Контролен блок CP

Размер: px
Започни от страница:

Download "Контролен блок CP"

Препис

1 L Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1

2 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните съответни позиции: Директива за ЕМС (89/336 ЕЕЪ, 93/68 ЕЕС Ниско волтова Директива (73/23 ЕЕЪ, 93/68 ЕЕС) 2

3 3

4 Контролен блок CP.MS4 Контролният блок може да бъде използван за управление на мотори захранвани с 230 V ас с мощност не превишаваща 350 W. ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 1) Електрическата инсталация и оперативната логика трябва да спазват приетите норми. 2) Входните захранвания с различни напрежения трябва да бъдат физически разделени, или да бъдат подходящо изолирани с допълнителна изолация най-малко 1 мм. 3) Захранващите проводници трябва да бъдат закрепени с допълнителна скоба, близо до клемите им. 4) Проверете всички свързвания още веднъж дали са правилно свързани, преди включване на захранването. 5) Проверете дали дип- суичовете са поставени в правилно положение. 6) Неизползваните нормално затворени (НЗ) входове трябва да бъдат замостени. Клема Функция Описание Захранване Вход 230 V ас 50 Hz 4-5 Antenna Свързване към вътрешната платка на приемника (4-жило; 5-оплетка) 6 COM Общ за всички входни бутони 7 Step-by-step Вход, бутон стъпка-по-стъпка (Нормално отворен контакт) 8 PED Вход, бутон за пешеходци (Нормално отворен контакт), отваря само 7 сек. 9 STOP Вход, бутон СТОП (Нормално затворен контакт) 10 PHOT 2 Вход от фотоклетки, НЗ контакт. Действа само при затваряне. Когато контактът е отворен, моторът спира и веднага връща движението си обратно ( портите се отварят). 11 PHOT 1 Вход от фотоклетки, НЗ контакт. Действа при отваряне и затваряне. По време на отваряне:когато контактът е отворен, двигателят спира и след като препятствието се премахне, моторът продължава отварянето. По време на затваряне: когато контактът е отворен, двигателят спира и след като препятствието се премахне, моторът се реверсира, т. е. отваря. 12 COM Общ за всички фотоклетки COSTA Вход, чувствителен ръб. Съпротивителен ръб: Джъмпер DAS е затворен. Механичен предпазен ръб: Джъмпер DAS е отворен. Когато е активиран предпазният ръб, движението на портата спира и посоката се обръща за около 3 секунди. Ако не се използва предпазният ръб, Джъмпер DAS е отворен и се поставя мост между V AC Изход, захранване на фотоклетки 24 V АС/ 0.5 А максимум SCA/IIºch Изход, НО контакт. Датчик за отворена врата или от 2-ри радио канал зависи от DIP 1. Захранване на фотоклетки в режим Foto Test чрез DIP 1: OFF, а DIP 5: ON 19 SWO Вход, краен изключвател ОТВОРЕНО (НЗ контакт) 20 SWC Вход, краен изключвател ЗАТВОРЕНО (НЗ контакт) 21 COM Общ, крайни изключватели Secondary Вход, бутон ЗАТВОРЕНО (Нормално отворен контакт) Motor 230 V Свързване на двигател (25=ОТВАРЯ/ 26-=ОБЩ / 27=ЗАТВАРЯ) Кондензатор Свързване на кондензатор Мигалка Свързване с мигаща светлина. 230V / 40W max Primary Свързване, първична намотка на трансформатора (31: Фаза/ 32: Нула). 4

5 ДА СЕ ПРОВЕРЯТ СВЪРЗВАНИЯТЯ 1. Включете захранването. 2. Програмирайте дистанционно. 3. Изключете захранването. 4. Ръчно задвижете крилото на вратата, придвижвайки го в средно положение и го заключете отново. 5. Включете захранването. 6. Натиснете бутона на дистанционното. 7. Вратата трябва да започне движение в посока отваряне. 8. Ако - затваря, спрете, изключете захранването и сменете проводниците на мотора(25<>27) и тези на крайните изключватели (19<>20). ФУНКЦИЯ НА ТРИМЕРИТЕ ENC Не се използва PW Мощност на мотора. TCA Време за автоматично затваряне. Диапазонът на настройване е от 1 секунда до 90 секунди максимум. За да бъде изключено автоматичното затваряне, поставете тримера TCA на максимална стойност (+) ФУНКЦИЯ НА ДИП СУЧОВЕТЕ DIP 1 SCA/IIºch Изход от релеен контакт към клеми 17-18, SCA / IIºch. Off: За индикаторна светлина за отворена врата SCA On : От втори канал на вградения приемник DIP2 PRELAM Предварителното мигане 3 сек. преди тръгването на мотора Off: Забранено DIP3 BLI On : Разрешено Пълно отваряне. Дистанционното или вход P.P не спират отварянето. Off: Забранено. On : Разрешено. DIP 4 P.P. Mode Действие от бутон P.P. или дистанционното Off: Отваря >СТОП> Затваря > СТОП On : Отваря>Затваря>Отваря DIP 5 DIP 6 DIP 7 DIP 8 Radio Не се използва. Off: да On : Трябва да е на Off Не се използва. Off: да On : Трябва да е на Off Не се използва. Off: да On : Трябва да е на Off Видове дистанционни. Off: Ролинг и програмируем код. On : Само ролинг код 5

6 ВГРАДЕН ПРИЕМНИК Контролният блок е оборудван с вграден радио-модул за приемане на дистанционно управление и за фиксиран и за ролинг код ( виж функциите на дип-суич 4), с честота от MHz. За да се използва предавателят, трябва най-напред модулът да научи кодът му. Процедурата по запомняне е илюстрирана по-долу, модулът може да запомни до 64 различни кода. Програмиране на дистанционно за Първи канал- функция стъпково P.P. - натиснете бутон PGM за около 1 секунда. Power LED ще започне да мига на интервал от 1 секунда. - Натиснете бутонът на предавателя за около 10 секунди, за да бъде запомнен с функция степ-бай-степ. За да излезете от програмирането, изчакайте 10 секунди или натиснете бутон PGM за около 1 секунда. Програмиране на дистанционно за Втори канал изход от 2-ри радио канал (DIP 1:ON) - натиснете бутон PGM два пъти, всеки от които за около 2 секунди. LED DL 1 свети непрекъснато. - В рамките на около 10 секунди натиснете бутонът на предавателя, за да запомните функцията 2-ри радио канал. За да излезете от програмирането, изчакайте 10 секунди или натиснете бутон PGM за около 1 секунда. Изтриване на всички дистанционни от паметта - Натиснете бутон PGM за около 15 секунди, светодиодът DL1 и сервизната светлина започват за мигат бързо и изключват, когато изтриването приключи. - Освободете бутон PGM и паметта вече е изтрита. БЕЛЕЖКА: От съображения за сигурност, предавателите не могат да бъдат запомняни докато се извършва движение по отваряне/затваряне на портала. Когато въведете процедура по запомняне на предавател, ако светодиодът на захранването даде продължително светване и след това изгасне, това означава, че паметта на приемникът е запълнена и не може да приеме повече приемници, или че този приемник не е съвместим с нея. LED ДИАГНОСТИКА Състоянията на контролният блок се индикират от броя на примигванията на светодиодът LED DL1: 1 примигване с 3-секунди интервал Контролният блок е захранен и може да работи. 2 примигвания с 3 секунди интервал Вход, отворен СТОП 3 примигвания с 3 секунди интервал Вход, отворен PHOT1 4 примигвания с 3 секунди интервал Вход, отворен PHOT2 5 примигвания с 3 секунди интервал Вход, отворен DAS 6 примигвания с 3 секунди интервал Аларма, DM тест. Проверете правилната работа на фотоклетките 7 примигвания с 3 секунди интервал Аларма, активиране на оптичният датчик 6

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 С настоящата декларация декларираме че нашият продукт Е в зависимост от следните приложими клаузи Директива за ЕМС (89/336 ЕЕС, 93/68 ЕЕС) Ниско волтова директива

Подробно

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc L8542373 Rev. 06/05/01 Централа за управление HEAD - MBE Инструкция за експлоатация centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Упътване за настройка

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

Page 1 of 9

Page 1 of 9 Page 1 of 9 Page 2 of 9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ Продуктът не трябва да се използва за цели или по начин, различни от тези, за които продуктът е предназначен, както е описан в това ръководство.

Подробно

L

L L8542711 Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма

Подробно

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc L8542624 Rev. 11/03/03 Централа RI.10KI за управление на мотор за плъзгащи врати RI.10KI до 1000 кг Инструкция за експлоатация Централата с микропроцесор RI.10KI се използва за управление на мотори, чиято

Подробно

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ; БЛОК ЗА У

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ;     БЛОК ЗА У гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и настройка ЕС Декларация

Подробно

Контролен блок BEN

Контролен блок BEN Контролен блок BEN Декларация за съответствие Производител: Automatismi Benincà SрА. Адрес: Via Capitello, 45-36066 Sandrigo (VI)- Italia Декларира, че: контролен блок СР.BN Отговаря на условията на

Подробно

CPBISONOM.indd

CPBISONOM.indd L8542943 11/2011 rev 0 гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ CP.BISON OM ИНСТРУКЦИЯ

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона -

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc L8542212 Rev. 03/04/06 Мотор за индустриални секционни врати VN.S20/VN.S40/VN.ST20/VN.ST40 Инструкция за монтаж и резервни части Внимание: Преди да инсталирате автоматичната система прочетете внимателно

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC Основни характеристики Инвертируем алогов входен сигл: / VDC или / ma Настройка минимални и максимални обороти посредством тримери или по Modbus, задавано с тример или по Modbus Modbus RTU (RS485) комуникация

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Сенник “чупещо рамо”

Сенник “чупещо рамо” СЕННИК ШИРОКОПЛОЩЕН 1. Широкоплощен сенник с PVC плат до 250 729 774 819 846 1 093 1 138 1 164 1 284 1 486 1 513 до 300 761 810 858 885 1 145 1 194 1 221 1 344 1 559 1 586 до 350 794 846 898 925 1 197

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

ELIXO 500 io Мотор за плъзгащи портални врати РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

ELIXO 500 io Мотор за плъзгащи портални врати РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ ELIXO 500 io Мотор за плъзгащи портални врати РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ Преведена версия на ръководството за инсталиране Инструкции за безопасност Този символ показва опасност, чиито различни степени

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно