ПРОЕКТ 15

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОЕКТ 15"

Препис

1 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област: I - Електрически уби ВН/СрН Категория: 39-1 Пластмасови табели за H - Електрически уби СрН/НН безопасност A - Въздушни електропроводни линии НН В - Въздушни електропроводни линии СрН D - Кабелни линии НН E - Кабелни линии СрН Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на материала: Преносими табели, чрез които се въвеждат забрани, правят се пупреждения и се ставят изисквания за изпълнението на задължителни действия, сством комбинация от геометрични фигури, цветове, символи и текстове, изписани с вертикални главни букви, съгласно серията стандарти ISO , 2 и 3 или еквивалентно/и. Преносимите табели за безопасност са изработени от устойчив на удар и лъчения в ултравиолетовия диапазон листирен (листирол) с дебелина min 1,5 mm. Излзване: Преносимите табели се излзват за обезопасяване на работните места при работа в електрически уби и мрежи за осигуряване на безопасността и здравето на електротехническия персонал и на гражданите в случаите, когато обектите се намират на обществено достъпни места. Съответствие на пложеното изпълнение с нормативно-техническите документи: Преносимите табели за безопасност трябва да отговарят на приложимите български и международни стандарти и нормативно-технически документи или еквивалентно/и, включително на сочените -долу и на техните валидни изменения, правки и допълнения: ISO : 2002 Graphical symbols Safety colours and safety signs Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas или еквивалентно/и; ISO : 2004 Graphical symbols Safety colours and safety signs Part 2: Design principles for produkt safety labels или еквивалентно/и; ISO : 2006 Graphical symbols Safety colours and safety signs Part 3: Design principles for graphical symbols for use in safety signs или еквивалентно/и; Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уби на електрически и топлофикационни централи и електрически мрежи, издаден от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, в сила от г., обн. ДВ. бр.34 от 27 Април 2004 г.; и Наба РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, издадена от Министерството на труда и социалната литика, Министерството на извънните ситуации и Министерството на вътрешните работи, Обн. ДВ. бр. 3 от 13 Януари 2009 г. Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 1 от 22

2 1. Изисквания към документацията Документ Приложение (или текст) 1.1 Точно наименование на продукта, производителя, страна на произход и следното издание на каталога на производителя 1.2 Декларация за съответствие на плаганото изпълнение с изискванията, сочени -горе в параграф Съответствие на пложеното изпълнение с нормативно-техническите документи 1.3 Експлоатационна дълготрайност, год. Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите и протоколите от проверките и изпитванията могат да бъдат и само на английски език.) 2. Характеристики на работната са Характеристика Стойност 2.1 Максимална околна температура + 40 C 2.2 Минимална околна температура Минус 25 С 2.3 Максимална сна околна температура за период от 24 ч C 2.4 Относителна влажност До 100 % 3. Общи техническ Характеристика 3.1 Материал Устойчив на удар и лъчения в ултравиолетовия диапазон листирен (листирол) с дебелина min 1,5 mm. 3.2 Опаковка a) Всеки тип табела за безопасност трябва да бъде пакетирана отделно в дходяща картонена опаковка. б) Опаковката трябва да ппазва табелите от ви. в) Върху картонената опаковка трябва да бъде залепен етикет със следната информация: наименование и/или логото на производителя; наименование на табелата за безопасност; броя на съдържащите се в опаковката табели; годината на производство. пложение Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 2 от 22

3 4. Преносими табели за безопасност 4.1 Табела Не включвай! Работят хора! - 148x Не включвай! Работят хора! - 148x Графичен дизайн Съгласно фигура 1 -долу пложение Цветове: a червен RAL b жълт RAL c черен RAL d бял RAL Основни размери: a a 148 mm 4.1.3b b 210 mm 4.1.3c f 10 mm 4.1.3d d1 3,5 mm Брой на отворите 2 бр. 4.2 Табела Не включвай! Работят хора! - 74x Не включвай! Работят хора! - 74x Графичен дизайн Съгласно фигура 1 -долу пложение Цветове: a червен RAL b жълт RAL c черен RAL d бял RAL Основни размери: a a 74 mm 4.2.3b b 105 mm 4.2.3c f 6 mm 4.2.3d d 1 3 mm Брой на отворите 2 бр. Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 3 от 22

4 Фигура 1 - Табела Не включвай! Работят хора! 4.3 Табела Внимание! Заземено! - 148x Внимание! Заземено! - 148x Графичен дизайн Съгласно фигура 2 -долу пложение Цветове: a жълт RAL b черен RAL c бял RAL Основни размери: a a 148 mm 4.3.3b b 210 mm 4.3.3c f 10 mm 4.3.3d d 1 3,5 mm Брой на отворите 2 бр. Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 4 от 22

5 4.4 Табела Внимание! Заземено! - 74x Внимание! Заземено! - 74x Графичен дизайн Съгласно фигура 2 -долу пложение Цветове: a жълт RAL b черен RAL c бял RAL Основни размери: a a 74 mm 4.4.3b b 105 mm 4.4.3c f 6 mm 4.4.3d d 1 3 mm Брой на отворите 2 бр. Фигура 2 - Табела Внимание! Заземено! Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 5 от 22

6 4.5 Табела Внимание! Обратно напрежение! - 148x Внимание! Обратно напрежение! - 148x Графичен дизайн Съгласно фигура 3 -долу пложение Цветове: a жълт RAL b черен RAL c бял RAL Основни размери: a a 148 mm 4.5.3b b 210 mm 4.5.3c f 10 mm 4.5.3d d 1 3,5 mm Брой на отворите 2 бр. 4.6 Табела Внимание! Обратно напрежение! - 74x Внимание! Обратно напрежение! - 74x Графичен дизайн Съгласно фигура 3 -долу пложение Цветове: a жълт RAL b черен RAL c бял RAL Основни размери: a a 74 mm 4.6.3b b 105 mm 4.6.3c f 6 mm 4.6.3d d 1 3 mm Брой на отворите 2 бр. Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 6 от 22

7 Фигура 3 - Табела Внимание! Обратно напрежение! 4.7 Табела Стой! Високо напрежение! - 148x Стой! Високо напрежение! - 148x Графичен дизайн Съгласно фигура 4 -долу пложение Цветове: a жълт RAL b черен RAL c бял RAL Основни размери: a a 148 mm 4.7.3b b 210 mm 4.7.3c f 10 mm 4.7.3d d 1 3,5 mm Брой на отворите 2 бр. Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 7 от 22

8 4.8 Табела Стой! Високо напрежение! - 74x Стой! Високо напрежение! - 74x Графичен дизайн Съгласно фигура 4 -долу пложение Цветове: a жълт RAL b черен RAL c бял RAL Основни размери: a a 74 mm 4.8.3b b 105 mm 4.8.3c f 6 mm 4.8.3d d 1 3 mm Брой на отворите 2 бр. Фигура 4 - Табела Стой! Високо напрежение! Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 8 от 22

9 4.9 Табела Внимание! Под напрежение! - 148x Внимание! Под напрежение! - 148x Графичен дизайн Съгласно фигура 5 -долу пложение Цветове: a жълт RAL b черен RAL c бял RAL Основни размери: a a 148 mm 4.9.3b b 210 mm 4.9.3c f 10 mm 4.9.3d d 1 3,5 mm Брой на отворите 2 бр Табела Внимание! Под напрежение! - 74x Внимание! Под напрежение! - 74x Графичен дизайн Съгласно фигура 5 -долу пложение Цветове: a жълт RAL b черен RAL c бял RAL Основни размери: a a 74 mm b b c f 105 mm 6 mm d d 1 3 mm Брой на отворите 2 бр. Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 9 от 22

10 Фигура 5 - Табела Внимание! Под напрежение! 4.11 Табела Внимание! Несинхронно напрежение! - 148x Внимание! Несинхронно напрежение! - 148x Графичен дизайн Съгласно фигура 6 -долу пложение Цветове: a жълт RAL b черен RAL c бял RAL Основни размери: a a 148 mm b b c f 210 mm 10 mm d d 1 3,5 mm Брой на отворите 2 бр. Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 10 от 22

11 4.12 Табела Внимание! Несинхронно напрежение! - 74x Внимание! Несинхронно напрежение! - 74x Графичен дизайн Съгласно фигура 6 -долу пложение Цветове: a жълт RAL b черен RAL c бял RAL Основни размери: a a 74 mm b b c f 105 mm 6 mm d d 1 3 mm Брой на отворите 2 бр. Фигура 6 - Табела Внимание! Несинхронно напрежение! Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 11 от 22

12 4.13 Табела Внимание! Двустранно захранване! - 148x Внимание! Двустранно захранване! - 148x Графичен дизайн Съгласно фигура 7 -долу пложение Цветове: a жълт RAL b черен RAL c бял RAL Основни размери: a a 148 mm b b c f 210 mm 10 mm d d 1 3,5 mm Брой на отворите 2 бр Табела Внимание! Двустранно захранване! - 74x Внимание! Двустранно захранване! - 74x Графичен дизайн Съгласно фигура 7 -долу пложение Цветове: a жълт RAL b черен RAL c бял RAL Основни размери: a a 74 mm b b c f 105 mm 6 mm d d 1 3 mm Брой на отворите 2 бр. Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 12 от 22

13 Фигура 7 - Табела Внимание! Двустранно захранване! 4.15 Табела Внимание! Да се работи тук! - 148x Внимание! Да се работи тук! - 148x Графичен дизайн Съгласно фигура 8 -долу пложение Цветове: a син RAL b жълт RAL c черен RAL d бял RAL Основни размери: a a 148 mm b b c f 210 mm 10 mm d d 1 3,5 mm Брой на отворите 2 бр. Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 13 от 22

14 4.16 Табела Внимание! Да се работи тук! - 74x Внимание! Да се работи тук! - 74x105 и характеристики Графичен дизайн Съгласно фигура 8 -долу пложение Цветове: a син RAL b жълт RAL c черен RAL d бял RAL Основни размери: a a 74 mm b b c f d d1 105 mm 6 mm 3 mm Брой на отворите 2 бр. Фигура 8 - Табела Внимание! Да се работи тук! Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 14 от 22

15 4.17 Табела Внимание! Опасност от падане! Внимание! Опасност от падане! Технически параметри и характеристики Графичен дизайн Съгласно фигура 9 -долу пложение Цветове: a жълт RAL b черен RAL c бял RAL Основни размери: a a 210 mm b b c f 297 mm 12 mm d d 1 4,5 mm Брой на отворите 2 бр. Фигура 9 - Табела Внимание! Опасност от падане! Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 15 от 22

16 4.18 Табела Внимание! Към работното място - Стрелка надясно Внимание! Към работното място - Стрелка надясно Технически параметри и характеристики Графичен дизайн Съгласно фигура 10 -долу пложение Цветове: a син RAL b жълт RAL c черен RAL d бял RAL Основни размери: a a 210 mm b b c f 297 mm 12 mm d d 1 4,5 mm Брой на отворите 2 бр. Фигура 10 - Табела Внимание! Към работното място Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 16 от 22

17 4.19 Табела Внимание! Към работното място - Стрелка наляво Внимание! Към работното място - Стрелка наляво Технически параметри и характеристики Графичен дизайн Съгласно фигура 11 -долу пложение Цветове: a син RAL b жълт RAL c черен RAL d бял RAL Основни размери: a a 210 mm b b c f 297 mm 12 mm d d 1 4,5 mm Брой на отворите 2 бр. Фигура 11 - Табела Внимание! Към работното място Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 17 от 22

18 4.20 Табела Внимание! Качвай се оттук! Внимание! Качвай се оттук! Технически параметри и характеристики Графичен дизайн Съгласно фигура 12 -долу пложение Цветове: a син RAL b жълт RAL c черен RAL d бял RAL Основни размери: a a 148 mm b b c f 210 mm 10 mm d d 1 3,5 mm Брой на отворите 2 бр. Фигура 12 - Табела Внимание! Качвай се оттук! Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 18 от 22

19 4.21 Табела Внимание! Влизай оттук! Внимание! Влизай оттук! Технически параметри и характеристики Графичен дизайн Съгласно фигура 13 -долу пложение Цветове: a син RAL b жълт RAL c черен RAL d бял RAL Основни размери: a a 148 mm b b c f 210 mm 10 mm d d 1 3,5 mm Брой на отворите 2 бр. Фигура 13 - Табела Внимание! Влизай оттук! Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 19 от 22

20 4.22 Табела Внимание! Излзвай защитна каска! Внимание! Излзвай защитна каска! Технически параметри и характеристики Графичен дизайн Съгласно фигура 14 -долу пложение Цветове: a син RAL b жълт RAL c черен RAL d бял RAL Основни размери: a a 210 mm b b c f 297 mm 12 mm d d 1 4,5 mm Брой на отворите 2 бр. Фигура 14 - Табела Внимание! Излзвай защитна каска! Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 20 от 22

21 4.23 Табела Внимание! Влизането забранено! Опасно за живота! Внимание! Влизането забранено! Опасно за живота! Технически параметри и характеристики Графичен дизайн Съгласно фигура 15 -долу пложение Цветове: a син RAL b жълт RAL c черен RAL d бял RAL Основни размери: a a 210 mm b b c f 297 mm 12 mm d d 1 4,5 mm Брой на отворите 2 бр. Фигура 15 - Табела Внимание! Влизането забранено! Опасно за живота! Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 21 от 22

22 4.24 Табела Внимание! Работна зона на крана! Внимание! Работна зона на крана! Технически параметри и характеристики Графичен дизайн Съгласно фигура 16 -долу пложение Цветове: a син RAL b жълт RAL c черен RAL d бял RAL Основни размери: a a 210 mm b b c f 297 mm 12 mm d d 1 4,5 mm Брой на отворите 2 бр. Фигура 16 - Табела Внимание! Работна зона на крана! Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 22 от 22

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование материала: Кабелни крайници (обувки), пресови, медни, тръбни, с метално критие Кратко именование материала (40 зка): Каб. обувки, Cu, пресови, тръбни Област: D Кабелни линии НН E Кабелни линии

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи положения Национално приложение (NА) прбдс 2013 EN 1555-1/NА

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

Slide 1

Slide 1 РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО 1. Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.04.2013 Идентификационен 01 13 01 01 100 0 000455 Версия 1 EN 934-2:2009+A1:2012 03 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд Уважаеми потребители на сайта ни, може да заявите и участие в обучение на удобна за Вас дата. Ние ще се свържем с Вас за съгласуване на датата и мястото на обучението. «Запитване/ Заявка за обучение».

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Easy9 Модулни разпределителни табла за вграден и открит монтаж

Easy9 Модулни разпределителни табла за вграден и открит монтаж Easy9 табла за вграден и открит монтаж Easy9 табла за вграден и открит монтаж Описание Разпределителните табла Easy 9 са предназначени за монтаж на модулна апаратура за приложение в жилищни сгради. Предлагат

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Уплътняване и залепване Издание 06.2013 Идентификационен 02 05 06 01 150 00000 01 Версия 1 EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012 13 1213 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно