Microsoft Word - Заповед_сушица_2011

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Заповед_сушица_2011"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл. 75а, ал.1, т.1 от ППЗСПЗЗ и доклад на комисията, назначена със заповед РД-14-68/ г. на директора на ОД Земеделие Велико Търново за землището на с. Сушица, община Стражица: ОДОБРЯВАМ: І. Разпределението на масивите за ползване за стопанската 2011/2012 г. за землището на с. Сушица, община Стражица, съгласно протокола по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ, както следва: Масив Ползвател Площ /дка/ Масив 1 Стефан Георгиев Терзиев 220,088 Масив 2 Христо Симеонов Христов 602,433 Масив 3 Христо Рашков Александров 158,668 Масив 4 "Тива-І"ЕООД 15683,091 Масив 5 Николай Събев Иванов 1393,897 Масив 6 Ангел Иванов Христов 15 Масив 7 Ганчо Стоянов Ганчев 70,015 Масив 8 Любен Петков Коцев 181,139 Масив 9 ЗКПУ"Златен клас" 8582,99 Масив 10 Георги Иванов Димитров 43,509 Масив 11 Йордан Параскевов Радев 15,926 Масив 12 Радинка Ганчева Бонева 64,896 Масив 13 Симеон Христов Симеонов 162,035 Масив 14 Атанас Пейчев Ламбев 67,652 Масив 15 Илия Ламбев Маринов 81,409 Масив 16 Илия Стоянов Станчев 264,67 Масив 17 "Агромилк-2005"ООД 21,252 Масив 18 Стефка Димитрова Петкова 44,581 Масив 19 ЧЗК"Шипа" 48,299 Масив 20 Костадин Иванов Радев 5,411 общо: 27726,961 ІІ. Ползвателите на частни земеделски земи, по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ да внесат по банкова сметка за чужди средства на община Стражица следните суми: 1

2 Средна рентна вноска съгласно 2е от ЗСПЗЗ Сума за внасяне в извънбюджетната сметка на общината Допълнителна Ползвател площ Стефан Георгиев Терзиев 9,295 12, "Тива-І"ЕООД 630,617 12, Христо Симеонов Христов 25,839 12, Ганчо Стоянов Ганчев 2,977 12, Любен Петков Коцев 7,833 12, Николай Събев Иванов 50,236 12, Христо Рашков Александров 6,815 12, ЗКПУ"Златен клас" 354,972 12, Атанас Пейчев Ламбев 2,88 12, Симеон Христов Симеонов 6,872 12, Стефка Димитрова Петкова 1,832 12, Радинка Ганчева Бонева 2,096 12, Илия Стоянов Станчев 11,226 12, Общо: 1113, Размерът на средната рентна вноска, 12,67 лв/дка е определен с протокол от г. от комисия, назначена със Заповед РД-14-39/ г. на Директора на ОД Земеделие Велико Търново. ІІІ. Регистър на имоти, съгласно чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ: номер по ред имот площ нтп име собственик средно рентно плащане Обща сума ,658 Нива СТОЯН ПЕНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 12, ,298 Нива СТАНЧО КАЛЕВ БАНЕВ 12, ,8 Нива СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ ТОДОРОВ 12, ,007 Нива СТОЯН МЕЗЕВ ТОДОРОВ 12, ,799 Нива ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ УВАЛИЕВ 12, ,098 Нива ПЕТКО ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ 12, ,501 Нива ХУБАН ЙОРДАНОВ ХУБАНОВ 12, ,007 Нива ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ 12, ,501 Нива МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА ТРИФОНОВА 12, ,896 Нива ПЕТКО ДИМОВ ПЕТКОВ 12, ,996 Нива СЪБИ КОЛЕВ МАДЖАРОВ 12, ,505 Нива ЙОРДАН КОЛЕВ ЙОРДАНОВ 12, ,306 Нива ХУБАН ЙОРДАНОВ ХУБАНОВ 12, Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,209 Нива ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ УВАЛИЕВ 12, ,6 Нива ПЕТКО ПЕТРОВ ПЕТКОВ 12, ,697 Нива СТЕФКА ТРИФОНОВА ТОНЧЕВА 12, ,501 Нива ХАДЖИСТОЯН ПЕТКОВ ПЕНЕВ 12, МАРГАРИТА ТРИФОНОВА ТОНЧЕВА 12, ,205 Нива ,002 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,294 Нива ИВАН НИКОЛОВ ПАРУШЕВ 12, ,699 Нива ЗЛАТКА РУСЕВА ПЕНЧЕВА 12,

3 ,492 Нива АНИ ПАВЛОВА КАМАНАРОВА 12, СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА ,297 Нива СТОЙКОВА 12, Нива ПЕНЧО ЛАМБЕВ ПЕЙЧЕВ 12, ,501 Нива ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ МАРИНОВ 12, ,4 Нива ТОДОР ТАСЕВ ТОДОРОВ 12, Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,001 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,005 Нива СТОЯН ДОБРЕВ МИНЧЕВ 12, ,006 Нива ПЕТКО ПЕТРОВ ПЕТКОВ 12, ,218 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,003 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,001 Нива МАРИЯ СТЕФАНОВА МИЦАКОВА 12, ,998 Нива ИЛИЯ МИНЧЕВ МИНЕВ 12, ,01 Нива СТАНЧО РАДЕВ СТАНЕВ 12, ,504 Нива ВЕЛИЧКА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕТКОВА 12, ,097 Нива ВЕРКА ДИМИТРОВА КАМЕНАРОВА 12, ,013 Нива МАРИНКА ПЕНЧЕВА КОСТОВА 12, ,761 Нива ВАСИЛ СТЕФАНОВ ДОБРЕВ 12, ,204 Нива ХАДЖИСТОЯН ПЕТКОВ ПЕНЕВ 12, ,998 Нива ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ ТОДОРОВ 12, ,997 Нива ВЕЛИКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА 12, ,201 Нива ДИМИТЪР ИГНАТОВ ДИМИТРОВ 12, ,899 Нива ПЕЙЧО КИРОВ ДИМИТРОВ 12, ,993 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,901 Нива "КАПИНСКИ" ЕООД 12, ,299 Нива АТАНАС НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ 12, Нива ПАНЧО ХАДЖИВЪЛЧЕВ БАЙЧЕВ 12, ,996 Нива МАРИЯ ДОНЕВА КЪНЕВА 12, Нива ЦАНКО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ 12, ,8 Нива ВЪРБАН ЕНЧЕВ ВЪРБАНОВ 12, ,994 Нива ЕКАТЕРИНА КИРОВА АТАНАСОВА 12, ,304 Нива КОЛЮ СТОЯНОВ КОЛЯНОВ 12, ,304 Нива СТАНЮ ВЪРБАНОВ ПАНЧЕВ 12, ,195 Нива РАШКО СТАНЧЕВ НИКОЛОВ 12, ,499 Нива ХРИСТО ПЕТКОВ МЕЗЕВ 12, ,498 Нива ГЕОРГИ ИЛИЕВ КАРАДИМИТРОВ 12, ,003 Нива ЙОРДАН ХРИСТОВ МЕЗЕВ 12, ,998 Нива ПЕЙЧО КИРОВ ДИМИТРОВ 12, ,799 Нива РУМЯНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА 12, ,995 Нива ИЛИЯ МИНЧЕВ МИНЕВ 12, ,902 Нива СТАНЧО КАЛЕВ БАНЕВ 12, ,658 Нива ДИМИТЪР ПЕТКОВ МАРКОВ 12, ,197 Нива СТОЯН МЕЗЕВ ТОДОРОВ 12, ,504 Нива ПЕНЬО НЕДЯЛКОВ ЙОРГОВ 12, ,002 Нива ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ 12, ,045 Нива "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ 12, ,049 Нива МАТЕЙ КОСТАДИНОВ МАТЕЕВ 12, ,246 Нива ДОНКА ТОДОРОВА РАДЕВА 12, КРЪСТИНА ГРИГОРОВА ,006 Нива ГРИГОРОВА 12, ,004 Нива СТОЯН ДОБРЕВ МИНЧЕВ 12, ,07 Нива ЙОРДАНКА ДОБРЕВА ПЕТРОВА 12,

4 ,701 Нива ГЕОРГИ СТОЯНОВ МИНКОВ 12, ,001 Нива ТОДОРКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА 12, ,398 Нива "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ 12, ,803 Нива "ТИВА-I" ЕООД 12, ,4 Нива АТАНАС АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ 12, "МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН" ООД 12, ,007 Нива ,601 Нива ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА ГОЛОДОВА 12, ,5 Нива МАРИЯ ГРИГОРОВА ПОПОВА 12, ,501 Нива ПЕНКА ДИМИТРОВА МЕЗЕВА 12, ,998 Нива ВЕЛИЧКА РАШКОВА МЕЗЕВА 12, ,847 Нива КИНА ИВАНОВА МИНЧЕВА 12, ,998 Нива ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ 12, ,464 Нива НЕДА ПЕТКОВА СИЛЯХЛИЕВА 12, ,093 Нива МИНЧО КОЛЕВ СТОЙЧЕВ 12, ,001 Нива КИРАЦА ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА 12, ,206 Нива ПЕТКО ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ 12, ,495 Нива СТОЯН МИНЧЕВ РАХНЕВ 12, ,501 Нива ДОБРИ ВЪРБАНОВ ПЕТКОВ 12, ,003 Нива ГАНА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА 12, Нива СТОЯН ЙОРГОВ ПАНЧЕВ 12, ,002 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,5 Нива МИЛКА САВОВА ХРИСТОВА 12, ,702 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,898 Нива МАРИЯ ЕНЧЕВА КОЛЕВА 12, ,502 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,406 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,412 Нива МАРА ПЕТКОВА ДРАМБОЗОВА 12, ,003 Нива ТОДОРА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА 12, ,501 Нива СТЕФАН ТРИФОНОВ СТОЯНОВ 12, ,005 Нива СТЕФАН ТРИФОНОВ СТОЯНОВ 12, ,807 Нива ГАНКА СЪБЕВА ЧОЛАКОВА 12, ,999 Нива СЕМО ПЕНЧЕВ СЕМОВ 12, ,1 Нива ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ МЕЗЕВ 12, ,204 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,498 Нива ИВАН НИКОЛОВ ПАРУШЕВ 12, Нива ИЛИЯ МИНЧЕВ МИНЕВ 12, ,999 Нива ТОДОР ИВАНОВ МЛАДЕНОВ 12, ,591 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,003 Нива МИИКА ВЕЛКОВА ГЕОРГИЕВА 12, ,201 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,002 Нива СТОЯН ЙОРГОВ ПАНЧЕВ 12, ,201 Нива СТОЯН ДОНЧЕВ СТОЯНОВ 12, ,001 Нива ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ МАРИНОВ 12, ,002 Нива ДИМО ДИМИТРОВ ДИМОВ 12, ,194 Нива СТОЯН ДОБРЕВ МИНЧЕВ 12, ,275 Нива ЦАНКО ДИМИТРОВ КИРЕХЧИЕВ 12, ,701 Нива ЛАМБИ СТОЙЧЕВ ЛАМБЕВ 12, ,003 Нива ГЕОРГИ ИЛИЕВ КАРАДИМИТРОВ 12, ,203 Нива ДОБРИ ВЪРБАНОВ ПЕТКОВ 12, ,006 Нива БИСЕРКА ТОДОРОВА МЕТОДИЕВА 12, ,003 Нива ПЕТКО ПЕТРОВ ПЕТКОВ 12, ,997 Нива ДОБРИ ВЪРБАНОВ ПЕТКОВ 12,

5 ,004 Нива СТАНЧО РАДЕВ СТАНЕВ 12, ,205 Нива СТАНКА АТАНАСОВА СТОЙЧЕВА 12, ,194 Нива ТОДОР ИВАНОВ МЛАДЕНОВ 12, ,001 Нива ТОДОР ПЕТРОВ КОЛЕВ 12, ,401 Нива ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ 12, Нива МИХАИЛ ХРИСТОВ МИЛЕВ 12, ,3 Нива ДОНЧО КАЛЕВ АТАНАСОВ 12, ,498 Нива КИРАЦА ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА 12, ,503 Нива НИКОЛИНА ИВАНОВА КОЛЕВА 12, ,1 Нива ДОНА ИВАНОВА СУВАНДЖИЕВА 12, ,099 Нива ИВАН СЪБЕВ СУВАНДЖИЕВ 12, ,423 Нива МАРИЙКА БОРИСОВА ВИЧЕВА 12, ,91 Нива ДИМКА ПЕТКОВА ТОПАЛОВА 12, ,599 Нива ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ЕНЕВА 12, ,8 Нива ТОДОР СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ 12, ,484 Нива ЙОНКО ГЕНОВ МАДЖАРОВ 12, ,477 Нива ПЕНКА ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА 12, ,5 Нива МАРИЯ ГРИГОРОВА ПОПОВА 12, ,599 Нива ЕНЧО ПЕТКОВ КУЦАРОВ 12, ,501 Нива ВЕРКА ДИМИТРОВА КАМЕНАРОВА 12, ,303 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,804 Нива МИНКО МЕЗЕВ МИНКОВ 12, ,501 Нива ЕВДОКИЯ ДАСКОВА СТОЯНОВА 12, ,9 Нива ЦАНКО ДИМИТРОВ КИРЕХЧИЕВ 12, ,102 Нива МАРИНКА НИКОЛОВА ДОБРЕВА 12, ,481 Нива МАРИЙКА НИКОЛОВА ПЕНЕВА 12, "ЕЛИТ МЕС-АГРО-ЕЛЕНКА МИНЕВА" 12, ,819 Нива ,969 Нива ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ УВАЛИЕВ 12, ,327 Нива ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАРЧЕВ 12, ,297 Нива СТОЯН ДОБРЕВ МИНЧЕВ 12, ,304 Нива КИНА АТАНАСОВА ВЕЛИКОВА 12, ,694 Нива СТОЯН ДОНЧЕВ СТОЯНОВ 12, ,402 Нива ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ 12, ,902 Нива ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ 12, ,603 Нива ТОДОР ИВАНОВ МЛАДЕНОВ 12, ,698 Нива ДИМИТЪР ИГНАТОВ ДИМИТРОВ 12, Нива ГРИГОР МИНЧЕВ ДОБРЕВ 12, ,498 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,002 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,696 Нива МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА ТРИФОНОВА 12, ,089 Нива НАДЕЖДА ИЛИЕВА ТАНОВА 12, ,598 Нива ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ 12, ,191 Нива СТОЯН ЙОРГОВ ПАНЧЕВ 12, ,199 Нива ДОНЧО НИКОЛОВ ДОНЧЕВ 12, ,897 Нива ГЕОРГИ ИЛИЕВ КАРАДИМИТРОВ 12, ,8 Нива МИЛКА ВЪЛЧЕВА МАРКОВА 12, ,434 Нива ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ УВАЛИЕВ 12, ,003 Нива СТАНЧО ЙОРДАНОВ СТАНЕВ 12, ,198 Нива ХРИСТО ХРИСТОВ ХРИСТОВ 12, ,998 Нива ТОДОРА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА 12, ,998 Нива ГЕОРГИ МИЛАНОВ ВЕЛЕВ 12, ,002 Нива ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА 12,

6 ,301 Нива МИНЧО КОЛЕВ СТОЙЧЕВ 12, ,961 Нива "ЕС ЛЕНД" ЕООД 12, ,597 Нива МАРИНКА ПЕНЧЕВА КОСТОВА 12, ,331 Нива МАНОЛ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ 12, ,805 Нива ЙОРДАН ПАНЧЕВ ПЕНЧЕВ 12, КИНА ДИМИТРОВА ПАРАШКЕВОВА 12, ,89 Нива ,01 Нива ТОДОР ТАСЕВ ТОДОРОВ 12, ,789 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,5 Нива ВЪРБАН ЕНЧЕВ ВЪРБАНОВ 12, ,601 Нива ХРИСТО СТЕФАНОВ КОЧЕВ 12, ,998 Нива ХРИСТО ХРИСТОВ ХРИСТОВ 12, ,201 Нива МЕЗЮ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ 12, ,006 Нива СТАНЧО РАДЕВ СТАНЕВ 12, ,901 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,707 Нива ЙОРДАН СТАНЕВ ДОНЧЕВ 12, ,102 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,999 Нива ДИМИТЪР ИГНАТОВ ДИМИТРОВ 12, Нива КУНА ИВАНОВА ХРИСТОВА 12, ,778 Нива ПАНЧО ХАДЖИВЪЛЧЕВ БАЙЧЕВ 12, ,003 Нива ИЛИЯ МИНЧЕВ МИНЕВ 12, ,497 Нива ДЕНА СТОЙКОВА НИКОЛОВА 12, ,001 Нива ДИМИТЪР ИВАНОВ КОСПАРТОВ 12, ,204 Нива ГЕОРГИ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ 12, Нива РАШКО ХРИСТОВ РАШКОВ 12, ,615 Нива ПАВЕЛ ПЕЕВ БОЗАДЖИЕВ 12, Нива СТАНЧО ПЕНЕВ ВЪЛЧЕВ 12, ,999 Нива МАНОЛ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ 12, ,401 Нива ГРИГОР МИНЧЕВ ДОБРЕВ 12, ,86 Нива ГЕОРГИ ИЛИЕВ КАРАДИМИТРОВ 12, ,032 Нива СТОЯН МИНЧЕВ РАХНЕВ 12, ,032 Нива СТОЯН МИНЧЕВ РАХНЕВ 12, ,283 Нива АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ 12, Нива ИВАН МИНКОВ ПЕЙЧЕВ 12, Нива ГАНА НИКОЛАЕВА РАЧКОВА 12, ,2 Нива ЯНА СТОЙЧЕВА ТЕРЗИЕВА 12, ,4 Нива ИВАНКА КОЛЕВА МИТЕВА 12, ,8 Нива АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ 12, ,097 Нива ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА 12, ,997 Нива ЙОРДАН ПАНЧЕВ ПЕНЧЕВ 12, ,001 Нива "ДЕМ"ЕООД 12, Нива СТЕФАН ТРИФОНОВ СТОЯНОВ 12, ,302 Нива ИВАН НИКОЛОВ ПАРУШЕВ 12, ,105 Нива ЕНЬО ПЪРВОВ БЕЙСКИ 12, ,509 Нива ДИМО ДИМИТРОВ ДИМОВ 12, ,002 Нива КЪНЧО ХРИСТОВ КЪНЕВ 12, ,998 Нива МАРИЯ СТЕФАНОВА МИЦАКОВА 12, Нива КОСТАДИН МАРИНОВ КОСТОВ 12, ,996 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12, ,094 Нива ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ 12, ,296 Нива СТАНЮ ВЪРБАНОВ ПАНЧЕВ 12, ,997 Нива ЕНЬО ПЪРВОВ БЕЙСКИ 12, ,806 Нива ЗКПУ"ЗЛАТЕН КЛАС" 12,

7 ,004 Нива СЪБИ КОЛЕВ МАДЖАРОВ 12, ,401 Нива ХАДЖИСТОЯН ПЕТКОВ ПЕНЕВ 12, ,194 Нива КОЛЮ СТОЯНОВ КОЛЯНОВ 12, ,697 Нива ГРИГОР МИНЧЕВ ДОБРЕВ 12, ,002 Нива РУМЯНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА 12, Общо: 1113, ІV. Имотите от ДПФ и ОПФ, попадащи в масиви за ползване, са както следва: Ползвател на имот Площ НТП Собственост Николай Събев Иванов ,596 Нива ЧЗК"Шипа" ,456 Нива ЧЗК"Шипа" ,882 Нива ЧЗК"Шипа" ,865 Нива "Тива-І"ЕООД ,1 Нива ЗКПУ"Златен клас" ,503 Нива "Тива-І"ЕООД ,442 Нива ОБЩИНА СТРАЖИЦА "Тива-І"ЕООД ,509 Нива ОБЩИНА СТРАЖИЦА "Тива-І"ЕООД ,221 Нива ОБЩИНА СТРАЖИЦА "Тива-І"ЕООД ,502 Нива ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗКПУ"Златен клас" ,496 Нива ОБЩИНА СТРАЖИЦА "Тива-І"ЕООД ,995 Нива ОБЩИНА СТРАЖИЦА Обща: 70,567 Настоящата заповед да се обяви в сградата на община Стражица и в сградата на Общинска служба по земеделие Стражица, да се публикува в интернет страницата на ОД Земеделие - Велико Търново. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й. ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ДИРЕКТОР ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПС/ГДАР 7

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-191, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-205, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД 14-228/02.10.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-209, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, 25.01.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-372 Гр. Велико Търново, 29.09.2012 г. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-327/28.12.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-349, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-299/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

Microsoft Word - Zapoved - Sporazumenie-Вардим

Microsoft Word - Zapoved - Sporazumenie-Вардим МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/601-191, 62-41-19, тел.факс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-228/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-115/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-230, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-236, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-298/26.11.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-233/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-260/23.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-327/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-351, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-115/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-391/29.09.2012 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-411 Гр. Велико Търново. 29.09.2012 г. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-350, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-137/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-239/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-218/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-15/ г. На основание чл.3, ал.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-15/ г. На основание чл.3, ал. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-15/24.01.2018 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-120/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Microsoft Word - Zap Staro selo_OZ

Microsoft Word - Zap Staro selo_OZ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-208/09.10.2015 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а, ал.1

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-149, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-386/29.09.2012 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-263/24.10. 2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-117/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-192/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-238/01.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-116/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Microsoft Word - Zap Tepava-PML-2015

Microsoft Word - Zap Tepava-PML-2015 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-211/ 12.10.2015 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а, ал.1

Подробно

Microsoft Word - Заповед_раданово_2011

Microsoft Word - Заповед_раданово_2011 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-230/30.08.2011 г. На основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ,

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-199-66/25.09.2017 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а,

Подробно