шестограмен ключ 5-7 N m 14

15 МОНТАЖ Тип скоба (FD-M9025/M8025/M618) Горно завъртане / Долно завъртане 1. Временно прикрепете закрепващия болт. 2. Регулирайте болта за долна настройка и подравнете плоската част на външната пластина на водача на веригата паралелно на плоската повърхност на най-голямото верижно колело. Уверете се, че разстоянието [B-C] от върха на зъбите на най-голямото верижно колело е 1 до 3 mm. 1 4 mm шестограмен ключ (A) Закрепващ болт [B-C] 1-3 mm 1 Горно завъртане 2 Долно завъртане 3 2 mm шестограмен ключ (A) Болт за долна настройка (B) Външна пластина на водача на веригата (С) Най-голямото верижно колело Уверете се, че не сте разположили водача на веригата, както е показано на илюстрацията. 15

16 МОНТАЖ ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ Проверете като държите шестограмен ключ към плоската повърхност на най-голямото верижно колело, както е показано на илюстрацията. 2. Регулирайте болта за долна настройка и подравнете плоската част на външната пластина на водача на веригата паралелно на плоската повърхност на най-голямото верижно колело. Уверете се, че разстоянието [A-B] от върха на зъбите на най-голямото верижно колело е 1 до 3 mm. 3. Когато завършите настройката, затегнете закрепващия болт. Момент на затягане 4 mm шестограмен ключ 5-7 N m Тип директен монтаж (FD-M9020/M8020/M617/M677) Странично завъртане 1. Временно прикрепете предния дерайльор на рамката. [A-B] 1-3 mm 1 2 mm шестограмен ключ (A) Външна пластина на водача на веригата (B) Най-голямото верижно колело Уверете се, че не сте разположили водача на веригата, както е показано на илюстрацията. 1 Височина на монтиране 2 4 mm шестограмен ключ Съвместимите верижни колела варират в зависимост от височината на монтиране. Уверете се, че сте проверили размерите на рамката. Височина на монтиране Най-голямо съвместимо верижно колело 155,5 mm 34T - 36T 159,5 mm 36T - 38T 16

17 МОНТАЖ 3. Когато приключите с настройката, закрепете предния дерайльор към рамката. Момент на затягане 4 mm шестограмен ключ 5-7 N m 2. Регулирайте болта за долна настройка и подравнете плоската част на външната пластина на водача на веригата паралелно на плоската повърхност на най-голямото верижно колело. Уверете се, че разстоянието [A-B] от върха на зъбите на най-голямото верижно колело е 1 до 3 mm. Тип директен монтаж (FD-M9025/M8025/M618) Долно завъртане 1. Временно прикрепете предния дерайльор на рамката. [A-B] 1-3 mm 1 Височина на монтиране 2 4 mm шестограмен ключ Съвместимите верижни колела варират в зависимост от височината на монтиране. Уверете се, че сте проверили размерите на рамката. Височина на Най-голямо съвместимо монтиране верижно колело 1 2 mm шестограмен ключ (A) Външна пластина на водача на веригата (B) Най-голямото верижно колело Уверете се, че не сте разположили водача на веригата, както е показано на илюстрацията. 155,5 mm 34T - 36T 159,5 mm 36T - 38T 17

18 МОНТАЖ 3. Когато приключите с настройката, закрепете предния дерайльор към рамката. Момент на затягане 4 mm шестограмен ключ 5-7 N m Тип Е (FD-M9020/M8020/M617/M677) Странично завъртане 1. Закрепете с фиксиращи болтове за модула на долната конзола. Позицията на закрепване варира в зависимост от броя на използваните зъби на зъбните колела. Вижте илюстрация за позицията на закрепване. (A) Фиксиращ болт за долната конзола (B) Модул на долна конзола (C) Конзола Shimano не предоставя фиксиращите болтове за модула на долната конзола. Позиция на закрепване 1 Най-голямото верижно колело 38T 2 Най-голямото верижно колело 36T 3 Най-голямото верижно колело 34T 18

19 МОНТАЖ 2. Регулирайте болта за долна настройка и подравнете плоската част на външната пластина на водача на веригата паралелно на плоската повърхност на най-голямото верижно колело. Уверете се, че разстоянието [A-B] от върха на зъбите на най-голямото верижно колело е 1 до 3 mm след монтиране на предното верижно колело. Ако луфтът не се вмества в този диапазон, регулирайте позицията на закрепване с удължения отвор и фиксирайте фиксиращия болт отново. Тип Е (FD-M9025/M8025/M618) Горно завъртане 1. Закрепете с фиксиращи болтове за долната конзола. Позицията на закрепване варира в зависимост от броя на използваните зъби на зъбните колела. Вижте илюстрация за позицията на закрепване. (A) Фиксиращ болт за долната конзола (B) Модул на долна конзола (C) Конзола Shimano не предоставя фиксиращите болтове за долната конзола. Позиция на закрепване [A-B] 1-3 mm 1 2 mm шестограмен ключ (A) Външна пластина на водача на веригата (B) Най-голямото верижно колело Уверете се, че не сте разположили водача на веригата, както е показано на илюстрацията. 1 Двоен: Най-голямото верижно колело 38T 2 Двоен: Най-голямото верижно колело 36T 3 Двоен: Най-голямото верижно колело 34T 19

20 МОНТАЖ 2. Регулирайте болта за долна настройка и подравнете плоската част на външната пластина на водача на веригата паралелно на плоската повърхност на най-голямото верижно колело. Уверете се, че разстоянието [A-B] от върха на зъбите на най-голямото верижно колело е 1 до 3 mm след монтиране на предното верижно колело. Ако луфтът не се вмества в този диапазон, регулирайте позицията на закрепване с удължения отвор и фиксирайте фиксиращия болт отново. [A-B] 1-3 mm 1 2 mm шестограмен ключ (A) Външна пластина на водача на веригата (B) Най-голямото верижно колело Уверете се, че не сте разположили водача на веригата, както е показано на илюстрацията. 20

21 НАСТРОЙКА

22 НАСТРОЙКА НАСТРОЙКА Процедурите на настройка се различават в зависимост от това, дали велосипедът е с предни комплекти тройно верижно колело или предни комплекти двойно верижно колело. Преди извършване на настройки проверете спецификациите на велосипеда. 3. Регулирайте позицията на водача на веригата посредством болта за долна настройка. Регулирайте луфта [B-C] между вътрешната пластина на водача на веригата и веригата да е 0 до 0,5 mm. Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (троен преден) Настройка на позицията на долната страна 1. Демонтирайте нивелиращия блок Pro-Set. (A) Нивелиращ блок Pro-Set 2. Регулирайте положението на веригата спрямо най-малкото верижно колело и най-голямото зъбно колело, както е показано на илюстрацията. [B-C] 0-0,5 mm 1 Горно завъртане 2 Долно завъртане 3 Странично завъртане 4 2 mm шестограмен ключ (A) Болт за долна настройка (B) Вътрешна пластина на водача на веригата (C) Верига 1 Ниска 2 Средна 3 Най-горна 4 Индексна точка на жилото (A) Най-малко верижно колело (B) Най-голямото зъбно колело 22

23 НАСТРОЙКА Закрепване на жилото Странично завъртане (FD-M9000/M8000/M672/M612) 2. Прокарайте вътрешното жило по протежение на фиксиращия жлеб за жилото отгоре на фиксиращия болт. 1. Преместете лоста за смяна на предавките на ниската позиция. Прокарайте жилото през предния дерайльор. Прокарайте вътрешното жило по протежение на водача на жилото. (A) Фиксиращ жлеб за жилото (A) Вътрешно жило (B) Водач на жилото (C) Уплътнена външна капачка (D) Външна броня Уверете се, че прекарвате вътрешното жило по протежение на фиксиращия жлеб за жилото, както е показано на илюстрацията. Препоръчителна е смяна на капака със зъб, когато се сменя вътрешното жило. * Капакът със зъб се доставя само с FD-M Фиксирайте вътрешното жило с фиксиращ болт за жилото. (A) Капак със зъб Може да се отделят мъхове, когато се монтира вътрешното жило или когато покритието е повредено по време на работа, но това няма да влоши неговата функция. Ако външната броня се мести на голям ъгъл, като при велосипеди с окачване, препоръчва се да използвате запечатана външна капачка (алуминиева). (A) Уплътнена външна капачка (B) Запечатана външна капачка (алуминиева) Момент на затягане 4 mm шестограмен ключ 6-7 N m 23

24 НАСТРОЙКА Настройка на обтягането на жилото 1. Регулирайте положението на веригата спрямо средното верижно колело и най-голямото зъбно колело, както е показано на илюстрацията. 2. Регулирайте позицията с механизма за регулиране на жилото. Регулирайте луфта [B-C] между вътрешната пластина на водача на веригата и веригата да е 0 до 0,5 mm. 1 Ниска 2 Средна 3 Най-горна 4 Индексна точка на жилото (A) Средно верижно колело (B) Най-голямото зъбно колело Регулирайте лоста след като сте го задействали от най-горната към средната, а не от долна към средна. [B-C] 0-0,5 mm (A) Механизъм за регулиране на жилото (B) Вътрешна пластина на водача на веригата (C) Верига ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ След регулиране на позицията с механизма за регулиране на жилото, превключете лоста веднъж и проверете луфта отново. 24

25 НАСТРОЙКА Горна настройка 1. Регулирайте положението на веригата спрямо най-голямото верижно колело и най-малкото зъбно колело, както е показано на илюстрацията. 2. Регулирайте позицията на водача на веригата посредством болта за горна настройка. Регулирайте луфта [B-C] между външната пластина на водача на веригата и веригата да е 0 до 0,5 mm. 1 Ниска 2 Средна 3 Най-горна 4 Индексна точка на жилото (A) Най-голямото верижно колело (B) Най-малкото зъбно колело [B-C] 0-0,5 mm 1 Горно завъртане 2 Долно завъртане 3 Странично завъртане 4 2 mm шестограмен ключ (A) Болт за горна настройка (B) Верига (C) Външна пластина на водача на веригата 25

26 НАСТРОЙКА Проверка на превключване на предавките и дребни настройки След като жилото бъде монтирано и регулирано, проверете превключването на предавките, като използвате лоста за смяна на предавките. (Това трябва да се извърши и ако превключването бъде затруднено.) Използвайте таблицата за справка при настройка на болтовете. Завъртете болта 1/8 оборот за всяка настройка. Ако веригата изпадне от страната на курбела. Завъртете болта за горна настройка по посока на часовниковата стрелка. Ако превключването от средното верижно колело към най-голямото е затруднено. Затегнете жилото. Ако не се наблюдава подобрение, завъртете болта за горна настройка по посока обратна на часовниковата стрелка. Монтаж на жилото и регулиране на превключването на предавките (предна двойка) Забележка: Брой на позициите на предните верижни колела и позицията на лоста Процедурата за работа с лоста за смяна на предавките е както следва. За двойни предни верижни колела Използвайте ниската и средната позиция на превключвателя. Горната позиция не се използва. Ако превключването от най-голямото верижно колело към средното е затруднено. Разхлабете жилото. Ако веригата изпадне към страната на долната конзола. Завъртете болта за долна настройка по посока на часовниковата стрелка. Ако при превключване от най-голямото верижно колело средното бъде пропуснато. Затегнете жилото. Ако превключването е трудно от средното верижно колело към най-малкото. Завъртете болта за долна настройка по посока обратна на часовниковата стрелка. 1 Позиция на предно верижно колело 2 Позиция на лоста за смяна на предавките 3 Ниска 4 Средна 5 Най-горна (A) Най-малко верижно колело (B) Най-голямото верижно колело 26

27 НАСТРОЙКА Забележка: Използване на преобразувателя 2. Регулирайте позицията на водача на веригата посредством болта за долна настройка. Регулирайте луфта [B-C] между вътрешната пластина на водача на веригата и веригата да е 0 до 0,5 mm. 1 Преобразувателят в подробности 2 Стар 3 Нов ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ Позиции на преобразователя на лоста за смяна на предавките Настройка на позицията на долната страна 1. Регулирайте положението на веригата спрямо най-малкото верижно колело и най-голямото зъбно колело, както е показано на илюстрацията. [B-C] 0-0,5 mm 1 Горно завъртане 2 Долно завъртане 3 Странично завъртане 4 2 mm шестограмен ключ (A) Болт за долна настройка (B) Вътрешна пластина на водача на веригата (C) Верига 1 Ниска 2 Най-горна 3 Индексна точка на жилото (A) Най-малко верижно колело (B) Най-голямото зъбно колело 27

28 НАСТРОЙКА Закрепване на жилото Странично завъртане (FD-M9020/M8020/M617/M677) 2. Прокарайте вътрешното жило по протежение на фиксиращия жлеб за жилото отгоре на фиксиращия болт. 1. Преместете лоста за смяна на предавките на ниската позиция. Прокарайте жилото през предния дерайльор. Прокарайте вътрешното жило по протежение на водача на жилото. (A) Фиксиращ жлеб за жилото (A) Вътрешно жило (B) Водач на жилото (C) Уплътнена външна капачка (D) Външна броня Уверете се, че прекарвате вътрешното жило по протежение на фиксиращия жлеб за жилото, както е показано на илюстрацията. Препоръчителна е смяна на капака със зъб, когато се сменя вътрешното жило. * Капакът със зъб се доставя само с FD-M Фиксирайте вътрешното жило с фиксиращ болт за жилото. (A) Капак със зъб Може да се отделят мъхове, когато се монтира вътрешното жило или когато покритието е повредено по време на работа, но това няма да влоши неговата функция. Ако външната броня се мести на голям ъгъл, като при велосипеди с окачване, препоръчва се да използвате запечатана външна капачка (алуминиева). (A) Уплътнена външна капачка (B) Запечатана външна капачка (алуминиева) Момент на затягане 4 mm шестограмен ключ 6-7 N m 28

29 НАСТРОЙКА Горно завъртане (FD-M9025/M8025/M618) Общо за тип Е и тип скоба 1. Използвайте шестограмен ключ за затягане на болта за монтиране на жилото. Долно завъртане (FD-M9025/M8025/M618) Тип скоба 1. За видове с дърпане отдолу Прокарайте вътрешното жило през водача на жилото. За видове с дърпане отгоре: Прокарайте вътрешното жило през болта за монтиране на жилото. Водач на жилото не се използва. (A) 4 mm шестограмен ключ Момент на затягане 4 mm шестограмен ключ 6-7 N m 1 Издърпване отдолу 2 Издърпване отгоре (A) 4 mm шестограмен ключ Момент на затягане 4 mm шестограмен ключ 6-7 N m Прокарайте жилото, както е показано на илюстрацията. 29

30 НАСТРОЙКА Тип директен монтаж 1. За видове с дърпане отдолу Прокарайте вътрешното жило през водача на жилото. За видове с дърпане отгоре: Монтирайте уплътнената външна капачка и прокарайте вътрешното жило през болта за монтиране на жилото. Водач на жилото не се използва. Препоръчителна е смяна на капака със зъб, когато се сменя вътрешното жило. * Капакът със зъб се доставя само с FD-M9025. (A) Капак със зъб 1 Издърпване отдолу 2 Издърпване отгоре (A) 4 mm шестограмен ключ (B) Уплътнена външна капачка Може да се отделят мъхове, когато се монтира вътрешното жило или когато покритието е повредено по време на работа, но това няма да влоши неговата функция. Ако външната броня се мести на голям ъгъл, като при велосипеди с окачване, препоръчва се да използвате запечатана външна капачка (алуминиева). Момент на затягане 4 mm шестограмен ключ 6-7 N m (A) Уплътнена външна капачка (B) Запечатана външна капачка (алуминиева) Прокарайте жилото, както е показано на илюстрацията. 30

31 НАСТРОЙКА Настройка на обтягането на жилото 1. Регулирайте положението на веригата спрямо най-голямото верижно колело и най-голямото зъбно колело както е показано на илюстрацията. 2. Регулирайте позицията с механизма за регулиране на жилото. Регулирайте луфта [B-C] между вътрешната пластина на водача на веригата и веригата да е 0 до 0,5 mm. 1 Ниска 2 Най-горна 3 Индексна точка на жилото (A) Най-голямото верижно колело (B) Най-голямото зъбно колело [B-C] 0-0,5 mm (A) Механизъм за регулиране на жилото (B) Вътрешна пластина на водача на веригата (C) Верига ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ След регулиране на позицията с механизма за регулиране на жилото, превключете лоста веднъж и проверете луфта отново. 31

32 НАСТРОЙКА Горна настройка 1. Регулирайте положението на веригата спрямо най-голямото верижно колело и най-малкото зъбно колело, както е показано на илюстрацията. 2. Регулирайте позицията на водача на веригата посредством болта за горна настройка. Регулирайте луфта [B-C] между външната пластина на водача на веригата и веригата да е 0 до 0,5 mm. 1 Ниска 2 Най-горна 3 Индексна точка на жилото (A) Най-голямото верижно колело (B) Най-малкото зъбно колело [B-C] 0-0,5 mm 1 Горно завъртане 2 Долно завъртане 3 Странично завъртане 4 2 mm шестограмен ключ (A) Болт за горна настройка (B) Верига (C) Външна пластина на водача на веригата 32

33 НАСТРОЙКА Проверка на превключване на предавките и дребни настройки След като жилото бъде монтирано и регулирано, проверете превключването на предавките, като използвате лоста за смяна на предавките. (Това трябва да се извърши и ако превключването бъде затруднено.) Използвайте таблицата за справка при настройка на болтовете. Завъртете болта 1/8 оборот за всяка настройка. Ако веригата изпадне от страната на курбела. Завъртете болта за горна настройка по посока на часовниковата стрелка. Ако превключването е трудно от най-малкото верижно колело към най-голямото верижно колело. Затегнете жилото. Ако не се наблюдава подобрение, завъртете болта за горна настройка по посока обратна на часовниковата стрелка. Ако превключването е трудно от най-голямото верижно колело към най-малкото верижно колело. Разхлабете жилото. Ако веригата изпадне към страната на долната конзола. Затегнете жилото. Ако не се наблюдава подобрение, завъртете болта за долна настройка по часовниковата стрелка. 33

34 ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

35 ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 2. Закрепете здраво рамото на уловителя на веригата както е показано на илюстрацията. Подмяна на уловителя на веригата В зависимост от спецификациите има също модели без уловител на веригата. Демонтаж (A) Рамо на уловителя на веригата 1. Свалете фиксиращия болт. Формата на уловителя на веригата може да се различава в зависимост от модела. Уверете се, че използвате съвместим уловител на верига. В случай на уловител на верига като показания на илюстрацията, отбележете си позициите на издатините докато извършвате подмяната. (A) Торкс 10 (B) Фиксиращ болт Монтаж 1. Временно прикрепете уловителя на веригата към водача на веригата. (A) Водач на верига (B) Уловител на верига (C) Рамо на уловителя на веригата (A) Издатина 35

36 ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 3. Фиксирайте уловителя на веригата към вътрешната пластина на водача на веригата. 2. Повдигнете нагоре, за да я отстраните. (A) Торкс [ 10] (B) Фиксиращ болт (C) Вътрешна пластина на водача на веригата Момент на затягане Торкс N m Когато отстранявате гумената подложка А, не прилагайте прекомерна сила. Това може да повреди водача на веригата или да доведе до нежелани наранявания. Не използвайте повторно гумени подложки, които са били демонтирани. Гумената подложка може да се разхлаби поради деформация и др. Подмяна на гумена подложка А В зависимост от спецификациите има също модели без гумена подложка А. Демонтаж Монтаж 1. Монтирайте гумена подложка А. Нагласете удължения отвор към рамото на гумената подложка А. Притиснете рамото на гумената подложка A докрай. 1. Отстранете гумена подложка А. Поставете малка плоска отвертка в цепнатината, както е показано на илюстрацията. (A) Гумена подложка A (A) Рамо на гумената подложка А (B) Удължен отвор 36

37 ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 2. Подравнете издатината на гумената подложка А с отвора на водача на веригата. Леко натиснете навътре гумената подложка A с 8 mm шестограмен ключ. Поставете плътно гумената подложка А. Монтаж 1. Изравнете отвора за монтиране на гумената подложка B на водача на веригата с издатината на гумената подложка B. Притиснете издатината от обратната страна на гумената подложка В. Уверете се, че издатината на гумената подложка B е прикрепена сигурно върху водача на веригата. Подмяна на гумена подложка B Демонтаж 1. Отлепете гумената подложка B от обратната страна на водача на веригата и я отстранете. (A) Отвор за монтиране на гумената подложка B (A) Гумена подложка В 37

38 Моля, обърнете внимание: cпецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие с цел подобрения. (Bulgarian)

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо (Bulgarian) DM-MDFD001-02 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльор ALIVIO FD-M4000 FD-M4020 Без серия FD-MT400 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла (Bulgarian) DM-HB0005-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050

Подробно

(Bulgarian) DM-RD Ръководство за дилъри Заден дерайльор MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ново RD-M615 MTB SHADOW RD R

(Bulgarian) DM-RD Ръководство за дилъри Заден дерайльор MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ново RD-M615 MTB SHADOW RD R (Bulgarian) DM-RD0001-05 Ръководство за дилъри Заден дерайльор MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ново RD-M615 MTB SHADOW RD RD-M981 RD-M781 RD-M670 Ново RD-M610 RD-M4000 RD-M3000

Подробно

(Bulgarian) DM-RAFC Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Курбели DURA-AC

(Bulgarian) DM-RAFC Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Курбели DURA-AC (Bulgarian) DM-RAFC001-03 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Курбели DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000 105 FC-R7000 Средно движение

Подробно

(Bulgarian) DM-RCFC Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Курбели Без сер

(Bulgarian) DM-RCFC Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Курбели Без сер (Bulgarian) DM-RCFC001-02 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Курбели Без серия FC-RS400 FC-RS510 Средно движение BB-RS500 BB-RS500-PB

Подробно

(Bulgarian) DM-SG Ръководство за дилъри Nexus Inter-8 Inter-7 Inter-5

(Bulgarian) DM-SG Ръководство за дилъри Nexus Inter-8 Inter-7 Inter-5 (Bulgarian) DM-SG0003-07 Ръководство за дилъри Nexus Inter-8 Inter-7 Inter-5 СЪДЪРЖАНИЕ МОДЕЛИ, КОИТО СА РАЗГЛЕДАНИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА ДИЛЪРИ... 4 ВАЖНО... 5 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА... 6 СПИСЪК

Подробно

(Bulgarian) DM-SG Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Inter-11 Inter-8

(Bulgarian) DM-SG Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Inter-11 Inter-8 (Bulgarian) DM-SG0004-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Inter-11 Inter-8 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 3 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА...

Подробно

(Bulgarian) DM-E Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE SC-E8000 SW-E8000

(Bulgarian) DM-E Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE SC-E8000 SW-E8000 (Bulgarian) DM-E8000-03 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE SC-E8000 SW-E8000-L SW-M9050-R SW-M8050-R RD-M9050 RD-M8050 FC-E8000

Подробно

(Bulgarian) DM-M Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE DEORE XT Серия M8050

(Bulgarian) DM-M Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE DEORE XT Серия M8050 (Bulgarian) DM-M8050-05 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE DEORE XT Серия M8050 DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD905 SW-M8050 SM-BTC1

Подробно

(Bulgarian) DM-M Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE DEORE XT Серия M8050

(Bulgarian) DM-M Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE DEORE XT Серия M8050 (Bulgarian) DM-M8050-07 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE DEORE XT Серия M8050 DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD905 SW-M8050 SM-BTC1

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕ

серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕ серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕИ Преди да пристъпите към използване на крачето, прочетете

Подробно

(Bulgarian) DM-DA Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия 9070 DURA-ACE

(Bulgarian) DM-DA Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия 9070 DURA-ACE (Bulgarian) DM-DA0001-10 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия 9070 DURA-ACE SW-R610 SW-9071 SW-R671 ST-9070 ST-9071 FD-9070 RD-9070

Подробно

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

VCT-HM1 BG OI_ indd

VCT-HM1 BG OI_ indd 4-443-654-13(1) Стойка за монтиране на фотоапарат/ видеокамера върху кормилото на велосипед Ръководство за употреба 2012 Sony Corporation VCT-HM1 Забележка за потребителите в страните, прилагащи Директивите

Подробно

Как се заменят пружините на предния мост на Renault Scenic II

Как се заменят пружините на предния мост на Renault Scenic II Как се заменят пружините на предния мост на Renault Scenic II Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте пружините на Renault Scenic II по двойки. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Mazda 3 BK

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Mazda 3 BK Как да заменим спитачните накладки на предните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране. Вдигнете

Подробно

Как се подменят предните амортисьори на Mercedes-Benz A W169

Как се подменят предните амортисьори на Mercedes-Benz A W169 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 При ремонта на Вашия, заменяйте едновременно и двата амортисьора. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори на задните колела Разхлабете болтовете

Подробно

Как се подменят предните амортисьори на Peugeot 406

Как се подменят предните амортисьори на Peugeot 406 амортисьори на Peugeot 406 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 При ремонта на Вашия Peugeot 406, заменяйте едновременно и двата амортисьора. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори

Подробно

Как да заменим лагера на предната главина на Mercedes-Benz A W168

Как да заменим лагера на предната главина на Mercedes-Benz A W168 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете болтовете на колелата

Подробно

Как се заменят пружините на предния мост на Mitsubishi Colt Z30

Как се заменят пружините на предния мост на Mitsubishi Colt Z30 Как се заменят пружините на Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте пружините на по двойки. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори на задните колела Разхлабете болтовете на колелата

Подробно

(Bulgarian) DM-E Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия E7000 SC-E7

(Bulgarian) DM-E Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия E7000 SC-E7 (Bulgarian) DM-E7000-00 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия E7000 SC-E7000 EW-EN100 SW-E7000-L SW-E8000-L SW-M8050-L SW-E7000-R

Подробно

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на Skoda Octavia 1Z

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на Skoda Octavia 1Z Как да заменим тампона на Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете

Подробно

Как да заменим задния спирачен диск Ford Focus II

Как да заменим задния спирачен диск Ford Focus II Как да заменим задния спирачен диск Ford Focus II Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте спирачните дискове на автомобила си Ford Focus II в комплект за съответния мост, независимо

Подробно

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на Opel Astra H

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на Opel Astra H Как да заменим тампона на Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 Разхлабете болтовете на колелата 5 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част

Подробно

EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с

EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с горен зъбен транспорт Благодарим Ви, че закупихте

Подробно

Как се подменят предните амортисьори на PEUGEOT 206

Как се подменят предните амортисьори на PEUGEOT 206 амортисьори на PEUGEOT 206 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 При ремонта на Вашия PEUGEOT 206, заменяйте едновременно и двата амортисьора. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори

Подробно

Как да заменим лагера на предната главина на Ford Fiesta V

Как да заменим лагера на предната главина на Ford Fiesta V предната главина на Ford Fiesta V Извършете замяната в следната последоватленост: 1 За замяна на лагера е удобно използването на скоба за избиване и набиване на лагерите на главината. Вдигнете ръчната

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Citroen C3

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Citroen C3 Как да заменим спитачните накладки на предните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране. Вдигнете

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Как се заменят пружините на предния мост на Opel Astra G

Как се заменят пружините на предния мост на Opel Astra G Как се заменят пружините на предния мост на Opel Astra G Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте пружините на Opel Astra G по двойки. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори на

Подробно

Как да заменим задния спирачен диск BMW 5 E 39

Как да заменим задния спирачен диск BMW 5 E 39 Как да заменим задния спирачен диск BMW 5 E 39 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте спирачните дискове на автомобила си BMW 5 E 39 в комплект за съответния мост, независимо от състоянието

Подробно

Как се заменят пружините на задния мост на Honda CR-V III

Как се заменят пружините на задния мост на Honda CR-V III Как се заменят пружините на задния мост на Honda CR-V III Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на предните колела 4 Повдигнете задната част на

Подробно

MONDEO_BG

MONDEO_BG MONDEO СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ECE R44/04 ГРУПА 0, I (0-18 кг.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ИНФОРМАЦИЯ 1. Това е универсално обезопасително устройство

Подробно

Как да заменим лагера на предната главина на Honda Jazz GD

Как да заменим лагера на предната главина на Honda Jazz GD Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете болтовете на колелата

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на задните дискови спирачки Mercedes-Benz E-Class W211

Как да заменим спитачните накладки на задните дискови спирачки Mercedes-Benz E-Class W211 Как да заменим спитачните накладки на задните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Отпуснете напълно ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на предните колела 4 Повдигнете задната част

Подробно

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 2 Информация за поставката за автомобил С поставката за автомобил Nokia CR-123 & стойката Easy Mount HH-22 имате

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно