Протокол

Размер: px
Започни от страница:

Download "Протокол"

Препис

1 ПРОТОКОЛ 11 Днес г. в гр. Пловдив се проведе единадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Деница Чингарова и Мария Дюлгерска. Заседанието се откри в 17:30 часа от заместник-председателя на ОИК Пловдив Радина Петрова. Заместник-председателят предложи заседанието да се проведе при следния: ДНЕВЕН РЕД 1. Приемане на решение 259 относно поправка на техническа грешка в Решение 216 МИ от г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове. 2. Приемане на решение 260 относно поправка на техническа грешка в Решение 216 МИ от г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове. 3. Приемане на решение 261 относно поправка на техническа грешка в решение 235 МИ от г. на ОИК- Пловдив за регистрация на кандидати за общински съветници от ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ. 4. Приемане на решение 262 относно поправка на техническа грешка в решение 235 МИ от г. на ОИК- Пловдив за регистрация на кандидати за общински съветници от ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ. 5. Приемане на решение 263 относно поправка на техническа грешка в Решение 216 МИ от г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове. 6. Приемане на решение 264 относно поправка на техническа грешка в решение 224 МИ от г. на ОИК-Пловдив за регистрация на кандидат за общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА. 7. Приемане на решение 265 относно поправка на техническа грешка в Решение 216 МИ от г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 8. Приемане на решение 266 относно поправка на техническа грешка в Решение 216 МИ от г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 9. Приемане на решение 267 относно поправка на техническа грешка в решение 223 МИ от г. на ОИК- Пловдив за регистрация на кандидат за кмет на район Тракия от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА. 10. Приемане на решение 268 относно поправка на техническа грешка в решение 223 МИ от г. на ОИК- Пловдив за регистрация на кандидат за кмет на район Тракия от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

2 11. Приемане на решение 269 относно поправка на техническа грешка в решение 236 МИ от г. на ОИК- Пловдив за регистрация на общински съветник от ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР БДЦ. 12. Приемане на решение 270 относно поправка на техническа грешка в Решение 214 МИ от г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ за кмет на район Източен на изборите за общински съветници и кметове. 13. Приемане на решение 271 относно поправка на техническа грешка в решение 204 МИ от г. на ОИК- Пловдив за регистрация на кмет на район Централен от ПП ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ. 14. Приемане на решение 272 относно поправка на техническа грешка в Решение 210 МИ от г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 15. Приемане на решение 273 относно поправка на техническа грешка в решение 255 МИ от г. на ОИК-Пловдив за регистрация на кандидат за общински съветник от ПП ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ. 16. Приемане на решение 274 относно поправка на техническа грешка в решение 255 МИ от г. на ОИК-Пловдив за регистрация на кандидат за общински съветник от ПП ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ. 17. Приемане на решение 275 относно поправка на техническа грешка в решение 255 МИ от г. на ОИК- Пловдив за регистрация на общински съветник от ПП СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ. 18. Приемане на решение 276 относно поправка на техническа грешка в решение 255 МИ от г. на ОИК-Пловдив за регистрация на кандидат за общински съветник от ПП ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ. 19. Приемане на решение 277 относно поправка на техническа грешка в решение 247 МИ от г. на ОИК- Пловдив за регистрация на общински съветници от КП НАРОДЕН СЪЮЗ. 20. Приемане на решение 278 относно Поправка на техническа грешка в Решение 234 МИ от г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа на МК ПЛОВДИВ УТРЕ/ПП Новото време, ПП Синьо единство за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове. 21. Приемане на решение 279 относно поправка на техническа грешка в решение 255 МИ от г. на ОИК-Пловдив за регистрация на кандидат за общински съветник от ПП ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ. 22. Приемане на решение 280 относно замяна на кандидат за общински съветник в кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от местна коалиция ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДА РЕШАВАМЕ ЕДНО за участие в изборите за общински съветници и за кметове. 23. Приемане на решение 281 относно поправка на техническа грешка в решения 256 МИ от г., 257 МИ от г., 258 МИ от г., на ОИК-Пловдив за утвърждаване на резултатите от проведения жребий за определяне на поредните номера на партиите,

3 коалициите от партии и местните коалиции от ОИК-Пловдив в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и утвърждаване на резултатите от проведения жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите от партии и местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив По т. 1 от дневния ред докладва Радина Петрова Предложен бе проект за решение относно: поправка на техническа грешка в Решение 216 МИ от г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ за

4 В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 259 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 216 МИ от г. на ОИК- Името на кандидата за общински съветник от КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ, да се чете Силвия Петрова Мазева, вместо Силвия Петров Мазева. По т. 2 от дневния ред докладва Радина Петрова Предложен бе проект за решение относно: Поправка на техническа грешка в Решение 216 МИ от г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 259 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 216 МИ от г. на ОИК- Името на кандидата за общински съветник от КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ, да се чете Мая Костова Тодорова Ковачева, вместо Мая Костова Тодорова - Ковачева. По т. 3 от дневния ред докладва Радина Петрова

5 Предложен бе проект за решение относно: Поправка на техническа грешка в решение 235 МИ от г. на ОИК- Пловдив за регистрация на кандидат за общински съветник от ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 261 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 235 МИ от г. на ОИК- Името на кандидата за общински съветник от ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, да се чете СВЕТОР АНГЕЛОВ НЕЙКОВ, вместо Светлозар Ангелов Нейков". По т. 4 от дневния ред докладва Радина Петрова. Предложен бе проект за решение относно: поправка на техническа грешка в решение 235 МИ от г. на ОИК- Пловдив за регистрация на кандидати за общински съветници от ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ на 25 октомври 2015 г.

6 В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 262 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 235 МИ от г. на ОИК- ЕГН на кандидата за общински съветник - Анелия Кирилова Кирова от ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, да се чете ЕГН - **********, вместо ЕГН - **********. Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК. По т. 5 от дневния ред докладва Радина Петрова. Предложен бе проект за решение относно: поправка на техническа грешка в Решение 216 МИ от г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове 25 октомври 2015 г. В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив

7 263-МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 216 МИ от г. на ОИК- Името на кандидата за общински съветник от КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ, да се чете Свилена Антонова Русинова, вместо Свилена Ангелова Русинова. По т. 6 от дневния ред докладва Радина Петрова. Предложен бе проект за решение относно: поправка на техническа грешка в решение 224 МИ от г. на ОИК-Пловдив за регистрация на кандидат за общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА на 25 октомври 2015 г. В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 264 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 224 МИ от г. на ОИК- ЕГН на кандидата за общински съветник Ива Христова Дамянова от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА, да се чете **********, вместо **********. Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК. По т. 7 от дневния ред докладва Радина Петрова.

8 Предложен бе проект за решение относно: относно поправка на техническа грешка в Решение 216 МИ от г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 265 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 216 МИ от г. на ОИК- Името на кандидата за общински съветник от КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ, да се чете София Благова Тотозова, вместо София Благоева Тотозова. По т. 8 от дневния ред докладва Радина Петрова. Предложен бе проект за решение относно: поправка на техническа грешка в Решение 216 МИ от г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ за

9 В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 266 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 216 МИ от г. на ОИК- Името на кандидата за общински съветник от КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ, да се чете Шенко Шенков Паздъров, вместо Шенко Шенков Пъздъров. По т. 9 от дневния ред докладва Радина Петрова. Предложен бе проект за решение относно: поправка на техническа грешка в решение 223 МИ от г. на ОИК- Пловдив за регистрация на кандидат за кмет на район Тракия от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА. В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 267 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 223 МИ от г. на ОИК-

10 Името на кандидата за кмет на район Тракия от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА, да се чете АНДРИАНА ТРИФОНОВА ПЕТРОВА, вместо Адриана Трифонова Петрова". По т. 10 от дневния ред докладва Радина Петрова Предложен бе проект за решение относно: Поправка на техническа грешка в Решение 216 МИ от г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 268 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 216 МИ от г. на ОИК- Името на кандидата за общински съветник от КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ, да се чете Теодора Ванкова Пачева, вместо Теодора Ванкова Пачева-Малашевска. По т. 11 от дневния ред докладва Радина Петрова Предложен бе проект за решение относно: Поправка на техническа грешка в решение 236 МИ от г. на ОИК- Пловдив за регистрация на общински съветник от ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР БДЦ

11 В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 269 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 236 МИ от г. на ОИК- Името на кандидата за общински съветник от ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ, да се чете ИСКРА ДИНКОВА ВАРСАНОВА, вместо Искра Димитрова Версанова". По т. 12 от дневния ред докладва Радина Петрова Предложен бе проект за решение относно: Поправка на техническа грешка в Решение 214 МИ от г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ за кмет на район Източен на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

12 В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 270 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 214 МИ от г. на ОИК- Единният граждански номер (ЕГН) на кандидата за кмет на район Източен Перхан Реджепова Карамукова от КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ, да се чете **********, вместо **********. По т. 13 от дневния ред докладва Радина Петрова Предложен бе проект за решение относно: Поправка на техническа грешка в решение 204 МИ от г. на ОИК- Пловдив за регистрация на кмет на район Централен от ПП ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 271 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 204 МИ от г. на ОИК-

13 Името на кандидата за кмет на район Централен от ПП ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ, да се чете НЕЖДЕТ ШАИБОВ ЯШАРОВ, вместо Неджет Шаибов Яшаров". По т. 14 от дневния ред докладва Радина Петрова Предложен бе проект за решение относно: Поправка на техническа грешка в Решение 210 МИ от г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 272 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 210 МИ от г. на ОИК- Пловдив, както следва: - името на кандидата за кмет на район Тракия от КОАЛИЦИЯ КАУ ПЛОВДИВ, да се чете Николай Кръстев Йордов вместо Николай Кръстев Йорданов. По т. 15 от дневния ред докладва Радина Петрова Предложен бе проект за решение относно: Поправка на техническа грешка в решение 255 МИ от г. на ОИК-Пловдив за регистрация на кандидат за общински съветник от ПП ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ

14 В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 273 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 255 МИ от г. на ОИК- ЕГН на кандидата за общински съветник Ангел Маринов Чакъров от ПП ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ, да се чете ЕГН - **********, вместо ЕГН - **********. По т. 16 от дневния ред докладва Владимир Петров. Предложен бе проект за решение относно: Поправка на техническа грешка в решение 255 МИ от г. на ОИК-Пловдив за регистрация на кандидат за общински съветник от ПП ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ

15 В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 274 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 255 МИ от г. на ОИК- ЕГН на кандидата за общински съветник Цветелина Иванова Иванова от ПП ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ, да се чете ЕГН - **********, вместо ЕГН - **********. По т. 17 от дневния ред докладва Владимир Петров. Предложен бе проект за решение относно: Поправка на техническа грешка в решение 255 МИ от г. на ОИК- Пловдив за регистрация на общински съветник от ПП СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив

16 275 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 255 МИ от г. на ОИК- Името на кандидата за общински съветник от ПП СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ, да се чете САШО МИТКОВ ДИМИТРОВ, вместо Сошо Митков Димитров". По т. 18 от дневния ред докладва Владимир Петров. Предложен бе проект за решение относно: Поправка на техническа грешка в решение 255 МИ от г. на ОИК-Пловдив за регистрация на кандидат за общински съветник от ПП ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 276 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 255 МИ от г. на ОИК- ЕГН на кандидата за общински съветник Денка Василева Василева от ПП ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ, да се чете ЕГН - **********, вместо ЕГН - **********. По т. 19 от дневния ред докладва Владимир Петров.

17 Предложен бе проект за решение относно: Поправка на техническа грешка в решение 247 МИ от г. на ОИК- Пловдив за регистрация на общински съветник от КП НАРОДЕН СЪЮЗ В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 277 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 247 МИ от г. на ОИК- Името на кандидата за общински съветник от КП НАРОДЕН СЪЮЗ, да се чете ТЕМЕНУЖКА СТОЙНОВА БАЛИНОВА, вместо Теменужка Стоянова Балинова". По т. 20 от дневния ред докладва Владимир Петров. Предложен бе проект за решение относно: Поправка на техническа грешка в Решение 234 МИ от г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа на МК ПЛОВДИВ УТРЕ/ПП Новото време, ПП Синьо единство за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

18 В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 278 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 234 МИ от г. на ОИК- Пловдив, както следва: - името на кандидата за общински съветник от МК ПЛОВДИВ УТРЕ/ПП Новото време, ПП Синьо единство, да се чете Десислава Тодорова Тодорова, вместо Десислава Тодорова Иванова. По т. 21 от дневния ред докладва Владимир Петров. Предложен бе проект за решение относно: Поправка на техническа грешка в решение 255 МИ от г. на ОИК-Пловдив за регистрация на кандидат за общински съветник от ПП ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив

19 279 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решение 255 МИ от г. на ОИК- ЕГН на кандидата за общински съветник Денка Василева Василева от ПП ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ, да се чете ЕГН - **********, вместо ЕГН - **********. По т. 22 от дневния ред докладва Владимир Петров. Предложен бе проект за решение относно: Замяна на кандидат за общински съветник в кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от местна коалиция ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДА РЕШАВАМЕ ЕДНО за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 280 МИ РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА в кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив издигната от местна коалиция ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДА РЕШАВАМЕ ЕДНО в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., кандидата Лука Александров Бельов с ЕГН ********** и адрес гр. Пловдив, ул. Васил Левски 248 под 47 в листата, на мястото на отказалия се Николай Тодоров Иванов с ЕГН ********** и адрес гр. Пловдив, ул. Драгота 9.

20 Издава удостоверения за регистрация на горепосочения кандидат съгласно Приложение 61-МИ от изборните книжа. По т. 23 от дневния ред докладва Владимир Петров. Предложен бе проект за решение относно: Поправка на техническа грешка в решения 256 МИ от г., 257 МИ от г., 258 МИ от г., на ОИК-Пловдив за утвърждаване на резултатите от проведения жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии и местните коалиции от ОИК-Пловдив в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и утвърждаване на резултатите от проведения жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите от партии и местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа "" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 281 МИ Допуска поправка на техническа грешка в Решения 256 МИ от г., както следва: Наименованието на политическата партия под 12 в решението да се чете ДВИЖЕНИЕ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, вместо ДВИЖЕНИЕ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ. Допуска поправка на техническа грешка в Решения 257 МИ от г., както следва: Наименованието на политическата партия под 23 в решението да се чете ДВИЖЕНИЕ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, вместо

21 ДВИЖЕНИЕ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ. Допуска поправка на техническа грешка в Решения 258 МИ от г., както следва: Наименованието на политическата партия под 12 в решението да се чете ДВИЖЕНИЕ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, вместо ДВИЖЕНИЕ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ. След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 19:30 часа. М.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радина Петрова СЕКРЕТАР: Владимир Петров

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 10 Днес, 23.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе десето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстваха Тодор Тодоров и Милка Добрикова.

Подробно

Протокол от

Протокол от ПРОТОКОЛ Днес, 13.02.2017г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 14 членове на РИК 16 Пловдив.Отсъстваха 3-ма от членовете. Заседанието се откри в 18:00 часа

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 13 Днес 29.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе тринадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Милена Станджикова, Цеца Бресковска,

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Microsoft Word - Pr doc

Microsoft Word - Pr doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 7/03.09.2014

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 9 Днес, 24.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 10 Дупница 18.09.2019 г. На 18 септември 2019 г. от 16.00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно

Протокол сесия

Протокол сесия ПРОТОКОЛ 15 Днес, 06.11.2016 г. в 15:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 11 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 15:00 часа от председателя

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 8 Днес, 21.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0070 Днес, 29.08.2016 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЧЛЕН ОИК 1.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 Днес, 19.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 11/ 31.08.2014 г. Днес 31.08.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Секретар

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 62 Днес 24.01.2017 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0005 Днес, 14.09.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: 1. Регистрация на ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; e-mail:oik1041@cik.bg; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/21.10.2015 година Днес, 21.10.2015 година в 14:00 часа в сградата

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес,

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес, ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес, 20.09.2015 г., в гр.антоново, се проведе заседание на Общинска

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0009 Днес, 25.09.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: 1. Поправка на техническа

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 2 Днес, 21.09.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Община Малко Търново Област Бургас П Р О Т О К О Л 24 Днес 17.10.2011 год., ОИК гр. Малко Търново от 16.00 часа, проведе заседание в състав: Председател: Димо Грудов Кутлев

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 20 23.03.2017г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 Днес, г. в гр. Пловдив се проведе четиринадесетото заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 18 членове на РИК 16

ПРОТОКОЛ 14 Днес, г. в гр. Пловдив се проведе четиринадесетото заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 18 членове на РИК 16 ПРОТОКОЛ 14 Днес, 23.05.2014г. в гр. се проведе четиринадесетото заседание на РИК 16. На заседанието присъстваха 18 членове на РИК 16, отсъстваха Наум Китанов. Заседанието се откри в 18:20 часа от председателя

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ Днес, 09.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Отсъства 1 от членовете- Радина Петрова. Заседанието се откри

Подробно

Решение 060 брой членове СИК , състав и руководство

Решение 060 брой членове СИК , състав и руководство Р Е Ш Е Н И Е 60 -МИ/НР Пловдив, 13.09.2015 г. ОТНОСНО: Определяне общия брой на членовете на секционните избирателни комисии, определяне номерацията и броят на членовете на всяка СИК, състава и ръководствата

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Решение 083 техническа грешка

Решение 083 техническа грешка Р Е Ш Е Н И Е 83 МИ/НР Пловдив, 14.09.2015 г. ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение 60 МИ/НР на ОИК Пловдив от 13.09.2015 г. относно определяне общия брой на членовете на секционните избирателни

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

протокол 23

протокол 23 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 23 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 22.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

(Microsoft Word - protokol 7 ot \301\305\307 \305\303\315.doc)

(Microsoft Word - protokol 7 ot \301\305\307 \305\303\315.doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 София, 01.09.2014 г. Днес,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л 15 24.05.2019г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 67 - ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, 07.03.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л 14 23.05.2019г. Днес, 23 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 67 - ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ Днес, 06.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Отсъстваха 2 от членовете. Заседанието се откри в 18.30 часа

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, 20.08.2014 год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на Централна

Подробно

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 12 Смолян, 21 септември 2015 г. Днес 21 септември 2015 г., 16:00 часа се проведе заседание на ОИК Смолян, в зала 211, в сградата на Община Смолян. На заседанието

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 34 Днес 28

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 34 Днес 28 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 34 Днес 28.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

протокол 17

протокол 17 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 17 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 14.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 17 / 20.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 20.05.2019 г. от 18,00

Подробно

ПРОТОКОЛ 16 Днес г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов.

ПРОТОКОЛ 16 Днес г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. ПРОТОКОЛ 16 Днес 19.10.2015г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

ПРОТОКОЛ № 6

ПРОТОКОЛ № 6 ПРОТОКОЛ 6 ОТ ЗАСЕДАНИЕ РИК-26 от 01.09.2014 г. На 01.09.2014 г. в гр. София от 17,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия 26 Софийски. Председателя Димитър Димитров откри второ заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, 09.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

протокол

протокол ПРОТОКОЛ Днес, 11.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на РИК 16 Пловдив. Отсъстваха 4 от членовете. Заседанието се откри в 18.00 часа

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, 18.08.2014 год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 25 Днес, 05.10.2014г. в 12:15 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 27 Днес 20.10.2015 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 НС/15.03.2017г. Днес, 15.03.2017г.,

Подробно

Prot29_

Prot29_ Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 29 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04.10.2014г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0014 Днес, 14.10.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ШЕСТИ ИЗБОРЕН РАЙОН ВРАЧАНСКИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 5 ОКТОМВРИ 2014 Г. ПРОТОКОЛ г. На 29.

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ШЕСТИ ИЗБОРЕН РАЙОН ВРАЧАНСКИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 5 ОКТОМВРИ 2014 Г. ПРОТОКОЛ г. На 29. РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ШЕСТИ ИЗБОРЕН РАЙОН ВРАЧАНСКИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 5 ОКТОМВРИ 2014 Г. ПРОТОКОЛ 6 29.08.2014 г. На 29.08.2014 г. от 16:35 часа в залата на РИК в приземния

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно