PowerPoint Presentation

Размер: px
Започни от страница:

Download "PowerPoint Presentation"

Препис

1 Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома SMARTEL

2 Цели на проекта Приемането на мерки за енергийна ефективност насочва индустрията на сградни инсталации към екологични технологии, внасящи промени в изискванията на работното място и самото обучение на специалисти. Проектът SMARTEL има за цел да повиши качеството на предоставяното професионално обучение за електротехници, за да: могат компетенциите и уменията на електротехниците да отговорят на нуждите на домашната автоматизация и интелигентното измерване; насърчат придобиването на допълнителни умения на заетите в сектора, както и тяхната мобилност; да предоставят онлайн образователни ресурси, включително нови и валидирани учебни материали, насоки и др.

3 Партньорство

4 Резултати от професионалното образование и обучение Данни за настоящи и бъдещи изисквания за обучение на електротехници с повишена квалификация в областта на домашната автоматизация и интелигентното измерване, събрани от страните партньори по проекта, анализирани и систематизирани за целите на разработването на учебните материали. Шестте отделни учебни модула съдържат уникален набор от учебни резултати и са преведени на езиците на страните-партньори. Те включват знания, умения и компетенции за ЕЕ инсталации, програмиране на енергоспестяващи електрически уреди, протоколи за домашна автоматизация и т.н. и са готови за употреба от всички доставчици на ПОО в сектора.

5 Модул 1 Какво е домашна автоматизация? Тук ще научите за: Области на приложение на домашната автоматизация; Достъп до системата чрез Интернет и от разстояние; Приложение на изпълнителните механизми в исталацията на дома; Какво е възел, цифров и аналогов сигнал и т.н.; Системите информационна шина ; Автоматизация на различните помещения; Интеграция с други жилищни услуги...

6 Модул 2 Управление на енергията Принос на домашната автоматизация за пестене на енергия в дома и за прилагане на решения за ЕЕ Основни въпроси тук са: Пестене на енергия от осветление; Управление на ОВК системи и настройка на температурата в помещенията; Пестене на вода, горива, елетроенергия и т.н., чрез домашна автоматизация; Откриване на течове на газ, вода и т.н.; Управление на работата на неприоритетни вериги в дома; Разработено ръководство за решения в дома...

7 Модул 3 Мрежи за интелигентни системи за контрол Темата включва: Видове мрежи персонални мрежи, безжични мрежи за далечни разстояния и т.н.; Топология на мрежите; Мрежова среда за пренос на данни; Оптични носители; Безжична среда; Модели на комуникация; Облачни и мъглови изчисления; Мрежи на интелигентни устройства IoT и KNX протоколи, EnOcean мрежи и т.н.

8 Модул 4 Сензори и изпълнителни механизми Темата включва: Видове сензори цифрови, аналогови, магнитни; Ръчно задействани сензори бутони, превключватели; Детектори за дим, топлина, газ, вода, яркост, вятър и т.н.; Термостати за стая; Димери; Свързване на сензори към входни възли на системата за автоматизация на дом...

9 Модул 5 Програмиране и инсталиране на умни устройства Темата включва: Софтуер и комуникационни адаптери на умни устройства за автоматизация на сгради; Комуникационни стандарти за автоматизация на сгради M-Bus, KNX и т.н.; Тълкуване на стандартите на електронно и/или програматорско ниво.; Софтуерни ситеми за автоматизация на сгради; Блоково програмиране; Програмиране на традиционни езици; Оценка на системата, която се автоматизира; Алгоритми за централизиран или индивидуален контрол...

10 Модул 6 Потребителски интерфейс за управление на сгради Темата включва: Същност, видове и мащабност на потребителския интерфейс (ПИ); Софтуер за потребителски интерфейс и WEB мрежи; Елементи за наблюдение и контрол на ПИ; Избор на измервателни устройства според вида комуникация в сградата; Събиране, съхранение на данни, регистриране на тенденции и тяхното тълкуване и пренос към ПИ; ПИ от високо ниво и интегрирането им с такива на други сгради; Разпределителни мрежи за контрол на сгради; Управление на аларми и алармиране; Въвеждане и извеждане от експлоатация; пълна подмяна на системата...

11 Предстоящи дейности, резултати и събития Отворени образователни ресурси и инструменти за оценка на технологиите за интелигентно измерване и домашна автоматизация Широко достъпен SMARTEL онлайн курс (MOOC) в областта на системите за интелигентно измерване и домашна автоматизация и услугите за електротехници Утвърждаване, насърчаване и взаимно признаване на SMARTEL обучителните материали и резултати от страна на заинтересованите страни 2 демонстрационни семинара в Литва и Испания 3 национални информационни дни във Франция, Гърция и България Директни имейл кампании.

12 Следваща дейност MOOC Широко достъпен онлайн курс MOOC ще се основава на 6 учебни модула и инструменти за оценка, разработени от партньорите, контекстуализирани ресурси и материали за оценка и ще създаде Отворени образователни ресурси за разпространение, контекстуализация и използване от заинтересованите доставчици на ПОО. Допълнителни учебни материали ще бъдат разработени на всичките 6 езика на партньорите, като например: видеоклипове, работни задачи, механизми за партньорство и сътрудничество. Тримесечна пилотна сесия на курса ще се проведе в рамките на годината, за улесняване на взаимодействието между специалисти и модератори, и за оценка на учебните материали.

13 Проект SMARTEL За повече информация:

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Мобилната дигитализация (MobiDig)- технология и обучителни материали Проект по Erasmus+ на Р.Б "П.Р.Славейков", Национална професионална гимназия по фотография и полиграфия, Студентско общество за компютърно

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5 План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия... 2 2. BOSC... 3 3. Реализация на BOSC... 3 4. Забележки... 5 1. Визия Българският облак за отворена наука (BOSC)

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

Microsoft PowerPoint - IT_tool_notification

Microsoft PowerPoint - IT_tool_notification СОФТУЕРЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА НОТИФИЦИРАНЕ НА СМЕСИТЕ В ТОКСИКОЛОГИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ Семинар Българско законодателство по ЗБОС (І част) новости, актуализация, помощ по прилагането БКХП 28 март 2019 г. Елена Зидарова,

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ Разширяване капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите - MyCompetence (Проект No BG05M9OP001-1.013-0001-C01) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа

Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа Няма спортни съдии = няма спорт! СЪДИЙСТВОТО В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СПОРТ Ролята на спортните съдии (например: арбитри, рефери, съдии) е жизненоважна

Подробно

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Инженер телекомуникации Срок на обучение: Форма

Подробно

*|MC:SUBJECT|*

*|MC:SUBJECT|* Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно

Mobile Training for Home and Health Caregiver For People with Disabilities and Older People

Mobile Training for Home and Health Caregiver For People with Disabilities and Older People «Специализирано обучение през смартфон Андроид за обрижващ персонал на хора с увреждания и застаряващо население» Основна информация Финансов гранд от подпрограма Леонардо да Винчи на програма Учене през

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Дигитални умения за МСП в България BG05M9OP001-4.001-0135-C01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Подробно

Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number ES01-KA Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната ме

Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number ES01-KA Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната ме Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number 2016-1-ES01-KA202-025068 Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната международната среща и финалната конференция Фото галерия

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Преглед и оценка на постигнатите резултати ТРЕТО МЕСТНО ОБУЧЕНИЕ 02 ЮНИ 2015 ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ КАКВО НАПРАВИХМЕ ДО МОМЕНТА Всички данни за енергопотреблението на петте общини са събрани Община Чепеларе данни

Подробно

Publenef template

Publenef template Supporting PUBLic Authorities to Implement Energy Efficient Policies Моделиране на сценарии- пътни карти на енергийни политики за по-добро качество на въздуха в българските градове Милена Агопян Асоциция

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

10 години ECVET

10 години ECVET ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 10 години ECVET доц. д-р Силвия Цветанска, инж. Емилияна Димитрова национални ECVET експерти НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Подробно

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Интегрирана библиотечно-информационна система e-lib & i-lib Prima Обзор. Конфигурация. Администриране Интегрирана библиотечно-информационна система e-lib & i-lib Prima. Обзор Съвременен софтуерен продукт

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

Печатница ЕА

Печатница ЕА Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно