Ръководство за мрежовия потребител Версия 0 BUL

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за мрежовия потребител Версия 0 BUL"

Препис

1 Ръководство за мрежовия потребител Версия 0 BUL

2 Съдържание 1 Въведение 1 Мрежови функции...1 Други функции Промяна на мрежовите настройки 3 Промяна на мрежовите настройки на устройството...3 Използване на контролния панел на устройството...3 Как да проверите състоянието на мрежата...3 Използване на BRAdmin Light...3 Други помощни програми за управление...7 Уеб-базирано управление...7 BRAdmin Professional 3 (Windows ) Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа 8 Общ преглед...8 Потвърждаване на вашата мрежова среда...9 Свързване към компютър чрез точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа в мрежата (Режим Инфраструктура )...9 Свързване към компютър с възможности за работа в безжична мрежа ез точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа в мрежата (режим Ad-hoc )...10 Конфигурация...11 Когато SSID не се излъчва...11 Използване на WPS (Wi-Fi Protected Setup) или AOSS...17 Използване на ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup (WPS)...19 Конфигуриране на режим Ad-hoc...22 Използване на конфигуриран SSID...22 Използване на нов SSID Уеб-базирано управление 35 Общ преглед...35 Конфигуриране на настройките на устройството...36 Задаване на парола за влизане...37 Конфигуриране на защитно заключване на функции...38 Конфигуриране на удостоверяване чрез Active Directory...39 Отключване на устройството при активирано удостоверяване чрез Active Directory...40 Синхронизиране с SNTP сървъра...41 Промяна на конфигурацията за сканиране към FTP...43 Промяна на конфигурацията за сканиране към мрежа (Windows )...44 Функциониране на LDAP...46 Промяна на конфигурацията на LDAP...46 Промяна на конфигурацията на LDAP от контролния панел на устройството...47 Конфигуриране на разширени настройки за TCP/IP...48 i

3 5 Сканиране към имейл сървър 50 Общ преглед...50 Ограничения за размера при сканиране към имейл сървър...50 Конфигуриране на настройките за сканиране към имейл сървър...51 Преди сканирането към имейл сървър...51 Как се сканира към имейл сървър...52 Допълнителни функции за сканиране към имейл сървър...53 Имейл за проверка на предаването (TX) Функции за защита 54 Общ преглед...54 Безопасно изпращане на имейл...55 Конфигуриране чрез уеб-базираното управление...55 Изпращане на имейл с удостоверяване на потребителя...55 Безопасно изпращане на имейл чрез SSL/TLS...56 Управление на няколко сертификата...57 Импортиране на сертификат на СО Отстраняване на неизправности 58 Общ преглед...58 Идентифициране на проблема Допълнителни мрежови настройки (Windows ) 66 Типове настройки...66 Инсталиране на драйвери, използвани за сканиране чрез уеб услуги (Windows Vista, Windows 7, Windows 8)...66 Инсталиране за мрежово сканиране за режим Инфраструктура при използване на Vertical Pairing (Windows 7 и Windows 8)...67 A Приложение 68 Поддържани протоколи и защитни функции...68 Уеб-базирано управление таблица на функциите...69 B Индекс 78 ii

4 1 Въведение 1 1 Мрежови функции 1 Вашето устройство на Brother може да бъде споделяно в IEEE b/g/n безжична Ethernet мрежа, като се използва вътрешният мрежов сървър за сканиране. Сървърът за сканиране поддържа различни функции и методи на свързване, които зависят от вашата операционна система и мрежова конфигурация. Схемата по-долу показва какви мрежови функции и връзки се поддържат от всяка операционна система. Операционни системи Сканиране Вижте Ръководството за потребителя. BRAdmin Light 1 Вижте Използване на BRAdmin Light на стр. 3. BRAdmin Professional 3 2 Вижте BRAdmin Professional 3 (Windows ) на стр. 7. Уеб-базирано управление (уеб браузър) Вижте Уеб-базирано управление на стр. 35. Отдалечена настройка Вижте Ръководството за потребителя. Status Monitor Вижте Ръководството за потребителя. Vertical Pairing (Вертикално сдвояване) Вижте Инсталиране за мрежово сканиране за режим Инфраструктура при използване на Vertical Pairing (Windows 7 и Windows 8) на стр. 67. Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 r r r r r r r 3 OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x r r r r r BRAdmin Light за Macintosh може да бъде свален от BRAdmin Professional 3 може да бъде свален от Само за Windows 7 и Windows 8. 1

5 Въведение Други функции 1 1 LDAP 1 LDAP протоколът ви позволява да търсите информация, като например имейл адреси от вашия компютър. Когато използвате функцията за сканиране към имейл сървър, можете да използвате LDAP търсене за намиране на имейл адреси. (Вижте Промяна на конфигурацията на LDAP от контролния панел на устройството на стр. 47.) Сканиране към имейл сървър 1 Сканирането към имейл сървър ви позволява да изпращате сканирани документи, като използвате интернет като транспортен механизъм. (Вижте Сканиране към имейл сървър на стр. 50.) За да използвате тази функция, трябва да конфигурирате необходимите настройки на устройството от контролния му панел, BRAdmin Professional 3 или уеб-базираното управление. Защита 1 Устройството на Brother използва някои от най-новите налични протоколи за мрежова защита и шифроване. (Вижте Функции за защита на стр. 54.) 2

6 2 Промяна на мрежовите настройки 2 Промяна на мрежовите настройки на устройството 2 Настройките на мрежата на устройството могат да се променят с помощта на контролния панел, BRAdmin Light, уеб-базираното управление или BRAdmin Professional 3. 2 Използване на контролния панел на устройството 2 Можете да конфигурирате устройството си за мрежа с помощта на менюто Мрежа от контролния панел. Как да проверите състоянието на мрежата 2 1 На LCD дисплея на устройството натиснете. 2 Натиснете Мрежа. 3 Натиснете Свързан LAN. 4 Натиснете Свързано състояние. 5 Натиснете Статус. Използване на BRAdmin Light 2 Помощната програма BRAdmin Light е предназначена за първоначална настройка на устройства на Brother, свързани в мрежа. Освен това тя може да търси устройства на Brother в TCP/IP среда, да показва състоянието и да конфигурира основни мрежови настройки, напр. IP адрес. Инсталиране на BRAdmin Light за Windows 2 1 Уверете се, че устройството е ВКЛЮЧЕНО. 2 Включете компютъра. Затворете всички отворени приложения. 3 Сложете DVD-ROM диска на инсталиращата програма в DVD-ROM устройството. Автоматично ще се появи началният екран. Ако се появи екранът за име на модела, изберете вашето устройство. Ако се появи екранът за език, изберете вашия език. 4 Когато се покаже главното меню, щракнете върху Инсталация по избор > Помощни мрежови програми. 5 Щракнете върху BRAdmin Light и следвайте инструкциите на екрана. 3

7 Промяна на мрежовите настройки Инсталиране на BRAdmin Light за Macintosh 2 Свалете най-новата версия на помощната програма BRAdmin Light на Brother от страницата сфайлове за сваляне за вашия модел на адрес Задаване на вашия IP адрес, маската на подмрежата и шлюза с помощта на BRAdmin Light 2 Свалете най-новата версия на помощната програма BRAdmin Light на Brother от страницата сфайлове за сваляне за вашия модел на адрес Ако искате по-разширено управление на устройството, използвайте най-новата версия на BRAdmin Professional 3, която можете да свалите от страницата с файлове за сваляне за вашия модел на адрес Тази помощна програма се предлага само за потребители на Windows. Ако използвате функцията за защитна стена на антишпионски или антивирусни приложения, временно я деактивирайте. Когато сте сигурни, че можете да сканирате, отново ги активирайте. Име на възел: Името на възела се вижда в текущия прозорец на BRAdmin Light. Името по подразбиране на възела на сървъра за сканиране в устройството е BRWxxxxxxxxxxxx за безжична мрежа (където xxxxxxxxxxxx е MAC адресът/ethernet адресът на вашето устройство). По подразбиране не се изисква парола. Въведете парола, ако сте задали такава, и натиснете OK. 2 1 Стартирайте BRAdmin Light. Windows (Windows XP, Windows Vista и Windows 7) Щракнете върху (Старт) > Всички програми > Brother > BRAdmin Light > BRAdmin Light. (Windows 8) Щракнете върху (BRAdmin Light) в областта на задачите. Macintosh Щракнете върху Go (Отиди на) от лентата с менюта Finder, Applications (Приложения) > Brother > Utilities (Помощни програми) > BRAdminLight2 и след това щракнете двукратно върху иконата (BRAdmin Light.jar). 2 BRAdmin Light автоматично ще извърши търсене на нови устройства. 4

8 Промяна на мрежовите настройки 3 Щракнете двукратно върху вашето устройство на Brother. Windows 2 Macintosh Ако на сървъра за сканиране са зададени фабричните настройки (и не използвате DHCP/BOOTP/RARP сървър), устройството ще се покаже като Неконфигурирано/Unconfigured в екрана на помощната програма BRAdmin Light. Можете да покажете MAC адреса (Ethernet адреса) и името на възела на устройството, като използвате LCD дисплея му. За да намерите MAC адреса, натиснете > Мрежа > WLAN > MAC адрес. За да намерите името на възела, натиснете > Мрежа > WLAN > TCP/IP > Име на разклон. 5

9 Промяна на мрежовите настройки 4 Изберете СТАТИЧЕН/STATIC от Метод на стартиране/boot Method. Въведете IP адрес/ip Address, Мрежова маска/subnet Mask и Gateway (ако е нужно) за вашето устройство. Windows 2 Macintosh 5 Щракнете върху OK. 6 Вашето устройство на Brother се показва в списъка с устройства. Ако не се появи, проверете вашия IP адрес в стъпка 4. 6

10 Промяна на мрежовите настройки Други помощни програми за управление 2 Уеб-базирано управление 2 За промяна на настройките на сървъра за сканиране може да се използва стандартен уеб браузър чрез протокола HTTP (Hypertext Transfer Protocol) или HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). (Вижте Конфигуриране на настройките на устройството на стр. 36.) 2 BRAdmin Professional 3 (Windows ) 2 BRAdmin Professional 3 е помощна програма за по-разширено управление на свързани в мрежа устройства на Brother. Тази помощна програма може да търси устройства на Brother във вашата мрежа и да показва устройството в лесен за четене прозорец в стила на Explorer. Иконите променят цвета си, за да покажат състоянието на всяко устройство. Можете да конфигурирате настройките на устройството и мрежата и да актуализирате фърмуера на устройствата от компютър с Windows във вашата мрежа. BRAdmin Professional 3 може също да регистрира дейността на устройствата на Brother във вашата мрежа и да експортира регистрираните данни в HTML, CSV, TXT или SQL формат. Използвайте най-новата версия на помощната програма BRAdmin Professional 3, която можете да свалите от страницата с файлове за сваляне за вашия модел на адрес Тази помощна програма се предлага само за потребители на Windows. Ако използвате функцията за защитна стена на антишпионски или антивирусни приложения, временно ги деактивирайте. Когато сте сигурни, че можете да сканирате, отново ги активирайте. Име на възел: Името на възела за всяко устройство на Brother в мрежата се показва в BRAdmin Professional 3. За безжична мрежа името на възела по подразбиране е BRWxxxxxxxxxxxx (където xxxxxxxxxxxx е MAC адресът/ethernet адресът на вашето устройство). 7

11 3 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа 3 Общ преглед 3 За да свържете вашето устройство към безжична мрежа, ви препоръчваме да следвате един от методите за настройка, разгледани в Ръководството за бързо инсталиране. За допълнителни методи за конфигуриране на безжична мрежа прочетете тази глава за повече информация как се конфигурират настройките за работа в безжична мрежа. За информация относно настройките за TCP/IP вижте Промяна на мрежовите настройки на устройството на стр За да постигнете оптимални резултати при сканиране на ежедневни документи, поставете устройството на Brother колкото може по-близо до точката за достъп/маршрутизатора на безжичната локална мрежа с минимални препятствия. Големи предмети и стени между двете устройства, както и смущения от други електронни устройства, може да повлияят на скоростта на предаване на данните за вашите документи. Поради тези фактори безжичната връзка може да не е най-добрият метод за връзка за всички типове документи и приложения. Ако сканирате големи файлове, като напр. документи с много страници с текст и големи графики, препоръчителна е употребата на USB кабел за по-голяма пропускателна способност. Преди да конфигурирате настройките за безжична мрежа, е необходимо да знаете името на вашата мрежа (SSID) и мрежовия ключ. 8

12 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа Потвърждаване на вашата мрежова среда 3 Свързване към компютър чрез точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа в мрежата (Режим Инфраструктура ) Точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа 1 1 Ако вашият компютър поддържа Intel My WiFi Technology (MWT), можете да го използвате като точка за достъп, поддържаща Wi-Fi Protected Setup (WPS). 2 Устройство в безжичната мрежа (вашето устройство) 3 Компютър, който може да работи в безжична мрежа, свързан към точката за достъп/маршрутизатора за безжичната LAN мрежа 4 Компютър, който не може да работи в безжична мрежа, свързан към точката за достъп/маршрутизатора за безжична LAN мрежа с помощта на мрежов кабел 5 Мобилно устройство, свързано към точката за достъп/маршрутизатора за безжична мрежа Метод на конфигуриране 3 Следват различни методи за конфигуриране на вашето устройство на Brother в среда на безжична мрежа. Изберете метода, който предпочитате за вашата среда. Конфигуриране на безжичната мрежа с временно използване на USB кабел (препоръчва се). Вижте Ръководството за бързо инсталиране. Конфигуриране с едно натискане на бутон с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup) или AOSS. Вижте стр. 17. Конфигуриране на безжичната мрежа с ПИН метод с помощта на WPS. Вижте стр. 19. Как да проверим състоянието на безжичната LAN мрежа 3 1 На LCD дисплея на устройството натиснете. 2 Натиснете Мрежа. 3 Натиснете WLAN. 4 Натиснете a или b и след това Статус WLAN. 5 Натиснете Статус. 9

13 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа Свързване към компютър с възможности за работа в безжична мрежа ез точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа в мрежата (режим Ad-hoc ) 3 Този тип мрежа няма централна точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа. Всички безжични клиенти комуникират директно помежду си. Когато безжично устройство на Brother (вашето устройство) е част от тази мрежа, то получава всички задания за сканиране директно от компютъра, който изпраща данните за сканиране Устройство в безжичната мрежа (вашето устройство) 2 Компютър, който може да работи в безжична мрежа Не гарантираме безжичната мрежова връзка в режим Ad-hoc. За да настроите вашето устройство в режим Ad-hoc, вижте Конфигуриране на режим Ad-hoc на стр

14 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа Конфигурация 3 Когато SSID не се излъчва 3 1 Преди да конфигурирате устройството, ви препоръчваме да си запишете настройките на безжичната мрежа. Тази информация ще ви е нужна, за да продължите с конфигурацията. Проверете и си запишете текущите настройки на безжичната мрежа. 3 Име на мрежата: (SSID) Режим на свързване Метод на Режим на шифроване Мрежов ключ удостоверяване Инфраструктура Отворена система NONE WEP Споделен ключ WEP WPA/WPA2-PSK AES TKIP 1 1 TKIP се поддържа само за WPA-PSK. Например: Име на мрежата: (SSID) ЗДРАВЕЙ Режим на свързване Метод на Режим на шифроване Мрежов ключ удостоверяване Инфраструктура WPA2-PSK AES Ако маршрутизаторът ви използва WEP шифроване, въведете ключа, използван като първи WEP ключ. Вашето устройство на Brother поддържа използването само на първия WEP ключ. 2 Направете едно от следните неща: Windows a Сложете предоставения DVD-ROM диск в DVD-ROM устройството. 11

15 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа b Щракнете върху Инсталация по избор. 3 c Щракнете върху Настройка на Безжична LAN мрежа. 12

16 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа Macintosh a b c Свалете пълния пакет с драйвери и софтуер от Brother Solutions Center ( Щракнете двукратно върху иконата на BROTHER на вашия работен плот. Щракнете двукратно върху Utilities (Помощни програми). 3 d Щракнете върху Wireless Device Setup Wizard (Помощна програма за конфигуриране на безжично устройство). 13

17 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа 3 Изберете Да, имам USB кабел, който ще използвам за инсталацията. и след това щракнете върху Напред. Препоръчваме ви временно да използвате USB кабел. 3 Ако се покаже този екран, прочетете Важно. Изберете квадратчето за отметка Проверено и потвърдено, след като потвърдите SSID и мрежовия ключ, след което щракнете върху Напред. 4 Временно свържете USB кабела директно между компютъра и устройството. Ако се появи екранът за потвърждаване, изберете квадратчето за отметка, щракнете върху Напред и след това отидете на 5. В противен случай отидете на 6. 14

18 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа 5 Когато се покаже следният екран, направете едно от следните неща: Изберете Да, ако искате да използвате показания SSID, щракнете върху Напред и отидете на 9. Изберете Не, ако искате да промените показания SSID, щракнете върху Напред и отидете на Направете едно от следните неща: Изберете SSID, който искате да използвате, а след това щракнете върху Напред. След това конфигурирайте Мрежов ключ и отидете на 9. Ако SSID, който искате да използвате, не се разпраща, щракнете върху Разширени и отидете на 7. 15

19 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа 7 Въведете нов SSID в полето Име(SSID), а след това щракнете върху Напред. 3 8 Изберете Метод на удостоверяване и Режим на криптиране от падащите списъци, въведете мрежов ключ в полето Мрежов ключ и след това щракнете върху Напред. 16

20 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа 9 Щракнете върху Напред. Настройките ще се изпратят на вашето устройство. (Следващият екран може да се различава в зависимост от настройките ви.) 3 Не изключвайте USB кабела, докато инструкциите на екрана не покажат, че конфигурирането езавършено и че можете безопасно да извадите кабела. 0 Изключете USB кабела от компютъра и устройството. A Щракнете върху Край. Използване на WPS (Wi-Fi Protected Setup) или AOSS 3 1 Уверете се, че вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа имат знак за WPS или AOSS, както е показано по-долу. 2 Поставете вашето устройство на Brother в обхвата на вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа. Този обхват може да е различен в зависимост от вашата среда. Вижте инструкциите, предоставени с вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа. 17

21 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа 3 На LCD дисплея на устройството натиснете > Мрежа > WLAN > WPS/AOSS. Когато се покаже Разрешаване на WLAN?, натиснете Да за приемане. Ако не стартирате WPS/AOSS от LCD дисплея на устройството няколко секунди след като сте натиснали бутона WPS или AOSS на вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа, връзката може да е неуспешна. Ако вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа поддържа WPS и искате да конфигурирате вашето устройство чрез метода с ПИН (Персонален идентификационен номер), вижте Използване на ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup (WPS) на стр Когато получите указания на LCD дисплея за стартиране на WPS или AOSS, натиснете бутона WPS или AOSS на вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа (за повече информация погледнете инструкциите, предоставени с вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа). На LCD дисплея на устройството на Brother натиснете OK. 5 Тази функция автоматично ще открие кой режим (WPS или AOSS ) използва вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа и ще се опита да се свърже към устройството ви. 6 Ако безжичното ви устройство се свърже успешно, на LCD дисплея ще се показва съобщението Свързан, докато не натиснете OK. Сега настройката на безжичната мрежа е завършена. Индикаторът за Wi-Fi връзка на контролния панел светва, което показва, че мрежовият интерфейс на устройството е настроен на безжична LAN мрежа. 18

22 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа Използване на ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup (WPS) 3 Ако вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа поддържа WPS (ПИН метод), конфигурирайте устройството чрез следните стъпки: ПИН методът е един от методите на свързване, разработени от Wi-Fi Alliance. Чрез въвеждане на ПИН, създаден от записващ се (вашето устройство) към регистратора (устройство, което управлява безжичната LAN мрежа), можете да настроите безжичната LAN мрежа и настройките за защита. Вижте ръководството за потребителя, предоставено с вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа, за инструкции как да влезете в WPS режима. 3 Свързване, когато точката за достъп/маршрутизаторът за безжична LAN мрежа (A) играе ролята ина регистратор 1. A Свързване, когато друго устройство (B), като напр. компютър, се използва като регистратор 1. A B 1 Регистраторът обикновено е точката за достъп/маршрутизаторът за безжична LAN мрежа. На маршрутизаторите или точките за достъп, които поддържат WPS, се вижда този символ: 1 На LCD дисплея на устройството натиснете. 2 Натиснете Мрежа. 3 Натиснете WLAN. 19

23 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа 4 Натиснете a или b, за да се покаже Код WPS с PIN. Натиснете Код WPS с PIN. 5 Когато се покаже Разрешаване на WLAN?, натиснете Да за приемане. Това ще стартира съветника за настройка на безжичната връзка. За да отмените, натиснете Не. 6 На LCD дисплея ще се покаже осемцифрен ПИН код и устройството започва да търси точка за достъп. 3 7 На компютър, свързан към мрежата, въведете адрес на точката за достъп в браузъра (където IP адрес на точката за достъп е IP адресът на устройството, което се използва като регистратор 1 ). 1 Регистраторът обикновено е точката за достъп/маршрутизаторът за безжична LAN мрежа. 8 Отидете на страницата за настройка на WPS, въведете ПИН кода, показан на LCD дисплея встъпка 6, в регистратора и следвайте инструкциите на екрана. Страницата за настройка е различна в зависимост от марката на използваната от вас точка за достъп/маршрутизатор. Вижте ръководството с инструкции, предоставено с вашата точка за достъп/маршрутизатор. Windows Vista /Windows 7/Windows 8 3 Ако използвате вашия компютър като регистратор, следвайте тези стъпки: За да използвате компютър с Windows Vista, Windows 7 или Windows 8 като регистратор, трябва предварително да го регистрирате във вашата мрежа. Вижте ръководството с инструкции, предоставено с вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа. Ако използвате Windows 7 или Windows 8 като регистратор, можете да инсталирате драйвера за скенера след конфигурирането на безжичната мрежа, като следвате инструкциите на екрана. Ако искате да инсталирате пълния пакет с драйвери и софтуер, за инсталирането следвайте стъпките в Ръководството за бързо инсталиране. a (Windows Vista ) Щракнете върху (Старт) > Мрежа > Добавяне на безжично устройство. (Windows 7) Щракнете върху (Старт) > Устройства и принтери > Добавяне на устройство. (Windows 8) Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния ви плот. Когато се покаже лентата сменюта, щракнете върху Настройки > Контролен панел > Хардуер и звук > Устройства и принтери > Добавяне на устройство. b Изберете устройството и щракнете върху Напред. c Въведете ПИН кода, показан на LCD дисплея в стъпка 6, и след това щракнете върху Напред. d Изберете мрежата, към която искате да се свържете, и след това щракнете върху Напред. e Щракнете върху Затвори. 20

24 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа 9 Ако безжичното ви устройство се свърже успешно, на LCD дисплея ще се покаже Свързан. Ако връзката не е успешна, LCD дисплеят показва код за грешка. Отбележете си кода за грешка, проверете в Отстраняване на неизправности в Ръководството за бързо инсталиране и коригирайте грешката. (Windows ) Приключихте с настройката на безжичната мрежа. Ако искате да продължите с инсталирането на драйверите и софтуера, необходими за работата на устройството ви, изберете Инсталиране на MFL-Pro Suite от менюто на DVD-ROM диска. (Macintosh) Приключихте с настройката на безжичната мрежа. Ако искате да продължите с инсталирането на драйверите и софтуера, необходими за работата на устройството ви, изберете Start Here OSX от менюто на драйвера. 3 21

25 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа Конфигуриране на режим Ad-hoc 3 Използване на конфигуриран SSID 3 Ако се опитвате да сдвоите устройството с компютър, който вече е в режим Ad-hoc с конфигуриран SSID, изпълнете следните стъпки: 1 Преди да конфигурирате устройството, ви препоръчваме да си запишете настройките на безжичната мрежа. Тази информация ще ви е нужна, за да продължите с конфигурацията. Проверете и си запишете текущите настройки на безжичната мрежа на компютъра, с който се свързвате. 3 Настройките на безжичната мрежа на компютъра, с който се свързвате, трябва да са зададени на режим Ad-hoc с вече конфигуриран SSID. За инструкции как да настроите вашия компютър на режим Ad-hoc, вижте информацията, предоставена с компютъра ви, или се свържете с мрежовия администратор. Име на мрежата: (SSID) Режим на свързване Режим на шифроване Мрежов ключ Режим Ad-hoc NONE WEP Например: Име на мрежата: (SSID) ЗДРАВЕЙ Режим на свързване Режим на шифроване Мрежов ключ Режим Ad-hoc WEP Вашето устройство на Brother поддържа използването само на първия WEP ключ. 2 Направете едно от следните неща: Windows a Сложете предоставения DVD-ROM диск в DVD-ROM устройството. 22

26 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа b Щракнете върху Инсталация по избор. 3 c Щракнете върху Настройка на Безжична LAN мрежа. 23

27 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа Macintosh a b c Свалете пълния пакет с драйвери и софтуер от Brother Solutions Center ( Щракнете двукратно върху иконата на BROTHER на вашия работен плот. Щракнете двукратно върху Utilities (Помощни програми). 3 d Щракнете върху Wireless Device Setup Wizard (Помощна програма за конфигуриране на безжично устройство). 24

28 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа 3 Изберете Да, имам USB кабел, който ще използвам за инсталацията. и след това щракнете върху Напред. Препоръчваме ви временно да използвате USB кабел. 3 Ако се покаже този екран, прочетете Важно. Изберете квадратчето за отметка Проверено и потвърдено, след като потвърдите SSID и мрежовия ключ, след което щракнете върху Напред. 4 Временно свържете USB кабела директно между компютъра и устройството. Ако се появи екранът за потвърждаване, изберете квадратчето за отметка, щракнете върху Напред и след това отидете на 5. В противен случай отидете на 8. 25

29 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа 5 Когато се покаже следният екран, направете едно от следните неща: Изберете Да, ако искате да използвате показания SSID, щракнете върху Напред и отидете на 7. Изберете Не, ако искате да промените показания SSID, щракнете върху Напред и отидете на Изберете SSID, който си записахте в стъпка 1 на стр. 22, след което щракнете върху Напред. Ако списъкът е празен, проверете дали точката за достъп е включена и излъчва SSID, а после проверете дали устройството и компютърът са в обсег за безжична комуникация. След това щракнете върху Опресни. 26

30 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа 7 Ако се покаже следващият екран, въведете мрежов ключ в полето Мрежов ключ и след това щракнете върху Напред. 3 Ако вашата мрежа не е конфигурирана за удостоверяване и шифроване, ще се появи екранът по-долу. За да продължите с конфигурирането, щракнете върху OK. 27

31 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа 8 Щракнете върху Напред. Настройките ще се изпратят на вашето устройство (Режимът на шифроване в следващия пример е WEP). 3 9 Изключете USB кабела от компютъра и устройството. 0 Щракнете върху Край. Сега можете да инсталирате MFL-Pro Suite (за инструкции вижте Ръководството за бързо инсталиране). 28

32 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа Използване на нов SSID 3 Ако използвате нов SSID, всички други устройства ще се свържат чрез зададения от вас на устройството SSID, в чрез стъпките по-долу: Трябва да се свържете към този SSID от вашия компютър, когато е в режим Ad-hoc. 1 Направете едно от следните неща: Windows 3 a b Сложете предоставения DVD-ROM диск в DVD-ROM устройството. Щракнете върху Инсталация по избор. 29

33 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа c Щракнете върху Настройка на Безжична LAN мрежа. 3 Macintosh a b c Свалете пълния пакет с драйвери и софтуер от Brother Solutions Center ( Щракнете двукратно върху иконата на BROTHER на вашия работен плот. Щракнете двукратно върху Utilities (Помощни програми). 30

34 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа d Щракнете върху Wireless Device Setup Wizard (Помощна програма за конфигуриране на безжично устройство). 3 2 Изберете Да, имам USB кабел, който ще използвам за инсталацията. и след това щракнете върху Напред. Препоръчваме ви временно да използвате USB кабел. 31

35 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа Ако се покаже този екран, прочетете Важно. Изберете квадратчето за отметка Проверено и потвърдено, след което щракнете върху Напред. 3 3 Временно свържете USB кабела директно между компютъра и устройството. Ако се появи екранът за потвърждаване, изберете квадратчето за отметка, щракнете върху Напред и след това отидете на 4. В противен случай отидете на 5. 4 Когато се покаже следният екран, направете едно от следните неща: Изберете Да, ако искате да използвате показания SSID, щракнете върху Напред и отидете на 8. Изберете Не, ако искате да промените показания SSID, щракнете върху Напред и отидете на 5. 32

36 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа 5 Щракнете върху Разширени. 3 6 В полето Име(SSID) въведете нов SSID и след това изберете квадратчето за отметка. Щракнете върху падащия списък Канал, изберете желания канал и след това щракнете върху Напред. 33

37 Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа 7 Изберете Метод на удостоверяване и Режим на криптиране от падащите списъци. Ако изберете WEP като Режим на криптиране, въведете мрежов ключ в полето Мрежов ключ и след това щракнете върху Напред. 3 WEP ключът може да се въведе като низ от 5 или 13 ASCII текстови знака или 10 или 26 шестнадесетични знака. 8 Щракнете върху Напред. Настройките ще се изпратят на вашето устройство. 9 Изключете USB кабела от компютъра и устройството. 0 Щракнете върху Край. Сега можете да инсталирате MFL-Pro Suite (за инструкции вижте Ръководството за бързо инсталиране). 34

38 4 Уеб-базирано управление 4 Общ преглед 4 Можете да се използва стандартен уеб браузър за управление на вашето устройство чрез HTTP (Hypertext Transfer Protocol) или HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Можете да управлявате вашето устройство от компютър в мрежата ви, като използвате уеб браузър. Можете да получите информация за състоянието, информация за поддръжката и информация за версията на софтуера за вашето устройство на Brother и сървъра за сканиране. Можете да промените подробности от конфигурацията на мрежата и устройството (вижте Конфигуриране на настройките на устройството на стр. 36). Можете да конфигурирате настройки, с които да ограничите неупълномощения достъп от други хора. Вижте Задаване на парола за влизане на стр. 37. Вижте Конфигуриране на защитно заключване на функции на стр. 38. Вижте Конфигуриране на удостоверяване чрез Active Directory на стр. 39. Можете да конфигурирате/промените настройките на мрежата. Вижте Промяна на конфигурацията за сканиране към FTP на стр. 43. Вижте Промяна на конфигурацията за сканиране към мрежа (Windows ) на стр. 44. Вижте Синхронизиране с SNTP сървъра на стр. 41. Вижте Функциониране на LDAP на стр. 46. Вижте Конфигуриране на разширени настройки за TCP/IP на стр. 48. Препоръчваме Microsoft Internet Explorer 8.0/9.0 за Windows и Safari 5/6 за Macintosh. Освен това се уверете, че JavaScript и бисквитките са активирани, независимо от това кой браузър използвате. Ако използвате различен уеб браузър, уверете се, че той е съвместим с HTTP 1.0 и HTTP Във вашата мрежа трябва да използвате TCP/IP протокола и да имате валиден IP адрес, програмиран в сървъра за сканиране и компютъра. 35

39 Уеб-базирано управление Конфигуриране на настройките на устройството 4 1 Стартирайте уеб-базираното управление. a b Стартирайте вашия уеб браузър. Въведете адрес на устройството/ в уеб браузъра (където IP адрес на устройството е IP адресът на устройството). Например: 4 Ако използвате системата за имена на домейни (DNS) или сте активирали NetBIOS име, можете да въведете друго име, например Споделен_скенер, вместо IP адреса. Например: Ако сте активирали NetBIOS име, може да използвате и името на възела. Например: Можете да намерите NetBIOS името от контролния панел на устройството под Име на разклон. Потребители на Macintosh можете да влезете в системата за уеб-базирано управление, като щракнете върху иконата на устройството в екрана на Status Monitor. За повече информация вижте Наблюдение на състоянието на устройството от вашия компютър (Macintosh) в Ръководството за потребителя. За да използвате защитения HTTPS протокол за конфигуриране на настройките чрез уеб-базираното управление, трябва да конфигурирате сертификат на СО, преди да стартирате уеб-базираното управление. Вижте Управление на няколко сертификата на стр По подразбиране не се изисква парола. Въведете паролата, ако сте задали такава, и след това щракнете върху. 3 Сега можете да конфигурирате настройките на устройството. Ако сте променили настройките за протокола, рестартирайте устройството на Brother, след като щракнете върху Submit (Подай), за да активирате конфигурирането. 36

40 Уеб-базирано управление Задаване на парола за влизане 4 Препоръчваме да зададете парола за влизане, за да предотвратите неупълномощен достъп до уеб-базираното управление. 1 Стартирайте уеб-базираното управление и влезте в устройството на Brother (вижте стъпка 1 встр. 36). 2 След като се покаже екранът на уеб-базираното управление, щракнете върху раздела Administrator (Администратор) и след това върху Login Password (Парола за влизане) в лявата навигационна лента. 4 3 Въведете паролата, която искате да използвате (до 32 знака). 4 Въведете отново паролата в полето Confirm New Password (Потвърдете новата парола). 5 Щракнете върху Submit (Подай). При следващия достъп до уеб-базираното управление въведете тази парола в полето Login (Влизане) и после щракнете върху. След като сте готови с конфигурирането на настройките, излезте, като щракнете върху. Можете също да зададете парола за влизане, като щракнете върху Please configure the password (Конфигурирайте паролата) в уеб-базираното управление (докато не сте задали парола за влизане). 37

41 Уеб-базирано управление Конфигуриране на защитно заключване на функции 4 Можете да ограничите достъпа на потребителите до функциите за сканиране и функциите за уеб свързване. 1 Стартирайте уеб-базираното управление и влезте в устройството на Brother (вижте стъпка 1 встр. 36). 2 След като се покаже екранът на уеб-базираното управление, щракнете върху раздела Administrator (Администратор) и след това върху менюто User Restriction Function (Функция за ограничаване на потребителите) в лявата навигационна лента. 4 3 Изберете Secure Function Lock (Защитно заключване на функции). 4 Щракнете върху Submit (Подай). 5 Щракнете върху Secure Function Lock 1-25 (Защитно заключване на функции) (или 26-50) влявата навигационна лента. 6 Изберете ID Number/Name (ИД номер/име) на потребителя, чийто достъп искате да конфигурирате. 7 Въведете ID Number/Name (ИД номер/име) и PIN (ПИН код) на потребителя, който искате да конфигурирате. Всеки ID Number/Name (ИД номер/име) трябва да е различен. Можете да регистрирате до 50 ИД номера. 8 Изберете Functions (Функции), до които да има достъп потребителят. Изчистете квадратчето за отметка Functions (Функции) за всяка функция, за която искате да наложите ограничение: Изчистете квадратчето за отметка Scan (Сканиране), за да ограничите функциите за сканиране към компютър, към FTP, към мрежата, към имейл сървър. Изчистете квадратчето за отметка USB, за да ограничите функцията за сканиране към USB. Изчистете квадратчето за отметка Web Connect (Уеб свързване), за да ограничите функцията за сканиране към Уеб. 9 Щракнете върху Submit (Подай). 38

42 Уеб-базирано управление Конфигуриране на удостоверяване чрез Active Directory 4 Удостоверяването чрез Active Directory ограничава използването на устройството на Brother. Ако удостоверяването чрез Active Directory е активирано, контролният панел на устройството ще бъде заключен. Не можете да използвате функциите за сканиране, докато не въведете потребителски ИД, име на домейн и парола. Удостоверяването чрез Active Directory поддържа Kerberos удостоверяване. Трябва да конфигурирате протокола SNTP (мрежов сървър за време). 4 1 Стартирайте уеб-базираното управление и влезте в устройството на Brother (вижте стъпка 1 встр. 36). 2 Щракнете върху раздела Administrator (Администратор). 3 Щракнете върху менюто User Restriction Function (Функция за ограничаване на потребителите) в лявата навигационна лента. 4 Изберете Active Directory Authentication (Удостоверяване чрез Active Directory). 5 Щракнете върху Submit (Подай). 6 Изберете Active Directory Authentication (Удостоверяване чрез Active Directory) в лявата навигационна лента. 7 Конфигурирайте следните настройки: Active Directory Server Address (Адрес на сървъра на Active Directory) Въведете IP адреса или името на сървъра (напр. ad.example.com) на сървъра на Active Directory. Protocol & Authentication Method (Протокол и метод на удостоверяване) Изберете протокола и метода на удостоверяване. Get Mail Address (Получаване на имейл адрес) Изберете тази опция, за да получите имейл адреса на устройството от LDAP сървъра (налична само за метода на удостоверяване LDAP + kerberos). LDAP Server Port (Порт на LDAP сървъра) Въведете номера на порта на LDAP сървъра (налична само за метода на удостоверяване LDAP + kerberos). LDAP Search Root (Главна папка за LDAP търсене) Въведете главната папка за LDAP търсене (налична само за метода на удостоверяване LDAP + kerberos). Fetch DNs (Извличане на имена на домейни) Следвайте инструкциите на екрана. SNTP Вижте стр. 41 за повече информация. 8 Щракнете върху Submit (Подай). 39

43 Уеб-базирано управление Отключване на устройството при активирано удостоверяване чрез Active Directory 4 1 На LCD дисплея на устройството използвайте сензорния екран, за да въведете вашите Домейн, ИД на потребит. и Парола. 2 Натиснете OK. 3 След удостоверяването на данните контролният панел се отключва, за да позволи използването на функциите за сканиране. 4 Не можете да променяте никакви настройки, ако е активирана опцията Active Directory Authentication (Удостоверяване чрез Active Directory). 40

44 Уеб-базирано управление Синхронизиране с SNTP сървъра 4 SNTP протоколът (Simple Network Time Protocol) е протокол за синхронизиране на времето, използвано от устройството за удостоверяване с SNTP сървъра за време (това не е времето, показвано на LCD дисплея на устройството). Можете редовно да синхронизирате времето на устройството с координираното световно време (UTC), предоставяно от SNTP сървъра за време. Тази функция не е налична в някои страни. 1 Стартирайте уеб-базираното управление и влезте в устройството на Brother (вижте стъпка 1 встр. 36). 4 2 След като се покаже екранът на уеб-базираното управление, щракнете върху раздела Network (Мрежа) и след това върху менюто Protocol (Протокол) в лявата навигационна лента. 3 Изберете квадратчето за отметка SNTP. 4 Щракнете върху Advanced Setting (Разширена настройка). Status (Състояние) Показва дали настройките на SNTP сървъра са активирани или деактивирани. Synchronization Status (Състояние на синхронизация) Можете да проверите последното състояние на синхронизация. SNTP Server Method (Метод на SNTP сървър) Изберете AUTO (Автоматично) или STATIC (Статично). AUTO (Автоматично) Ако във вашата мрежа има DHCP сървър, SNTP сървърът автоматично ще получи адреса от този сървър. STATIC (Статично) Въведете адреса, който искате да използвате. Primary SNTP Server Address (Адрес на основен SNTP сървър), Secondary SNTP Server Address (Адрес на допълнителен SNTP сървър) Въведете адреса на сървъра (до 64 знака). Адресът на допълнителния SNTP сървър се използва като резервен адрес на адреса на основния SNTP сървър. Ако основният сървър не е достъпен, устройството ще се свърже с допълнителния SNTP сървър. Primary SNTP Server Port (Порт на основен SNTP сървър), Secondary SNTP Server Port (Порт на допълнителен SNTP сървър) Въведете номера на порт (от 1 до ). Портът на допълнителния SNTP сървър се използва като резервен порт на порта на основния SNTP сървър. Ако основният порт не е достъпен, устройството ще се свърже с допълнителния SNTP порт. 41

45 Уеб-базирано управление Synchronization Interval (Интервал на синхронизация) Въведете броя часове между опитите за синхронизиране със сървъра (от 1 до 168 часа). Трябва да конфигурирате Date&Time (Дата и час), за да синхронизирате времето, използвано от устройството, с SNTP сървъра за време. Щракнете върху Date&Time (Дата и час) и след това конфигурирайте Date&Time (Дата и час) в екрана General (Общи). 4 Изберете квадратчето за отметка Synchronize with SNTP server (Синхронизирай с SNTP сървъра). Уверете се, че настройките за часовата зона са правилни, и изберете часовата разлика между вашето местоположение и UTC от падащия списък Time Zone (Часова зона). Часовата зона например за Източното време в САЩ и Канада е UTC-05:00. 5 Щракнете върху Submit (Подай). 42

46 Уеб-базирано управление Промяна на конфигурацията за сканиране към FTP 4 Сканирането към FTP ви позволява да сканирате документ директно към FTP сървър в локалната мрежа или в интернет. За повече информация за сканирането към FTP вижте Сканиране на документи към FTP сървър (само за ADS-2600We) в Ръководството за потребителя. 1 Стартирайте уеб-базираното управление и влезте в устройството на Brother (вижте стъпка 1 встр. 36). 2 След като се покаже екранът на уеб-базираното управление, щракнете върху раздела Scan (Сканиране) и след това върху Scan to FTP/Network (Сканиране към FTP/мрежа) в лявата навигационна лента. 3 Можете да изберете кой номер на профил (от 1 до 5) да се използва за настройките за сканиране към FTP. В допълнение към седемте предварително зададени имена на файлове, можете да съхраните също две имена, дефинирани от потребителя в Create a User Defined File Name (Създаване на име на файл, създадено от потребителя). Във всяко от двете полета можете да въведете максимум 15 знака. 4 Щракнете върху Submit (Подай). 5 Щракнете върху Scan to FTP/Network Profile (Профил за сканиране към FTP/мрежа) в лявата навигационна лента. Можете да конфигурирате следните настройки за сканиране към FTP: Profile Name (Име на профил) (до 15 знака) Host Address (Адрес на хост) (адрес на FTP сървъра) Username (Потребителско име) Password (Парола) Store Directory (Директория на съхранение) File Name (Име на файл) Quality (Качество) File Type (Тип на файла) Document Size (Размер на документа) File size (Размер на файла) Auto Deskew (Автоматично компенсиране на завъртане) Skip Blank Page (Пропускане на празна страница) 2-sided Scan (Двустранно сканиране) Passive Mode (Пасивен режим) Port Number (Номер на порт) Настройте Passive Mode (Пасивен режим) на Off (Изкл.) или On (Вкл.) в зависимост от конфигурацията на вашия FTP сървър и защитната стена в мрежата ви. Настройката по подразбиране е On (Вкл.). Можете също така да смените номера на порта, използван за достъп до FTP сървъра. Стойността по подразбиране за тази настройка е порт 21. В повечето случаи тези две настройки могат да останат така. 6 Щракнете върху Submit (Подай). 4 43

47 Уеб-базирано управление Промяна на конфигурацията за сканиране към мрежа (Windows ) 4 Сканирането към мрежа ви позволява да сканирате документи директно към споделена папка в локалната мрежа или в интернет. За повече информация за сканирането към мрежа вижте Сканиране на документи към споделена папка/местоположение в мрежата (Windows ) (само за ADS-2600We) в Ръководството за потребителя. Сканирането към мрежа поддържа NTLMv2 удостоверяване. 4 Трябва да конфигурирате протокола SNTP (мрежов сървър за време) или да зададете правилно датата, часа и часовата зона от контролния панел на устройството за удостоверяването. (За информация относно настройването на SNTP вижте Синхронизиране с SNTP сървъра на стр. 41. За информация за задаването на датата, часа и часовата зона вижте Ръководството за потребителя.) 1 Стартирайте уеб-базираното управление и влезте в устройството на Brother (вижте стъпка 1 встр. 36). 2 След като се покаже екранът на уеб-базираното управление, щракнете върху раздела Scan (Сканиране) и след това върху Scan to FTP/Network (Сканиране към FTP/мрежа) в лявата навигационна лента. 3 Изберете Network (Мрежа) в номерата на профили (от 1 до 10), които искате да използвате за настройките за сканиране към мрежа. В допълнение към седемте предварително зададени имена на файлове, можете да съхраните също две имена, дефинирани от потребителя в Create a User Defined File Name (Създаване на име на файл, създадено от потребителя). Във всяко от двете полета можете да въведете максимум 15 знака. 4 Щракнете върху Submit (Подай). 5 Щракнете върху Scan to FTP/Network Profile (Профил за сканиране към FTP/мрежа) в лявата навигационна лента. Можете да конфигурирате следните настройки за сканиране към мрежа: Profile Name (Име на профил) (до 15 знака) Host Address (Адрес на хост) Store Directory (Директория на съхранение) File Name (Име на файл) Quality (Качество) File Type (Тип на файла) Document Size (Размер на документа) File size (Размер на файла) Auto Deskew (Автоматично компенсиране на завъртане) Skip Blank Page (Пропускане на празна страница) 44

48 Уеб-базирано управление 2-sided Scan (Двустранно сканиране) Use PIN for Authentication (Използвай PIN за удостоверяване) PIN Code (ПИН код) Auth.Method (Метод на удостоверяване) Username (Потребителско име) Password (Парола) Kerberos Server Address (Адрес на Kerberos сървъра) 6 Щракнете върху Submit (Подай). 4 45

49 Уеб-базирано управление Функциониране на LDAP 4 LDAP протоколът ви позволява да търсите имейл адреси от вашия сървър, като използвате функциите за сканиране към имейл сървър. Промяна на конфигурацията на LDAP 4 1 Стартирайте уеб-базираното управление и влезте в устройството на Brother (вижте стъпка 1 встр. 36). 4 2 Щракнете върху раздела Address Book (Адресна книга) и след това върху LDAP в лявата навигационна лента. 3 Щракнете върху On (Вкл.), за да зададете LDAP Search (LDAP търсене). 4 Конфигурирайте следните настройки за LDAP: LDAP Server Address (Адрес на LDAP сървъра) Port (Порт) (Номерът на порта по подразбиране е 389.) Search Root (Главна папка за търсене) Fetch DNs (Извличане на имена на домейни) Authentication (Удостоверяване) Username (Потребителско име) 1 Password (Парола) 1 Timeout for LDAP (Време на изчакване за LDAP) Attribute of Name (Search Key) (Атрибут на име (ключ за търсене)) Attribute of (Атрибут на имейл) 1 Тази селекция ще бъде достъпна само в зависимост от използвания метод за удостоверяване. 5 Когато сте готови, щракнете върху Submit (Подай). Уверете се, че Status (Състояние) е OK на страницата за резултатите от проверката. LDAP протоколът не поддържа опростен китайски, традиционен китайски и корейски език. Ако LDAP сървърът поддържа удостоверяване Kerberos, препоръчваме да изберете Kerberos от настройката Authentication (Удостоверяване). Това осигурява много надеждно удостоверяване между LDAP сървъра и вашата устройство. Трябва да конфигурирате протокола SNTP (мрежов сървър за време) или трябва да настроите правилно датата, часа и часовата зона от контролния панел на устройството за удостоверяване Kerberos. (За информация относно настройването на SNTP вижте Синхронизиране с SNTP сървъра на стр. 41.) Подробности за всеки елемент прочетете в помощния текст в уеб-базираното управление. 46

50 Уеб-базирано управление Промяна на конфигурацията на LDAP от контролния панел на устройството 4 След като конфигурирате настройките на LDAP, използвайте LDAP търсене от вашето устройство за намиране на имейл адреси. 1 Заредете документа, който желаете да сканирате и изпратите по имейла, в устройството. 2 На LCD дисплея на устройството натиснете към имейл сървър. 3 Натиснете Адресна книга. 4 4 Натиснете за търсене. 5 Въведете първоначалните знаци за това, което търсите, с помощта на бутоните на LCD дисплея. Може да въведете до 15 знака. За повече информация за въвеждането на текст вижте Въвеждане на текст (само за ADS-2600We) в Ръководството за потребителя. 6 Натиснете OK. Резултатът от LDAP търсенето се показва на LCD дисплея с преди резултатите от локалната адресна книга. Ако няма съвпадение на сървъра и в локалната адресна книга, на LCD дисплея се показва Няма резултат. 7 Натискайте a или b за превъртане, докато не намерите търсеното име. Натиснете името. 8 Ако резултатът съдържа повече от един имейл адрес, натиснете желания имейл адрес. 9 Натиснете Приложи. 0 Натиснете OK. Натиснете Опции, за да регулирате настройките за сканиране, преди да сканирате документа. A Натиснете Старт. Функцията LDAP на това устройство поддържа LDAPv3. За повече информация щракнете върху от дясната страна на екрана за настройка на LDAP. 47

51 Уеб-базирано управление Конфигуриране на разширени настройки за TCP/IP 4 1 Стартирайте уеб-базираното управление и влезте в устройството на Brother (вижте стъпка 1 встр. 36). 2 Щракнете върху раздела Network (Мрежа) и след това изберете вашия тип връзка (Wired (Кабелна) или Wireless (Безжична)). 3 Изберете TCP/IP в лявото навигационно меню. 4 Щракнете върху Advanced Settings (Разширени настройки). Конфигурирайте следните настройки: (в примера по-долу са използвани TCP/IP Advanced Settings (Wired) (Разширени настройки за TCP/IP (Кабелна)). 4 Boot Tries (Опити за първоначално зареждане) Въведете колко опита да се направят за стартиране чрез метода за първоначално зареждане (от 0 до ). RARP Boot Settings (Настройки за първоначално зареждане на RARP) Изберете No Subnet Mask (Без маска на подмрежата) или No Gateway (Без шлюз). No Subnet Mask (Без маска на подмрежата) Маската на подмрежата не се променя автоматично. No Gateway (Без шлюз) Адресът на шлюза не се променя автоматично. TCP Timeout (Време за изчакване на TCP) Въведете броя минути преди изтичане на времето за изчакване на TCP (от 0 до ). DNS Server Method (Метод на DNS сървър) Изберете AUTO (Автоматично) или STATIC (Статично). 48

‍ Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален Ethernet печатен сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Настоящото Ръководство за мрежовия потребител

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Настоящото Ръководство за мрежовия потребител дава

Подробно

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно Кратка инструкция за инсталиране (За Windows & Mac OS) Външна HD P2P IP Камера Mодел:FI9803EP Mодел:FI9803P Mодел:FI9903P Съдържание на опаковката IP Камера Адаптер CD Ethernet Кабел Монтажна стойка Wi-Fi

Подробно

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Настоящото ръководство за потребителя се отнася за следните модели. DCP-8250DN/MFC-8950DW(T) Дефиниции на бележките В настоящото ръководство

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

‍ Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500W и ADS-2600W Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен модул позволяващ Ви да наблюдавате и контролирате алармената си система

Подробно

Multi-Protocol On-board Ethernet сървър за печат и безжичен (IEEE b/g) Ethernet сървър за печат РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ HL-3040CN HL-

Multi-Protocol On-board Ethernet сървър за печат и безжичен (IEEE b/g) Ethernet сървър за печат РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ HL-3040CN HL- Multi-Protocol On-board Ethernet сървър за печат и безжичен (IEEE 802.11b/g) Ethernet сървър за печат РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ HL-3040CN HL-3070CW Преди да ползвате машината, моля, прочетете

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Мрежови речник В този Мрежови речник ще откриете основна информация за разширени мрежови характеристики на устройствата Brother и общи мрежови и често

Мрежови речник В този Мрежови речник ще откриете основна информация за разширени мрежови характеристики на устройствата Brother и общи мрежови и често Мрежови речник В този Мрежови речник ще откриете основна информация за разширени мрежови характеристики на устройствата Brother и общи мрежови и често използвани термини. Поддържаните протоколи и мрежови

Подробно

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book DCP-330C DCP-540CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения могат да варират в зависимост от настройките на вашето устройство. За повече подробности относно приложенията и функциите, вижте Ръководството

Подробно

Защита Ръководство за потребителя

Защита Ръководство за потребителя Защита Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Информацията, която се съдържа

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

MFC240C_QSG_BUL.book

MFC240C_QSG_BUL.book MFC-240C Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се

Подробно

Smart Review_.indd

Smart Review_.indd Изпращане на файлове през Kodak Insite За да използвате функционалността на програмата, е необходимо да имате регистрация в системата, която може да бъде създадена от екипа на Жанет 45. Ще получите имейл

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно

SoftwareDoc.docx

SoftwareDoc.docx Описание на програмата SwitchManager СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ... 2 ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ПРОГРАМНИЯ МОДУЛ... 2 СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА... 3 РЕЖИМИ НА РАБОТА НА УСТРОЙСТВОТО... 6 WI-FI НАСТРОЙКИ...

Подробно

MFC5460CN_qsg_BUL.book

MFC5460CN_qsg_BUL.book MFC-5460CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Ръководство за допълнителни функции MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство на потребителя и къде да го намерим? Кое ръководство?

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (root) сертификат за удостверене. Инсталиране на сертификат

Подробно

Microsoft PowerPoint - Windows2003 Intro.ppt

Microsoft PowerPoint - Windows2003 Intro.ppt Windows2003 Server Въведение Надежда Рускова ruskova@tu-varna.acad.bg Историческо развитие Развитие и влияние на Windows server 2003 VMS VMS OS/2 OS/2 Влияния Netware Netware UNIX UNIX TCP/IP TCP/IP and

Подробно

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно