MergedFile

Размер: px
Започни от страница:

Download "MergedFile"

Препис

1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0-00г. Стая еделник орник яда Четвъртък Петък А А 0Г А;А A;А 0 Б 0Б Б Б;Е Б;Б 0 В В В А В;В 0 Г Е Г; - Д Г;Г Д;Е Д Б Д Д;Е Д Д В Е Е;Д 0 А А 0А А А;0А 0 Б Б 0Б 0Б Б;0Б 0 В Б 0В 0В В;0В 0 Г Г Г 0Г Г;0Г 0 Д 0А 0Д Д Д;0Д 0 Е 0Е Е Е Е;0Е 0 А А;В А А А;А 0 0А Б Б Б; Е Б;Б В В В;Д В В;В 0Б Б В; Г 0Д 0 А А А Б А;А 0 Б Д Б Б Б;Б 0 В Е В В В;В 0 Г В Г Г Г;Г 0 Д Д Г Д Д;Д 0 Е Е Е Е Е;Е 0 Г Г Г; Е Г Г;Г 0 Д Д Д Д Д;Д Г Е; - Е Е Е;Е музика Д Е Д А рисуване Б Б Б Г физика Д 0Д Б Д химия 0Е А А Е биология В Г Б А кино зала 0Д А 0Е 0Е терминал Г Е Г В

2 блок час начало край I :0 :0 Г..Рачева,Д В..Станев Г..Фурнаджиева,Ц В..Узунова,Т : : В..Рачева,Д Г..Станев В..Фурнаджиева,Ц Г..Узунова,Т II :0 :0 Б..Рачева,Д А..Станев Б..Фурнаджиева,Ц А..Узунова,Т : 0: А..Рачева,Д Б..Станев А..Фурнаджиева,Ц Б..Узунова,Т III :00 :0 Е..Рачева,Д Д..Станев Е..Фурнаджиева,Ц Д..Узунова,Т : : Д..Рачева,Д Е..Станев Д..Фурнаджиева,Ц Е..Узунова,Т IV :0 :0 0В.инф-ка.Василев,Е А.инф-ка.Зангочева,И 0В.инф-ка.Чапанова,Р А.инф-ка.Минков,Я В.инф-ка.Тинчев,В В.инф-ка.Станева : :0 0В.инф-ка.Василев,Е А.инф-ка.Зангочева,И 0В.инф-ка.Чапанова,Р А.инф-ка.Минков,Я В.инф-ка.Тинчев,В В.инф-ка.Станева V :0 :00 0Д.инф-ка.Василев,Е В.инф-ка.Зангочева,И 0Д.инф-ка.Чапанова,Р В.инф-ка.Минков,Я Г.инф-ка.Тинчев,В Г.инф-ка.Станева 0 :0 : 0Д.инф-ка.Василев,Е В.инф-ка.Зангочева,И 0Д.инф-ка.Чапанова,Р В.инф-ка.Минков,Я Г.инф-ка.Тинчев,В Г.инф-ка.Станева VI :0 :0 А.инф-ка.Велкова,В 0Е.инф-ка.Василев,Е А.инф-ка.Даков,И 0Е.инф-ка.Чапанова,Р Д.инф-ка.Тинчев,В Д.инф-ка.Станева : : А.инф-ка.Велкова,В 0Е.инф-ка.Василев,Е А.инф-ка.Даков,И 0Е.инф-ка.Чапанова,Р Д.инф-ка.Тинчев,В Д.инф-ка.Станева VII : : В.инф-ка.Велкова,В Д..Донкова,М В.инф-ка.Даков,И Д..Чипанова,Р Е.инф-ка.Тинчев,В Е.инф-ка.Станева :0 :0 В.инф-ка.Велкова,В В.инф-ка.Даков,И Е.инф-ка.Тинчев,В Е.инф-ка.Станева блок час начало край I :0 :0 А..Рачева,Д А..Станева,А : : А..Рачева,Д А..Станева,А II :0 :0 Г./.Кръстева,М Г./Фурнаджиева,Ц Б..Рачева,Д Б..Станева,А : 0: Г./.Кръстева,М Г./Фурнаджиева,Ц Б..Рачева,Д Б..Станева,А III :00 :0 Д./.Кръстева,М Д./Фурнаджиева,Ц В..Рачева,Д В..Станева,А : : Д./.Кръстева,М Д./Фурнаджиева,Ц В..Рачева,Д В..Станева,А IV :0 :0 В./.Кръстева,М 0Г.инф-ка.Василев,Е В./Фурнаджиева,Ц 0Г.инф-ка.Чапанова,Р А.инф-ка.Добрева,Г А.инф-ка.Станева : :0 В./.Кръстева,М 0Г.инф-ка.Василев,Е В./Фурнаджиева,Ц 0Г.инф-ка.Чапанова,Р А.инф-ка.Добрева,Г А.инф-ка.Станева V :0 :00 0А.инф-ка.Василев,Е 0А.инф-ка.Чапанова,Р Б.инф-ка.Добрева,Г Б.инф-ка.Станева 0 :0 : 0А.инф-ка.Василев,Е 0А.инф-ка.Чапанова,Р Б.инф-ка.Добрева,Г Б.инф-ка.Станева VI :0 :0 Г.инф-ка.Велкова,В 0Б.инф-ка.Василев,Е Г.инф-ка.Даков,И 0Б.инф-ка.Чапанова,Р Е.инф-ка.Тинчев,В Е.инф-ка.Станева : : Г.инф-ка.Велкова,В 0Б.инф-ка.Василев,Е Г.инф-ка.Даков,И 0Б.инф-ка.Чапанова,Р Е.инф-ка.Тинчев,В Е.инф-ка.Станева VII : : Б.инф-ка.Велкова,В Б..Донкова,М Б.инф-ка.Даков,И Б..Чипанова,Р :0 :0 Б.инф-ка.Велкова,В Г..Донкова,М Б.инф-ка.Даков,И Г..Чипанова,Р блок час начало край I :0 :0 А..Донкова,М А..Узунова,Т : : Б..Донкова,М Б..Узунова,Т II :0 :0 А..Станев А..Узунова,Т : 0: Е.инф-ка.Василев,Е Б..Станев Е.инф-ка.Донкова,М Б..Узунова,Т III :00 :0 Е.инф-ка.Василев,Е Д..Станев Е.инф-ка.Донкова,М Д..Узунова,Т : : Д.инф-ка.Василев,Е Е..Станев Д.инф-ка.Донкова,М Е..Узунова,Т IV :0 :0 Д.инф-ка.Василев,Е В.инф-ка.Зангочева,И Д.инф-ка.Донкова,М В.инф-ка.Минков,Я : :0 Г.инф-ка.Зангочева,И Г.инф-ка.Минков,Я V :0 :00 Б.инф-ка.Зангочева,И Б.инф-ка.Минков,Я Г.инф-ка.Тинчев,В Г.инф-ка.Станева 0 :0 : А.инф-ка.Зангочева,И А.инф-ка.Минков,Я Г.инф-ка.Тинчев,В Г.инф-ка.Станева VI :0 :0 Д.инф-ка.Велкова,В Д.инф-ка.Зангочева,И Д.инф-ка.Даков,И Д.инф-ка.Минков,Я В.инф-ка.Тинчев,В В.инф-ка.Станева : : Д.инф-ка.Велкова,В Е.инф-ка.Зангочева,И Д.инф-ка.Даков,И Е.инф-ка.Минков,Я В.инф-ка.Тинчев,В В.инф-ка.Станева VII : : Е.инф-ка.Велкова,В Е.инф-ка.Даков,И Д.инф-ка.Тинчев,В Д.инф-ка.Станева :0 :0 Е.инф-ка.Велкова,В Е.инф-ка.Даков,И Д.инф-ка.Тинчев,В Д.инф-ка.Станева блок час начало край I :0 :0 Е..Рачева,Д Е..Станева,А : : Е..Рачева,Д Е..Станева,А II :0 :0 Д..Рачева,Д Д..Станева,А : 0: Д..Рачева,Д Д..Станева,А III :00 :0 А.инф-ка.Василев,Е Б..Кръстева,М А.инф-ка.Донкова,М Б..Гигова,Е Г..Рачева,Д Г..Станева,А : : Б.инф-ка.Василев,Е А..Кръстева,М Б.инф-ка.Донкова,М А..Гигова,Е Г..Рачева,Д Г..Станева,А IV :0 :0 Г.инф-ка.Василев,Е Б.инф-ка.Зангочева,И Г.инф-ка.Донкова,М Б.инф-ка.Минков,Я В..Гигова,Е В..Кръстева,М : :0 В.инф-ка.Василев,Е Б.инф-ка.Зангочева,И В.инф-ка.Донкова,М Б.инф-ка.Минков,Я Г..Гигова,Е Г..Кръстева,М V :0 :00 Б.инф-ка.Велкова,В Г.инф-ка.Зангочева,И Б.инф-ка.Даков,И Г.инф-ка.Минков,Я В..Донкова,М В..Чипанова,Р 0 :0 : Б.инф-ка.Велкова,В Г.инф-ка.Зангочева,И Б.инф-ка.Даков,И Г.инф-ка.Минков,Я Е..Донкова,М Е..Чипанова,Р VI :0 :0 А.инф-ка.Велкова,В Д.инф-ка.Зангочева,И А.инф-ка.Даков,И Д.инф-ка.Минков,Я А..Донкова,М А..Чипанова,Р : : А.инф-ка.Велкова,В Д.инф-ка.Зангочева,И А.инф-ка.Даков,И Д.инф-ка.Минков,Я VII : : В.инф-ка.Велкова,В В.инф-ка.Даков,И :0 :0 В.инф-ка.Велкова,В В.инф-ка.Даков,И блок час начало край I :0 :0 А./Рачева,Д А./Фурнаджиева,Ц Д..Гигова,Е Д..Донкова,М : : А./Рачева,Д А./Фурнаджиева,Ц Г..Гигова,Е Г..Донкова,М II :0 :0 Б./Рачева,Д В..Станев Б./Фурнаджиева,Ц В..Узунова,Т Д..Гигова,Е Д..Кръстева,М : 0: Б./Рачева,Д Б./Фурнаджиева,Ц Е..Гигова,Е Е..Кръстева,М III :00 :0 Е./Рачева,Д Г..Станев Е./Фурнаджиева,Ц Г..Узунова,Т В..Гигова,Е В..Донкова,М : : Е./Рачева,Д Е./Фурнаджиева,Ц Е..Гигова,Е Е..Донкова,М IV :0 :0 Разпределение компютърни кабинети за I срок 0-00 учебна година понеделник вторник сряда четвъртък петък : :0 V :0 :00 Е.инф-ка.Велкова,В Е.инф-ка.Зангочева,И Е.инф-ка.Даков,И Е.инф-ка.Минков,Я 0 :0 : Е.инф-ка.Велкова,В Е.инф-ка.Зангочева,И Е.инф-ка.Даков,И Е.инф-ка.Минков,Я VI :0 :0 Д.инф-ка.Велкова,В Д.инф-ка.Даков,И Б.инф-ка.Добрева,Г Б.инф-ка.Станева : : Д.инф-ка.Велкова,В Д.инф-ка.Даков,И Б.инф-ка.Добрева,Г Б.инф-ка.Станева VII : : Г.инф-ка.Велкова,В Г.инф-ка.Даков,И А.инф-ка.Добрева,Г А.инф-ка.Станева :0 :0 Г.инф-ка.Велкова,В Г.инф-ка.Даков,И А.инф-ка.Добрева,Г А.инф-ка.Станева

3 A 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 ЧП ОТ ЗД МГ 0 ДР / АС с КХ ЗД Муз 0 МД / ТУ АВ МВ ЧП ДТИ БС ОТ МГ с КХ ГБ ОТ НБ Разписанието е генерирано:..0 г.

4 Б 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 Муз ЦД МВ НБ 0 ДР / АС БС ЧП АВ 0 МД / ТУ БХ ОТ ДТИ ЧП с ЙЙ ГБ ОТ ЦД БХ с ЙЙ ОТ БС Разписанието е генерирано:..0 г.

5 В 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 НБ КБ НБ АВ ОТ ЕИ КБ 0 ДР / АС ЦД Муз ЧП КБ с КХ МВ МГ ЧП КБ ОТ ЦД с КХ МГ ДТИ КБ ОТ 0 МД / ЕГ ГБ МГ Разписанието е генерирано:..0 г.

6 Г 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 КБ НБ ОТ ЦД ЧП КБ с СП БХ ЛВ ДТИ ЕИ КБ ОТ ГБ Муз ОТ КБ МВ 0 ДР / АС с СП ЧП ЛВ 0 МД / ЕГ КБ ЦД ЛВ Разписанието е генерирано:..0 г.

7 Д 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 Муз РЕ ЕИ МВ ЦД ДД ЧП РЕ БХ ЛВ ЦД ДД ЦК АТ ДД ДТИ ГБ с ЙЙ 0 ДР / АС ЦК ДД ЧП РЕ 0 МД / ЕГ ЛВ с ЙЙ ЦК ДД АТ ЦД Разписанието е генерирано:..0 г.

8 Е 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 ЧП ЦК ЕИ МГ АГ с СП Муз СП БХ ЕИ АГ МВ АГ ЦК АТ ЧП 0 ДР / АС ЦК АГ ТБ МГ ДТИ ТБ АГ ГБ 0 МД / ЕГ АГ Разписанието е генерирано:..0 г.

9 А 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 ДТИ БС 0 С / ТУ 0 ДР / ЦФ ГБ РК ЧП ЙЙ РК СВ БХ ММ РК СВ с ЙЙ Муз ЧП МВ РК КК ММ БХ СВ РК РК Разписанието е генерирано:..0 г.

10 Б 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 Муз МВ 0 ДР / ЦФ 0 С / ТУ РК ЧП СВ РК ММ с МТ БХ ДТИ ГБ РК СВ БС РК КК с МТ ММ РК СВ СВ Разписанието е генерирано:..0 г.

11 В 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 ЧП 0 С / ТУ 0 ДР / ЦФ ЕТ БС ДЯ ЕТ СВ ДТИ с ММ ГБ ЕТ ДЯ с ММ ЕТ СВ КК Муз СВ МВ ЕТ ЕТ Разписанието е генерирано:..0 г.

12 Г 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 ДТИ 0 ДР / ЦФ 0 С / ТУ ДС ЦК ГБ Муз ДС МВ ЦК ДЯ ДЯ с ММ ДС ЦК КК с ММ ХС ДС ЧП ВТ ДС ДЯ Разписанието е генерирано:..0 г.

13 Д 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 Муз ДС ЦК 0 С / ТУ 0 ДР / ЦФ МВ РЕ ЦД ДС ЦК ЧП с ЙЙ БХ ЦК ДС РЕ ХС КЦ ДС ЦД ДТИ ГБ ДС с ЙЙ ДС Разписанието е генерирано:..0 г.

14 Е 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 с МТ ЕТ 0 ДР / ЦФ 0 С / ТУ ДТИ ГБ СВ ЕТ МК ЧП СВ ЕТ МК БХ ЕТ с МТ КЦ СВ Муз МВ ЕТ ХС МТ Разписанието е генерирано:..0 г.

15 А 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 СБ с СА НК с СА ММ РМ НБ НК МГ 0 С / ТУ ХС ЕЧ НК Муз РМ ММ НК МВ / ДТИ ХОО С 0 ДР / ЦФ ГБ ЛВ РМ НК НК Разписанието е генерирано:..0 г.

16 Б 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 РМ СБ с ИН НК ДТИ ХОО С ГБ ЛВ ММ с ИН НК Муз МВ БС 0 С / ТУ НК ЕЧ ММ НБ РМ НК / МГ 0 ДР / ЦФ НК РМ ММ Разписанието е генерирано:..0 г.

17 В 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 МГ РМ СБ ВИ / ММ с ИН ВИ РМ МК / ЦФ Муз ЮК ЕЧ ВИ с ИН ХОО С ЕИ ЛВ ВИ РМ ММ ДТИ НБ 0 С / ТУ ГБ ВИ ВИ Разписанието е генерирано:..0 г.

18 Г 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 ММ ВИ РМ ДТИ / ГБ МК / ЦФ ВИ ЕЧ МГ с ИН ВИ ХОО С Муз ЛВ ЕИ РМ ВИ НБ ЮК РМ ВИ 0 С / ТУ ММ ЕЧ с ИН Разписанието е генерирано:..0 г.

19 Д 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 РЕ ЦД АГ МГ РЕ / НД с ИН ЦД МК / ЦФ АГ Муз НД АГ 0 С / ТУ ХС МВ ХОО С ДТИ НБ АГ ЛВ ГБ НД ЕЧ с ИН АГ НБ Разписанието е генерирано:..0 г.

20 Е 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 с СА ВЗ МК ХОО С ДТИ ХВ с СА НД ВЗ ГБ МК ВЗ НД ХС 0 С / ТУ Муз ВЗ МГ НД ЮК НБ / ВЗ ЕЧ 0 ДР / ЦФ ХС Разписанието е генерирано:..0 г.

21 А 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 ЛМ с МТ БГ ДК ЛМ ЕИ ДК ДК ЛМ ЦХ ДК ХОО С ДК ПП 0 ЕВ / МД 0 МК / ЕГ ХС БТ Фил БГ ДК ЛМ ЛМ Разписанието е генерирано:..0 г.

22 Б 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 ПП ЛМ ТН ТН ЕИ ЛМ ТН БГ ЛМ ТН ЦХ ТН ТН 0 МК / ЕГ 0 ЕВ / МД с МТ ХОО С Фил ХС БТ БГ ЛМ ТН Разписанието е генерирано:..0 г.

23 В 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 ДЯ ДЯ ЛМ ЛП ДЯ ЛМ ЕИ с МТ ЦХ ДЯ ЛМ ДЯ ДЯ ПП 0 МК / ЕГ 0 ЕВ / МД Фил ХОО С ХС БТ ЛМ ЛП Разписанието е генерирано:..0 г.

24 Г 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 ИС БГ с МТ МИ ЕИ ИС МИ МИ МИ МИ ИС ЦХ ПП ИС БГ МИ 0 ЕВ / МД 0 МК / ЕГ Фил ХОО С ХС БТ МИ ИС Разписанието е генерирано:..0 г.

25 Д 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 РА РА ИС БГ РА РА ИС РА РА ИС 0 ЕВ / МД ХС РА РА ИС БГ Фил РА 0 МК / ЕГ с МТ БГ Разписанието е генерирано:..0 г.

26 Е 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 БГ ИС ЕВ ЕВ ИС ЕВ ЕВ ХС ИС 0 ЕВ / МД ЕВ ЕВ БГ ИС ЕВ ЕВ Фил с МТ 0 МК / ЕГ ЕВ ЕВ ЕВ Разписанието е генерирано:..0 г.

27 А 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 0 ИЗ / ЯМ ТН КИ с КХ ХООС АБ КИ ТН Фил ТН 0 ИЗ / ЯМ КИ АД Муз КИ НВ ЮК 0 МД / РЧ ЕА ЦХ ЕА КИ КИ НВ Разписанието е генерирано:..0 г.

28 Б 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 ДК с КХ ЕК НВ ДК ЕК 0 МД / РЧ ЦХ Фил ДК 0 ИЗ / ЯМ ЕК Муз 0 ИЗ / ЯМ ЮК ЕК АД ХООС ДК АБ ЕК НВ ЕА Разписанието е генерирано:..0 г.

29 В 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 НВ 0 ИЗ / ЯМ АД ЗД ЕА Фил ХООС 0 ИЗ / ЯМ АБ ЗД Муз 0 МД / РЧ ЦХ ЮК НВ с КХ ЗД Разписанието е генерирано:..0 г.

30 Г 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 АД с КХ ЕА МИ НВ ЦХ 0 МД / РЧ Фил ХООС 0 ИЗ / ЯМ АБ Муз МИ 0 ИЗ / ЯМ ЮК МИ НВ МИ Разписанието е генерирано:..0 г.

31 Д 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 НН ЕМ ЕК 0 МД / РЧ ХООС НВ АБ ЕК Фил ЕМ 0 ИЗ / ЯМ ЕК Муз ЕА ЕК 0 ИЗ / ЯМ ЮК ЦХ АБ ЕМ НВ ЕК с КХ Разписанието е генерирано:..0 г.

32 Е 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 ХООС АБ МК КИ КИ МК ЕА НВ Фил с КХ 0 ИЗ / ЯМ КИ Муз НВ КИ ЦХ 0 МД / РЧ ЮК НН 0 ИЗ / ЯМ КИ МК Разписанието е генерирано:..0 г.

33 0А 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 МТ ТБ НИ НН МС ХООС АВ МТ 0 ЕВ / РЧ КЦ БТ МТ МК КЦ ХС Фил МТ с ММ МТ МТ АВ НИ Разписанието е генерирано:..0 г.

34 0Б 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 ДД АВ НН ТБ НИ МК ДД АВ 0 ЕВ / РЧ КЦ Фил ДД МС ХС КЦ ХООС ДД с ММ ХВ ДД НИ ДД Разписанието е генерирано:..0 г.

35 0В 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 0 ЕВ / РЧ ЗС АВ с ММ НИ КЦ АВ ЗС МК ЗС НИ ТБ НН Фил ХООС КЦ ХС ЗС ХВ НИ ЗС МС Разписанието е генерирано:..0 г.

36 0Г 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 ХООС ДД АВ ЛВ 0 ЕВ / РЧ ДД НИ с ММ ДД НИ ТБ НН КЦ ХС Фил МК ДД ДД ДД АВ МС КЦ Разписанието е генерирано:..0 г.

37 0Д 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 ХООС АВ ДД 0 ЕВ / РЧ ЛВ ЕА ДД с ММ АВ НН ДД МС ХС ТБ Фил ДД ЕА НИ РА ДД НИ РА Разписанието е генерирано:..0 г.

38 0Е 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 ХООС ЛВ МТ 0 ЕВ / РЧ с ММ Фил МТ АВ ЕА МС ХС НИ МТ ЕВ ТБ МТ ЕА НН НИ АВ МТ АВ Разписанието е генерирано:..0 г.

39 А 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 ЕК НД 0 ВВ / ДИ КД ЕЧ Фил НГ ЕК СБ КД ХООС БТ КК ЕК с СА ЦХ ЕК 0 ВВ / ДИ КД НД НД ЕК АД Разписанието е генерирано:..0 г.

40 Б 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 КК АД НД ВД ЕЧ КД СБ ВД 0 ВВ / ДИ Фил ХООС НГ БТ с СА ВД ВД 0 ВВ / ДИ КД МС ВД ВД НД КД Разписанието е генерирано:..0 г.

41 В 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 СС с СА КД ЕЧ 0 ВВ / ДИ АД ГД СБ ПТ КД ГД МС ХООС СС КД БТ 0 ВВ / ДИ Фил СА ГД ПТ НГ КК Разписанието е генерирано:..0 г.

42 Г 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 с СА ПТ ЕЧ КД ГД МС КК 0 ВВ / ДИ ГД КД АД СБ ГД ХООС Фил БТ ГД НГ ГД ПТ ГД КД 0 ВВ / ДИ Разписанието е генерирано:..0 г.

43 Д 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 ЗД ЕК ЕМ НД ХООС ЕК БТ ЕМ КК с СА 0 ВВ / ДИ ЕК Фил ЕК ЕМ ЕЧ НГ СБ ЕК ЕК НД 0 ВВ / ДИ ЦХ Разписанието е генерирано:..0 г.

44 Е 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 Фил КК ВД ПТ НГ ХООС ЕМ ЗД БТ ВД МС ЕМ ВД 0 ВВ / ДИ ЕЧ ВД СБ ПТ ЕМ БТ 0 ВВ / ДИ ВД с СА Разписанието е генерирано:..0 г.

45 А 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 СЛ НГ ПТ 0 ГД / АС ВП АД ВП СБ ПТ с СП ВП ПТ ПП 0 ГД / АС Разписанието е генерирано:..0 г.

46 Б 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 СЛ НГ ЛП ВП ЛП ЛП 0 ГД / АС ПП с СП ВП СБ ВП ЛП ЛП 0 ГД / АС АД Разписанието е генерирано:..0 г.

47 В 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 0 АС / ВТ НБ ПТ НБ ПП ВП НБ СБ ВП 0 АС / ВТ ПТ ВП НБ ПТ с СП СЛ НБ АД НБ НГ Разписанието е генерирано:..0 г.

48 Г 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 0 АС / ВТ ВП ВП АД 0 АС / ВТ ВП ЛП ЛП с СП СЛ ЛП НГ ПП Разписанието е генерирано:..0 г.

49 Д 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 НБ 0 АС / ВТ ЛП НБ НБ ЕМ с СП НБ ПП 0 АС / ВТ СЛ НБ НГ ЕМ ЕМ ЛП НГ НБ ЛП ВП Разписанието е генерирано:..0 г.

50 Е 0 :0 - :0 : - : :0 - :0 : - 0: :00 - :0 : - : :0 - :0 : - :0 :0 - :00 :0 - : :0 - :0 : - : : - : :0 - :0 0 АС / ВТ СЛ НГ 0 АС / ВТ НН с СП ЕВ ЕВ ЛП ЕВ ЛП ПП ПП ЛП Разписанието е генерирано:..0 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 4-ти БЛОК 2 срок на 2018/2019г.-седмица AІБ Стая Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 4-ти БЛОК 2 срок на 2018/2019г.-седмица AІБ Стая Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0/0г.-седмица AІБ Стая неделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А А Б А;А 0 Г Б Б Б Б;Б 0 В В В В В;В 0 Г Г Г Г Г;Г Е Е Е Е Е;Е Д Д Д Д Д;Д

Подробно

Programa_ xls

Programa_ xls Vа Vб VIа VIб VIIа 1 Муз 24 ТП 5 ФВС ЧП 36 БЕЛ 22 М 20 АЕ 33 2 ЧП 36 М 21 БЕЛ 22 ФВС Ф 2 Муз 24 М 20 3 М 21 ЧП 36 БЕЛ 22 М 20 Муз 24 АЕ 34 ИТ 27/30 ТП 4 И 31 ИИ 1 ИТ 27/30БЕЛ 23 АЕ 34 Ф 2 БЕЛ 22 5 БЕЛ

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Сентябрь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Вла

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Сентябрь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Вла 2 Власова М.Г. Т1 6.52 3 Саватеев К.А. Т1 6889 13 6.52 847.6 6759 Т2 488 15 2.46 258.3 4775 4 Бурнейко Т1 7 6.52 7 Т2 4 2.46 4 5 Новизенцева А.В. Т1 1219 26 6.52 1343.12 113 Т2 4272 91 2.46 223.86 4181

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Февраль 2018 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Влас

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Февраль 2018 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Влас 2 Власова М.Г. Т1 5.92 3 Саватеев К.А. Т1 4444 5.92 4444 Т2 3248 2.13 3248 4 Бурнейко Т1 7 5.92 7 Т2 4 2.13 4 5 Новизенцева А.В. Т1 719 5.92 719 Т2 297 2.13 297 6 Кудлай И.К. Т1 2774 5.92 2774 Т2 1572

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Октябрь 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцев

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Октябрь 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцев Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 6 7.1 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Овчинникова О.Ю. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова А.А

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Июль 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудлай И

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Июль 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудлай И Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 6 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю.

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 6 7.1 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 13 Москаленко И.В. 14 Черкасова Л.Н. 16 Сеглин Б.С. 17 Филатова И.И

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 6 Кудлай И.К. 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Овчинникова О.Ю. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова А.А

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Май 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А.

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Май 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А. Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 6 Кудлай И.К. 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Овчинникова О.Ю. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова А.А

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Апрель 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Апрель 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 6 Кудлай И.К. 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Овчинникова О.Ю. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова А.А

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Июль 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю.

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Июль 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 6 7.1 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 13 Москаленко И.В. 14 Черкасова Л.Н. 16 Сеглин Б.С. 17 Филатова И.И

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию.июль 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию.июль 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова 2 Власова М.Г. Т1 6.52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 3 Саватеев К.А. Т1 6578 164 6.52 169.28 6414 Т2 461 145 2.46 356.7 4465 4 Бурнейко Т1 7 6.52 7 Т2 4 2.46 4 5 Новизенцева А.В. Т1 9863

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Январь 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев А.М Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудлай

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Январь 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев А.М Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудлай 2 Власова М.Г. 3 Саватеев А.М. 6 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова

Подробно

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д ь еб лщ е гс б р я В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е с кй с д 44» к л л е р б к. /^Ж ^^й У Т В Е Р Ж Д А Ю IЩ Si; ш / Ш {< Ё Е Щ?*В ** ~ А.П.Е м е л н М А У М.В.С н я н

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Февраль 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев А.М Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудла

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Февраль 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев А.М Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудла Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев А.М. 6 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков

Подробно

День недели Ф.И.О. преподавателя Приложение к приказу ГБПОУ Некрасовского педколледжа 1 от о Понедельник Вторник Среда

День недели Ф.И.О. преподавателя Приложение к приказу ГБПОУ Некрасовского педколледжа 1 от о Понедельник Вторник Среда День недели Ф.И.О. преподавателя Понедельник Вторник Среда 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Арсеньева О.В. 3а 3а 13 13 13 13 3а 3а 3а 3а 13 13 13 13 13 13 Афусова Е.П. 14 14 Борохова С.Ф.

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова М.Г. Т1 6.31 3 Саватеев К.А. Т1 662 6.31 662 Т2 4186 2.34 4186 4 Бурнейко Т1 7 6.31 7 Т2 4 2.34 4 5 Новизенцева

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Май 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Май 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова М.Г. Т1 6.31 3 Саватеев К.А. Т1 6325 23 6.31 1451.3 695 Т2 4386 185 2.34 432.9 421 4 Бурнейко Т1 7 6.31 7 Т2

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию, Июнь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию, Июнь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова М.Г. Т1 6.31 Err:522 3 Саватеев К.А. Т1 6414 89 6.31 561.59 6325 Т2 4465 79 2.34 184.86 4386 4 Бурнейко Т1 7

Подробно

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ул. Севастопол 28, гр. Пловдив school@chestemenski.com тел. 64-30-58 Директор, 64-30-52 Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА УТВЪРДЕНО ДИРЕКТОР:...

Подробно

1а :15-8:55 9:10-9:50 10:00-10:40 10:55-11:35 11:45-12:25 12:35-13:15 13:25-14:05 Пон Рк БЕЛ ИТ ЗИП ФВС ИТ ИТ СП фс м ИТ Вт БЕЛ БЕЛ Мат

1а :15-8:55 9:10-9:50 10:00-10:40 10:55-11:35 11:45-12:25 12:35-13:15 13:25-14:05 Пон Рк БЕЛ ИТ ЗИП ФВС ИТ ИТ СП фс м ИТ Вт БЕЛ БЕЛ Мат а 8: - 8: 9:0-9:0 0:00-0:0 0: - : : - : : - : : - :0 Рк ЗИП МД МД ЗИП Дбит МД АЕ ЗИП МД Разписанието на часовете е генерирано:.9.0 г. а 8: - 8: 9:0-9:0 0:00-0:0 0: - : : - : : - : : - :0 Дбит ЗИП КК /

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

Предварительный протокол заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (для размещения на сайте ОУ) Предмет биология Дата

Предварительный протокол заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (для размещения на сайте ОУ) Предмет биология Дата 11 14 72,5 1. Утверждение предварительных результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников побиологии 11 класс 1. Утвердить предварительные результаты участников школьного этапа

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

Наименование учебной дисциплины РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 1 курс СРЕДА 2 ОКТЯБРЯ ФИО преподавателя аудитория Группа Пк пара 2 пара Введение в п

Наименование учебной дисциплины РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 1 курс СРЕДА 2 ОКТЯБРЯ ФИО преподавателя аудитория Группа Пк пара 2 пара Введение в п 1 курс Группа Пк-119 2 пара Введение в профессии. Васякова Т.А. 306 3 пара Физкультура Гусев А.В. с/зал 4 пара Математика Троицкая Е.Н. 206 Группа Жкх-119 не учебный день Группа Жкх-219 Математика Троицкая

Подробно

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в 2004 1 К 74.202 68 Ф -. Ч I... / М Ф. М. 2004. 221. В Ф -, - Ф (. 7) К 2010, Ф 1756-29 2001.; М - 23 2003. 21/12; - М «-, ( )» 5 2004. 1089. И в

Подробно

1С1 Средний ФИО Аттестат п/п балл 1 Минаев А.Д. копия 4,62 2 Бахтина Э.М. копия 4,15 3 Смирнова А.Р. оригинал 4,00 4 Богомазов А.С. оригинал 4,00 5 Ко

1С1 Средний ФИО Аттестат п/п балл 1 Минаев А.Д. копия 4,62 2 Бахтина Э.М. копия 4,15 3 Смирнова А.Р. оригинал 4,00 4 Богомазов А.С. оригинал 4,00 5 Ко 1С1 1 Минаев А.Д. копия 4,62 2 Бахтина Э.М. копия 4,15 3 Смирнова А.Р. оригинал 4,00 4 Богомазов А.С. оригинал 4,00 5 Комарьков А.Ю. оригинал 3,64 6 Алтухов Вл.А. копия 3,57 7 Лукьянчиков Н.С. копия 3,46

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

І а Пон Вт Ср Чт Пе Мате мати ка СВ Роде н кра й СВ Мате мати ка СВ Българ ски език и литера тура СВ Инфор мацион ни техн ологии кк2 1 8:15-8:55 СП Бъ

І а Пон Вт Ср Чт Пе Мате мати ка СВ Роде н кра й СВ Мате мати ка СВ Българ ски език и литера тура СВ Инфор мацион ни техн ологии кк2 1 8:15-8:55 СП Бъ І а оде н ра й тура : - : тура тура мф азпсането овете е генеро:..0 г. :0 - :0 тура тура тура 0:00-0:0 Домаш ен бт техн тура Изобразт елно зуство 0: - : АЕ ВИ мф : - : ласа : - : : - :0 тов :0 - : тов

Подробно

8а СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, бул."евлоги и Христо Георгиеви " 34 Класен ръководител : Кирила Генчева, Таня

8а СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ, обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, бул.евлоги и Христо Георгиеви  34 Класен ръководител : Кирила Генчева, Таня а Класен ръководител : Кирила Генчева, Таня Шехтова 0 :0 - :0 :0 - :00 :0-0:00 0:0-0:0 :00 - :0 :0 - :0 :0 - :0 :0 - :0 :0 - :00 :0 - :00 :0 - :0 :00 - :0 :0 - :0 :0 - :0 Предпр 0 ЛСил 0 ристова 0 КГ 0

Подробно

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8.

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8. ПОНЕДЕЛНИК Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език Първи чужд език Човекът Час на класа Български език География Философия Български език Човекът

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ. Ш у м е н, о б л.

Подробно

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ РАСПИСАНИЕ группы 11 АТ 1-2 Литература Аухатова Ю.И. 311 3 Математика Субаев А.Г. 313 4 Астрономия Лядышева Т.В. 310 5-6 ОБЖ Котков А.Ю. 218 7 Математика Субаев А.Г. 313 8 Физика Игнатова О.В. 308 1-2

Подробно

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ.

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) 855-20-54 МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготвителна група Сутрин ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

Подробно

разпис. за уч. занятия ЕООС-17-18г-зима

разпис. за уч. занятия ЕООС-17-18г-зима Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ БООС и БУПР БУПР І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 Обща и неорганична химия лаб. упр.- 406 зала ас. д-р К.Тодорова

Подробно

:30-8:10 ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПР. - ИУЧ А.АТАНАСОВА 407 8:20-9:00 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛИИВАНОВА/ГЪРБАЧЕВА 207/208 9:10-9:50 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНО

:30-8:10 ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПР. - ИУЧ А.АТАНАСОВА 407 8:20-9:00 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛИИВАНОВА/ГЪРБАЧЕВА 207/208 9:10-9:50 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНО :0 - :0 ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПР. - ИУЧ А.АТАНАСОВА 0 :0-9:00 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ 0/0 9:0-9:0 А.АТАНАСОВА 0 0:0-0:0 М.ДЕЧЕВА 0 :00 - :0 Д.ТОШЕВА : - : Б.ИВАНОВА 0 :0 - :0 В.РАДЕВА 0 :0-:00 СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ IX A IX

Подробно

петък четвъртък сряда вторнкк понеделник 9а 9б 9в 10а 10б 10в 1 ФВ-Петров немски-несторова биол-карарусинова харм/инф-нг/славова история-дойчинов етик

петък четвъртък сряда вторнкк понеделник 9а 9б 9в 10а 10б 10в 1 ФВ-Петров немски-несторова биол-карарусинова харм/инф-нг/славова история-дойчинов етик петък четвъртък сряда вторнкк понеделник 9а 9б 9в 1а 1б 1в 1 ФВ-Петров немски-несторова биол-карарусинова харм/инф-нг/славова история-дойчинов етика-пълева 2 биол-карарусинова немски-несторова матем-банчева

Подробно

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 а клас 1 Английски език Бълг. език и лит Математика

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език

Подробно

8а СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ", обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, бул."евлоги и Христо Георгиеви " :30-8:10 8:20-9:00 9:2

8а СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ, обл. София - град, общ. Столична, гр./с. София, бул.евлоги и Христо Георгиеви  :30-8:10 8:20-9:00 9:2 а :0 - :0 :0 - :00 :0-0:00 0:0-0:0 :00 - :0 :0 - :0 :0 - :0 :0 - :0 Класен ръководител : Кирила Генчева, Таня Шехтова :0 - :000 :0 - :00 :0 - :0 :00 - :0 :0 - :0 ЛСил ристова КГ Пре дпр ЛСил ИЗО РИ ЗК

Подробно

(5)

(5) П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы Д Е П А Р Т А М Е Н Т С О Ц И А Л Ь Н О Й З А Щ И Т Ы Н А С Е Л Е Г О Р О Д А М О С К В Ы П Р И К А З О б у т в е р ж д е н и и П о р я д к а О Д Г О Т О В Ю JJ1Щ,

Подробно

2 Расписание на понедельник, г (1) 8(2) 9(3) 10(4) Бадалова Л.Г В 11Б 11Б 9А 11В 2. Бахтина О.Ю Б 10В 10В 6Б

2 Расписание на понедельник, г (1) 8(2) 9(3) 10(4) Бадалова Л.Г В 11Б 11Б 9А 11В 2. Бахтина О.Ю Б 10В 10В 6Б 2 Расписание на понедельник, 2018-2019 г. 1 2 3 4 5 6 7(1) 8(2) 9(3) 10(4) 11 1. Бадалова Л.Г. 215 6В 11Б 11Б 9А 11В 2. Бахтина О.Ю. 306 5Б 10В 10В 6Б 5Б 3. Бондаренко Н.И. 308 9Д 9Д 11Г 10А 10Г 4. Емарлукова

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г. V - VII клас първа смяна V А клас 1 Човекът и природата

Подробно

ГРАФИК за провеждане на контролни работи в начален етап Учебна 2018/2019 година - II срок Месец Ден I a I б I в II а II б II в III а III б III в III г

ГРАФИК за провеждане на контролни работи в начален етап Учебна 2018/2019 година - II срок Месец Ден I a I б I в II а II б II в III а III б III в III г ГРАФИК з повеждне н контолн бот в нчлен етп Учебн 2018/2019 годн - II сок Месец Ден I a I б I в II II б II в III III б III в III г IV IV б IV в 6 7 8 11 ф е в у м т п 12 13 14 15 18 М 19 М 20 М М 21 22

Подробно