W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема

Размер: px
Започни от страница:

Download "W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема"

Препис

1 W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема

2 Характеристики на материала и монтаж Вертикален разрез - Детайли М 1:5 Knauf гипскартонена напр. EJOTHERM STR H Mинерална вата напр. Knauf Insulation Пожарозащитна ивица 200 mm Knauf гипскартонена Паропреграда дюбела / m2 до 0,7 kn/ m2 6 дюбела / m2 до 1,1 kn/ m2 Връзка с прозорец Кнауф Термосистема: - Knauf Putzgrund - Knauf Styroklеber - Топлоизол. плочи EPS - Knauf Klebespachtel - Армираща мрежа - Мазилка Knauf гипскартонена Knauf гипскартонена напр. EJOTHERM STR H Паропреграда 8 дюбела / m2 до 1,5 kn/ m2 Knauf Vidiwall HI Връзка със стоманобетонна плоча 100 mm Knauf Vidiwall HI Инсталационна обшивка до 1,9 kn/ m2 12 дюбела / m2 до 2,2 kn/ m2 Цокъл Фундамент Битумна лента DIN W 333-V Връзка с цокъл 2 10 дюбела / m2 5 cm 220 mm Knauf Vidifloor SOLO Завършващ мазилката предпазен профил Необходимият брой дюбели се определя индивидуално за всяка една сграда въз основа на ветровото съгласно валидното национално законодателство. Таблица необходим брой дюбели с работно на дюбел не повече от 0,20 kn, съгласно DIN 1055-

3 Характеристики на материала и монтаж Технически характеристики Кнауф система Вътрешна облицовка Външна облицовка Дебелина на стената 2х12,5 mm гипсова плоскост тип А 12,5/ Vidiwall HI 10 mm + система фасадна изолация 2х12,5 mm гипсова плоскост тип DF Тегло Профил 9 kg/ m2 100 mm 1 ) Звукоизолация Rw Пожарозащита 56 db 2) ЕІ 303) ЕІ 120) ) Тегло на стената без изолационните материали и фасадните завършващи слоеве 2 ) Изпитаната стена е с 100 mm каменна вата с обемни тегло 30 kg/m3 в между профилите и топлоизолационна система с експандиран полистирен (EPS) 60 mm 3 ) Изпитаната стена е без вата между профилите и без топлоизолационна система ) Изпитаната стена е без вата между профилите и топлоизолационна система с каменна вата с дебелина 50 mm 1 1 Кнауф Vidiwall HI 2 Knauf Styrokleber 3 Плочи EPS Армираща мрежа 5 Лепилно-шпакловъчна смес (Knauf Klebespachtel) 6 Мазилка 7 Кнауф гипскартонена плоскост 12,5 8 Паропреграда Хоризонтален разрез - Детайли М 1:5 Кнауф Vidiwall HI Фасадна термосистема макс. 55 cm Кнауф гипскартонена Минерална вата напр. Knauf Insulation Пароизолация Пароизолация Стоманобетонена колона W 333-Н1 Връзка към стоманобетонена колона Пароизолация Метален ъглов профил (препоръчително) Кнауф Vidiwall HI Кутия от UW100/ 0/ 0,6 mm и UA100/ 0/ 2 mm профили или профил със затворено сечение W 333-H2 Връзка към прозорец Термоизолационни плоскости (ЕРS) Термоизолационни плоскости (ЕРS) Кнауф Vidiwall HI Пароизолация Кнауф гипскартонена Ъглов профил Кнауф гипскартонена Рапиден винт ТN 35 Рапиден винт ТN 25 Минерална вата напр. Knauf Insulation W 333-Н3 Външен ъгъл Предпазен профил (външен) Кнауф CW-профил Ъглов профил Минерална вата напр. Knauf Insulation W 333-Н Вътрешен ъгъл 3

4 Характеристики на материала и монтаж Материал Характеристики на материала Knauf Vidiwall HI е хомогенна гипсфазерна плоча, произведена съгласно EN Повърхностната абсорбция на вода отговаря на клас W1, класът по реакция на огън е A2 s1d0 съгласно EN Плочите Vidiwall HI се произвеждат с SKкант и дебелина 12, 5 и. Визуално се различават по синия цвят на повърхността. Vidiwall HI са изпитани в системи за фасадни приложения съгл. ETAG 00. Плоскостите могат да останат изложени на атмосферни влияния 1 месец, без допълнителни защитни покрития. Технически данни Vidiwall HI Дължина 2395, 295 mm Ширина 1200, 1250 mm Дебелина 12,5; Плътност Тегло - 12,5 mm 15 kg/m 2 Тегло - 18 kg/m 2 Якост на опън при огъване Якост на натиск Твърдост по Бринел Коефициент на съпротивление на паропреминаване Коефициент на топлопроводимост Клас на горимост по БДС EN A2-s1,do Тип плоскост по БДС EN GF-C1-I-W1 Модул на еластични деформации Структура на системата Системата за външни стени Vidiwall HI W 333 е неносеща външна стена за сгради с бетонна или стоманена носеща конструкция. Системата се влага като структура между плочите на етажите, състои се от конструкция от метални профили, вътрешна двуслойна обшивка от гипскартонени плоскости, външна Vidiwall HI облицовка, както и допълнителни изолационни и уплътняващи слоеве. Конструкция: Конструкцията е от щендери Knauf CW с размер 100/50/0,6 mm с минимално цинково покритие 100 gr/ m 2. Вертикалните профили в долния си край се свързват с основната конструкция с твърда връзка, а в горния си край с плъзгаща връзка съгласно възможното провисване на основната конструкция. Междуосовото разстояние на профилите и техния брой се изчислява в зависимост от ветровото и височината на етажа на сградата. Отворите за прозорци и врати се изпълняват с усилена конструкция от Knauf UA профили или затворени стоманени профили. Между металните профили Knauf CW 100/06 се поставя изолация от минерална вата. При вграждане на система в W333 в стоманена конструкция трябва да се предотвратят топлинните мостове. Всички конструктивни елементи трябва да бъдат изчислени и осигурени по съответните стандарти. Външна обшивка: Плоскостите Vidiwall HI се закрепват със специални винтове за гипсфазерни плоскости с размери 3,9 x 35 mm, като се монтират хоризонтално или вертикално. Плоскостите Vidiwall HI трябва да бъдат грундирани с Кнауф грунд за мазилка (Putzgrund). След пълното изсъхване на повърхността, изолационните плочи от EPS или минерална вата се залепват за стената с лепило Knauf Styrokleber. Изолационните плочи се закрепват със съгласувани със системата дюбели (напр. EJOTHERM STR H), които се закрепват в плоскостите или в профилите. Техният брой се определя в зависимост от ветровото на сградата. След което, върху цялата повърхност се поставя армираща мрежа, която се шпаклова с лепилно-шпакловъчна смес Knauf Klebespachtel.Обработката на повърхността се изпълнява с подходящ за финишното покритие грунд и фасадна мазилка, например с Knauf Conni, Knauf Kati или с Knauf Addi. Вътрешна обшивка: Вътрешната обшивка се състои от два слоя Кнауф гипскартонени плоскости и дебелина 12,5 mm (в случаи за изисквания за пожарозащита, се използват огнезащитни плоскости на Кнауф) и слой пароизолационен материал. Пароизолационният слой да се положи плътно около прозорците, уплътнението да се съгласува с производителя на дограмата. Инсталациите в стената W333 трябва да бъдат положени в предстенни обшивки, така че да не бъде нарушена целостта на паропреградния слой. 1. Предварително оразмеряване на фасадните профили може да се прави по таблици 1 или Схемите за определяне на силите във винтовете / дюбелите съгласно фигура При прилагане на UA профили се изисква проверка на носимоспособност на отслабеното сечение съгласно фигура 2.. Алтернативни решения за плъзгаща връзка в горния край на CW профилите на фиг Максималните допустими височини на стените в зависимост от сеизмичното са дадени в табл. 3.

5 Таблица 1 Таблица за предварително оразмеряване на фасадни профили за сгради от категория А,B и C1 съгласно EN Таблица за предварително оразмеряване на фасадни профили 1-1 за сгради от категории А,B и C1 съгласно EN Ветрово Осово отстояние на съгласно EN профилите [dn/m2] 2 ] [mm] H -височина на стената [cm] А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D B C D B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D A B C D A B C D B C D B C D B C D B C D B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D B C D А А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D B C D B C D B C D B C D B C D B C D B C D B C D C D C D C D А B C D А B C D А B C D B C D B C D B C D B C D B C D B C D B C D B C D C D C D C D C D C D А B C D А B C D B C D B C D B C D B C D B C D B C D B C D B C D C D C D C D C D C D - A B C D B C D B C D B C D B C D B C D B C D C D B C D C D C D C D C D C D C D - B C D B C D B C D B C D B C D B C D C D C D C D C D C D C D C D C D - - B C D B C D B C D B C D B C D C D C D C D C D C D C D C D C D D - - B C D B C D B C D B C D C D C D C D C D C D C D C D C D D B C D B C D B C D B C D B C D B C D B C D C D B C D B C D B C D C D C D C D C D D C D C D C D C D B C D B C D B C D B C D B C D B C D B C D C D B C D B C D C D C D C D C D C D - C D C D C D D B C D B C D B C D B C D B C D B C D C D C D B C D C D C D C D C D C D C D - C D C D C D B C D B C D B C D B C D B C D C D C D C D B C D C D C D C D C D C D D - C D C D D

6 Таблица 2 Таблица за предварително оразмеряване на фасадни профили за сгради от категория А,B и C1 съгласно EN Таблица за предварително оразмеряване на фасадни профили за сгради от категории А,B и C1 съгласно EN Ветрово Осово отстояние на H -височина на стената [cm] съгласно EN профилите [dn/m2] ] [mm] B C D B C D B C D B C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D - - C D C D B C D B C D B C D C D C D C D C D D C D C D C D C D C D D - - C D D B C D B C D B C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D B C D B C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D D C D B C D B C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D D B C D C D C D C D C D C D D C D C D C D C D B C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D Статическа схема вграден монтаж FP=60dN/m H 120 Профили А Knauf Richter CW 100/50/06 стомана DX51D+Z100 В 2 x Knauf Richter CW 100/50/06 стомана DX51D+Z100 C UA 100/0/20 перфориран стомана S250GD+Z275 D UA 100/0/20 стомана S250GD+Z275 - няма решение Забележки: Основната стойност на ветровото се определя по EN /NA Коефициенти на ветрово съгласно EN FP - хоризонтална сила съгласно EN Maксимално хоризонтално преместване на стената = H/350 6

7 Фигура 1 - Схеми за определяне на силите във винтовете / дюбелите. Напречна сила Реакции във винтовете - дюбелите F1 F1 F F F2 F2 F1,2= F.(e1 + e2) / e2 Фигура 2 - Проверка на перфорираните UA профили в зоната на отслабване на сечението. = V ed. S/(I. b) {3.(k. ) 2 + σ 2 } 0.5 f by / γ m0 Фигура 3 - Алтернативни решения за плъзгаща връзка в горния край на CW профилите. Връзка с телескопична пета за врата - долна С болтова връзка Забележка: Петите влизат плътно - без луфт в CW профилите. Петите се фиксират с дюбели към основната конструкция аналогично на долния край. 7

8 Таблица 3. Максимално допустими височини на фасадните стени в зависимост от сеизмичното S. a g Допустима височина на стената H в m профили през 0 сm m/s 2 CW100 CW125 CW150 2xCW125 2xCW ,7 3, 3,2-3,6 3,1 3,7 -,5 3 3,6 5 2,9 3, 3,9 5,-5,6 2,8 3,3 3,8 6,3-7,2 2,6 3 3,5 3,8 Собствено тегло на стената до 8 dn/m 2 S. a g Допустима височина на стената H в m профили през 60 сm m/s 2 CW100 CW125 CW150 2xCW125 2xCW ,7 3 3,5 3,2-3,6 2,7 3,2 3,7 -,5 2,6 3 3,5 3,8 5 2,5 2,9 3, 3,7 5, 3,3 3,6 5,6 2,8 3,2 3,5-6,3 2,7 3,1 3, 3,9 7,2 2,6 3 3,3 3,8 Собствено тегло на стената до 8 dn/m 2 S - почвен коефициент съгласно ЕС8 a g = а gr.γ1. 9,81 а gr - референтно ускорение съгласно ЕС8 / NA γ 1 - коефициент на значимост съгласно ЕС8 Примерен разход на материали на примерна стена 00/260 cm. изпълнена по система W333 с вертикални профили CW100 през 0 cm., за 1 m 2 от стената без грунда, лепилото, топлоизолацията, мрежата и дюбелите за нея, както и без изрезки и отпадък за всички позиции. Плоскост Vidiwall HI 1 m 2 Плоскости гипскартон 2 m 2 Профили Knauf UW100 0,77 m Кнауф кит за преградни стени 0,3 бр. Профили CW 100 2,5 m Винкел за UA 100 1,92 бр. Телескопична пета за врата долна за UA 100 1,92 бр. Дюбели за връзка с основната конструкция 3,8 бр. Винтове TN 25 за 1. слой гипскартон 7 бр. Винтове TN 35 за 2. слой гипскартон 15 бр. Винтове Аquapanel Maxi винт за Vidiwall HI 25 mm или винтове за гипсфазер 3,9 х бр. Паропреграда напр. 0,2 mm 1,2 m 2 Knauf Uniflott импрегниран за фугиране на Vidiwall HI 0,5 kg Knauf Uniflott за фугиране на гипскартон А1 0, kg Фугопокривна лента при нужда Минерална вата 0,10 m 3 8 Тел.: Факс: 02 / Издание: декември 2017 г. Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: , факс: 02 / Правото на технически промени е запазено за Кнауф България ЕООД. Валидно е съответното актуално издание. Гаранцията, предоставена от Кнауф България ЕООД са отнася единствено за качеството на материала на Кнауф България ЕООД. Конструктивните, статичните и строителнофизичните качества на системите на Кнауф България ЕООД могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, изрично одобрени от Кнауф България ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности и в случай на отклонения от зададените условия, не могат да се прилагат без да се съобразят съответните особености. Всички права на интелектуална собственост за запазени и принадлежат на Кнауф България ЕООД. Промени, издаване, използване, размножаване, разпространение и фотомеханични копия, включително и във вид на извадки, могат да се извършват само с изрично предварително разрешение от Кнауф България ЕООД.

1

1 Преградни стени CW Верт. / Макс. разстояние (сm) W111 EI 30 4 1x12,5 mm A CW 50;75;100/60 50;75;100 50;75;100 23/03/2022 W111 EI 45 4 1x12,5 mm DF CW 50;75;100/60 (62,5) 50;75;100 50;75;100 15/11/2018

Подробно

W11.bg Системи за сухо строителство 04/2019 W11.bg Кнауф метални щендерни преградни стени W111.bg, W361.bg Кнауф метална щендерна преградна стена един

W11.bg Системи за сухо строителство 04/2019 W11.bg Кнауф метални щендерни преградни стени W111.bg, W361.bg Кнауф метална щендерна преградна стена един W11.bg Системи за сухо строителство 04/2019 W11.bg Кнауф метални щендерни преградни стени W111.bg, W361.bg Кнауф метална щендерна преградна стена единична щендерна конструкция от метални профили, еднослойна

Подробно

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ФАСАДНИ СИСТЕМИ КНАУФ Доверете се на нашия опит

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ФАСАДНИ СИСТЕМИ КНАУФ Доверете се на нашия опит ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ФАСАДНИ СИСТЕМИ КНАУФ Доверете се на нашия опит КНАУФ - ИНОВАТИВНА КОМПАНИЯ С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО Началото Основана през 932 г. от братята Алфонс и Карл Кнауф в германското градче Ипховен,

Подробно

Blue Acoustic системи за звукоизолация За тишина и комфорт във Вашия дом Жилища Хотели Болници Офиси Училища

Blue Acoustic системи за звукоизолация За тишина и комфорт във Вашия дом Жилища Хотели Болници Офиси Училища Blue Acoustic системи за звукоизолация За тишина и комфорт във Вашия дом Жилища Хотели Болници Офиси Училища 2 3 системи с повишена звукоизолация (R w ) Плоскостите Rigips Blue Acoustic имат гипсова сърцевина

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

Системи за сухо строителство D12.bg Технически проспект 01/2019 Акустични тавани Кнауф Cleaneo Akustik Cleaneo Classic D127.bg Окачен таван Cleaneo Ak

Системи за сухо строителство D12.bg Технически проспект 01/2019 Акустични тавани Кнауф Cleaneo Akustik Cleaneo Classic D127.bg Окачен таван Cleaneo Ak Системи за сухо строителство D12.bg Технически проспект 1/219 Акустични тавани Кнауф Cleaneo Akustik Cleaneo Classic D127.bg Окачен таван Cleaneo Akustik D124.bg Огнезащитен таван Cleaneo Akustik D137.bg

Подробно

TS_Sonicboard_BG_new-4.indd

TS_Sonicboard_BG_new-4.indd SONICBOARD - тип D 12,5 mm Област на приложение За стена и таван Вътрешно приложение Облицовка на стена и таван на конструкция в подпокривни пространства, окачен таван под основен таван или гредоред Облицовка

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

CEMENTEX ФИБРОЦИМЕНТОВИ ПЛОСКОСТИ ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ 12 MM 10 MM 8 MM

CEMENTEX ФИБРОЦИМЕНТОВИ ПЛОСКОСТИ ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ 12 MM 10 MM 8 MM CEMENTEX ФИБРОЦИМЕНТОВИ ПЛОСКОСТИ ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ 12 MM 10 MM 8 MM ПРИЛОЖЕНИЕ: ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ Cementex 8 мм > Окачени тавани и предстенни обшивки, които се намират на места със средна

Подробно

Системи за сухо строителство K761U-A01.bg Инструкции за монтаж 01/2019 Cleaneo UFF Инструкции за монтаж Cleaneo Classic

Системи за сухо строителство K761U-A01.bg Инструкции за монтаж 01/2019 Cleaneo UFF Инструкции за монтаж Cleaneo Classic Системи за сухо строителство K761U-A01.bg Инструкции за монтаж 01/2019 Cleaneo UFF Инструкции за монтаж Cleaneo Classic Съдържание Въведение Общи указания...3 Указания за употреба...3 Правни бележки...3

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Обект: Mногофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н Слатина, ж.к. Яворов бл. 54 Технически характеристики, покриващи Компонент стандарта Интегрирана т

Обект: Mногофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н Слатина, ж.к. Яворов бл. 54 Технически характеристики, покриващи Компонент стандарта Интегрирана т Обект: Mногофамилна жилищна сграда в гр. София, рн Слатина, ж.к. Яворов бл. 54 Технически характеристики, покриващи Компонент стандарта Интегрирана топлоизолационна система Дълбочинен Органично свързан,

Подробно

MULTIPOR Външна изолация

MULTIPOR Външна изолация MULTIPOR Външна изолация ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА MULTIPOR 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Топлоизолационната система за външни стени MULTIPOR е предназначена за изпълнение на външна изолация на фасадни стени на сгради,

Подробно

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА ПЛОЧА ПО МЕТОД НА ЗАМЕСТВАЩИТЕ ГРЕДИ гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 d y.l 28 32 max

Подробно

Системи за мокри помещения

Системи за мокри помещения Системи за мокри помещения 02 03 Saint-Gobain е световен лидер в производството на строителни продукти. Saint-Gobain разработва и доставя иновативни продукти и строителни системи отговарящи на най-високите

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % 30 51 Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяване (П озел.) - 20 % 52 Максимална етажност 10 м ПРОЕКТНИ ПОКАЗАТИ

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА с осов товар 115 kn 1. Много леко до 5 до 3 2. Леко

Подробно

Mikka Bulgarisch 2012

Mikka Bulgarisch 2012 Mikka Къща 19-мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането. В

Подробно

Semmelrock Projekte

Semmelrock Projekte Изграждане на оградни конструкции Системи за стени Системи за огради www.semmelrock.bg ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Semmelrock предлага и развива гама от продукти предназначени за изграждане на оградни конструкции,

Подробно

Саморазливна замазка Алфа 2000

Саморазливна замазка Алфа 2000 Баумит Саморазливна замазка Алфа Търсите добро решение за Вашия под? n Висока ефективност n За подово отопление n Изравняване на пода при по-големи дебелини на полагане Идеи с бъдеще. Баумит Саморазливна

Подробно

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт Термосифонна система под налягане Елтерм, модел Standart Технически данни I. Водосъдържател: 2,5мм стомана с двоен вътрешен емайл. След водосъдържателя има мантел с дебелина 1,5мм, който е свързан в затворен

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. Главан община Гълъбово, УПИ ХІІІ- 88, кв.89 по плана

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи 2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на минерална вата Изисквания Национално

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Системи за сухо строителство Tro43.de_BGR Техническа брошура 05/2018 Кнауф стени с дървен скелет и плоскости Vidiwall Изчисление на носещата способнос

Системи за сухо строителство Tro43.de_BGR Техническа брошура 05/2018 Кнауф стени с дървен скелет и плоскости Vidiwall Изчисление на носещата способнос Системи за сухо строителство Tro43.de_BGR Техническа брошура 05/2018 Кнауф стени с дървен скелет и плоскости Vidiwall Изчисление на носещата способност на стените съгласно EN 1995-1-1 Съдържание Предназначение,

Подробно

MULTIPOR Минерални топлоизолационни плочи

MULTIPOR Минерални топлоизолационни плочи Минерални топлоизолационни плочи ПЛЮС ОТКЪСВАЕМА ЧАСТ С ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА!НА минерален състав дишащ екологичен топлоизолационен гаранция за качество рециклируем абсорбира шума твърда повърхност

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc Лист с технически данни Издание 16/07/2014 Идентификационен : 020204030010000125 2-компонентно структурно епоксидно лепило Construction Описание на продукта Употреба Характеристики / Предимства толерантно

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно

РАЗРАБОТЕНИ СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКАТА НОРМА EN РАЗРАБОТЕНИ СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКАТА НОРМА Мултифункционални врати Изцяло залепена многослойна констру

РАЗРАБОТЕНИ СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКАТА НОРМА EN РАЗРАБОТЕНИ СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКАТА НОРМА Мултифункционални врати Изцяло залепена многослойна констру РАЗРАБОТЕНИ СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКАТА НОРМА EN 14351 РАЗРАБОТЕНИ СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКАТА НОРМА Мултифункционални врати Изцяло залепена многослойна конструкция OD с трайно равнинна повърхност T30 T60 T90 RS

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ 2013 НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно