Clopidogrel MYLAN Pharma

Размер: px
Започни от страница:

Download "Clopidogrel MYLAN Pharma"

Препис

1 Уважаеми колеги, Хиперлинк от свободно избраното име и АТС кода ще Ви представи разрешените индикации и принадлежността към Анатомо-терапевтико-химичната класификация на съответния лекарствен продукт. A. Разрешени за употреба лекарствени продукти, по централизирана процедура на ЕС съгласно консолидирана Директива 2001/83/ЕС, за периода г. Свободно избрано име и лекарствена форма ALENDRONATE SODIUM AND COLECALCIFEROL, MSD 70 mg/2800 IU в блистер (alu/alu) x 2; x 4; x 6; x 12; x 40 ALENDRONATE SODIUM AND COLECALCIFEROL, MSD 70 mg/5600 IU в блистер (alu/alu) x 2; x 4; x 12; x 40 ARCALYST 80 mg/ml прах и разтворител за инжекционен разтвор прах във флакон 220 mg (стъкло) x 4 + ратворител във флакон (LDPE) 5 ml x спринцовки за еднократна употреба 3 ml + 8 игли за еднократна употреба 27G Biopoin IU/0,5 ml Biopoin IU/0,5 ml Biopoin IU/0,5 ml Biopoin IU/0,5 ml Международно непатентно наименование на активното/те вещество/а Aлендронова киселина/холека лциферол Aalendronic acid /colecalciferol Рилонасепт Rilonacept Епоетин тета Epoetin theta АТС код Прите жател на РУ M05BB03 Merck Sharp & Dohme Ltd. L04AC04 Regener on UK B03XA01 CT Arznei mittel GmbH Начин на отпускане Дата на решението Европейската комисия EU/1/09/572/ EU/1/09/572/ EU/1/09/582/001 EU/1/09/565/ EU/1/09/565/ EU/1/09/565/ EU/1/09/565/

2 Biopoin IU/0,5 ml Biopoin IU/0,5 ml Biopoin IU/0,5 ml Biopoin IU/0,5 ml ChondroCelect клетки/микролитър суспензия за имплантиране - флакон (glass/alu) - 1 ml x 1 епруветка тип Falcon с 1, 2 или 3 флакона + 1 спринцовка + 18G интравенозен катетър + 2 бр. Vicryl 6.0 Cimzia 200 mg инжекционен разтвор спинцовка 1 ml x 2; 6 (3 x 2) Clopidogrel MYLAN Pharma 75 mg (PVC/PE/PVDC/alu) х 7, x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 84; x 90; x 100 Clopidogrel MYLAN Pharma 75 mg Охарактеризирани жизнеспособни автоложни хрущялни клетки, отгледани ex vivo, експресиращи специфични маркерни протеини. Characterised viable autologous cartilage cells expanded ex vivo expressing specific marker proteins Цертолизумаб пегол Certolizumab pegol Клопидогрел Clopidogrel все още не е определе н TiGenix NV L04AB05 UCB Pharma SA B01AC04 Mylan S.A.S EU/1/09/565/ EU/1/09/565/ EU/1/09/565/ EU/1/09/565/ EU/1/09/563/ EU/1/09/544/ EU/1/09/568/ EU/1/09/568/

3 (alu/alu) х 7, x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 84; x 90; x 100 Enyglid 0.5 mg в блистер (OPA/Al/PVC-Al) x 30; x 60; x 90; x 120; x 270; 360 Enyglid 1 mg в блистер (OPA/Al/PVC-Al) x 30; x 60; x 90; x 120; x 270; 360 Enyglid 2 mg в блистер (OPA/Al/PVC-Al) x 30; x 60; x 90; x 120; x 270; 360 Eporatio IU/0,5 ml Eporatio IU/0,5 ml Eporatio IU/0,5 ml Eporatio IU/0,5 ml Eporatio IU/0,5 ml Eporatio IU/0,5 ml Репаглинид Repaglinide Епоетин тета Epoetin theta A10B X02 B03XA01 KRKA, d. d., Novo mesto Ratioph arm GmbH EU/1/09/580/ EU/1/09/580/ EU/1/09/580/ EU/1/09/573/ EU/1/09/573/ EU/1/09/573/ EU/1/09/573/ EU/1/09/573/ EU/1/09/573/

4 Eporatio IU/0,5 ml Eporatio IU/0,5 ml Exforge HCT 5 mg/160 mg/12.5 mg Exforge HCT 10 mg/160 mg/12.5 mg Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg Foclivia 15 µg/ml инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка ml x 1; x 10; - в флакон 0,5 ml x 10 (еднодозови); 5 ml x 10 (многодозови) Амлодипинов безилат/валсарта н/ хидрохлортиазид Amlodipine besylate / Valsartan / hydrochlorothiazi de Ваксина срещу предпандемичен грип (H5N1) (повърхностни антигени, инактивирани) C09DX01 J07BB02 Novartis Europha rm Novartis Vaccine s and Diagnos tics S.r.l. EU/1/09/573/ EU/1/09/573/ EU/1/09/569/ EU/1/09/569/ EU/1/09/569/ EU/1/09/569/ EU/1/09/569/ EU/1/09/577/

5 ILARIS 150 mg прах за инжекционен разтвор в флакон x 1; 4 (1x4) Imprida HCT 5 mg/160 mg/12.5 mg Imprida HCT 10 mg/160 mg/12.5 mg Imprida HCT 5 mg/160 mg/25 mg Imprida HCT 10 mg/160 mg/25 mg Imprida HCT 10 mg/320 mg/25 mg Irbesartan Teva 75 mg филмирани в блистер (PVC/PVDC/alu) х 7, x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60 x 80; 84; x 90; x 98; x 100; 50 x 1 (еднодозов блистер); 56 x 1 (еднодозов блистер) Irbesartan Teva 150 mg филмирани в блистер (PVC/PVDC/alu) х 7, x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60 x 80; 84; x 90; x 98; x 100; 50 x 1 (еднодозов блистер); 56 x 1 (еднодозов блистер) Pandemic influenza vaccine ((H5N1) virus surface inactivated antigen) Канакинумаб Canakinumab Амлодипинов безилат/валсарта н/ хидрохлортиазид Amlodipine besylate / Valsartan / hydrochlorothiazi de Ирбесартан Irbesartan L04AC08 Novartis Europha rm C09DX01 Novartis Europha rm C09CA04 Teva Pharma B.V. EU/1/09/564/ EU/1/09/570/ EU/1/09/570/ EU/1/09/570/ EU/1/09/570/ EU/1/09/570/ EU/1/09/576/ EU/1/09/576/

6 Irbesartan Teva 300 mg филмирани в блистер (PVC/PVDC/alu) х 7, x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60 x 80; 84; x 90; x 98; x 100; 50 x 1 (еднодозов блистер); 56 x 1 (еднодозов блистер) Lamivudine Teva 100 mg (PVC/PVdC/alu)-x 28;x 30;x 84; x 100 Lamivudine Teva 100 mg филмирани в първична опаковка (HDPE) x 60 Onglyza 5 mg филмирани в неперфориран блистер (Alu/Alu) х14; x 28; x 56; x 98 Onglyza 5 mg филмирани в неперфориран календарен блистер (Alu/Alu) х14; x 28; x 56; x 98 Onglyza 5 mg филмирани в перфориран блистер (Alu/Alu) 30 x 1; 90 x 1 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER 7.5 микрограма/0.5 ml инжекционна суспензия в флакон 5 ml x 20 Resolor 1 mg филмирани в блистер (alu/alu)- 28 x 1 Resolor 2 mg филмирани в блистер (alu/alu)- 28 x 1 Ламивудин lamivudine Саксаглиптин Saxagliptin Ваксина срещу предпандемичен грип(h5n1) (цял вирион, получен във Vero клетъчни култури, инактивиран) Pandemic influenza vaccine (H5N1 whole virion, Vero cell derived, inactivated) Прукалоприд Prucalopride J05AF05 A10BH03 J07BB01 Teva Pharma B.V. Bristol Myers Squibb/ AstraZe neca EEIG Baxter AG A03AE04 Movetis NV EU/1/09/576/ EU/1/09/566/ EU/1/09/566/005 EU/1/09/545/ EU/1/09/545/ EU/1/09/545/ EU/1/09/571/ EU/1/09/581/001 EU/1/09/581/002 Simponi 50 mg инжекционен разтвор в писалка ml x 1; 3 (3x1) Simponi 50 mg инжекционен разтвор в спринцовка ml x 1; 3 (3x1) Голимумаб Golimumab L04AB06 Centoco r B.V. EU/1/09/546/ EU/1/09/546/ Горепосочените лекарствени продукти могат да бъдат продавани в Република България след регистриране на цена. 6

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алонет Alonet Регистър ИАЛ Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алонет Alonet Регистър ИАЛ Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Алонет Alonet Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x 30 20100281 Амисулприд Amisulpride N05AL05 Чайкафарма Висококачествените Лекарства

Подробно

Rasilez HCT, INN-aliskiren hemifumarate/hydrochlorothiazide

Rasilez HCT, INN-aliskiren hemifumarate/hydrochlorothiazide РУ (на ЕС) (Свободно избрано) име Количество на активното вещество в дозова единица Лекарствена форма EU/1/08/491/001 Rasilez HCT 150 mg / 12,5 mg Филмирани EU/1/08/491/002 Rasilez HCT 150 mg / 12,5 mg

Подробно

C09AA 4

C09AA 4 Уважаеми колеги, Хиперлинк от свободно избраното име и АТС кода ще Ви представи разрешените индикации и принадлежността към Анатомо-терапевтико-химичната класификация на съответния лекарствен продукт.

Подробно

Inhixa, INN-enoxaparin sodium

Inhixa, INN-enoxaparin sodium РУ (на ЕС) (Свобод но избрано ) име Количество на активното вещество в дозова единица Лекарствена форма Път на въвеждане Първична опаковка Съдържание (концентрация) Вид опаковка EU/1/16/1132/001 Inhixa

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Азалонум Регистър ИАЛ Azalonum Лекарстве

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Азалонум Регистър ИАЛ Azalonum Лекарстве В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азалонум Azalonum 20 mg/40 mg таблетки, блистери x 20; x 30; x 50; x 100 20190114 9.5.2019 Цинаризин/Дименхидринат

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз Alendronic acid /Vitamin D3 Sandoz 70 mg/5600 IU таблетки

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14;

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14; Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14; x 28; x 30; x 56; x 60; x 98; x 100 5 mg таблетки за дъвчене,

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Аплериа Apleria Лекарствена форма 25 mg

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Аплериа Apleria Лекарствена форма 25 mg В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Аплериа Apleria Лекарствена форма 25 mg филмирани таблетки, блистери x 10; x 20; x 28; x 30; x

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Диаб МR Регистър ИАЛ Diab MR Лекарствена форма 30 mg таблетки с изменeно освобождаване

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Диаб МR Регистър ИАЛ Diab MR Лекарствена форма 30 mg таблетки с изменeно освобождаване Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Диаб МR Diab MR 30 mg таблетки с изменeно освобождаване x 30; x 60 20130015 06.03.2018 Гликлазид Gliclazide A10BB09 Чайкафарма Висококачествените

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL Лекарствена форма 10 mg филмирани таблетки, блистери -

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL Лекарствена форма 10 mg филмирани таблетки, блистери - Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL 10 mg филмирани таблетки, блистери - x 10; x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 84; x 90; x 98; x 100; x 112 20 mg

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Ангетоп Angetop Регистър ИАЛ Лекарствена форма 500 mg таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Ангетоп Angetop Регистър ИАЛ Лекарствена форма 500 mg таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Ангетоп Angetop Лекарствена форма 500 mg таблетки x 20 20090455 21.01.2015 Метамизол натрий Metamizole sodium N02BB02 ИНБИОТЕХ ООД без лекарско

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Арикоган Aricogan Лекарствена форма 15

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Арикоган Aricogan Лекарствена форма 15 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Арикоган Aricogan Лекарствена форма 15 mg таблетки, блистери x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30;

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Амоксиклав Amoksiklav Регистър ИАЛ Лека

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Амоксиклав Amoksiklav Регистър ИАЛ Лека В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Амоксиклав Amoksiklav 2000 mg/200 mg прах за инфузионен разтвор 20 ml x 1; x 5; x 10; x 20; x

Подробно

Axanum

Axanum В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Валкатуна Valcatuna 320 mg филмирани таблетки x 7; x 14; x 28; x 56; x 98; x 280 20110636 26.10.2011

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Аспизал Aspisal Регистър ИАЛ Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Аспизал Aspisal Регистър ИАЛ Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Аспизал Aspisal Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x 100 20020954 190.09.2014 Ацетилсалицилова киселина Acetylsalicylic acid N02BA01

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Вертизан N Vertisan N Лекарствена форма 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 4

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Вертизан N Vertisan N Лекарствена форма 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 4 Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Вертизан N Vertisan N 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 48; x 50; x 60; x 96; x 100 Бетахистин дихидрохлорид Betahystine dihydrochloridе

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Aмлодикон Amlodicon Лекарствена форма 5

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Aмлодикон Amlodicon Лекарствена форма 5 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Aмлодикон Amlodicon 5 mg таблетки, блистери х 30 10 mg таблетки, блистери х 30 Амлодипин Amlodipine

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алвеско Alvesco Регистър ИАЛ Лекарствена форма I N N АТС код Притежател на РУ Начин на

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алвеско Alvesco Регистър ИАЛ Лекарствена форма I N N АТС код Притежател на РУ Начин на Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Алвеско Alvesco Лекарствена форма 40 микрограма разтвор под налягане за инхалации 80 микрограма разтвор под налягане за инхалации 160 микрограма

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Габанал Gabanal Лекарствена форма 300 m

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Габанал Gabanal Лекарствена форма 300 m В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Габанал Gabanal Лекарствена форма 300 mg твърди капсули x 20; x 30; x 50; x 60; x 84; x 90; x

Подробно

G04CA 1

G04CA 1 Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Албиомин 20 % Albiomin 20% 200 g/l инфузионен разтвор x 50 ml; x 100 ml 20090135 10.07.2012 Човешки албумин Human Albumin B05AA01 Biotest Pharma

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Бифозил Регистър ИАЛ Biphozyl Лекарствен

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Бифозил Регистър ИАЛ Biphozyl Лекарствен В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Бифозил Biphozyl Лекарствена форма разтвор за хемодиализа/хемофилтрация, сакове x 5 000 ml 20150301

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5 mg/5 mg таблетки x 28; x 30; x 56; x 90 5 mg/10 mg tablets

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Акард Acard Лекарствена форма 75 mg сто

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Акард Acard Лекарствена форма 75 mg сто В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Акард Acard Лекарствена форма 75 mg стомашно-устойчиви таблетки, блистери x 30; x 60 150 mg стомашно-устойчиви

Подробно

Промяна в името и адреса на притежателя на разрашението за употреба Лекарствен продукт Притежател на РУ от Accord Healthcare Limited, Sage House, 319

Промяна в името и адреса на притежателя на разрашението за употреба Лекарствен продукт Притежател на РУ от Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Промяна в името и адреса на притежателя на разрашението за употреба от Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Обединено кралство на Accord Healthcare

Подробно

J02AC 1

J02AC 1 В Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Вапрес Vapress 80 mg филмирани таблетки x 7; x 14; x 28, x 30; x 56; x 60; x 90; x 98; x 100; x

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Лекарствена форма I N N АТС код Притежа

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Лекарствена форма I N N АТС код Притежа В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Лекарствена форма Притежател на РУ Аритави Aritavi 30 mg стомашно-устойчиви капсули, твърди x

Подробно

Egilitax

Egilitax Лекарствени продукти, с прекратени разрешения за употреба през периода 01. 03. 2014-31.03.2014 Име лекарствена форма количество на активното вещество в дозова единица Азитромицин Зентива Azithromycin Zentiva

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Ариспа Arisppa Регистър ИАЛ Лекарствена

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Ариспа Arisppa Регистър ИАЛ Лекарствена В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Ариспа Arisppa Лекарствена форма 5 mg таблетки x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 90;

Подробно

Androterone

Androterone В Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми АминоДИАЛ Биофарм AminoDIAL Biopharm Лекарствена форма 1,1% разтвор за перитонеална диализа 2000

Подробно

Flucelvax Tetra, INN-Influenza vaccine (surface antigen, inactivated, prepared in cell cultures)

Flucelvax Tetra, INN-Influenza vaccine (surface antigen, inactivated, prepared in cell cultures) ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските

Подробно

Azosin

Azosin В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азосин Azosin 10 mg таблетки с удължено освобождаване х 30 20120369 Алфузосин Alfuzosin G04CA01

Подробно

Zinacef Art 30_

Zinacef Art 30_ Приложение I Списък на имената, лекарствени форми, количество на единица, в %, за, пътища на на лекарствените продукти, притежатели на разрешение за в държавите членки 1 Австрия Австрия Австрия Австрия

Подробно

Cytopoint, INN-lokivetmab

Cytopoint, INN-lokivetmab ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ CYTOPOINT 10 mg инжекционен разтвор за кучета CYTOPOINT 20 mg инжекционен разтвор за кучета CYTOPOINT

Подробно

BG

BG ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНА/И ФОРМА/И, КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА, В %, ЗА ДАДЕН ОБЕМ ИЛИ МАСА, ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ/ТЕ ПРОДУКТ/И, ЗАЯВИТЕЛ/И, ПРИТЕЖАТЕЛ/И

Подробно

HBVAXPRO, INN-Hepatitis B vaccine (rDNA)

HBVAXPRO, INN-Hepatitis B vaccine (rDNA) ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ HBVAXPRO 5 микрограма инжекционна суспензия Ваксина срещу хепатит B (р-днк) (Hepatitis B vaccine (rdna)) 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Purevax RCP FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+PLI IV+vCP97

Purevax RCP FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+PLI IV+vCP97 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax RCP FeLV лиофилизирана ваксина и разтворител за инжекционна суспензия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Hexacima, INN-Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilus influenzae type b

Hexacima, INN-Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilus influenzae type b ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Hexacima инжекционна суспензия в предварително напълненa спринцовкa Hexacima инжекционна суспензия Адсорбирана ваксина срещу

Подробно

ATC кодове

ATC кодове В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азитер Azyter 15 mg/g капки за очи, разтвор в еднодозова опаковка x 6 20120273 01.06.2012 Азитромицин

Подробно

Приложение I Списък на имената, лекарствена форма, количество на активното вещество в дозова единица, път на въвеждане на лекарствените продукти, прит

Приложение I Списък на имената, лекарствена форма, количество на активното вещество в дозова единица, път на въвеждане на лекарствените продукти, прит Приложение I Списък на имената, лекарствена форма, количество на активното вещество в дозова единица, път на въвеждане на лекарствените продукти, притежател на разрешение за употреба в държавите членки

Подробно

BTVPUR AlSap 8, Bluetongue virus serotype 8 antigen

BTVPUR AlSap 8, Bluetongue virus serotype 8 antigen ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ BTVPUR AlSap 8, инжекционна суспензия. 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml от ваксината

Подробно