по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество о

Размер: px
Започни от страница:

Download "по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество о"

Препис

1 по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите на РЗИ Стара Загора Име и фамилия Длъжност чл.35, ал.1, т.1 чл.35, ал.1, т.3 чл.35, ал.1, т.2 чл.35, ал.1, т.4 Вх., дата Вх., дата Вх., дата Вид Вх., дата 1 д-р Елена Канева ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ДЧР-1/ г. ДЧР-202/ г. встъпителна 2 инж. Светла Карастоянова ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ДЧР-2/ г. ДЧР-201/ г. встъпителна 3 Светослав Марков ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЧР-40/ г. ДЧР-169/ г. встъпителна 4 Петка Игнатова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-36/ г. ДЧР-168/ г. встъпителна 5 Силвия Христова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-37/ г. ДЧР-111/ г. встъпителна 6 Златина Маджарова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-45/ г. ДЧР-112/ г. встъпителна 7 Антония Коева НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ДЧР-43/ г. ДЧР-108/ г. встъпителна 8 Вилиана Бенчева ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ДЧР-42/ г. ДЧР-148/ г. встъпителна 9 Ирина Тенева ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЧР-46/ г. ДЧР-164/ г. встъпителна 10 Радослав Вълканов СТАРШИ ЕКСПЕРТ ДЧР-44/ г. ДЧР-171/ г. встъпителна 11 Пламен Генов МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДЧР-80/ г. ДЧР-172/ г. встъпителна 12 Марин Браянов ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-41/ г. ДЧР-175/ г. встъпителна 13 Йордан Иванов ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-33/ г. ДЧР-165/ г. встъпителна 14 Иван Стамов ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-34/ г. ДЧР-105/ г. встъпителна 15 д-р Ваня Кръстева ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ДЧР-76/ г. ДЧР-109/ г. встъпителна 16 д-р Мария Коларова НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ДЧР-74/ г. ДЧР-106/ г. встъпителна 17 д-р Николай Червенски ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЧР-64/ г. ДЧР-173/ г. встъпителна 18 д-р Неделчо Гьорчев ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ДЧР-75/ г. ДЧР-154/ г. встъпителна 19 д-р Десислава Георгиева ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЧР-78/ г. ДЧР-174/ г. встъпителна 20 д-р Пенка Динкова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЧР-77/ г. ДЧР-124/ г. встъпителна 21 Павлин Радев ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЧР-72/ г. ДЧР-107/ г. встъпителна 22 Виолета Пончева ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-79/ г. ДЧР-103/ г. встъпителна 23 Вичка Иванова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-73/ г. ДЧР-104/ г. встъпителна 24 д-р Десислава Делчева НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ДЧР-69/ г. ДЧР-110/ г. встъпителна 25 Иванка Георгиева ИНСПЕКТОР ДЧР-71/ г. ДЧР-159/ г. встъпителна 26 Десислава Петрова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-65/ г. ДЧР-157/ г. встъпителна 27 Гергана Гичева ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-70/ г. ДЧР-156/ г. встъпителна 28 Стефка Борисова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-66/ г. ДЧР-155/ г. встъпителна

2 29 Веска Димова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-68/ г. ДЧР-102/ г. встъпителна 30 Тянка Банкова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-67/ г. ДЧР-160/ г. встъпителна 31 д-р Таня Перчемлиева ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ДЧР-18/ г. ДЧР-193/ г. встъпителна 32 д-р Светлана Петрова НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ДЧР-11/ г. ДЧР-204/ встъпителна 33 д-р Ивелина Райкова ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ДЧР-5/ г. ДЧР-188/ г. встъпителна 34 д-р Светла Андонова ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ДЧР-3/ г. ДЧР-178/ г. встъпителна 35 д-р Денка Семерджиева ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ДЧР-4/ г. ДЧР-177/ г. встъпителна 36 Георги Трифонов ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ДЧР-16/ г. ДЧР-184/ г. встъпителна 37 Димка Чортова СТАРШИ ИНСПЕКТОР ДЧР-19/ г. ДЧР-180/ г. встъпителна 38 Йордалена Николова СТАРШИ ИНСПЕКТОР ДЧР-20/ г. ДЧР-179/ г. встъпителна 39 Руска Михайлова СТАРШИ ИНСПЕКТОР ДЧР-17/ г. ДЧР-191/ г. встъпителна 40 Поля Христова ИНСПЕКТОР ДЧР-12/ г. ДЧР-185/ г. встъпителна 41 Даниела Бижева ИНСПЕКТОР ДЧР-14/ г. ДЧР-187/ г. встъпителна 42 Здравка Тенева ИНСПЕКТОР ДЧР-7/ г. ДЧР-182/ г. встъпителна 43 Надежда Иванова ИНСПЕКТОР ДЧР-15/ г. ДЧР-186/ г. встъпителна 44 д-р Лилия Митева НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ДЧР-25/ г. ДЧР-122/ г. встъпителна 45 д-р Лидия Георгиева ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЧР-32/ г. ДЧР-117/ г. встъпителна 46 Антоанета Проданова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДЧР-26/ г. ДЧР-120/ г. встъпителна 47 Мария Антонова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДЧР-30/ г. ДЧР-116/ г. встъпителна 48 Петранка Петрова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДЧР-31/ г. ДЧР-121/ г. встъпителна 49 Елена Минчева МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДЧР-27/ г. ДЧР-118/ г. встъпителна 50 Елза Косакова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДЧР-29/ г. ДЧР-206/ г. встъпителна 51 Недка Иванова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДЧР-28/ г. ДЧР-119/ г. встъпителна 52 д-р Венета Ванишева НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ДЧР-49/ г. ДЧР-113/ г. встъпителна 53 Катя Кръстева ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ДЧР-21/ г. ДЧР-149/ г. встъпителна 54 Д-р Димитринка Динева ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ДЧР-51/ г. ДЧР-125/ г. встъпителна 55 Мария Иванова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЧР-50/ г. ДЧР-144/ г. встъпителна 56 Руска Панева ИНСПЕКТОР ДЧР-56/ г. ДЧР-151/ г. встъпителна 57 Станимира Петкова ИНСПЕКТОР ДЧР-53/ г. ДЧР-126/ г. встъпителна 58 Дияна Йорданова ИНСПЕКТОР ДЧР-54/ г. ДЧР-115/ г. встъпителна 59 Милена Горанова ИНСПЕКТОР ДЧР-52/ г. ДЧР-141/ г. встъпителна 60 Диана Динева ИНСПЕКТОР ДЧР-55/ г. ДЧР-143/ г. встъпителна 61 Иван Ахчиев ИНСПЕКТОР ДЧР-47/ г. ДЧР-139/ г. встъпителна 62 Красимира Цветанска ИНСПЕКТОР /КАЗАНЛЪК/ ДЧР-57/ г. ДЧР-194/ г. встъпителна

3 63 Бистра Вълканова ИНСПЕКТОР /РАДНЕВО/ ДЧР-48/ г. ДЧР-114/ г. встъпителна 64 д-р Саша Чакърова НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ДЧР-58/ г. ДЧР-176/ г. встъпителна 65 д-р Росица Николова ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ДЧР-62/ г. ДЧР-162/ г. встъпителна 66 д-р Делян Цветков ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЧР-61/ г. ДЧР-153/ г. встъпителна 67 Румен Динков ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЧР-60/ г. ДЧР-152/ г. встъпителна 68 Галина Господинова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЧР-59/ г. ДЧР-123/ г. встъпителна 69 Искра Динева СТАРШИ ЕКСПЕРТ ДЧР-63/ г. ДЧР-161/ г. встъпителна 70 д-р Ваня Карабойдева НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ДЧР-22/ г. ДЧР-142/ г. встъпителна 71 Миглена Илиева ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЧР-24/ г. ДЧР-150/ г. встъпителна 72 Теодора Мирчева МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДЧР-23/ г. ДЧР-101/ г. встъпителна 73 д-р Стефка Стоева ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ДЧР-82/ г. ДЧР-127/ г. встъпителна 74 Венета Казакова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЧР-83/ г. ДЧР-129/ г. встъпителна 75 Дорина Димитрова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЧР-85/ г. ДЧР-128/ г. встъпителна 76 Йорданка Чараджиева ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЧР-84/ г. ДЧР-131/ г. встъпителна 77 Катя Монева МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДЧР-89/ г. ДЧР-132/ г. встъпителна 78 Златина Костова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДЧР-86/ г. ДЧР-133/ г. встъпителна 79 Пламена Тодорова СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-87/ г. ДЧР-134/ г. встъпителна 80 Пламена Динкова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДЧР-81/ г. ДЧР-136/ г. встъпителна 81 Росица Генчева ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-88/ г. ДЧР-138/ г. встъпителна 82 Марияна Тодорова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-91/ г. ДЧР-137/ г. встъпителна 84 Мария Видева ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-92/ г. ДЧР-130/ г. встъпителна 85 Розалина Манолова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-90/ г. ДЧР-135/ г. встъпителна 86 Величка Бонева ИНСПЕКТОР ДЧР-11/ г. ДЧР-217/ г. встъпителна 87 д-р Станимир Станков ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ДЧР-94/ г. ДЧР-203/ г. встъпителна 88 Нели Ковачева НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ДЧР-95/ г. ДЧР-163/ г. встъпителна 89 д-р Веселина Станчева ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ДЧР-96/ г. ДЧР-183/ г. встъпителна 90 Боряна Цонева ИНСПЕКТОР ДЧР-97/ г. ДЧР-190/ г. встъпителна 91 Диана Късева ИНСПЕКТОР ДЧР-98/ г. ДЧР-189/ г. встъпителна 92 Анета Тонева ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ДЧР-99/ г. ДЧР-166/ г. встъпителна 93 Ангел Гаров СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-114/ г. ДЧР-114/ г. встъпителна 94 Ваня Котокова ИНСПЕКТОР ДЧР-145/ г. ДЧР-145/ г. встъпителна 95 Денница Тодорова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-167/ г. ДЧР-214/ г. встъпителна 96 Руси Найденов СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-195/ г. ДЧР-221/ г. встъпителна 97 Дарина Пенкова СТАРШИ ИНСПЕКТОР ДЧР-197/ г. ДЧР-181/ г. встъпителна

4 98 Иван Иванов СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-192/ г. ДЧР-192/ г. встъпителна 99 Стоянка Неделчева СТАРШИ ИНСПЕКТОР ДЧР-205/ г. ДЧР-205/ г. встъпителна 100 Силвана Николова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-207/ г. ДЧР-207/ г. встъпителна 101 Деница Димитрова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДЧР-208/ г. ДЧР-208/ г. встъпителна 102 Наталия Панова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДЧР-209/ г. ДЧР-209/ г. встъпителна 103 Деница Николова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДЧР-210/ г. ДЧР-210/ г. встъпителна 104 Дарина Христова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-211/ г. ДЧР-211/ г. встъпителна 105 Николина Видева ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-212/ г. ДЧР-212/ г. встъпителна 106 Радослав Радославов ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЧР-213/ г. ДЧР-213/ г. встъпителна 107 Мариана Динева ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЧР-215/ г. ДЧР-215/ г. встъпителна 108 Стоянка Парушева МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДЧР-216/ г ДЧР-216/ г встъпителна 109 Мария Янева ИНСПЕКТОР ДЧР-218/ г. ДЧР-218/ встъпителна 110 Илияна Янева МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДЧР-219/ г. ДЧР-219/ г. встъпителна 111 Недка Иванова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДН-1/ г. при напускане 112 Боряна Цонева ИНСПЕКТОР ДН-2/ г. при напускане 113 Петя Костадинова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДН-3/ г. ДН-3/ г. встъпителна 114 Милена Митева ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-4/ г. ДН-4/ г. встъпителна 115 Светла Карастоянова ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ДН-5/ г. ежегодна 116 Николина Видева МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДН-6/ г. ежегодна 117 Пламен Генов МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДН-7/ г. ежегодна 118 Златина Маджарова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-8/ г. ежегодна 119 Светослав Марков ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-9/ г. ежегодна 120 Радослав Вълканов СТАРШИ ЕКСПЕРТ ДН-10/ г. ежегодна 121 Силвия Христова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-11/ г. ежегодна 122 д-р Лидия Георгиева ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДН-12/ г. при напускане 123 Мариана Динева ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-13/ г. ежегодна 124 Денница Тодорова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДН-14/ г. ежегодна 125 Розалина Манолова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-15/ г. ежегодна 126 Йорданка Чараджиева ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДН-16/ г. ежегодна 127 Дорина Димитрова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДН-17/ г. ежегодна 128 Мария Видева ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-18/ г. ежегодна 129 д-р Делян Цветков ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДН-19/ г. ежегодна 130 Румен Динков ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДН-20/ г. ежегодна 131 Венета Казакова НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ДН-21/ г. ежегодна

5 132 Иван Стамов ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-22/ г. ежегодна 133 д-р Венета Ванишева НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ДН-23/ г. ежегодна 134 д-р Саша Чакърова НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ДН-24/ г. ежегодна 135 Йордалена Николова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-25/ г. ежегодна 136 д-р Стефка Стоева ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ДН-26/ г. ежегодна 137 Катя Монева МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДН-27/ г. ежегодна 138 Златина Костова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДН-28/ г. ежегодна 139 Пламена Тодорова СТАРШИ ЕКСПЕРТ ДН-29/ г. ежегодна 140 Илияна Янева МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДН-30/ г. ежегодна 141 Пламена Динкова СТАРШИ ЕКСПЕРТ ДН-31/ г. ежегодна 142 Марияна Тодорова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-32/ г. ежегодна 143 Веска Димова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-33/ г. ежегодна 144 Ваня Котокова ИНСПЕКТОР ДН-34/ г. ежегодна 145 Мария Иванова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДН-35/ г. ежегодна 146 Теодора Мирчева ИНСПЕКТОР ДН-36/ г. ежегодна 147 Ирина Тенева ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДН-37/ г. ежегодна 148 Йордан Иванов ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-38/ г. ежегодна 149 д-р Мария Коларова ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ДН-39/ г. ежегодна 150 Наталия Панова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДН-40/ г. ежегодна 151 д-р Лилия Митева НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ДН-41/ г. ежегодна 152 Мария Антонова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДН-42/ г. ежегодна 153 Антоанета Проданова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДН-43/ г. ежегодна 154 Елена Минчева МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДН-44/ г. ежегодна 155 Деница Николова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДН-45/ г. ежегодна 156 Вилиана Бенчева ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ДН-46/ г. ежегодна 157 Анета Тонева ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ДН-47/ г. ежегодна 158 Антония Коева НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ДН-48/ г. ежегодна 159 Стоянка Парушева МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДН-49/ г. ежегодна 160 Стефка Николова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-50/ г. ежегодна 161 Силвана Николова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-51/ г. ежегодна 162 Миглена Илиева ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ДН-52/ г. ежегодна 163 Радослав Радославов ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДН-53/ г. ежегодна 164 д-р Росица Николова ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ДН-54/ г. ежегодна 165 Тянка Банкова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-55/ г. ежегодна 166 Виолета Пончева ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДН-56/ г. ежегодна

6 167 Д-р Десислава Делчева НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ДН-57/ г. ежегодна 168 Гергана Иванова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-58/ г. ежегодна 169 Деница Димитрова МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДН-59/ г. ежегодна 170 д-р Неделчо Гьорчев ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ДН-60/ г. ежегодна 171 Нели Ковачева НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ДН-61/ г. ежегодна 172 Вичка Иванова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-62/ г. ежегодна 173 Искра Динева СТАРЩИ ЕКСПЕРТ ДН-63/ г. ежегодна 174 д-р Десислава Георгиева ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДН-64/ г. ежегодна 175 д-р Николай Червенски ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДН-65/ г. ежегодна 176 д-р Ваня Карабойдева НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ДН-66/ г. ежегодна 177 Петка Игнатова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-67/ г. ежегодна 178 д-р Ивелина Райкова ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ДН-68/ г. ежегодна 179 д-р Таня Перчемлиева ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ДН-69/ г. ежегодна 180 д-р Светлана Петрова НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ДН-70/ г. ежегодна 181 Иванка Георгиева ИНСПЕКТОР ДН-71/ г. ежегодна 182 д-р Светла Андонова ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ДН-72/ г. ежегодна 183 Даниела Бижева ИНСПЕКТОР ДН-73/ г. ежегодна 184 Надежда Иванова ИНСПЕКТОР ДН-74/ г. ежегодна 185 Дарина Пенкова СТАРШИ ИНСПЕКТОР ДН-75/ г. ежегодна 186 Георги Трифонов ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ДН-76/ г. ежегодна 187 Здравка Тенева ИНСПЕКТОР ДН-77/ г. ежегодна 188 Поля Христова ИНСПЕКТОР ДН-78/ г. ежегодна 189 Ангел Гаров СПЕЦИАЛИСТ ДН-79/ г. ежегодна 190 Димка Чортова СТАРШИ ИНСПЕКТОР ДН-80/ г. ежегодна 191 Руска Михайлова СТАРШИ ИНСПЕКТОР ДН-81/ г. ежегодна 192 д-р Денка Семерджиева ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ДН-82/ г. ежегодна 193 Павлин Радев ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-83/ г. ежегодна 194 Руси Найденов СПЕЦИАЛИСТ ДН-84/ г. ежегодна 195 Милена Горанова ИНСПЕКТОР ДН-85/ г. ежегодна 196 Красимира Цветанска ИНСПЕКТОР ДН-86/ г. ежегодна 197 Иван Ахчиев ИНСПЕКТОР ДН-87/ г. ежегодна 198 д-р Станимир Станков ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ДН-88/ г. ежегодна 199 Стоянка Неделчева СТАРШИ ИНСПЕКТОР ДН-89/ г. ежегодна 200 д-р Елена Канева ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ДН-90/ г. ежегодна 201 Д-р Димитринка Динева ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ДН-91/ г. ежегодна

7 202 Галина Господинова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДН-92/ г. ежегодна 203 Катя Кръстева ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ДН-93/ г. ежегодна 204 Станимира Петкова ИНСПЕКТОР ДН-94/ г. ежегодна 205 Бистра Вълканова ИНСПЕКТОР ДН-95/ г. ежегодна 206 Дияна Йорданова ИНСПЕКТОР ДН-96/ г. ежегодна 207 Руска Панева ИНСПЕКТОР ДН-97/ г. ежегодна 208 Мирослава Генчева ИНСПЕКТОР ДН-98/ г. ежегодна 209 Ралица Ботева ИНСПЕКТОР ДН-99/ г. ежегодна 210 Иван Славов СПЕЦИАЛИСТ ДН-100/ г. ежегодна 211 Марин Браянов ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-101/ г. ежегодна 212 Мария Янева ИНСПЕКТОР ДН-102/ г. при напускане 213 Мариана Динева ИНСПЕКТОР ДН-103/ г. встъпителна 214 Мариана Динева ИНСПЕКТОР ДН-104/ г. при напускане 215 Светослав Марков ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-105/ г. при напускане 216 Светослав Марков ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДН-106/ г. встъпителна 217 Павлин Радев ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-107/ г. при напускане 218 Павлин Радев ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДН-108/ г. встъпителна 219 д-р Велчо Нанчев ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДН-109/ г. встъпителна 220 Диана Динева ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДН-110/ г. ежегодна

Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 3

Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 3 Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията

Подробно

Приложение 3 към Заповед 076/ г. на кмета на Община Ценово по ред Входящ /дата ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35 от Закона за проти

Приложение 3 към Заповед 076/ г. на кмета на Община Ценово по ред Входящ /дата ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35 от Закона за проти Приложение 3 към Заповед 076/22.03.2018г. на кмета на Община Ценово по ред Входящ /дата ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно

Подробно

01 Росица Русева Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б

01 Росица Русева Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б 01 Росица Русева 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б 02 Добринка Станкова 1 10 а 10 в 10 а 10 а 2 10 б 10 в 10 в 10 и 3 10 б 10 и 10 в 10 и 4 10

Подробно

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ Вх. / дата на декларацията Трите имена на служителя Длъжност Забележка Вх. 1/

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ Вх. / дата на декларацията Трите имена на служителя Длъжност Забележка Вх. 1/ Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ Вх. / дата на декларацията Трите имена на служителя Длъжност Забележка Вх. 1/10.05.2018 г. Радостина Петрова Делева Главен експерт Вх. 2/

Подробно

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Им

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Им РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид декларация 1 4452/14.05.2018

Подробно

01 Добринка Станкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 9 з е и е и в б е а а 303

01 Добринка Станкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 9 з е и е и в б е а а 303 01 Добринка Станкова 1 9 з 305 8 е 106 9 и 306 2 8 е 106 9 и 306 3 9 в 308 9 б 307 8 е 106 9 а 306 4 9 а 303 9 б 307 5 9 а 303 9 и 304 9 в 307 9 з 304 6 8 е 106 9 в 307 9 з 304 7 9 а 305 9 б 305 02 Румяна

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) РАЙОН 03 - ВАРНЕНСКИ

Подробно

Агенция за социално подпомагане Проект 2014BG05M9OP C0001 Нови възможности за грижа СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ПО

Агенция за социално подпомагане Проект 2014BG05M9OP C0001 Нови възможности за грижа СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ПО СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ПО ПРОЕКТ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Име, презиме, фамилия Брой точки 1 Анета Боянова Александрова 26,00 2 Лозинка Иванова Трифонова

Подробно

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ТУРНИР КУПА БЪЛГАРИЯ 2009г. Пневматичен пистолет МЪЖЕ г общо 1 Радослав Димитров

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ТУРНИР КУПА БЪЛГАРИЯ 2009г. Пневматичен пистолет МЪЖЕ г общо 1 Радослав Димитров Пневматичен пистолет МЪЖЕ 25.09.2009 г 1 2 3 4 5 6 общо 1 Радослав Димитров Светкав. 98 95 93 96 95 100 577 9,5 9,5 9,1 9,6 9,7 10,0 9,8 10,6 9,4 10,3 97,5 674,5 2 Николай Колев ЦСКА 94 95 94 94 97 93

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) Област СЛИВЕН, община НОВА ЗАГОРА населено

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

по ред Име, презиме и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл. 35, ал 1, т.1 Входящ номер и дата на подаване Декларация Декларация по чл. 35, ал. 1,

по ред Име, презиме и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл. 35, ал 1, т.1 Входящ номер и дата на подаване Декларация Декларация по чл. 35, ал. 1, по ред Име, презиме и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл. 35, ал 1, т.1 Входящ номер и дата на подаване Декларация Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Входящ номер/дата и вид на декларация (встъпителна,

Подробно

Microsoft Word - kupamk15

Microsoft Word - kupamk15 50 м. Пистолет мъже 1 Самуил Донков ЦСКА 560 Мъже 2 Димитър Събев Диана 535 Юноши старша 3 Мартин Драгомиров АП Спорт 534 Мъже 4 Светослав Неделчев Дунав 525 Мъже 5 Николай Колев АП Спорт 523 Мъже 5 Владимир

Подробно

по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД /

по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД / по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД-02-20-8/11.05.2012 г. Наименование 1 Адрес 1. 1528/25.02.2015 СВЕЖЕСТ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: 49 Списъка на длъжностите на лицата, които обработват лични данни в Дружеството по Регистър Обучаеми : 3. Илиана Атанасова Маринова педагогически съветник 4. Христо Кирилов Киров ръководител ИКТ 5. Петя

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

Регистър ЗПКОНПИ.xlsx

Регистър ЗПКОНПИ.xlsx Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество в Общинска администрация град Първомай по ред Вх. Дата Вид на декларацията по чл.35

Подробно

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.ЛЕВСКИ, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦОНЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ГАЛЯ ВЛАДИМИРОВА АНДРЕЕВА ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ЙОТО БРАТАНОВ ХРИСТОВ МЕНЯНТ

Подробно

Microsoft Word - poimenen-grafik.doc

Microsoft Word - poimenen-grafik.doc ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ ИМЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ОП Развитие на Човешки Ресурси, Схема за предоставяне на безвъзмездна

Подробно

Start list by clubs - All stages

Start list by clubs - All stages Page 1 4 Александър Логис София (1) BUL 2008590 Ради Ганев М55 14:54:00 11:08:00 Page 2 5 Бачо Киро - 94 Дряново (5) BUL 2013479 Божидар Пенчев М14 14:00:00 10:30:00 2013488 Добри Добрев М65 14:26:00 10:33:00

Подробно

fspkmn_53984.txt – Notepad

fspkmn_53984.txt – Notepad 2018 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 14 октомври (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Област БУРГАС, община СРЕДЕЦ, населено

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-26.08.2015 г / 09.30 ч 1 ИВАН КРАСЕНОВ ХЛЕБАРОВ 2 ПЕТЪР ДОНЧЕВ КИРОВ 3 СВЕТОСЛАВ БОГНОВ ТЕРЗИЙСКИ се явил 4 ИВАНКА СТОЙЧЕВА ДРАГАНОВА Анулиран 5 СЮЛЕЙМАН ИБРЯМОВ СЮЛЕЙМАНОВ се явил 6

Подробно

О Б Щ И Н А - А Й Т О С

О Б Щ И Н А - А Й Т О С О Б Щ И Н А - А Й Т О С гр.айтос 8500, ул. Цар Освободител 3 тел.код 0558 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 6 ИМЕ и ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ Стая СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН GSM Външен Вътрешен КРАСИМИР ЕНЧЕВ Председател на ОбС 1 0898/530018

Подробно

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест Служител/структура Декларация 1. Дилян XXXXX Димов рег. 188/10.05.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 2. Ивайло XXXXX Цанев рег. 144/15.03.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 3.

Подробно

ÐÅÃÈÑÒÚÐ

ÐÅÃÈÑÒÚÐ Р Е Г И С Т Ъ Р на декларациите по чл. 35, ал.1, от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество подадени от съдебните служители в Окръжен съд гр. Ловеч 1. 4019/31.05.2018г.

Подробно

Microsoft Word - ДППНММ16

Microsoft Word - ДППНММ16 Пневматична пушка 10 м. Момчета 40 изстрела Индивидуално класиране Кл. N: Състезател Отбор С Е Р И И Резултат 1 2 Пламен Емилов Тракия 103.9 100.7 101 100.5 406.1 2 12 Георги Канев Тракия 102.5 100 101.3

Подробно

Microsoft Word - sekcia 17

Microsoft Word - sekcia 17 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 26 - СОФИЙСКИ ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ НАСЕЛЕНО МЯСТО

Подробно

Средно училище Христо Ботев гр. Нова Загора ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл.12, ал.1 от ПМС 33 от г. за условията за получав

Средно училище Христо Ботев гр. Нова Загора ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл.12, ал.1 от ПМС 33 от г. за условията за получав Средно училище Христо Ботев гр. Нова Загора ЗАПОВЕД РД-07-458/12.03.2018 г. На основание чл.12, ал.1 от ПМС 33 от 15.02.2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ; ГРАФИК Утв

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ;  ГРАФИК Утв СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/444 2000; e-mail: info@smg.bg ГРАФИК Утвърждавам:.. Д-Р АНТОАН ТОНЕВ Директор на СМГ Паисий

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4140-8/01.10.2015 г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2015/2016 годиназа землището на с. Маноле, ЕКАТТЕ 47086,

Подробно

Microsoft Word - протоколли турнир Тракия 2015

Microsoft Word - протоколли турнир Тракия 2015 Турнир Тракия 2015 0.2-03.12.2015 МОМЧЕТА ПИСТОЛЕТ МОМЧЕТА ПУШКА име фамилия отбор I II III IV V VI общо 1 НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ТРАКИЯ 92 88 89 89 358 2 НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ТОШЕВ ТРАКИЯ 88 87 84 89 348

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-05.05.2015 г / 13.30 ч 1 ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 2 ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТОСЕВ 3 ЮЛИАН ГОСПОДИНОВ КАРАДИМОВ 4 ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ШОПОВ 5 ЯНЧО АНГЕЛОВ ЯКИМОВ 6 ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВАКАНИНА

Подробно

ГРАФИК С КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ИМЕ И ФАМИЛИЯ КОНСУЛТАЦИЯ С РОДИТЕЛИ КОНСУЛТАЦИЯ С УЧЕНИЦИ

ГРАФИК С КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ИМЕ И ФАМИЛИЯ КОНСУЛТАЦИЯ С РОДИТЕЛИ КОНСУЛТАЦИЯ С УЧЕНИЦИ ГРАФИК С КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ИМЕ И ФАМИЛИЯ КОНСУЛТАЦИЯ С РОДИТЕЛИ КОНСУЛТАЦИЯ С УЧЕНИЦИ Елена Кърпачева Красимира Петрова Стиляна Пенчева Ели

Подробно

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати ОБРАЗЦОВА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. КИРИЛ ПОПОВ - ПЛОВДИВ 4002 Пловдив, ул. Чемшир 11, тел.:032/643 157; тел./факс: 032/643 192; e-mail: omg_plovdiv@abv.bg С П И С Ъ К ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ

Подробно

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - ЗИП Мими Господинова Коцева 1. Помощникдиректор, учебната

Подробно

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2016/2017 г. прием м. септември 2016 г. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, ЗАДОЧНО платено обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с.

Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с. Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с. Горно Озирово 1. Молба-декларация 9400 3038/ 13.11.2014

Подробно

Split time results - Средна 1

Split time results - Средна 1 Page 1 М21Е (8) 5.5 km 23 C 1(31) 2(35) 3(36) 4(44) 5(38) 6(41) 7(40) 8(39) 9(37) 10(34) 11(70) 12(45) 13(47) 14(46) 15(48) 16(49) 17(50) 18(56) 19(58) 20(60) 21(61) 22(59) 23(77) Finish 1 Тодор Педев

Подробно

<4D F736F F D20D0E5E3E8F1F2FAF020EDE020E4E5EAEBE0F0E0F6E8E8F2E520EFEE20F7EB2E E646F63>

<4D F736F F D20D0E5E3E8F1F2FAF020EDE020E4E5EAEBE0F0E0F6E8E8F2E520EFEE20F7EB2E E646F63> по ред Входящ /та Вид на декларацията по чл. 12 от ЗПУКИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ Регистър на декларациите по чл. 12, т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Име,

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. Специалност Бизнес адми

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. Специалност Бизнес адми СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри 1. Димитър

Подробно

СЕКЦИЯ №087

СЕКЦИЯ №087 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА

Подробно

пълно наименование на училището

пълно наименование на училището по ред 24 ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ пълно наименование на училището град/село община област МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА П Р О Т О К О Л за резултата от писмена форма на ОЛИМПИАДА

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8,

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, секция 001 Адрес на избир. секция: НУ Цани Гинчев, ул. Петър Оджаков 1 1. ИВАН ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ 2. КОСТАДИНКА АНГЕЛОВА ВЪРБАНОВА 3. СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ 4. СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 5. СТОЯНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК секция 001 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАНКОВ ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА БОТЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ВЕСКА ТОТЕВА ЙОРДАНОВА ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ ФЕРДИНАНДОВ ИВАН НЕШКОВ ХИНОВ ЙОНКО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ

Подробно

SplitsSG2012-sprint

SplitsSG2012-sprint Page 1 M10 (14) 1.0 km 7 C 1(55) 2(56) 3(57) 4(58) 5(59) 6(60) 7(48) 1 6 Тервел Драгоев 8:40 1:03 2:28 3:48 5:06 5:56 7:02 8:27 8:40 Диана Ямбол 1:03 1:25 1:20 1:18 0:50 1:06 1:25 0:13 2 8 Младен Георгиев

Подробно

Назад Купа "Раднево" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора Диана Ямбол Чумерна Твърдица Бачо Киро - 94 Дряново 47

Назад Купа Раднево 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора Диана Ямбол Чумерна Твърдица Бачо Киро - 94 Дряново 47 Назад Купа "Раднево" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора 120 2. Диана Ямбол 56 2. Чумерна Твърдица 56 4. Бачо Киро - 94 Дряново 47 5. Компас - 1994 Хасково 41 6. Орлово гнездо 19 Казанлък

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) РАЙОН 02 - БУРГАСКИ

Подробно

ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ

ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ ВТОРИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН- БУРГАСКИ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БУРГАС ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12 май 2013 г. РЕШЕНИЕ 219- НС/ 10.05.2013 година ОТНОСНО: регистриране на застъпници на ПП ДВИЖЕНИЕ

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 11 - ЛОВЕЧ Р Е Ш Е Н И Е 75-НС 30 април 2013 г. ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за

Подробно

Microsoft Word - svet14

Microsoft Word - svet14 Държавен турнир Търговище-2014 60 изстрела пушка юноши ФИНАЛ Име Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Общо A Кристиян Спасов 8.5 9.9 9.9 10.5 9.9 10.4 10 10.1 9.1 9.5 9.9 10.5 8.2 9.6 10.1 10.6

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

Купа "Сивен" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Академик Варна Компас крос Русе Вежен Тетевен НСА - Сивен София Абритус Разград 41

Купа Сивен 2019 Място Клуб Град Точки 1. Академик Варна Компас крос Русе Вежен Тетевен НСА - Сивен София Абритус Разград 41 Купа "Сивен" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Академик Варна 112 2. Компас крос Русе 89 3. Вежен Тетевен 77 4. НСА - Сивен София 58 5. Абритус Разград 41 6. Узана Габрово 33 7. Мадарски конник Шумен 32 7.

Подробно

Microsoft Word - kb2015

Microsoft Word - kb2015 Пневматична пушка 10 м. Мъже 60 изстрела ФИНАЛ Pl. Състезател Отбор Резултат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ОБЩО 1 C Антон Ризов Тракия 629.0 9.5 10.1 10.7 9.4 9.9 10.7 10.9 10.2 10.8

Подробно