Microsoft Word - Res-KS

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Res-KS"

Препис

1 ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред Гласували: Административен ръководител председател на Административен съд Силистра. *Кандидат: Маргарита Русева Славова Резултати от избор Гласували: Административен ръководител председател на Административен съд Сливен. *Кандидати: Мариета Димитрова Бушандрова и 1

2 Членове на ВСС Мариета Димитрова Бушандрова Гласували: Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районен съд Мездра, с която е обърнато внимание на Евгени Ангелов Божидаров съдия в Районен съд Мездра, на основание чл. 327 от кона за съдебната власт. Гласували: Проект на решение по предложение на председателя на Върховния касационен съд по повод на Доклад ДЗ 144/ г. за дейността на Отдел щита на класифицираната информация по ЗСРС и ЗЕС за 2015 и 2016 г. на Софийския градски съд. *приема за сведение 2

3 Гласували: Проект на решение по предложение на председателя на Върховния касационен съд по повод на Доклад ДЗ 144/ г. за дейността на Отдел щита на класифицираната информация по ЗСРС и ЗЕС за 2015 и 2016 г. на Софийския градски съд. *изисква списък с имената на съдиите Гласували: Проект на решение по предложение на председателя на Върховния касационен съд по повод на Доклад ДЗ 144/ г. за дейността на Отдел щита на класифицираната информация по ЗСРС и ЗЕС за 2015 и 2016 г. на Софийския градски съд. *предложение на К. Калпакчиев да се изискат справки от председателите на ОС за организацията и контрола на СРС Гласували:

4 4-4. Проект на решение по предложение на председателя на Върховния касационен съд по повод на Доклад ДЗ 144/ г. за дейността на Отдел щита на класифицираната информация по ЗСРС и ЗЕС за 2015 и 2016 г. на Софийския градски съд. *предложение на К. Калпакчиев за срещи с Б. Рашков и бюрото Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд Велико Търново за назначаване на Сара Христова Николова Стоева съдия в Окръжен съд Велико Търново, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на длъжност заместник на административния ръководител на Окръжен съд Велико Търново. Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд София за назначаване на Иво Лъчезаров Дачев съдия в Апелативен съд София, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на длъжност заместник на административния ръководител на Апелативен съд София. 4

5 Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд София, за назначаване на Елена Кръстева Каракашева съдия в Апелативен съд София, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на длъжност заместник на административния ръководител на Апелативен съд София. Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на ВСС по Протокол 8/ г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност съдия във Върховния касационен съд Гражданска колегия. * оставя без уважение 5

6 Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на ВСС по Протокол 8/ г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност съдия във Върховния касационен съд Гражданска колегия. * оставя без уважение Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на ВСС по Протокол 8/ г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност съдия във Върховния касационен съд Гражданска колегия. * оставя без уважение Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на ВСС по Протокол 8/ г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност съдия във Върховния касационен съд Търговска колегия. * оставя без уважение 6

7 Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на ВСС по Протокол 8/ г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност съдия във Върховния касационен съд Търговска колегия. * предложение на Г. Колев - отлага до произнасяне на ВАС Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на ВСС по Протокол 8/ г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност съдия във Върховния касационен съд Наказателна колегия. *за отлагане до произнасяне на ВАС 7

8 Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на ВСС по Протокол 10/ г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност съдия във Върховния административен съд. *1.1 - повишава Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на ВСС по Протокол 10/ г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност съдия във Върховния административен съд. *1.2 - повишава Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на ВСС по Протокол 10/ г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност съдия във Върховния административен съд. *1.3 - отлага разглеждането 8

9 Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с съдия в Апелативен съд Гражданска колегия. *1. - повишава Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с съдия в Апелативен съд Гражданска колегия. *2. - предложение на М.Итова за отлагане 9

10 Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с съдия в Апелативен съд Гражданска колегия. *3. - предложение на М.Итова за отлагане Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с съдия в Апелативен съд Гражданска колегия. *4. - за отлагане и връщане на КАК Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с 10

11 съдия в Апелативен съд Гражданска колегия. *5. - за отлагане Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с съдия в Апелативен съд Гражданска колегия. * за отлагане Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с съдия в Апелативен съд Търговска колегия. *1 11

12 Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с съдия в Апелативен съд Търговска колегия. *1.2. Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с съдия в Апелативен съд Търговска колегия. *1.3. Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с съдия в Апелативен съд Търговска колегия. *

13 Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с съдия в Апелативен съд Търговска колегия. *1.5. Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с съдия в Апелативен съд Търговска колегия. *

14 Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с съдия в Апелативен съд Търговска колегия. *1.7. Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с съдия в Апелативен съд Търговска колегия. *1.8. Гласували: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с съдия в Апелативен съд Наказателна колегия. *за отлагане 14

15 Гласували: Проект на решение по заявление за отвод от членове на изпитни комисии за младши съдии в края на обучението в Националния институт на правосъдието. *Определя чрез жребий: 1.1. Велина Светозарова Пейчинова - Ташева-СГС ГК за резервен член на мястото на Ваня Драганова Богоева 2.1. Диана Димитрова Митева-ОС Варна - ГК за резервен член на Теодора Енчева Димитрова 3. Галина Любомирова Иванова -АС София ГК за редовен член на мястото на Тихомир Пенков Петков 4. Снежана Димитрова Бакалова-ОС Сливен ГК за редовен член на мястото на Емилия Георгиева Присадова 5.1. Ани хариева хариева СГС- НК за резервен член съдия в на мястото на Диана Иванова Василева 6.1. Велина Емануилова Антонова -АС Пловдив НК за резервен член на мястото на Емилия Василева Петкова 7. Гергана Желязкова Кондова - Атанасова-ОС Ямбол за редовен член на мястото на Татяна Неделчева Йорданова Гласували: Актуализиране на избирателния списък на действащите съдии във връзка с провеждане на избор на членове на Висшия съдебен съвет. 15

16 Гласували: Произнасяне по допустимостта на предложението относно кандидата за член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския районен съд за периодично атестиране на Емануела Йочева Куртева съдия в Софийския районен съд, с ранг съдия в АС. 16

17 Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Враца за повишаване на Емил Кръстев Ангелов съдия в Районен съд Враца, с ранг съдия в АС, на място в погорен ранг съдия във ВКС и ВАС. Гласували: Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд Пловдив за увеличаване на щатната численост на съда с 1 (една) щатна бройка за длъжност системен администратор. Гласували: ПП. Процедурно предложение на Г. Георгиева - точки да се разгледат преди т

18 Гласували: Проект на решение по молбата на Таня Димитрова Евтимова за освобождаването й като изпълняващ функциите административен ръководител на Административен съд Бургас. *1. назначава в ОС Бургас гражданско отделение Гласували: Проект на решение по молбата на Таня Димитрова Евтимова за освобождаването й като изпълняващ функциите административен ръководител на Административен съд Бургас. *определя Панайот Павлов Генков и предложение на Д. Узунов - със запазване на достигнатото месечно възнаграждение 18

19 Гласували: Проект на решение относно оптимизиране на щатната численост на Административен съд Враца, във връзка с проведено събеседване и избор на административен ръководител по Протокол 11/ г. на Съдийската колегия на ВСС. *1. - връща с корекция - считано от датата на встъпването на новоизбрания ръководител Гласували: Проект на решение относно оптимизиране на щатната численост на Административен съд Враца, във връзка с проведено събеседване и избор на административен ръководител по Протокол 11/ г. на Съдийската колегия на ВСС. *за прегласуване на подточка 1 Гласували:

20 24-3. Проект на решение относно оптимизиране на щатната численост на Административен съд Враца, във връзка с проведено събеседване и избор на административен ръководител по Протокол 11/ г. на Съдийската колегия на ВСС. *1. - връща с корекция - считано от датата на встъпването на новоизбрания ръководител Гласували: Проект на решение относно оптимизиране на щатната численост на Административен съд Враца, във връзка с проведено събеседване и избор на административен ръководител по Протокол 11/ г. на Съдийската колегия на ВСС. *2. - оставя без уважение Гласували: Проект на решение относно оптимизиране на щатната численост на Административен съд Враца, във връзка с проведено събеседване и избор на административен ръководител по Протокол 11/ г. на Съдийската колегия на ВСС. *3. - открива процедура по реда на чл. 194 от ЗСВ 20

21 Гласували: Проект на решение относно оптимизиране на щатната численост на Административен съд Шумен, във връзка с проведено събеседване и избор на административен ръководител по Протокол 14/ г. на Съдийската колегия на ВСС. Гласували: Проект на решение по заявление за отвод от резервен член на втора конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за младши съдия в окръжните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол 5/ г. *отвод на Г. Георгиева - определя чрез жребий Силвия Цветанова Кръстева ОС-Плевен - ГК на мястото на Мирослава Николаева Кацарска- Пантева Гласували: Предложение за изменение и допълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол 14/ г. *3. -определя чрез жребий за редовен член Филип Желязков Ж. Филипов ОС-Хасково - НК 21

22 Гласували: Провеждане на дискусия и изразяване на становище по въпроса за членство на съдиите в съсловни организации и конкретно за приемливостта на членството в Съюза на съдиите в България. Гласували: Провеждане на дискусия и изразяване на становище по въпроса за членство на съдиите в съсловни организации и конкретно за приемливостта на членството в Съюза на съдиите в България. *предложение на Л. Панов 22

23 Гласували: Провеждане на дискусия по внесеното и впоследствие оттеглено предложение от членовете на ВСС Галя Иванова Георгиева, Даниела Костова,,,, Светла Петкова, и, а именно Подлага на обсъждане въпроса за независимостта на съдебната власт с оглед фактите, изложени в медийна публикация на в. Монитор от г. и разпространена от различни електронни сайтове. *предложение на Г. Георгиева за отлагане за следващо заседание Гласували: бележка: Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. Проверил: Гл.секретар Д. Тончев 23

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.01.2019 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 38 в дневния ред. 1. Изслушване на административния ръководител на Окръжен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.11.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 в дневния ред. Гласували: 10 10 0 1. Проект на решение относно

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.11.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.11.2018 г. ДР. Дневен ред 2. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Ихтиман. Кандидат: Десислава Иванова Стоименова

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc)

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc) ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 20 24. *точки 23 и 24 да се разгледат след точка 3 Елка

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.03.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. 1. Проект на решение по предложението на административния

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 10.03.2016 г. Дневен ред Георги Колев Милка Итова Гласували: 16 16 0 0 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Районен съд гр. Разлог Членове

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ 1 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. 31.12.2017 Г. І. Образувани

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно