Име на материала:

Размер: px
Започни от страница:

Download "Име на материала:"

Препис

1 Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН Мерна единица: Брой Категория: 31 Металургични продукти Аварийни запаси: Да Характеристика на материала: С този технически стандарт за материал се опелят изискванията за отклонителни шинодържатели с триъгълна форма, изработени от сплав на алуминий, магнезий и силиций, за монтаж на отклонения от събирателни шини със широчина 40 mm, 50 mm, 60 mm; 80 mm; 100 mm; 120 mm, форма и размери съгласно Фигура 1. Излзване: Отклонителните шинодържатели с триъгълна форма са пназначени за излзване при изграждане, ремонт, експлоатация и ддържане на открити и закрити разпелителни уби СрН и комплектни комутационни устройства НН. Съответствие на пложеното изпълнение с нормативно-техническите документи: Отклонителните шинодържатели с триъгълна форма трябва да отговарят на сочения -долу стандарт или еквивалентно/и, включително на неговите валидни изменения, допълнения и правки: БДС EN 1706:2010 Алуминий и алуминиеви сплави. Отливки. Химичен състав и механични свойства. (EN 1706:2010) или еквивалентно/и. Изисквания към документацията и изпитванията Документ 1 Точно обозначение на типа на отклонителните шинодържатели с триъгълна форма, производителя и страната на производство и следно издание на каталога на производителя 2 Техническо описание на отклонителните шинодържатели с триъгълна форма, гарантирани параметри и характеристики, тегло и др. 3 Оразмерен чертеж 4 Експлоатационна дълготрайност, год. Приложение (или текст) Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите могат да бъдат и само на английски език). Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 1 от 6 ЧЕЗ Разпеление България АД

2 Технически данни 1. Параметри на електрическата разпелителна мрежа Параметър Стойност 1.1 Номинални напрежения 400 / 230 V V V 1.2 Максимални работни напрежения 440 / 253 V V V 1.3 Номинална честота 50 Hz 1.4 Брой на фазите Заземяване на звездния център Директно заземен През активно съпротивление; през дъгогасителна бобина; изолиран звезден център. 1.6 Токове на късо съединение 19.2 ka 15 ka 2. Характеристика на работната са и място на монтиране Характеристика Стойност 2.1 Място на монтиране На открито/закрито 2.2 Максимална околна температура + 40 C 2.3 Минимална околна температура Минус 25 С 2.4 Относителна влажност До Надморска височина Дo 2000 m Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 2 от 6 ЧЕЗ Разпеление България АД

3 3. Технически параметри и характеристики Параметър и характеристика Изискване 3.1 Конструкция Шинодържателите трябва да бъдат изработени за присъединяване на отклонения от събирателните шини. 3.2 Материал а) Планките на отклонителните шинодържатели трябва да бъдат изработени от високоякостна сплав от групите AlSi7Mg или AlSi10Mg съгласно БДС EN 1706 или еквивалентно/и, с якост на опън R m =220 MPa. 3.3 Индикативни размери съгласно Фигура 1 и Таблица 1 (Могат да бъдат излзвани сплави други стандарти на международно признати организации стандартизация с добен химичен състав и със същите или -добри механични свойства). (Да се сочи буквено-цифровото означение на сплавта съгласно БДС EN 1706 или еквивалентно/и). б) Болтовите съединения болтове и гайки с шестостенна глава; шайби; пружинни шайби (федершайби), трябва да бъдат изработени от дходяща въглеродна стомана и да бъдат устойчиви на атмосферна корозия. с широчина 40 mm Н = 56 mm; А = 50 mm; R = 12; с широчина 50 mm Н = 66 mm; А = 60 mm; R = 12; с широчина 60 mm Н = 76 mm; А = 70 mm; Гарантирано пложение Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 3 от 6 ЧЕЗ Разпеление България АД

4 Параметър и характеристика Изискване с широчина 80 mm Н = 96mm; А = 90 mm; с широчина 100 mm Н = 116 mm; А = 110 mm;. с широчина 120 mm Н = 136 mm; А = 130 mm; 3.4 Болтови съединения Всяко болтово съединение трябва да включва болт и гайка с шестостенна глава, дложна шайба и пружинна шайба (федершайба). 3.5 Материал на болтовите съединения 3.6 Антикорозионно критие на болтовите съединения (при стомана защитена с антикорозионно критие) Неръждаема стомана или стомана защитена с антикорозионно критие (Да се сочи) Антикорозионното критие трябва да осигурява експлоатационна дълготрайност на болтовите съединения min 30 години. 3.7 Качество на изработката а) По планките на отклонителните шинодържатели за шина не трябва да има неметални включвания, пукнатини, неравности, остри изпъкналости (израстъци) от отливката или други ви, нарушаващи работоссобността на шинодържателите. Гарантирано пложение Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 4 от 6 ЧЕЗ Разпеление България АД

5 Параметър и характеристика Изискване б) Цинковото критие на съставните елементи на болтовите съединения трябва да бъде равномерно, непрекъснато и да има добро сцепление със стоманената върхност. Не се допускат пукнатини, мехури, остатъци от цинкови шлаки, флюс или остри цинкови изпъкналости (израстъци). Поцинкованите резби трябва да зволяват свободно навиване на гайките. 3.8 Маркировка Отклонителните шинодържатели трябва да бъдат маркирани най-малко с наименованието или логото на производителя, типа и широчината на шината, за която са пназначени. 3.9 Опаковка а) В дходяща опаковка, ппазваща от механични ви и атмосферни влияния при трансрт и съхранение с брутно тегло до 50 kg. б) На всяка опаковка трябва да бъде прикрепен етикет, на който трябва да бъдат написани четливо най-малко следните данни: наименованието или логото на производителя, широчината на шината, за която са пназначени, и номера на партидата Съхранение Отклонителните шинодържатели трябва да бъдат съхранявани в сухи и чисти складови мещения, несъдържащи вни изпарения и газове Трансрт При трансртиране отклонителните шинодържатели трябва да бъдат защитени от механични ви, влага и активни химически вещества Експлоатационна дълготрайност min 30 години Гарантирано пложение Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 5 от 6 ЧЕЗ Разпеление България АД

6 Таблица 1 - Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав на стандарта Съкратено наименование Шинодържател,триъг., отклонителен, Al, 40mm Шинодържател,триъг., отклонителен, Al, 50mm Шинодържател,триъг., отклонителен, Al, 60mm Шинодържател,триъг., отклонителен, Al, 80mm Шинодържател,триъг., отклонителен, Al, 100mm Шинодържател,триъг., отклонителен, Al, 120mm Широчина на шината, за която са пназначени, mm Н, mm А, mm Тегло, kg Фигура 1 Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 6 от 6 ЧЕЗ Разпеление България АД

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование материала: Кабелни крайници (обувки), пресови, медни, тръбни, с метално критие Кратко именование материала (40 зка): Каб. обувки, Cu, пресови, тръбни Област: D Кабелни линии НН E Кабелни линии

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

Acti 9_Catalogue.pdf

Acti 9_Catalogue.pdf ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 до 40 A PB104442-40 Каталожни номера PB104452-40 Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и

Подробно

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно

2.2

2.2 АЛУМИНИЕВИ ТОКОВИ КЛЕМИ съгласно DIN 48 072 част 2 за свързване на алуминиеви и алуминиево стоманени проводници Материал: клема: легирана алуминиева сплав (AlMgSi1) подложка: легирана алуминиева сплав

Подробно

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02 Стр. 1 от 9 Техническа спецификация за измервателни токови трансформатори ниско напрежение Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс E7 бул.

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 264 Стандарт на изработка: БДС EN 1092-1 Материал: въглеродна или неръждаема стомана Видове повърхнини съгласно БДС EN 1092-1 265 ФЛАНЦИ PN6 Тип : за челно заваряване DN Присъединителни размери A Диаметър

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet SF 6 - изолирана комплектна разпределителна уредба за средно напрежение CGMCOSMOS до 24 kv 1 КОМПЛЕКТНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА CGMCOSMOS - Напълно SF 6 изолирана, независеща от условията на околната среда

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе СЕРИЯ Индустриалните горелки от серия са специално разработени за инсталации с много големи топлинни мощности. Тези горелки позволяват да се реализира гъвкава модулна горивна система, която може да включва

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 55 Необслужваеми диафрагмени вентили KSB, SISTO 10 Краища на резба PN10 Rp ½" Rp 2" На фланци PN10 DN15-300 Области на приложение Химическа промишленост Индустрия Електрически централи Подходящи за вода,

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно