КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П

Размер: px
Започни от страница:

Download "КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П"

Препис

1 КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2018 Г. И ПО ПМС ВСИЧКО 1 Основен ремонт улица "Бачо Киро", гр. Трявна , ,00 2 Основен ремонт улица "Чучура", гр. Трявна, вкл. отводняване , ,00 3 Основен ремонт улица "Хан Аспарух", гр. Трявна , ,00 4 Основен ремонт улица "Симеон Цонев", гр. Трявна , ,00 5 Основен ремонт на част от общински поземлен имот по КК и КР на гр. Трявна във връзка с оформяне на паркоместа , ,00 6 Основен ремонт улица "Георги Измирлиев", гр. Трявна , ,00 7 Основен ремонт улица "Алекси Пухлев" , ,00 8 Основен ремонт на ул. "Бедек", гр. Трявна , ,00 9 Основен ремонт общински паркинг до сградата на Община Трявна, представляващ ПИ с идентификатор по КК и КР на гр. Трявна , ,00

2 10 Основен ремонт улици в с. Черновръх 6 000, ,00 11 Основен ремонт улица в с. Тодореци 6 000, ,00 12 Основен ремонт улици в с. Маневци 6 200, ,00 13 Основен ремонт улица "Пролет", гр. Плачковци - от пресечката с ул. "Георги Лазаров" до края на улицата , ,00 14 Основен ремонт улица "Ганьо Кънев", гр. Плачковци , ,00 15 Основен ремонт улица "Горска", гр. Плачковци , ,00 16 Асфалтиране на места за паркиране в улицата около спортни площадки в гр. Плачковци 7 000, ,00 17 Основен ремонт на улица в с. Кисийците 5 206, ,00 18 Ремонт на ул. "Минчо Д. Венков", ул. "Здравец", ул. "Уста Иван", ул. "Тепавици", ул. "Капитан Райчо", ул. "Баба Тонка" /Постановление 315/ г./ , ,00 19 Ремонт на улици в гр. Плачковци: ул. "Бедек", ул. "Илийчо Петков", ул. "Младост" /Постановление 315/ г./ , ,00 20 Реконструкция и рехабилитация на ул. Иванка Горова, гр.трявна и паркинг (вкл. проектиране, авторски контрол и строителен надзор) /Постановление 165/ г./ , ,00 21 Изграждане на нов парк - зелена площ до сградата на Етнографски комплекс за занаяти, вкл. авторски контрол и строителен надзор /Постановление 165/ г./ , ,00 22 Всичко улици: , , ,00 23 II. Пътища 24 Основен ремонт път GAB гр. Трявна - с. Бангейци - с , ,00

3 25 Основен ремонт път GAB 3333 с. Глутниците (асфалт + мантинела) , ,00 26 Основен ремонт път GAB с. Стръмци , ,00 27 Основен ремонт път GAB 3283 с. Енчовци - с. Горни Радковци , ,00 28 Основен ремонт път GAB 3293 гр. Плачковци - с. Носеите , , Основен ремонт път GAB 3282 с. Радино , ,00 Основен ремонт път GAB 2275 гр. Плачковци - кв. Стоевци 8 000, ,00 Всичко пътища: , ,00 III. Тротоарни настилки 1 Основен ремонт тротоарни настилки гр. Трявна , ,00 2 Основен ремонт тротоарни настилки гр. Плачковци , ,00 3 Основен ремонт тротоарни настилки кв. Божковци 5 000, ,00 4 Основен ремонт тротоарна настилка в двор ОУ "Васил 5 000,00 Левски", гр. Плачковци 5 000,00 Всичко тротоарни настилки: , ,00 IV. Подпорни стени 1 Укрепване на пътно платно и корекция на дере в кв. "Ковачевци", гр. Плачковци /Постановление 260/ г/, вкл. проектиране, авторски контрол и строителен надзор , ,00

4 2 Инженеринг - проектиране и основен ремонт крило на мост след кв. Минкино, гр. Плачковци, вкл. авторски контрол и строителен надзор 1 400, , , Инженеринг - проектиране и изграждане на подпорна стена 5 000,00 на ул. "Чучура", вкл. авторски контрол и строителен надзор 5 000,00 Всичко подпорни стени: 6 400, , ,00 V. Училища и детски градини Обособяване на складово помещение за съхранение на пелети и помещение за монтиране на котел на твърдо гориво в ДГ "Калина", гр. Трявна , ,00 2 Изграждане на вентилационна система в кухненски бокс ДГ "Калина", гр. Трявна - сграда детска ясла Основен ремонт на отоплителна инсталация и прилагане 3 мерки за повишаване на енергийната ефективност в ОУ "Проф. П.Н.Райков", гр. Трявна 3 000, , , ,00 4 Основен ремонт на основа на сграда (старо крило) на СУ "П.Р.Славейков", гр. Трявна , ,00 5 Основен ремонт сграда ОУ "Васил" Левски", гр. Плачковци , ,00 6 Основен ремонт сграда на ДГ "Осми март", гр. Плачковци , ,00 Всичко училища и детски градини: , ,00 VI. Общински сгради и обекти

5 1 Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в "Етнографски комплекс за занаяти", гр. Трявна , ,00 2 Основен ремонт общински басейн, гр. Плачковци , ,00 3 Основен ремонт общински басейн, гр. Трявна , ,00 4 Доставка и полагане на изкуствена трева на комбинирано игрище /хандбал, волейбол, баскетбол/ - Спортен комплекс, гр. Плачковци , ,00 5 СМР по отводняване на кв. Нейковци, гр. Плачковци в участъка на УПИ VI - озеленяване, кв.77 и улица между кв.77 и кв.78 по плана на кв. Нейковци, гр. Плачковци , ,00 1 Всичко общински сгради и обекти: , , ,00 II. Проектиране, обследвания и териториално устройство Технически проект за обслужваща сграда спортен комплекс, гр. Трявна, вкл. авторски надзор Всичко СМР: , , , , ,00 2 Технически проект за многофункционална спортна зала, гр. Трявна, вкл. авторски надзор , ,00 3 Предпроектно проучване и изготвяне на задание за изработка на технически проект за допълнително водоснабдяване на средна и висока част на кв. Хитревци и с. Генчовци 2 000, ,00

6 4 Технически проект за отводняване на кв. Нейковци, гр. Плачковци в участъка на УПИ VI - озеленяване, кв.77 и улица между кв.77 и кв.78 по плана на кв. Нейковци, гр. Плачковци, вкл. авторски надзор 6 000, ,00 5 Изработване проект на нова отоплителна инсталация на ОУ "Проф. П. Н. Райков", гр. Трявна 4 000, ,00 6 Енергийно обследване на здравната инфраструктура на община Трявна 7 000, , Технически проект за Дневен център за възрастни хора с увреждания, вкл. авторски надзор Технически проект за благоустрояване площада на гр. Плачковци, вкл. авторски надзор Подробни устройствени планове във връзка с допълнително водоснабдяване на средна и висока част на кв. Хитревци и с. Генчовци 1 608, , , , , ,00 10 Частично изменение на ЗРП Трявна - ПУП - плана за регулация на улици и поземлени имоти и режим на застрояване за улица с о.т. 371а и улица о.т по регулационния план и поземлени имоти с идентификатори: , , по КК и КР на Трявна 5 000, ,00

7 11 Предпроектно проучване и изготвяне на задание за изработка на ПУП и технически проект за прокарване на улица между ул. "Шипка" и ул. "Украйна" 2 000, ,00 12 Изготвяне на Програми за енергийна ефективност, съгласно Закона за енергийна ефективност 5 000, ,00 13 Изготвяне на Програми за енергийна ефективност, съгласно Закона за възобновяеми енергийни източници 5 000, ,00 14 Изработване на Горскостопански план за горски територии собственост на община Трявна , ,00 1 Всичко проектиране: , , ,00 III. Придобиване на ДМА и НДМА Компютърни конфигурации за нуждите на Общинска 3 000,00 администрация Трявна 3 000,00 2 Закупуване на храсторез за нуждите на Община Трявна ,00 3 Закупуване на компютърни конфигурации за СУ "П.Р.Славейков" 4 Закупуване на мултимедия за СУ "П.Р.Славейков" Закупуване на компютърни конфигурации за Специализиран музей Закупуяане на автомобил за нуждите на Специализиран музей Закупуване на ново оборудване за кухненски блок в сградата на ДГ "Светлина", гр. Трявна , , , , , , , , , , ,00

8 Всичко придобиване на ДМА и НДМА: , , , ,00 ВСИЧКО: , , , ,00

9

10

11

12

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2010 г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към 30.06. 2010 г. целева субсидия в т.ч. по източници на финансиране 40-00

Подробно

Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Общ

Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Общ Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Община Проект 1. Априлци 2. Априлци 3. Летница Подобрена

Подробно

изхздра О Б Щ И Н А Б О Р И Н О * 4824 с.борино,обл.смолян,ул. Христо Ботев 1; ИН BG ' 03042/20 40; /21 40; e_mail:bor

изхздра О Б Щ И Н А Б О Р И Н О * 4824 с.борино,обл.смолян,ул. Христо Ботев 1; ИН BG ' 03042/20 40; /21 40;  e_mail:bor изхздра О Б Щ И Н А Б О Р И Н О * 4824 с.,обл.смолян,ул. Христо Ботев 1; ИН BG 000614856 ' 03042/20 40; 7 03042/21 40; www.borino.bg; e_mail:borino@borino.eu 1 2 Име на проекта Оптимизирана система по

Подробно

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от...2017 г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБЩО план в т.ч. по източници на финансиране целеви соб.б.ср.

Подробно

ДО

ДО ОТНОСНО: Промяна и разпеление на сствата за капиталови разходи на община за 2019 г. С решение 1-12/31.01.2019 г. бе приета капиталовата програма на Община, като част от бюджета за 2019 г. Обектите заложени

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т З Л А Т А Р И Ц А

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  З Л А Т А Р И Ц А О Б Щ И Н С И С Ъ В Е Т З Л А Т А Р И Ц А ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТООЛ 15 НА ОБЩИНСИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 20.12.2012 ГОДИНА Р Е Ш Е Н И Е 248/20.12.2012 ГОДИНА ОТНОСНО: Изменение и

Подробно

Microsoft Word - Broshure

Microsoft Word - Broshure Ц Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ж Ж1 Ж2 И И1 Група проекти ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Архитектурно пространствено оформление и реконструкция на инженерната инфраструктура на пешеходна зона Зона В Архитектурно пространствено

Подробно

Реш. 930

Реш. 930 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н 9700 гр., бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg ПРЕПИС! РЕШЕНИЕ 930 по протокол 38 от 29.11.2018 г. на заседание на Общинския

Подробно

Copy of KolushkoDere-IP(190919)

Copy of KolushkoDere-IP(190919) ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ СХЕМА - ПРOEКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА КОЛУШКО ДЕРЕ, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ РЕКА БАНЩИЦА И СРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА СВ. ГЕОРГИ, ГР. КЮСТЕНДИЛ ОБХВАТ (обща площ 5 866кв.м)

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

prilojenie - vytreshni kompensirani promeni - investicionna programa - october 2013.xls

prilojenie - vytreshni kompensirani promeni - investicionna programa - october 2013.xls Годишна No Наименование и местонахождение на обектите задача 2013 1 2 4 Раздел Б ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2013 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ КОМПЕНСИРАНИ

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол 55/31.10.2018г. РЕШЕНИЕ 355 На основание чл.21,

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:  Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно

Проекти и дейности 1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операц.) Проектна готовност (ви

Проекти и дейности 1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операц.) Проектна готовност (ви 1 съответна ОП, на операц.) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Дейност ЗВІІІ-3.11. 2 Оборудване и обзавеждане ОПРР 1.3. ПИ ОП 120 379 102 322 6 019 12 038 Подготовка на проекта 593 0 Техническа

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

Приложение 6 а

Приложение 6 а ОБЩИНА ШУМЕН КОД ПО ЕБК 7710 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ план/отчет за а: от 01.01.2017 до 30.6.2017 Приложение 6 А (в лева) Наименование на обектите/проектите/позициите Година начало

Подробно

doc

doc Община Раднево област Стара Загора ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От Протокол 17 на заседание на Общинския съвет - Раднево, проведено на 28.08.2008 г. от 15.00 ч., на което са взети следните РЕШЕНИЯ Точка:1 ОПРЕДЕЛЯНЕ

Подробно

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение 1 1 11.01.2018 г. Разширение на производствена сграда в УПИ XV, кв.6, ПУП на СПЗ,, част

Подробно

КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ДЕКЕМВРИ 2017 Г. Приложение 1 било става увелич

КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ДЕКЕМВРИ 2017 Г. Приложение 1 било става увелич КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ДЕКЕМВРИ 2017 Г. Приложение 1 увеличение (+) намаление (-) увеличение (+) намаление (-) увеличени

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIIA PROTOKOL 76.doc

Microsoft Word - RE6ENIIA PROTOKOL 76.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на заседание с Протокол 76/22.12.2010г. Препис-извлечение: Р Е Ш Е Н И Е 445 На основание чл. 21, ал. 1, т.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2014 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2015 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 4 910 026 функция "Общи държавни служби"

Подробно

О Б Щ И Н А Р О Д О П И - ОБЛАСТ П Л О В Д И В гр. Пловдив 4000, ул. Софроний Врачански 1а, Тел: 032/ факс: 032/ /

О Б Щ И Н А Р О Д О П И - ОБЛАСТ П Л О В Д И В гр. Пловдив 4000, ул. Софроний Врачански 1а, Тел: 032/ факс: 032/ / О Б Щ И Н А Р О Д О П И - ОБЛАСТ П Л О В Д И В гр. Пловдив 4000, ул. Софроний Врачански 1а, Тел: 032/604100 факс: 032/638289 032/625766 www.rodopi-bg.org; e-mail: municipality_rodopi@abv.bg С Ъ О Б Щ Е

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2013 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2014 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 964,289 функция "Общи държавни служби"

Подробно

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/2313 кмет; 2720 зам.кмет; централа 2315; факс 05131/3450 9280 гр., пл. Хр.Ботев 1; email: oba_valchidol@mail.bg Област Варна РЕГИСТЪР НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ И ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ №6_

ПРИЛОЖЕНИЕ №6_ ПРИЛОЖЕНИЕ 6 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 1 2 3 4 5 6 7 1 СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА - ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 1 606 494 1 442 250 164 244 ПАРАГРАФ

Подробно

Microsoft Word - 8F778B08.doc

Microsoft Word - 8F778B08.doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г. И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

230 Otchet xls

230 Otchet xls ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 212 ГОДИНА - ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 212 ГОДИНА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : НАИМЕНОВАНИЕ НА ВСИЧКО ВСИЧКО Целева Целева фонд

Подробно

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията на общината Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие СП.Ц.1.1.1. Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните

Подробно

budjet

budjet СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2014 ГОДИНА ПРИХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН Име на прихода начален план 2014 І.Имуществени и други данъци 683500 Окончателен годишен /патентен/ данък 103 22000 данък въру недвижимите

Подробно

Справка: Проекти, очакващи класиране (към 5 април 2018 г.) Лого на донорите / Година на кандидатстване Наименование на проекта Цели Източник на финанс

Справка: Проекти, очакващи класиране (към 5 април 2018 г.) Лого на донорите / Година на кандидатстване Наименование на проекта Цели Източник на финанс Справка: Проекти, очакващи класиране (към 5 април 2018 г.) Лого на донорите / Година на кандидатстване Наименование на проекта Цели Източник на финансиране Стойност Продължителност Статус на проекта Размер

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ Община Родопи на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени Заповеди на Кмета на община Родопи и Разрешения на Общински съвет Родопи -Пловдив за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за: 1.

Подробно